Martin Diviš - Czech TOP 100

Komentáře

Transkript

Martin Diviš - Czech TOP 100
Léto 2010
SYMBOL ÚSPĚCHU
Aktuální
žebříček
100 nejvýznamnějších firem
České republiky
Aleš
Buksa
od kosmetiky
ke golfu
Martin Diviš
Chceme být pojišťovnou
poskytující nejlepší servis
EXPO
2010
česká expozice
Čínu nadchla
SIMPLY CLEVER
ŠkodaSuperb Combi
PŘICHÁZÍ OBDOBÍ RŮSTU
www.skoda-auto.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Superb Combi: 5,5–10,2 l/100 km, 145–237 g/km
EDITORIAL
MAGAZÍN SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Zástupce šéfredaktora
Jiří Hájek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
KOLEGOVÉ, PŘÁTELÉ!
dá se, že v letošním červnu se mnoha lidem
zlepšila nálada. Nerozčilují nás nesmyslné
a agresivní volební billboardy, vzduch nabírá na
teplotě, zatopené meze vysychají, ekonomika se
přehupuje přes krizové body, prázdniny a dovolené
jsou na dohled.
Není to blud?
My optimisté určitě a napevno tvrdíme, že nikoliv.
Pesimisté vidí vždy chmury, černo a nevlídno. Vyzývám vás, optimisty, pusťme se do smysluplného boje
s těmi druhými a přesvědčujme je, že správné jsou
naše postoje, že vše se dá zvládnout, že bude lépe,
že život i boj za „lepší zítřky“ má smysl! A to bez ohledu na to, jak se na stránkách novin tváří dočasní vítězové a dočasní poražení ve volbách. Je zajímavé, že ti i oni to s námi všemi myslí dobře,
ale každý jinak. Můžeme si myslet, že pravda je přece jen jedna, ale že k cíli lze dojít
mnoha cestami. My (optimisté) i oni (pesimisté) se však shodneme na jednom: Ať už nám
kterákoliv vláda kus cesty vyrovná, na kus položí retardéry, vyznačí objížďky, postaví
mosty a nebezpečné zatáčky, omezí či zvýší rychlost, zůstává jen na nás, kudy a jak rychle ke svému cíli dorazíme. Optimisté zvesela, pesimisté se žaludečními vředy.
Z
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Grafická úprava
Martin Došek
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
Tisk
Východočeská tiskárna, spol. s r. o.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 15014
ISSN 1214-6315
Expedice
18. 6. 2010
Optimistické léto Vám přeje
JAN STRUŽ
předseda Sdružení CZECH TOP 100
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým
ukazatelem jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele. Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se
Sdružením CZECH TOP 100 se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich
komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé soutěživosti při porovnávání objektivních
ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových
projektů. Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných
firem, TOP 100 ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
S
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
DRŽITELÉ OCENĚNÍ CZECH TOP 100 FORUM – SYMBOL ÚSPĚŠNÝCH
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 1
OBSAH
4 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
FIRMY ČR
32 PŘEDMĚT
TOUHY
Sdružení CZECH TOP 100
vyhlásilo na slavnostním
večeru v Národním divadle
premianty české ekonomiky
12 POCTIVÁ
KOMUNIKACE
Na návštěvě u největšího
evropského výrobce
nemocničních lůžek
40 ZPRŮHLEDNIT
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
S Ing. Martinem Divišem,
MBA, generálním ředitelem
Pojišťovny Kooperativa, nejen
o tom, proč nechce být jedničkou na trhu za každou cenu
20 EXPO 2010
V ŠANGHAJI
Na ožehavé téma
s představitelem Platformy
pro transparentní veřejné
zakázky JUDr. Danielem
Weinholdem, Ph.D.
42 RODINNÁ FIRMA
Český pavilon na světové
výstavě se těší obrovskému
zájmu návštěvníků. Byli jsme
zvědaví, proč
25 SUMMIT K JADERNÉ
ENERGETICE
Pro budoucnost nemáme
jinou volbu
V GLOBALIZOVANÉM
SVĚTĚ
Zahradní technika značky
Vari míří z Libic nad
Cidlinou do 28 zemí po celé
zeměkouli
44 DIVADLO,
MÁ LÁSKA
David Pospíšil musel ukončit
kariéru talentovaného
tanečníka, Národnímu
divadlu však zůstává věrný
46 ZLATÁ
DÝMKA
Josef Stanislav změnil
svůj dýmkařský koníček
v zajímavý předmět
podnikání
50 ČEŠTÍ KUMŠTÝŘI
V EKVÁDORU
Galerie La Femme
propagovala naši kulturu
u břehů Tichého oceánu
54 NÁVŠTĚVA
V OSTRAVĚ
Ocelové srdce republiky
se zdárně zotavuje
z předchozího infarktu
26 ODMĚNA:
SPOKOJENOST
PACIENTA
Jak se ze špičkového
chirurga stane ředitel
elitní nemocnice
POKOŘITEL BOLESTI
„Mozek je substrátem naší
psychiky. A i když se mnou
nebudou teologové souhlasit,
také substrátem naší duše,“
říká profesor Richard Rokyta.
Vynikající odborník na zkoumání tohoto zdroje lidské inteligence zasvětil svůj život boji
s bolestí.
2 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
28
www.czechtop100.cz
S duetem
okouzlujících
vůní!
www.LR-czech.com
[email protected]
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
analytiků, ekonomů, obchodních partnerů
a investorů, ale i žurnalistů.
Od té doby se žebříček nejvýznamnějších firem výrazně rozrostl. Vyhlašovatele
soutěže, kterým je Sdružení CZECH TOP
100, těší, že se stal prestižní záležitostí, při
níž jednotlivé společnosti nechtějí chybět
a aktivně se k účasti hlásí. A tak projekt, je-
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
firmy české ekonomiky
Výsledky žebříčku „100 nejvýznamnějších firem ČR“ zveřejňuje Sdružení
CZECH TOP 100 letos již pošestnácté.
rvní žebříček, založený na ekonomických datech, jako jsou tržby,
export, produktivita práce či počet zaměstnanců, byl zveřejněn v době, kdy se
v České republice začínal rozvíjet kapitálový trh. Ve třetím červnovém týdnu roku
1994 sestavilo Sdružení tzv. „nultý ročník“
P
4 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
žebříčku nejvýznamnějších firem české
ekonomiky podle ekonomických výsledků
za rok 1993. Žebříček si tenkrát kladl za
cíl přispět informační otevřenosti. Vycházel z údajů, které pro zpracování dobrovolně poskytly samy firmy, a od samého
počátku se stal cenným zdrojem pro řadu
hož počátky spadají do doby, kdy vznikla
Burza cenných papírů Praha, dnes kromě
podpory informační otevřenosti přináší velmi přehledný obraz české ekonomiky.
Výsledky letošního ročníku jsou samozřejmě poznamenány ekonomickou krizí,
které firmy čelí v evropském i světovém mě-
www. czechtop100. cz
LETOS BYLY UDĚLENY TYTO ZVLÁŠTNÍ CENY:
MasterCard Firemní banka roku 2010:
Československá obchodní banka, a.s.
Cena ministra zemědělství České republiky:
Agrofert Holding, a.s.
ČEKIA Stability Award:
Metrostav, a.s.
Dynamická firma roku:
Škoda Praha Invest, a.s.
ŘEČÍ SPORTOVNÍCH FANDŮ SE DÁ TVRDIT, ŽE V ŽEBŘÍČKU NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
FIREM ČESKÉ REPUBLIKY NEZŮSTAL
V LETOŠNÍM ROCE KÁMEN NA KAMENI.
řítku. Při zpracování výsledků ale příjemně
překvapilo, že ani tento nepříznivý vývoj
nebyl pro většinu společností důvodem
k tomu, aby data pro sestavení žebříčku neposkytly. V přiložených tabulkách se tak
máte možnost seznámit s ekonomickými výsledky jak firem, které patří k nejvýznamnějším v celé české ekonomice, tak těch, které
jsou lídry v jednotlivých oborech a krajích.
Řečí sportovních fandů se dá tvrdit, že
v žebříčku nezůstal kámen na kameni. Zejména z hlediska českého exportu určitě
potěšilo, že do první desítky se propracovala další automobilka. Vedle tradiční Škody Auto se na osmé místo zařadila společ-
HOSTŮM
SLAVNOSTNÍHO
VYHLÁŠENÍ
JE K DISPOZICI
I TERASA NA STŘEŠE
NÁRODNÍHO DIVADLA
PŘEDSTAVITELÉ
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
FIREM BĚHEM
LOŇSKÉHO
SLAVNOSTNÍHO
VYHLÁŠENÍ
V NÁRODNÍM DIVADLE
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 5
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
PODLE OBORU
Firma
Tržby za r. 2009 Pořadí Kraj
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, TĚŽBA DŘEVA A RYBOLOV
1. AGROFERT HOLDING, a. s.
85 897 442
4.
Praha
2. Lesy České republiky, s. p.
7 765 413
66.
Královehradecký
3. LESS a. s.
3 830 692 114.
Středočeský
4. LESS & FOREST s. r. o.
2 692 028 143.
Středočeský
5. Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
1 551 244 200.
Praha
DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
1. OKD, a. s.
35 351 350
15.
Moravskoslezský
2. Czech Coal, a. s.
11 155 156
48.
Ústecký
3. Severočeské doly a. s.
10 965 464
49.
Ústecký
4. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. 9 676 389
53.
Karlovarský
5. MND a. s.
2 773 990 141.
Jihomoravský
POTRAVINÁŘSKÝ A TABÁKOVÝ PRŮMYSL
1. Plzeňský Prazdroj, a. s.
15 411 583
32.
Plzeňský
2. NOWACO Czech Republic s. r. o.
8 865 785
60.
Středočeský
3. Philip Morris ČR a. s.
7 954 696
64.
Středočeský
4. Cukrovary TTD a. s.
4 393 405 103.
Středočeský
5. UNITED BAKERIES a. s.
4 021 245 107.
Jihomoravský
TEXTILNÍ, ODĚVNÍ A KOŽEDĚLNÝ PRŮMYSL
1. VEBA, textilní závody a. s.
2 009 275 167.
Královehradecký
2. Nová Mosilana, a. s.
1 822 594 183.
Jihomoravský
3. FEZKO THIERRY a. s.
1 495 024 205.
Jihočeský
4. KORDÁRNA, a. s.
1 385 095 210.
Jihomoravský
5. PLEAS a. s.
894 997 247.
Vysočina
DŘEVOZPRACUJÍCÍ, PAPÍRENSKÝ A POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL,
VYDAVATELSKÁ ČINNOST
1. První novinová společnost a. s.
6 658 248
71.
Praha
2. Mondi Štětí a. s.
6 190 476
79.
Ústecký
3. Stora Enso Timber Ždírec s. r. o.
3 434 015 121.
Vysočina
4. WOOD & PAPER a. s.
3 353 625 124.
Jihomoravský
5. Biocel Paskov a. s.
3 255 227 127.
Moravskoslezský
CHEMICKÝ, FARMACEUTICKÝ, GUMÁRENSKÝ A PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL
1. UNIPETROL, a. s.
67 386 500
6.
Praha
2. ČEPRO, a. s.
44 153 213
9.
Praha
3. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.
9 068 158
56.
Ústecký
4. PARAMO, a. s.
9 027 458
57.
Pardubický
5. MITAS a. s.
5 758 485
82.
Praha
PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY, PORCELÁNU A STAVEBNÍCH HMOT
51.
Ústecký
1. AGC Flat Glass Czech a. s. , člen AGC Group 10 348 825
2. Saint-Gobain Vertex, a. s.
4 281 648 105.
Pardubický
3. ZAPA beton a. s.
2 485 922 152.
Praha
4. AGC Automotive Czech
2 454 784 156.
Ústecký
5. LAUFEN CZ s. r. o.
1 639 764 194.
Praha
HUTNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
1. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
24 312 719
24.
Moravskoslezský
2. ArcelorMittal Ostrava a. s.
20 954 129
26.
Moravskoslezský
3. ŽDB GROUP a. s.
4 838 095
90.
Moravskoslezský
4. Z – group a. s.
3 577 291 119.
Jihomoravský
Ústecký
5. SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r. o. 3 239 516 128.
STROJÍRENSTVÍ – BEZ AUTOMOBILOVÉ VÝROBY
1. Vítkovice Holding a. s.
15 291 217
2. DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o. 6 535 477
3. ČKD GROUP, a. s.
4 699 758
4. Siemens Industrial Turbomachinery s. r. o. 3 970 280
5. ŠKODA JS a. s.
3 917 400
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI,
VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
1. ŠKODA AUTO a. s.
187 858 000
2. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. 51 824 567
3. Continental Automotive Czech Republic s. r. o. 16 126 008
4. BOSCH DIESEL s. r. o.
12 693 128
5. Iveco Czech Republic, a. s.
12 219 005
ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A OPTIKA
1. FOXCONN CZ s. r. o.
84 154 260
2. Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o. 36 543 000
3. Siemens Elektromotory s. r. o.
7 320 992
4. HELLA AUTOTECHNIK, s. r. o.
5 374 484
5. Philips Česká republika s. r. o.
4 684 517
6 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
33.
72.
95.
109.
113.
nost ToyotaPeugeotCitroën, sídlící v blízkosti Kolína. Významný posun vpřed zaznamenaly také Ahold Czech Republic
a České dráhy. O rovných šedesát míst dopředu postoupila společnost Carbounion
Bohemia, kterou lze právem označit za
JEDNODUCHÝ PŘIHLAŠOVACÍ
FORMULÁŘ NALEZNETE
NA WWW.CZECHTOP100.CZ.
Moravskoslezský
Liberecký
Praha
Jihomoravský
Plzeňský
2.
8.
31.
41.
43.
Středočeský
Středočeský
Středočeský
Vysočina
Pardubický
5.
12.
70.
84.
96.
Pardubický
Plzeňský
Olomoucký
Olomoucký
Praha
www. czechtop100. cz
PODLE OBORU
skokana roku. Vcelku očekávaný pokles
zaznamenaly ocelářské firmy, což je vzhledem k celosvětové krizi pochopitelné. Ale
na druhou stranu je třeba říci, že jejich propad nebyl nijak výrazný, což je pozitivní
poznatek.
A pokud zatím vaše firma v databázích
Sdružení CZECH TOP 100 chybí, můžete to
snadno dohnat prostřednictvím jednoduchého formuláře, který je k dispozici na našich
webových stránkách www.czechtop100.cz.
TOMÁŠ DAVID
TAHOUNEM ČESKÉ
EKONOMIKY JE AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL.
PLNĚ TO PLATÍ
I O MLADOBOLESLAVSKÉ ŠKODĚ AUTO.
V OBLASTI
MALOOBCHODNÍHO
PRODEJE SE
VÝRAZNĚ PROSADILA
SPOLEČNOST AHOLD
CZECH REPUBLIC A. S.
Firma
Tržby za r. 2009 Pořadí Kraj
OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
1. Fehrer Bohemia s. r. o.
2 474 835 154.
Liberecký
2. KOH-I-NOOR holding a. s.
1 920 370 173.
Jihočeský
3. DEMONTA Trade SE
1 911 426 174.
Jihomoravský
4. LINET spol. s r. o.
1 896 929 175.
Středočeský
5. AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
1 639 112 195.
Praha
VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, VODY, PLYNU A PÁRY
1. ČEZ, a. s.
196 352 238
1.
Praha
2. RWE Transgas, a. s.
102 159 712
3.
Praha
3. Pražská energetika, a. s.
20 718 872
27.
Praha
4. Veolia Voda Česká republika, a. s.
14 548 030
34.
Praha
5. ČEPS, a. s.
14 086 259
35.
Praha
STAVEBNICTVÍ
1. Skanska a. s.
31 243 000
17.
Praha
2. Metrostav a. s.
29 189 739
19.
Praha
3. EUROVIA CS, a. s.
24 511 721
23.
Praha
4. STRABAG a. s.
17 890 761
29.
Praha
5. ŠKODA PRAHA Invest s. r. o.
13 452 923
36.
Praha
PRODEJ, ÚDRŽBA A OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A PRODEJ POHONNÝCH HMOT
1. ENI Česká republika, s. r. o.
36 030 518
13.
Praha
2. Shell Czech Republic a. s.
35 556 370
14.
Praha
3. Slovnaft Česká republika, spol. s r. o.
17 080 627
30.
Praha
4. Import Volkswagen Group s. r. o.
11 574 878
46.
Praha
5. FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
6 092 494
80.
Praha
VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD
A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU
1. MORAVIA STEEL a. s.
41 661 378
10.
Moravskoslezský
2. AHOLD Czech Republic, a. s.
39 030 344
11.
Jihomoravský
3. MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
34 489 855
16.
Praha
4. GECO TABAK, a. s.
12 748 675
40.
Praha
5. PHARMOS, a. s.
12 509 620
42.
Moravskoslezský
POHOSTINSTVÍ A UBYTOVÁNÍ
1. EUREST, spol. s r. o.
2 775 577 140.
Praha
Praha
2. Sodexho společné stravování a služby s. r. o. 1 093 133 228.
3. OREA HOTELS s. r. o.
860 212 250.
Praha
4. Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
669 418 267.
Karlovarský
5. Zátiší Catering Group a. s.
418 355 302.
Praha
DOPRAVA, POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ A CESTOVNÍ KANCELÁŘE
1. České dráhy, a. s.
28 080 656
20.
Praha
2. ČD Cargo, a. s.
13 271 743
38.
Praha
61.
Praha
3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 8 691 779
93.
Praha
4. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 4 738 038
5. DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
3 549 130 120.
Moravskoslezský
TELEKOMUNIKAČNÍ A POŠTOVNÍ SLUŽBY
1. Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
59 889 000
7.
Praha
2. T-Mobile Czech Republic a. s.
30 275 000
18.
Praha
3. Vodafone Czech Republic a. s.
20 964 000
25.
Praha
4. Česká pošta, s. p.
20 055 222
28.
Praha
5. GTS NOVERA a. s.
5 215 117
86.
Praha
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY
1. eD‘system Czech, a. s.
13 198 000
39.
Moravskoslezský
2. HEWLETT-PACKARD s. r. o.
6 506 029
75.
Praha
3. SWS a. s.
4 552 844 100.
Zlínský
4. SAP ČR, spol. s r. o.
2 479 204 153.
Praha
5. AutoCont CZ a. s.
2 370 463 158.
Moravskoslezský
ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ,
SLUŽBY PRO PODNIKY
1. Chemoprojekt, a. s.
3 691 535 117.
Praha
2. KPMG Česká republika, s. r. o.
1 705 889 190.
Praha
3. Deloitte Advisory s. r. o.
1 278 969 219.
Praha
4. SECURITAS ČR s. r. o.
1 161 176 226.
Praha
5. ZVVZ-Enven Engineering, a. s.
993 850 236.
Jihočeský
OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY
1. SAZKA, a. s.
8 925 300
59.
Praha
2. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6 522 551
73.
Praha
3. ČESKÁ TELEVIZE
6 514 894
74.
Praha
4. Fakultní nemocnice Brno
5 257 527
85.
Jihomoravský
5. Fakultní nemocnice Plzeň
4 893 098
89.
Plzeňský
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 7
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
PODLE KRAJE
Firma
Tržby
JIHOČESKÝ
1. Robert Bosch, spol. s r. o.
7 791 764
2. SWIETELSKY stavební s. r. o.
4 733 625
3. DURA Automotive CZ, s. r. o.
4 625 681
4. TRW - DAS a. s.
2 908 072
5. Maso Planá, a. s.
2 147 516
PLZEŇSKÝ
1. Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.
36 543 000
2. Plzeňský Prazdroj, a. s.
15 411 583
3. Fakultní nemocnice Plzeň
4 893 098
4. ŠKODA JS a. s.
3 917 400
5. STOCK Plzeň - Božkov s. r. o.
2 338 734
KARLOVARSKÝ.
1. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
9 676 389
2. WITTE Nejdek, spol. s r. o.
3 952 540
3. Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
669 418
4. Jednota, spotřební družstvo v Toužimi
420 801
5. Imperial Karlovy Vary a. s.
415 794
STŘEDOČESKÝ
1. ŠKODA AUTO a. s.
187 858 000
2. Toyota Peugeot Citroën
Automobile Czech, s. r. o.
51 824 567
3. Continental Automotive
Czech Republic s. r. o.
16 126 008
4. NOWACO Czech Republic s. r. o.
8 865 785
5. Philip Morris ČR a. s.
7 954 696
ÚSTECKÝ
1. Czech Coal, a. s.
11 155 156
2. Severočeské doly a. s.
10 965 464
3. AGC Flat Glass Czech a. s. , člen AGC Group
10 348 825
4. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.
9 068 158
5. Mondi Štětí a. s.
6 190 476
PRAHA
1. ČEZ, a. s.
196 352 238
2. RWE Transgas, a. s.
102 159 712
3. AGROFERT HOLDING, a. s.
85 897 442
4. UNIPETROL, a. s.
67 386 500
5. Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
59 889 000
LIBERECKÝ
1. Lucas Varity s. r. o.
9 225 389
2. Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o. 7 679 693
3. DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o.
6 535 477
4. ArvinMeritor LVS Liberec a. s.
2 876 692
5. SYNER, s. r. o.
2 565 586
KRÁLOVEHRADECKÝ
1. Lesy České republiky, s. p.
7 765 413
2. Fakultní nemocnice Hradec Králové
4 614 784
3. BAK stavební společnost, a. s.
2 619 961
4. VEBA, textilní závody a. s.
2 009 275
5. KRPA Holding CZ, a. s.
1 857 000
PARDUBICKÝ
1. FOXCONN CZ s. r. o.
84 154 260
2. Iveco Czech Republic, a. s.
12 219 005
3. PARAMO, a. s.
9 027 458
4. Elektrárny Opatovice, a. s.
4 513 919
5. Saint-Gobain Vertex, a. s.
4 281 648
VYSOČINA
1. BOSCH DIESEL s. r. o.
12 693 128
2. Automotive Lighting s. r. o.
4 679 942
3 939 935
3. PSJ, a. s.
4. Kostelecké uzeniny a. s.
3 720 397
5. Stora Enso Timber Ždírec s. r. o.
3 434 015
JIHOMORAVSKÝ
1. AHOLD Czech Republic, a. s.
39 030 344
2. OHL ŽS, a. s.
13 439 385
3. ALTA, akciová společnost
6 483 624
4. Fakultní nemocnice Brno
5 257 527
5. UNITED BAKERIES a. s.
4 021 245
8 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
Poř.
65.
94.
98.
136.
163.
12.
32.
89.
113.
159.
53.
110.
267.
300.
303.
2.
8.
31.
60.
64.
48.
49.
51.
56.
79.
1.
3.
4.
6.
7.
55.
68.
72.
138.
151.
66.
99.
146.
167.
180.
ŽEBŘÍČKU NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM
VÉVODÍ ČEZ, ENERGETICKÝ GIGANT,
JEHOŽ VÝZNAM UŽ VÝRAZNĚ PŘERŮSTÁ
ÚZEMÍ SAMOTNÉ ČESKÉ REPUBLIKY.
