Vánoce ve světě

Transkript

Vánoce ve světě
Krásné Vánoce a příjemně strávené zimní prázdniny
přejí
všichni
členové
časopisu Podsovák!
redakčního
týmu
školního
Vánoce ve světě
Argentinské Vánoce
Rusko
nejčastěji
V Rusku se chodí 24. i 25. prosince
nebo pro nás exotická pečínka z páva.
Štědrovečerní večeře je v Argentině
normálně do školy, protoţe dárky nosí
děda Mráz na Nový rok. Jezdí na saních
z Čukotky a pomáhá mu Sněhurka v bílém
koţíšku. K novoročnímu obědu si dávají
vepřovou pečínku, pohankovou kaši a
medovník.
v
zahradách.
Mezi tradiční jídla patří pečené selátko
Večer 6. ledna děti v Argentině dávají
své pečlivě vyčištěné boty pod vánoční
stromeček nebo vedle postele. Ven před
dům se poloţí snítka sena a miska s
vodou. Dle pověr je to proto, aby měl kůň
Magiho dostatek jídla a pití na své pouti
za
Hawai
Jeţíškem
do
Betléma.
Magi
je
postava, která naděluje argentinským
Vánoce začínají s příjezdem Vánoční
lodi, coţ je loď přiváţející obrovský
náklad
servírovaná
tradičních
vánočních
pokrmů.
Santa Claus sem přijíţdí rovněţ po vodě
ve svém člunu.
dětem dárečky.
Vánoce v Itálii
Čas Vánoc v Itálii začíná osm dní před
25. prosincem a končí po dvanácti dnech
- na svátek Tří králů. Italské děti
dostávají dárky aţ na první svátek
Řecké Vánoce
vánoční
Na Štědrý den děti chodí od domu k
domu s přáním všeho dobrého a zpívají
vánoční píseň. Malí koledníci za svá přání
dostávají
drobné
odměny,
jako
je
cukroví či sušené kousky ovoce. Ještě
ráno. Na
stolech
nechybějí
krocan ani ryba, v poslední době však
stále častěji Italové podávají těstoviny,
například s mořskými plody. Ve srovnání
s našimi
jsou
italské
Vánoce
velmi
odbyté. Vţdyť tu ani nepečou cukroví!
před několika desetiletími nebyl v Řecku
znám pojem vánoční stromeček. Ale
dnes je zdobení stromku jiţ běţným
zvykem a Atény se chlubí jedním z
největších venkovních vánočních stromů
na světě. Je vyroben z tisíců kabely
spojených světel, které se linou
vrcholu vysoké athénské věţe.
z
Vánoce v Grónsku
Vánoční stromeček si musí obyvatelé
objednat, a to půl roku předem. Vánoční
stromeček se dává doprostřed pokoje,
aby se kolem něj mohlo tančit. Děti z
celého světa věří, ţe v Grónsku bydlí
děda Mráz, který prý ţije v podzemní
jeskyni uprostřed věčného ledu. Píší mu
Napsaly : Mandarinka a Šiki :-D
sem svá přáníčka a dopisy.
Městečko SOUTHPARK
Dobrý tip, jak strávit svátky
Městečko Southpark je animovaný seriál o životě dětí ze základní školy v malém horském
městečku v Coloradu- Southparku.
Seriál určitě doporučuji, i když vskutku zdaleka ne všem. Vyskytují se v něm scény a výrazy,
které by se spoustě lidí nelíbily (je to dosti vulgární), i když já osobně tento seriál zbožňuji.
Je to každopádně komediálního rázu, já se u toho teda nasměji dost…
Jak již po prvním díle zjistíš, hlavními postavami jsou čtyři kluci ze čtvrté třídy: Kenny, Eric,
Stan a Kyle.
ZDE NAJDEŠ VEŠKERÉ DÍLY ONLINE
Doporučuji se dívat nejprve od sedmé série výše na díly anglicky s titulky, česky je to mnohem horší.
