TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2012

Transkript

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2012
TEPELNÁ TECHNIKA
CENÍK REFLEX 2012
EXPANZNÍ NÁDOBY, EXPANZNÍ, DOPLŇOVACÍ
A ODPLYŇOVACÍ AUTOMATY
ODVZDUŠŇOVACÍ ARMATURY
ODLUČOVAČE MIKROBUBLIN A KALU
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ SYSTÉMY
SYSTÉMY PŘEDÁVÁNÍ TEPLA
Ceník 2012
platný od 1.4.2012
Nové provedení Ex – odlučovačů
Ceny jsou bez DPH
vydání 1/2013
„A“
REFLEX
EXPANZNÍ SYSTÉMY
Expanzní nádoby
Expanzní automaty
Odplyňovací a doplňovací
automaty
Příslušenství
SYSTÉMY PŘEDÁVÁNÍ
TEPLA
informace: tištěné katalogy, firemní CD, www.reflexcz.cz
Výměníky tepla
Zásobníkové ohřívače
Akumulace tepla
ODLUČOVAČE
VZDUCHU A KALU
Odvzdušňovače
Odlučovače mikrobublin
Odlučovače kalu
CENÍK A
SKLADOVÁNÍ KAPALIN
Nádoby z uhlíkové oceli
Nerezové nádoby
Plastové výrobky
ZMĚKČOVÁNÍ VODY
Kabinetové změkčovací
stanice
Dávkování chemikálií
CENÍK B
SOLÁRNÍ TECHNIKA
Solární kolektory
Kompletní příslušenství
Spotřebiče tepla
CENÍK C
Obsah
Systémy udržování tlaku
Tlakové expanzní nádoby s membránou
pro topné a solární soustavy a soustavy chladicí vody
reflex NG a N
reflex S
reflex G
reflex G – příslušenství pro membránové expanzní nádoby
reflex F a reflex EN R
refix DD a příslušenství pro membránové expanzní nádoby
refix DT5
refix DE, příslušenství vč. náhradních vaků
refix DE junior
refix HW
refix tlumič rázů WD
refix ZLS – tlakové pozinkované nádoby
Expanzní automaty
reflexomat – kompresorový systém
reflexomat – příslušenství
minimat – kompresorový systém pro menší soustavy
variomat – čerpadlový systém
variomat - příslušenství
variomat – zjednodušený návrh
gigamat – čerpadlový systém pro velké výkony
Skupina
Strana
S1
S1
S1
S2
S1
S1
S1
S1/S2
S1
S1
S2
S1
4
5
6
7
8
9
10–11
12–14
15
15
15
16
S2
S2
S2
S2
S2
–
S2
18–19
20
21
22–25
26
27
28–29
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S3
32
33
34
35
36
36
37
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
38
39–40
41–42
43–44
45
46
47
S2
S2
–
S1
S1/S2
50–51
52–53
54
55–56
57–59
Doplňovací, odvzdušňovací a odplyňovací zařízení
fillset, MV magnetventil, magcontrol
fillcontrol, control P, control P/glykol
servitec
příslušenství servitec
fillsoft - změkčování plnící a doplňovací vody
fillsoft - příslušenství
změkčovací stanice vody
Příslušenství pro expanzní systémy
Odlučovače mikrobublin a kalu Reflex
reflex extop – automatické průmyslové odvzdušňovače
reflex exair – odlučovače mikrobublin
reflex exdirt – odlučovače nečistot a kalů
reflex extwin – kombinované odlučovače mikrobublin a kalů
reflex exiso – tepelné izolace
oddělovací nádoba V
odkalovací, odvzdušňovací a uvolňovací nádoby
Systémy předávání tepla
longtherm – deskové pájené výměníky
longtherm – připojovací šroubení a stojánky
longtherm – rychlý návrh
Akumulační zásobniky PH, PHF a PHW, příslušenství
Akumulační zásobníky-komplety s izolací, příklad návrhu
Zásobníky a ohřívače pro pitnou vodu
Zásobníkové ohřívače S a SF s 1 výhřevnou plochou
Ležaté zásobníkové ohřívače US s 1 výhřevnou plochou
Solární zásobníkové ohřívače SF/2 se 2 výhřevnými plochami
Zásobníkové ohřívače WPS s 1 výhřevnou plochou pro tepelná čerpadla
Zásobníkové ohřívače VKS, izolace pro VKS
Akumulační zásobníky LS, náhradní anody, přídavné topné těleso
ze žebrované trubky
Elektrická topná tělesa
Jak objednávat
Servis
S1
S1
S1
S1
S1
S1/S2
S2
–
60
60
61
61
62
63
64
65
66–67
3
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Topné a solární soustavy, soustavy chladicí vody
reflex
Ø D
reflex NG a N
Ø D
pro topné soustavy a soustavy
chladicí vody
závitové připojení
membrána podle DIN 4807 T3,
dovolená provozní teplota do 70 °C
schváleno ve smyslu Evropské
směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG
červený nebo bílý vnější nátěr
přetlak plynu 1,5 bar
4
Ø D
H
H
A
A
h
h
A
35 - 250 litrů
8 - 25 litrů
Typ
6 bar / 120 °C *
NG 8/6
NG 12/6
NG 18/6
NG 25/6
NG 35/6
NG 50/6
NG 80/6
NG 100/6
NG 140/6
Obj. číslo
červená
bílá
7230100 7230107
7240100 7240107
7250100 7250107
7260100 7260107
7270100 7270107
7001000 7001100
7001200 7001300
7001400 7001500
7001600 7001700
Cena
Kč
930
1 000
1 046
1 105
1 204
1 765
2 604
3 225
5 428
6 bar / 120 °C *
N 200/6
N 250/6
N 300/6
N 400/6
N 500/6
N 600/6
N 800/6
N 1000/6
7213300
7214300
7215300
7218000
7218300
7218400
7218500
7218600
7 200
7 662
8 062
15 175
17 705
26 658
34 221
43 543
-----------------
H
Skupina
Počet
zboží na paletě
10
96
10
72
10
56
10
42
10
24
11
24
11
12
11
10
11
8
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
18
18
18
18
18
18
18
18
4
---------------
300 - 1000 litrů
ØD
mm
206
280
280
280
354
409
480
480
480
H
mm
285
275
345
465
460
493
565
670
912
634
634
634
740
740
740
740
740
760
890
1060
1070
1290
1530
1995
2410
h
mm
--------130
175
175
175
175
205
205
235
245
245
245
245
245
A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
¾
¾
¾
¾
¾
¾
1
1
1
Hmotnost
kg
1,7
2,4
2,8
3,6
5,1
7,2
10,5
11,7
15,0
R
R
R
R
R
R
R
R
1
1
1
1
1
1
1
1
22,2
27,0
34,0
52,0
60,0
71,0
103,0
126,0
* Pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C
Držáky na stěnu pro nádoby 8–35 litrů
konzola s upínací páskou
pro jednoduchou montáž
Typ
KS 8-25
KS 33-35
Obj.
číslo
7611000
9200140
víceúčelová konzola
s několika připojovacími místy
Cena
Kč
216
225
Skupina
zboží
75
75
KM 8-25
Obj.
číslo
7612000
Připojení pro
plnění Rp ½
Cena
Kč
658
Připojení pro
manometr Rp 3/8
95
95
Skupina
zboží
75
Připojení pro
odvzdušnění Rp 3/8
30
DN 32
210
Připojení pro
expanzní potrubí Rp ¾
280
Připojení pro
expanzní nádobu Rp ¾
30
Připojovací matice AM pro nádoby 8–25 litrů
včetně O-kroužku
Typ
AM 8-25
Obj.
číslo
9119400
Cena
Kč
118
Skupina Počet ks
zboží
v balení
84
10
Změny vyhrazeny
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Topné a solární soustavy, soustavy chladicí vody
reflex
Ø D
reflex S
pro solární a topné soustavy
a soustavy chladicí vody
pro glykolové a lihové směsi do 50 %
se závitovým připojením
membrána podle DIN 4807 T3,
dovolená provozní teplota do 70 °C
33 litrů s upevňovacími úchyty
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
červený nebo bílý vnější nátěr
Typ
10 bar / 120 °C *
S
2/10
S
8/10
S 12/10
S 18/10
S 25/10
S 33/10
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
50/10
80/10
100/10
140/10
200/10
250/10
300/10
400/10
500/10
600/10
Obj. číslo
červená
bílá
9707700
--9703900 9702600
9704000 9702700
9704100 9702800
9704200 9702900
9706200 9706300
7209500
7210300
7210500
7211500
7213400
7214400
7215400
7219000
7219100
7219200
---------------------
Ø D
Ø D
H
H
H
2 - 33 litrů
MK 3/4
MK
1
MK 5/4
MK 6/4
MK
2
300 - 600 litrů
Skupina
zboží
14
14
14
14
14
14
Počet
na paletě
280
96
72
56
42
24
Ø D
mm
132
206
280
280
280
354
H
mm
260
325
300
380
500
450
h
mm
-------------
G
G
G
G
G
G
¾
¾
¾
¾
¾
¾
3 868
7 556
10 698
16 019
18 784
20 731
21 614
30 010
32 625
37 576
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
12
10
---------------
409
480
480
480
634
634
634
740
740
740
469
538
644
886
760
890
1060
1070
1290
1530
168
166
166
166
205
205
235
245
245
245
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
¾
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8,9
12,4
14,2
18,8
29,2
33,1
43,0
60,0
70,0
90,0
3,0
5
měřící rozsah do cca 9 barů
zobrazování tlaku v barech, kPa, psi
Typ
DTL
Skupina
zboží
80
80
80
80
80
Typ
FK 50/16
FK 65/16
FK 80/16
FK 100/16
Obj.
číslo
3010708
3010709
3010710
3010711
Cena
Kč
8 394
10 493
13 341
16 863
Armatury pro vyšší tlaky na vyžádání
Změny vyhrazeny
Hmotnost Přetlak
kg
plynu/bar
1,1
0,5
1,8
2,4
2,7
1,5
3,8
5,7
Digitální tlakoměr
Obj.
číslo
9119198
FK kulový kohout přírubový
bezpečnostní uzávěr pro údržbu
a demontáž expanzní nádoby
přírubová armatura
A
* Pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C
uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu
a demontáž expanzní nádoby
s integrovaným vypouštěním
podle DIN EN 12828
PN 10/120 °C
Cena
Kč
775
1 159
2 428
3 217
3 962
50 - 250 litrů
Cena
Kč
934
1 062
1 188
1 615
2 037
2 399
MK kulový kohout se zajištěním
Obj.
číslo
6830100
6830200
6830300
6830400
6830500
h
h
A
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
Typ
A
A
Skupina
zboží
80
80
80
80
Cena
Kč
644
Skupina
zboží
86
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Topné a solární soustavy, soustavy chladicí vody
reflex
reflex G
Ø D
pro topné soustavy a soustavy chladicí
vody
se závitovým připojením do 1000 litrů
(Ø 740 mm)
s přírubovým připojením
PN 6 u 6 barů, PN 16 u 10 barů
vyměnitelný vak podle DIN 4807 T3,
dovolená provozní teplota do 70 °C
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
s kontrolním otvorem
s manometrem v plynovém prostoru
vnější červený nátěr
přetlak plynu z výroby 3,5 baru
6
Ø D
Ø D
H
H
H
h
A
A
100 - 500 litrů
600 - 1000 (Ø 740) litrů
A
1000 (Ø 1000) - 5000 litrů
(1000-2000 litrů bez horní příruby)
Typ
6 bar / 120 °C *
G
400/6
G
500/6
G
600/6
G
800/6
G 1000/6 Ø 740
G 1001/6 Ø 1000
G 1500/6
G 2000/6
G 3000/6
G 4000/6
G 5000/6
Obj.
číslo
7521605
7521705
7522605
7523610
7546605
7524605
7526605
7527605
7544605
7529605
7530605
Cena
Kč
22 876
27 050
38 240
49 292
56 115
72 412
93 532
112 341
246 884
290 372
337 757
Skupina
zboží
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
mm
740
740
740
740
740
1000
1200
1200
1500
1500
1500
10 bar / 120 °C *
G
100/10
G
200/10
G
300/10
G
400/10
G
500/10
G
600/10
G
800/10
G 1000/10 Ø 740
G 1001/10 Ø 1000
G 1500/10
G 2000/10
G 3000/10
G 4000/10
G 5000/10
7518000
7518100
7518200
7521005
7521006
7522006
7523005
7546005
7524005
7526005
7527005
7544005
7529005
7530005
11 345
20 648
25 843
30 954
32 904
66 457
85 953
95 605
98 983
129 880
155 522
336 142
394 000
461 176
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
480
634
634
740
740
740
740
740
1000
1200
1200
1500
1500
1500
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
h
h
Ø D
H
mm
1253
1473
1718
2183
2593
1975
1975
2430
2480
3055
3590
856
972
1267
1245
1475
1859
2324
2604
2000
2000
2450
2580
3070
3610
h
mm
146
146
146
146
146
305
305
305
335
335
335
152
144
144
133
133
263
263
263
290
290
290
320
320
320
A
DN
DN
DN
DN
DN
DN
G 1
G 1
G 1
G 1
G 1
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
G 1
G 1¼
G 1¼
G 1¼
G 1¼
G 1½
G 1½
G 1½
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
6
6
6
6
6
6
Hmotnost
kg
57
65
86
110
141
223
300
370
640
826
905
16
16
16
16
16
16
18
39
50
65
73
152
187
195
324
448
535
870
1136
1354
* Pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C
reflex G – zvláštní provedení na základě poptávky
speciální nádoby > 5000 litrů
speciální nádoby > 10 barů
přírubové připojení:
DN 150 jako možnost pro G 1000 (Ø 1000)–5000
Změny vyhrazeny
Příslušenství
pro tlakové expanzní nádoby s membránou
reflex
Signalizace netěsnosti membrány MBM II
signalizace při poruše membrány pro reflex G
skládá se z elektrodového relé a elektrody, namontované ve
výrobním závodě
napájení 230 V, 50 Hz
beznapěťový výstup (přepínací kontakt)
dodávka pouze v kompletu s nádobou
Typ
Obj. číslo
Cena
SkupinaMBM II
7857700
Kč
6 701
Relé
montáž
na stěnu
zboží
86
Elektroda
montáž
na nádobu (ve výrobě)
AG připojovací sada
pro zvlášť rychlou montáž a údržbu tlakových
expanzních nádob s membránou
včetně uzavírací armatury se zajištěním a připojovacího
oblouku se šroubením
s vypouštěcím kohoutem G ½ a hadicovým nátrubkem
podle DIN EN 12828
PN 16/120 °C
zvlášť vhodné pro reflex G 100 – 1000 (Ø 740 mm)
Typ
Obj. číslo
Cena
Skupina
Kč
zboží
AG 1
9119204
2 575
80
AG 5/4
9119205
3 811
80
AG 6/4
9119206
4 223
80
Připojovací strana
nádoby
Uzavírací
armatura se
zajištěním
Vypouštění
Expanzní potrubí
7
Příklad soustavy
expanzní nádoba reflex G s automatickým doplňováním fillcontrol
Doplňovací voda
max. 6 bar
reflex fillcontrol
reflex AG
reflex G
Doplňovací zařízení
Připojovací sada
Membránová expanzní nádoba
str. 33
Změny vyhrazeny
str. 6
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Topné a solární soustavy, soustavy chladicí vody
reflex
reflex F
ploché EN pro topné soustavy
a soustavy chladicí vody, zvlášť vhodné
pro vestavbu do kotlů
membrána podle DIN 4807 T3,
dovolená provozní teplota do 70 °C
od 18 litrů s upevňovacími závěsy
schváleno ve smyslu Evropské
směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG
bílý vnější nátěr
Typ
3 bar / 120 °C *
F
8/3
F 12/3
F 15/3
F 18/3
F 24/3
Obj. číslo
B
H
Cena
Kč
2 401
2 756
2 967
3 357
4 192
9600011
9600030
9600040
9600000
9600010
T
B
H
T
H
H
A
A
8 litrů
Skupina
zboží
15
15
15
15
15
H
mm
389
444
444
444
444
12 - 24 litrů
B
mm
389
350
350
350
350
T
mm
88
108
134
158
180
A
3/8
G
G
G
G
G
1/2
3/4
3/4
3/4
Hmotnost Přetlak
kg
plynu/bar
4,7
0,75
7,8
8,3
1,0
9,0
9,5
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak * Pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C
Ø D
reflex EN R
L
8
pro topné soustavy a soustavy chladicí
vody
pro glykolové a lihové směsi do 50 %
s upevňovacími závěsy pro jednoduchou
montáž
butylová membrána podle DIN 4807 T3,
dovolená provozní teplota do 70 °C
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
červený vnější nátěr
Typ
3 bar / 120 °C*
EN R 8 /3
EN R 12 /3
EN R 18 /3
EN R 25 /3
EN R 35 /3
EN R 50 /3
EN R 80 /3
Obj.
číslo
7280000
7280100
7280200
7280300
7280400
7280500
7280600
Cena
Kč
1 217
1 326
1 410
1 424
1 819
2 250
3 156
H
A
8 - 80 litrů
Skupina Počet na
zboží
paletě
17
96
17
60
17
48
17
30
17
24
17
20
17
8
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
ØD
mm
280
354
354
409
480
480
634
H
mm
287
361
367
419
457
457
612
L
mm
163
168
222
239
240
317
325
B
mm
52
64
76
93
97
125
135
B
A
R
R
R
R
R
R
R
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
Hmotnost
kg
2,5
4,1
4,6
6,1
7,9
9,0
17,3
Přetlak
plynu/bar
1.0
1.5
* Pro soustavy s maximální teplotou výstupní větve 120 °C
Změny vyhrazeny
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Speciální vodárenské expanzní nádoby pro rozvody pitné vody
2 - 25 litrů
refix
33 litrů
s upevňovacími závěsy
refix DD
(pohled zezadu)
Ø D
pro rozvody, čerpací stanice a ohřev pitné vody
v zásobníkových ohřívačích
průtočné, s plastovou růžicí, částečně zajišťující průtočnost
butylový vak podle DIN 4807 T3+5, KTW C,
W 270
konstrukce a zkoušky podle DIN 4807 T 5, DIN DVGW
Reg.-Nr. NW-0411AT 2534
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
zelený nebo bílý nátěr, vnější a vnitřní podle KTW-A
přetlak plynu z výroby 4 bary
doporučená kombinace s průtočnou armaturou flowjet
Ø D
H
H
A
A
T-kus Rp 3/4 včetně
(pro DD 8–33 litrů)
Typ
10 bar / 70 °C
DD 2/10
DD 8/10
DD 12/10
DD 18/10
DD 25/10
DD 33/10
Obj. číslo
zelená
bílá
7381500
--7308000 7307700
7308200 7307800
7308300 7307900
7308400 7380400
7380700 7380800
Cena
Kč
1 082
1 162
1 475
1 672
1 808
2 699
Skupina
zboží
48
48
48
48
48
48
Počet
na paletě
--96
72
56
42
24
Ø D
mm
132
206
280
280
280
354
H
mm
260
335
325
395
515
465
A
G
G
G
G
G
G
25 bar / 70 °C
DD 8/25
7290200 7290300
3 206
48
---
206
335
G ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Hmotnost
kg
1,1
2,1
2,6
3,1
4,1
6,1
3,4
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
9
refix – příslušenství
flowjet - uzavírací armatura s vypouštěním
zajišťující průtok nádobou
uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním
pro refix DD podle DIN 4807 T5
dovolený pracovní přetlak 16 barů
dovolená pracovní teplota 70 °C
připojení G 3/4
je možná kombinace s redukovaným T-kusem 1“
(připojení nádoby ¾“ !)
Typ
Obj. číslo
flowjet ¾
9116799
Cena
Kč
517
Skupina Počet ks Hmotnost
zboží
v balení
kg
85
5
0,3
Rozsah
dodávky
refix DD
flowjet
není
součástí
dodávky
T-kus
Držák na stěnu pro nádoby 8 – 35 litrů
konzola s upínací páskou pro jednoduchou
montáž
Typ
Obj. číslo
KS 8-25
KS 33-35
7611000
9200140
Změny vyhrazeny
Cena
Kč
216
225
Skupina
zboží
75
75
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Speciální vodárenské expanzní nádoby pro rozvody pitné vody
refix
refix DT5
pro rozvody, čerpací stanice
a ohřev pitné vody v zásobníkových
ohřívačích
průtočné podle DIN 4807 T 5
s variantou připojení flowjet 1 ¼
(60 – 500 litrů) s uzavíráním
a vypouštěním (je součástí dodávky)
vyměnitelný butylový vak podle
DIN 4807 T 3+5, KTW C a W 270
konstrukce a zkoušky podle
DIN 4807 T 5, DIN DVGW
Reg.-Nr. NW-9481AT2094
schváleno ve smyslu Evropské
H
směrnice pro tlaková zařízení
97/23/EG
zelený plastový práškový nátěr,
vnější a vnitřní podle KTW-A
přetlak plynu z výroby 4 bary
Ø D
Ø D
Ø D
Ø D
H
H
H
10
h
h
A
A
A
60 500 litrů
Typ
10 bar / 70 °C
DT5
60/10
A
h
h
600 -
3000 litrů
1000 (Ø 1000) -
Připoj.
rozměr
flowjet Rp 1 1/4
Obj.
číslo
7309000
Cena
Kč
12 116
Skupina
zboží
47
Ø D
mm
409
H
mm
766
h Hmotnost
mm
kg
80
13,4
DT5
80/10
flowjet Rp 1 1/4
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7309100
7365000
7335705
7335805
12 774
15 057
15 314
15 781
47
47
47
47
480
480
480
480
750
750
750
750
65
100
110
115
17,1
22,4
24,0
27,0
DT5
100/10
flowjet Rp 1 1/4
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7309200
7365400
7365405
7365406
13 159
15 656
15 920
16 408
47
47
47
47
480
480
480
480
835
835
835
835
65
100
110
115
19,1
24,6
26,0
28,0
DT5
200/10
flowjet Rp 1 1/4
DN 50/ PN 16
DN 65/ PN 16
DN 80/ PN 16
7309300
7365100
7365105
7365106
22 931
24 548
24 660
25 118
47
47
47
47
634
634
634
634
975
975
975
975
80
105
115
120
41,0
45,4
47,5
48,0
DT5
300/10
flowjet Rp 1 1/4
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7309400
7365200
7336305
7336405
26 211
26 574
26 692
27 139
47
47
47
47
634
634
634
634
1275
1275
1275
1275
80
105
115
120
50,0
59,0
59,0
62,0
DT5
400/10
flowjet Rp 1 ¼
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7319305
7365500
7336505
7336605
30 222
30 551
30 667
31 116
47
47
47
47
740
740
740
740
1245
1245
1245
1245
70
95
105
110
70,0
76,0
79,0
81,0
DT5
500/10
flowjet Rp 1 ¼
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7309500
7365300
7365307
7365305
36 043
36 363
36 495
37 001
47
47
47
47
740
740
740
740
1475
1475
1475
1475
70
90
100
110
78,0
82,0
86,0
88,0
DT5
600/10
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7365600
7336705
7336806
71 559
71 827
72 268
47
47
47
740
740
740
1860
1860
1860
235
235
235
146,0
148,0
150,0
DT5 800 /10
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7365700
7336905
7337006
84 051
84 325
84 759
47
47
47
740
740
740
2325
2325
2325
235
235
235
180,0
182,0
184,0
DT5 1000/10 Ø 740
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7365800
7337105
7337205
93 988
94 254
95 671
47
47
47
740
740
740
2604
2604
2604
235
235
235
212,0
214,0
216,0
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
Změny vyhrazeny
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Speciální vodárenské expanzní nádoby pro rozvody pitné vody
Typ
Připoj.
rozměr
10 bar / 70 °C
DT5 1001/10 Ø 1000 DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
DN 100 / PN 16
Ø D
refix
Obj.
číslo
7320105
7337305
7337405
Cena
Kč
101 050
102 967
105 486
Skupina
zboží
46
46
46
mm
1000
1000
1000
H
mm
2000
2000
2000
h Hmotnost
mm
kg
160 424,0
150 427,0
140 429,0
DT5 1500/10
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
DN 100 / PN 16
7320305
7337505
7337605
141 471
143 693
146 726
46
46
46
1200
1200
1200
2000
2000
2000
160
150
140
460,0
462,0
464,0
DT5 2000/10
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
DN 100 / PN 16
7320505
7337705
7337805
176 369
178 420
181 095
46
46
46
1200
1200
1200
2450
2450
2450
160
150
140
540,0
542,0
544,0
DT5 3000/10