5.
43.
57.
101.
105.
41.
97.
112.
116.
121.
11.
37.
76.
85.
107.
www. czechtop100. cz
PROPAD ŽELEZÁŘSKÉHO OBORU NEBYL NAKONEC TAK VÝRAZNÝ, JAK SE
ČEKALO (NA SNÍMKU POHLED DO PROVOZU TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN)
ČEZ BEZESPORU DLOUHODOBĚ PATŘÍ K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM
PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM ČESKÉ EKONOMIKY
MEZI POTRAVINÁŘI SE OPĚT PROSADILI VÝROBCI ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJŮ, ZEJMÉNA PIVOVARY
PODLE KRAJE
Firma
ZLÍNSKÝ
1. PSG-International a. s.
2. HP TRONIC Zlín, spol. s r. o.
3. DEZA, a. s.
4. SWS a. s.
5. EURONICS ČR a. s.
OLOMOUCKÝ
1. Siemens Elektromotory s. r. o.
2. HELLA AUTOTECHNIK, s. r. o.
3. M. L. S. Holice, spol. s r. o.
4. Pramet Tools, s. r. o.
5. EPCOS s. r. o.
MORAVSKOSLEZSKÝ
1. MORAVIA STEEL a. s.
2. OKD, a. s.
3. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
4. ArcelorMittal Ostrava a. s.
5. Vítkovice Holding a. s.
Tržby Poř.
6 350 018 77.
5 729 913 83.
4 804 744 92.
4 552 844 100.
2 611 322 149.
7 320 992 70.
5 374 484 84.
2 625 739 144.
1 018 746 233.
906 509 244.
41 661 378
35 351 350
24 312 719
20 954 129
15 291 217
10.
15.
24.
26.
33.
FINANČNÍ INSTITUCE
Firma
2009
BANKY – výnosy v tis. Kč
1. Československá obchodní banka, a. s. 19 055 000
2. Komerční banka, a. s.
33 714 000
3. Raiffeisenbank a. s.
23 567 553
4. Česká spořitelna, a. s.
23 171 000
5. GE Money Bank, a. s.
11 146 550
POJIŠŤOVNY – předepsané pojistné v tis. Kč
1. Česká pojišťovna a. s.
38 932 218
2. Kooperativa pojišťovna, a. s. ,
Vienna Insurance Group
30 730 010
3. Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví
11 805 202
4. Allianz pojišťovna, a. s.
9 862 000
5. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 9 485 129
PENZIJNÍ FONDY – spravované příspěvky v tis. Kč
1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s.
10 454 464
2. Penzijní fond České spořitelny, a. s.
7 412 877
3. Allianz penzijní fond, a. s.
7 075 137
4. AXA penzijní fond a. s.
5 319 544
5. Penzijní fond Komerční banky a. s.
4 769 374
OSTATNÍ FINANČNÍ INSTITUCE – tržby v tis. Kč
1. ČSOB Leasing, a. s.
18 784 161
2. UniCredit Leasing CZ, a. s.
10 845 942
3. VB Leasing CZ, spol. s r. o.
8 925 398
4. ŠkoFIN s. r. o.
10 246 368
5. Credium, a. s.
5 041 184
2008
40 684 000
33 041 000
30 015 554
26 617 000
12 585 102
36 686 321
30 996 326
12 602 751
10 244 000
9 638 392
11 809 786
8 446 577
6 000 752
5 574 291
4 888 606
15 527 398
8 846 350
7 793 716
7 446 754
3 775 116
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 9
100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2009
2008
Název firmy
Tržby 2009
Tržby 2008
Aktiva 2009
Přidaná hodnota 2009
Hosp. výsledek 2009
1.
2.
ČEZ, a. s.
196 352 238
183 958 041
530 259 039
109 191 356
64 945 831
2.
1.
ŠKODA AUTO a. s.
187 858 000
200 182 000
118 376 000
57 569 000
4 702 000
3.
3.
RWE Transgas, a. s.
102 159 712
108 531 500
138 464 258
12 514 774
18 330 816
4.
4.
AGROFERT HOLDING, a. s.
85 897 442
101 364 829
68 910 211
14 319 668
4 728 725
5.
6.
FOXCONN CZ s. r. o.
84 154 260
89 866 266
15 002 862
2 519 646
522 904
6.
5.
UNIPETROL, a. s.
67 386 500
98 143 951
58 249 130
2 156 878
–1 217 732
7.
8.
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
59 889 000
64 709 000
92 768 000
14 877 000
8.
14.
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o.
51 824 567
49 098 512
29 371 418
4 884 673
1 443 000
9.
9.
ČEPRO, a. s.
44 153 213
54 032 256
17 116 399
1 882 046
748 640
10.
7.
MORAVIA STEEL a. s.
41 661 378
65 239 080
13 952 888
1 848 190
934 651
11.
18.
AHOLD Czech Republic, a. s.
39 030 344
39 580 784
12.
10.
Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.
36 543 000
50 867 797
13.
13.
ENI Česká republika, s. r. o.
36 030 518
49 143 505
8 282 682
–206 854
–340 292
14.
11.
Shell Czech Republic a. s.
35 556 370
50 268 856
7 361 633
721 396
97 843
15.
12.
OKD, a. s.
35 351 350
55 366 544
50 497 296
14 519 306
1 990 954
16.
17.
MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o.
34 489 855
37 166 174
9 027 749
3 503 724
1 924 827
17.
19.
Skanska a. s.
31 243 000
37 607 153
23 743 200
1 527 900
18.
23.
T-Mobile Czech Republic a. s.
30 275 000
33 053 000
32 871 000
16 156 000
19.
24.
Metrostav a. s.
29 189 739
29 641 165
21 249 484
5 279 700
1 061 180
20.
38.
České dráhy, a. s.
28 080 656
34 706 751
59 529 082
8 741 472
–1 003 078
17 724 801
8 890 173
1 567 319
11 560 000
21.
16.
SIEMENS Group ČR
26 968 369
45 088 382
22.
21.
BOSCH Group ČR
25 549 734
35 300 000
23.
26.
EUROVIA CS, a. s.
24 511 721
23 010 658
18 793 297
4 257 838
1 125 076
24.
20.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
24 312 719
37 084 851
23 036 799
2 406 289
–953 678
25.
34.
Vodafone Czech Republic a. s.
20 964 000
18 986 848
31 678 000
9 673 000
3 402 000
26.
15.
ArcelorMittal Ostrava a. s.
20 954 129
35 186 223
58 926 946
2 343 644
–1 314 925
27.
33.
Pražská energetika, a. s.
20 718 872
19 013 197
19 441 418
4 633 940
2 682 326
28.
32.
Česká pošta, s. p.
20 055 222
19 780 191
22 725 807
15 039 059
661 329
29.
36.
STRABAG a. s.
17 890 761
17 945 406
12 921 287
1 340 262
652 195
30.
27.
Slovnaft Česká republika, spol. s r. o.
17 080 627
22 033 593
3 151 313
169 289
107 088
31.
–
Continental Automotive Czech Republic s. r. o.
16 126 008
17 906 668
10 281 446
1 795 259
–468 853
32.
39.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
15 411 583
15 837 289
18 623 397
7 407 168
4 083 567
33.
29.
Vítkovice Holding a. s.
15 291 217
18 438 035
21 813 251
5 158 943
1 047 715
34.
41.
Veolia Voda Česká republika, a. s.
14 548 030
14 311 494
10 718 473
4 707 727
35.
40.
ČEPS, a. s.
14 086 259
14 552 260
20 164 357
3 295 388
968 785
36.
55.
ŠKODA PRAHA Invest s. r. o.
13 452 923
10 985 253
11 914 873
735 704
233 646
37.
49.
OHL ŽS, a. s.
13 439 385
12 741 536
7 680 015
1 940 418
390 639
38.
37.
ČD Cargo, a. s.
13 271 743
18 499 488
15 671 635
5 626 334
–378 382
39.
53.
eD‘system Czech, a. s.
13 198 000
11 265 000
40.
44.
GECO TABAK, a. s.
12 748 675
13 081 180
1 549 669
694 008
330 014
41.
31.
BOSCH DIESEL s. r. o.
12 693 128
19 631 250
13 022 179
4 293 936
83 030
42.
50.
PHARMOS, a. s.
12 509 620
12 018 677
3 953 924
284 031
14 476
43.
47.
Iveco Czech Republic, a. s.
12 219 005
12 432 615
12 405 787
2 578 511
1 443 443
44.
51.
Pražská plynárenská, a. s.
11 968 244
11 496 948
10 375 403
893 208
735 953
45.
59.
Dalkia Česká republika, a. s.
11 688 495
10 321 708
16 698 873
5 009 786
3 080 393
46.
46.
Import Volkswagen Group s. r. o.
11 574 878
12 824 263
2 902 649
311 324
204 897
47.
28.
Ferona, a. s.
11 257 987
21 815 866
7 979 028
–236 796
–1 539 373
48.
57.
Czech Coal, a. s.
11 155 156
10 312 546
13 669 938
6 249 269
49.
60.
Severočeské doly a. s.
10 965 464
10 278 040
30 102 893
6 902 723
3 982 514
50.
61.
Česká lékárnická, a. s.
10 763 062
12 534 857
3 370 466
322 747
32 482
10 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
www.czechtop100.cz
Údaje v tisících Kč
2009
Žebříček 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2009
2008
Název firmy
Tržby 2009
Tržby 2008
Aktiva 2009
Přidaná hodnota 2009
Hosp. výsledek 2009
51.
42.
AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group
10 348 825
13 546 845
13 474 482
2 937 409
258 515
52.
112.
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r. o.
9 731 706
4 780 909
1 842 211
652 735
353 324
53.
52.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
9 676 389
11 401 379
19 230 718
5 772 090
2 415 865
54.
45.
METALIMEX a. s.
9 366 373
12 936 161
2 170 069
191 240
120 972
55.
71.
Lucas Varity s. r. o.
9 225 389
8 528 561
8 710 472
1 723 778
897 426
56.
58.
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.
9 068 158
10 409 212
24 140 967
1 887 390
328 048
57.
48.
PARAMO, a. s.
9 027 458
12 811 849
4 231 494
390 734
–151 521
58.
66.
COOP Centrum družstvo
8 995 057
9 260 685
980 681
45 198
3 432
59.
75.
SAZKA, a. s.
8 925 300
8 673 371
14 374 683
1 264 833
60.
68.
NOWACO Czech Republic s. r. o.
8 865 785
8 936 502
9 348 903
61.
63.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
8 691 779
9 888 543
98 100 631
–6 890 376
62.
54.
Visteon – Autopal, s. r. o.
8 334 845
10 670 863
5 038 919
2 022 685
76 701
63.
72.
AT Computers, a. s.
8 084 256
8 324 798
1 911 462
324 621
147 611
64.
62.
Philip Morris ČR a. s.
7 954 696
6 039 196
13 706 886
4 760 310
3 181 709
65.
74.
Robert Bosch, spol. s r. o.
7 791 764
8 087 541
3 764 977
2 093 208
2 997
66.
73.
Lesy České republiky, s. p.
7 765 413
8 404 485
69 714 198
2 359 041
783 871
67.
80.
HRUŠKA, spol. s r. o.
7 762 094
7 576 756
2 062 285
897 772
183 223
68.
79.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o.
7 679 693
7 718 964
4 159 092
2 157 105
69.
65.
HOCHTIEF CZ a. s.
7 628 418
9 514 099
5 190 408
1 262 700
35 198
70.
64.
Siemens Elektromotory s. r. o.
7 320 992
9 605 919
377 495
1 379 170
129 242
–297 999
71.
70.
První novinová společnost a. s.
6 658 248
8 668 606
1 549 206
733 419
257 742
72.
91.
DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o.
6 535 477
6 217 734
3 932 943
1 222 473
275 550
73.
93.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6 522 551
6 039 229
4 237 778
124 911
10 403
74.
92.
ČESKÁ TELEVIZE
6 514 894
6 209 029
8 244 614
2 928 858
11 689 580
803 818
75.
94.
HEWLETT-PACKARD s. r. o.
6 506 029
5 971 813
76.
43.
ALTA, akciová společnost
6 483 624
13 422 040
77.
104.
78.
84.
79.
85.
80.
–
52 459
PSG-International a. s.
6 350 018
5 035 798
3 104 501
492 933
71 793
DEK a. s.
6 296 264
6 853 729
8 099 739
1 068 355
184 054
Mondi Štětí a. s.
6 190 476
6 798 953
7 742 477
1 250 782
249 907
FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
6 092 494
6 885 466
905 616
498 552
–8 191
81.
124.
Lumius, spol. s r. o.
5 850 957
3 826 229
932 599
67 972
13 710
82.
81.
MITAS a. s.
5 758 485
7 389 706
9 766 131
1 703 633
164 789
83.
97.
HP TRONIC Zlín, spol. s r. o.
5 729 913
5 604 991
2 044 678
288 158
123 588
84.
–
HELLA AUTOTECHNIK, s. r. o.
5 374 484
5 965 353
4 024 585
1 557 223
639 744
85.
–
Fakultní nemocnice Brno
5 257 527
4 951 479
5 951 607
2 100 909
1 143
86.
95.
87.
–
88.
78.
89.
–
90.
82.
ŽDB GROUP a. s.
4 838 095
7 368 681
4 018 832
1 339 185
150 260
91.
98.
Linde Gas a. s.
4 826 359
5 566 044
5 974 453
2 852 106
1 504 782
92.
67.
DEZA, a. s.
4 804 744
9 233 793
4 411 221
672 385
501 914
93.
108.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
4 738 038
4 877 100
68 275 976
–1 063 402
–36 480
GTS NOVERA a. s.
5 215 117
5 451 146
5 632 474
1 552 557
–139 201
VEMEX s. r. o.
5 131 549
5 996 238
658 818
206 131
79 700
–82 858
LUKOIL Czech Republic s. r. o.
5 094 776
7 862 918
1 476 915
328 042
Fakultní nemocnice Plzeň
4 893 098
4 369 939
4 680 642
26 981
94.
118.
SWIETELSKY stavební s. r. o.
4 733 625
4 360 394
1 800 109
1 074 609
252 817
95.
105.
ČKD GROUP, a. s.
4 699 758
5 007 149
4 325 716
1 072 553
110 152
96.
88.
Philips Česká republika s. r. o.
4 684 517
7 055 695
1 753 396
352 238
49 213
97.
83.
Automotive Lighting s. r. o.
4 679 942
6 898 131
3 266 377
1 265 422
193 502
98.
–
DURA Automotive CZ, s. r. o.
4 625 681
4 571 248
3 099 549
1 000 130
264 898
99.
117.
Fakultní nemocnice Hradec Králové
4 614 784
4 369 619
4 989 235
2 235 743
14 736
100.
110.
SWS a. s.
4 552 844
4 805 667
1 304 774
172 982
77 826
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 11
Údaje v tisících Kč
2009
ROZHOVOR
POCTIVÁ
KOMUNIKACE
Na počátku tohoto rozhovoru byl jeden novinový článek. Psalo
se v něm o tom, že Pojišťovna Kooperativa se stala jedničkou na
českém pojistném trhu. Neváhali jsme proto a vyrazili za jejím
předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Martinem Divišem, MBA.
Na úvod přijměte
naše blahopřání.
Děkuji, ale musím vás lehce poopravit.
Podle údajů za první čtvrtletí 2010 se stala
poprvé v historii jedničkou v předepsaném
pojistném na českém trhu celá skupina ViCZECH TOP 100
12 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
enna Insurance Group (VIG ČR). Je to tedy
i zásluha České podnikatelské pojišťovny
a Pojišťovny České spořitelny. Navíc to
možná ode mě jako od generálního ředitele bude znít divně, ale já nechci být jedničkou na trhu za každou cenu. Chci být
šéfem dlouhodobě dobře fungující pojišťovny. Proto se neorientujeme na krátkodobé
cíle. Nechceme a nebudeme nejlevnější pojišťovnou na trhu, která se za každou cenu
honí za maximálním obratem. My hodláme
být především pojišťovnou, která poskytuje
nejlepší servis. To je věc, kterou neustále
připomínám našim zaměstnancům. Nebudu nikdy tolerovat, že někomu něco slíbíme a potom to nesplníme. Já samozřejmě
chápu, že pojištění není čímsi, co by člověk
s láskou uzavíral každý den nebo na co
bych každý den myslel, na druhou stranu
dobrá pojišťovna by tu měla být připravena
vždy, když ji potřebujete.
CZECH TOP 100 Jaký podíl na vašem úspěchu má mateřská skupina
VIG?
Důležité je, že jsme dostali šanci se takto vypracovat. Strategie skupiny VIG je
multibrandová, tedy se zastoupením více
značek na jednom trhu. Je to jiná filozofie
www.czechtop100.cz
NECHCEME A NEBUDEME
ABSOLUTNĚ NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠŤOVNOU NA ČESKÉM
TRHU. CHCEME ALE BÝT
POJIŠŤOVNOU, POSKYTUJÍCÍ
NEJLEPŠÍ ZÁKAZNICKÝ SERVIS.
než například u některých konkurenčních
skupin. Synergii mezi jednotlivými členy se
pokoušíme najít zejména v tzv. back office,
tedy například v IT či nákupu služeb, ale
jinak si každý subjekt uvnitř skupiny udržuje svoji identitu. Jsou ostatně klienti, kterým
třeba z nějakého důvodu nevyhovuje Kooperativa, ale jsou plně spokojeni s Českou
podnikatelskou pojišťovnou nebo Pojišťovnou České spořitelny. Ještě bych připomněl,
že naše „matka“ přistupuje k jednotlivým
zemím, v nichž působí, a je jich v současnosti 23, maximálně individuálně a s vědomím potřeby detailní znalosti lokálního
trhu. Součástí tohoto konceptu je i to, že
generálními řediteli v jednotlivých státech
jmenují většinou „domorodce“.
FIREMNÍ KULTURA
KOOPERATIVY KLADE
HLAVNÍ DŮRAZ
NA KOMUNIKACI
SE ZÁKAZNÍKEM
CZECH TOP 100 Jako člen představenstva skupiny VIG byste spíše
měl asi říci, my jmenujeme…
To máte pravdu. Nicméně já sám sebe
stále vnímám spíše jako člověka, jehož
primárním úkolem je zajistit, aby dobře fun-
govala VIG v České republice, a zejména
Kooperativa.
CZECH TOP 100 Tvrdí se, že v době
krize se změnilo nazírání lidí na pojištění. Více se hledí na kvalitu produktu a méně se chápe jako investiční nástroj.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
COBY DRVOŠTĚP
V RÁMCI PODPORY
PROJEKTU DEN PRO
LEPŠÍ ŽIVOT
Především s vámi tak úplně nesouhlasím
v terminologii: že je krize. Já o ní slyším,
mluví se o ní, ale tento národ bohudík zatím nepoznal, co je krize. Pouze jsme se
dostali do situace, že po deseti prosperujících letech musíme více šetřit. A i kdyby skutečně byla krize, či řekněme horší
ekonomická doba než před třemi čtyřmi
lety, tak právě v tomto období je pojištění
obzvlášť důležité. V době konjunktury se
dá leckdy říci, že dokážete pokrýt případnou pojistnou událost vlastními prostředky.
Když jste ale v deficitu či nemáte dostatečné finanční rezervy a například máte
vyplavený byt, jste rádi, že máte pojištění
za dva tisíce ročně. Majetkové pojištění by
mimochodem nikdy nemělo být věcí ceny.
Tvrzení, že nemám na pojistku, je obvykle
jen výmluva. Ročně utratíme nepoměrně
větší sumy za spoustu zbytečností. V téhle
zemi je navíc podle mého názoru majetkové pojištění nutností, protože různé živelné
katastrofy se vracejí, a to bohužel se stále
kratší periodou. K vaši otázce. Ano, lidé se
více dívají na kvalitu produktu. Jsem tomu
rád. Když budu citovat svého oblíbeného
Jana Wericha, tak v tom, že jenom poctivé
věci mají nárok, aby žily. Poctivý produkt
mně ochrání, když to potřebuji. Klienti se
v současnosti daleko více zajímají, jak
pojištění kryje jejich rizika, jak funguje asistenční služba, jakou obecnou důvěru požívá instituce, u které se chtějí pojistit. Každý
zájemce o určitý druh pojištění by se měl
nejprve ptát známých a přátel. Ovšem
ne na to, jak se pojišťovna chovala, když
jim produkt prodávala, ale jak reagovala,
když měla platit škodu a jak s nimi komunikovala. Kooperativa ročně řeší 500 tisíc
pojistných událostí a já si troufám tvrdit, že
dobře a rychle - dělat dobře pojištění pro
nás znamená zejména dobře a rychle pomoci klientům v tísni. Samozřejmě se může
stát, že v tomto počtu najdeme nějakého
ne úplně spokojeného klienta. Nikdo není
neomylný. Ale mnohem větší chybou je,
když v těchto stresujících situacích neumíme se zákazníkem komunikovat.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 13
ROZHOVOR
CZECH TOP 100 Pociťujete zvýšený
zájem o životní pojištění?
Hodně lidí se teď více než jindy dívá do budoucna. Můžeme je v zásadě dělit na dvě
skupiny. První chce ušetřit okamžitě, a proto
na pojištění rezignuje. Přinese to momentální profit, ale je to krátkozraké řešení a já to
upřímně řečeno nechápu: Na plnou nádrž
a plný nákupní vozík máme, ale nemáme na
to, abychom sebe a své blízké zabezpečili?
Určitě by se dalo ušetřit někde jinde. Druhá
část chápe, že nás v budoucnu nemine reforma důchodového systému a že pokud si
nebude spořit na stáří, bude mít problémy.
Spoléhat se na stát je v tomto ohledu nesmyslné. Lehce se může stát, že nebude na
důchody pro příští generace. Bylo by proto
správné, kdyby se pojišťovny staly součástí
soukromého pilíře důchodové reformy. Teď
se obloukem vracím k vašemu předchozímu
dotazu. Zatímco před dvěma, třemi lety byla
při pojištění jednoznačně preferována investiční složka, nyní se důraz přesouvá k většímu pokrytí rizik, které klienty a jejich rodiny
ohrožují. Za ideální považuji pojistný produkt, jenž je mixem konzervativní investiční
strategie a pokrytí rizik. Jsem přesvědčen,
že podíl životního pojištění se bude i nadále zvětšovat. Doplnil bych však, že značný
potenciál je stále i v segmentu pojištění domácností a nemovitostí. Zatímco v Rakousku
a Německu je jich pojištěno 95-98 %, u nás
se to pohybuje kolem 60 %.
PŘI OTEVÍRÁNÍ
NOVÉ POBOČKY
KOOPERATIVY NA
RUZYŇSKÉM LETIŠTI
SÍDLO POJIŠŤOVNY
KOOPERATIVA
SE NACHÁZÍ
V ROMANTICKÉM
ZÁKOUTÍ PRAŽSKÉHO
STARÉHO MĚSTA
CZECH TOP 100 Jak se rozvíjí podni-
katelské pojištění?