Syslík
 MTG (Magic The Gathering) je karetní fantasy hra, obzvláště pro milovníky RPG a
fantasy her.
Jednoduchý úvod do světa MTG: Jen ty a hrstka podobně mocných čarodějů jste nadáni darem
putovat mezi světy celého vesmíru dle libosti, poznávat jejich obyvatele a hlavně pětibarevnou magii.
Ta je na cestě za zážitky a dobrodružstvím reprezentována balíčkem karet, tvou knihovnou (library).
Bílou, ochrannou magii světla a řádu. Prohnanou modrou magii iluzí. Temnotu a smrt ztělesňující
černou magii. Impulzivní červenou magii. A samozřejmě zelenou, magii života. Čas od času se utkáte v
boji, vždyť každý z vás po něčem prahne. Ať je to opíjivá moc, nekonečné vědění, či třeba sladká
svoboda. Závisí jen na tvém rozhodnutí, které z pěti barev v klání použiješ a jaká kouzla sešleš. Podle
toho si totiž upravíš svůj hrací balíček. Vedle zemí (land), z nichž budeš čerpat svou sílu, do něj dáš
karty kouzel:
Bytosti (creature) za tebe věrně bojují až do roztrhání těla. Stačí tvůj jediný pokyn a budou útočit
(attack) nebo bránit (block).
Čáry a zaklínadla (sorcery, instant) jednorázově ovlivní dění. Karta je pak odložena do „hrobu“
(graveyard).
Zakletí (enchantement) a artefakty (artifact) zůstávají ve hře a ovlivňují ji ku prospěchu svého
sesilatele.
Konečně planeswalker je, podobně jako ty, mocný čaroděj. Ano, i takoví jsou ochotni pro tebe
bojovat. Je vás ale málo a každý má své zájmy.
Nezáleží, zda je protivníkem osmiletý kluk nebo vetchý kmet. Cíl je stejný: Připrav jej o jeho dvacet
životů (life) a vyhraj. Bavit se budeš královsky.
! NOVÁ MTG HERNA VE FRÝDKU - MÍSTKU !
Před nedávnem byla ve Frýdku na Kostíkově náměstí otevřena herna této karetní hry.
Herna je vhodná jak pro experty, tak pro naprosté začátečníky. Je zde možnost velice
výhodného zakoupení karet a různého příslušenství. Každému amatérovi se zde dostane
obrovského pokroku a spolupráce zkušenějších hráčů. Každý den se zde sejde zhruba 10- 20
oddaných hráčů.
Každý, kdo se bezplatně zaregistruje v naší herně, obdrží zdarma základní balíček, jakékoli
barvy.
Tyto balíčky nejsou sice nic moc, ale každý začátečník je ocení.
Herna se nachází hned vedle obchodu Elma na Kostíkově náměstí.
Tady je výsledek:
Přírodovědná soutěž
Ve čtvrtek 12. 10. 2009 se v Ostravě konala
přírodopisná soutěž na téma: Ryby.
Z naší školy se zúčastnilo přibližně 18 žáků
7. a 8. tříd. Jako dozor s námi jela paní
učitelka Jakobi a pan učitel Glomb. Sešli
jsme se v hojném počtu. Soutěž probíhala
v prostorách ZOO v Ostravě. Zasedli jsme do
lavic po pěti a dostali papír, kde bylo kolem
23 otázek. Některé byly těžké, jiné lehčí.
K těm lehčím patřila otázka: Jak se říká
vajíčku ryby? Na vyplnění testu jsme měli 30
min. Po soutěži následoval rozchod po ZOO.
Do školy jsme se vrátili v 13:45. Jedna
z velmi těžkých otázek zněla: Jak se nazývá
věda o rybách? Zeptali jsme se proto 26 žáků
naší školy, jak by odpověděli oni.
Odpověď
rybologie
nevím
rybářství
rybařína
rybověda
přírodopis
ekologie
biologie
Fishmaster
ichtyologie
Počet
odpovědí
8
4
3
3
1
1
1
1
1
1
Správná odpověď zní: ichtyologie
Z dotazovaných správně odpověděla
pouze paní učitelka Holušová, ale jak
jsme potom zjistili, studovala
biologii.
