EN 1993-1

Transkript

EN 1993-1
EN 1993-1-2:2005; čl. 4.2.3.3(7)
(7)
Hodnota součinitele podmínek působení κ1 pro nerovnoměrné rozdělení teploty po
průřezu se má určit následovně:
- pro nosník vystavený ze všech čtyř stran
κ1 = 1,0
- pro nechráněný nosník vystavený ze tří stran se spřaženou nebo betonovou deskou na čtvrté
straně
κ1 = 0,70
- pro chráněný nosník vystavený ze tří stran se spřaženou nebo betonovou deskou na čtvrté
straně
κ1 = 0,85

Podobné dokumenty

Technický list

Technický list - tepelná stálost dle ČSN EN 13707 - ohyb za studena, vysoká pružnost i za silných mrazů a při střídavém zatížení - vysoká rozměrová stabilita

Více

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků Obsah

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků Obsah Pro průřezy tvaru I je součinitel průřezu s vlivem zastínění vyjádřen pomocí součinitele průřezu c pro obdélník opsaný původnímu průřezu ⎡ Am ⎤ ⎢⎣ V ⎥⎦ = 0,9 sh

Více

Stáhnout - Nová zelená úsporám

Stáhnout - Nová zelená úsporám odborným zhodnocením energetického specialisty (výše přirážky se v tomto případě nemusí shodovat s hodnotami uvedenými v tabulce).

Více

pdf, 1 MB

pdf, 1 MB CENÍK PLATNÝ OD 1.3.2016 Stropní nosníky 1000 – 7600mm (do 8400mm cena na vyžádání) Označení výrobku

Více

Perfecta Účinnost stínící techniky.xlsx

Perfecta Účinnost stínící techniky.xlsx ÚČINNOST STÍNÍCÍ TECHNIKY Hodnoty redukčního (stínícího) součinitele Fc, vypočítané dle ČSN EN 14500, pro zasklení typu C ( g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K ).

Více

úloha č. 3 – optimalizace tepelně izolačních vlastností obvodových

úloha č. 3 – optimalizace tepelně izolačních vlastností obvodových Úprava se použije v případě, kdy součinitel tepelné vodivosti materiálu výstupku λ > 2 W/(m.K) a výstupek není tepelně izolován. Uvedený vztah platí jak pro vnější, tak pro vnitřní povrch. Ve výpoč...

Více

Digitální průtokoměr K24 nafta

Digitální průtokoměr K24 nafta 0,998). Výraz USER znamená, že je používán součinitel kalibrace nastavený uživatelem.

Více

Stáhnout - Nová zelená úsporám

Stáhnout - Nová zelená úsporám prostupu tepla, provedených podle ČSN 73 0540-4:2005, příloha B.7 nebo stanovených z katalogu tepelných mostů (v takovém případě však musí daný detail odpovídat skutečnosti, a to ve všech parametre...

Více