V oblasti pojištění podnikatelských rizik je
klientská „gramotnost“ a odpovědnost na
vyšším stupni než u občanského pojištění.
V průmyslu a živnostech si zainteresovaní
daleko více uvědomují hrozící rizika, zčásti
i proto, že riziko k jejich podnikání prostě
patří. Chtějí ho proto omezit, jak jen to
půjde. V České republice mají k dispozici
všechny standardní pojistné produkty jako
v západní Evropě. Musím připomenout,
že velkou roli tady hrají makléřské společnosti. Pokud jsou kvalifikované, mohou zákazníkovi přinést velkou hodnotu. Bohužel
trh není dosud složen pouze z kvalitních
makléřů.
CZECH TOP 100 U některých speciálních druhů pojištění, například
u cestovního nebo zdravotního,
konkurujete specializovaným pojistným ústavům. Jak se s tím vyrovnáváte?
Ano, někde konkurujeme specializovaným
pojišťovnám, ale Kooperativa má 2 miliony klientů a je naší povinností nabídnout
jim kompletní služby. Nemáme je složitější
či horší než specializované pojišťovny. Co
se týče zdravotní péče, tak v této oblasti
komerční pojišťovny očekávají, že reforma
jim dá daleko větší prostor, než který dosud
mohou pokrýt. Našim zájmem je být v této
oblasti aktivní, a proto jsme například přišli
s produktem MediKompas.
CZECH TOP 100 Mohl byste ve struč-
nosti představit projekt MediKompas?
MediKompas klientům zajišťuje asistenční
služby v podobě sjednání schůzek u lékaře
a dále doktora na telefonu - rádce, který
pomůže orientovat se v receptech, najde
nejbližší otevřenou lékárnu a podobně. Při
současné legislativě ještě nemůžeme zajistit
operaci u konkrétního specialisty. Pociťuji to
jako velký nedostatek a uvítal bych, kdyby
to v ČR fungovalo jako ve vyspělých zemích
EU. Stát by měl samozřejmě zajistit základní zdravotní péči těm, kteří si nemohou
připlácet na komerční pojištění. Ale pokud
bych komerční pojištění měl sjednáno, měl
bych za něj mít možnost čerpat adekvátní
služby. V zásadě by to mělo fungovat na
IDEÁLNÍ POJISTNÝ PRODUKT PODLE
MÉHO NÁZORU V SOBĚ SPOJUJE
MIX KONZERVATIVNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE A MAXIMÁLNÍHO POKRYTÍ RIZIK.
14 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
www.czechtop100.cz
Ing. Martin Diviš, MBA
✔ Je absolventem Západočeské univerzity se zaměřením na management a marketing a Prague International Business School.
✔ V roce 1995 začal pracovat
v Kooperativě jako tiskový mluvčí.
Od roku 1999 byl zodpovědný
za reklamní strategii, sponzoring
a PR a od roku 2001 byl ředitelem
Odboru marketingu a vývoje
produktů.
✔ V roce 2006 byl jmenován náměstkem generálního ředitele
a členem představenstva
se zodpovědností za pojištění
vozidel, marketing, vývoj produktů, spolupráci s asistenčními
službami, strategickou spolupráci s Finanční skupinou ČS
a likvidaci pojistných událostí
v oblasti vozidel.
✔ V roce 2008 se stal předsedou
představenstva a generálním ředitelem Kooperativy. Zároveň je členem představenstva koncernu Vienna Insurance Group, viceprezidentem České asociace pojišťoven
a předsedou správní rady v ČKP.
Foto Pojišťovna Kooperativa
✔ Je mu 36 let a jeho největší zálibou je pilotování letadel.
principu: platíš si velké peníze – tohle ti
za ně můžeme nabídnout. Takto získané
finanční prostředky pak jdou do celého systému a mají z nich prospěch všichni.
CZECH TOP 100
Před nedávnem
uskutečnila Mladá fronta Dnes průzkum, jaký je vztah pracovníků poboček jednotlivých pojišťoven k zákazníkům, jimž nejde o okamžité
sjednání pojištění, ale spíše o radu
a informace. Kooperativa z něj vyšla jako suverénní vítěz. Patrně to
nebude náhoda.
Mně osobně velmi leží na srdci, jak se ke
klientům chováme. Myslím si, že většina
problémů vzniká ve špatné komunikaci
nebo přesněji řečeno v nekomunikaci. Zaměstnanci si musejí uvědomit, že zákazník
je ten, kdo jim přináší peníze. O tom, zda je
nechá u nás, rozhoduje i to, zda mu konkrétní zaměstnanec zvedne telefon, zda dodrží
slib, že se mu druhý den ozve. V Kooperativě máme trochu odlišnou firemní kulturu,
založenou na odbornosti a lidskosti. Ne
vždy mohu klientovi říci dobrou zprávu.
Jsou případy, kdy si myslí, že je škoda krytá,
ale je to mimo pojistné podmínky. S tím nic
neuděláme. Ale já jsem povinen s ním komunikovat, mluvit s ním a snažit se mu celou
problematiku vysvětlit. Podnik působící ve
službách si nic jiného nemůže dovolit. Snažíme se, aby fluktuace zaměstnanců byla
co nejmenší. Nejsem příznivcem metody, že
každé tři měsíce vyměním manažera, aby
se zvedly výkony. Pojišťovnictví je o vztahu
lidí k lidem. Pro klienta je důležité vědět,
že jeho partner má konkrétní tvář pojišťovacího zástupce. Ten pro něj reprezentuje
celou pojišťovnu, tomu věří nejvíce. Jak se
on chová, tak je posuzován podnik. Je něco
jako rodinný lékař a skutečně to funguje – ti
nejúspěšnější obchodní zástupci věnují přes
polovinu svého času servisu svým stávajícím
klientům, a ne jen prodeji pojistek.
MYSLÍM SI, ŽE VĚTŠINA
PROBLÉMŮ VZNIKÁ VE ŠPATNÉ
KOMUNIKACI. ZAMĚSTNANCI
SI MUSEJÍ UVĚDOMIT,
ŽE ZÁKAZNÍK JE TEN ČLOVĚK,
KTERÝ JIM PŘINÁŠÍ PENÍZE.
Vždycky poctivá. Reklama má vyjadřovat
pravdivá fakta o produktu. Proto jsme nikdy
netvrdili, že jsme nejlepší na světě. Také
si to nemyslíme. Cílem je, aby tato firma
fungovala i v době, kdy už Diviš dávno
nebude jejím generálním ředitelem. Naši
akcionáři jsou na trhu sto osmdesát let a to
hovoří za všechno.
MARTIN DIVIŠ PŘI
PŘEBÍRÁNÍ CENY
ZA VÍTĚZSTVÍ
V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ
POJIŠŤOVNU ČESKÉ
REPUBLIKY
CZECH TOP 100 V Kooperativě působíte patnáct let. I v pojišťovnictví
je to hodně dlouhá doba. Předpokládáme, že jste měl nabídky přejít
jinam. Proč jste je nevyužil?
Nemýlíte se, mohl jsem odejít, a mockrát.
Proč jsem zůstal? Důvody byly a jsou dva:
firemní kultura a skvělí lidé, se kterými mám
tu čest spolupracovat. Snad to nebude znít
jako hrozná fráze – a kdo mě zná, tak ví,
že není – ale Kooperativa je pro mě srdeční
záležitostí..
JIŘÍ HÁJEK a MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 Myslíte si, že jednou nebudou přepážky potřeba, že
sjednávání pojištění bude probíhat
výhradně po síti či po telefonu?
Moderní pojišťovna má nabídnout všechny
kanály. Ale jsem přesvědčen, že pojišťovnictví se nepřesune pouze do internetového
světa. Všechno je v něm založeno na vztahu a důvěře – a ta může vzniknout jen mezi
lidmi, ne mezi člověkem a počítačem. Tím
nevylučuji, že tu je skupina lidí, kteří chtějí
uzavřít produkty typu cestovního pojištění
přes internet. V tom jdeme s dobou. V čem
vidím budoucnost komunikace po webu,
je likvidace škod, kdy si klient může lehce
zjistit, v jakém stadiu jeho věc je, co ještě
od něj pojišťovna potřebuje. Tam rychlé nástroje mohou výrazně pomoci.
CZECH TOP 100 Dlouho jste působil
v Kooperativě v oblasti reklamy
a PR. Jaká by podle vás měla být
prezentace pojišťovny?
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 15
NEJOBDIVOVANĚJŠÍ FIRMY
NEJOBDIVOVANĚJŠÍ
firmy české ekonomiky
V jarním vydání magazínu CZECH TOP 100 Forum jsme čtenáře
seznámili s podrobnými výsledky 12. ročníku ankety 100 obdivovaných firem České republiky 2010. Nyní se k anketě vracíme
krátkým komentářem a fotogalerií.
(ZLEVA) JAN STRUŽ,
PŘEDSEDA SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100, RICHARD
HINDLS, REKTOR VŠE
V PRAZE, JAROSLAV VESELÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL
A JEDNATEL PROMOPRO,
LUKÁŠ POSPÍŠIL, ŘEDITEL
PRODEJE ALZA.CZ, MILENA VESELÁ, FINANČNÍ
ŘEDITELKA A JEDNATELKA
PROMOPRO, IGOR IVANKO, SOUDNÍ EXEKUTOR
EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU
V PRAZE 10, LIBOR PŘEROST, ŘEDITEL A JEDNATEL
PŘEROST A ŠVORC
nketu vyhlašuje Sdružení CZECH
TOP 100. Konečné výsledky byly letos představeny při slavnostním obědě ve
Francouzské restauraci pražského Obecního domu. Letos již podvanácté zhodnotili
manažeři významných společností, finanční
analytici, zástupci oborových svazů, sdružení a profesních asociací a další ekonomičtí
odborníci to, které z firem české ekonomiky
si zaslouží být obdivovány. Pro připomenutí
(kompletní výsledky byly zveřejněny v magazínu CZECH TOP 100 Forun – jaro 2010)
A
16 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
předkládáme tabulku prvních deseti firem.
Žebříček vzniká od roku 1999 podle stanovených kritérií, kterými jsou např. dlouhodobá hodnota firmy, kvalita výrobků, schopnost
přilákat a udržet talentované zaměstnance,
odpovědnost k životnímu prostředí, vztah ke
společnosti a podpora obecně prospěšných
projektů atd.
Jako každoročně, tak i letos přinesl žebříček změny. Jen 79 firem z loňské první
stovky obhájilo svá umístění na nejpřednějších místech v jednotlivých oborech. Mezi
POŘADÍ DESETI NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH
FIREM ČESKÉ EKONOMIKY V ROCE 2010
2009
2008
1. ŠKODA AUTO a. s.
Firma
1.
2.
2. ČEZ, a. s.
2.
1.
3. Kofola a. s.
4.
3.
4. LINET spol. s r. o.
–
7.
5. STUDENT AGENCY, s. r. o.
3.
5.
6. Komerční banka, a. s.
6.
–
10.
–
8. Plzeňský Prazdroj, a. s.
7.
4.
9. Česká spořitelna, a. s.
–
–
5.
10.
7. AGROFERT HOLDING, a. s.
10. Zentiva, a. s.
Foto CZECH TOP 100
nováčky, kteří v letošní stovce zaujali jejich
místa, patří třeba Alza.cz, Botas, Dřevozpracující družstvo, ETA, Honeywell, Nemocnice
Na Homolce, SOR Libchavy nebo TOP Hotel Group.
Na čele žebříčku v pořadí tzv. „All Stars“
obhájily svoje pozice Škoda Auto a Skupina
ČEZ, nově se mezi desítku nejobdivovanějších firem zařadila Česká spořitelna a po
roční odmlce se mezi oceněné vrátila i společnost LINET (a to hned na čtvrté místo).
Dlouhodobě si svoje pozice mezi TOP 10
udržují Kofola, Student Agency, Komerční
banka, Plzeňský Prazdroj a Zentiva. Výrazný
posun na letošní sedmé místo zaznamenal
holding Agrofert.
TOMÁŠ DAVID
(ZLEVA) RENÉ SOMMER,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
KOFOLY, JAN STRUŽ,
PŘEDSEDA SDRUŽENÍ CZECH TOP 100,
MARIE POLEDŇÁKOVÁ,
REŽISÉRKA, BOHDANA
HORÁČKOVÁ, ŘEDITELKA
KOMUNIKACE ČEZ, RADIM JANČURA, ŘEDITEL
A MAJITEL STUDENT
AGENCY, PAVEL ZÁVITKOVSKÝ, PARTNER KPMG
ČR, KLAUS DIERKES,
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
ŠKODA AUTO
(ZLEVA) JAN STRUŽ,
PŘEDSEDA SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100, OTAKAR
HORA, PARTNER KPMG
ČESKÁ REPUBLIKA, KLAUS
DIERKES, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA ŠKODA AUTO
O žebříčku 100 obdivovaných firem ČR
Tento žebříček publikuje Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1999. Pro jeho
účely jsou firmy rozděleny do 25 oborů. Stovku nejobdivovanějších firem pak
tvoří ty, které se umístily na prvních čtyřech místech v každém oboru. Společnosti, které obdržely nejvíce hlasů, jsou zařazeny do desítky nejobdivovanějších firem ČR – ALL STARS, která vzniká bez ohledu na obory. Struktura získaných dat umožňuje rovněž sestavit pořadí nejobdivovanějších firem v jednotlivých krajích.
Žebříček 100 obdivovaných firem ČR sestavuje CZECH TOP 100 na základě
hlasování manažerů významných společností, ekonomických a finančních
analytiků, zástupců oborových sdružení, svazů a profesních asociací. V rámci
hlasování oslovení odborníci hodnotí řadu kritérií, od základních ukazatelů
firmy (inovační schopnost a kvalita výrobků a služeb, dlouhodobá hodnota
firmy) přes její vztah k lidem ve firmě (kvalita managementu, schopnost přilákat a udržet talentované zaměstnance) po vztah firmy ke společnosti (odpovědnost k životnímu prostředí a vztah ke společnosti, podpora regionu, charitativní a obecně prospěšné projekty, otevřenost a komunikativnost apod.).
ŽEBŘÍČEK 100 OBDIVOVANÝCH FIREM SESTAVUJE CZECH TOP 100
NA ZÁKLADĚ HLASOVÁNÍ MANAŽERŮ VÝZNAMNÝCH SPOLEČNOSTÍ,
EKONOMICKÝCH A FINANČNÍCH ANALYTIKŮ, ZÁSTUPCŮ OBOROVÝCH
SDRUŽENÍ, SVAZŮ A PROFESNÍCH ASOCIACÍ.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 17
EXKLUZIVNĚ PRO CZECH TOP 100 FORUM
MYSLÍCÍ EKONOMIKA
Globální finanční krize má určitý dopad na ekonomiky všech zemí světa. Čínská ekonomika
také prošla nejvážnější zkouškou od zavedení politiky reforem a otevírání se světu. Čínská
ekonomika však vyšla z krize na cestu stability jako první, a dodala tak silnou víru mezinárodnímu společenství. Ekonomický zázrak Číny opět vzbudil široký zájem celého světa.
SPECIFIKA ČÍNSKÉ EKONOMIKY
Tak dlouhý a rozsáhlý rapidní růst a změny,
jaké se odehrávají v Číně, se ve světové historii vidí jen málokdy. Proto tento jev označuje
mnoho čínských i zahraničních pozorovatelů
jako „čínský zázrak“. Stručně řečeno: čínská
ekonomika má následující specifika:
I. Provádění ekonomického systému
založeného na socialismu s čínskými
rysy. Za prvé, ve vlastnických vztazích je
pevně dbáno na to, aby kolektivní vlastnictví
bylo hlavním pilířem a zároveň se společně
rozvíjely četné formy vlastnictví. Za druhé,
v distribučních vztazích se realizuje systém založený na distribuci podle práce, což je hlavní
náplní, a vedle toho existence četných forem
distribuce. Za třetí, na základě rozvoje výrobní
síly se realizuje sociální rovnocennost a spravedlnost. Za čtvrté, člověk je považován za
základ. Základním cílem ekonomického rozvoje je komplexní rozvoj člověka a společný
prostřednictvím rozšiřování domácí poptáv-
blahobyt společnosti. Za páté, tržní ekonomiky
ky ekonomický růst. V Číně žije 1,3 mld.
se propojuje se socialistickou demokracií, což
obyvatel. Čína sama se nachází ve fázi ra-
umožňuje široké skupině obyvatel společně se
pidního růstu industrializace a urbanizace,
těšit z výsledků ekonomických reforem a eko-
tržní potenciál je obrovský. V roce 2009 se
nomického rozvoje. Za šesté, budovat socia-
prodalo 13 640 000 automobilů, což před-
nové zdroje a obnovitelná energie. Pokud se
listickou a harmonickou společnost, jež tvoří
stavuje nárůst o 46,2 %. Prodalo se celkově
týká objemu instalovaného výkonu vodních
základní atributy socialismu s čínskými rysy.
937 mil. m2 plochy komerčních obydlí, což
elektráren, rozsahu budovaných jaderných
II. Prosazování otevřené strategie
představuje nárůst o 42,1 %. Celkový ma-
elektráren, plochy, jež pokrývají kolektory
vzájemné výhodnosti a win-win prin-
loobchodní obrat spotřebního zboží vzrostl
teplé vody získané sluneční energií či objemu
cipu. Současný svět je světem otevřeným, ve
o 16,9 %, tažná role spotřeby vůči růstu eko-
produkce elektřiny z fotovoltaických článků,
JEJÍ EXCELENCE
HUO YUZHEN,
VELVYSLANKYNĚ
ČÍNSKÉ LIDOVÉ
REPUBLIKY V ČESKÉ
REPUBLICE
první poloviny roku 2009 se snížila spotřeba energie na jednotku HDP oproti roku
2005 o 13 %, což odpovídá snížení produkce oxidu uhličitého o 800 mil. tun. Čína
je také zemí, ve které se nejrychleji vyvíjejí
řadí se Čína na první místo na světě.
JSME OTEVŘENI SVĚTU JAK V OBLASTI EKONOMIKY,
TAK I VE VĚDĚ, TECHNICE, VZDĚLÁNÍ A KULTUŘE.
V. Věnujeme se životu lidí a uplatňujeme princip „člověk jako základ“. Rozvoj čínské ekonomiky a růst
nomiky byla výrazně posílena. S tím, jak se
ní potřeby širokých mas obyvatelstva a za-
mostatnění a uzavření se není možné. Ote-
rapidně rozvíjí čínská ekonomika a neustále
bezpečit komplexní rozvoj člověka. V roce
vřenost Číny vůči zahraničí je dlouhodobá.
se zvyšuje úroveň příjmů obyvatel, především
2009, kdy jsme čelili obtížím spojeným
Realizování této politiky přineslo skutečný
pak s rozvojem venkova, středních a západ-
s mezinárodní finanční krizí, kladla Čína
prospěch více než miliardě obyvatel. Ote-
ních oblastí, se bude rozsah domácího trhu
ještě větší důraz na zabezpečení a zlepšení
vřená zahraniční politika Číny je komplexní,
nadále rozšiřovat. Budoucnost rozvoje čínské
života svých obyvatel a skutečně řešila nej-
jsme otevřeni nejen pro rozvinuté země, ale
ekonomiky má rozsáhlý prostor.
aktuálnější otázky, které lid nejvíce zajímají
také pro země rozvojové; jsme otevřeni jak
IV. Klade se důraz na to, jak čelit
a které nejpříměji souvisí s jeho zájmy. Re-
v oblasti ekonomiky, tak v oblastech vědy
změnám klimatu. Čína byla první rozvo-
alizovala ještě aktivnější zaměstnaneckou
a techniky, vzdělání či kultury.
jovou zemí, jež stanovila a realizovala Ná-
politiku, posílila vládní zodpovědnost pro
III. Silná domácí schopnost ekono-
rodní plán na čelení klimatickým změnám. Je
podporu zaměstnanosti; urychlila zdoko-
mického rozvoje. Dlouhodobým stra-
také zemí, jež v poslední době nejusilovněji
nalování systému sociálního zabezpečení.
tegickým principem Číny je podporovat
šetří energií a redukuje produkci emisí. Do
V celostátních fondech pro sociální za-
18 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
www.czechtop100.cz
Foto Velvyslanectví ČLR v Praze
HDP sleduje cíl uspokojit materiální a kulturkterém se chtějí rozvíjet všechny státy. Osa-
bezpečení se nashromáždilo 102 mld. US
Xiaoping osvobození myšlení, provádění po-
almužně druhých. Přestože jsme také přijali
dolarů, což v porovnání s předcházejícím
litiky reforem a otevírání a povzbuzení čínské
mnoho zahraničních investic, opírá se rozvoj
rokem představuje nárůst o 44,2 %. Čína
ekonomiky. Řekl, že socialismus neznamená
Číny o nezměrné úsilí čínského lidu.
nadále podporuje rovnoprávnost ve vzdě-
chudobu a že rozvoj je důležitejší, než co-
Za sedmé, konkurence odvislá od
lání. V podstatě již zabezpečila to, aby děti
koliv jiného.
nástupu nové generace. To, že se Čína
pocházející ze sociálně slabších rodin netr-
Za čtvrté, vědomí učit se a být při-
jakožto chudobná a zaostalá země mohla
pěly ztrátou možnosti vzdělání právě kvůli
tom přístupný názorům. V Číně existuje
rozvinout do dnešní podoby a že čínské
své chudobě. Také zorganizovala a zreali-
jedno filozofické úsloví, jež praví, že „mezi
společnosti mohou mít postavení silného
zovala reformy zdravotního systému.
třemi lidmi je alespoň jeden mým učitelem“.
konkurenta, má spojitost s tradiční čínskou ne-
Pokud se chce země rozvíjet, musí se učit od
zdolností a odvahou konkurovat. Příklady ze
SLOUČENÍ ČÍNSKÉ EKONOMIKY
pokrokových zemí a být přístupná názorům.
A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ FILOZOFIE
Uskutečnili jsme otevřenou zahraniční politi-
Rapidní růst čínské ekonomiky si získal pozor-
ku právě proto, že se máme učit od ostatních
nost celého světa. Kromě politických faktorů
zemí jejich pokrokovým vědám a technologi-
sehrála v tomto směru nenahraditelnou roli
ím, čerpat z jejich znalostí správy, učit se for-
také tradiční čínská filozofie.
mám produkce, dovážet progresivní výrobní
Za prvé, nezdolný progresivní duch.
vybavení a zvýšit tak svou vlastní úroveň. Čín-
V klasické čínské knize Kniha proměn se říká:
ské společnosti spolupracují se zahraničními
„Příroda usiluje o sílu, tudíž ušlechtilý člověk
partnery, navzájem si konkurují, dokáží pře-
by se měl soustavně zdokonalovat.“ Zname-
jímat silné stránky od jiných, poté, co něco
ná to tedy prosazovat to, aby člověk následo-
nového přijmou, z toho vytvoří vlastní věc, jež
val příkladu energického chování nebeských
je na ještě vyšší úrovni. Toto je ve skutečnosti
těles a stejně tak neúnavně bojoval, aktivně
know-how úspěchu čínských společností.
se snažil o pokrok, a pevně stál za svou ne-
Za páté, spolupráce na základě vzá-
závislou vůlí, vlastní důstojností a základními
jemné výhodnosti a win-win prin-
principy chování. Nezdolné úsilí je hlavním
cipu. Od pradávna se říká, že pro čínský
cizinci, avšak v současné době není možné
charakterem tradiční čínské kultury a čínské-
národ jsou „láska i prospěch vzájemné“,
otřást suverenitou Číňanů v těchto odvětvích.
ho myšlení a také důležitým faktorem, díky
což znamená, že správná je jednota obou.