Přejeme všem hodně zdaru při studiu
přírodopisu!
Šachy
Turnaj šachu studentů základních škol se konal v budově A, v Centru volného času Klíč.
Začínalo se v 8:00 h.
Naši školu reprezentovali: Vojtěch Marášek, Martin Rabatin, Jan Korec, Tomáš Kotrbatý.
Zúčastnilo se deset družstev, z nich jsme skončili pátí. Nejvíc bodů za naše družstvo uhrál Jan
Korec a Tomáš Kotrbatý.
Vánoce v lese
Jednoho krásného zimního večera se jako každý měsíc sešla zvířátka z celého lesa. Po
dlouhém uvažování a přemítání se domluvila, že oslaví Vánoce spolu, všichni společně, celý
les. Všem se nápad líbil, jen závistivému medvědu Brumlovi ne. „To je trapné, abychom
trávili Vánoce spolu,“zlobil se.
Když už měla zvířátka vše připraveno a Štědrý večer se blížil, medvěd kul pikle, jak jim
jejich nápad překazit. Sehnal si sirky, aby jim mohl podpálit vánoční stromeček. Po
dlouhém celodenním hladovění se zvířátka sešla u stolu, že se konečně pustí do
štědrovečerní večeře. Dojedla výbornou večeři, která se skládala z hrachové polévky, kapra
a bramborového salátu, pak pustila se do rozbalování dárků. Každý si přišel na své, zajíček
dostal vánoční čepičku, liška sošku kuřete, vlk obleček z ovčí vlny. No, zkrátka každý něco.
Vtom se medvěd odhodlal ke svému hrůznému činu, vyndal sirky, postavil se za stromeček,
škrtl sirkou a najednou nastal strašný zmatek. Stromeček vzplál, zvířátka honem běhala
pro vodu a snažila se oheň uhasit, ale viník stále nikde. Když se jim povedlo oheň uhasit,
objevili i viníka. Ze zapáleného stromečku přešel oheň na medvěda, a kdyby zvířátka tak
rychle nezakročila, nejspíš by uhořel. Jak tak medvěd ležel, rozplakal se. Zvířátka jej
utěšovala a říkala: „To je dobré, my ti odpouštíme.“
Z toho plyne známé ponaučení, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Micro
Vánoční náladu ve škole vytvářejí i vánoční stromečky
umístěné ve třídách, na chodbách, v galerii i v jídelně.
Který je nejpěknější? Posuďte sami.
Zpívání na schodech
Pátek 18. 12. 2009 se stal posledním dnem ve škole před zimními
prázdninami. Se zajímavým nápadem, jak navodit nadcházející čas Vánoc
přišel pan učitel Karásek. Spolu s mladými kolegyněmi učitelského sboru, paní
učitelkou Slívovou a paní učitelkou Obračajovou nazkoušeli pásmo koled.
Pan učitel Karásek zahrál na housle, paní učitelka Slívová rozezněla struny
své kytary a paní učitelka Obračajová se ujala zpěvu.
Popřát krásné Vánoce všem přišel i pan ředitel Šostý, který nám ve
svém krátkém proslovu připomněl, že se nemáme uchylovat pouze
k materiálním požitkům. Začali jsme s tím tedy hned a spolu s učiteli
si zanotovali alespoň pár taktů vánočních písní. Zpívání na schodech se
moc vydařilo, děkujeme tím všem účinkujícím. Tak snad zase za rok!
Básnička
Teď však musí spát,
Michal Květný
namaluje obrázek,
zítra si zas bude hrát,
uvidí pár pohádek.
Pod naším stromkem,
ležel dárek se zvonkem,
někdo ho rozbalí
a štěstím se povalí.
Dostal, co si přál,
teď se cítí jako král,
koledu si poslechne,
zlaté prasátko zahlédne.