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
DN 100 / PN 16
7320705
7337905
7338005
274 186
277 057
277 935
46
46
46
1500
1500
1500
2520
2520
2520
190 1054,0
180 1056,0
170 1058,0
flowjet Rp 1 ¼
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7316005
7370000
7310306
7310307
30 764
31 828
32 188
32 848
47
47
47
47
480
480
480
480
750
750
750
750
65
100
110
115
22,0
25,0
27,0
29,0
16 bar / 70 °C
DT5
80/16
DT5
100/16
flowjet Rp 1 ¼
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7365408
7370100
7370101
7370102
31 579
32 393
32 755
33 412
47
47
47
47
480
480
480
480
835
835
835
835
65
100
110
115
25,0
28,0
30,0
32,0
DT5
200/16
flowjet Rp 1 ¼
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7365108
7370200
7370205
7370206
46 093
47 498
47 675
48 346
47
47
47
47
634
634
634
634
975
975
975
975
80
105
115
120
57,0
62,0
63,0
65,0
DT5
300/16
flowjet Rp 1 ¼
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7319205
7370300
7314205
7314206
53 503
55 062
55 240
55 909
47
47
47
47
634
634
634
634
1275
1275
1275
1275
80
105
115
120
69,0
70,0
71,0
74,0
DT5
400/16
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7370400
7339006
7339005
73 650
74 047
74 713
47
47
47
740
740
740
1395
1395
1395
235
235
235
118,0
128,0
129,0
DT5
500/16
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7370500
7370507
7370505
77 794
78 193
78 857
47
47
47
740
740
740
1620
1620
1620
235
235
235
129,0
131,0
134,0
DT5
600/16
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7370600
7339105
7339205
88 905
89 213
89 730
47
47
47
740
740
740
1860
1860
1860
235
235
235
157,0
162,0
164,0
DT5
800/16
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7370700
7339305
7339406
108 869
109 180
109 696
47
47
47
740
740
740
2325
2325
2325
235
235
235
204,0
206,0
208,0
DN 50 / PN 16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
7370800
7339505
7339605
117 869
118 405
118 882
47
47
47
740
740
740
2604
2604
2604
235
235
235
254,0
256,0
258,0
DT5 1001/16 Ø 1000 DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
DN 100 / PN 16
7320205
7339705
7339805
150 089
152 065
152 084
46
46
46
1000
1000
1000
2000
2000
2000
160
150
140
530,0
533,0
536,0
DT5 1500/16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
DN 100 / PN 16
7320405
7339905
7340005
182 577
185 211
189 928
46
46
46
1200
1200
1200
2000
2000
2000
160
150
140
650,0
652,0
654,0
DT5 2000/16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
DN 100 / PN 16
7320605
7340105
7340205
199 783
201 400
202 667
46
46
46
1200
1200
1200
2450
2450
2450
160
150
140
748,0
895,0
901,0
DT5 3000/16
DN 65 / PN 16
DN 80 / PN 16
DN 100 / PN 16
7320805
7340305
7340405
376 851
380 737
380 867
46
46
46
1500
1500
1500
2520
2520
2520
190 1220,0
180 1222,0
170 1226,0
DT5 1000/16 Ø 740
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
Změny vyhrazeny
11
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Vodárenské expanzní nádoby s vakem
refix
Ø D
refix DE
Ø D
pro soustavy vody, které nespadají
pod ustanovení DIN 1988
neprůtočné, bez uzavírací a vypouštěcí
armatury
membrána ve formě vaku podle DIN 4807 T3
od 33 litrů s vyměnitelným vakem
části, přicházející do styku s vodou jsou
s protikorozní ochranou
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
modrý vnější plastový práškový nátěr
přetlak plynu z výroby 4 bary
Ø D
H
H
2 - 25 litrů
600 1000 (Ø 740) litrů
s upevňovacími
závěsy
(pohled zezadu)
50/10
60/10
80/10
100/10
200/10
300/10
400/10
500/10
7306005
7306400
7306500
7306600
7306700
7306800
7306850
7306900
2 693
3 702
4 917
5 409
11 201
14 260
18 294
22 148
42
42
42
42
42
42
42
42
-----------------
DE 600/10
DE 800/10
DE 1000/10 Ø 740
7306950
7306960
7306970
39 862
63 565
71 284
42
42
42
DE
DE
DE
DE
DE
DE
7311405
7311605
7311705
7311805
7354000
7354200
75 644
93 140
108 514
190 421
239 816
264 739
44
44
44
44
44
44
1001/10 Ø 1000
1500/10
2000/10
3000/10
4000/10
5000/10
60 - 500 litrů
33 litrů
Skupina Počet
zboží na paletě
40
--40
96
40
72
40
56
40
42
40
24
Ø D
H
mm mm
132 260
206 320
280 310
280 380
280 500
354 455
h
mm
-------------
A
Hmotnost
kg
¾
¾
¾
¾
¾
¾
1,1
1,9
2,3
2,9
3,7
5,9
409 605 102
409 740 160
480 730 150
480 835 150
634 970 145
634 1270 145
740 1245 135
740 1475 135
G 1
G 1
G 1
G 1
G 1¼
G 1¼
G 1¼
G 1¼
12,5
13,3
15,8
17,3
38,1
51,0
65,0
157,0
-------
740 1860 265
740 2325 265
740 2604 265
G 1½
G 1½
G 1½
186,0
197,0
218,0
-------------
1000
1200
1200
1500
1500
1500
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
16 420,0
16 446,0
16 533,0
16 936,0
16 1120,0
16 1330,0
2010
2010
2470
2520
3095
3630
290
290
290
320
320
320
G
G
G
G
G
G
DN
DN
DN
DN
DN
DN
A
h
A
h
A
A
Cena
Kč
1 228
1 364
1 494
1 630
1 663
2 008
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
H
Ø D
Obj.
číslo
7200300
7301000
7302000
7303000
7304000
7305050
Typ
10 bar / 70 °C
DE
2/10
DE
8/10
DE
12/10
DE
18/10
DE
25/10
DE
33/10
12
H
Ø D
H
h
A
1000 (Ø 1000) 2000 litrů
Ø D
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
H
refix DE – příslušenství na základě poptávky
zvláštní provedení nádoby > 25 bar
zvláštní provedení nádoby > 5000 litrů
butylový vak podle KTW-C
vnitřní plastový nástřik podle KTW-A
zvláštní připojení v nerezu AISI 316TI (G 1,
G 1 ¼, G 1 ½)
zvláštní připojení: DN 65, DN 80, DN 100
a DN 150
signalizace netěsnosti membrány MBM II
viz. str. 14
h
A
3000 - 5000 litrů
Změny vyhrazeny
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Vodárenské expanzní nádoby s vakem
refix
Ø D
Ø D
Ø D
Ø D
H
H
H
H
Ø D
H
A
8 - 25 litrů
80 - 500 litrů
Typ
Obj.
h
A
h
A
h
A
h
600 1000 (Ø 740) litrů
1000 (Ø 1000) 2000 litrů
Ø D
Skupina Počet
zboží na paletě
40
--40
--40
---
3000 - 5000 litrů
16 bar / 70 °C
DE
8/16
DE 12/16
DE 25/16
číslo
7301006
7302105
7304015
Cena
Kč
2 321
2 949
3 342
DE 80/16
DE 100/16
DE 200/16
DE 300/16
7348600
7348610
7348620
7348630
9 437
11 463
17 348
24 326
42
42
42
42
---------
480 730
480 835
634 970
634 1270
150
150
145
145
G 1
G 1
G 1¼
G 1¼
DE 400/16
DE 500/16
DE 600/16
DE 800/16
DE 1000/16 Ø 740
7348640
7348650
7348660
7348670
7348680
28 114
29 819
46 861
72 481
81 283
42
42
42
42
42
-----------
740
740
740
740
740
265
265
265
265
265
G
G
G
G
G
7312805
86 255
DE 1001/16 Ø 1000
44
DE 1500/16
7312905
106 205
44
DE 2000/16
7313005
123 736
44
DE 3000/16
7313105
259 125
44
DE 4000/16
7354100
311 300
44
DE 5000/16
7354300
363 319
44
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
refix DE – příslušenství na základě poptávky
zvláštní provedení nádoby > 25 bar
zvláštní provedení nádoby > 5000 litrů
butylový vak podle KTW-C
vnitřní plastový nástřik podle KTW-A
zvláštní připojení v nerezu AISI 316TI (G 1,
G 1 ¼, G 1 ½)
zvláštní připojení: DN 65, DN 80, DN 100
a DN 150
signalizace netěsnosti membrány MBM II
viz. str. 14
Změny vyhrazeny
mm
206
280
280
A
h
mm
-------
G ¾
G ¾
G ¾
2,6
3,2
5,3
21,0
24,0
55,0
68,0
1395
1615
1860
2325
2604
--- 1000 2010 290
--- 1200 2030 290
--- 1200 2500 290
--- 1500 2570 320
--- 1500 3145 320
--- 1500 3680 320
* zvláštní provedení pro
A
Hmotnost
H
mm
320
310
500
kg
1½
1½
1½
1½
1½
116,0
127,0
158,0
205,0
225,0
382,0
DN 65/PN16
646,0
DN 65/PN16
785,0
DN 65/PN16
DN 65/PN16 1210,0
DN 65/PN16 1344,0
DN 65/PN16 1596,0
refix DE na základě poptávky
13
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Vodárenské expanzní nádoby s vakem
refix
Ø D
Ø D
Ø D
H
H
Ø D
H
h
A
h
A
h
A
8 litrů
80 1000 (Ø 740) litrů
Typ
Obj.
25 bar / 70 °C
DE
8/25
14
DE 80/25
DE 120/25
DE 180/25
DE 300/25
DE 400/25
DE 600/25
DE 800/25
DE 1000/25 Ø 750
DE 1001/25 Ø 1000
DE 1500/25
DE 2000/25
DE 3000/25
3000 - 5000 litrů
1000 (Ø 1000) 2000 litrů
číslo
7290100
Cena
Kč
3 073
7317600
7313700
7313500
7313800
7313300
7321500
7321200
7321000
7322200
7322100
7313400
7345700
34 649
35 911
37 951
54 321
75 381
85 722
107 747
145 562
175 683
202 959
293 638
392 098
A
Skupina Počet Ø D H
h
zboží na paletě mm mm mm
40
--- 206 320 --44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
-------------------------
450
450
450
750
750
750
750
750
1000
1200
1200
1500
925
1235
1515
1275
1395
1860
2260
2760
1980
2050
2500
2520
185
185
185
200
200
185
185
185
210
285
285
315
A
G ¾
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
Hmotnost
kg
3,3
50/PN40
95,0
50/PN40 130,0
50/PN40 167,0
50/PN40 189,0
50/PN40 290,0
50/PN40 392,0
50/PN40 466,0
50/PN40 547,0
65/PN40 674,0
65/PN40 876,0
65/PN40 1149,0
65/PN40 1597,0
* zvláštní provedení pro refix DE na základě poptávky
Náhradní díly k vodárenským nádobám
* na základě poptávky
refix DE – příslušenství na základě poptávky
zvláštní provedení nádoby > 25 bar
zvláštní připojení: DN 65 a DN 80
butylový vak podle KTW-C
vnitřní plastový nástřik podle KTW-A
Signalizace netěsnosti membrány
signalizace při poruše membrány v refix DT5
a refix DE od 60 l
skládá se z elektrodového relé a elektrody,
namontované ve výrobním závodě
napájení 230 V, 50 Hz
beznapěťový výstup (přepínací kontakt)
dodávka pouze v kompletu s nádobou
Typ
Obj. číslo
MBM II
7857700
Cena
Kč
6 701
Relé
montáž
na stěnu
Elektroda
montáž
na nádobu
(ve výrobě)
Skupina
zboží
86
Změny vyhrazeny
Tlakové expanzní nádoby s membránou
Nádoby pro užitkovou vodu
/ Akumulační nádoby pro domácí vodárny / Tlumič rázů
refix
Ø D
refix DE junior
pro soustavy vody, které nespadají
pod ustanovení DIN 1988
neprůtočné, bez uzavírací a vypouštěcí armatury
membrána podle DIN 4807 T3
části, přicházející do styku s vodou jsou
s protikorozní ochranou
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
modrý vnější nátěr
přetlak plynu z výroby 4 bary, u nádoby
25 litrů 2 bary
Typ
10 bar / 70 °C
DE junior 25/10
DE junior 50/10
DE junior 80/10
DE junior 100/10
DE junior 140/10
DE junior 200/10
DE junior 300/10
DE junior 400/10
DE junior 500/10
DE junior 600/10
Obj.
číslo
7200400
7309600
7309700
7309800
7309900
7363500
7363600
7363700
7363800
7363900
Cena
Kč
1 401
2 389
4 012
4 419
6 304
8 788
10 967
14 356
17 201
31 396
Ø D
H
Ø D
H
H
h
h
A
A
Skupina
zboží
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Ø D
H
mm
485
605
665
770
1015
885
1185
1175
1390
1630
mm
280
409
480
480
480
634
634
740
740
740
A
50 - 400 litrů
25 litrů
h
mm
--115
105
105
105
90
90
80
80
75
500 - 600 litrů
A
G
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Hmotnost
kg
4,7
10,7
14,1
15,6
20,4
31,0
44,0
60,0
67,0
103,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
refix HW
15
Ø D
jako akumulační nádoba pro domácí vodárny, které
nepodléhají DIN 1988
vnější povrch a díly přicházející do styku s vodou jsou
opatřeny plastovým povlakem
schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková
zařízení 97/23/EG
modrý vnější nátěr
přetlak plynu z výroby 2 bary
od 50 litrů s vyměnitelným vakem
Obj.
číslo
7200200
7200320
7200330
7200340
7200350
Typ
10 bar / 70 °C
HW 25/10
HW 50/10
HW 60/10
HW 80/10
HW 100/10
Cena
Kč
1 643
3 204
3 296
4 034
4 267
Skupina Počet
zboží na paletě
49
36
49
20
49
--49
--49
---
A
H
L2
L
Ø D
mm
280
409
409
480
480
W2
W
H
mm
294
434
573
504
504
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
Tlumič rázů
86
pro spotřebiče s rychlouzávěry, např. automatické
pračky a myčky nádobí
schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG
celkový objem 165 cm³
modrý vnější nátěr
přetlak plynu z výroby 4 bary
115
G ½
Typ
10 bar / 70 °C
WD 1,65/10
Změny vyhrazeny
Obj.
číslo
7351000
Cena
Kč
723
Skupina
zboží
74
L
mm
484
492
573
562
667
A
G
G
G
G
G
1
1
1
1
1
Hmotnost
kg
5,2
10,5
12,0
13,9
15,6
Tlakové nádoby pozinkované pro vodárny
a čerpací stanice / Kontrola špičkového průtoku
refix
refix ZLS
svařená ocelová tlaková nádoba
stojatá, návarky s vnitřním závitem
oboustranně žárově zinkována
použití jako zásobníky čerpané vody
pro domácí vodárny, přečerpávací stanice,
průmyslové čerpací stanice apod.
provedení 10 bar, jiné tlakové provedení
na základě poptávky
vhodné pro všechny druhy čerpadel
zabezpečuje plynulý rozvod vody
v potřebném rozsahu
udržuje zásobu vody
pro okamžitou potřebu
prodlužuje životnost čerpadla
Obj.
číslo
7874000
7874100
7874200
7874300
Typ
10 bar / 70 °C
ZLS 80/10
ZLS 100/10
ZLS 150/10
ZLS 200/10
Cena
Kč
5 798
5 920
6 967
8 341
Provedení
pozinkované
N
N
Skupina
zboží
29
29
29
29
Ø D
mm
409
409
480
480
B
mm
655
810
887
1241
H
mm
783
938
1 008
1 362
Hmotnost
kg
21
23
24
27
Návarky N
G
G
G
G
1
1
5/4
5/4
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
16
Obj.
číslo
1007330
1007400
1007500
1007600
1007750
1007900
Typ
10 bar / 70 °C
ZLS 330/10
ZLS 400/10
ZLS 500/10
ZLS 600/10
ZLS 750/10
ZLS 900/10
Ceník
2011
33 996
36 767
44 562
47 847
55 402
59 179
Skupina
zboží
02
02
02
02
02
02
Ø D
H
mm
1 440
1 500
1 440
1 660
2 010
2 080
mm
600
650
750
750
750
800
Hmotnost Návarky N
kg
100
G 2“
125
G 2“
129
G 2“
146
G 2“
172
G 3“
195
G 3“
Vn celkový objem nádoby [litry] / tlak
H1
G 2“
G1/2“
G1/2“
H
B
Ø D
DN 100
G1/2“
G3/4“
N
N
180 H1
H
H2
ØD
G 2“
Expanzní automaty
reflexomat
Expanzní automaty
kompresorové
reflexomat
expanzní automat na udržování tlaku v soustavě
pomocí kompresoru, pro topné soustavy s teplotou
výstupní větvě do 120 °C a soustavy chladicí vody
schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková
zařízení 97/23/EG
membrána podle DIN 4807 T3, dovolená provozní
teplota 70 °C
mikroprocesorové řízení se zobrazováním na displeji
trvalá signalizace tlaku a hladiny
přívodní elektrický kabel (230 V)
2 beznapěťové kontakty pro hlášení poruch (souhrnná
porucha, min. stav vody)
seriové rozhraní RS-485 pro reflexomat od VS 90/2
možnost prodloužení záruky až na 60 měsíců
Ø D
Ø D
H
Hg
H
A
h
Základní nádoba
RG 200-800 s řídící
jednotkou VS 90/1
h
Základní nádoba
RG 1000-5000 s řídící
jednotkou VS 150/1
Řídicí jednotka s 1 kompresorem
Typ
do 800 litrů VS
na vrchu
základní
nádoby RG
18
350,500,750
litrů / 10 barů
a od 1000 litrů
VS na boku
zákl. nád. RG
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
90/1*
150/1
300/1
400/1
580/1
90/1*
150/1
300/1
400/1
580/1
Obj.
číslo
7880100
7880200
7880300
7880400
7880500
7880600
7880700
7880800
7880900
7881200
Cena
Kč
75 845
106 208
120 468
122 803
189 394
75 845
106 208
120 468
122 803
189 394
Skupina
zboží
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
415
415
415
415
415
585
585
585
585
585
H/šíř/hl
mm
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
Hmotnost
kg
520
21,0
520 28,0
520
34,0
520
51,0
520 102,0
345
25,0
345
32,0
345
38,0
345
55,0
345 106,0
415
415
415
415
415
585
585
585
585
585
H/šíř/hl
mm
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
/ 395 /
Hmotnost
kg
520
33,0
520 45,0
520
61,0
520
95,0
520 197,0
345
37,0
345
49,0
345
65,0
345
99,0
345 201,0
Kompresor součástí VS
Kompresor vedle nádoby
Kompresor součástí VS
Kompresor vedle nádoby
* Napětí 230 V/50 Hz; od VS 150: 400 V / 50 Hz
1 beznapěťový kontakt (souhrnná porucha)
Řídicí jednotka se 2 kompresory
Typ
do 800 litrů VS
na vrchu
základní nádoby RG
350,500,750
litrů/10 barů
a od 1000 litrů
VS na boku
zákl. nád. RG
VS 90/2**
VS 150/2
VS 300/2
VS 400/2
VS 580/2
VS 90/2**
VS 150/2
VS 300/2
VS 400/2
VS 580/2
Obj.
číslo
7882100
7883100
7884100
7885100
7886100
7886200
7886300
7886400
7886500
7886600
Cena
Kč
103 380
138 538
169 515
209 326
324 349
103 380
138 538
169 515
209 326
324 349
Skupina
zboží
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
1 kompresor součástí VS
1 kompresor vedle nádoby
2 kompresory vedle nádoby
1 kompresor součástí VS
1 kompresor vedle nádoby
2 kompresory vedle nádoby
** Napětí 230 V / 50 Hz; od VS 150: 400 V, 50 Hz
spínání více než dvou kompresorů a speciální rozvaděč řízení na základě poptávky
Řídící jednotka bez kompresoru (pro stabilní rozvod tlakového vzduchu)
Typ
do 800 lit. VS 90/1*
od 1000 lit. VS 90/1*
Obj.
číslo
7881100
7881105
Cena
Kč
62 681
62 681
Skupina
zboží
33
33
H/šíř/hl
Hmotnost
mm
kg
415 / 395 / 520
9,0
9,0
585 / 395 / 345
bez kompresoru
* Napětí 230 V / 50 Hz
navýšení ceny za magnetický ventil na přívod tlakového vzduchu bez příměsi oleje
(montáž je dodávkou stavby, pro tlakový vzduch je na VS 90/1 bez kompresoru připraveno napojovací místo)
MV ¼
7913000
5 316
35
Změny vyhrazeny
reflexomat
Příslušenství
Butylová
a
membrán
Základní nádoba RG
Typ
RG 200
RG 300
RG 400
RG 500
RG 600
RG 800
RG 350
RG 500
RG 750
6 bar
Obj.
Cena
číslo
Kč
7799100 32 281
7799200 39 554
7799300 43 647
7799400 45 692
7799500 48 875
7799600 53 421
-------
-------
10 bar
Obj.
Cena
číslo
Kč
------------------------7654000
7654100
7654200
Skupina Ø D
zboží mm
30
634
30
634
30
740
30
740
30
740
30
740
52 953
56 091
69 056
30
30
30
H
mm
970
1270
1255
1475
1720
2185
750 1320
750 1740
750 2185
HG
mm
1350
1650
1640
1860
2110
2570
h
mm
115
115
100
100
100
100
-------
200
200
200
DN 40
DN 40
DN 40
195
185
185
220
220
220
DN
DN
DN
DN
DN
DN
RG 1000 7650105
90 529 7651005 114 764
32
1000 2025
--RG 1500 7650305 120 482 7651205 137 019
32
1200 2025
--RG 2000 7650405 131 963 7651305 160 915
32
1200 2480
--RG 3000 7650605 225 848 7651505 264 123
32
1500 2480
--RG 4000 7650705 248 580 7651605 307 494
32
1500 3060
--RG 5000 7650805 288 817 7651705 355 465
32
1500 3590
--přírubové připojení: PN 6 u nádob 6 bar, PN 16 u nádob 10 bar
u nádoby 800 litrů doporučujeme jednoduchou montáž řídící kompresorové
pomocí konzoly na stěnu – viz dole
Celková cena reflexomat
=
Řídící jednotka VS
Základní nádoba RG
+
A
R
R
R
R
R
R
Hmotnost
kg
44,0
50,0
67,0
77,0
90,0
116,0
1
1
1
1
1
1
65
65
65
65
65
65
230,0
275,0
345,0
256/370
332/465
365/495
651,5/954
835/1080
920/1286
jednotky
Příslušenství reflexomat
Příslušenství pro reflexomat
19
Butylová
a
membrán
Přídavná nádoba RF
Typ
RF 200
RF 300
RF 400
RF 500
RF 600
RF 800
RF 350
RF 500
RF 750
6 bar
Obj.
Cena
číslo
Kč
7789100
20 573
7789200
27 392
7789300
31 598
7789400
33 530
7789500
36 599
7789600
40 918
-------
-------
RF 1000 7652005
83 542
RF 1500 7652205 103 967
RF 2000 7652305 119 346
RF 3000 7652505 210 389
RF 4000 7652605 232 439
RF 5000 7652705 270 972
přírubové připojení: PN 6 u
10 bar
Obj.
Cena Skupina Ø D
číslo
Kč
zboží mm
----30
634
----30
634
----30
740
----30
740
----30
740
----30
740
7654300
7654400
7654500
46 942
50 048
62 588
7653005 103 581
7653205 126 699
7653305 150 243
7653505 254 171
7653605 296 377
7653705 344 627
nádob 6 bar, PN 16
30
30
30
H
mm
970
1270
1255
1475
1720
2185
h
mm
155
155
140
140
140
140
750 1320
750 1740
750 2185
200
200
200
DN 40
DN 40
DN 40
305
305
305
335
335
335
DN
DN
DN
DN
DN
DN
32
1000
32
1200
32
1200
32
1500
32
1500
32
1500
u nádob 10
2025
2025
2480
2480
3060
3590
bar
A
R
R
R
R
R
R
1
1
1
1
1
1
65
65
65
65
65
65
Hmotnost
kg
37,0
54,0
66,0
78,0
88,0
149,0
Ø D
H
230,0
275,0
345,0
330/350
465/488
556/584
645/1425
830/1950
915/2035
A
h
Přídavná nádoba
RF (příslušenství)
Stěnová konzola
pro jednoduchou montáž řídicí jednotky VS na stěnu ve spojení
se základní nádobou RG 800 (všimněte si stavební výšky H/Hg)
včetně propojovací hadičky dlouhé 3 m
jednoduchá instalace nádob RF 200-800/6 bar
pomocí AG připojovací sady, viz str. 7
Změny vyhrazeny
Typ
SK R
Obj.
číslo
7881900
Cena
Kč
5 076
Skupina
zboží
35
reflexomat
Příslušenství
Signalizace netěsnosti membrány
signalizace při poruše membrány v základních a přídavných nádobách
reflexomat
skládá se z elektrodového relé a elektrody, namontované ve výrobním
závodě
napájení 230 V, 50 Hz
beznapěťový výstup (přepínací kontakt)
dodávka pouze v kompletu s nádobou
Typ
Obj. číslo
MBM II
7857700
Cena
Kč
6 701
Relé
montáž
na stěnu
Skupina
zboží
86
Elektroda
montáž
na nádobu
(ve výrobě)
Řízení Master-Slave (ne pro VS 90/1)