To vše jsou výsledky konkurence.
kterému obstál čínský národ v mnoha těžkos-
Pokud chceme brát, musíme také dávat,
Za osmé, pracovitost a houževna-
tech a i přes mnohé katastrofy nezanikl.
pokud chceme spolupracovat, je nezbytná
tost. Jak to, že se Číňané nebojí sou-
Za druhé, myšlenka, že lid je zá-
oboustranná výhodnost. Pro urychlení roz-
peřit? To proto, že jsou velice pracovití. Na
kladním kamenem státu. Již v Knize
voje Číny odvážně přijímáme zahraniční
počátku realizace politiky reforem a oteví-
dokumentů, jejíž vznik se datuje do období
investice, poskytujeme velké výhody a přeje-
rání se světu se mluvilo o tzv. „shenzhenské
pozdní dynastie Shang (1600–1064 př. n.
me ostatním, aby tak profitovali. Stačí, když
rychlosti“. Město Shenzhen bylo první zvlášt-
l.), je obsažena teze, která říká, že „lid je
z toho budeme mít také užitek, i kdyby dru-
ní ekonomickou zónou v Číně. V té době se
základním kamenem státu a pokud je základ
há strana měla vydělat více peněz než my.
v Shenzhenu stavěly mrakodrapy rychlostí
pevný, vládne v zemi klid“. Naše koncepce
Právě díky této esenci vzájemné výhodnosti
jednoho podlaží za týden. A o co se to opí-
„člověka jako základu“ se z této teze vyvi-
a win-win principu získala Čína velké množ-
rá? O neúnavnou píli čínského národa.
nula, znamená to, že prováděním politiky
ství zahraničních investic, a tím uspíšila svůj
Dnešní Čína již dávno není tou uza-
reforem a otevírání se světu se osvobodila
vlastní rozvoj.
vřenou a zaostalou Čínou jako před
a rozvinula výrobní síla a jsou uspokojovány
Za šesté, filozofie nezávislosti a svr-
sto lety, ani není tou chudou a strnu-
neustále rostoucí materiální a kulturní potře-
chovanosti. Tato filozofie opět odráží
lou Čínou jako před 30 lety. Realizací
by obyvatel.
specifikum čínského národa. Staré čín-
Za třetí, představa, že statečnost vy-
ské přísloví říká, že „rozumný člověk hledá
chází nejprve z pocitu hanby. V klasic-
odpovědi u sebe, neuspěšný člověk vyhledá-
ké knize Cesta středu se mluví o tom, že „po-
vá pomoc druhých“. Znamená to, že úspěch
city hanby mají blízko ke statečnosti“. Číňané
závisí pouze na našem vlastním úsilí a ne na
ZVLÁŠTNÍ KOMBINACE
– ČÍNŠTÍ NÁVŠTĚVNÍCI
A ČESKÝ SVATÝ
NA MOSTĚ
NA NEDÁVNO
OTEVŘENÉ SVĚTOVÉ
VÝSTAVĚ EXPO 2010
V ČÍNSKÉ ŠANGHAJI
NECHYBÍ ANI PAVILON
ČESKÉ REPUBLIKY
světa sportu mluví za vše. Badminton a stolní
tenis byly vynalezeny na Západě a jejich
mezinárodní pravidla byla taktéž stanovena
reforem a otevírání se světu bere na
sebe Čína zbrusu novou podobu. Na
světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji bude k vidění starobylá, pestrá
i moderní Čína. Doufáme, že čeští
vždy stáli čelem před vlastními nedostatky či
přátelé budou mít příležitosti podí-
slabostmi, zároveň se však nikdy nenechali
vat se do Číny a pochopit myšlení
odradit, nevzdali se a naopak se chovali
dnešních Číňanů, jejich aktivity a je-
aktivně, aby docílili zlepšení. Tím přeměnily
jich zájmy. Budete tak moci poznat
slabost na svou přednost a zaostalost v po-
skutečnou a neustále se rozvíjející
krok. Před rokem 1978 se čínská ekonomika
a měnící se Čínu.
vyvíjela relativně pomalu, což bylo dáno teh-
HUO YUZHEN,
dejší mezinárodní situací spojenou se Stude-
velvyslankyně ČLR v ČR
nou válkou i vlastní uzavřenou ekonomickou
politikou Číny. Čína tak zaostávala za Japonskem, Koreou, Singapurem, Malajsií, Indonésií či Filipínami. Za této situace inicioval Deng
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 19
ČESKÉ PERLY
v čínské Šanghaji
Ve dnech 1. května až 31. října probíhá v čínské obchodní metropoli Šanghaji Všeobecná světová výstava EXPO. Účastní se jí
185 zemí a téměř padesát mezinárodních organizací. Je největší
a nejnavštěvovanější akcí svého druhu v historii. A důstojnou roli
hraje v jejím rámci také Česká republika.
větová výstava byla zahájena za
účasti dvou desítek šéfů států a vlád.
Na oficiální tribuně po boku čínského prezidenta Chu Ťin-tchao s manželkou nechyběli
například ruský prezident Dmitrij Medveděv,
jeho francouzský kolega Nicolas Sarkozy
s manželkou Carlou Bruniovou, jihokorejský
prezident I Mjong-bak a předseda Evropské
komise José Barroso. Do Šanghaje přijeli
rovněž předseda palestinské samosprávy
Mahmúd Abbás, druhý nejvyšší představitel
KLDR Kim Jong-nam, nizozemský premiér
S
Jan Peter Balkenende a prezidenti řady afrických zemí.
„Chceme oslnit svět,“ řekl k velkoleposti
zahajovací show umělecký ředitel ceremoniálu Ignatius Jones. A podařilo se. První část
ceremoniálu se odehrála v koncertním sále
pro 18 tisíc lidí, kde se mezi 2 300 účinkujícími během jedné a půl hodiny představili
například hvězda akčních filmů Jackie Chan,
japonský zpěvák Šindži Tanimura, čínský
klavírista Lang Lang nebo italský operní
pěvec Andrea Bocelli. Druhá část se usku-
20 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
tečnila na břehu řeky Chuang-pchu, přičemž
její součástí byly monumentální ohňostroj,
laserová show i vodní představení.
Šestiměsíční událostí se chce Čína prezentovat světu jako nastupující světová velmoc. Ve výstavním areálu se vybudovalo
mimo jiné několik tematicky zaměřených expozic, například pavilon Vesmíru či pavilon
Informací a komunikace. Heslem výstavy je
„Lepší město, lepší život“. Očekává se, že
PAVILON ČESKÉ REPUBLIKY NA VŠEOBECNÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ
V ŠANGHAJI
OZDOBOU ČESKÉHO NÁRODNÍHO DNE
BYLO VYSTOUPENÍ
BALETU NÁRODNÍHO
DIVADLA
www.czechtop100.cz
EXPO 2010
plochu o rozloze 5,3 čtverečních kilometrů,
na které jsou pavilony rozmístěny, navštíví
70 až 100 milionů návštěvníků. V areálu se
uskuteční více než 20 tisíc kulturních představení. Na bezpečnost akce, která se vůbec
poprvé odehrává v rozvojové zemi, dohlíží
mimo 46 000 šanghajských policistů také
osm tisíc policistů z ostatních oblastí Číny.
Areál leží v těsném sousedství moderního závodního okruhu, na němž se od roku 2004
ČÍNSKÁ HOSTESKA
U ČESKÉHO PAVILONU
MUSELA MÍT RADOST
ZE ZÁJMU NÁVŠTĚVNÍKŮ
JEDEN Z EXPONÁTŮ
PŘÍZNAČNĚ ZAŘAZENÝCH MEZI PERLY
ČESKÉ REPUBLIKY
CZECHOSCOPE
VYVOLÁVÁ VELKÉ
EMOCE ČÍNSKÝCH
NÁVŠTĚVNÍKŮ
REALIZACE ČESKÉHO PAVILONU NA EXPU
V ŠANGHAJI STÁLA 179 500 000 KČ.
pravidelně pořádají velké ceny F1. Šanghaj
kdysi patřila k ekonomickým a kulturním centrům světa. Podle pozorovatelů se snaží touto formou obnovit svou někdejší slávu. Kvůli
olympiádě v Pekingu žije dlouhou dobu ve
stínu čínské metropole a pořádání světové
výstavy je součástí jejich vzájemné soupeření o prestiž. Místní vláda na přípravách
výstavy EXPO 2010 nešetřila. Podle neoficiálních údajů se hovoří o tom, že vybudování
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 21
EXPO 2010
světového výstaviště stálo 58 miliard dolarů!
Organizátoři doufají, že EXPO 2010, které
se vůbec poprvé koná v rozvíjející se zemi,
překoná všechny dosavadní rekordy včetně
návštěvnosti. V roce 2010 žije 55 % světové
populace ve městech. Cílem výstavy je nasměrovat budoucí rozvoj měst a zlepšit tak
životní podmínky městského obyvatelstva.
EXPO 2010 je rovněž centrem inovací a místem interakcí mezi jednotlivými kulturami.
Česká republika nechyběla ani na posledních výstavách v Hannoveru (2000)
a v japonském Ajči (2005), kde se představila interaktivní Zahradou hudby. Pavilon
České republiky má v tomto roce téma Plody
civilizace a na čelní stěně je vyzdoben mapou Starého Města pražského, vytvořenou
z 63 415 hokejových puků. Návštěvníci by
měli při průchodu imaginárními pražskými
uličkami objevovat vystavené exponáty. Nej-
22 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
ČESKOU EXPOZICI
OBOHATIL TAKÉ
KONCERT HOUSLISTY
PAVLA ŠPORCLA
NEJVĚTŠÍ LÁKADLO
ČESKÉHO PAVILONU –
LACRIMAU A HÁDANKA
ZA MILION
TAM TAM ORCHESTRA
PŘI VYSTOUPENÍ
BĚHEM ČESKÉHO
NÁRODNÍHO DNE
větší zájem vzbuzují podle očekávání reliéfy
štěstí, které byly do Šanghaje převezeny
z podstavce sochy Jana Nepomuckého na
Karlově mostě, a další interaktivní exponáty. Některé způsobují u návštěvníků doslova
nadšení. Mezi ně patří například letadélko
Sting, do něhož mohou usednout a proletět
se nad českou krajinou.
Největší atrakcí českého pavilonu však
je obří kapka z ryzího zlata. Dílo nazvané
www.czechtop100.cz
VŠEOBECNÁ
SVĚTOVÁ VÝSTAVA
Účast v rámci Rakouska-Uherska
1904
NÁVŠTĚVNÍCI ČESKÉ
RESTAURACE SI RÁDI
POCHUTNÁVAJÍ NA
NAŠEM PIVU
JAKÝ BY TO BYL
ČESKÝ PAVILON BEZ
HOKEJE – ALESPOŇ
VE FORMĚ HRY
JEDEN Z RELIÉFŮ
ŠTĚSTÍ Z PODSTAVCE
SOCHY NA KARLOVĚ
MOSTĚ
vatku, kam proudí myšlenky, kultury, lidé,
technologie. A Čechy jako národ, který tohle všechno s kreativitou sobě vlastní přetavuje do skutečných plodů civilizace,“ uvedl
generální ředitel české účasti na Expu Pavel
Antonín Stehlík.
Český národní den se uskutečnil 17.
května. Podílely se na něm dvě stovky
umělců. Vystoupil balet Národního divadla, Čechomor, Dan Bárta, Emil Viklický
či Národní divadlo marionet. Dnem provázeli Spejbl a Hurvínek. Zájem není jen
o exponáty, které reprezentují naši zemi,
obrovský úspěch sklízí také restaurace
a obchod, které do českého pavilonu neodmyslitelně patří. V obchodě se jen za
první den prodalo na pět set hraček ve stylu Krtečka Zdeňka Millera, v restauraci si
návštěvníci objednávají především černý
Budvar, bramboračku, palačinky a kaplickou cmundu!
PETR DUFEK
Československá účast
1922/23 Rio de Janeiro (Brazílie)
1925
Paříž (Francie)
1926
Filadelfie (USA)
1929
Barcelona (Španělsko)
1933/34 Chicago (USA)
1935
Brusel (Belgie)
1937
Paříž (Francie)
1939/40 New York (USA)
1939/40 San Francisco (USA)
1958
Brusel (Belgie)
1967
Montreal (Kanada)
1970
Osaka (Japonsko)
1992
Sevilla (Španělsko)
Účast České republiky
2000
Hannover (Německo)
2005
Ajči (Japonsko)
2010
Šanghaj (Čína)
Foto Czech Section EXPO 2010
LacrimAu (kombinuje latinský výraz pro
slzu s chemickou značkou zlata) propojuje
lidské slzy, zlato jako symbol emocí a moci
a čich jako jeden z nejstarších smyslů. Kapka je ve skleněné krychli, do níž může vejít
každý pětistý návštěvník pavilonu. Ten
vstoupí do prosklené místnosti, kde se slza
z ryzího zlata nachází, senzory ve zvláštní
čelence sejmou jeho emoce a automatická laboratoř pro něj podle nich namíchá
osobní parfém. Zlatou slzu LacrimAu vytvořil Federico Díaz. Slza objemem odpovídá
tuně ryzího zlata, ve skutečnosti jednu tunu
ale neváží. Přesnou hmotnost zlaté slzy
mohou návštěvníci tipovat a zúčastnit se
tak soutěže, jejíž deset vítězů si rozdělí přibližně 1,4 milionu korun.
„Především chceme představit Českou
republiku moderní. Nechtěli jsme jít na trh
opakovaně s barokem, s českým sklem,
s tradičními atributy, na které jsme jako Češi
hrdí. Chceme představit Česko jako křižo-
Saint Louis (USA)
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 23
Audi A4
Výprodej skladu vozů Audi
Poslední možnost využít zrychlené odepisování osobních
automobilů během 24 měsíců – pouze do 30. 6. 2010
ENERGETIKA
SUMMIT K JADERNÉ
ENERGETICE
Sdružení CZECH TOP 100 svolalo summit na téma Perspektiva největší investice v České republice, jíž je dobudování jaderných elektráren. Summitu, nad nímž měl záštitu předseda Senátu Parlamentu
ČR pan Přemysl Sobotka, se zúčastnilo víc než sedmdesát osobností.
má dostatek vysoce vzdělaných a zkušených odborníků a kde působí firmy schopné vybudovat a vybavit jaderné elektrárny
na světové úrovni i z hlediska bezpečnosti.
Byla zmíněna i možnost vyrábět palivo z českého uranu přímo v Česku. Akademik Václav Pačes mimo jiné zdůraznil
nutnost aktivního přístupu vysokého školství k výchově vysoce kvalifikovaných odborníků, potřebných pro rozvoj energetiky i blízkých oborů.
ANTONÍN FISCHER
a summitu se sešli odborníci z nejvý-
N znamnějších energetických, strojíren-
ských a stavebních společností, bankovnictví, oborových svazů a sdružení. Nechyběly
ani vědecké autority v oboru jaderné energetiky František Janouch, Václav Pačes,
František Hezoučký a představitelé státní
správy a parlamentu.
Účastníci se shodli v názoru, že jaderná energetika je z hlediska energetické
bezpečnosti nejspolehlivějším, ekologicky
nejčistším a ekonomicky nejvýhodnějším
zdrojem elektrické energie. Její výstavba
vyžaduje ohromné investice, které však
zpětně příznivě ovlivní českou ekonomiku
skokovým zvýšením pracovních příležitostí ve všech oborech a úsporami nákladů
na elektrickou energii, jejíž cena by bez
jaderných elektráren během let neúnosně
rostla. Profesor Janouch zopakoval, že
energii nelze ničím nahradit, že bez jaderné energie nemůžeme být svobodní a nezávislí, že energetická koncepce se vytváří
na půl století a není ji možné měnit s každou vládou nebo podle výsledků voleb
každé čtyři roky. Prezident Českého svazu
ENERGII NELZE NAHRADIT ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM.
BEZ JADERNÉ ENERGIE NEMŮŽEME BÝT ANI
V BUDOUCNU ZCELA SVOBODNÍ A NEZÁVISLÍ.
PROFESOR
FRANTIŠEK JANOUCH
ZASVĚTIL CELÝ SVŮJ
ŽIVOT PROSAZOVÁNÍ
JADERNÉ ENERGIE.
JEHO VĚCNÉ
A SROZUMITELNÉ
ARGUMENTY JSOU
NEPORAZITELNÉ.
podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš
zdůraznil nutnost centrálního řízení výstavby energetických zdrojů a důležitost pře-
konání evropské legislativy tak, aby peníze investované do dobudování jaderných
elektráren zůstaly v České republice, která
FRANTIŠEK
HEZOUČKÝ PŘEVZAL
NA SUMMITU OD
SDRUŽENÍ CZECH
TOP 100 PLAKETU
SYMBOL ÚSPĚŠNÝCH
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 25
Foto CZECH TOP 100
DOC. ING. FRANTIŠEK
HEZOUČKÝ, AUTORITA
TEORIE I PRAXE ČESKÉ
JADERNÉ ENERGETIKY
ROZHOVOR
ODMĚNOU JE
spokojenost pacienta
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je největším zdravotnickým zařízením v České republice. Téměř pět tisíc zaměstnanců
v ní poskytuje špičkové služby, oceněné i titulem Nemocnice roku
2009. Více nám prozradil bývalý chirurg a dnes zastupující ředitel MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA.
CZECH TOP 100 Jak se stane, že z chi-
rurga je náhle ředitel nemocnice?
Já jsem se nepřerodil ze dne na den. Už
předtím jsem po určitou dobu vykonával
práci primáře I. chirurgické kliniky spolu
s medicínsko-správní funkcí léčebného náměstka nemocnice. Takže některé věci už
byly nastartovány a v jistém okamžiku se
děj stal skluzavkou, která vedla k nevyhnutelnému konci, tedy k ředitelskému postu.
Samozřejmě je to velký skok ve stylu práce, ve smyslu přímé výkonné činnosti. Na
druhou stranu byla pro mě zkušenost
z praxe aktivního chirurga důležitá při korekci řady rozhodnutí. Určitou dobu jsem
i při výkonu funkce ředitele sloužil pohotovostní službu, což bylo fyzicky velmi náročné. Pracovní doba ředitele i chirurga je
prakticky bez omezení. Ale zase jsem při
službách přicházel do kontaktu se zaměstnanci nemocnice a měl jsem nutnou zpětnou vazbu. Kontakty, které jsem navázal
jako primář, vedly k tomu, že kdokoliv ze
26 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
Z OKEN NEMOCNICE
JE VIDĚT PANORAMA
STARÉ PRAHY VČETNĚ
HRADU
zaměstnanců neměl problém říci mně svůj
názor na cokoliv a já neměl problém ho
vyslechnout. Doufám, že tak to bude fungovat i nadále.
CZECH TOP 100 Co vás lákalo na řídicí funkci?
Když se mladý lékař rozhoduje mezi oborem interního nebo chirurgického charakteru, i když se dnes ten rozdíl už trochu stírá,
tak chirurgie je brána jako akční záležitost.
Někdy je dokonce řazena do rámce dnešních adrenalinových sportů, i když já sám
tento názor nesdílím. Jde spíše o možnost
ovlivnit, rozhodnout, být tím aktivním činitelem. Ale zpátky k té motivaci. Přiznám se,
že jsem v mládí vůbec netoužil být v nějaké
řídicí funkci. Toužil jsem se ve svém medicínské kariéře dostat na špičku pyramidy, to
ano. Ale po tomhle jsem opravdu neprahl.
Jenže už moje předchozí několikaletá práce ve vedení nemocnice vytvořila jakýsi
pocit zodpovědnosti za její další rozvoj.
Dá se na profesi
chirurga a ředitele nemocnice nalézt něco shodného?
Spíše příbuzného. Chirurg i manažer musejí umět vyhodnotit situaci. Musejí se umět
rozhodnout, kdy intervenovat, tedy lidově
řečeno říznout, kdy vyčkat. Je to otázka
správného načasování provedeného kroku. Je to i povinnost jednat s tím, koho se to
CZECH TOP 100
www.czechtop100.cz
MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
✔ V roce 1980 absolvoval 1. LF (FVL)
UK v Praze, v roce 2001 se stal
kandidátem lékařských věd v oboru chirurgie a v roce 2003 získal
titul MBA.
✔ Od roku 1981 pracoval na I. chirurgické klinice VFN v Praze. V roce
1999 se stal zastupujícím náměstkem pro léčebnou péči VFN v Praze
a v roce 2002 primářem I. chirurgické kliniky VFN v Praze. V roce
2004 přešel do funkce náměstka
pro léčebnou péči a v roce 2006 se
stal ředitelem VFN. Od roku 2009
je zastupujícím ředitelem.
špičkoví odborníci. Z toho vyplývá, že pacientovi se tady dostane prvotřídní péče
jak z hlediska rozhodování o průběhu léčby, tak při sledování jeho stavu. Negativem pro pacienta ve fakultní nemocnici je
určité nepohodlí, jež pramení z toho, že
jeho ošetřování jsou buď přítomni studenti
lékařství či jiných zdravotnických oborů,
nebo tito sami část úkonů provádějí. Z pohledu nemocnice přináší vazba s fakultou
velkou koncentraci odborníků. Fakultní prostředí, například ve vztahu k habilitačním
řízením, tlačí na lidi, aby se udržovali na
špičce oboru. Záporem jsou určité dvoukolejnosti v řízení, protože nemocnice je
právnická osoba, fakulta je částí vysoké
školy, která je také právnickou osobou,
a společně vytvářejí pracoviště, v němž
působí zaměstnanci obou institucí.
KDYŽ VEZMU V ÚVAHU
NÁROČNOST PRÁCE ZDRAVOTNÍ
SESTRY A BANKOVNÍ
ÚŘEDNICE, TAK DOCHÁZÍM
K JEDNOZNAČNÉMU ZÁVĚRU.
pracovníkem. Nechci tvrdit, že platy ve
zdravotnictví jsou vyloženě mizerné, ale
vezměte si, že průměrný plat lékaře, když
to „sešmelcujeme“ od primáře po začátečníka, je přibližně 54 000 Kč. Se vším všudy, tedy i s odměnami za pohotovosti.