Vánoční příběh…
Nastal vánoční čas, samý shon, ale to k Vánocům patří. Problém však byl, ţe sníh nikde.
A já se tolik těšila, ţe s kamarádkou Sabčou vyrazím na hory, protoţe jsem si koupila
nový snowboard. Ale co, šli jsme někam jinam a výborně se bavily. Kdyţ jsem se vrátila
domů, všude uţ to vonělo cukrovím. Blíţil se 24. prosinec, a tak jsem začala zdobit
stromeček. Vtom co venku nevidím! Začalo sněţit. Super! Chvíli jsem se dívala na lehce
poletující sníh, byl to krásný pohled. Hned jsem volala Sabči, ţe se nakonec na ty hory
pojede. A taky se jelo, ale co se tam přihodilo? Hmmm, to vám tak jedu a nevšimnu si
kluka, co jede přede mnou, a pěkně se s ním srazím a zlomím si nohu. Zrovna na Vánoce!
Ale i tak vám můţu říct, ţe jsem si je pořádně uţila, ale to nejlepší je, ţe ten klučina,
který se mimochodem jmenuje David a chtěl po Sabči moje číslo ,se mi ozval, psali
jsme si a chodili spolu ven. No a teď? Teď je to ještě lepší. Zjistila jsem, ţe je David
super kluk, teď jsme pár a je to luxusní.
PS: Tento příběh i postavy jsou smyšlené, protoţe mně by se to stát nemohlo, neumím lyţovat
natoţ jezdit na snowboardu.
napsala: Kachniczka (Katka VII.D) Papa :-*
Něco pro zasmání
Franta se udiveně vyptává Jendy: „Proč
chceš od Ježíška dvě soupravy
elektrických vláčků?”
„Chci si taky hrát, když je táta doma!”
„Vstávej, Františku, už je bílý den,” budí
chlapce o Vánocích babička.
Franta mrzutě povídá: „No a? Sníh už je
přes dva týdny.”
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt
na maminku u sporáku: „Mamí, mamí,
stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet:
„Mamí, mamí, záclony už také svítí!”
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi:
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A
svíčky taky?”
Byly Vánoce a soudce byl v příjemné
náladě. Zeptal se předvedeného muže:
„Za co jste tady?”
„Za předčasné vánoční nákupy.”
„To přece není žádný přestupek. Jak
brzy jste nakupoval?”
„Dvě hodiny před začátkem otvírací
doby.”
„Vím, co jsi dostal letos na Vánoce.”
„A co jsem teda dostal?”
„Nic, letos Vánoce ještě nebyly.”
Policajt kupuje pro pejska obojek, ale
jaksi se nemůže rozhodnout, jaká velikost
je zapotřebí.
„Tak přijďte s pejsánkem,” radí
prodavačka.
„Co vás nemá, to má být pro něj
překvapení na Vánoce!”
„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory,
doly.”
„A splnil ti přání?”
„Ano, koupil mi atlas hor...”
„Představte si, poprvé se u nás sešel na
štědrovečerní večeři sudý počet lidí!”
„Jak to, vždyť jste byli tři!”
„Jo, ale potom přijelo sedmnáct
hasičů!”
„K
čertu!”
běduje
posled
ní den
služby
před
Vánoci
strážní
k Okulár. „Schoval jsem dárky pro ženu a
děti tak, že by je nikdo nenašel ...”
„ A někdo je našel, viď?” tipuje
soustrastně kolega.
„Kéž by - nemůžu je totiž najít!”
„U nás doma je
pod stromečkem
jedna a tatáž věc,
ale každý, fakt
každý Vánoce,”
říká spolužákům
Vašek.
„Co, prosím tě?”
„Stojan.“
Příběh na
pokračování
Část druhá
vystrašených očí, pozorující ho ze křoví.
Lanovar se přikrčil a pomalu se blíţil
k očím. Opatrně odhrnul křoví a spatřil
malé vlčí štěně. Pohladil ho po zádech a
přiloţil mu ruku na čumák. V hlavě se mu
bleskl obraz lovců, kteří táhnou pryč
statnou vlčici. To bude asi jeho máma.
