Profil učitelky: Mgr. Kateřina Fischerová

Transkript

Profil učitelky: Mgr. Kateřina Fischerová
Profil učitelky:
Mgr. Kateřina Fischerová
Studium:
Ausbildung:
• Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor
speciální pedagogika
• Vzdělávací kurzy pro učitele: Tvořivá škola,
činnostní učení, interaktivní učitel
• Pädagogische Fakultät der Karlsuniversität,
Fach Spezialpädagogik
• Fortbildungskurse für Lehrer: Kreative Schule,
Lernen durch Praxis, Interaktiver Lehrer
Zaměstnání:
1993 – 1994 Zvláštní škola Ortenovo náměstí,
Praha 7
1995 – 1997 ZŠ Na Balabence, Praha 9
1997 – 2009 mateřská dovolená
2009 – 2013 ZŠ Na Slovance, Praha 8
2013 – nyní třídní učitelka na této škole
Beruflicher Werdegang:
1993 – 1994 Sonderschule Ortenovo náměstí,
Prag 7
1995 – 1997 Grundschule Na Balabence, Prag 9
1997 – 2009 Mutterschaftsurlaub
2009 – 2013 Grundschule Na Slovance, Prag 8
seit 2013
Klassenlehrerin an der ZŠNČP
Co mě baví:
Cestování, cyklistika, horská turistika, lyžování,
společné hraní na hudební nástroje, výtvarné
tvoření, posezení s dobrými přáteli.
Meine Hobbys:
Reisen, Radfahren, Bergwandern, Schi fahren,
gemeinsames Musizieren, kreative Bildung,
Beisammensein mit guten Freunden.