Když se to pak sečte a porovná, dostanete
se pomalu na úroveň průměrného platu
v téhle zemi. U sester mluvíme o nějakých
25 000 Kč, ale tam už to, řekněme, vcelku
odpovídá dennímu úvazku a občasnému
přesčasu, protože pracují ve směnném provozu. Zatímco u lékaře jeho pracovní doba znamená téměř dva úvazky. Všechno
se odvíjí od toho, kolik je společnost ochot-
CZECH TOP 100 Ze své pozice máte
dokonalý přehled o tom, jaká je
budoucnost našeho zdravotnictví.
Je to optimistický výhled?
✔ Z vědeckovýzkumné činnosti můžeme jmenovat například v letech
1985 až 1990 post hlavního řešitele dílčího úkolu SPTR – Isolovaná
regionální perfuse končetin v léčbě
zhoubných nádorů. V roce 1990
byl koordinátorem úkolu SPTR –
Chirurgická a kombinovaná léčba
zhoubných nádorů. Od roku 2000
pracuje jako člen řešitelského týmu
na výzkumném záměru Diagnostika a léčba geneticky podmíněných
onemocnění.
Foto VFN / Václav Kříž
týká, aby si uvědomoval přínos toho, co je
pro něj činěno. Chirurgie, byť je občas vnímána pohledem one man show, je veskrze
týmová práce. Řízení velkého podniku, ale
třeba i malého kolektivu, je zase jen a jen
týmová práce.
CZECH TOP 100 Co si vlastně máme
představit pod pojmem fakultní
nemocnice? Co to znamená pro pacienta a co pro jejího ředitele?
Tak jako chuti jsou v určitém protipólu, tak
i tady jsou benefity a negativa v jistém protikladu. Budu-li se držet hlavních výhod pro
pacienta, tak fakultní nemocnice je smluvně propojena s lékařskou fakultou, ale její
klinická pracoviště jsou společná. To znamená, že tam pracují lékaři, kteří jsou zaměstnáni v obou institucích. Jsou to vesměs
Je třeba si uvědomit i problémy motivace
lidí, kteří vstupují do tohoto povolání. Protože je to o společenské atmosféře, náladě,
která vůči zdravotnickým povoláním panuje. Byla doba, kdy zdravotnické profese,
a to odshora až dolů, byly předmětem vysoké prestiže. Dnes silně ovlivňují veřejné
mínění média a ne všechna bohužel postupují konstruktivně. Já netvrdím, že prestiž
povolání se měří exaktně podle odměny.
Jenže když vezmu v úvahu náročnost práce zdravotní sestry a bankovní úřednice,
tak docházím k jednoznačnému závěru.
CZECH TOP 100 Pokulhává stále finanční ohodnocení špičkových lékařů?
Vždycky musíte srovnávat srovnatelné. Nemůžete vedle sebe postavit elitního odborníka v jakémkoliv oboru se začínajícím
VSTUP DO OBJEKTU
VFN NA PRAŽSKÉM
KARLOVĚ NÁMĚSTÍ
MUDR. JAN BŘÍZA
CSC., MBA, SE SOUČASNOU MINISTRYNÍ
ZDRAVOTNICTVÍ
MGR. DANOU JURÁSKOVOU, PH.D., MBA,
PŘI OTEVŘENÍ
TRENAŽÉRU NA
LAPAROSKOPICKÉ
OPERACE
na za zdravotní péči platit. V Německu
představují náklady na ní 10,5–11 % hrubého domácího produktu. My se horko
těžko držíme na šesti procentech. Léčiva,
přístroje i spotřební materiál pořizujeme za
stejné ceny jako v celé Evropě, potraviny
dokonce někdy dráž. A tím pádem, co se
nakupuje nejlevněji, je pracovní síla.
CZECH TOP 100 Visí vám tady na
stěnách diplomy za vítězství v různých soutěžích a anketách. Jste
nejlepší nemocnicí v republice?
Sestavování jakýchkoliv žebříčků zdravotnických zařízení je velmi ošidné. Těší nás
umístění v anketě pacientů, protože to je
odraz jejich spokojenosti. A na té bude
vždy záležet nejvíce..
PETR DUFEK a JIŘÍ HÁJEK
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 27
OSOBNOST
MOZEK MUSÍ
PRACOVAT
Je zajímavé, že člověk, který dokázal obsáhnout
velkou část vědění ve svém oboru, sděluje své
poznatky naprosto srozumitelně a v mateřštině,
byť se v medicíně latině ani angličtině občas nemůže vyhnout.
ato skvělá vlastnost srozumitelného sdělování se trvale přimkla
k prof. MUDr. Richardu Rokytovi, DrSc.,
emeritnímu přednostovi Ústavu normální,
patologické a klinické medicíny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Už dávno
jsem zjistil, že jeho celoživotní láskou je
kromě sportu, umění a krásných vín lidský
mozek a zkoumání bolesti.
„Jako student medicíny jsem byl asistentem v Ústavu patologické fyziologie na Lékařské fakultě v Plzni, který se zabýval mozkem. Tam jsem přišel na to, jak se mozek studuje a vyvíjí a zde jsem se také začal zabývat ontogenézou (vývojem) mozku. Zkoumali
T
jsme zapojování jeho nejrůznějších funkcí do
činnosti lidského organizmu. A tak jsem postupně začal poznávat mozek v celé šíři a toto poznání mne přivedlo k bolesti.“
CZECH TOP 100 Neprožíváte při zjišťování diagnózy z chorob, které se
ani vám nevyhýbají, pocit strachu
a obavy z bolesti?
Jsem jenom člověk, a lhal bych, kdybych tvrdil, že nemám strach, že se nebojím bolesti.
Je dokonce známo o lékařích, že tuto obavu
chovají již proto, že mají znalosti a většinou
vědí, o co jde. Ale mluvme vážně. Jak známo, bolest je fenomén starý jako lidstvo sa-
28 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
PROFESOR
RICHARD ROKYTA
(VLEVO)
V ROZHOVORU
S AKADEMICKÝM
MALÍŘEM JOSEFEM
VELČOVSKÝM
PROFESOR ROKYTA
(VLEVO) S PROF.
MUDR. MILANEM
ŠAMÁNKEM
A DOC. MUDR.
ZUZANOU
URBANOVOU
mo. Již Aristoteles pravil: Léčit bolest je zázrak.To platí pořád. Bolest je dvojí fenomén.
Jednou nás upozorňuje, že něco je v organizmu špatné. To je něco jako horečka. Příkladem je zánět přívěsku slepého střeva.
Když pak bolest trvá moc dlouho, je sama
bolest nemocí. Jeden úkaz nám pomáhá tím,
že nás upozorňuje na něco špatného, ten
druhý nám škodí tím, že nás trvale sužuje.
CZECH TOP 100 Jak byste charakte-
rizoval lidský mozek?
Mozek je nejvyspělejší orgán všech biologických systémů vůbec a u člověka dosáhl
velké dokonalosti. Ale přesto jsou v něm
www.czechtop100.cz
i značné nedostatky. Třeba víme, že pracuje trvale asi na 10 až 15 % své celkové
kapacity. Všechno ostatní je rezerva. Víme,
že v mozku máme některé projekční oblasti. V lecčems máme ale stále mnohé nezodpovězeno. Například se objevují vážné
problémy se stárnutím mozku, výskytem
neurogenerativních chorob. Takovou je Alzheimerova nemoc, snižující zvláště paměťové funkce. Mozek, který oproti minulosti
žije s člověkem mnohem déle než dříve,
současně a pochopitelně také jako nejvyspělejší orgán degeneruje. Vrátím se však
ještě k projekčním oblastem. Jasnou projekci mají například zrak, sluch, čich, chuť,
hmat. Ale většina oblastí v mozku ji nemá.
Jsou tam asociační oblasti, které sdružují
více možností. Zřejmě je to cesta k odhalení dalších funkcí mozku.
„LIDSKÁ INTELIGENCE
VELMI ZÁVISÍ NA
ČINNOSTI MOZKU“
léčen, včetně otřesu mozku a krvácení, aby
nevznikla ložiska. Například ložisková epilepsie může vzniknout z úrazu. Dalším problémem jsou nádory mozku. Velmi záleží na
lokalizaci, kde je nádor umístěn. Ale známe
i některé nádory, které se léčí velmi obtížně
nebo se nedají odstranit vůbec.
CZECH TOP 100 Jaký je vztah mezi
mozkem a lidskou inteligencí?
Z mozku vychází vpravdě všechno. Je substrátem naší psychiky. A kdybychom šli ještě
dál, s čímž asi nebudou souhlasit teologové,
mozek je také substrátem duše. Inteligence
velmi závisí na činnosti mozku. Máme určité
oblasti, které jsou přímo zodpovědné za intelektuální kapacitu člověka. Zvláště přední
oblasti mozku, které nám inteligenci zajišťují. Víme, že když se přeruší spoje s frontální
oblastí, inteligence se snižuje.
JIŽ ARISTOTELES PRAVIL: LÉČIT
BOLEST JE ZÁZRAK. TO PLATÍ
BEZEZBYTKU I V DNEŠNÍ DOBĚ.
CZECH TOP 100 Jak důležitá je hygiena mozku?
Hygiena mozku znamená, že bychom neměli mozek přetěžovat různými faktory,
mezi něž patří nadměrné kouření, pití alkoholu, špatná výživa. Velmi důležité však
také je, abychom mozek nechali odpočívat. Kdysi jsem napsal, že choroby pocházejí buď z nedostatku informací, nebo
i z jejich nadbytku. Když mozek neúměrně
zatěžujeme, není schopen si vybírat z informací , které se na něho ze všech stran
valí. Z druhé strany, když mu dáváme málo
informací, nevyužíváme jeho kapacitu.
Mozek má tu obrovskou výhodu, že vždycky jedna jeho část odpočívá a přitom regeneruje. To se třeba odbývá v noci, i když
ani tehdy není v pasivitě, neboť řídí některé naše funkce. Mozek zatěžují hlavně
zbytečné informace.
Foto Zdeněk Hrabica
CZECH TOP 100 Která věková sku-
pina má mozek nejaktivnější?
Mozek se samozřejmě vyvíjí, máme v něm
několik důležitých struktur. Jednak jsou to
neurony, kterých je v celém nervovém systému asi sto miliard. Dvakrát tolik máme
dalších tkání mozků, které s neurony spolupracují. Ale nejdůležitější jsou spojnice
mezi těmito strukturami. Mozek se po narození začne prudce rozvíjet a v období
před pubertou obsahuje nejvyšší množství
neuronů. Posléze nastává jakési prořezávání, jako když odstraňujeme větve na stromě. Nakonec máme těch spojů akorát.
Důležité je však vědět, jak si zmíněné spoje vytváříme – hlavně aktivní činností mozku. To také způsobuje, že rozdílně rychle
či pomaleji stárneme. Když stárneme aktiv-
„KDYŽ STÁRNEME
AKTIVNĚ A POŘÁD
PRACUJEME
A PŘEMÝŠLÍME,
VYTVÁŘEJÍ SE
V MOZKU STÁLE
NOVÉ SPOJE“
ně a pořád pracujeme a přemýšlíme, například když luštíme křížovky, vytvářejí se
v mozku stále nové a nové spoje. Dokonce
dneska víme, že v omezené míře se mohou
tvořit i nové neurony. To je nový poznatek.
Nejdůležitější je tedy ona propojenost mezi jednotlivými strukturami. Mozek se nikdy
a nikomu nepodařilo namodelovat.
CZECH TOP 100 Všichni víme, jak se
často mechanicky poškozuje lidská hlava a mozek při nejrůznějších úrazech…
Organická poškození mozku a hlavy jsou
samozřejmě obrovským problémem. Záleží
hlavně na tom, k poškození jaké části dojde.
Nejdůležitější je, aby úraz byl co nejdříve
CZECH TOP 100 Docela zajímavou
je i otázka, jak se to má s velikostí
mozku?
Největší hlavu v poměru k tělu má u člověka plod (fetus). Poměr hlavy a těla je v tomto stádiu nejmarkantnější. Postupně se však
zmenšuje. Kvalita mozku vůbec není v jeho váze, ale v kvalitě buněk a jejich spojů.
Víme, že váha mozku se odvíjí od váhy lidského těla. Ženský mozek váží zpravidla
méně než mužský. Ale to vůbec neznamená, že je méně kvalitnější. A dětský mozek
je také jiný než mozek dospělý, jinak funguje. Dítě leze, docílí svého, ale trvá mu to
déle. My nemůžeme v medicíně léčit děti
jako zmenšené dospělé.
ZDENĚK HRABICA
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 29
ZDRAVÍ
ru. Zařízení ve tvaru elektrického zubního
kartáčku vám bezbolestně proměří hustotu
zubní tkáně a odhalí měkká místa oslabená
úbytkem minerálů. Ta se dají bez vrtání vyléčit ozónem pomocí přístroje HealOzone.
EXKLUZIVNĚ V IDC:
ZUBNÍ IMPLANTÁTY NA CELÝ ŽIVOT
Nevzhledným můstkům, při jejichž tvorbě
vám stomatolog zbrousí i sousední zdravé
zuby, definitivně odzvonilo. Lékaři v IDC
vám na místo vytrženého zubu zavedou titanový šroub (implantát), na který se okamžitě
umístí provizorní korunka, a tak během hodiny doslova vymění zkažený zub za nový,
aniž by si toho někdo všiml. Na implantáty
dávají v IDC doživotní záruku. S nadsázkou
lze říci, že vás vaše zuby, díky lékařům kliniky, dokonce i přežijí.
ZUBNÍ KLINIKA
NOVÉHO TISÍCILETÍ
Krásný úsměv dnes otevírá dveře spolehlivěji než zaklínadla. Na pražské klinice International Dental Care (IDC) vědí, že pilíři takového
úsměvu jsou zdravé zuby. O ty se tu umí postarat jako nikdo u nás.
BĚLENÍ S PŘÍCHUTÍ POMERANČE
Zapomeňte na „zkazky” o bolestivém bělení
chrupu koncentrovaným peroxidem. Pokud
vám zabarvení chrupu bere chuť se smát,
svěřte se IDC. Zkušená dentální hygienistka
vám zářivý úsměv vykouzlí maximálně šetrně, bezbolestně, účinně. Klinika nabízí ošetření pískovací pistolí s leštícími perlami různých příchutí a vedle toho i bělení diodovým
laserem, který, kromě toho, že zubům opatří
běloskvoucí háv, zabrání zvýšené citlivosti
a obvyklému „lupání v zubech” po zákroku.
ANESTEZIE NA MÍRU
Na klinice IDC umí i z náročného chirurgického zákroku učinit nanejvýš příjemnou
záležitost. Kromě klasických metod, jako je
lokální anestezie, totiž nabízí i takzvanou
analgosedaci. Tento speciální „koktejl” umí
utlumit vědomí, „vypnout” centra bolesti,
nervozity a strachu, „odpojit” krátkodobou
paměť a tím odstranit i všechna traumata
provázející zákrok (např. implantaci, dosy-
30 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
pání kosti či složitou extrakci zubů moudrosti). U zubaře si to dnes můžete doslova užít.
ZA PŮL DNE BEZ PŘEDKUSU
Trápí-li vás jakákoli vada skusu či deformace obličeje, máte už teď napůl vyhráno.
Klinika IDC zaměstnává ty nejpovolanější
specialisty v Evropě v oboru ústní, čelistní
a obličejové chirurgie. Nejenže si poradí se
všemi vadami skusu, jako je předkus, podkus, deformace kostí v obličeji, ale dokonce
vám posunou čelisti, upraví úsměv po úrazu,
vymodelují lícní kosti či bradu. Na pořadu
dne je i plastika rtů, nosu, uší, remodelace
úsměvu či odstranění chrápání.
LÉČENÍ KAZU BEZ VRTÁNÍ
Zubní kaz se zřídka omezí na lokální bolest
v místě zkažení. Často stojí za úpornou bolestí
hlavy, nemluvě o snížené schopnosti věnovat
se běžným činnostem. Velmi nepříjemný je
i častý vedlejší projev zkažených zubů – zápach v ústech. Budete-li pravidelně navštěvovat svého stomatologa v IDC, podobné
nepříjemnosti se pro vás mohou stát minulostí.
Během preventivního sezení lékař „prosvítí”
váš chrup diagnostickým laserem, a pokud
odhalí místa rodícího se kazu, vyléčí jej dřív,
než se svízel projeví. To vše zcela bezbolestně
a bez toho, aby sáhl po vrtačce. K vyléčení
vznikajících i již propuklých kazů menšího rozsahu se na klinice IDC užívá metoda ozónové
terapie. Během té se postižený zub sterilizuje
ozónem, čímž se zneškodní všechny bakterie
a zastaví se šíření kazu. Ošetřované místo se
následně zakape roztokem, bohatým na minerály. Takto léčený zub má šanci na uzdra-
ZJIŠTĚNÍ KAZU PŘED
JEHO PROPUKNUTÍM
Zárodek zubního kazu je možné zneškodnit
ještě předtím, než se vám vůbec stihne ohlásit nepříjemnou bolestí. Součástí každé prohlídky na klinice IDC je totiž vyšetření chrupu
pomocí speciálního diagnostického lase-
www.czechtop100.cz
NABÍZENÉ STOMATOLOGICKÉ
SLUŽBY A ODBORNÉ ZÁKROKY
✔ Precizní, šetrná laserová a digitální RTG diagnostika,
scan rakoviny v ústech
✔ Léčba kazů bez vrtání, zubní chirurgie, švédské implantáty
a protetické práce
✔ Laserová dentální hygiena, léčba parodontitidy laserem
a laserové bělení zubů
✔ Dětská stomatologie, specializace na pacienty trpící fobiemi
✔ Endodoncie, Orthodoncie, Paradontologie, Ortognátní
operace
✔ Estetická stomatologie, plastická, ústní, čelistní a obličejová
chirurgie
✔ Nonstop pohotovost, otevřeno v sobotu, případně kdykoliv
dle potřeby
IDC, International Dental Care, a. s.
Na Perštýně 1/Národní, Praha 1
tel.: 234 251 234, www.internationaldental.cz
konzervativních metod léčení tkáň sterilizuje,
zabraňuje zánětům a infekcím, vytváří minimum jizev, omezuje krvácivost a urychluje
rekonvalescenci, která se díky tomu pohybuje
mezi třemi až sedmi dny.
DENTÁLNÍ HYGIENA
Ve stomatologii snad více než jinde platí, že
prevence je lepší než léčba. Pokud budete
pravidelně navštěvovat oddělení dentální
hygieny, předejdete celé řadě potíží. Tým kliniky IDC byl vyškolen ve Spojených státech,
kde má komplexní dentální hygiena dlouholetou tradici. Zdejší oddělení tak patří mezi
vůbec nejkvalitnější v Evropě. Na sezení
u diplomované specialistky je potřeba vyhradit si hodinu a půl. Během té vás zkontroluje
digitální kamerou, seznámí se stavem vašeho
chrupu, vytvoří snímky a na míru doporučí
domácí péči. Zubní kámen se zde odstraňuje
ručně ultrazvukem. V případě, že máte kámen i pod dásněmi, což znamená v lepším
případě gingivitidu (zánět dásně), v horším
pak paradontitidu (jíž se nesprávně říká
paradentóza), používá se k bezbolestnému
a šetrnému odstranění operační laser, díky
němuž zde umí léčit toto onemocnění bez
nutnosti chirurgického zákroku. Součástí
každé prohlídky je rovněž diagnostika přístrojem VELscope, který zjišťuje přítomnost
rakovinového bujení měkkých tkání (patro,
jazyk, dásně, sliznice...) v dutině ústní. Pokud
nějaké objeví, následuje histologické vyšetření a konzultace se specialisty. Součástí
každé návštěvy je ošetření pískovací pistolí,
z níž pod vysokým tlakem tryskají na sklovinu drobné perličky soli s různými příchutěmi
(vybrat si můžete z pomeranče, višně, máty
a lesní směsi). Ty z vašeho chrupu odstraní
skvrnky a pigmenty od kávy, vína či cigaret
a částečně je nechemickou cestou vybělí. Pro
důkladnější vybělení je k dispozici diodový
laser, který je k zubům maximálně šetrný.
JAKUB HEJDÁNEK
ŠPIČKOVÝ A PROFESIONÁLNÍ TÝM
vení. Ječivého zvuku vrtačky se nemusíte bát
ani v případě, že vám lékař najde kaz rozsáhlejší. Nevrtají, léčí! Takzvaný erbiový operační laser totiž dokáže rozpoznat poškozenou
zubní tkáň, kterou odpreparuje, aniž by se
„dotkl“ okolní zdravé tkáně. Unikátní laserová
technologie má v zubní medicíně široké možnosti využití. Kromě toho, že vás zbaví kazu,
také rozezná nánosy poddásňového zubního
kamene od zubní substance a zvládne rozlišit poškozenou tkáň od zdravé. Je přesná,
rychlá, šetrná a bezbolestná. Na rozdíl od
DÍKY IDC PŘESTÁVÁ BÝT
PRO DĚTI NÁVŠTĚVA
ZUBAŘE POSTRACHEM
DO TAKOVÉ ORDINACE
ZAMÍŘÍ BEZ OBAV
I PACIENT, MAJÍCÍ
JINAK ZE ZVUKU
VRTAČKY HRŮZU
Moderní dentální kliniku netvoří jen progresivní technologie a nekonečná škála
nabízených služeb. Základním kamenem a důvodem, proč z kliniky IDC pokaždé
odejdete s úsměvem, je špičkový tým školených specialistů a příjemné, velkorysé
prostředí. Vybrané společenské chování a exkluzivní přístup k pacientům je samozřejmostí. Každý člen kolektivu je tu proto, aby vám poskytl to nejlepší z toho, co
umí, a vy se cítili nanejvýš pohodlně.
dipl. dh Kateřina Hejdánková, dis.
Vedoucí dentální hygienistka je jednou z prvních ve svém oboru, která u nás podstoupila školení amerického způsobu dentální hygieny. Během sedmileté praxe se
specializovala na laserovou dentální hygienu.
odb. as. MUDr. Pavel Herda
Zástupce vedoucího lékaře a odborný asistent malých chirurgických oborů Kliniky
anesteziologie, resuscitace a Intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Vinohradské fakultní nemocnice (VFN) v Praze se na klinice IDC stará o vaše
pohodlí během náročnějších zákroků v analgosedaci.
odb. as. MUDr. et MUDr. René Foltán, PHD., FEBOMFS
Jediný lékař v České republice specializující se soukromě, v IDC, na ortognátní
operace. Zároveň je jedním z nejlepších specialistů v Evropě ve svém oboru ústní,
čelistní a obličejové chirurgie. Té se věnuje již od roku 1996.
MUDr. Daniela Mahoney
Vedoucí lékařka kliniky. Specializuje se na estetickou stomatologii a protetické práce.