pro sladěný optimalizovaný provoz až 10 reflexomatů vybavených tímto řízením
v propojených soustavách, vzdálenost větší než 1000 m
Typ
Obj.
Cena
Skupina
číslo
Kč
zboží
Master-Slave 7859000
31 170
35
Rozšiřující modul RE (ne pro VS 90/1)
20
s dodatečným separačním zesilovačem v řízení pro tlak a hladinu,
6 digitálních vstupů a 6 beznapěťových výstupů
včetně uzemněné zástrčky (230 V/50 Hz), montáž na stěnu je dodávkou stavby
Typ
Obj. číslo
Cena
Kč
Skupina
zboží
32 503
35
Standardní nastavení: viz Návod pro provoz
RM R
7858405
Speciální nastavení: na základě poptávky
Komunikační modul RK (ne pro VS 90/1)
pro externí zobrazování a obsluhu řízení 3žilovým kabelem na vzdálenost
max. 1000 m
Typ
Obj.
Cena
Skupina
číslo
Kč
zboží
KM R
7951200
24 211
35
Bus-modul (ne pro VS 90/1)
pro přenos dat mezi řízením a nadřízeným systémem
Typ
Lon Works Digital
Lon Works
Profibus-DP
Ethernet
Obj.
číslo
7860000
7860100
7860200
7860300
Cena
Kč
42 210
101 611
61 740
101 611
Skupina
zboží
86
86
86
86
Seriové rozhraní RS 485 pro řídící jednotku VS 90/1
s tímto rozšířením může být použito další příslušenství jako
Bus-moduly, rozšiřující modul, řízení Master-Slave atd.
Typ
Obj.
Cena Skupina
číslo
Kč
zboží
pro RG 200–800 l / 6 bar 7997710 26 304
33
pro RG 350/10 a větší
7997720 26 304
33
Změny vyhrazeny
Expanzní automaty
kompresorové
minimat
Ø D
reflex minimat
Řídicí jednotka
minimat
udržování tlaku v soustavě pomocí
kompresoru v kompaktním provedení
pro topné a chladicí soustavy
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
butylová membrána podle DIN 4807 T3,
dovolená provozní teplota do 70 °C
mikroprocesorové řízení se zobrazováním
na displeji
zobrazování tlaku a hladiny
zařízení je dodáváno kompletně smontováno
elektrické napájení 230 V
jeden beznapěťový kontakt pro hlášení
souhrnné poruchy
H
A
h
Základní nádoba MG
MG kompaktní jednotka
Typ
6 bar / 120 °C
MG 200
MG 300
MG 400
MG 500
Obj.
číslo
7806405
7801705
7802805
7803705
Cena
Kč
91 628
92 731
94 099
99 586
Skupina
zboží
31
31
31
31
Ø D
mm
634
634
740
740
H
mm
1320
1620
1620
1845
h
mm
135
135
135
135
A
R
R
R
R
1
1
1
1
Hmotnost
kg
55,0
63,0
82,0
88,8
uvedení do provozu viz jednokompresorový expanzní automat
21
Příklad soustavy
minimat nebo reflexomat s doplňováním
230 V
Doplňovací voda
max. 6 bar
MK kulový kohout se zajištěním
reflex minimat nebo reflexomat
reflex control P
Příslušenství
kompresorový expanzní
automat
Doplňovací zařízení
str. 5
Max. 8,5 bar
120 –180 lit /hod.
Uvedení do provozu
prostřednictvím smluvního servisu Reflex
Obj.
číslo
jednokompresorové zařízení
UPR 1kompresorový
7945600
dvoukompresorové zařízení
UPR 2kompresorový
7945630
Typ
Změny vyhrazeny
Cena
Kč
Skupina
zboží
6 000
95
8 000
95
str. 33
Expanzní automaty
čerpadlové
variomat
reflex variomat
čerpadlový expanzní automat s integrovaným
doplňováním a odplyňováním pro topné
soustavy a soustavy chladicí vody
vak v nádobě podle DIN 4807 T3, dovolená
provozní teplota 70 °C
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
reflex fillset
(Příslušenství S. 26)
pro tlaková zařízení 97/23/EG
mikroprocesorové řízení
se zobrazováním na displeji
trvalá signalizace tlaku a hladiny
2 beznapěťové kontakty pro hlášení poruchy
(souhrnná porucha, min. stav vody)
seriové rozhraní RS 485 (ne pro variomat 1)
patentovaná plnoautomatická regulace
přepouštění
možnost prodloužení záruky až na 60 měsíců
komunikace v češtině
Ø D
H
h
A
Základní nádoba VG Řídicí jednotka
variomat 2-2
Řídicí jednotka
variomat 2–1
Řídicí jednotka s 1 čerpadlem
Připojovací souprava G 1 1/4
Připojovací souprava G 1
Typ
10 bar
V
Hl.
Š
22
1*
10 bar
2-1/60
2-1/75
2-1/95
16 bar
1-1/140
soft
2-1 se adla
čerp
m
e
rt
ta
s
Základní nádoba VG
Obj.
číslo
6910100
Cena
Skupina Napětí
Kč
zboží
V
98 182
38 230 /50 Hz
p0
V / Š / Hl. Hmotnost Připojení
bar
mm
kg
≤ 2,5 680/530/580 35,0
2 x Rp 1
≤ 4,8 680/530/670 40,0 Doplňování
Rp 1/2
≤ 6,5 770/530/630 35,0
≤ 8,0 770/530/540 37,0
6910200
6910500
6910600
117 591
147 382
152 786
38
38
38
230 /50 Hz
230 /50 Hz
230 /50 Hz
6910700
188 903
38
400 /50 Hz ≤ 13,0 770/530/540
* 1 beznapěťový kontakt pro hlášení
souhrnné poruchy
p0 =
=
+
+
57,0
nastavená hodnota v řízení
statická výška / 10
odpařovací tlak
0,2 bar (doporučeno)
Připojovací souprava G 1
k připojení jednočerpadlového variomatu k základní nádobě VG
2 připojovací hadice G 1
s kulovým kohoutem se
zajištěním
Základní nádoba VG
Ø mm
634 - 740
1000 - 1500
Obj.
číslo
6940100
6940200
Cena
Kč
3 660
4 721
Skupina
zboží
39
39
Řídicí jednotka se 2 čerpadly
Typ
V
Hl.
Š
10 bar
2-2/35
2-2/60
2-2/75
2-2/95
16 bar
1-2/140
Obj.
číslo
6911100
6911200
6911500
6911600
Cena
Skupina Napětí
Kč
zboží
V
179 224
38 230 /50 Hz
189 435
38 230 /50 Hz
246 345
38 230 /50 Hz
268 767
38 230 /50 Hz
6912700
300 429
38
p0
bar
≤ 2,5
≤ 4,8
≤ 6,5
≤ 8,0
V / Š / Hl. Hmotnost Připojení
mm
kg
680/700/780 57,0
680/700/780 58,0
2 x G 11/4
770/700/730 72,0
Doplňování
770/700/730 76,0
Rp 1/2
400 /50 Hz ≤ 13,0 760/700/730
soft
2-2 se adla
čerp
startem
p0 =
=
+
+
96,0
minimální provozní tlak
statická výška / 10
odpařovací tlak
0,2 bar (doporučeno)
Připojovací souprava G 1 1/4
k připojení dvoučerpadlového variomatu k základní nádobě VG
Základní nádoba VG
Obj.
2 připojovací hadice
Ø mm
číslo
G 1 1/4 x G 1
634 - 740
6940300
1000 - 1500
6940400
Cena
Kč
4 191
5 251
Skupina
zboží
39
39
Změny vyhrazeny
Expanzní automaty
čerpadlové
variomat
Základní nádoba VG
Typ
mm
634
634
740
740
740
740
740
H
mm
1060
1360
1345
1560
1810
2275
2685
h
mm
146
146
133
133
133
133
133
G
G
G
G
G
G
G
1
1
1
1
1
1
1
Hmotnost
kg
39,0
53,0
68,0
76,0
91,0
118,0
138,0
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2130
2130
2590
2590
3160
3695
350
350
350
380
380
380
G
G
G
G
G
G
1
1
1
1
1
1
247,0
324,0
368,0
795,0
820,0
920,0
Cena
Kč
42 288
47 383
52 897
56 032
61 563
76 305
89 679
Skupina
zboží
36
36
36
36
36
36
36
Ø D
VG 200
VG 300
VG 400
VG 500
VG 600
VG 800
VG 1000 Ø 740
Obj.
číslo
6600000
6600100
6600200
6600300
6600400
6600500
6600600
VG 1001 Ø 1000
VG 1500
VG 2000
VG 3000
VG 4000
VG 5000
6600705
6600905
6601005
6601205
6601305
6601405
109 749
136 485
169 842
250 671
278 121
333 500
37
37
37
37
37
37
A
Ø D
H
A
h
VG základní nádoba
Vn celkový objem nádoby [litry]
základní nádoby VG > 5000 litrů na základě poptávky
Řídicí jednotka
Celková cena variomat
=
+
Připojovací souprava
Příslušenství variomat
Základní nádoba VG
Příslušenství pro variomat
Přídavná nádoba VF
Typ
mm
634
634
740
740
740
740
740
H
mm
1060
1360
1345
1560
1810
2275
2685
h
mm
130
130
115
115
115
115
115
A Hmotnost
kg
G 1 37,0
G 1 52,0
G 1 68,0
G 1 74,0
G 1 89,0
G 1 116,0
G 1 138,0
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2130
2130
2590
2590
3160
3695
350
350
350
380
380
380
G
G
G
G
G
G
Cena
Kč
28 860
43 122
46 992
51 231
54 758
59 013
62 253
Skupina
zboží
36
36
36
36
36
36
36
Ø D
VF 200
VF 300
VF 400
VF 500
VF 600
VF 800
VF 1000 Ø 740
Obj.
číslo
6610000
6610100
6610200
6610300
6610400
6610500
6610600
VF 1001 Ø 1000
VF 1500
VF 2000
VF 3000
VF 4000
VF 5000
6610705
6610905
6611005
6611205
6611305
6611405
90 443
127 629
156 798
225 318
252 837
291 782
37
37
37
37
37
37
1
1
1
1
1
1
320,0
465,0
565,0
795,0
820,0
900,0
Tepelná izolace VW pro základní nádobu VG
VW 1001 Ø 1000
VW 1500
VW 2000
VW 3000
VW 4000
VW 5000
7986800
7987000
7987100
7993200
7993300
7993400
Cena
Kč
5 279
5 516
6 034
6 433
7 337
8 150
8 613
Skupina
zboží
39
39
39
39
39
39
39
8 613
9 895
10 689
13 393
15 250
16 841
39
39
39
39
39
39
VW tepelná izolace
Vn celkový objem nádoby [litry]
23
H
A
h
VF přídavná
nádoba
Vn celkový objem nádoby [litry]
přídavné nádoby VF > 5000 litrů na základě poptávky
snížení tepelných ztrát
měkká pěna, 50 mm silná, zip
Obj.
Typ
číslo
7985700
VW 200
7986000
VW 300
7995600
VW 400
7983900
VW 500
7995700
VW 600
7993800
VW 800
7993900
VW 1000 Ø 740
Ø D
Expanzní automaty
čerpadlové
variomat
Celková sestava
Řídicí jednotka
=
Celková cena variomat
Připojovací souprava
+
Příslušenství variomat
Základní nádoba VG
1- čerpadlové
variomat 2–1/75/. . . litrů
variomat 1/. . . litrů
topné soustavy do 10 barů
provozní teplota do 70°C
tepelný výkon do 2 MW
minimální provozní tlak do 2,5 bar
topné soustavy do 10 barů
provozní teplota do 70 °C
tepelný výkon do 4 MW
minimální provozní tlak do 6,5 bar
variomat 2–1/60/. . . litrů
variomat 2–1/95/. . . litrů
topné soustavy do 10 barů
provozní teplota do 70 °C
tepelný výkon do 4 MW
minimální provozní tlak do 4,8 bar
topné soustavy do 10 barů
provozní teplota do 70 °C
tepelný výkon do 4 MW
minimální provozní tlak do 8 bar
variomat 1–1/140/. . . litrů
topné soustavy do 16 barů
provozní teplota do 70 °C
tepelný výkon do 4 MW
minimální provozní tlak do 13,5 bar
na základě poptávky
24
Sestavy expanzních automatů variomat s 1 čerpadlem
Objem
nádoby
200
300
400
500
600
800
1000
1001
1500
2000
3000
4000
5000
variomat 1
Obj.
Cena
číslo
Kč
7001015 144 129
7001001 149 225
7001002 154 738
7001003 157 874
7001004 163 405
7001005 178 147
7001006 191 521
7001007 212 652
7001009 239 388
7001010 272 745
7001012 353 574
7001013 381 023
7001014 436 402
variomat 2–1/60
Obj.
Cena
číslo
Kč
7002100 163 539
7002101 168 634
7002102 174 148
7002103 177 283
7002104 182 814
7002105 197 556
7002106 210 930
7002107 232 062
7002109 258 798
7002110 292 154
7002112 372 983
7002113 400 433
7002114 455 812
variomat 2–1/75
Obj.
Cena
číslo
Kč
7002116 193 330
7002117 198 426
7002118 203 939
7002119 207 074
7002120 212 606
7002121 227 348
7002122 240 721
7002123 261 853
7002125 288 589
7002126 321 946
7002128 402 774
7002129 430 224
7002130 485 603
variomat 2–1/95
Obj.
Cena
číslo
Kč
7002132 198 733
7002133 203 829
7002134 209 342
7002135 212 478
7002136 218 009
7002137 232 751
7002138 246 125
7002139 267 256
7002141 293 992
7002142 327 349
7002144 408 178
7002145 435 627
7002146 491 006
Uvedení do provozu
smluvním servisem Reflex
Typ
UPV 1čerpadlový
Obj.
číslo
7945610
Cena
Kč
6 000
Skupina
zboží
95
Změny vyhrazeny
Expanzní automaty
čerpadlové
variomat
2- čerpadlové
variomat 2–2/75/… litrů
variomat 2–2/35/… litrů
topné soustavy do 10 barů
provozní teplota do 70°C
tepelný výkon do 4 MW
minimální provozní tlak do 2,5 baru
topné soustavy do 10 barů
provozní teplota do 70 °C
tepelný výkon do 8 MW
minimální provozní tlak do 6,5 baru
variomat 2–2/60/… litrů
variomat 2–2/95/… litrů
topné soustavy do 10 barů
provozní teplota do 70 °C
tepelný výkon do 8 MW
minimální provozní tlak do 4,8 baru
topné soustavy do 10 barů
provozní teplota do 70 °C
tepelný výkon do 8 MW
minimální provozní tlak do 8 baru
variomat 1–2/140/… litrů
topné soustavy do 16 barů
provozní teplota do 70 °C
tepelný výkon do 8 MW
minimální provozní tlak do 13,5 baru
na základě poptávky
25
Sestavy expanzních automatů variomat s 2 čerpadly
Objem
nádoby
200
300
400
500
600
800
1000
1001
1500
2000
3000
4000
5000
variomat 2–2/35
Obj.
Cena
číslo
Kč
7002200
225 702
7002201
230 798
7002202
236 311
7002203
239 447
7002204
244 978
7002205
259 720
7002206
273 094
7002207
294 225
7002209
320 961
7002210
354 318
7002212
435 147
7002213
462 596
7002214
517 975
variomat 2–2/60
Obj.
Cena
číslo
Kč
7002216
235 914
7002217
241 009
7002218
246 523
7002219
249 658
7002220
255 189
7002221
269 931
7002222
283 305
7002223
304 436
7002225
331 172
7002226
364 529
7002228
445 358
7002229
472 807
7002230
528 186
Uvedení do provozu
smluvním servisem Reflex
Typ
UPV 2čerpadlový
Změny vyhrazeny
Obj.
číslo
7945640
Cena
Kč
8 000
Skupina
zboží
95
variomat 2–2/75
Obj.
Cena
číslo
Kč
7002232
292 823
7002233
297 919
7002234
303 432
7002235
306 568
7002236
312 099
7002237
326 841
7002238
340 215
7002239
361 346
7002241
388 082
7002242
421 439
7002244
502 268
7002245
529 717
7002246
585 096
variomat 2–2/95
Obj.
Cena
číslo
Kč
7002248
315 246
7002249
320 341
7002250
325 855
7002251
328 990
7002252
334 521
7002253
349 263
7002254
362 637
7002255
383 768
7002257
410 504
7002258
443 861
7002260
524 690
7002261
552 139
7002262
607 518
variomat
Příslušenství
Rozšiřující modul VE (ne pro variomat 1)
s dodatečným separačním zesilovačem v řízení pro tlak a hladinu,
6 digitálních vstupů a 6 beznapěťových výstupů
včetně uzemněné zástrčky (230 V / 50 Hz), montáž na stěnu je
dodávkou stavby
Typ
Obj.
číslo
Cena
Kč
Skupina
zboží
32 503
39
Standardní nastavení: viz Návod pro provoz
RM V
7997705
Speciální nastavení: na základě poptávky
Komunikační modul VK (ne pro variomat 1)
pro externí zobrazování a obsluhu řízení 3žilovým kabelem
na vzdálenost max. 1000 m
Typ
KOM V
Obj.
číslo
7997800
Cena
Kč
24 211
Skupina
zboží
39
Bus-modul (ne pro variomat 1)
pro přenos dat mezi řízením a nadřízeným systémem
na základě poptávky
Typ
Cena
Kč
42 210
101 611
61 740
101 611
Skupina
zboží
86
86
86
86
MK kulový kohout se zajištěním
uzavírací armatura se zajištěním pro oddělení přídavné nádoby
PN 10 / 120 °C
Typ
MK 1
Obj.
číslo
6830200
Cena
Kč
1 159
Strana
nádoby
Skupina
zboží
84
fillset
oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717
při přímém napojení doplňování variomatu na rozvody pitné vody
systémový oddělovač BA, schválený DVGW
uzavírací armatury na vstupu a výstupu
včetně standardního nebo kontaktního vodoměru a stěnového držáku
Typ
10 bar / 60 °C
FV
10 bar / 60 °C
FKV
Obj.
Cena
Skupina
číslo
Kč
zboží
Se standardním vodoměrem
6811105
12 245
70
S kontaktním vodoměrem
6811205
13 276
70
Délka
mm
Připojení
293
R ½, R ½
293
R ½, R ½
Uvedení do provozu
prostřednictvím smluvního servisu Reflex
Typ
jednočerpadlový
UPV 1čerpadlový
dvoučerpadlový
UPV 2čerpadlový
Obj.
číslo
Cena
Kč
Skupina
zboží
7945610
6 000
95
7945640
8 000
95
Změny vyhrazeny
Změny vyhrazeny
26
Lon Works Digital
Lon Works
Profibus-DP
Ethernet
Obj.
číslo
7860000
7860100
7860200
7860300
variomat
Rychlý návrh
p0
bar
Řídící jednotky variomat
13,5
*
pro chladicí okruh do 30 °C se
při návrhu řídící jednotky uvažuje
pouze z 50 % tepelného výkonu
zdroje
pro zelenou oblast (tepelný výkon ≤ 500 kW a objem nádoby
Vn < 200 litrů) doporučujeme
použít sestavu servitec magcontrol + expanzní nádobu reflex
DN 32
bar
bar
bar
bar
[≤
[
[
[
100
105
110
120
Řídící jednotka s 1 čerpadlem
Pro tepelný výkon > 2 MW
doporučujeme použíť
dvojčerpadlové zařízení
variomat 1-1/140
DN 32
*
DN 32
DN 32
Minimální provozní tlak p0/bar
0,2
0,5
H[m]
p0 ≥
+ 0,7
10
1,2
variomat 1, 2-1 a 1-1
p0 = 1,3 baru
nastavená min. hodnota
při provozu s trvalým
odplyňovaním
DN 25
°C]
°C]
°C]
°C]
p0
bar
variomat 2-2 a 1-2
Řídící jednotka s dvěna čerpadly
Každé čerpadlo
a přepouštěcí ventil pro
50% celkového výkonu
*
Omezovač
teploty soustavy
variomat 1-2/140
*
DN 32
Exp. potr. DN 50
DN 40
H = statická výška
DN 40
Exp. potr. DN 50
Nádoby VG a VF
jmenovitý objem Vn
přibližné určení z diagramu
nebo
výpočet podle vzorce
Vn ≥ VA x
0,031
0,045
0,054
0,063
DN 32
Celkový tepelný
výkon tepelných
zdrojů Q (MW)
[ 70 °C]
[ 90 °C]
[100 °C]
[110 °C]
jmenovitý objem může být složen
z více nádob (základní nádoba VG
a přídavné nádoby VF).
Příklad návrhu
- Výkon zdrojů tepla
Q = 1000 kW
- Objem soustavy
VA = neznámý
přibližné stanovení z instalovaného tepelného výkonu
Q = 1000 kW, radiátory, 90/70 °C,
žádné další dálkové potrubí
- Výpočtová teplota
= 90 °C
- Omezovací teplota
= 110 °C
- Statická výška
= 25 m
H [m]
bar + 0,2 bar [110 °C]
10
Vn z diagramu = 600 litrů
y y
y
p0 ≥ 25 bar + 0,2 bar = 2,7 bar
10
Změny vyhrazeny
27
p0 = 1,3 baru
Nastavená min. hodnota při provozu
s trvalým odplyňovaním
Vn
litrů
Nádoby VG a VF
Hodnoty pro topnou soustavu
90/70 °C
Výpočtová
teplota výstupní větve
Vn = jmenovitý objem nádoby
VA = celkový objem soustavy
p0 ≥
Exp. potr. DN 50
DN 40
6 li/k
13
,5
20
WK
li/k
W
l/k
W
1
8,5
Ra
diá
to
ry
2
Instalovaný tepelný výkon spotřebičů
Návrh:
Řídící jednotka variomat 2-1/60
+ základní nádoba VG
+ reflex fillset
+ připojovací souprava
str. 23
str. 32
str. 22
- pro tepelný výkon > 2 MW doporučujeme použít
dvoučerpadlové zařízení
- pro přídavnou nádobu VF není tepelná izolace
potřeba
onve
ktor
y
li/k
WD
esk
y/s
3
aha
ry
4
Q / MW
Expanzní automaty
čerpadlové
gigamat
gigamat
Ø D
Standardní zařízení na udržování tlaku
čerpadlový expanzní automat s integrovaným doplňováním
a odplyňováním pro topné soustavy a soustavy chladicí vody
se 2 čerpadly a 2 přepouštěcími ventily
dovolený provozní přetlak 16 barů
Řídicí
vak v nádobě podle DIN 4807 T3,
modul
dovolená provozní teplota 70 °C
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
mikroprocesorové řízení se zobrazováním
na displeji
trvalá signalizace tlaku a hladiny
Hydraulický
2 beznapěťové kontakty pro hlášení poruch
modul
(souhrnná porucha, min. stav vody)
sériové rozhraní RS-485
T
patentovaná plnoautomatická
regulace přepouštění
možnost prodloužení záruky až na 60 měsíců
H
H
A
h
B
GG základní nádoba
Na vyšší parametry – gigamat special, projekt na základě poptávky
Řídicí modul
Typ
28
GS 1.1
GS 3
Obj.
číslo
6912500
6912600
Cena
Kč
28 284
51 049
Skupina Výkon
zboží
kW
38
2,2
38
6,0
Napětí
Hydraulický
modul
230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz
GH 50 / GH 70
GH 90 / GH 100
Cena
Kč
302 721
305 015
456 478
400 191
Skupina
zboží
38
38
38
38
H/B/T
mm
1600 / 770 / 950
1600 / 770 / 950
1600 / 770 / 1035
1600 / 770 / 950
Hydraulický modul
Typ
GH 50
GH 70
GH 90
GH 100
Obj.
číslo
6931000
6931100
6931400
6931200
p0
bar
≤ 4,0
≤ 6,0
≤ 8,0
≤ 9,5
p0 = nastavená hodnota v řízení
= statická výška / 10 + odpařovací tlak + 0.2 bar (doporučeno)
Základní nádoba GG
Typ
GG 1000
GG 1500
GG 2000
GG 3000
GG 4000
GG 5000
Obj.
číslo
6920105
6920305
6920405
6920605
6920705
6920805
Připojení Hmotnost
kg
DN 80/PN 16 210
DN 80/PN 16 210
DN 80/PN 16 278
DN 80/PN 16 246
Cena
Kč
94 150
125 302
137 241
234 882
258 523
300 370
Skupina
zboží
37
37
37
37
37
37
Ø D
mm
1000
1200
1200
1500
1500
1500
H
mm
2130
2130
2590
2590
3160
3695
h
mm
185
185
185
220
220
220
Připojení
DN
DN
DN
DN
DN
DN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
6
6
6
6
6
6
Hmotnost
kg
330
465
565
795
850
945
Vn celkový objem nádoby [litry]
Řídicí modul
Celková cena gigamat
=
Hydraulický modul
+
Příslušenství gigamat
Základní nádoba GG
Změny vyhrazeny
gigamat
Příslušenství
Ø D
Přídavná nádoba GF
Typ
GF 1000
GF 1500
GF 2000
GF 3000
GF 4000
GF 5000
Obj.
číslo
6930105
6930305
6930405
6930605
6930705
6930805
Cena
Kč
86 884
108 126
124 119
218 805
241 737
281 811
Skupina
zboží
37
37
37
37
37
37
Ø D
mm
1000
1200
1200
1500
1500
1500
H
mm
2130
2130
2590
2590
3160
3695
h
mm
305
305
305
335
335
335
A
DN
DN
DN
DN
DN
DN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
6
6
6
6
6
6
Hmotnost
kg
330
465
565
795
830
939
H
Vn celkový objem nádoby [litry]
A
h
GF Přídavná nádoba
Pojistný ventil SV1
pro dodatečné zajištění základních (GG) a přídavných (GF) nádob při celkovém
tepelném výkonu > 10,5 MW, montáž (dodávka stavby) mezi hydraulický modul
a základní nádobu GG
Typ
SV 1 x 5/4
Obj.
číslo
6942100
Cena
Kč
1 088
Skupina
zboží
81
Rozšiřující modul GE
Poznámka: u řídícího modulu GS 3 je již zahrnut v ceně
s dodatečným separačním zesilovačem v řízení pro tlak a hladinu,
6 digitálních vstupů a 6 beznapěťových výstupů
včetně uzemněné zástrčky (230 V / 50 Hz), montáž na stěnu je
dodávkou stavby
Typ
Obj.
číslo
Cena
Kč
Skupina
zboží
32 503
39
Standardní nastavení: viz Návod pro provoz
RM G
7860500
Speciální nastavení: na základě poptávky
Komunikační modul GK
pro externí zobrazování a obsluhu řízení 3žilovým kabelem
na vzdálenost max. 1000 m
Typ
KOM G
Obj.
číslo
7860600
Cena
Kč
24 211
Bus-modul
pro přenos dat mezi řízením a nadřízeným systémem
