Výuková opora ke stažení

Komentáře

Transkript

Výuková opora ke stažení
Antonín Dvořák
Materiál pro výukovou oporu zpracovaný v rámci
projektu Informační a komunikační technologie proti bariérám
Výuková opora č. 2 – výukový materiál
Název: Antonín Dvořák
Autor: Mgr. Klára Chloubová
Život

Narodil se a vyrůstal v Nelahozevsi
blízko Kralup nad Vltavou.

Jeho otec František byl řezníkem,
hostinským a také hráčem na citeru.
Antonína se ujal místní učitel a varhaník Antonín
Liehmann, který odhalil jeho mimořádný hudební talent.
Život
Studovat varhanickou
školu.
 Zároveň hrál na violu v
orchestru Prozatímního
divadla pod vedením
Bedřicha Smetany.
 Americké angažmá
(1892–1895) v New Yorku
jako ředitel konzervatoře.

Bedřich Smetana
Život

V roce 1901 se stal
profesorem na pražské
konzervatoři, kde vychoval
řadu významných českých
skladatelů, jakými byli
např. Vítězslav Novák,
Oskar Nedbal a Josef
Suk starší.
Oskar Nedbal
Zajímavost

Josef Suk se seznámil
a později oženil
s Dvořákovou dcerou Otilií
a stal se tak jeho zetěm.
Josef Suk
Památky
Muzeum Antonína Dvořáka
Socha Antonína Dvořáka před Rudolfinem v Praze
Antonín Dvořák
Díla
Slovanské tance
cyklus tanců, oslava slovanských národů
Violoncellový koncert h moll
jeden z nejlepších koncertů
Biblické písně
píseň Hospodin jest můj pastýř
Moravské dvojzpěvy
na motivy lidové poezie
Opery
Rusalka
Jakobín
Čert a Káča
Symfonie ( 9)
- nejznámější Z Nového světa( Novosvětská)
- komponovaná po příjezdu do Ameriky,
okouzlení novými hudebními kulturami.
- 2. věta Largo – bolestná vzpomínka na domov
Opery
Opakování

Jak se jmenoval zeť Antonína Dvořáka,
který se oženil s jeho dcerou Otilií ?
Vítězslav Novák
Oskar Nedbal
Josef Suk starší
Opakování

Který z těchto domů je jeho rodný dům
v Nelahozevsi?
Označ díla Antonína Dvořáka
Braniboři v Čechách
Jakobín
Čert a Káča
Hubička
Symfonie č. 9
„Z Nového světa“
Dalibor
Rusalka
Slovanské tance
Tajemství
Zdroje

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Citera_brauer.jpg

Dostupné pod licencí: Creative Commons

Autor: Jan Folprecht

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nelahozeves,_Dvo%C5%99%C3%A1k%C5%AFv_d%C5%AFm_-_celek.jpg

Dostupné pod licencí: Creative Commons

Autor: Jan Polák

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Suk%281%29.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oskar_Nedbal.jpg

Dostupné pod licencí: Creative Commons

Autor: Šechtl and Voseček studios

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Muzeum_Anton%C3%ADna_Dvo%C5%99%C3%A1ka.jpg

Dostupné pod licencí: Creative Commons

Autor: Chmee2

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dvorak1.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dvorak_estatua.jpg?uselang=cs

Dostupné pod licencí: Creative Commons

Autor: Jonathan Hornung

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poster_for_the_premiere_of_Rusalka_in_Prague,_31_March,_1901..jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cover_of_the_piano_reduction_of_Jakob%C3%ADn,_pictured_by_Mikol%C3%A1%C5%A1_Ale%C5
%A1_in_1911..jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dykova_14.jpg

Hudební ukázky čerpány z www.youtobe.com

Datum čerpání: 14.04.2013

Podobné dokumenty

JPO-Velký Týnec

JPO-Velký Týnec 3) VRZ: Zvláštní výstražné zařízení modré barvy, vyplnit ANO/NE 4) Stav: Ohodnoťte 1 -5, 1 - bezvadný stav, 5 - téměř nepoužitelné připraveno na vyřazení

Více

9. Báje.notebook - Základní škola mohelno

9. Báje.notebook - Základní škola mohelno bohů byl 2................. . Jeho ženou byla bohyně 3................. .  Všichni   tito   bohové   měli   4.................  podobu,   avšak    měli  nadpřirozené schopnosti, nestárli a 5..........

Více

„kde končí představy o umění a smysl umění v kontextu těchto

„kde končí představy o umění a smysl umění v kontextu těchto Petr Laštovka sběratel současného umění Petr Laštovka se věnuje investičnímu bankovnictví a poradenství. Publikoval a přednášel na téma cenné papíry, deriváty a investiční bankovnictví (na VŠE Prah...

Více

DaviD LaChapeLLe, DaviD Bowie a česká topmoDeLka

DaviD LaChapeLLe, DaviD Bowie a česká topmoDeLka ■■ Výstava v  Rudolfinu byla retrospektivní. Jak jste ji pojali vy? Olga Trčková: Není možné, abychom nebyli Rudolfinem ovlivněni. Byla neuvěřitelná, jedna z nejlepších výstav, co tam byla. Privátn...

Více

Peter Wagner - Biblická apologetika

Peter Wagner - Biblická apologetika Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Více

Jak skloubit zájmy turistů a stálých obyvatel?

Jak skloubit zájmy turistů a stálých obyvatel? Jak se snídaně zúčastnit Vyplňte formulář v těle e-mailu a pošlete zpět na adresu [email protected] S ohledem na omezenou kapacitu lodi s přihlášením neotálejte a nenechávejte ho

Více