Její více než patnáctiletá praxe v nejlepších soukromých zdravotnických zařízeních
garantuje dokonalou péči ve všech ohledech. Je rodilou mluvčí anglického jazyka.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 31
PŘEDMĚT TOUHY
Ing. Zbyněk Frolík, zakladatel a ředitel společnosti Linet, letos plní
stránky novin. Stal se Manažerem roku. Inicioval známou podnikatelskou výzvu proti zadlužování země. Především však ve vesničce u Slaného vyrábí nejvíce nemocničních lůžek v Evropě.
ačínal jste takzvaně na zelené
louce, nic jste neprivatizoval. Na
počátku devadesátých let to byla trochu
netypická podnikatelská filozofie.
V osmdesátých letech jsem pracoval jako šéf
technického odboru motolské nemocnice.
Měl jsem na starosti technologickou sekci
její staré části i budoucího modrého pavilonu. Z tohoto titulu jsem dostal šanci vidět
řadu nemocnic v západní Evropě. Už tenkrát
jsem pozoroval značný kontrast. Přitom naše
zdravotnictví nebylo zase tak špatné, ale
české nemocnice prostě vypadaly oproti těm
cizím jinak. Došlo mě, že vybavení nemocnice je určitým marketingovým prvkem, podle
něhož si pacient dělá svůj úsudek. On není
schopen rozeznat kvalitu přístrojového vybavení, ale bezpečně pozná, když se o něj
nestará personál, je mu podáváno mizerné
jídlo – a leží na špatné posteli. Věděl jsem,
že po roce 1989 přijde v tomto oboru řada
nových, a to i soukromých aktivit. Vždy jsem
měl blízko k univerzálnímu technickému myšlení, nebyl jsem nikdy orientován na nějaký
úzce specializovaný segment. Hledal jsem
proto oblast, kde bych uplatnil své znalosti,
a vyšla mně z toho právě nemocniční lůžka.
Ještě musím dodat, že už za socialismu jsem
podnikal. Měli jsme velké rodinné zahradnictví a specializovali jsme se na pěstování
řezaných květin. I to byly zkušenosti, které
jsem později zúročil.
Z
Proč jste si vybral za sídlo firmy právě Želevčice u Slaného?
Od počátku mně bylo jasné, že sehnat pracovníky, kteří se vyznají v řemesle a navíc
budou ochotni alespoň zpočátku pracovat
o víkendech a nocích, přímo v Praze bude
téměř nemožné. Tak jsem si udělal na mapě
kruh kolem hlavního města a začal pátrat
ve vzdálenosti od 20 kilometrů. Vycházel
jsem z toho, že z takové dálky se už lidem
nebude chtít dojíždět do Prahy a budou
preferovat obživu v místě. Současně jsem
hledal město, v němž byla určitá strojírenská
tradice. Na jaře 1990 jsem pořád jezdil
po hospodách a vyzvídal – u piva se totiž
vždycky dozvíte nejvíc. Nakonec jsem si
vytipoval asi šest lokalit, jednou z nich byl
polorozpadlý statek v Želevčicích. Postupně jsme místo něj vybudovali fabriku. Zcela
nový výrobní a správní objekt jsme potom
otevřeli roku 2005. V současnosti disponujeme 35 tisíci m2 kryté plochy, s kompletně
obnovenou výrobní technologií. Děláme ročně 40 tisíc nemocničních lůžek, jsme jejich
největším producentem v Evropě a třetím na
světě. Dáváme práci 525 zaměstnancům
v ČR a stovce v zahraničí. A nemáme žádné
dluhy a leasingy.
SÍDLO SPOLEČNOSTI
LINET V ŽELEVČICÍCH
U SLANÉHO
To je relativně jednoduché. Prostor něco
někde prodat je obrovský. Je to jen o pohodlnosti – vytáhnout paty, naučit se jazyky.
Nejprve vyrazím a něco nabízím. Při tom
zjistím, jako se to stalo mně, že se mnohdy
ve světě prodávají daleko horší věci, někdy
i za větší peníze. V Čechách je navíc průmyslová tradice. Vždycky tady byla a nyní
se obnovila. Umíme vyrobit chytré a kvalitní
produkty. K tomu je stále ještě zvládáme
zhotovit nákladově levněji.
Vždycky jsem hledal logické paralely. Ptal
jsem se, jaký je vztah mezi zákazníkem
a jeho potencionálním dodavatelem. Došel
jsem k závěru, že tady platí úplně stejné
principy jako ve vztazích mezi dvěma lidmi.
Když je mezi nimi láska, tak ta hory přenáší
a milenci jsou pro to, aby mohli být spolu,
schopni přinést jakékoliv oběti. Jinými slovy,
jeden pro druhého je předmětem touhy. Já
jsem si tuto filozofii přenesl do podnikání. Bude-li pro mé zaměstnance předmětem touhy
pracovat v tomto podniku, bude-li produkt,
který vyrábíme, předmětem touhy pro naše
možné zákazníky, tak se o sebe nemusíme
moc bát. Protože ti, pro které je daný výrobek předmětem touhy, si vždy najdou cestu,
jak ho získat. Jsou ochotni i zaplatit vyšší
cenu nebo překonat jiné překážky.
Začínám chápat, že to, co tady vzniká, není pro vás jen pouhou studenou hmotou.
TI, PRO KTERÉ JE DANÝ
VÝROBEK PŘEDMĚTEM TOUHY,
SI VŽDY NAJDOU CESTU,
JAK HO PRO SEBE ZÍSKAT.
NEJVĚTŠÍ EVROPSKÝ
ZÁVOD NA VÝROBU
NEMOCNIČNÍCH LŮŽEK
NAVŠTÍVILI I VRCHOLNÍ
PŘEDSTAVITELÉ
EVROPSKÉ UNIE
Hledal jsem inspiraci v přírodě a našel ji
v principu evoluce. Příroda se neustále vyvíjí,
podléhá určitým evolučním změnám na základě přirozené konkurence. I tak radikální
zásahy, jakým je kupříkladu globální otep-
Je to téměř neuvěřitelný příběh.
V čem je tajemství tak obrovského
podnikatelského úspěchu?
32 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
www.czechtop100.cz
OSOBNOST
image celé nemocnice. Teď už navíc dokážeme dodat lůžka s vysokou odolností vůči
baktériím a s mnoha doplňkovými funkcemi.
Jsou to kupříkladu senzory, jež sledují mnoho
biomechanických signálů, jako jsou srdeční
tep, arytmie, dýchací frekvence.S tím je svázán nepřetržitý monitoring pacientů nejen
v nemocnicích, ale i v domovech důchodců
nebo léčebnách dlouhodobě nemocných.
O životě a smrti mnohdy rozhodují minuty
a ty v řadě případů dokážeme ušetřit.
Foto Linet
lování, má za následek evoluční přizpůsobení jejího zbytku. Vše se zkrátka v přírodě
odvíjí v evolučních cyklech a totéž lze pozorovat ve vývoji lidského know-how, v tom,
co člověk vyrábí. Hnacím motorem našeho
snažení jsou inovativnost, snaha mít něco
jinak, přinést nové řešení, jež ale respektuje evoluční vývoj. Stvořit něco, co bude
ještě více předmětem touhy. Tento záměr se
mně začalo dařit naplňovat s pomocí týmu
vlastních zaměstnanců, ale i externích spolupracovníků, kupříkladu z řad dodavatelů.
Nastavili jsme synergii myšlení těchto lidí
k cíli, který se na první pohled zdál nedosažitelný, ale nakonec se vždy ukázalo, že to
jde. Začali jsme si říkat, že z jednoduchého
skladového boxu pro materiál, kterým je pacient, k němuž se přidává hodnota jménem
zdraví ve fabrice, která se zove nemocnice,
se dá vytvořit i něco více, než je jen adresa.
Mělo by to být relativně pohodlné umístění
pro nemocného člověka. Lidé se dnes dožívají vyššího věku, ovšem často s hendikepy,
které je třeba medicínsky kompenzovat. Je
proto mnohem více pacientů, kteří vyžadují
sofistikovanější péči včetně určitého typu
postelí. Zároveň nám jde o to, aby nejčastějším pracovním úrazem na světě přestala být
poranění zad u zdravotních sester. V neposlední řadě nesmíme opomíjet design postelí, neboť se významným způsobem podílí na
TITUL MANAŽER ROKU
PŘEDAL ZBYŇKU
FROLÍKOVI PŘEDSEDA
VLÁDY ČR JAN FISCHER
PŘES VŠECHEN
TECHNICKÝ POKROK
JSOU STÁLE POTŘEBNÉ
POVĚSTNĚ ŠIKOVNÉ
ČESKÉ RUCE
PACIENT MÁ NÁROK
NA TO, ABY JEHO
DOČASNÝ POBYT
V NEMOCNICI BYL PRO
NĚJ CO NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ
Jste výrazně exportní společnost.
Zaujaly mě zejména vaše vyhrané
vládní tendry v Jižní Americe. Čím
to, že se vám právě v tomto regionu
tolik daří?
Ale my jsme všude, vyvážíme do 93 států,
prakticky všech, které jsou ekonomicky relevantní. Dodáváme dokonce i na Kubu nebo
do Severní Koreje. Takže si nemyslím, že by
nám to šlo v některém regionu výrazně lépe.
Naše produkty se dají prodat kdekoliv, protože svět je obrovský. Ovšem platí, že čím větší
a centrálněji řízené státy, tím je větší pravděpodobnost se v nich obchodně prosadit.
Takovou zkušenost jsme udělali v Saudské
Arábii, Venezuele, Brazílii nebo Mexiku. Velmi důležité jsou pro nás ruské trhy. V Evropě
je naše situace složitější, protože vybavenost
nemocnic je již po desítky let na vysoké úrovni a konkurence byla v konkrétní zemi obvykle etablována dávno před námi. V rozvojovém světě naopak tento zádrhel odpadá.
V Evropě je navíc momentálně krize. Státy
musejí rozpočtově přibrzdit a nejlépe se šetří
na infrastrukturách. Proto se orientujeme nyní
více například na čínský nebo indický trh.
Jak vnímáte český trh?
Spíše jako vývojovou nebo zkušební laboratoř. Získáváme v ní poznatky o tom, jak naše
výrobky fungují. I po ekonomické stránce
hraje ČR pochopitelně důležitou roli, nicméně je to pouze 15 % našeho obratu.
Ing. Zbyněk Frolík
✔ Narodil se 26. prosince 1953 v Praze. Je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, obor
Technická kybernetika a elektronické počítače.
✔ V letech 1978–1980 pracoval jako
referent technicko-organizačního
rozvoje v ZPA Jinonice. V období
1980–1986 působil jako samostatný inženýr výpočetního střediska
v Ústavu teoretických základů
chemické techniky Československé
akademie věd. Později se stal
vedoucím technického odboru
Fakultní nemocnice Motol v Praze.
Roku 1990 založil Linet spol. s r.o.
a je dodnes jejím jednatelem
a generálním ředitelem.
✔ Kromě toho zastává mimo jiné
funkce člena předsednictva Rady
vlády ČR pro vědu a výzkum
a člena předsednictva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Získal ocenění
Podnikatel roku 2003 v ČR.
✔ Je spoluautorem knihy Štíhlý
a inovativní podnik. Pravidelně publikuje v Hospodářských novinách,
Ekonomu, Euru atd.
Byl jste iniciátorem podnikatelské
výzvy proti dalšímu zadlužování
země. Co vás k tomuto kroku vedlo?
Když jsem s touto myšlenkou před časem na
Žofíně vystoupil, dostalo se mně okamžitě
podpory od mých kolegů, kteří jsou stejně
jako já držiteli titulu Podnikatel roku. Jsou to
vesměs významné osobnosti našeho hospodářství, které mají odvahu veřejně poukázat
na panující nešvary. Pro mě je populismus
lež a oblbování voličů. Ti obvykle nemají
a ani nemohou mít dost vědomostí a schopností pochopit, jak se naše země řídí a jak
funguje. My, kteří jsme pod výzvou podepsaní, máme rozsáhlé zkušenosti ze svého
podnikání a vnímáme proto lépe manažerská pochybení státu.
MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 33
FINANČNÍ PORADNA
BOUŘLIVÝ VÝVOJ
české fotovoltaiky u konce?
Současná fotovoltaická horečka vyvolala velkou aktivitu v oblasti
fúzí a akvizic. Vzhledem k jejich celkovému propadu v ostatních
odvětvích bude zajímavé sledovat, jak významnou roli bude tento sektor hrát v závěrečném zúčtování za letošní rok.
a tím významně určuje i cenu projektů
a dosahovanou míru návratnosti pro investora. Dalšími cenotvornými faktory
jsou zejména polohou daný průměrný
osvit a použitá technologie.
Stále ještě trvá zájem i o projekty připravené pro realizaci investorem, tedy
v podstatě připravené pozemky včetně
příslušných právních náležitostí. S postupujícím časem lze očekávat, že zájem
o tyto projekty jako takové klesne a přesune se směrem k menším a snadněji realizovatelným projektům.
PROBLÉMEM JSOU TARIFY,
DISTRIBUCE A PANELY
V poslední době jsme byli svědky překotného vývoje jak v oblasti tarifů, tak v souvislosti s poskytováním souhlasu s připojehlediska objemu budou zřejmě nejvýznamnější zejména takzvané
projekty na klíč, zpravidla „zaparkované“ ve společnostech, jež se zakládají
speciálně pro tento účel. Tyto projekty
jsou v různých fázích rozpracovanosti,
avšak jejich společným rysem je, že mají
alespoň minimální právní náležitosti, tj.
stavební povolení a územní řízení s doložkou právní moci a zejména rezervaci kapacity na připojení k síti. Společnosti dodávající projekty na klíč potřebují buď
aktuální zdroje financování, nebo se specializují přímo na výstavbu projektů – ať
Z
ŽÁDNÝ INVESTOR DNES NEUVAŽUJE O VSTUPU DO PROJEKTU, U KTERÉHO BY NEBYLA
DOSTATEČNÁ JISTOTA DOKONČENÍ JEŠTĚ V ROCE 2010.
34 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
Martin Mašát
Pavel Falout
Ředitel
Transakce a restrukturalizace
KPMG Česká republika
Senior Manager
Transakce a restrukturalizace
KPMG Česká republika
už pro předem určené, nebo dopředu neznámé investory. Je logické, že stupeň
rozpracovanosti projektu v okamžiku
transakce ovlivňuje míru rizika, že se připojení do konce roku případně nestihne,
ním k distribuční soustavě. Žádný investor
dnes proto neuvažuje o investici do projektu, u kterého by nebyla dostatečná jistota dokončení ještě v roce 2010. Další
pochybnosti vyvolaly informace o pláno-
www.czechtop100.cz
NOVINKY
v českých daňových předpisech
Tuto rubriku připravuje společnost KPMG Česká republika,
partner Sdružení CZECH TOP 100.
vané vyhlášce ministerstva průmyslu a obchodu, podle níž by solární elektrárny
měly do budoucna používat výhradně
panely s účinností nad 22 procent.
Foto KPMG
VAROVNÝ PŘÍKLAD ZE ŠPANĚLSKA
V obdobné situaci se solární byznys ocitl
před dvěma lety ve Španělsku. Tam se
však velká část projektů, byť měly rezervovanou kapacitu na připojení, do konce
roku nezrealizovala. Důvodem byly hlavně nereálná očekávání na straně developerů, která se nesetkala s představami investorů. V jednom okamžiku údajně
dosahovaly ceny, které prodávající požadovali, 24násobku nákladů vynaložených
na projekt. Podcenily se i právní a technické přípravy projektů. U projektů, které finišovaly ke konci roku, se navíc měnily ekonomické parametry (nárůst ceny panelů
spojený se skokovou poptávkou, změny
v ochotě investorů, tlaky na dosahované
marže a související změny v návratnosti
projektů). Ve Španělsku tak odhadem zbylo přibližně 3 GW nezrealizovaných projektů. Vzhledem k celkovému objemu rezervované kapacity u nás (8 MWp) je
možné, že toto číslo bude na konci roku
2010 v České republice překonáno.
JE NEJVYŠŠÍ ČAS
Současné vlně akvizicí rozpracovaných
projektů začalo zvonění do posledního
kola. Pokud jde o transakce s již hotovými
projekty, objevují se zatím jen zřídka –
není jich zatím tolik dokončeno a většina
účastníků má navíc čas a síly pouze na
dokončení rozpracovaných projektů. Významnější konsolidaci tohoto trhu lze tedy
očekávat teprve v dalších letech, až se situace v solárním byznysu více vyjasní.
MARTIN MAŠÁT, KPMG
PAVEL FALOUT, KPMG
NÁKLADY NA ÚVĚR URČENÝ NA FINANCOVÁNÍ DIVIDEND JSOU DAŇOVĚ UZNATELNÉ
Podle nedávného přelomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu si společnosti mohou od základu daně z příjmů odčítat náklady spojené s úvěrem na financování výplaty dividend (5 Afs
25/2009 ze dne 25. března 2010). Tímto rozhodnutím soudu tak byl zřejmě překonán dosavadní
odmítavý postoj ministerstva financí, vyjádřený ve
stanovisku Koordinačního výboru ministerstva financí a Komory daňových poradců z roku 2008.
Žalující společnost si v daňovém přiznání uplatnila
úroky a další náklady související s úvěrem, přijatým
na financování výplaty dividend. Správce daně neuznal snížení daňového základu společnosti o tyto
částky a společnost proto podala žalobu ke krajskému soudu. Ten se postavil na stranu správce daně
s tím, že výplata dividend je sice spojena s činností
společnosti, nikoli však s jejím podnikáním, a proto
náklady na jejich financování nemohou být daňově
uznatelné. Společnost se tedy dále obrátila na Nejvyšší správní soud, který v tomto rozhodnutí jednoznačně konstatoval, že úroky a další nezbytné náklady související s úvěrem na financování výplaty
dividend mají bezprostřední vazbu na očekávané
zdanitelné příjmy společnosti. Podle soudu nemají
obchodní společnosti povinnost zadržovat finanční
prostředky za účelem budoucí výplaty dividend. Je
totiž zcela legitimní, pokud se rozhodnou volné finanční prostředky použít na financování svých provozních či investičních výdajů a k výplatě dividend
využijí externích zdrojů. Soud dále potvrdil, že výplata dividend přímo souvisí s podnikatelskou činností obchodních společností, neboť právě výplata
dividend motivuje akcionáře ke vkládání prostředků
do těchto společností, čímž fakticky umožňují jejich
podnikatelskou činnost. Nejvyšší správní soud se
nicméně zatím výslovně nevyjádřil k tomu, zda se
tyto závěry vztahují i na ostatní způsoby snížení
vlastního kapitálu společnosti, např. formou výplaty
ostatních kapitálových fondů. Nejvyšší správní soud
v této souvislosti rovněž poukázal na obdobná rozhodnutí polských a rakouských soudů. Mimoto soud
konstatoval, že pokud by nebylo možné odečíst
výše uvedené náklady od základu daně, musela by
tato skutečnost být upravena zvláštním ustanovením
zákona, jako je tomu např. na Slovensku.
ZMĚNA ZÁKONA O ÚZEMNÍCH
FINANČNÍCH ORGÁNECH
V rámci reformy veřejné správy by v roce 2014 měl
být zahájen projekt jednoho inkasního místa pro
daně, clo a veřejnoprávní pojistné na bázi integrace
orgánů daňové a celní správy. Prvním krokem k realizaci tohoto projektu je reforma daňové správy, kterou vláda připravila v návrhu nového zákona o finanční správě. Vládě se však nepodařilo podat
návrh včas Poslanecké sněmovně. Proto byly některé
významné body po dohodě s ministerstvem financí
předloženy v rámci poslanecké iniciativy jako pozměňovací návrh k současnému zákonu o územních
finančních orgánech (v tisku 959 – novela zákona
o daních z příjmů). Tento návrh byl v dubnu Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení schválen a měl by být
dále projednán Senátem.
Navrhovaná reforma daňové správy zahrnuje například tyto prvky:
•Finanční správa ČR bude složena z Generálního
finančního ředitelství, finančních ředitelství a finančních úřadů. Oproti současnému stavu v podstatě
nedochází k rozšíření či zúžení počtu orgánů daňové správy a jejich působnosti.
•Ministerstvo financí zůstane vrcholným orgánem finanční správy, přičemž v jeho kompetenci bude
i nadále především daňová politika a legislativní
a koncepční činnost. Výkon správy bude od ministerstva oddělen a bude ji provádět Generální finanční ředitelství (GFŘ).
•Podle původního záměru by GFŘ mělo mít specializovaný útvar pro poskytování informací daňové
veřejnosti a zodpovídání dotazů, čímž by mělo docházet k většímu sjednocování interpretace daňových předpisů správci daně.
•Bude zřízen specializovaný finanční úřad, který
bude podřízen Finančnímu ředitelství Praha. Tento
specializovaný úřad bude příslušný pro vybrané
subjekty, jimiž podle navrhovaného zákona jsou
banky, pobočky zahraničních bank, pojišťovny, zajišťovny a podniky s obratem nad 2 miliardy Kč.
GFŘ může dále rozhodnout, že specializovaný finanční úřad bude příslušný i pro další subjekty,
přestože uvedená kritéria nesplňují, či naopak.
Účinnost novely zákona je navrhována na 1. ledna
2011, přičemž specializovaný finanční úřad má
vzniknout až k 1. lednu 2012.
Petr Toman | Senior Manager
Daňové poradenství | KPMG Česká republika
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 35
ROZHOVOR
POD SPOLEČNOU
STŘECHOU
Jen krajně nerad mluví o sobě. Když však přijde řeč na novinky,
se kterými jím řízená společnost právě přichází, stane se vášnivým
diskutérem. Ing. Zikmund Mróz, MBA stojí už třetím rokem v čele
DEKRY Automobil a. s. a přetváří jí v high-tech firmu světové úrovně.
tedy jen jako prodejci služeb, které máme
ve svém portfoliu, ale jsme také svého druhu
odbornými poradci.
Jak se DEKRA podílí na tvorbě české
legislativy?
V současné době se připravuje nový zákon
o silniční dopravě. V této souvislosti jsme byli
osloveni coby jeden z odborných garantů
a oponentů. Jsme pochopitelně rádi, že
zkušenosti, které získáváme při své činnosti,
nenacházejí uplatnění jen uvnitř naší společnosti, ale můžeme jimi přispět ke zlepšení
stavu provozu na pozemních komunikacích,
například pokud jde o technické normy.
DEKRA se výrazně angažuje také
na poli technických prohlídek vozidel. V poslední době se ve stále
větší míře hovoří o zavedení mobilních technických kontrol přímo na
silnicích, zaměřených především na
nákladní automobily a autobusy.
Na úvod chci zdůraznit, že nejde o něco,
co by tu nefungovalo už dříve. Již dnes se
kontroluje, zda nedochází k přetěžování vozidla a příslušníci dopravní policie provádějí vizuální prohlídku vozu. My, ve spolupráci
s německou centrálou DEKRY, jen pracujeme na rozšíření tohoto spektra o technologie, které jsou celosvětově používány. Týká
se to kupříkladu kontroly účinnosti brzdového systému. Rovněž máme zájem se podílet
na tvorbě příslušných prováděcích směrnic.