Typ
Lon Works Digital
Lon Works
Profibus-DP
Ethernet
Změny vyhrazeny
Obj.
číslo
7860000
7860100
7860200
7860300
Cena
Kč
42 210
101 611
61 740
101 611
Skupina
zboží
86
86
86
86
Skupina
zboží
39
29
AKUMULACE KAPALIN
Nádoby z uhlíkové oceli
Nerezové nádoby
Plastové výrobky
Speciální zakázková výroba
EXPANZNÍ SYSTÉMY
Expanzní nádoby
Expanzní automaty
Odplyňovací a doplňovací
automaty
Příslušenství
ZMĚKČOVÁNÍ VODY
Kabinetové změkčovací
stanice
Dávkování chemikálií
SYSTÉMY PŘEDÁVÁNÍ
TEPLA
Výměníky tepla
Zásobníkové ohřívače
Akumulace tepla
SOLÁRNÍ TECHNIKA
Solární kolektory
Kompletní příslušenství
Spotřebiče tepla
ODLUČOVAČE
VZDUCHU A KALU
Odvzdušňovače
Odlučovače mikrobublin
Odlučovače kalu
REFLEX CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, tel: 272 090 311, fax: 272 090 308,
e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.cz, www.reflex.de
Doplňovací, odvzdušňovací a odplyňovací systémy
control
Doplňovací zařízení
reflex fillset
oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988
a DIN EN 1717 při přímém napojení doplňování na rozvody
pitné vody
systémový oddělovač BA, schválený DVGW
uzavírací armatury na vstupu a výstupu
včetně standardního nebo kontaktního vodoměru
a stěnového držáku
Typ
10 bar / 60 °C
FV
10 bar / 60 °C
FKV
Cena
Obj.
Skupina
Kč
číslo
zboží
Se standardním vodoměrem
6811105
12 245
70
S kontaktním vodoměrem
6811205
13 276
70
Délka
mm
Hmotnost
kg
Přípoj.
rozměr
293
2,5
R 1/2, R 1/2
293
2,5
R 1/2, R 1/2
Skupina
zboží
Délka
mm
Připoj.
rozměr
70
175
Hmotnost
kg
1,1
fillset compact
oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN
EN 1717 při přímém napojení doplňování na rozvody pitné vody
systémový oddělovač BA, schválený DVGW
uzavírací armatury na vstupu a výstupu
použití pro kombinaci změkčovacího filtru fillsoft s elektronickým
vodoměrem fillmeter
Typ
Obj. číslo
FK
6811305
10 bar / 60 °C
Cena
Kč
9 843
R ½, R ½
MV magnetventil s kulovým kohoutem
pro doplňování v soustavě s kompresorovým
expanzním automatem
přímé ovládání 230 V z řízení reflexomatu,
hydraulické a elektrické napojení dodávkou stavby
při napojení doplňování přímo na rozvod pitné vody,
předřadit fillset
pokud není zabezpečen tlak ve zdroji doplňování
> 1,3 baru nad max. pracovní tlak, je třeba použít
zařízení control P
Typ
10 bar / 90 °C
VD R
Obj.
číslo
7858300
Cena
Kč
5 472
fillset objednejte
jako příslušenství při
doplňování z rozvodů
pitné vody
Skupina
zboží
35
MV magnetventil
s kulovým kohoutem
Připoj.
Hmotnost
rozměr
kg
1,0
G 3/4, G 1/2
magcontrol
automatické doplňovací zařízení s kontrolou tlaku
v soustavě s tlakovou expanzní nádobou
bez čerpadla, potřebný rozdíl tlaků mezi zdrojem
doplňování a nastaveným tlakem plynu v expanzní
nádobě musí být > 1,3 baru
při doplňování ze soustavy pitné vody se musí
předřadit oddělovací člen fillset
Typ
10 barů / 90 °C
MC
Obj.
číslo
6812100
Cena
Kč
25 639
fillset je třeba
objednat zvlášť
Skupina
zboží
70
Délka
mm
205
Výška
mm
360
Hmotnost
Přípoj.
kg
rozměr
2,6
G 3/4 , G 1/2
Změny vyhrazeny
32
control
Doplňovací zařízení
fillcontrol
kompaktní automatické doplňovací zařízení vhodné pro soustavy
s tlakovou expanzní nádobou podle DIN 1988 a DIN EN 171
systémový oddělovač typ BA
kontrolované doplňování
beznapěťový kontakt (souhrnná porucha)
vstupní tlak max. 10 barů
výstupní tlak 0,5 až 5 barů
výkon doplňování
cca 0,5 m3/hod při Δp = 1.5 baru
Typ
10 bar / 70 °C
FC
Obj.
číslo
6811500
Cena
Kč
15 680
Skupina
zboží
79
H/L/Š
mm
Hmotnost
kg
304 / 240 / 91
3,2
Připoj.
rozměr
R 1/2, R 1/2
control P
automatické doplňovací zařízení s čerpadlem podle
DIN 1988 a DIN EN 1717, použití v soustavách
s tlakovou expanzní nádobou nebo expanzními automaty
maximální tlak v přívodním potrubí pitné vody 6 barů
s vestavěnou zásobní nádobou jako systémovým
oddělovačem od rozvodu pitné vody
beznapěťový kontakt (souhrnná porucha)
maximální doplňované množství 180 litrů/hod
maximální výtlačný tlak 8,5 baru
Typ
10 bar / 30 °C
CP
Obj.
číslo
7688500
Cena
Kč
42 946
33
Skupina
zboží
H/B/T
mm
70
390 / 350 / 350
Skupina
zboží
H/B/T
mm
70
610 / 440 / 290
Hmotnost
kg
19,4
Připoj.
rozměr
G 3/8, Rp 3/8
control P/glykol
automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro plnění
a doplňování teplonosného média z otevřené zásobníkové
a míchací nádoby v uzavřených solárních, topných
a chlacicích soustavách
použití v soustavách s tlakovou expanzní nádobou nebo
expanzními automaty
max. doplňované množství 4 m3/h
max. výtlačný tlak 5,5 baru
možnost doplnění o plastovou nádobu na přípravu
glykolové směsi
Typ
10 bar / 110 °C
CP/g
Obj.
číslo
6812300
Cena
Kč
31 385
reglyk
zařízení pro přípravu a plnění glykolových směsí – viz. ceník B str. 16
Změny vyhrazeny
Hmotnost
kg
25,0
Připoj.
rozměr
Rp 11/4, Rp 1
Odvzdušňovací, odplyňovací
a doplňovací zařízení
servitec
KA
NOVIN servitec 30
650
podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným
doplňováním pro soustavy s tlakovou expanzní nádobou
nebo expanzním automatem
centrální odplynění obsahu soustavy a doplňovací vody
dovolená provozní teplota 70 °C (instalace na zpáteční větvi)
dovolený provozní přetlak 8 bar
dovolená provozní teplota 70 °C (instalace na zpáteční větvi)
mikroprocesorové řízení s displejem pro zobrazování tlaku
beznapěťový kontakt pro hlášení souhrnné poruchy
280 mm
255 mm
Typ
S 30
Obj.
číslo
6830720
Cena
Kč
79 950
Skupina
zboží
71
Pracovní
tlak [bar]
< 3,0
Objem
soustavy
< 8 m3
Doplňovací Hmotnost
výkon
kg
0.05 m3/h
16,6
možnost použití i pro vodu s příměsí glykolu do 50 %
servitec
1160
34
podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným
doplňováním pro soustavy s tlakovou expanzní
nádobou nebo expanzním automatem
flexibilní nastavení provozního režimu
servitec mag – nebo levelcontrol
centrální odplynění obsahu soustavy
a doplňovací vody
dovol. provoz. přetlak:
8 bar – typ 35, 60
10 bar – typ 75, 95
teplota výstupní větve do 120 °C
dovol. provoz. teplota 70 °C (instalace na zpáteční
větvi)
mikroprocesorové řízení s displejem
pro zobrazování tlaku
beznapěťový kontakt pro hláš. souhrnné poruchy
jednoduché uvedení do provozu
pomocí funkce Auto-setup
SafeControl (doplňovaní prostř. kulového
kohoutu s pohonem)
min. tlak zdroje doplňování: 0,1 – 6 bar
(např. pro doplňování v příp. otevřené oddělovací
nádoby)
možné je doplňování ze zásobníkové nádrže
(nádrž je dodávka stavby)
Typ
S 35
S 60
S 60/gl*
S 75
S 95
Obj.
číslo
6829000
6829100
6829700
6829200
6829300
Cena
Kč
89 955
106 841
112 987
176 506
183 065
Skupina
zboží
71
71
71
71
71
reflex fillset
(příslušenství ➝ str. 32)
Pracovní
tlak [bar]
< 2,5
< 4,5
< 4,5
< 5,4
< 7,2
650
710 mm
610 mm
servitec 35
u tohoto typu je možná
montáž na stěnu
Objem
soustavy
< 60 m3
< 100 m3
< 20 m3
< 100 m3
< 100 m3
Doplňovací Hmotnost
výkon
kg
< 0.35 m3/h
36,0
< 0.55 m3/h
37,0
< 0.55 m3/h
42,0
< 0.55 m3/h
40,0
< 0.55 m3/h
42,0
* speciálně pro vodu s příměsí glykolu do 50 %
Změny vyhrazeny
Odvzdušňovací, odplyňovací
a doplňovací zařízení
servitec
servitec – Příslušenství na základě poptávky
seriové rozhraní RS-485
objem soustavy > 100 m3
pracovní tlak > 9 barů
provozní teplota 90 °C
provedení z nerezové oceli (pro demineralizovanou vodu)
Rozšiřující modul SE pro RS-485
s dodatečným separačním zesilovačem v řízení pro tlak a hladinu,
6 digitálních vstupů a 6 beznapěťových výstupů
včetně uzemněné zástrčky (230 V/50 Hz), montáž na stěnu je dodávkou stavby
Typ
Obj.
číslo
Cena
Kč
Skupina
zboží
31 556
35
Standardní nastavení: viz Návod pro provoz
RM S
7860400
Speciální nastavení: na základě poptávky
35
Bus-modul pro RS-485
pro přenos dat mezi řízením a nadřízeným systémem
Typ
Obj.
Cena
Skupina
číslo
Kč
zboží
Lon Works Digital
7860000
42 210
86
Lon Works
7860100
101 611
86
Profibus-DP
7860200
61 740
86
Ethernet
7860300
101 611
86
Uvedení do provozu
prostřednictvím smluvního servisu Reflex
Typ
UPS
UPS 30
Změny vyhrazeny
Obj.
číslo
7945680
7945679
Cena
Kč
6 000
3 000
Skupina
zboží
95
95
fillsoft
Změkčování plnící a doplňovací vody
fillsoft
reflex fillmeter
(příslušenství)
změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné
soustavy*
fillsoft I: změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH
fillsoft II: změkčovací kapacita 12000 litrů x °dH
včetně uzavírací armatury se vzorkovacím kohoutem,
omezovačem průtoku a šroubením**
FP: náhradní patrona (6000 litrů x °dH)
vhodná pro fillsoft I a fillsoft II
Typ
8 bar / 40 °C
FLS I
FLS II
FP
fillsoft II
Obj.
číslo
Cena
Kč
Skupina
zboží
V / Š / Hl
mm
6811600
6811700
6811800
3 374
5 135
644
78
78
78
600 / 260 / 130
600 / 380 / 130
---
Hmotnost
kg
4,1
7,6
1,7
Připoj.
rozměr
Rp ½, Rp½
Rp ½, Rp½
---
* Pro kontrolu množství změkčené vody, které máme ještě k dispozici, doporučujeme fillmeter (viz dole)
** Pro nutné systémové oddělení podle DIN EN 1717 a DIN 1988 doporučujeme fillset compact (viz str. 32)
FS softmix
36
volně instalovatelné směšovací zařízení pro zajištění požadované tvrdosti vody na výstupu
vhodné pro dodatečnou montáž na fillsoft I nebo II
Typ
Obj.
Cena
Skupina
V/L
Připoj.
číslo
Kč
zboží
mm
rozměr
FS
9119219
2 902
78
--Rp ¼, Rp ¼
FE externí tlakové čidlo
externí tlakové čidlo pro kombinaci fillsoftu s doplňovacím zařízením fillcontrol
včetně T-kusu, tlakového čidla, 1 m dlouhého připojovacího kabelu a zpětného ventilu
Typ
FE
Obj.
číslo
9112004
Cena
Kč
3 136
Skupina
zboží
V/L
mm
Připoj.
rozměr
78
80 / 70
Rp ½, Rp ½
fillmeter
digitální vodoměr pro kombinaci s fillsoftem
kontrola kapacity změkčování
akustická a optická signalizace, sepnutí beznapěťového výstupu (24 V)
kontrola doby provozu patrony
zobrazování na displeji: kapacita změkčování, průtok a kumulované množství vody
Typ
FLM
Obj.
číslo
9119193
Cena
Kč
4 859
Skupina
zboží
V/L
mm
Připoj.
rozměr
78
80 / 100
R ½, R ½
GH sada na měření celkové tvrdosti
měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody v daném regionu
pro cca 20 měření
Typ
GH
Obj.
číslo
6811900
Cena
Kč
272
Skupina
zboží
86
Změny vyhrazeny
Automatické kabinetové
změkčovací stanice
reflex
Změkčovací stanice vody
Jako doplnění našeho programu systémů udržování tlaku, odplyňování
a doplňování nabízíme dodávku kabinetových úpraven vod, jednoduchých
změkčovacích filtrů, duplexových změkčovacích filtrů a ručních filtrů.
instalace se provádí na větev doplňování před naše zařízení
Kompletní sestavy obsahují:
vířivý filtr mechanických nečistot
montážní blok (obtokový ventil pro rychlou montáž,
vzorkovací kohout)
2 ks nerezových napojovacích hadic
balení soli 25 kg k regeneraci
Kabinetové a jednoduché úpravny vod
z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup
upravené vody opatřit filtrem proti úniku
filtrační hmoty.
automatický proces změkčení vody, ventily BNT
časové nebo objemové řízení, automatická
regenerace solným roztokem
provozní tlak max. 8 barů
provozní teplota max. 40 °C
odpad do kanalizace, hltnost 1 m3/hod.
elektrické připojení 220 V/50 Hz, příkon zařízení
je 5 W
životnost katexu je při stálém používání podle
kvality vstupní vody asi 6 až 10 roků, potom
se snadno vymění.
37
RZF automatické změkčovací filtry kabinetní
Objemové řízení
Typ
RZF K1 ME
RZF K2 ME
Obj.
číslo
9999025
9999027
Cena
Kč
17 900
18 940
Kapacita
m3/1°dH
20
40
Objem
pryskyřice l
5
10
Průtok
m3/hod
0,5
1,0
Obj.
číslo
9999026
9999028
Cena
Kč
17 040
18 080
Kapacita
m3/1°dH
20
40
Objem
pryskyřice l
5
10
Průtok
m3/hod
0,5
1,0
Časové řízení
Typ
RZF K1 ZE
RZF K2 ZE
Změny vyhrazeny
ODLUČOVÁNÍ
VZDUCHU a KALU
automatický odvzdušňovací ventil extop
reflex extop
vysoká odvzdušňovací kapacita
stabilní mosazná konstrukce
navrženo pro zavzdušňování
a odvzdušňování systému
s konstantně vysokou spolehlivostí
bezpečná funkce
i při znečištění média
sortiment pro různé teploty
resp. oblasti použití.
reflex extop – mosaz
Cena
Kč
Skupina
zboží
VPE
Připojení
Ø
mm
H
mm
Hmotnost
1 123
82
12
Rp ½
63
120
0,7
H
Typ
Obj.
10 bar / 110 °C číslo
T 1/2
9250000
Ø
T 1/2
reflex extop solar – mosaz
Cena
Kč
1 337
Skupina
zboží
82
VPE
Připojení
12
Rp ½
Ø
mm
63
Hmotnost
H
mm
120
0,7
H
38
Typ
Obj.
10 bar / 180 °C číslo
T 1/2 S
9250600
Ø
T 1/2 S
Příklady instalace
extop
extop
extop
LA odvzdušňovací nádoba
extop
LA odvzdušňovací nádoba
extop
extop
extop
PI
extop
reflex
extop a odvzdušňovací nádoba pro odvzdušnění soustavy po procesu plnění
reflex
reflex
extop pro odvzdušnění soustavy po procesu plnění
Změny vyhrazeny
ODLUČOVÁNÍ
VZDUCHU a KALU
odlučovače mikrobublin exair
reflex exair
odstraňuje cirkulující volné vzduchové a plynové bubliny
možnost výrazně rychlejšího hydraulického vyvážení po procesech plnění
minimální konstantní tlaková
ztráta
připojovací průměr Rp ¾
až DN 300
kompletní sortiment ve vztahu
k provozním tlakům, teplotám
a materiálům
k dispozici solární varianta
provedení
reflex exair solar – mosaz, vodorovný
Typ
10 bar / 180 °C
A 22 S
A 3/4 S
A1S
A 1 1/4 S
A 1 1/2 S
Obj.
číslo
9251600
9251610
9251620
9251630
9251640
Cena
Kč
2 123
2 037
2 297
2 574
2 808
Skupina
zboží
82
82
82
82
82
VPE
Připojení
12
12
8
8
8
*22 mm
Rp ¾
Rp 1
Rp 1 ¼
Rp 1 ½
Skupina
zboží
82
82
82
VPE
Připojení
Skupina
zboží
82
82
82
82
82
82
VPE
Připojení
12
12
8
8
8
1
*22 mm
Rp ¾
Rp 1
Rp 1 ¼
Rp 1 ½
Rp 2
Vmax
m3/h
1,25
1,25
2,00
3,70
5,00
L
mm
Ø
mm
H
mm
Hmotnost
106
85
88
88
88
65
65
65
65
65
153
153
180
200
234
1,2
1,1
1,3
1,4
1,6
Vmax
m3/h
1,25
1,25
1,25
L
mm
104
84
84
Ø
mm
65
65
65
H
mm
220
210
210
Hmotnost
Vmax
m3/h
1,25
1,25
2,00
3,70
5,00
8,00
L
mm
106
85
88
88
88
132
Ø
mm
65
65
65
65
65
100
H
mm
153
153
180
200
234
275
Hmotnost
*svěrný kroužek
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
reflex exair solar – mosaz, svislý
Typ
Obj.
10 bar / 180 °C číslo
A 22 SV
9251700
A 3/4 SV
9251710
A 1 SV
9251720
Cena
Kč
3 051
2 886
2 947
8
8
8
*22 mm
Rp ¾
Rp 1
2,0
1,9
1,9
*svěrný kroužek
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
reflex exair – mosaz, vodorovný
Typ
10 bar / 110 °C
A 22
A 3/4
A1
A 1 1/4
A 1 1/2
A2
Obj.
číslo
9251000
9251010
9251020
9251030
9251040
9251050
Cena
Kč
1 688
1 620
1 800
2 040
2 227
5 577
*svěrný kroužek
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
Ø
L
H
H
Ø
H
Ø
L
L
A 22 S – A 1 1/2 S
Změny vyhrazeny
A 22 SV – A 1 SV
A 22 – A 2
1,2
1,1
1,4
1,5
1,6
3,8
39
ODLUČOVÁNÍ
VZDUCHU a KALU
odlučovače mikrobublin exair
reflex exair – mosaz, svislý
Typ
Obj.
10 bar / 110 °C číslo
A 22 V
9251500
A 3/4 V
9251510
A1V
9251520
Cena
Kč
2 418
2 292
2 342
Skupina
zboží
82
82
82
VPE
8
8
8
Připojení
*22 mm
Rp ¾
Rp 1
Vmax
m3/h
1,25
1,25
1,25
L
mm
84
84
84
Ø
mm
63
63
63
H
mm
206
206
206
Hmotnost
1,9
1,9
1,9
*svěrný kroužek
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
reflex exair – ocel s navařovacím hrdlem
Typ
10 bar / 110 °C
A 60.3
A 76.1
A 88.9
A 114.3
A 139.7
A 168.3
A 219.1
A 273.0
A 323.9
Obj.
číslo
9251100
9251110
9251120
9251130
9251140
9251150
9251160
9251170
9251180
Cena
Kč
14 390
14 894
19 624
20 371
33 223
33 916
52 924
103 711
195 867
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
L
mm
260
260
370
370
525
525
650
750
850
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
Hmotnost
H
mm
629
629
743
743
767
767
1050
1157
1426
9,0
9,0
18,0
18,0
42,0
42,0
84,0
135,0
200,0
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
40
reflex exair – ocel s přírubou
Typ
10 bar / 110 °C
A 50
A 65
A 80
A 100
A 125
A 150
A 200
A 250
A 300
Obj.
číslo
9251300
9251310
9251320
9251330
9251340
9251350
9251360
9251370
9251380
Cena
Kč
14 009
14 886
19 356
20 164
37 671
39 404
57 257
114 343
203 956
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
DN50/PN16
DN65/PN16
DN80/PN16
DN100/PN16
DN125/PN16
DN150/PN16
DN200/PN16
DN250/PN16
DN300/PN16
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
L
mm
350
350
470
470
635
635
775
890
1005
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
mm
629
629
743
743
767
765
1050
1157
1426
Hmotnost
14,0
15,0
25,0
27,0
54,0
57,0
106,0
170,0
250,0
H
H
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
H
Ø
L
Ø
L
A 22 V – A 1 V
A 60.3 – A 323.9
Ø
L
A 50 – A 300
Změny vyhrazeny
ODLUČOVÁNÍ
VZDUCHU a KALU
odlučovače nečistot a kalů exdirt
reflex exdirt
plně automatický trvalý provoz
údržba trvající pouhých 5 sekund
vhodnost pro velká i malá zařízení
připojovací průměr Rp ¾“ až
DN 300
trvale volný plný průřez
pro průtok vody
odstraňuje i velmi malé částečky
kalů od 5 μm (= 0,005 mm)
možnost odkalování během provozu zařízení
nejsou nutné uzavírací ventily
ani obtoková potrubí
minimální hydraulický odpor
kompletní sortiment ve vztahu
k provozním tlakům a materiálům
reflex exdirt – mosaz, vodorovný
Typ
Obj.
10 bar / 110 °C číslo
D 22
9252000
D 3/4
9252010
D1
9252020
D 1 1/4
9252030
D 1 1/2
9252040
D2
9252050
*svěrný kroužek
Cena
Kč
1 569
1 485
1 864
2 435
2 474
5 352
Skupina
zboží
82
82
82
82
82
82
VPE
Připojení
12
12
12
8
8
1
*22 mm
Rp ¾
Rp 1
Rp 1 ¼
Rp 1 ½
Rp 2
Skupina
zboží
82
82
82
VPE
Vmax
m3/h
1,25
1,25
2,00
3,70
5,00
8,00
L
mm
85
85
88
88
88
132
Ø
mm
63
63
63
63
63
100
H
mm
103
103
120
140
174
215
Hmotnost
Vmax
m3/h
1,25
1,25
1,25
L
mm
84
84
84
Ø
mm
63
63
63
H
mm
144
144
144
Hmotnost
H
mm
469
469
583
583
607
607
890
997
1266
Hmotnost
1,0
1,0
1,2
1,4
1,6
3,9
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
reflex exdirt – mosaz, svislý
Typ
Obj.
10 bar / 110 °C číslo
D 22 V
9252500
D 3/4 V
9252510
D1V
9252520
*svěrný kroužek
Cena
Kč
2 507
2 441
2 518
8
8
8
Připojení
*22 mm
Rp ¾
Rp 1
1,9
1,8
1,8
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
reflex exdirt – ocel s navařovacím hrdlem
Typ
10 bar / 110 °C
D 60.3
D 76.1
D 88.9
D 114.3
D 139.7
D 168.3
D 219.1
D 273.0
D 323.9
Obj.
číslo
9252100
9252110
9252120
9252130
9252140
9252150
9252160
9252170
9252180
Cena
Kč
14 011
14 068
17 550
17 750
32 124
32 933
50 729
101 457
191 244
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
L
mm
260
260
370
370
525
525
650
750
850
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
H
L
H
H
L
Ø
Ø
D 22 – D 2
Změny vyhrazeny
Ø
D 22 V – D 1 V
L
D 60.3 – D 323.9
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
9,0
9,0
17,0
17,0
41,0
42,0
83,0
135,0
200,0
41
ODLUČOVÁNÍ
VZDUCHU a KALU
odlučovače nečistot a kalů exdirt
reflex exdirt – ocel s přírubou
Typ
10 bar / 110 °C
D 50
D 65
D 80
D 100
D 125
D 150
D 200
D 250
D 300
Obj.
číslo
9252300
9252310
9252320
9252330
9252340
9252350
9252360
9252370
9252380
Cena
Kč
16 023
16 438
20 292
20 822
36 516
37 497
55 987
125 493
204 187
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
DN50/PN16
DN65/PN16
DN80/PN16
DN100/PN16
DN125/PN16
DN150/PN16
DN200/PN16
DN250/PN16
DN300/PN16
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
L
mm
350
350
470
470
635
635
775
890
1005
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
mm
469
469
583
583
607
607
890
997
1266
Hmotnost
13,0
15,0
25,0
26,0
54,0
56,0
105,0
170,0
250,0
Tepelná izolace k dispozici viz str. 45
reflex exdirt – ocel s navařovacím hrdlem, revizní příruba
Typ
10 bar / 110 °C
D 60.3 R
D 76.1 R
D 88.9 R
D 114.3 R
D 139.7 R
D 168.3 R
42 D 219.1 R
D 273.0 R
D 323.9 R
Obj.
číslo
9252200
9252210
9252220
9252230
9252240
9252250
9252260
9252270
9252280
Cena
Kč
24 254
24 737
34 509
35 381
74 136
75 378
101 135
187 009
281 302
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
L
mm
260
260
370
370
525
525
650
750
850
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
mm
469
469
583
583
607
607
890
997
1266
Hmotnost
23,0
23,0
36,0
37,0
85,0
85,0
129,0
230,0
340,0
reflex exdirt – ocel s přírubou, revizní příruba
Typ
10 bar / 110 °C
D 50 R
D 65 R
D 80 R
D 100 R
D 125 R