Poháněn čerstvým vzduchem Lanovar
Napadlo mladého elfa. „Pojď, maličký.
rychle oddychoval. Přeskočil spadlý
Postarám se o tebe.“ Vzal vlčí mládě do
kmen, ale nezpomalil, stále utíkal dále do
náruče a vydal se směrem k dubu.
hloubi lesa. Asi po třech hodinách
dorazil k jezírku s nádherně pableskující
vodou. Osvěţil se pár doušky a doplnil
vodu v čutoře. Věděl, ţe k jezírku chodí
na večer pít hodně zvířat. Natáhl se do
trávy a snaţil se dýchat uvolněně. Po pár
minutách uţ dýchal normálně, vstal a
začal se rozhlíţet po úkrytu, ze kterého
by mohl snadno vystřelit šíp k jezírku.
Zrak mu padl na korunu košatého dubu.
Vylezl na něj, na jednu ze silnějších větví
zavěsil vak s jídlem a vytáhl si čtyři
origle. Po skromném obědě vylezl ještě
výš a začal se rozhlíţet po krajině. Viděl
vysoké hory Elindri na východě a
rozsáhlé baţiny Ohuro na jihu. Mohl
bych to tu trochu prozkoumat. Moţná
najdu něco zajímavého. Na tváři se mu
začal rýsovat šibalský úsměv.
S obratnostní veverky sešplhal dolů a
vyrazil klidným tempem směrem na
sever. Kráčel s očima dokořán. Ţádné
doupě, nora nebo hnízdečko mu neunikly.
Najednou uviděl párek
Lanovar poloţil štěně ke kořenům dubu,
pohladil ho a vyhoupl se do koruny za
svými věcmi. Z vaku vytáhl kousek
srnčího masa a slezl s ním dolů k vlčeti.
Vlče nejprve maso očichalo, pak ho olízlo
a zakouslo se do něj. S plným břichem se
překulilo na bok a přivřelo oči. Lanovar
ho podrbal pod krkem, naklonil se k němu
a zašeptal: „Budu ti říkat Elor.“ Chvíli
vlče ještě drbal, pak ho opatrně zvedl,
uloţil ho pod jeden z velkých kořenů a
sám vylezl do koruny dubu. Začalo se
stmívat. Usadil se s lukem na větvi přímo
nad jezírkem. Po chvíli se začala
přibliţovat zvířata. Převaţovali srnci a
srny, ale přilétly i sovy a výři. Najednou
přiklusal velký bílý jelen a za ním stádo
asi o třiceti dalších jelenech a laních.
Lanovar zamířil na jednoho z nich a
pustil tětivu luku. Zvuk letícího šípu
najednou proťal ticho nočního lesa.
Mata
Osmisměrka
A D E
V Á O
A S O
N O V
D E O
Ě O C
L Ř E
L E R
Ů CH E
J E Ž
L
Á
S
K
A
Y
Í
Ý
K
Í
O
I
Z
A
K
B
R
V
O
Š
K
E
Č
E
M
O
R
T
S
E
E
N
L
E
D
D
P
C
T
K
R
A
M
I
Z
Z
A
D
E
B
Á
R
N
O
C
O
K
I
L
O
D
A
R
T
S
E
V
L
I
S
DÁREK, STROMEČEK, SVÍCEN, KAPR, OZDOBY, RODINA, SILVESTR, ZIMA,
JEŢÍŠEK, KOLEDA, KAZI (sestra Libuše), NOC, ANDĚL, OŘECH, KOSTEL, LÁSKA,
SOB, LID, LŮJ, ARA, LED, LOS, OVOCE, VÝR
Tajenka: _ _ _ _ _ _
(6 nevyškrtaných písmen)
Vytvořily: Guláš a Špageta
Veselý a úspěšný nový rok
přejí autoři časopisu Podsovák
PF 2010