Určitě ale nechceme, aby se z mobilních
kontrol stal strašák pro poctivé dopravce.
Je však smutnou skutečností, že někteří provozovatelé nákladní dopravy příliš o technický stav svého vozového parku nedbají.
Ohrožují tím nejen své vlastní zaměstnance,
ale i ostatní účastníky silničního provozu.
HLAVNÍ SÍDLO
SPOLEČNOSTI DEKRA
AUTOMOBIL V PRAZE
NA CHODOVCI
ZÁKLADEM ÚSPĚCHU
JSOU KVALIFIKOVANÍ
PRACOVNÍCI
I ŠPIČKOVÉ
PŘÍSTROJOVÉ
VYBAVENÍ
O čem novém bychom se tedy měli
především zmínit?
Je to zejména vytvoření komplexu, který my
pracovně nazýváme DEKRA-Haus. To byl
náš dlouholetý sen a současně cíl globální
strategie společnosti DEKRA. Spočívá v lokalizaci všech jejích sil bez rozdílu názvu
dceřiných firem. Výsledkem je pozitivní
dopad na společné využívání procesů, ať
už jsou to nakupování, koncepce informačních technologií, finanční toky a podobně.
Pro zákazníka to v praxi znamená, že vystupujeme pod jednou značkou a jemu se
pod její „střechou“ dostává úplného servisu. Jsme schopni mu současně nabídnout
služby z oblasti kvality a certifikací, zajistit
kvalifikovaný právní servis i zpřístupnit naše
36 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
aktivity ve směru k trhu pracovních sil, ať už
jde o kvalifikace, rekvalifikace nebo řídicí
procesy.
Máte teď na mysli klienta jako právnickou osobu?
Nejenom. Nás samozřejmě oslovují partneři z řad firem, ale navštěvují nás i lidé
takzvaně z ulice. Přicházejí s dotazy, jak je
to kupříkladu s individuálními dovozy motorových vozidel, kde a za jakých podmínek
si mohou zakoupit ekologické plakety, nutné
pro vjezd do center řady německých měst,
a s mnoha dalšími záležitostmi. Prostě se
na nás obracejí vždy, kdy chtějí nějakému
problému zabránit nebo ho vyřešit, když už
k něčemu negativnímu dojde. Nesloužíme
www.czechtop100.cz
Ing. Zikmund Mróz, MBA
✔ Narodil se v roce 1968.
✔ Je vystudovaným ekonomem
a technikem.
✔ Od roku 1995 působil ve společnosti Škoda Auto.
✔ Později přešel na post generálního ředitele společnosti Premium Aircraft Interiors.
✔ V únoru 2008 byl jmenován předsedou představenstva společnosti DEKRA Automobil a.s. Pozici generálního ředitele
zastává i v polské pobočce DEKRY.
✔ Mezi jeho koníčky patří lední hokej, lyžování (zejména jízda
na snowboardu), motorové létání a motocyklové choppery.
Stačí si jenom uvědomit, jakou neplechu
může natropit třeba sypký náklad, jenž se
uvolňuje přes poškozenou korbu. Právě na
takové hazardéry se hodláme zaměřit, a to
bez ohledu na to, zda jsou z tuzemska či
státech. aby se všude totéž nebudovalo od
nuly. Názorně řečeno: když vidím, že soused dělá něco mnohem lépe než já, tak ho
požádám, aby mně pomohl a budu se řídit
jeho vzorem. Odborně to nazýváme syner-
KVALITA TECHNICKÝCH
PROHLÍDEK MŮŽE
ZLEPŠIT BEZPEČNOST
PROVOZU NA NAŠICH
SILNICÍCH
KONCEPT TZV. DEKRA HAUSU SE PŘINEJMENŠÍM
VE STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU STÁVÁ REALITOU.
Foto DEKRA Automobil
zahraničí. Ještě musím pochválit v tomto
směru příkladnou spolupráci s ministerstvy
vnitra i dopravy.
Jaká je v současnosti pozice české
DEKRY Automobil v rámci regionu?
Stali jsme se jednoznačně nositeli pokrokového know-how. Je to dáno i vynikající
tradicí, kterou automobilové zkušebnictví
v českých zemích mělo a má. Transfer knowhow do okolních států probíhá na základě
analýzy současného stavu. Každá z poboček má sama něco silného, vyspělého.
Koordinační pracovníci mají proto za úkol,
aby se to pozitivní převzalo i v ostatních
gický efekt. Například my v Praze jsme dobří v technických prohlídkách, proto v tomto
směru pomáháme kupříkladu v Polsku. Naopak u našich severních sousedů je velmi
schopná skupina, zabývající se vývojem
softwaru, a solidní je tam i znalectví, takže
se poznatky z těchto segmentů odtud zase
předávají jinam. V poslední době jsme zaznamenali posun v tom, že jsme nadnárodní
kooperaci už dovedli na úroveň společných
pracovních týmů. Do nich byli delegováni
odborníci, kteří si sami organizují spolupráci
v rámci své specializace.
Hodláte expandovat do dalších
zemí?
Momentálně jednáme v Maďarsku, Srbsku
a Chorvatsku. DEKRA Automobil je dnes
silným hráčem na trzích střední a východní
Evropy. Naším cílem proto je, aby způsob,
jakým DEKRA funguje v České republice,
byl aplikován v celé východní Evropě. Samozřejmě komunikujeme i s našimi kolegy
ze západoevropských států a dokonce i z
Ameriky. Na pravidelných seminářích si vyměňujeme informace a nápady. Společnými
silami se snažíme zlepšovat situaci v oblastech bezpečnosti silničního provozu, snižování dopadů automobilové dopravy na stav
životního prostředí a v mnoha dalších.
NA STAV NÁKLADNÍCH
AUTOMOBILŮ
A AUTOBUSŮ SE
ZAMĚŘÍ ROVNĚŽ
MOBILNÍ TECHNICKÉ
KONTROLY
třebují zajistit konkrétní službu v některém jiném státě?
Ano, to je jeden z důsledků výstavby DEKRA Hausu, jak jsem už o tom hovořil. Jeho
vize se přinejmenším ve středoevropském
prostoru stává skutečností. Zbourali jsme
mezi sebou navzájem hranice. Zákazník
díky tomu šetří čas a peníze a má jistotu, že
mu bude všude nabídnuta naprosto identická kvalita služeb.
Mám dojem, že DEKRA je, alespoň
v ČR, stále častěji vidět a slyšet
v médiích. Asi nepůjde o náhodu?
Rozhodně ne, otevřeli jsme se televizi, rozšířili jsme internetovou prezentaci. Zintenzivnili jsme také naši participaci na různých veletrzích a výstavách.. Vycházíme z toho, že
zákazník musí vždy obdržet rychlou a zejména aktuální informaci. Proto také naše
analýzy a odborné výstupy dáváme neustále k dispozici široké veřejnosti. Tím nejlépe
splňují účel, pro který byly vytvořeny.
JIŘÍ HÁJEK
Jste schopni uspokojit i multinacionální zákazníky, tedy ty, kteří po-
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 37
ROZHOVOR
Výrobní družstva patřila a stále neodmyslitelně patří k českému hospodářství. Vždyť počátky družstevnictví spadají do poloviny devatenáctého století.
DRUŽSTVA VŽDY
ZAPLŇOVALA BÍLÁ
MÍSTA NA TRHU.
PLATÍ TO I O VÝROBĚ
HRAČEK.
o roce 1989 se družstva i jejich výrobky poněkud vytratily z očí široké
veřejnosti. O tom, že se jedná pouze o optický klam, jsme hovořili s Janem Wiesnerem,
předsedou Svazu českých a moravských výrobních družstev.
P
Jak se české a moravské družstevnictví vypořádalo po roce 1989 s novými podmínkami?
V družstevnictví se pořád muselo něco
překonávat. Za minulého režimu nám vyčítali, že do něho svým stylem hospodaření
nepatříme, že jsme kapitalistické spolčení.
Navíc řada klasických družstev vznikla za
nictví své uplatnění. Ten, kdo dostal takovéto označení, nemohl pracovat v normálním
podniku. Ale protože se v drtivé většině jednalo o šikovné lidi, kteří se chtěli prosadit,
uměli a měli zájem pracovat, tak se uplatnili
právě v družstevnictví. Pro ně to byl jediný
resort, kde dostali prostor. A protože družstva, která svými výrobky doplňovala sortiment zboží, byla progresivní, dokázala se
na trhu prosadit s novinkami, ať už v oblasti
textilu, průmyslového zboží nebo nábytku.
Všechny věci, které chyběly, tak dělala
družstva a vždy se na trh dostala. Bylo to
i skladbou lidí, byť to bylo pod dohledem
stranických orgánů. Jinak to tehdy ani nešlo.
VĚTŠINA DRUŽSTEV JE DNES NA ČESKÉM I MEZINÁRODNÍM TRHU PLNĚ KONKURENCESCHOPNÁ.
první republiky a ty nejstarší v roce 1900.
Tím pádem jsme neměli přístup k řadě věcí.
Například materiál byl za minulého režimu
bilancován, což znamenalo, že byl vlastně
na příděl. Týkalo se to oceli, cementu, ale
i papíru. A družstva dostávala, až co zbylo.
Dalším problémem bylo, že řada takzvaně
politicky nespolehlivých lidí našla v družstev-
38 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
To ale na druhou stranu poznamenalo
i další vývoj po revoluci. Ti, kteří byli hodně
progresivní a šikovní, si po roce 1989 založili
své vlastní firmy. A řada z nich z družstevnictví
odešla. Navíc došlo k dělení družstev. V minulé době byla družstva slučována z nařízení
stranických orgánů a po roce 1989 se řada z
nich zase roztrhala. V té době čítala družstev-
Jaké konkrétní problémy brzdily vývoj výrobních družstev?
V letech 1990–1993 byl problém hlavně
v tom, že tehdejší parlament byl názoru, že
družstevnictví je přežitek socialismu a že je
potřeba družstva zlikvidovat. Při projednávání
transformačního zákona se všechno házelo do
jednoho pytle – JZD, spotřební i výrobní družstva. Naštěstí zákon prošel a na jeho základě
se družstva transformovala. Došlo k dělení majetku, kdy 25 % základního jmění se rozdělilo
mezi jednotlivé členy. Družstva je musela vyplatit a to byla pro ně veliká zátěž. Družstva
nikdy neměla velké peníze. Když pak měla
vypořádat majetek, peníze na to nebyly. A to
bylo v době, kdy se mělo investovat do nových
technologií, do toho, aby podnik rostl a přizpůsobil se nové době. Řada družstev s tím má dodnes obrovské problémy. Mezitím nastaly také
restituce. Družstva, jež byla složena převážně z
živnostníků, kteří vstoupili do družstva i s majetkem – například budovami, musela objekty nyní
vrátit. Tím ale v mnohém případě přišla o své
základní závody. Často to vedlo až k rozpadu.
Byla tedy výrobní družstva i před
rokem 1989 jakýmsi předobrazem
soukromého podnikání?
Svým způsobem to byla jakási forma soukromého podnikání. Bylo to dáno i tím, že v družstvech působila řada živnostníků, kteří do nich
přešli v padesátých letech. Hodně se to týkalo
například obuvnictví. V každém větším městě
bylo družstvo Snaha. Velký zájem byl o družstevní nábytek. Když se pořádaly Družstevní
veletrhy, tak byla během jejich trvání rozprodána celoroční produkce. Dodnes na družstevní
nábytek spousta lidí v dobrém vzpomíná.
Výrobní družstva měla před rokem
1989 množství vlastních prodejen.
Kde je jim konec?
Družstvo Drutěva mělo jenom v Praze 18 obchodů. Noví vlastníci budov, ve kterých byly
prodejny, však nasadili takové ceny nájmu,
že to nebylo pro družstva únosné. Navíc
to bylo v době, kdy začínala řada nových
soukromých firem, které zatím neplatily daně
a mohly si dovolit hradit vysoký nájem. Tím
družstva prakticky přišla o všechny své prodejny. To ale neznamená, že by přestala existovat. Drtivá většina z nich se se všemi problémy vypořádala, jsou konkurenceschopná,
exportují.
www.czechtop100.cz
Foto SČMVD
DRUŽSTVA ŽIJÍ
ní základna na 450 družstev. Každý chtěl být
samostatný a myslel si, že prorazí. Ukázalo
se, že to tak nejde. A dnes se družstva už zase
slučují, pokud jsou malá a oborově příbuzná.
NOVÝM PROJEKTEM KLASA VD PODPORUJEME PRODEJ PRODUKTŮ TRADIČNÍCH ČESKÝCH FIREM.
Jan Wiesner
Začínal v projekci v malém
družstvu Trinz v roce 1973. Poté
v rámci slučování družstev přešel
do družstva Stavba, kde byl
zvolen předsedou. Z politických
důvodů byl odejit do Drutěvy,
do oddělení technického rozvoje.
Po roce 1989 se stal předsedou
družstva Drutěva a od roku 1991
je předsedou SČMVD.
Jak se družstva mohou prosadit?
Vždy musí hledat díru na trhu, což se jde velmi těžko. Každý se snaží umístit zboží v zahraničí, najít kooperaci. Export se dříve realizoval výhradně přes podniky zahraničního
obchodu (PZO). Dnes ho velcí vývozci řeší
bez mezistupínku. Dost družstev se vrhlo na
specializaci nebo na zahraniční kooperaci.
Svaz českých a moravských výrobních družstev spolu se svými členy připravil novinku. Můžete říci, o co jde?
Pod názvem „Družstva přijímají výzvy 21.
století“ byl zpracován projekt, který je nyní
realizován. Jedná se o podporu prodeje produktů tradičních českých firem a zviditelnění
sortimentu výrobních družstev. Výstupem tohoto projektu je Zásilkový obchod výrobních
družstev jaro-léto 2010. Zde je pod značkou
Klasa VD prezentováno 39 výrobních družstev. Katalog výrobků je umístěn na internetových stránkách www.klasa-vd.cz, což
umožňuje snadný přístup i dalším zájemcům
o družstevní zboží. Projekt je realizován ve
spolupráci Svazu českých a moravských
výrobních družstev a jeho člena Ergotepu
z Proseče u Skutče, který zajistil technickou
stránku díla, tzn. tisk katalogu, jeho distribuci, přípravu obchodního systému, logistiku.
Bude rovněž zajišťovat zásilkovou komunikaci s klienty, balení zásilek, distribuci a vyřizování případných reklamací.
Jakou roli v družstevnictví hraje
Svaz českých a moravských výrobních družstev?
Svaz je zájmovým sdružením členských družstev, pro která zajišťuje všechny poradenské
činnosti, právní, ekonomické, daňové a další. Vlastní vnitřní banku, která členská družstva úvěruje. Systém půjček je přísnější než
u bank, protože musí být jistota návratnosti.
Výhodou je ale příznivý úrok. Svaz organizuje účast na výstavách a veletrzích v ČR
i v zahraničí. Pro vedoucí pracovníky pořádá
semináře a připravuje celoroční systém vzdělávání. To je servisní činnost. Dále je členem
v různých orgánech – tripartitě, v pracovních
skupinách při ministerstvech, například v radě
pro export, kde tlačí na stát, aby vytvořil lepší
prostředí pro podnikatele a aby se také zkvalitnilo prostředí pro podnikání.
V Drutěvě jsem viděl, že jedno družstvo
nezmůže nic. To bylo navíc v době, kdy padly veškeré zásady v zaměstnávání zdravotně
postižených. Bylo třeba prosadit změnu zákonů. Dát dohromady, jak vůbec postupovat
při zaměstnávání tělesně postižených spoluobčanů. Tehdy jsem se spojil s rakouským
BBRZ v Linci a s americkým Goodwillem,
jejichž zástupci zde byli na návštěvě. Poté
jsme v Americe studovali jejich zákony
a předpisy, způsob zaměstnávání, založili
jsme s nimi společný podnik. Kontaktovali
jsme se s dalšími zaměstnavatelskými seskupeními. A pak už jsem zde na svazu zůstal.
JIŘÍ HÁJEK
Ekonomické ukazatele VD za rok 2009 ( v tisících Kč)
Kožedělná a kožešnická družstva
Textilní a pletařská družstva
Chemická a plastikářská družstva
Umělecko-řemeslná výroba družstev
Dřevozpracující a nábytkářská družstva
Výrobci hraček
Výrobci obalů
Kovodružstva
Autodružstva
Elektrodružstva
Fotografická družstva
Stavební družstva
Výrobci potravin
Ostatní
Výrobní družstva celkem
ČESKÝ KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK
Obrat
1 313 031
1 477 066
1 971 760
857 476
3 814 825
757 705
1 647 097
2 376 728
1 846 276
1 087 132
52 010
1 235 545
789 436
1 367 831
14 462 250
Export
968 577
379 988
470 255
8 594
1 399 662
253 559
266 071
495 970
32 259
173 130
293
43 752
86 109
62 857
3 765 326
ČTETE NÁS
Mediální partner českého olympijského týmu 2005 – 2012
UŽ
LET
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 39
LEGISLATIVA
ZPRŮHLEDNIT
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
O potřebě transparentnosti a efektivity při zadávání veřejných zakázek se často hovoří a zejména v předvolebním období se toto
téma hodně komunikovalo. A nejenže se mluvilo, ale i jednalo!
etos na jaře vznikla unikátní iniciativa – Platforma pro transparentní veřejné zakázky, vytvořená všemi vedoucími
politickými stranami, relevantními veřejnými
institucemi a sdruženími podnikatelské sféry. Cílem bylo navržení konkrétních opatření ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti
zadávání veřejných zakázek. Byla sestavena expertní skupina politiků a odborníků,
která měla připravit novou právní úpravu
veřejných zakázek. V čele této expertní
L
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA BY MĚLA
POKRÝVAT SKUTEČNOU
VEŘEJNOU POTŘEBU.
40 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
skupiny stojí právník JUDr. Daniel Weinhold Ph.D., řídící partner advokátní kanceláře Weinhold Legal. Zeptali jsme se ho na
zhodnocení dosavadní činnosti Platformy
a vize do budoucna.
Jak byste definoval příčiny a potřebu vzniku Platformy?
Trh veřejných zakázek činí zhruba 17 %
hrubého domácího produktu v České republice, tedy více než 600 miliard korun
v roce 2009. Pouze 54,6 % z nich se
však uveřejňuje v systému veřejných zakázek. A když si uvědomíme, že bezmála tři
sta miliard korun se každoročně „protočí“
v zakázkách malého rozsahu, které jsou
pro veřejnost v podstatě neviditelné, více
důvodů na hledání řešení situace snad
ani není potřeba.
Souhlasím, ale současně si kladu
otázku, proč až teď?
Za vznikem Platformy pro transparentní
veřejné zakázky stála snaha využít předvolební ochoty politiků zavázat se ke konkrétním opatřením v této oblasti. A také
sílící tlak veřejnosti, která čím dál citelněji
vnímá nedostatky ve veřejném zadávání
jako významný problém. Jakékoli opatření vedoucí k úspoře, byť v řádu jednotek
procent v poměru k vynaloženým prostředkům, znamená úsporu veřejných rozpočtů
v objemu desítek miliard ročně. Navíc nejsou k dispozici takřka žádné údaje o způsobu vynaložení závratné sumy téměř 300
miliard korun.
Vznik této platformy iniciovala
Americko-česká obchodní komora.
Proč?
Někdo musí být vždycky ten, který něco
iniciuje, jinak je možné jedině tak sedět,
stěžovat si, naříkat, že něco nejde, že všude je korupce. Americko-česká obchodní
komora už má za sebou konkrétní zkušenost při iniciování legislativních změn,
které se ukázaly jako skutečně užitečné –
www.czechtop100.cz
ZÁVĚRY, KE KTERÝM
PLATFORMA DOŠLA,
SE STALY PŘEDMĚTEM
VELKÉHO ZÁJMU
SDĚLOVACÍCH
PROSTŘEDKŮ
JUDR. DANIEL
WEINHOLD PH.D.,
ŘÍDICÍ PARTNER
ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘE WEINHOLD
LEGAL
například ohledně zápisů do obchodního
rejstříku a insolvenčního práva.
Kdo byli další členové expertního
týmu a jak spolupráce probíhala?
Expertní skupina čítající 21 členů byla
ustavena jakožto odborný orgán Platformy pro otázky týkající se právní úpravy veřejného zadávání. Hlavní činnost Expertní
skupiny probíhala od března do května
tohoto roku. Členy byli odborníci, které
jmenovaly jednotlivé politické strany, sdružení a instituce podporující Platformu. Byli
tam právníci, kteří mají zkušenost z praxe
a s touto procesní úpravou, byli tam praktici, manažeři, samozřejmě i představitelé
ministerstev nebo resortů, zadavatelů.
Foto archiv
Mohl byste stručně popsat, čeho
Platforma – Expertní skupina dosáhla?
My jsme si při úvodní schůzce vytipovali téměř padesát důležitých problémů, z nichž
bylo vybráno deset hlavních okruhů, na
money“. Pro tuto činnost by měla být vymezena i role metodická.
které se činnost skupiny soustředila. Výsledkem činnosti Expertní skupiny je takřka
čtyřicet konkrétních doporučení k přijetí
opatření na zlepšení transparentnosti
a efektivity veřejného zadání. Výsledky
činnosti Expertní skupiny jsou zveřejňovány na webových stránkách www.transparentnizakazky.cz .
Jak vidíte budoucí činnost Platformy?
Necelé dva týdny před parlamentními volbami byla při plenárním zasedání Platformy schválena všechna navržená opatření
a k jejich zavedení se výslovně zavázaly
mimo jiné všechny v té době parlamentní
strany. To by mělo být dostatečnou zárukou, že navržená opatření nebudou opo-
Co by se tedy mělo konkrétně změnit v oblasti zadávání veřejných
zakázek?
TRH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČESKÉ REPUBLICE ČINIL
V ROCE 2009 VÍCE NEŽ 600 MILIARD KORUN.
Veřejná zakázka by měla pokrývat skutečnou veřejnou potřebu. Cílem je efektivní
zadání veřejné zakázky, tedy aby zadavatel připravoval a zadával veřejné zakázky
v souladu se svými kompetencemi a svými
úkoly a přiděloval je podle pravidla „nejlepší hodnoty za peníze – best value for
NA ČINNOSTI
PLATFORMY SE PODÍLELI
PŘEDNÍ ODBORNÍCI,
POLITICI, MANAŽEŘI
I PŘEDSTAVITELÉ
JEDNOTLIVÝCH
MINISTERSTEV
minuta, ale že dojde ke schválení příslušných legislativních změn. Zároveň bych rád
připomněl, že aktivity Platformy souhrnem
navržených opatření pro oblast legislativy
a praxe správních orgánů nekončí. Byla
vytvořena i pracovní skupina pro etický Kodex chování uchazečů o veřejné zakázky.
Poprosím ještě o pomyslnou závěrečnou tečku.