D 150 R
D 200 R
D 250 R
D 300 R
Obj.
číslo
9252400
9252410
9252420
9252430
9252440
9252450
9252460
9252470
9252480
Cena
Kč
27 370
28 130
38 143
39 404
78 475
80 404
110 017
204 458
306 947
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
DN50/PN16
DN65/PN16
DN80/PN16
DN100/PN16
DN125/PN16
DN150/PN16
DN200/PN16
DN250/PN16
DN300/PN16
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
L
mm
350
350
470
470
635
635
775
890
1005
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
mm
469
469
583
583
607
607
890
997
1266
Hmotnost
42,0
29,0
61,0
65,0
98,0
100,0
151,0
265,0
390,0
H
H
H
L
Ø
L
D 50 – D 300
Ø
Ø
L
D 60.3 R – D 323.9 R
D 50 R – D 300 R
Změny vyhrazeny
kombinované odlučovače
mikrobublin a kalů extwin
ODLUČOVÁNÍ
VZDUCHU a KALU
reflex extwin
odstraňuje cirkulující volné
vzduchové bubliny
odstraňuje i velmi malé částečky
kalů od 5μm (= 0,005 mm)
plně automatický trvalý provoz
údržba trvající pouhých 5 sekund
odkalování možné během provozu
zařízení
možnost výrazně rychlejšího
hydraulického vyvážení
po procesech plnění
nejsou třeba žádné uzavírací
ventily nebo obtoková potrubí
minimální hydraulický odpor
kompletní sortiment ve vztahu
k provozním tlakům a materiálům
připojovací průměr Rp ¾“
až DN 300
reflex extwin – mosaz, vodorovný
Typ
Obj.
10 bar / 110 °C číslo
TW 22
9253000
TW 1
9253010
Cena
Kč
3 172
3 328
Skupina
zboží
82
82
VPE
Skupina
zboží
82
VPE
6
6
Připojení
*22 mm
Rp 1
Vmax
m3/h
1,25
2
L
mm
105
84
Ø
mm
63
63
H
mm
261
261
Hmotnost
Vmax
m3/h
1,25
L
mm
105
Ø
mm
63
H
mm
361
Hmotnost
H
mm
754
754
973
973
1210
1210
1492
1896
2206
Hmotnost
1,8
1,9
*svěrný kroužek
reflex extwin – mosaz, svislý
Typ
Obj.
10 bar / 110 °C číslo
TW 22 V
9253500
Cena
Kč
4 524
6
Připojení
*22 mm
2,1
*svěrný kroužek
reflex extwin – ocel s navařovacím hrdlem
Cena
Kč
14 978
15 646
21 424
22 134
41 889
42 974
75 351
170 248
293 120
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
H
Typ
Obj.
10 bar / 110 °C číslo
TW 60.3
9253100
TW 76.1
9253110
TW 88.9
9253120
TW 114.3 9253130
TW 139.7 9253140
TW 168.3 9253150
TW 219.1 9253160
TW 273.0 9253170
TW 323.9 9253180
Ø
L
H
H
Ø
Ø
L
TW 22 – TW 1
Změny vyhrazeny
L
TW 22 V
TW 60.3 – TW 323.9
L
mm
260
260
370
370
525
525
650
750
850
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
12,0
12,0
38,0
24,0
58,0
58,0
113,0
215,0
275,0
43
ODLUČOVÁNÍ
VZDUCHU a KALU
kombinované odlučovače
mikrobublin a kalů extwin
reflex extwin – ocel s přírubou
Typ
10 bar / 110 °C
TW 50
TW 65
TW 80
TW 100
TW 125
TW 150
TW 200
TW 250
TW 300
Obj.
číslo
9253300
9253310
9253320
9253330
9253340
9253350
9253360
9253370
9253380
Cena
Kč
18 567
19 359
25 388
26 535
46 708
48 544
83 194
175 276
307 557
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
DN50/PN16
DN65/PN16
DN80/PN16
DN100/PN16
DN125/PN16
DN150/PN16
DN200/PN16
DN250/PN16
DN300/PN16
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
L
mm
350
350
470
475
635
635
775
890
1005
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
mm
754
754
973
973
1210
1210
1492
1896
2206
Hmotnost
17,0
18,0
31,0
33,0
70,0
73,0
135,0
250,0
325,0
reflex extwin – ocel s navařovacím hrdlem, revizní příruba
Obj.
číslo
9253200
9253210
9253220
9253230
9253240
9253250
9253260
9253270
9253280
Cena
Kč
25 141
29 762
39 757
40 888
84 811
86 292
112 725
254 085
372 942
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
L
mm
260
260
370
370
525
525
650
750
850
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
mm
754
754
973
973
1210
1210
1492
1896
2206
Hmotnost
Vmax
m3/h
12,5
20
27
47
72
108
180
288
405
L
mm
350
350
470
475
635
635
775
890
1005
Ø
mm
132
132
206
206
354
354
409
480
634
H
mm
754
754
973
973
1210
1210
1492
1896
2206
Hmotnost
29,0
29,0
46,0
47,0
102,0
102,0
183,0
320,0
450,0
reflex extwin – ocel s přírubou, revizní příruba
Typ
10 bar / 110 °C
TW 50 R
TW 65 R
TW 80 R
TW 100 R
TW 125 R
TW 150 R
TW 200 R
TW 250 R
TW 300 R
Obj.
číslo
9253400
9253410
9253420
9253430
9253440
9253450
9253460
9253470
9253480
Cena
Kč
32 136
33 137
43 373
44 893
85 021
87 153
125 520
229 677
381 268
Skupina
zboží
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Připojení
DN50/PN16
DN65/PN16
DN80/PN16
DN100/PN16
DN125/PN16
DN150/PN16
DN200/PN16
DN250/PN16
DN300/PN16
34,0
35,0
54,0
55,0
114,0
117,0
204,0
355,0
500,0
H
L
H
H
44
Typ
10 bar / 110 °C
TW 60.3 R
TW 76.1 R
TW 88.9 R
TW 114.3 R
TW 139.7 R
TW 168.3 R
TW 219.1 R
TW 273.0 R
TW 323.9 R
Ø
Ø
L
TW 50 – TW 300
Ø
TW 60.3 R – TW 323.9 R
L
TW 50 R – TW 300 R
Změny vyhrazeny
tepelné izolace exiso
pro odlučovače mikrobublin a kalů
ODLUČOVÁNÍ
VZDUCHU a KALU
reflex exiso
pro odlučovače mikrobublin ‘exair’ typ
A 22 – 1 ½ nebo odlučovače nečistot
a kalů ‘exdirt’ typ D 22 – 1 ½
vhodné pro horizontální i svislé varianty
skládá se ze dvou přizpůsobitelných, tvarově
a teplotně stabilních částí
včetně zaklapovacího uzávěru nebo upínací
pásky
materiál: tvrdá pěna EPP
pro všechny dimenze připojení, jednoduchá
montáž
potřebná rezerva místa pro montáž
cca 70 cm
reflex exiso
Typ
Obj.
číslo
10 bar / 110 °C
A 22 - 1½
9254810
Cena
Kč
443
Skupina
zboží
82
H
pro ‘exair’ typ A 22 – 1 ½ v provedení mosaz
Tloušťka
izolace [mm]
15
Ø
mm
H
mm
125
215–275
Ø
reflex exiso
45
Typ
Obj.
číslo
10 bar / 110 °C
D 22 - 1½ 9254820
Cena
Kč
406
Skupina
zboží
82
Tloušťka
izolace [mm]
15
Ø
mm
H
mm
140
140–180
H
pro ‘exdirt’ typ D 22 – 1 ½ v provedení mosaz
Ø
reflex exiso
Typ
Obj.
Cena
Skupina
Tloušťka
Ø
H
číslo
Kč
zboží
izolace [mm] mm
mm
10 bar / 110 °C
228
447
50 - 76,1 9254830
3 479
83
30,5
290
567
80 - 114,3 9254840
4 376
83
30,5
395
742
125 - 168,3 9254850
6 508
83
30,5
* vhodné pro modely s nebo bez přírubového připojení od DN 50 – DN 150,
resp. 60.3 - 168.3.
Změny vyhrazeny
H
pro ‚exair‘ a ‚exdirt‘ v provedení ocel s přírubovým nebo přivařovacím připojením
Ø
pro expanzní, doplňovací,
odvzdušňovací a odplyňovací systémy
Příslušenství
Oddělovací nádoba V
použití před expanzní nádobou pro ochranu
membrány v případě, že ve zpáteční větvi
soustavy je teplota > 70 °C nebo ≤ 0 °C
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
možné použití jako akumulační nádoba
Ø D
červený vnější nátěr
H
A
A
46
H
H
A
H
A
h
A
Typ
10 bar / 120 °C
V 6/10
V 12/10
V 20/10
V 40/10
V 60/10
V 200/10
V 300/10
V 350/10
6 bar / 120 °C
V 500/6
V 750/6
V 1000/6
V 1500/6
V 2000/6
V 3000/6
V 4000/6
V 5000/6
10 bar / 120 °C
V 1000/10
V 1500/10
V 2000/10
V 3000/10
V 4000/10
V 5000/10
Ø D
A
A
Ø D
H
6 – 40 litrů
Ø D
Ø D
60 - 350 litrů
A
h
500 - 750 litrů
A
h
h
1000 - 2000 litrů
3000 - 5000 litrů
Obj.
číslo
7403100
7403200
7402000
7403400
7402600
7701800
7701900
7702400
Cena
Kč
796
1 034
2 518
3 335
7 977
27 013
32 051
34 682
Skupina
zboží
24
24
24
24
24
24
24
24
ØD
mm
H
mm
h
mm
Připoj.
rozměr A
Hmotnost
kg
206
280
280
409
409
634
634
634
245
285
360
562
730
900
1200
1340
------113
170
142
142
142
R 3/4
R 3/4
R 34
R 1
R 1
DN 40/PN 16
DN 40/PN 16
DN 40/PN 16
1,9
2,9
3,6
8,0
10,5
37,0
49,0
66,0
7852800
7851800
7851905
7852305
7852405
7852505
7853405
7854805
59 330
82 097
89 647
137 981
162 813
284 790
338 691
395 809
24
24
24
24
24
24
24
24
750
750
1000
1200
1200
1500
1500
1500
1720
2330
2020
2020
2480
2560
3130
3670
210
210
305
305
305
340
340
340
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
40/PN
40/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
6
6
6
6
6
6
6
6
79,0
325,0
207,0
283,0
940,0
1405,0
1930,0
2015,0
7400205
7400305
7400405
7400505
7400605
7400705
93 369
142 905
168 472
294 201
351 279
410 502
24
24
24
24
24
24
1000
1200
1200
1500
1500
1500
2055
2055
2055
2600
3180
3720
285
285
285
315
315
315
DN
DN
DN
DN
DN
DN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
65/PN
16
16
16
16
16
16
675,0
935,0
960,0
1685,0
2315,0
2420,0
provedení > 5000 litrů, > 10 barů a > 120 °C na základě poptávky
Princip
V topné soustavě
t > 70 °C
Vn
V chladicí soustavě
t ≤ 0 °C
t > 0 °C
Vn
t ≤ 70 °C
Expanzní potrubí od soustavy se
do oddělovací nádoby V napojí seshora.
Horká expandovaná voda > 70 °C se
soustřeďuje v horní části nádoby a do
expanzní nádoby vytlačuje chladnější vodu
z dolní části nádoby.
Expanzní potrubí od soustavy se do oddělovací
nádoby V napojí zezdola. Chladná expandovaná
voda ≤ 0 °C se soustřeďuje v dolní části
nádoby a do expanzní nádoby vytlačuje teplejší
vodu z horní části nádoby.
Změny vyhrazeny
pro expanzní, doplňovací, odvzdušňovací a
odplyňovací systémy
Příslušenství
A1
Odkalovací nádoba EB
D
A1
A1
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
červený vnější nátěr
H
A1
H
A2
A2
30 litrů
Typ
10 barů / 120 °C
EB 30/10
EB 60/10
EB 80/10
EB 100/10
6 barů / 120 °C
EB 180/6
EB 300/6
EB 400/6
EB 750/6
60 - 750 litrů
Obj.
číslo
7636000
7635100
7636200
7636300
Cena
Kč
6 907
13 900
16 334
19 569
Skupina
zboží
25
25
25
25
ØD
mm
409
409
480
480
H
mm
455
770
765
870
Připoj.
rozměr A1
R 11/4
DN 50/PN 16
DN 65/PN 16
DN 80/PN 16
7632000
7633000
7634000
7634100
54 811
62 898
79 396
93 010
25
25
25
25
600
600
750
750
1110
1600
1500
2215
DN 100/PN
DN 125/PN
DN 150/PN
DN 250/PN
Připoj. Hmotnost
rozměr A2
kg
R 1
10,5
R 1
19,5
R 1
24,6
R 1
29,8
6
6
6
6
R
R
R
R
Návarek Rp 3/8
1
1
1
1
70,0
99,0
155,0
282,0
Návarek Rp 3/8
Odvzdušňovací nádoba LA
pro topné a chladicí soustavy
pro soustavy s malou statickou výškou
červený vnější nátěr
D
D
h
h
A
47
A
B
B
L
L
LA 32 - LA 50
Typ
10 bar / 120 °C
LA 32/10
LA 40/10
LA 50/10
LA 65/10
LA 80/10
LA 100/10
LA 125/10
LA 150/10
LA 200/10
Obj.
číslo
7671000
7672000
7673000
7674000
7675000
7676000
7677000
7678000
7679000
Cena
Kč
2 694
2 771
2 791
3 742
3 811
4 106
4 343
9 688
9 845
Skupina
zboží
72
72
72
72
72
72
72
72
72
L
mm
300
300
300
590
590
590
590
590
590
B
mm
255
255
255
310
310
310
310
510
510
Uvolňovací nádoba ET
h
mm
30
40
40
60
60
50
40
90
40
LA 65 - LA 200
D
mm
206
206
206
280
280
280
280
409
409
Připoj.
rozměr A
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 2
k fázovému oddělení vody a páry
na výfuku pojistného ventilu tepelného
zdroje do 120 °C podle DIN EN 12828
červený vnější nátěr
DN 1
A
H
DN 3
Ø D
Typ
ET
ET
ET
ET
ET
170
270
380
480
550
Změny vyhrazeny
Obj.
číslo
7680000
7681000
7682000
7683000
7684000
Cena
Kč
2 492
3 341
5 925
10 410
16 953
Skupina
zboží
73
73
73
73
73
H
mm
328
400
528
710
896
C
ØD
mm mm
55 206
65 280
75 409
115 480
125 634
DN 1 DN 2 DN 3 Hmotnost
DN
DN
DN
kg
50
65
65
3,8
65
80
80
3,8
80 100 100
4,9
125 150 150
12,0
150 200 200
21,4
Hmotnost
kg
2,0
2,4
2,5
4,5
4,8
5,2
5,7
14,6
26,1
pro expanzní, doplňovací,
odvzdušňovací a odplyňovací systémy
Příslušenství
Držáky na stěnu pro nádoby 8–35 litrů
víceúčelová konzola
s několika připojovacími místy
konzola s upínací páskou
pro jednoduchou montáž
Typ
KS 8 - 25 l
KS 33-35 I
Obj.
číslo
7611000
9200140
Cena
Kč
216
225
Typ
Skupina
zboží
75
75
KM 8 - 25 l
Obj.
číslo
7612000
Cena
Kč
658
Skupina
zboží
75
280
Připojení pro
manometr Rp 3/8
Připojení pro
plnění Rp ½
95
Připojení pro
odvzdušnění Rp 3/8
95
30
DN 32
Připojení pro
expanzní potrubí Rp 3/4
40
Digitální tlakoměr
měřící rozsah do cca 9 barů
zobrazování tlaku v barech, kPa, psi
Typ
48
DTL
Obj.
číslo
9119198
Cena
Kč
644
Skupina
zboží
86
Tlumič rázů
86
pro spotřebiče s rychlouzávěry, např. automatické
pračky a myčky nádobí
schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG
celkový objem 165 cm³
modrý vnější nátěr
přetlak plynu z výroby 4 bary
115
G ½
Typ
10 bar / 70 °C
WD 1,65/10
Obj.
číslo
7351000
Cena
Kč
723
Skupina
zboží
74
Změny vyhrazeny
Systémy předávání tepla
longtherm
Pájené deskové výměníky
longtherm
výměník tepla z nerezových desek pájených
mědí
bez protipřírub, šroubů a těsnění
schváleno ve smyslu Evropské směrnice
pro tlaková zařízení 97/23/EG
dovol. provozní teplota 195 °C
dovol. provozní přetlak 30 barů
Typ
H
B
L
mm
mm
mm
rhc- 15
203
73
n 2,3 + 12 + 20
rhc- 40
332
124
n 2,3 + 13 + 20
rhc- 60
529
124
n 2,4 + 13 + 20
r...c- 85 G2
529
269
n 2,4 + 14 + 65
r...c- 85
529
269
n 2,4 + 14 + 100
rhc- 150 G 21/2
529
269
n 2,4 + 14 + 65
rhc- 150
529
269
n 2,4 + 14 + 62
rhc - 200 G 21/2
798
269
n 2,4 + 14 + 65
rhc - 200
798
269
n 2,4 + 14 + 62
rhc - 300
870
383
n 2,4 + 23 + 143
B
tepelná izolace z polyuretanové tvrdé pěny,
tloušťka 20 mm, složené ze dvou polovin
s upevňovacím páskem, vrchní tvrdá fólie
od velikosti rhc 150/180-200 je tepelná izolace
z polyuretanové tvrdé pěny, tloušťka 20 mm
s vnější hliníkovou vrstvou; velikost rhc 300 má
tloušťku izolace 50 mm
Připojení
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G 3/4
G 1
G 11/4
G 2
DN 50/PN 40
G 21/2
DN 65/PN 401
G 21/2
DN 65/PN 401
DN 100/PN 401
L
n = počet desek
2
1 POZOR – současně je
2
třeba objednat
protipříruby
H
2 POZOR – současně je
třeba objednat
protipříruby
rhc 15 - r...c 85 G2,
150 G 2 1/2, 200 G 2 1/2
r...c 85–150
Tepelná izolace
rhc 300
Výměníky longtherm
Velikost/
rhc
rlc
počet
desek
15/ 10
15/ 20
15/ 30
40/ 10
40/ 20
40/ 30
40/ 40
40/ 50
40/ 60
60/ 6
60/ 8
60/ 10
60/ 14
60/ 20
60/ 24
60/ 30
60/ 40
60/ 50
60/ 60
60/ 80
60/100
85/ 30 G2
85/ 40 G2
85/ 50 G2
85/ 60 G2
85/ 80 G2
85/100 G2
85/120 G2
85/ 30
85/ 40
85/ 50
85/ 60
85/ 80
85/100
85/120
Obj. číslo
Obj. číslo
6712100
6712200
6712300
6713100
6713200
6713300
6713400
6713500
6713600
6714100
6714200
6714300
6714400
6714500
6714600
6714700
6714800
6714900
6715000
6715100
6715200
6719100
6719200
6719300
6719400
6719500
6719600
6719700
6717100
6717200
6717300
6717400
6717500
6717600
6717700
------------------------------------------6718100
6718200
6718300
6718400
6718500
6718600
6718700
6716100
6716200
6716300
6716400
6716500
6716600
6716700
Tepelná izolace
Cena
Kč
3 704
5 112
6 520
7 638
10 649
13 431
15 936
18 554
21 058
8 668
9 261
10 186
11 335
12 748
14 114
16 277
19 919
24 131
28 229
35 400
42 571
36 766
43 595
50 538
57 368
71 141
84 800
98 345
45 758
52 701
59 531
66 474
80 247
93 792
107 337
Skupina Hmotnost
zboží
kg
76
1,3
76
1,7
76
2,2
76
3,4
76
4,6
76
6,0
76
7,1
76
8,5
76
9,7
76
4,6
76
5,0
76
5,4
76
6,3
76
7,2
76
8,1
76
9,2
76
11,1
76
13,2
76
15,2
76
19,0
76
22,8
76
29,0
76
35,0
76
40,0
76
45,0
76
55,0
76
67,0
76
76,0
76
38,0
76
45,0
76
52,0
76
53,6
76
64,0
76
76,0
76
89,0
Velikost/
počet
desek
15/10 - 20
15/10 - 20
15/30
40/10 - 20
40/10 - 20
40/30 - 40
40/30 - 40
40/50 - 60
40/50 - 60
60/ 6 - 24
60/ 6 - 24
60/ 6 - 24
60/ 6 - 24
60/ 6 - 24
60/ 6 - 24
60/30 - 40
60/30 - 40
60/50 - 60
60/50 - 60
60/80 - 100
60/80 - 100
85/30 - 40
85/30 - 40
85/50 - 60
85/50 - 60
85/80 - 100
85/80 - 100
85/120
85/30 - 40
85/30 - 40
85/50 - 60
85/50 - 60
85/80 - 100
85/80 - 100
85/120
Obj. číslo
6750000
6750000
6750100
6750200
6750200
6750300
6750300
6750400
6750400
6750500
6750500
6750500
6750500
6750500
6750500
6750600
6750600
6750700
6750700
6750800
6750800
6750900
6750900
6751000
6751000
6751100
6751100
6751200
6750900
6750900
6751000
6751000
6751100
6751100
6751200
Cena
Kč
1 736
1 736
1 926
2 223
2 223
2 371
2 371
2 593
2 593
3 704
3 704
3 704
3 704
3 704
3 704
4 075
4 075
4 445
4 445
5 186
5 186
4 816
4 816
5 927
5 927
6 297
6 297
7 038
4 816
4 816
5 927
5 927
6 297
6 297
7 038
Skupina
zboží
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
Změny vyhrazeny
50
→ Příslušenství str. 52–53
longtherm
Pájené deskové výměníky
Tepelná izolace
rhc 15
rhc 40
Výměníky longtherm
Velikost/
rhc
počet
Obj. číslo
desek
150/ 50 G 21/2 6721100
150/ 60 G 21/2 6721200
150/ 80 G 21/2 6721300
150/100 G 21/2 6721400
150/120 G 21/2 6721500
150/150 G 21/2 6721600
150/180 G 21/2 6721800
150/200 G 21/2 6721700
150/ 50
6720100
150/ 60
6720200
150/ 80
6720300
150/100
6720400
150/120
6720500
150/150
6720600
150/180
6720800
150/200
6720700
200/ 50 G 21/2 6723100
200/ 60 G 21/2 6723200
200/ 80 G 21/2 6723300
200/100 G 21/2 6723400
200/120 G 21/2 6723500
200/150 G 21/2 6723600
200/180 G 21/2 6723800
200/200 G 21/2 6723700
200/ 50
6722100
200/ 60
6722200
200/ 80
6722300
200/100
6722400
200/120
6722500
200/150
6722600
200/180
6722800
200/200
6722700
300/ 50
6724100
300/ 60
6724200
300/ 80
6724300
300/100
6724400
300/120
6724500
300/150
6724600
300/180
6724900
300/200
6724700
Změny vyhrazeny
Cena Skupina Hmotnost
Kč
zboží
kg
54 978
76
35,3
61 807
76
40,4
75 694
76
50,0
89 239
76
59,6
102 784
76
69,2
122 931
76
83,6
139 202
76
109,2
157 876
76
120,0
74 214
76
42,0
81 157
76
46,8
94 930
76
56,4
108 475
76
66,0
122 021
76
75,6
142 282
76
93,0
158 553
76
110,4
177 112
76
118,0
87 076
76
50,6
98 004
76
58,1
119 630
76
73,1
141 029
76
88,1
162 315
76
103,1
194 869
76
125,6
219 435
76
157,5
246 432
76
163,1
106 427
76
57,0
117 240
76
64,5
138 867
76
79,5
160 266
76
94,5
181 551
76
109,5
214 219
76
132,0
238 785
76
158,7
265 668
76
169,5
199 308
76
119,6
218 089
76
132,6
255 765
76
157,6
293 555
76
182,6
331 231
76
207,6
387 689
76
257,6
432 315
76
271,6
481 936
76
307,6
rhc 60
r..c 85
Tepelná izolace
Velikost/
počet
Obj. číslo
desek
150/ 50 - 60
6751300
150/ 50 - 60
6751300
150/ 80 - 100 6751400
150/ 80 - 100 6751400
150/120 - 150 6751500
150/120 - 150 6751500
150/180 - 200 6751600
150/180 - 200 6751600
150/ 50 - 60
6751300
150/ 50 - 60
6751300
150/ 80 - 100 6751400
150/ 80 - 100 6751400
150/120 - 150 6751500
150/120 - 150 6751500
150/180 - 200 6751600
150/180 - 200 6751600
200/ 50 - 80
6751700
200/ 50 - 80
6751700
200/ 50 - 80
6751700
200/100 - 120 6751800
200/100 - 120 6751800
200/150
6751900
200/180 - 200 6752000
200/180 - 200 6752000
200/ 50 - 80
6751700
200/ 50 - 80
6751700
200/ 50 - 80
6751700
200/100 - 120 6751800
200/100 - 120 6751800
200/150
6751900
200/180 - 200 6752000
200/180 - 200 6752000
300/ 50 - 80
6752100
300/ 50 - 80
6752100
300/ 50 - 80
6752100
300/100 - 150 6752200
300/100 - 150 6752200
300/100 - 150 6752200
300/180 - 200 6752300
300/180 - 200 6752300
Cena Skupina
Kč
zboží
5 927
77
5 927
77
6 297
77
6 297
77
7 038
77
7 038
77
8 149
77
8 149
77
5 927
77
5 927
77
6 297
77
6 297
77
7 038
77
7 038
77
8 149
77
8 149
77
8 520
77
8 520
77
8 520
77
9 261
77
9 261
77
10 372
77
11 483
77
11 483
77
8 520
77
8 520
77
8 520
77
9 261
77
9 261
77
10 372
77
11 483
77
11 483
77
44 598
77
44 598
77
44 598
77
48 673
77
48 673
77
48 673
77
51 562
77
51 562
77
51
longtherm
Příslušenství
longtherm – varianty připojení
připojovací šroubení na ploché těsnění (těsnění včetně)
připojení na soustavu s vnějším závitem,
pro letování nebo svařování
od velikosti rhc150 je možné dodat protipříruby
dodává se v sadách po 2 kusech
S vnějším závitem – mosaz
Typ
rhc15 Z
rhc40 Z
rhc60 Z
rhc (rlc)- 85 Z
rhc150 Z
rhc200 Z
Obj.
číslo
6762100
6762200
6762300
6762400
6762500
6762500
Cena sady
(2 ks) v Kč
699
1 118
1 900
3 352
10 663
10 663
Skupina
zboží
77
77
77
77
77
77
G1
G2
L
mm
¾ ½
36
1
¾
41
1¼
1
51
2
1½ 60
2½
2
66
2½
2
66
G1
G2
L
Pro přivaření - ocel
Typ
rhc15 O
rhc40 O
rhc60 O
rhc (rlc)- 85 O
rhc150 O
rhc200 O
Obj.
číslo
6760100
6760200
6760300
6760400
6760500
6760500
Cena sady Skupina G1
(2 ks) v Kč
zboží
3/4
363
77
586
77
1
1 118
77
11/4
1 677
77
2
7 200
77
21/2
7 200
77
21/2
L
Ø
mm mm
21,2 30
26,9 30
33,7 40
48,3 90
60,3 50
60,3 50
Cena sady Skupina G1
(2 ks) v Kč
zboží
3/4
541
77
597
77
1
1 266
77
11/4
L
Ø
mm mm
18
16
22
19
28
22
G
Ø
L
Pro letování - mosaz
52
Typ
rhc- 15 MO
rhc- 40 MO
rhc- 60 MO
Obj.
číslo
6761100
6761200
6761300
G
Ø
L
Příklad soustavy
longtherm
reflex longtherm
refix
reflex LS
Změny vyhrazeny
Příslušenství
longtherm
Protipříruby - nerez
Příruba
pro Typ
rhc- 150 PN
rhc- 200 PN
rhc- 300 PN
Obj.
číslo
6770200
6770200
6770400
Cena sady Skupina
(2 ks) v Kč
zboží
4 539
77
4 539
77
10 266
77
DN
65
65
100
Ø
mm
76,1
76,1
114,3
Protipříruby - ocel
Příruba
pro Typ
rhc- 150 P
