ČESKÝ PROSPEKT (*)

Transkript

ČESKÝ PROSPEKT (*)
RYCHLÝ VÝPOČET NIVELAČNÍCH ZÁPISNÍKŮ
Glevel v2.00
Natažení niv. zápisníku
Glevel je první český software,
který umožňuje natažení niv.
zápisníků z digitálních nivelačních
přístrojů různých výrobců (LEICA,
TOPCON, SOKKIA a TRIMBLE) či
výpočet ručně psaného zápisníku.
Program od Aleše Ruckého je
upraven tak, aby zjednodušil práci
především s levnými digitálními
přístroji, které neumožňují plný
komfort
popisných
informací
v terénu a přesto umožňují kvalitní
měření s vysokou přesností a spolehlivostí. Data je možné ukládat v různých metodách měření.
V posloupnosti – vpřed-vzad, vpřed-vpřed-vzad-vzad či vpřed-vzad-vpřed-vzad. Samozřejmě jakékoli
body bočně či přestavby s převrácenou latí. Je možné i natáhnout vytyčované body, ke kterým se doplní
odchylky. Veškeré data jsou uchovávána v hrubém tvaru i nově vytvořeném vlastním textovém formátu.
Možnosti výpočtu
Přehlednost programu je dána barevným zvýrazněním řádků, které patří jedné přestavbě a ikonami za
číslem bodu. Každý změřený výškový bod dostane svojí vypočítanou absolutní výšku. Pokud je měřeno
digitálním přístrojem či nivelačním přístrojem s pásmem, pak je vypočtena nejen střední chyba uzávěru,
ale i odchylky vzdálenosti mezi měřením vpřed a vzad. Software také umožňuje různé metody výpočtu
včetně vyrovnání nivelačního pořadu metodou MNČ. V případě velmi přesné nivelace i rozdíl mezi
záměrou vpřed 1 a 2 a záměrou vzad 1 a 2.
Jednoduchost a spolehlivost
Jednoduchost a spolehlivost kompletního systému Glevel
ve spojení s digitálním přístrojem (Leica Sprinter 100M
(200M), SOKKIA DT-30(50), TOPCON DL-103 či
TRIMBLE DiNi-12(22) je dána dlouhodobým vývojem
tohoto produktu. Kontroly, které jsou do systému
zabudovány Vás upozorní na všechny nestandardní
operace. Zkuste si DEMO verzi, kterou si stáhněte na
našem webu, a přesvědčte se o kvalitách tohoto programu.
Gen. Svobody 56
533 51 Pardubice
Czech republic
tel / fax: 466 644 665
www.geoobchod.cz
[email protected]
Aleš Rucký
Aleš Vavřička
777 595 346
777 595 347

Podobné dokumenty

Datasheet

Datasheet • Tři ProMark2 přijímače s příslušenstvím • Ashtech Solutions software Standardní příslušenství • Ashtech ProAntenna s kabelem • Vyztužený polní batoh • Měřící pásmo • Držák přijímače • Manuál Voli...

Více

Testování a možnosti využití nivelačního přístroje DiNi22

Testování a možnosti využití nivelačního přístroje DiNi22 Ve své práci se věnuji digitálnímu nivelačnímu přístroji Trimble DiNi 22, který navazuje na přístroj DiNi 20. Jedná se o přesný digitální kompenzátorový nivelační přístroj, který ve spojení s kódov...

Více

Návod na cvičení INGE - Katedra speciální geodézie

Návod na cvičení INGE - Katedra speciální geodézie 3.3 Pokyny pro zpracování 1. Úkol řešte převedením vytyčení na zaměření, realizací a testováním posunů. Vliv realizace uvažujte hodnotou σr = 1 mm. Kontrolu vytyčení proveďte opakovaným vytyčením s...

Více

TURISTICKÉ GPS

TURISTICKÉ GPS která využívá 14 paralelních kanálů s podporou WAAS a EGNOS signálu pro rychlé a přesné určení polohy i s velmi slabým signálem. Polohová přesnost 3 m je opravdu dostupná i v případech, kdy jste up...

Více

PROTOKOL O VÝPOČTECH

PROTOKOL O VÝPOČTECH délka spojnice nejvzdálenějších identických bodů poloměr kružnice Všechny body zaměřované změny leží uvnitř této kružnice.

Více

Synodu Jednoty bratrské

Synodu Jednoty bratrské učinit měla). Dále, z celkového počtu všech zaměstnanců církve více než deset procent jsou přímí příbuzní E. Ruckého a P. Krásného. Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného a je skvělé, že v církv...

Více