rhc- 200 P
rhc- 300 P
Obj.
číslo
6770100
6770100
6770300
Ø
Cena sady Skupina
(2 ks) v Kč
zboží
2 305
77
2 305
77
6 844
77
DN
65
65
100
Ø
mm
76,1
76,1
114,3
longtherm – stojánek r.c
konstrukce pro postavení výměníků longtherm řady 85 až 200
Typ
Obj.
číslo
rhc (rlc)- 85 ST
6771100
rhc150 ST
6771100
rhc200 ST
6771300
výměník rhc 300 je standardně
Cena
Skupina
Kč
zboží
3 143
77
3 143
77
4 260
77
dodáván včetně stojánku
r...c 85 - rhc 150
rhc 200
53
Příklad soustavy
longtherm
reflex longtherm
reflex
Změny vyhrazeny
longtherm
Rychlý návrh
Návrh pro individuální případy použití si můžete provést pomocí výpočetního programu
na našem CD a nebo jej naleznete na našich internetových stránkách www.reflexcz.cz.
Podlahové vytápění*
Oddělení systémů**
primár 70/50 °C* 70/50 °C* 55/49 °C* 55/40 °C* 80/60 °C** 80/60 °C**
sekundár 40/50 °C 35/45 °C 40/45 °C 30/40 °C 50/70 °C 55/75 °C
Typ
výměníku
Obj.
číslo
výměníku
Tepelný výkon
kW
kW
rhc
15/10
6712100
8
11
rhc
15/20
6712200
22
22
rhc
15/30
6712300
32
32
rhc
40/10
6713100
13
13
rhc
40/20
6713200
27
27
rhc
40/30
6713300
40
40
rhc
40/40
6713400
53
53
rhc
40/50
6713500
64
65
rhc
40/60
6713600
75
76
rhc
60/10
6714300
11
11
rhc
60/14
6714400
16
16
rhc
60/20
6714500
23
23
rhc
60/24
6714600
28
28
rhc
60/30
6714700
35
34
Návrh pro maximální tlakovou ztrátu 20 kPa
Ohřev pitné vody*
primár
sekundár
54
Typ
výměníku
kW
5
11
16
6
13
20
26
32
38
5
8
11
14
17
kW
6
17
28
13
27
40
52
64
75
11
16
23
28
35
Solár/ohřev pitné vody**
70/50 °C*
70/25 °C*
65/40 °C*
kW
--5
10
11
31
52
73
95
116
19
28
42
52
65
kW
--------4
8
11
15
18
8
14
24
31
41
Obj.
číslo
izolace
6750000
6750000
6750100
6750200
6750200
6750300
6750300
6750400
6750400
6750500
6750500
6750500
6750500
6750600
Solár/ ohřev bazénové vody***
55/30 °C*
65/40 °C** 40/25 °C***
38 % Glykol 38 % Glykol
10/60 °C
10/60 °C
Obj.
číslo
výměníku
10/60 °C
10/50 °C
10/60 °C
15/25 °C
Tepelný výkon
kW
kW
rhc
15/20
6712200
14
--rhc
15/30
6712300
24
--rhc
40/10
6713100
27
--rhc
40/20
6713200
54
8
rhc
40/30
6713300
81
14
rhc
40/40
6713400
106
20
rhc
40/50
6713500
129
26
rhc
40/60
6713600
151
32
rhc
60/10
6714300
24
15
rhc
60/14
6714400
33
27
rhc
60/20
6714500
48
45
rhc
60/24
6714600
57
57
rhc
60/30
6714700
71
76
Návrh pro maximální tlakovou ztrátu 20 kPa
kW
--6
7
20
33
47
61
75
29
41
59
71
88
kW
------11
18
26
33
41
19
33
55
70
89
kW
------9
16
23
30
37
17
31
51
66
82
kW
--8
9
25
40
53
65
76
10
16
23
28
34
Obj.
číslo
izolace
6750000
6750100
6750200
6750200
6750300
6750300
6750400
6750400
6750500
6750500
6750500
6750500
6750600
Dálkové vytápění
primár 130/55 °C 130/55 °C 130/60 °C 110/55 °C 110/55 °C 110/60 °C
sekundár 50/90 °C 50/70 °C 55/80 °C 50/90 °C 50/70 °C 55/80 °C
Typ
výměníku
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
rhc
15/10
15/20
15/30
40/10
40/20
40/30
40/40
40/50
40/60
60/10
60/14
60/20
60/24
60/30
Obj.
číslo
výměníku
6712100
6712200
6712300
6713100
6713200
6713300
6713400
6713500
6713600
6714300
6714400
6714500
6714600
6714700
Tepelný výkon
kW
--4
7
9
27
45
64
83
101
45
67
94
112
140
kW
5
16
27
27
54
80
105
129
150
23
33
47
56
70
kW
3
11
18
21
59
98
136
161
189
29
41
59
71
88
kW
--------10
16
23
30
37
17
30
51
65
84
kW
--10
16
19
52
83
107
129
150
23
33
47
56
70
kW
--5
9
11
32
54
76
97
120
29
41
59
70
87
Obj.
číslo
izolace
6750000
6750000
6750100
6750200
6750200
6750300
6750300
6750400
6750400
6750500
6750500
6750500
6750500
6750600
Změny vyhrazeny
Akumulační zásobníky
Ø D
Akumulační zásobník PH
H
pro akumulaci topné a chladicí vody
dovolený provozní přetlak 3* bary
dovolená provozní teplota 95 °C
vnější plastový práškový nátěr
Typ
Obj. číslo
PH 200
PH 300
PH 500
PH 800
PH 1000
PH 1500
PH 2000
7788000
7783000
7783100
7783225
7783333
7783400
7783500
Cena
Kč
8 364
9 238
10 554
15 606
19 866
30 114
44 242
Skupina
zboží
63
63
63
63
63
63
63
Ø D
mm
411
597
597
790
790
1000
1200
H Návarky Hmotnost
mm
9x
kg
41,0
1511 Rp 11/2
1320 Rp 11/2
56,0
1950 Rp 11/2
72,0
1825 Rp 11/2
113,0
2115 Rp 11/2
131,0
2120 Rp 11/2
191,0
2122 Rp 11/2
271,0
akumulační zásobník PW
ØD
55
* od 1500 litrů je k dispozici i verze 6 bar
Akumulační zásobník PHF
pro akumulaci topné a chladicí vody
s čisticím a kontrolním otvorem
možnost použití elektrického topného tělesa se závitem 6/4“
(nutno objednat přírubu PP1, viz str. 64)
dovolený provozní přetlak 3* bary
dovolená provozní teplota 95 °C
vnější plastový práškový nátěr
Typ
PHF 300
PHF 500
PHF 800
PHF 1000
PHF 1500
PHF 2000
Obj.
číslo
7783600
7783800
7784005
7784205
7784400
7784600
Cena
Kč
9 701
10 925
16 830
21 047
31 675
44 664
Skupina
zboží
63
63
63
63
63
63
Ø D
mm
597
597
790
790
1000
1200
H
H Návarky Hmotnost
mm
9x
kg
1320 Rp 11/2
54,0
1950 Rp 11/2
75,0
1825 Rp 11/2
115,0
2115 Rp 11/2
133,0
2120 Rp 11/2
170,0
2122 Rp 11/2
247,0
akumulační zásobník PHF
Ø D
Akumulační zásobník PHW
pro akumulaci topné a chladicí vody
s dodatkovou teplosměnnou plochou (spirála
z hladké trubky)
dovolený provozní přetlak 3 bary, předávací plocha
16 barů
dovolená provozní teplota 95 °C, předávací
plocha 110 °C
vnější plastový práškový nátěr
H
Typ
PHW 300
PHW 500
PHW 800
PHW 1000
PHW 1500
PHW 2000
Obj.
číslo
7783700
7783900
7784115
7784315
7784500
7784700
Cena
Kč
11 768
13 455
21 891
25 238
38 760
51 412
Skupina
zboží
63
63
63
63
63
63
Ø D
mm
597
597
790
790
1000
1200
H Návarky Topná pl. Hmotnost
mm
9x
m2
kg
1320 Rp 11/2
1,45
74,0
1950 Rp 11/2
1,88
100,0
1825 Rp 11/2
3,72
148,0
2115 Rp 11/2
4,48
216,0
2120 Rp 11/2
4,48
249,0
2122 Rp 11/2
4,48
330,0
akumulační zásobník PHW
Akumulační zásobníky
Příslušenství
Tepelná izolace PW
tepelná izolace pro akumulační zásobníky PH, PHF, PHW
90 mm silná měkká pěna
vč. bílé povrchové plastové folie
Typ
PW 200
PW 300
PW 500
PW 800
PW 1000
PW 1500
PW 2000
Obj.
číslo
9119579
9119580
9119581
9119582
9119583
9119584
9119585
Cena
Kč
4 538
5 019
6 031
8 055
8 983
10 923
12 273
Skupina
zboží
64
64
64
64
64
64
64
Pozor! Pokud nechcete standardní bílou barvu, je možné
dodat u zásobníků 200 až 2000 litrů dodatečnou vrchní
folii oranžovou, modrou nebo stříbrnou, viz Plastová vrchní
folie na str. 57.
Elektrické topné těleso přírubové
56
elektrické vyhřívání, vhodné i pro trvalý provoz
tři výkonové stupně, nastavení pomocí svorky
s regulátorem teploty do 95 °C
bezpečnostní omezovač teploty 120 °C
elektrické připojení je dodávkou stavby
včetně příruby a těsnění
Typ
EFHR 4,0
EFHR 6,0
EFHR 8,0
EFHR 10,0
Obj.
číslo
9116314
9116315
9116316
9116317
Cena
Kč
6 186
6 697
6 977
7 257
B
D
Skupina
Výkon
zboží
kW
4.0 / 2.7 /
68
6.0 / 4.0 /
68
8.0 / 5.5 /
68
10.0 / 6.7 /
68
2.0
3.0
4.0
5.0
Napětí
V
400
400
400
400
Stavební délka
Stavební
B
délka/mm mm
295
150
395
150
495
150
495
150
H
mm
110
110
110
110
H
D
mm
185
185
185
185
Změny vyhrazeny
pro akumulační zásobníky PHF jako přídavný zdroj tepla, např. solární zařízení
vhodné pro napojení dálkového vytápění nebo solárních panelů
z měděné žebrované trubky
dovol. provozní přetlak 10 barů
110
dovol. provozní teplota 90 °C
Typ
RWT 1
Obj.
číslo
7755900
Cena
Kč
11 948
Skupina
zboží
68
Výkon *
kW
9–11
G¾
420
Předávací plocha
m2
1,1
* Výkon pro solární zařízení při výstupní teplotě 80 °C a průtok 0,65 m3/hod, teplá voda z 50 °C na 70 °C
150
Přídavné topné těleso RWT 1 ze žebrované trubky
Akumulační zásobníky
Akumulační zásobník PFH = PH v kompletu s izolací
pro akumulaci topné vody
včetně 90 mm silné Tepelné izolace PW z měkké pěny
s bílou, nalepenou plastovou vrchní folií PWF
dovol. provozní přetlak 3 bar*/ dovol. provozní teplota 95 °C
vnitřek bez povrchové úpravy, vnější plastový práškový nátěr
Typ
Obj.
číslo
8500000
8500010
8500020
8500030
8500040
8500050
8500060
PFH 200
PFH 300
PFH 500
PFH 800
PFH 1000
PFH 1500
PFH 2000
Cena
Kč
12 902
14 257
16 585
23 661
28 849
41 037
56 515
Skupina
zboží
63
63
63
63
63
63
63
Ø D1
mm
480
597
597
790
790
1000
1200
Ø D2
mm
660
777
777
970
970
1180
1380
H
mm
1500
1320
1950
1825
2115
2120
2122
Návarky
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1½
1½
1½
1½
1½
1½
1½
* od 1500 litrů je k dispozici i verze 6 bar
Akumulační zásobník PFHF = PHF v kompletu s izolací
popis jako typ PFH
s čisticím a kontrolním otvorem
Typ
Obj.
číslo
8500070
8500080
8500090
8500100
8500200
8500300
PFHF 300
PFHF 500
PFHF 800
PFHF 1000
PFHF 1500
PFHF 2000
Cena
Kč
14 720
16 956
24 885
30 030
42 598
56 937
Skupina
zboží
63
63
63
63
63
63
Ø D1
mm
597
597
790
790
1000
1200
Ø D2
mm
777
777
970
970
1180
1380
H
mm
1320
1950
1825
2115
2120
2122
Návarky
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1½
1½
1½
1½
1½
1½
Akumulační zásobník PFHW = PHW v kompletu s izolací
popis jako typ PFH
s dodatkovou teplosměnnou plochou (spirála z hladké trubky)
dovol. provozní přetlak 3 bar, předávací plocha 16 bar
dovol. provozní teplota 95 °C, předávací plocha 110 °C
Typ
PFHW 300
PFHW 500
PFHW 800
PFHW 1000
PFHW 1500
PFHW 2000
Obj.
číslo
8500400
8500500
8500600
8500700
8500800
8500900
Cena
Kč
16 787
19 486
29 946
34 221
49 683
63 685
Skupina
zboží
63
63
63
63
63
63
Ø D1
mm
597
597
790
790
1000
1200
Plastová vrchním folie PWF
dodatečná barevná folie na zásobníky, PFH, PFHF, a PFHW
Typ
PWF 200
PWF 300
PWF 500
PWF 800
PWF 1000
PWF 1500
PWF 2000
Změny vyhrazeny
oranžová
9119320
9119321
9119322
9119483
9119487
9119325
9119326
modrá
9119330
9119331
9119332
9119484
9119488
9119335
9119336
stříbrná
9119340
9119341
9119342
9119485
9119489
9119345
9119346
Cena
Kč
1 088
1 139
1 434
2 151
2 446
2 741
3 163
Skupina
zboží
64
64
64
64
64
64
64
Ø D2
mm
777
777
970
970
1180
1380
H
mm
1320
1950
1825
2115
2120
2122
Návarky
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1½
1½
1½
1½
1½
1½
57
Akumulační zásobníky
Akumulační zásobníky PH/PHF/PHW
pro akumulaci topné vody
dovol. provozní přetlak 3 bar*/ dovol. provozní teplota 95 °C
vnitřek bez povrchové úpravy, vnější plastový práškový nátěr
typ PHF s čisticím a kontrolním otvorem
typ PHW s dodatkovou teplosměnnou plochou (spirála z hladké trubky)
Typ
Obj.
číslo
7788100
7788400
7788700
Cena
Kč
76 457
87 700
98 056
Skupina
zboží
63
63
63
Ø D1
mm
1500
1500
1500
Ø D2
mm
1680
1680
1680
H
mm
2101
2676
3211
PHF 3000
PHF 4000
PHF 5000
7788200
7788500
7788800
77 231
88 474
98 650
63
63
63
1500
1500
1500
1680
1680
1680
2101
2676
3211
Rp 2
Rp 2
Rp 2
PHW 3000
PHW 4000
PHW 5000
7788300
7788600
7788900
83 061
95 138
106 682
63
63
63
1500
1500
1500
1680
1680
1680
2101
2676
3211
Rp 2
Rp 2
Rp 2
PH 3000
PH 4000
PH 5000
Návarky
Rp 2
Rp 2
Rp 2
* od 1500 litrů je k dispozici i verze 6 bar
Tepelná izolace PW
tepelná izolace pro zásobníky PH, PHF, PHW
90 mm silná měkká pěna
vč. bílé povrchové plastové folie
Typ
Obj.
číslo
9119307
9119308
9119309
58
PW 3000
PW 4000
PW 5000
Cena
Kč
15 475
17 781
19 865
Skupina
zboží
64
64
64
Návrh
Údaje uváděné na tomto místě jsou pouze informativní, protože návrh velikosti akumulačního
zásobníku je třeba provést komplexně v závislosti na charakteristice zdroje a spotřebiče tepla.
Dimenzování je proto nutné provádět ve spolupráci s projektantem nebo výrobcem kotle.
Objem
zásobníku
200
300
500
800
1000
1500
2000
3000
4000
5000
Q20
kWh
4
6
10
17
21
31
42
63
84
105
Q30
kWh
6
9
16
25
31
47
63
94
126
157
Q40
kWh
8
13
21
33
42
63
84
126
168
210
Q50
kWh
10
16
26
42
52
78
105
157
210
262
tVL
tVL
Nabíjení
Spotřebiče
tepla
Vsp
QΔ
Zdroj
tepla
tRL
tRL
Vybíjení
Akumulační zásobník PH
Změny vyhrazeny
Akumulační zásobníky
využitelný tepelný výkon Q [kW]
·
QΔϑ Vsp · p · cp · η · Δϑ
Q =
=
Δt
Δt
·
kde Q = nabíjecí, resp. vybíjecí výkon [kW]
Δt = čas nabíjení, resp. vybíjení [s]
akumulační zásobník v solární soustavě v oblasti s malým až středním pokrytím
slunečním zářením
pro přesné dimenzování solárních soustav doporučujeme návrhový program SOLAR na
www.reflexcz.cz
Obytná plocha
m2
70
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Plocha kolektorů
m2
7 – 14
10 – 20
15 – 30
20 – 40
25 – 50
30 – 60
35 – 70
40 – 80
45 – 90
50 –100
Akumul. zásobník
litry
490 – 980
700 – 1400
1050 – 2100
1400 – 2800
1750 – 3500
2100 – 4200
2450 – 4900
2800 – 5600
3150 – 6300
3500 – 7000
59
Zásobníkové ohřívače
Zásobníkové ohřívače
Ø
D
Zásobníkový ohřívač S/SF
pro ohřev pitné vody
použitelný ve všech topných soustavách,
obzvlášť v nízkoteplotních
nádoba zásobníku vyrobena z kvalitní oceli
S235JRG2 (RSt 37-2)
hygienicky nezávadná voda díky vnitřnímu
smaltování podle DIN 4753
magneziová anoda
„S“ – izolace s krycím barevným plechem,
SF s dodatečným návarkem Rp 1 1/2 pro
závitové el. topné těleso
„SF“ – izolace s krycí barevnou folií
dovol. provozní přetlak
topná voda 16 bar/pitná voda 10 bar
dovol. provozní teplota
topná voda 110 °C/pitná voda 95 °C
Ø D
H
H
SF 120 litrů
Typ
S
SF
S
S
S
S
S
60
100
120
150
200
300
400
500
SF 750*
SF1000*
SF1500*
SF2000*
SF3000*
*
S/SF 100, 150 - 1000 litrů
Obj. číslo
modrá
3034100
--3620000
3620400
3620800
3621200
3621600
Obj. číslo
oranžová
3034200
--3620100
3620500
3620900
3621300
3621700
Obj. číslo
stříbrná
3034500
--3620200
3620600
3621000
3621400
3621800
Obj. číslo
bílá
3034400
3623200
3620300
3620700
3621100
3621500
3621900
Cena
Kč
13 620
13 995
14 750
15 890
21 870
29 950
33 380
Skupina
zboží
60
60
60
60
60
60
60
Ø D
mm
512
560
540
540
700
700
700
H Hmotnost
mm
kg
849
47,0
800
42,0
1222
54,0
1473
65,0
1334
99,0
1631 119,0
1961 170,0
-----------
-----------
-----------
3006900
3007000
7800700
7800800
7800900
62 100
71 550
145 100
189 200
215 300
60
60
52
52
52
9101
10102
12003
14004
14005
20001
20252
22163
21264
28765
Bez
Bez
Bez
Bez
Bez
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
– zásobníky SF 750 a 1000 jsou vybaveny 2 anodami
– tepelná izolace přibalena, montáž na stavbě
– SF 1500 a 2000 jsou vybaveny napájenou
(proudovou) anodou, montáž na stavbě
1)
2)
3)
4)
5)
izolace
izolace
izolace
izolace
izolace
D
D
D
D
D
=
=
=
=
=
227,0
288,0
462,0
650,0
800,0
750 mm, H = 1932 mm
850 mm, H = 1959 mm
1000 mm, H = 2019 mm
1200 mm, H = 2019 mm
1200 mm, H = 2784 mm
Zásobníkový ohřívač US
D
pro ohřev pitné vody
zásobník pro prostorově úspornou kombinaci kotel-zásobník
izolace s krycím barevným plechem, zásobník použitelný
ve všech topných soustavách, obzvlášť v nízkoteplotních
nádoba zásobníku vyrobena z kvalitní oceli S235JRG2 (RSt 37-2)
hygienicky nezávadná voda díky vnitřnímu smaltování
podle DIN 4753
magneziová anoda
dovol. provozní přetlak
topná voda 16 bar/pitná voda 10 bar
dovol. provozní teplota
topná voda 110 °C/pitná voda 95 °C
Typ
US
US
Obj. číslo
modrá
150 3627200
250 3627600
Obj. číslo
oranžová
3627300
3627700
Obj. číslo
stříbrná
3627400
3627800
Obj. číslo
bílá
3627500
3627900
Cena
Kč
21 800
25 500
H
Skupina
zboží
62
62
H
mm
590
644
D Hmotnost
mm
kg
995
72,0
1095
99,0
Změny vyhrazeny
Zásobníkové ohřívače
Ø D
Solární zásobníkový ohřívač SF-2
pro ohřev pitné vody
s dodatkovou předávací plochou pro využití solární energie
použitelný ve všech topných soustavách, obzvlášť
v nízkoteplotních
nádoba zásobníku vyrobena z kvalitní oceli S235JRG2 (RSt 37-2)
hygienicky nezávadná voda díky vnitřnímu smaltování
podle DIN 4753
magneziová anoda
návarek Rp 1 ½ pro elektrické topné těleso
„S“ – izolace s krycím barevným plechem
„SF“ – izolace s krycí barevnou folií
dovol. provozní přetlak
topná voda 16 barů/pitná voda 10 barů
izolace s krycím barevným plechem
dovol. provozní přetlak
topná voda 16 barů/pitná voda 10 barů
dovol. provozní teplota
topná voda 110 °C/pitná voda 95 °C
Typ
SF
S
SF
S
S
200- 2
300 - 2
300 - 2
400 - 2
500 - 2
SF 750 - 2*
SF 1000 - 2*
SF 1500 - 2*
SF 2000 - 2*
SF 3000- 2*
*
1)
2)
Obj. číslo
modrá
--3622000
--3622400
3622800
Obj. číslo
oranžová
--3622100
--3622500
3622900
Obj. číslo
stříbrná
--3622200
--3622600
3623000
-----------
-----------
-----------
Obj. číslo Obj. číslo.
šedá
bílá
--3619200
--3622300
3628800
----3622700
--3623100
3010600
3010700
7800780
7800850
7800950
-----------
H
Cena Skupina Ø D
Kč
zboží mm
18 160
61
540
24 680
61
600
24 680
61
700
30 950
61
700
35 490
61
700
64 100
73 950
149 900
196 500
225 200
61
61
52
52
52
9101
10102
12003
14004
14005
Tepelná izolace (bílá) je přibalena, montáž na stavbě
Bez izolace Ø D = 750 mm, H = 1932 mm
Bez izolace Ø D = 850 mm, H = 1959 mm
3)
4)
5)
Bez izolace Ø D = 1000 mm, H = 2019 mm
Bez izolace Ø D = 1200 mm, H = 2019 mm
Bez izolace Ø D = 1200 mm, H = 2784 mm
Zásobníkový ohřívač WPS pro tepelné čerpadlo
vertikální zásobník se zvětšenou předávací plochou
pro efektivní použití v soustavách s tepelnými čerpadly
smaltování podle DIN 4753
s magneziovou anodou
s teploměrem
tepelná izolace PUR-tvrdá pěna s bílou plastovou folií
dovol. provozní přetlak
topná voda 16 bar/pitná voda 10 bar
dovol. provozní teplota
topná voda 110 °C/pitná voda 95 °C
dodávka včetně izolace
Typ
WPS 300
WPS 400
WPS 500
Změny vyhrazeny
Obj.
číslo
3686900
3687100
3687200
Cena
Kč
33 621
38 435
44 035
Skupina Předávací
plocha
zboží
60
3,2 m2
60
5 m2
60
5 m2
ØD
mm
700
700
700
H
mm
1334
1634
1961
Hmotnost
kg
145,0
185,0
235,0
H Hmotnost
mm
kg
1473
72,0
1834 106,0
1334 106,0
1631 130,0
1961 160,0
20001
20252
2216
2126
28765
217,0
275,0
462,0
650,0
825,0
61
Zásobníkové ohřívače
Zásobníkový ohřívač VKS
kombinovaný zásobník pro přípravu teplé vody a podporu
vytápění
smaltování podle DIN 4753
příprava teplé vody v integrované smaltované vnitřní nádobě
s magneziovou anodou
upínací lišta pro variabilní umisťování teplotních čidel
tepelná izolace: z měkké pěny s bílou plastovou folií (odnímatelná)
dovolený provozní přetlak
topná voda
- 3 bar
pitná voda
- 10 bar
solární výměník - 10 bar
dovolená provozní teplota
topná voda
- 95 °C
pitná voda
- 95 °C
solární výměník - 110 °C
tepelná izolace VKW
Typ
VKS 600/200
VKS 750/200
VKS 900/200
Obj. číslo
bílá
3805700
3805800
3805900
Cena
Kč
35 350
38 150
39 650
Skupina
zboží
60
60
60
ØD
mm
700
790
790
H Hmotnost
mm
kg
1808
178
1844
200
2006
214
62
Tepelná izolace VKW
pro kombinovaný zásobník VKS
měkká pěna s bílou plastovou folií (40 mm)
tepelná izolace VKW je možná použít jen pro horkou vodu,
pro případ použití zásobníku pro chladicí vodu je třeba použít
izolaci speciální (reflex nedodává)
Typ
VKW 600/200
VKW 750/200
VKW 900/200
Obj. číslo
bílá
5406700
5406800
5406900
Cena
Kč
9 792
10 895
11 655
Skupina
zboží
68
68
68
ØD
mm
900
990
990
H Hmotnost
mm
kg
1880
15
1910
25
2080
29
Změny vyhrazeny
Akumulační zásobníky
Ø D
Ø D
LS – akumulační zásobník
pro přípravu teplé vody v nabíjecích akumulačních
soustavách
použitelný ve všech topných soustavách, obzvlášť
v nízkoteplotních
nádoba zásobníku vyrobena z kvalitní oceli
S235JRG2 (RSt 37-2)
hygienicky nezávadná voda díky vnitřnímu
smaltování podle DIN 4753
magneziová anoda
tepelná izolace s bílou krycí plastovou folií
dovol. provozní přetlak 10 bar
dovol. provozní teplota 95 °C
Typ
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
300
500
750*
1000*
1500*
2000*
3000*
Obj. číslo
bílá
3800300
3800400
3010000
3010300
6500300
6500400
6501200
Cena Skupina Ø D
mm
Kč
zboží
21 440
51
600
28 950
51
700
55 950
51
9101
62 950
51
10102
105 300
52
12003
144 080
52
14004
181 620
52
14005
H
H
**
H
mm
1834
1961
20001
20352
22153
21264
28765
’LS 300 - 500’
’LS 750 - 2000’
* Tepelná izolace je přibalena, montáž na stavbě
** Od LS 1500 se dvěma přírubami
1)
2)
3)
4)
5)
Bez
Bez
Bez
Bez
Bez
izolace
izolace
izolace
izolace
izolace
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
D
D
D
D
D
=
=
=
=
=
750
850
1000
1200
1200
mm,
mm,
mm,
mm,
mm,
H
H
H
H
H
=
=
=
=
=
1932
1959
2122
2033
2800
mm
mm
mm
mm
mm
Příslušenství a náhradní díly
pro zásobníkové ohřívače reflex
Typ
anody
A 100
A 120
A 150
A 200
A 300
A 400
A 500
A 750
Obj.
číslo
7751580
7757400
7751400
7751500
7751510
7751520
7751530
7751540
A 1000
7751610
A 750/2
A 1000/2
ČA
Cena
Kč
773
826
920
935
985
1 119
1 218
1 318
Typ
zásobníku
S 100
SF 120
S 150
S 200
S 300, SF 300/2
S 400, SF 400/2
S 500, SF 500/2
SF 750
7751570
7751590
7751600
1 814
2 880
3 378
3 739
SF 1000
7751300
9 554
9119365
12 010
7751200
495
článková anoda
NA 1
Napájená anoda
NA 2
Napájená anoda
TEJ
RT
7751100
1 191
Rozměr
G 1 x 26 x 420
M8 x 26 x 420
G 1 x 26 x 480
G 1 x 26 x 550
G 1 x 26 x 800
G 1 x 26 x 900
G 1 x 26 x 1100
G 1 ¼ x 33 x 530
Skupina
zboží
68
68
68
68
68
68
68
68
G 1 ¼ x 33 x 625
68
G 1 ¼ x 33 x 1060
G 1 ¼ x 33 x 1250
G 1 x 22 x 1600
68
68
68
Jsou potřeba 2 ks
Jsou potřeba 2 ks
SF 750/2
SF 1000/2
Ne pro SF 120, SF 750-1000,
US 150-250, LS 750-2000
univerzální
G ¾
x 400 (230 V)
Ne pro SF 120, redukce
G1-G 3/4 je dodávkou stavby
SF 1500-3000
G 1 x 4 x 800 (230 V)
68
½“
68
Teploměr do jímky
Ne pro SF 120, US 150-250
a akumulač. zásobníky PH,
PHF a PHW
Přídavné topné těleso RWT ze žebrované trubky
k zabudování jako přídavný zdroj tepla, např. krbová kamna nebo solární zařízení
vhodné pro napojení dálkového vytápění nebo solárních panelů
z měděné žebrované trubky, vč. smaltované protipříruby a těsnění
dovol. provozní přetlak 10 barů
dovol. provozní teplota 90 °C
Typ
Obj.
Cena
Skupina
Výkon *
Předávací plocha
číslo
Kč
zboží
kW
m2
9–11
RWT 1
7755900
11 948
68
1,1
31–39
RWT 2
7756300
25 029
68
2,3
* Výkon pro solární zařízení při výstupní teplotě 80 °C a průtok 0,65 m3/hod,
teplá voda z 50 °C na 70 °C.
Změny vyhrazeny
68
68
63
Zásobníkové ohřívače
Elektrické topné těleso
Příslušenství
G 1½, na proché těsnění
pro dodatkové vyhřívání
termostat s rozsahem nastavení do 75 °C
elektrické připojení je dodávkou stavby
90
Typ
Obj.
číslo
Tj 6/4 - 2,0
1755150
Tj 6/4 - 2,5
1755250
Tj 6/4 - 3,3
1755350
1755450
Tj 6/4 - 4,5
Tj 6/4 - 6,0
1755550
* ne pro S 300-2 Ø 600 mm
Cena
Kč
3 838
4 386
5 153
5 482
5 639
Skupina
zboží
09
09
09
09
09
Velikost
zásobníku
od 100 litrů
od 100 litrů
od 100 litrů
od 300 litrů
od 300 litrů*
Vestavná
délka
Výkon
kW
2,0
2,5
3,3
4,5
6,0
Napětí
V
230
400
400
400
400
125
Vestavná
délka/mm
350
360
330
400
520
Elektrické topné těleso přírubové
64
elektrické vyhřívání, vhodné i pro trvalý provoz
tři výkonové stupně, nastavení pomocí svorky
s regulátorem teploty do 95 °C
bezpečnostní omezovač teploty 120 °C
elektrické připojení je dodávkou stavby
včetně příruby a těsnění
Typ
EFHR 4,0
EFHR 6,0
* EFHR 8,0
* EFHR 10,0
EFHR 16,0
EFHR 19,0
EFHR 25,0
Obj.
číslo
9116314
9116315
9116316
9116317
9116501
9116502
9115569
Cena
Kč
6 186
6 697
6 977
7 257
15 333
15 963
20 139
Skupina
zboží
68
68
68
68
68
68
68
B
D
Velikost
zásobníku/li
150 - 500
300 - 500
300 - 500
300 - 500
750 - 1000
1000 - 2000
1000 - 2000
Vestavná délka
H
Výkon
Napětí Stavební
B
kW
V
délka/mm mm
4.0 / 2.7 / 2.0
400
295
150
6.0 / 4.0 / 3.0
400
395
150
8.0 / 5.5 / 4.0
400
495
150
10.0 / 6.7 / 5.0
400
495
150
16.0 / 11.0 / 8.0
400
610
225
19.0 / 12.7 / 9.0
400
740
225
25.0 / 18.8 /12.5
400
740
225
H
mm
110
110
110
110
140
140
140
* ne pro S 300-2 Ø 600 mm
Příruba pro elektrické topné těleso závitové
pro zásobníkové ohřívače S, SF a akumulační
zásobníky PHF
s nátrubkem Rp 1 1/2 pro elektrické topné těleso
montáž místo zaslepovací příruby kontrolního
otvoru
příruba je včetně těsnění
Typ
PP1
PP2
Velikost
zásobníku
150 - 500
750 - 3000
Obj. číslo
7760000
7760100
Cena
Kč
888
1 411
Skupina
zboží
68
68
Změny vyhrazeny
D
mm
185
185
185
185
280
280
280
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
společnosti REFLEX CZ, s.r.o. (IČO 25757156)
pro prodej zboží osobám, které nejsou spotřebiteli
a není jeho povinností zboží pojistit. V případě, že kupující nedá žádné odesílací
dispozice, zvolí prodávající způsob dopravy sám, podle svého uvážení a s ohledem
na ekonomičnost dopravy.
Definice
1) Zákazník/kupující může vycházet z platného ceníku prodávajícího (pro projekt, první
kalkulaci, objednání), který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti
REFLEX CZ, s.r.o.
2) Zákazník/kupující může osobně, telefonicky nebo písemně (dopis, fax, mail) poptat
zboží (doporučujeme).
3) Prodávající odpovídá za specifikaci zboží, jestliže si zákazník/kupující vyžádá od
prodávajícího nabídku.
4) V poptávce je nutno uvést firmu a/nebo jméno, adresu, telefon a fax, jakož i technickou specifikaci nebo vstupní data pro poptávané zboží.
5) Pro převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle §451 obchodního zákoníku
(v těchto VOP i jen „OBZ”).
Nabídka
Nabídka bude zpracována prodávajícím a zaslána zákazníkovi/ kupujícímu zpět do
24 hodin od doručení poptávky.
Ve složitých případech nebo u nestandardního zboží bude zákazník/kupující informován
o prodlouženém termínu.
7) Prodávající si vyhrazuje právo dílčích dodávek.
Objednávka
1) Objednávka bude přednostně provedena písemnou formou, případně může být
provedena také telefonicky.
2) Při objednávání doporučujeme uvádět číslo nabídky, je-li k dispozici.
3) O přijetí objednávky bude zákazník/kupující vyrozuměn do 24 hodin, a to písemným
potvrzením objednávky.
4) Potvrzení objednávky musí obsahovat minimálně: název a skladové číslo zboží,
počet, cenu event. slevy, termín dodání, platební podmínky.
5) Potvrzení objednávky je považováno za uzavření Kupní smlouvy pokud zákazník
potvrzení objednávky písemně odsouhlasí.
6) Pokud nebude moci prodávající dodat zboží podle potvrzení objednávky, bude informovat zákazníka/kupujícího v předstihu o této změně. Zákazník/kupující má v tomto
případě právo od kupní smlouvy odstoupit.
7) Pokud prodávající dodrží podmínky uvedené v potvrzení objednávky nebo kupní
smlouvě a zákazník/kupující od kupní smlouvy odstoupí, má prodávající právo
vyúčtovat mu náklady vynaložené v souvislosti s daným obchodním případem.
8) Pro další styk je nutno uvádět vždy číslo objednávky (potvrzení objednávky).
9) Kupující nesmí provádět jakékoliv změny ani úpravy na dodaném zboží ani je
označovat jinak než je provedeno ve výrobním závodě. Nesmí je ani označovat
značkami, které mohou vyvolat zdání, že se jedná o jiný výrobek než dodaný.
Dodávky
1) Dodávka je realizována podle potvrzení objednávky.
2) Zboží je možno odebrat přímo ze skladu prodávajícího v pracovních dnech od 8
do 15 hodin. V jiných termínech je odebrání zboží možné po vzájemné domluvě.
3) Dodávka může být realizována včetně dopravy. Doprava musí být objednána
písemnou objednávkou s uvedením místa, zodpovědné osoby, telefonu event. času
dodání. Prodávající oznámí zákazníkovi/kupujícímu v předstihu, zda bude doprava
fakturována nebo je zahrnuta v ceně zboží.
4) S dodávkou zákazník/kupující obdrží dodací list a návod k použití a montáži. Na
vyžádání pro vyhrazené tlakové nádoby průvodní dokumentaci, informaci o regionálních servisních organizacích a případně další doplňující technické podklady.
Záruky a servis
Reklamace zboží, požadavky na servis event. technickou pomoc se provádí písemně.
Prodávající nebo smluvní servisní partner oznámí zákazníkovi/kupujícímu do 24 hodin
stanovisko k reklamaci.
Provize
Zákazníkovi/kupujícímu, který prokazatelně doporučil k nákupu zařízení prodávajícího,
tj. společnosti REFLEX CZ s.r.o., a to buď zapracováním do projektu, nebo jinou
vhodnou formou a zboží bylo objednáno, dodáno a zaplaceno, může příslušet odměna,
která případně bude mezi stranami písemně sjednána.
I. Všeobecné podmínky
1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechny kupní
smlouvy uzavřené buď formou podpisu ujednání označeného jako kupní smlouva
nebo postupem uvedeným v bodě Objednávka, a to mezi společností REFLEX CZ
s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím. S těmito VOP je kupující
seznámen při uzavření kupní smlouvy. Uzavřením každé jednotlivé kupní smlouvy
se tyto VOP stávají její součástí a jejich obsah či platnost není dotčena existencí
případných nákupních podmínek kupujícího – tyto se naopak nestávají součástí
kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2) Prodávající neodpovídá za žádné škody, či prodlení dodávek a nároky z nich plynoucí zapříčiněné působením vyšší moci.
3) Důsledky jakýchkoliv změn v dodávkách provedené na žádost kupujícího jdou
k jeho tíži, týká se to zejména, ale ne výlučně zvýšení ceny, prodloužení termínu
dodávky apod.
II. Dodací podmínky
1) Prodávající se zavazuje řádně splnit kupní smlouvu ve sjednaném rozsahu předmětu
plnění a ve sjednané dodací lhůtě (době plnění). Dodržení doby plnění je závislé
na řádné a včasné součinnosti kupujícího. Při nesplnění povinnosti součinnosti se
dodací lhůta automaticky prodlužuje. Rovněž v takto prodloužené době je kupující
povinen dodávku zboží přijmout. Dodací lhůta se také automaticky prodlužuje
v případě, že bez zavinění prodávajícího nastanou okolnosti, které způsobí, že zboží
nemůže být dodáno ve správné dodací lhůtě, a to o dobu, po kterou takovéto
okolnosti trvají.
2) Sjednává se, že prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle této smlouvy jeho
odevzdáním kupujícímu v místě plnění, kterým je sídlo prodávajícího nebo odesláním
zboží do místa předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Pokud
kupující do 15 dnů od data vystavení faktury neodebere zboží z důvodů, které
neleží na straně prodávajícího, je tímto dnem dodání splněno, na kupujícího přechází
nebezpečí škody na zboží a prodávající je oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího. O této skutečnosti bez prodlení vyrozumí prodávající kupujícího a sdělí mu
skladovací náklady. V kupní smlouvě může být ujednáno i plnění v sídle kupujícího.
3) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží
od prodávajícího, nebo za splnění podmínek § 456 OBZ, pokud není uvedeno ve
smlouvě či v těchto VOP jinak.
4) Je-li sjednáno odeslání zboží prodávajícím, je povinnost dodat zboží splněna
předáním zboží prvnímu dopravci ve sjednaném místě předání (případně bez určení
místa předání) k přepravě pro kupujícího do místa určení dle přepravních dispozic v kupní smlouvě, a to podle obvyklých zvyklostí a na účet kupujícího.
Okamžikem tohoto předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího přechází
nebezpečí škody na zboží kupujícího. Prodávající avizuje kupujícímu odeslání zboží
6) Způsob přepravy, uložení, přepravní dispozice:
– strany se dohodly, že povinnost označit zboží ve smyslu § 413 OBZ je splněna
vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží
– zboží bude zabaleno (opatřeno pro přepravu) způsobem obvyklým v obchodním
styku pro přepravu sjednaného zboží, a to v středoevropských povětrnostních
podmínkách. Balení nad tento rámec hradí kupující zvlášť (speciální obaly kontejnery atd.)
8) Prodávající si vyhrazuje dodat zboží v pozměněném konstrukčním, případně dílenském provedení proti zboží objednanému, pokud takovéto změny nemají funkční
vliv na účel použití zboží.
10) Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího do doby úplného zaplacení kupní ceny
zboží.
III. Cena
1) Kupní cena zboží je stanovena podle platného ceníku, nabídky nebo potvrzení
objednávky. Pokud se ceny na těchto dokumentech liší, platí priority cen v pořadí:
potvrzení objednávky, nabídka, ceník.
2) Kupní cena platí, pokud není dohodnuto jinak, franko sklad prodávajícího vycleno
a zabaleno.
3) Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny uvedené v ceníku, pokud dojde ke měně
kurzu Kč vůči EUR o více než 10% v období mezi datem vydání ceníku a datem
fakturace. S touto skutečností musí být kupující předem seznámen. Změna ceny
může být provedena vydáním přepočtového koeficientu k původní ceně uvedené
v ceníku nebo jiných dokumentech.
IV. Vady a záruční podmínky
1) Vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle OBZ, včetně uplatnění nároků z vad s tím, že vady množství mohou
být reklamovány do 8 dnů od obdržení zásilky a vady skryté do 6-ti měsíců od
obdržení zásilky.
2) Vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu. Prodávající dodá
zboží v kvalitě obvyklé u prodávajícího.
3) Prodávající přebírá záruku za jakost prodávaného zboží v délce sjednané záruční
doby v kupní smlouvě. Pokud není uvedeno jinak v kupní smlouvě, návodu výrobku,
či v samostatném záručním listě k výrobku, platí záruční doba 24 měsíců od data
prodeje, maximálně však 30 měsíců od data výroby. Záruka se nevztahuje na škody
vzniklé nesprávnou obsluhou, nedostatečnou údržbou, nesprávným používáním nebo
dlouhodobým působením špatných vlivů chemické, termické, mechanické, elektrické
nebo elektromagnetické povahy, opotřebením nebo stárnutím, dále pak v důsledku
katastrof a vyšší moci.
4) Záruka zaniká vedle důvodů uvedených v OBZ zejména dále:
– při nerespektování pokynů uvedených v návodu k výrobku
– je-li dodané zboží skladováno, instalováno nebo používáno v rozporu s technickými podmínkami, příp. doporučeními prodávajícího, s účelem použití zboží
– při neodborné instalaci či manipulaci
– v případě zásahů, oprav, úprav, demontáží, resp. obdobnou činností,
prováděnou neodbornou osobou, jsou-li některé díly zboží vyměněny za cizí bez
vědomí prodávajícího.
– při dlouhodobém působení špatných vlivů chemické, termické, mechanické,
elektrické nebo elektromagnetické povahy
5) V případě výskytu vad má kupující právo pouze na opravu, nebo výměnu dílů
uznaných odpovědným zástupcem prodávajícího. Bezplatně mohou být vyměněny
pouze díly, u nichž je vada zaviněná konstrukčními nebo výrobními závadami
výrobce. Na výměnu celého zboží má kupující právo pouze v případě, že odpovědný
zástupce prodávajícího uzná zařízení neopravitelné. Právo kupujícího vůči prodávajícímu na náhradu škody způsobené porušením povinnosti prodávajícího z kupní
smlouvy, zejména pak škody vzniklé v důsledku vad zboží, je co do výše této
náhrady škody omezeno co do druhu na skutečnou škodu a co do výše na částku
odpovídající kupní ceně předmětného zboží; toto ujednání neplatí, jde-li o škodu
způsobenou prodávajícím úmyslně.
6) O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající.
7) Výměna nebo oprava dílů prodlužuje záruční dobu. Jestliže kupující nemůže zboží
pro jeho vadu užívat, dochází k zastavení běhu záruční doby. Záruční doba se
přeruší a pokračuje až poté, co prodávající vady zboží odstraní. O dobu, která
byla potřebná k odstranění vad a kterou nemohl kupující používat, se záruční doba
prodlužuje.
V. Zrušení smlouvy a sankce
1) V případě, že kupující odmítne převzít zboží nebo jiným způsobem znemožní
prodávajícímu splnit tuto kupní smlouvu, může prodávající vyžadovat smluvní pokutu
ve výši 25 % z ceny neodebraného zboží. Prodávající může odstoupit od smlouvy
v případě, že kupující nesplní některou z povinností stanovenou v kupní smlouvě
nebo těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
2) Při překročení data splatnosti, které je uvedeno na faktuře, je prodávající oprávněn
účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve zákonné výši.
3) Byla-li kupujícímu způsobena škoda dodávkou zboží opožděnou oproti termínu uvedenému
v potvrzené objednávce, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za
1 kalendářní týden z hodnoty zboží nedodaného v termínu. Tato částka nebude však vyšší
než 5 % z hodnoty zboží.
65
Kontakty
Smluvní servis Reflex
Centrála servisu:
Protto servis s.r.o.
Ul. Práce 1367
277 11 Neratovice
Jméno: Kotek Jan
Jméno: Přibyl Karel
Jméno: Berger Robin
Mobil:
Mobil:
Mobil:
606 600 218
602 236 241
722 127 223
E-mail: [email protected]
Fax:
910 332 211
Dispečink 24h: 724 062 215
Ved. servisu: p. Kotek
Adresy servisních poboček:
Oblast Praha:
Protto servis s.r.o.
Dlouhá 231 - provozovna
277 11 Libiš
RK servis tepelné techniky
Hekrova 822
149 00 Praha 4
66
Jméno:
Jméno:
Jméno:
E-mail:
Kotek Jan
Přibyl Karel
Berger Robin
[email protected]
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Fax:
606
602
722
910
600
236
127
332
218
241
223
211
Jméno: Rudolf Kvíčala
E-mail:
[email protected]
Tel + fax: 220 511 847
Mobil: 603 188 777
Ved. servisu: p. Kvíčala
Jméno:
Jméno:
Jméno:
E-mail:
Kotek Jan
Přibyl Karel
Berger Robin
[email protected]
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Fax:
Jméno:
E-mail:
Tel:
Čagánek Bohumil
[email protected]
482 711 444
Mobil: 603 225 103
Ved. servisu: p. Čagánek
Fax: 910 332 211
Oblast jižní Čechy:
Jiří Veselka
Větrná 28
370 04 České Budějovice
Jméno:
E-mail:
Veselka Jiří
[email protected]
Mobil: 604 823 532
Ved. servisu: p. Veselka
Oblast západní Čechy:
Lubomír Bečvář
Západní 1209/13
360 01 Karlovy Vary
Jméno:
E-mail:
Jiřík Marek
[email protected]
Mobil: 604 956 224
Ved. servisu: p. Bečvář
Oblast střední Čechy:
Protto servis s.r.o.
Dlouhá 231 - provozovna
277 11 Libiš
Oblast severní Čechy:
Klimatis
Oblačná 480
460 01 Liberec 5
606
602
722
910
600
236
127
332
218
241
223
211
Smluvní servis Reflex
Oblast východní Čechy:
Regul Tech Servis s.r.o.
Ambrožova 729
500 02 Hradec Králové
Ivo Dřízhal
Medkova 1576/2
500 02 Hradec Králové
Oblast severní Morava:
Ing. Zdeněk Závodný
U Nové školy 722/86
700 30 Ostrava – Hrabůvka
Oblast střední Morava:
Trasko a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
MTM Energy s.r.o
Masarykovo Náměstí 103
766 01 Valašské Klobouky
Oblast Brno a jižní Morava:
NAVRÁTIL GROUP s.r.o.
Selská 86
614 00 Brno
Kontakty
Jméno:
Jméno:
E-mail:
Tel:
Ing. Matějíček Petr
Michal Ulrich
[email protected]
495 518 269
Mobil: 777 764
Mobil: 777 764
Ved. servisu: p.
Fax: 495 518
414
415
Šulc
704
Jméno:
E-mail:
Lukáš Dřízhal
[email protected]
Mobil: 776 615 301
Ved. servisu: p. Dříhal
Jméno:
Jméno:
E-mail:
Ing. Závodný
Libor Rohel
[email protected]
Mobil: 777 705 714
Mobil: 603 168 267
Ved. servisu: p. Závodný
Jméno:
Jméno:
E-mail:
Tel:
Vrtílek Petr
Paldus Jiří
[email protected]
517 343 999
Mobil: 777 705
Mobil: 777 738
Ved. servisu: p.
Fax: 517 343
Jméno:
E-mail:
Tel:
Tomáš Diviš
[email protected]
577 343 551
Mobil: 739 986 199
Ved. servisu: p. Diviš
Jméno:
Jméno:
E-mail:
Tel:
Miloš Dohnal
Vladimír Nováček
[email protected]
543 254 869
Mobil: 777 753
Mobil: 608 832
Ved. servisu: p.
Fax: 543 256
714
209
Vrtílek
994
641
740
Dohnal
327
SPECIALIZOVANÝ SERVIS TLAKOVÝCH EXPANZNÍCH NÁDOB S VAKEM
AQUA-THERMO, spol. s r.o
Jméno: Tomáš Dub
Ved. servisu: p. Tomáš Dub
Bartoškova 18
Tel:
220 809 175
140 00 Praha 4-Nusle
67
www.reflexcz.cz
expanzní systémy
800 733 539
odplyňovací a doplňovací systémy
předávání tepla
VEDENÍ FIRMY REFLEX
Ing. Vít Gabriel
tel.: 272 090 301
mobil: 602 334 034
e-mail: gabriel@reflexcz.cz
Sekretariát, marketing
Mgr. Hedvika Oranská
tel.: 272 090 305
mobil: 602 330 456
e-mail: oranska@reflexcz.cz
tel.: 272 090 302
mobil: 602 205 733
e-mail: vanek@reflexcz.cz
tel.: 272 090 304
mobil: 724 995 574
e-mail: fort@reflexcz.cz
Ing. David Čech
(Morava)
mobil: 724 089 568
e-mail: cech@reflexcz.cz
Jiří Hájek
(Praha, Pardubice, střední Čechy)
mobil: 602 213 625
e-mail: hajek@reflexcz.cz
mobil: 602 138 421
mobil: 724 911 606
e-mail: kubeckova@reflexcz.cz
e-mail: kluch@reflexcz.cz
OBCHODNĚ-TECHNIČTÍ ZÁSTUPCI
Ing. Vladimír Vaněk
(západní, severní a východní Čechy)
Ing. Martin Fořt
(jižní a střední Čechy)
tel.: 499 828 531
tel.: 272 090 311
CE 4/09-08.cz
ODBYT, LOGISTIKA, NÁKUP
Eva Kubečková – obchod, nákup
Luboš Kluch – obchod, reklamace
REFLEX CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, tel: 272 090 311, fax: 272 090 308, e-mail: reflex@reflexcz.cz, www.reflexcz.cz, www.reflex.de

Podobné dokumenty

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2011

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2011 PN 16/120 °C zvlášť vhodné pro reflex G 100 – 1000 (Ø 740 mm) Typ Obj. číslo Cena

Více

V˘poăty - Reflex

V˘poăty - Reflex Technické podklady pro projektanty, díl 4, obsahuje: část a:

Více

praktický rádce

praktický rádce krátce odpustit dusík z prostoru plynu. Pokud vytryskne voda, vyměňte nádobu (nádoby se zalisovanou membránou) nebo objednejte servis na výměnu membrány (u nádob s vyměnitelným vakem) – Kontrola kv...

Více

Zařízení pro odplyňování a odlučovače

Zařízení pro odplyňování a odlučovače Servitec 30 v menší soustavě vytápění do 12 m3 s expanzní nádobou Reflex N Právě u malých a středně velkých soustav není optimální řízení provozu vždy zajištěno. Odplyňovací automat Servitec 30 nabí...

Více

Membránové tlakové expanzní nádoby Refix

Membránové tlakové expanzní nádoby Refix Rozsah dodávky refix DD flowjet není součástí dodávky

Více

Technické podklady

Technické podklady a dvouřádkovým LCD displejem. Disponuje jedním beznapěťovým výstupem pro hlášení souhrnné poruchy, rozhraním RS-485 a beznapěťovým vstupem pro digitální kontaktní vodoměr. Jinak je konstrukční řeše...

Více

Nový všeobecný prospekt

Nový všeobecný prospekt Vzduchová strana s kompresorem umožňuje u tohoto zařízení velmi přesné udržování tlaku. Jeho jemný a univerzální provoz dělá z Reflexomatu také atraktivní řešení pro menší soustavy.

Více

Statico SD

Statico SD – ocel, svařovaná | barva beryllium – kulatý podstavec pro montáž na podlahu – včetně připojovací flexibilní hadice na vodní straně s bezpečnostním ventilem 2 bar a vypouštěcím kohoutem – neprodyšn...

Více