Navržená jednotlivá opatření v oblasti legislativní úpravy a správní praxe nejsou sama
o sobě schopna plně eliminovat veškeré negativní jevy, spojované s veřejným zadáváním. Expertní skupina je však přesvědčena,
že přijetí navržených opatření zcela zásadně zúží prostor pro nehospodárnost a potlačování principů férové soutěže při veřejném
zadávání. Není to jednoduché, není to malý
cíl. Nicméně opačná alternativa znamená
říci – tak se s tímto smíříme, tak to tady bude
fungovat několik dalších desítek let a takovou zemi předáme našim dětem. Myslím
si, že to není ta pravá cesta.
TOMÁŠ DAVID
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 41
PODNIKÁNÍ
RODINNÁ FIRMA
V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ
Ing. Jiří Belinger je generálním ředitelem a předsedou představenstva akciové společnosti Vari se sídlem ve středočeských Libicích nad Cidlinou. Podnikatelské geny zdědil po předcích. Jeho
dědeček totiž založil svou živnost už za první republiky.
irma přežila hospodářskou krizi,
protektorát, poúnorové znárodňování, ale soukromničit mu v padesátých letech
už komunisté nedovolili. Avšak ještě za socialismu, tak trochu režimu natruc, si jeho vnuk
pořídil živnostenské oprávnění na truhlářské
práce a restaurování nábytku. Dnes, po více
než třicetiletém podnikání, je ing. Belinger
většinovým majitelem několika společností
s půlmiliardovým obratem. Společně se synem a dvěma synovci řídí jednu z nejúspěšnějších rodinných firem u nás.
F
CZECH TOP 100 Úspěšně pokračujete v podnikatelské tradici svých
předků, kteří na území Čech přišli
před dvěma sty lety ze Saska. Myslíte si, že v globalizovaném světě má
rodinná firma své místo?
Rozhodně. Rodinné firmy mají v našem nejistém světě větší šanci na přežití než společnosti řízené najatými manažery. Rozdíl
je v přístupu, filozofii podnikání. Předností
rodinného podnikání je, že firmy jsou bu-
dovány a vedeny na principu dlouhodobosti a stability.
CZECH TOP 100 V čem spočívá? Traduje se, že většina takto řízených firem nepřežije třetí generaci.
Příkladem může být způsob, jakým úspěšné šlechtické rody po staletí nakládaly se
svými majetky: nejprve něco vybudovaly,
zvelebily, přikoupily další budovy, pozemky, lesy, a pak co nejlépe, přiměřeným
způsobem, na tomto majetku hospodařily.
Generace po generaci.
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
SPOLEČNOSTI VARI
ING. JIŘÍ BELINGER
VÝROBNÍ
PROGRAM FIRMY
VARI JE SKUTEČNĚ
MIMOŘÁDNĚ ŠIROKÝ
ných nákladů, zbytek se šetří na horší časy.
Nepřiměřené odměny managementu, jak
to vidíme v řadě firem, leckdy vlastněných
státem, u nás nenajdete. Například můj plat
generálního ředitele zůstává řadu let na
stejné úrovni. Přitom platy našich zaměstnanců rostou s výkonností firmy už několik let,
v současné době činí průměrná hrubá mzda
jednadvacet tisíc korun.
CZECH TOP 100 I když se na předání
žezla zdaleka ještě nechystáte, budoucnost svého podnikání máte zajištěnou již dnes.
Svého syna Tomáše jsem do firmy poprvé zapojil, když mu bylo patnáct let. I na
střední škole mi pomáhal. Na plný úvazek
nastoupil do firmy až po ukončení Newyorské univerzity. Dnes úspěšně zastává funkci
obchodního ředitele. Dobrými nápady se
velmi osvědčil v marketingu a akvizici, a tak
se v rámci exportní strategie stane na rok
naším zástupcem pro asijské trhy se sídlem
v Šanghaji.
CZECH TOP 100 Majoritní balík akcií
firmy Vari je v majetku vaší společnosti BG Technik cs, a. s., která se
specializuje na prodej truhlářských
strojů. Současně je od roku 1993 výhradním distributorem motorů, generátorů, čerpadel a zahradní techniky japonské firmy Honda. Jak
k tomu došlo?
Máme leccos společného. Například to, co
ví asi málokdo: globální společnost Honda
je, pro někoho možná překvapivě, největším rodinným podnikem na světě. I v současné hospodářské recesi vykazuje zisk.
Ani u Hondy nejde většina zisku do kapes
vlastníků, nýbrž do vývoje a na modernizaci. Honda je velmi inovativní firma, proto
je spolupráce s ní tak přínosná. Využíváme
její marketingovou podporu. Ročně v ČR
CZECH TOP 100 V čem vidíte hlavní
rozdíl mezi oběma způsoby řízení?
Pochopitelně každá firma musí vytvářet nějaký zisk. V rodinných firmách jsou získané
prostředky – na rozdíl od klasicky manažersky řízených podniků – přednostně použity
na přiměřený rozvoj a na vytváření finančního polštáře, bez něhož se neobejdete právě
v krizových letech. Mzdy a odměny v rodinných firmách obvykle zůstávají na úrovni nut-
42 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
www.czechtop100.cz
vloží do reklamy v našem segmentu pět milionů korun, my investujeme stejnou částku.
Nechali jsme si udělat průzkum známosti
značky Vari, a v konkurenci našich dvou největších soupeřů v oblasti zahradní techniky,
Mountfieldu a Husqvarny, kteří v reklamě
proinvestují desítky milionů, jsme na třetím
místě. Důvodem je tradice, kvalita a dlouhodobá známost našich výrobků napříč generacemi.
CZECH TOP 100 Jak ve firmě řešíte
dopady ekonomické recese?
Krize jsme zažili už v letech 2000 a 2005.
Na současnou recesi jsme se připravovali
pět let. Tušil jsem, že na Evropu se řítí krize.
Pomohly mi k tomu zkušenosti ze zahraničních trhů, zejména z Asie, ale také z Afriky
a Jižní Ameriky. Evropa celých deset let ignorovala vývoj v těchto ekonomikách. Zatímco
jsme odtamtud levně dováželi velké série,
mnohdy ne zcela kvalitních výrobků, tyto
trhy bohatly. A tamější majitelé či vlády do
firem investovali. Technologicky tito dosud
podceňovaní dodavatelé za poměrně krátký čas takřka nenápadně vyspěli. A tak se
stalo, že mnozí z nich dnes mají lepší strojní
vybavení než my na starém kontinentu. Asie
dlouhodobě zažívá podnikatelský boom,
a to i v zemích, kde bychom to nečekali.
Když jsme například hledali dodavatele speciálního strojírenského obrobku pro hypoidní soukolí, nikde v Evropě jsme ho v dobré
kvalitě a přiměřené ceně nenašli. Uspěli jsme
až v Číně.
Které země byste
doporučil těm, kteří se chystají na
zahraniční trhy?
Dnes už nejde zdaleka jen o Čínu. Situace
se změnila k lepšímu i v Thajsku, Vietnamu,
Jižní Koreji nebo Indii. Týká se to i amerických zemí, třeba Mexika. Exportní firmy jsou
solí této země. To by si měla budoucí vláda
a politici uvědomit.
Foto Jakub Joachim
CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 Díky exportní strategii se vám daří i v recesi. V meziročním srovnání jste navýšili prodej
o 18 %. Jak jste toho dosáhli?
Kromě toho, že jsme dobře známí na domácím trhu, dlouhodobě exportujeme do osmadvaceti států světa. Kromě zemí EU a bývalého východního bloku se v posledních letech
zaměřujeme na státy Asie, Afriky a Jižní
Ameriky. Přitom kdekoli, u nás i v zahraničí,
stále hledáme nové díry na trhu, a ty se snažíme zaplnit svou produkcí. S nadsázkou se
dá říci, že žijeme z tržních děr.
CZECH TOP 100 Co si pod tím lze
představit?
Zjednodušeně řečeno, neděláme vlastně
nic jiného, než že zjišťujeme, co zákazníci
kdekoli na světě potřebují. Když je situace
z obchodního nebo i výrobního hlediska
příznivá, snažíme se takovou mezeru na trhu
obsadit. Takřka na všech trzích jsme úspěšní s multifunkčními systémy pro zahrádkáře,
farmáře nebo pro komunální hospodářství.
Například naše adaptéry pro stavebnicový
systém malotraktorů Vari nabízejí zákazníkům desítky variant pro různé činnosti. Díky
tomu s našimi stroji pracují vedle domácích
zahrádkářů třeba indonéští pěstitelé na
SE SVÝM SYNEM
A POKRAČOVATELEM
V RODINNÉ TRADICI
CZECH TOP 100 V zahraničí máte
také vlastní výrobní kapacity.
Ne všechny komponenty by bylo rozumné
vyrábět v mateřském závodě Vari v Libicích
nad Cidlinou. Přestože jsme do zastaralých
prostor a zařízení investovali v průběhu let
zhruba 100 milionů korun a chystáme výstavbu další výrobní haly, řadu dílů dovážíme od
zahraničních dodavatelů. V některých případech je nutné nebo výhodné expandovat na
cizí trhy formou investice do výrobních kapacit. Když zjistíme, že určitá země či teritorium
má takový potenciál, snažíme se tam založit
buď vlastní, nebo společnou firmu. Filiálky
jsou pro nás velmi důležité při pronikání na
další trhy. Má to však i své nevýhody. Budoucnost ekonomik v těchto oblastech je sice velmi
slibná, překážkou však bývá nepružnost trhu,
problematická kvalita výrobků a nevyhovující
zákoník práce.
JSME RODINNOU FIRMOU.
U NÁS NEPŘIMĚŘENÉ PLATY
MANAŽERŮ NENAJDETE.
rýžových polích. Mimochodem právě s rýžovým strojem jsme měli velký úspěch na
hanojském veletrhu. V roce 2002 jsme dodali první stroje do Afriky. Za první tři roky
jsme do zemí rovníkové Afriky vyvezli víc než
1500 strojů.
CZECH TOP 100 Do několika afrických zemí dodáváte stroje v rámci
mezinárodní potravinové pomoci.
Jak k tomu došlo?
V zemích, kde je většina obyvatel stále ještě
závislá na vlastní zemědělské produkci, nabízíme své stroje pod heslem Vari vás uživí!
Pro ně je životně důležitá soběstačnost. Proto
jsme se zapojili do mezinárodní potravinové
pomoci. Konkrétně vláda v Ghaně rozdělila
v rámci tohoto projektu, s podporou světových bank, mezi jednotlivé samostatně hospodařící farmáře půdu, každému o rozloze
1–2 hektary. A protože naše stroje v Ghaně
už znali z jiného projektu – výstavby technických a zemědělských škol s podporou
evropských vlád, i té naší – v tendru na dodávku farmářské techniky, jehož se zúčastnily světové firmy z oboru, jsme zvítězili.
ZÁKLADEM
OBCHODNÍHO
ÚSPĚCHU JE
I V SEGMENTU
ZAHRADNÍ TECHNIKY
NEUSTÁLÝ TECHNICKÝ
VÝVOJ
CZECH TOP 100 Co říkáte, jakožto
místopředseda Asociace malých
a středních podniků a živnostníků
ČR, výsledkům loňského průzkumu,
z něhož vyplývá, že většina podnikatelů není spokojena s proexportní
politikou státu…
Není se co divit. Podnikatelé jsou lidé, kteří mají chuť něco vytvářet, jsou však zatěžováni byrokraty. Přestože malí a střední
podnikatelé zaměstnávají víc než polovinu
práceschopných obyvatel a tvoří přes 60 %
HDP, politici naše názory neposlouchají. Paradoxně v předvolebním boji jsou to právě
oni, kdo přinášejí objevné recepty na to, jak
podpořit podnikání a zvýšit zaměstnanost.
Stát by měl podnikatelům především vytvořit
vhodné podmínky k jejich práci, zatím však
mnohdy dělá pravý opak.
LUDĚK KOŠEK
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 43
KULTURA
DIVADLO,
MÁ LÁSKA
S baletem začal v šesti letech. Na prknech nejprestižnějšího českého divadla se roztančil hned po konzervatoři. Šest let jeho hvězda
letěla vzhůru, dostával lákavé nabídky z evropských scén.
NEJMLADŠÍ LAUREÁTI
NEW PRAGUE DANCE
FESTIVALU
yl jsem šťastný tady, v české Zlaté
kapličce,“ vysvětluje David Pospíšil.
„Opustit pražské Národní divadlo pro mne
tehdy bylo totéž, jako opustit rodinu, domov.“ Jenže osud si umí s člověkem zahrát.
Jeden jediný špatný krůček těsně před představením a blížící se premiérou. Ostrá bolest
v koleni při poslední zkoušce a sólistu baletu
místo na premiéru odvezli do nemocnice.
B
„Po dvou operacích mi lékaři řekli
jednoznačně: S baletem je konec! Svět
se mi zhroutil. Odvezli mě do sanatoria
v Kladrubech. Tam jsem se půl roku dostával z deprese. Lidi kolem na tom však byli
mnohem hůř, u většiny z nich bylo jasné,
že už nikdy nevstanou z vozíčku. Přesto neztráceli chuť do života, vyprávěli si o svých
plánech, co vše dokážou. A já jsem poma-
44 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
DAVID POSPÍŠIL
A NÁRODNÍ DIVADLO
– SPOJENÍ NA CELÝ
ŽIVOT
lu začal vnímat reálný svět, ne ten, který
jsem znal z jeviště. Začal jsem normálně
chodit a uvědomil si, že mám víc šancí se
v životě uplatnit, než oni. I dnes, když je
nejhůř, tak na Kladruby vzpomínám a to mi
dává sílu jít dál.“
Díky manželství s krásnou Italkou Robertou (rovněž baletkou) uměl dobře italsky. Našel dobře placené místo v italské
firmě, měl zajištěnou slušnou existenci.
Nebylo co řešit. Skutečně? „Ani na chvíli
mě ale neopustila láska k tanci a k divadlu. Ani ta dobře placená „odvykací kúra“
u Italů nepomáhala. Hledal jsem způsob,
jak se přiblížit, jak – když už se nemohu
uplatnit na jevišti – aspoň divadlu a tanci
pomáhat. Bylo co řešit.“
Návrat do Národního divadla nebyl
příchodem ztraceného syna. Byl comebackem zralého umělce, který chce a má
divadlu co dát. „Pár let jsem pracoval jako
asistent režie a šéfa baletu. Potom jsem dostal nabídku, abych působil v oblasti sponzoringu ND. Přijal jsem ji jako další výzvu,
ale tanec jsem neopustil.“ Málokdo ví, že
David Pospíšil a jeho paní jsou zakladateli
a organizátory mezinárodního tanečního
festivalu New Prague Dance Festival, na
který se už od roku 1997 sjíždějí mladí
umělci z celého světa. Od roku 1997 se
ho zúčastnilo na 485 tanečních skupin
a přes 5900 tanečníků a bylo předvedeno
více jak 1320 choreografií. V záhlaví we-
www.czechtop100.cz
bových stránek festivalu (www.praguedancefestival.cz) je odvážné krédo: Cílem je
spojit všechny lidi, kteří milují umění tance,
bez rozdílů národnosti, jazyka nebo náboženství – a tancem, jako mezinárodně
srozumitelným jazykem pomoci v procesu
sbližování různých národů a kultur. „To nejsou prázdná slova,“ tvrdí David Pospíšil,
„Tancem – ať už klasickým nebo od něj
se odvíjejícím moderním – lze vyjádřit vše.
Někdy víc a lépe, než slovy.“
Napadlo by vás, že český tanečník
může uspět v Japonsku? V zemi se zcela
odlišnou kulturou, o charakteru a pojetí
tance nemluvě? V roce 2003 získal na
taneční školy, čímž se nemohou pochlubit
ani větší země.
Vraťme se však k jeho současnému
pracovnímu zařazení v Národním divadle.
Vedoucí sponzoringu – to nezní moc umělecky, a už vůbec ne vzletně. Nemá to nic
společného s tancem, má to však hodně paralel s tím, co Davida Pospíšila bezezbytku
ovládá, s láskou k divadlu. Ono přísloví, že
kdo chce zapalovat, musí sám hořet, je při
získávání sponzorů zcela na místě. Nestačí
rozeslat dopisy, nestačí obíhat majitele nebo
šéfy firem, přesvědčovat je, loudit. „Hledání
sponzorů divadla je běh na hodně dlouhou
PRAŽSKÝ TANEČNÍ
FESTIVAL JE OTEVŘEN
MODERNÍM UMĚLECKÝM TRENDŮM
PEVNOU SOUČÁSTÍ
FESTIVALU JE I BALETNÍ
WORKSHOP
manažeři mají sami k němu blízko, jednak
proto, že na stadiony a k televizi přijde mnohonásobně víc diváků než do divadla, takže
značka a prezentace sponzora je víc vidět.
Národní divadlo je finančně soběstačné z
35 procent, což je ve světě u instituce tohoto
typu takřka unikát. Má osmdesátiprocentní
návštěvnost na čtyřech scénách při osmnácti
premiérách za sezonu. Všechna představení
nemohou být komerční, některá jsou nadčasová, najdou své publikum později, takže
nelze ani ve snu uvažovat o tom, že by se
náklady divadla uhradily ze vstupného. Bez
sponzorů a mecenášů to tedy nejde.“
Foto Věroslav Sixt a archiv Davida Pospíšila
MOŽNOST PRACOVAT V NÁRODNÍM DIVADLE JE
PRO MĚ CTÍ A PRIVILEGIEM. JE TO MŮJ SVĚT.
pražském tanečním festivalu první cenu
soubor z japonského Tojami. David Pospíšil zorganizoval jeho vystoupení ve
Stavovském divadle a Národním divadle
v Brně. Rychle s hosty ze země vycházejícího slunce našel společnou řeč. Již šest
let je spolu se svou manželkou váženým
a oficiálně oceňovaným externím učitelem
taneční školy v Tojamské prefektuře. „Nejdříve nás pozvali jako hosty na taneční
workshop, teď už nás zvou každoročně.
I japonský tanečník potřebuje základy klasického tance. Bez nich se dá jen velmi obtížně jít dál. Je to jako dům. Základy musejí
být kvalitní, na nich pak mohu stavět, co
chci,“ říká s pýchou na českou taneční školu David Pospíšil. A připomíná, že v malé
České republice jsou tři vynikající státní
trať,“ konstatuje, ale nestěžuje si David
Pospíšil. „Zvlášť v dnešní době, kdy mnoho
velkých firem v České republice má majitele
v zahraničí. Těm často nic neříká česká historie a kultura, a už vůbec nemají ponětí o tom,
jakým kulturním a společenským symbolem
je v Česku Národní divadlo. Že partnerství
s Národním divadlem je u nás chápáno jako
prestižní počin, jako významná součást image. Jiným problémem je, že firmy raději sponzorují sporty. Jednak proto, že jejich mladí
NA NEW PRAGUE
DANCE FESTIVAL PŘIJÍŽDĚJÍ ÚČINKUJÍCÍ Z CELÉ
ZEMĚKOULE. UŽ JICH
BYLO TÉMĚŘ ŠEST TISÍC
Kde a jak je vzít? „Vytipuji si tři až pět
firem, s nimiž rok, dva komunikuji. Manažery i s jejich rodinami zvu na premiéry
a jiné významné akce v divadle, seznamuji
je s prostředím, se specifikací jednotlivých
uměleckých souborů a následně i s herci,
zpěváky, tanečníky, hudebníky. Musím jim
být stále k dispozici – až získají k divadlu
takový osobní vztah, že sami pocítí potřebu mu pomoci.
Mnoho lidí při první návštěvě přichází
s určitým despektem, ale po shlédnutí některé z inscenací a případném seznámení
se zákulisím bývá často překvapeno a plno
emocí, které doposud nepoznalo. To je
kouzlo divadla, které dává možnost prožít
doposud nepoznané. Ovoce – tedy sponzory a mecenáše – opravdu přináší trpělivost,
mravenčí práce, obětování volného času.“
Jakou může mít David Pospíšil motivaci, aby
se nevzdával, aby vytrval i tehdy, když se
úspěch nedostaví? „Národní divadlo je můj
svět. To, že v něm a pro ně pracuji, cítím jako
čest, jako privilegium. A za to je třeba někdy
leccos překousnout.“
ANTONÍN FISCHER
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 45
FIREMNÍ ZNAČKY
ZLATÁ DÝMKA
Často přemýšlím o věcech, které nás obklopují a stokrát se vracím k Vladislavu Vančurovi. V jeho okouzlujícím Rozmarném létě
zazněla pro mne nezapomenutelná slova: „Neboť jen blázen
slouží minulým věcem a neužívá toho, co jest.“
osefu Stanislavu koluje v žilách slovenská a česká krev. Po mamince je
tento ušlechtilý, elegantní a nadmíru moudrý a vzdělaný muž Čechem, po tatínkovi je
Slovák. Na rozdíl od mnoha jiných se ni-
J
kdy nedostal až do Prahy, ale natrvalo zahnízdil v moravské metropoli. Okolnosti jej
definitivně pasovaly na Moravana. Když
v roce 1991, na rozdíl od své ženy učitelky,
pověsil na hřebík své pedagogické povolání, vydal se životní dráhou „Velkého koně“.
Spojnice siločar s ním posunovaly po kolejnicích sběratelství, velkého cestování, umění a rozmanitých kultur – od nejstarších
dob po dnešek.
Do pohledných, na míru vytvořených
padesáti zásuvek a skleněných vitrín nashromáždil kolem 3000 exponátů, dýmek
z celého světa a také slovenských fujar, které muzikálně ovládá.
Dýmky ze sbírky jsou vyrobeny nejenom z klasického dýmkového dřeva, vřesovce stromového (briaru), ale také z dalších materiálů: pálené hlíny, porcelánu,
sádry, kovu nebo porézních a snadno
opracovatelných nerostů. Při pohledu na
Stanislavovu sbírku přecházejí oči. „Mám
například dýmku mongolského pastevce.
Chtěl jsem ji vyměnit, nabízel jsem mu svou
dřevěnou, ale zdálo se mu, že by za nějakou dobu vyhořela. Tak mi nakonec svou
kovovou prodal. Vlastním i několik indián-
ských kalumetů, jejichž hlavičku musel vyřezat z dýmkového kamene mladík, který se
chtěl stát bojovníkem. Mým asi největším
snem jsou kamenné dýmky z indiánských
pohřebních pyramid, mondů, v USA a Kanadě. Jsou staré 2000 let a na aukcích se
jejich cena pohybuje kolem 10 000 dolarů. Právě jsem se vrátil z Izraele a Iránu.
Samozřejmě si vždy něco pro radost přivezu do sbírky, ale všechno má své meze…“
VÝROBA SKUTEČNĚ
DOBRÉ DÝMKY
PŘEDSTAVUJE SLOŽITÝ
PROCES
JOSEF STANISLAV
A ZA NÍM OBŘÍ DÝMKA,
DAR OD JEHO
MANŽELKY
NĚKOLIK EXPONÁTŮ
Z JEDINEČNÉ KOLEKCE
DÝMEK Z CELÉHO
SVĚTA
a povolání, ještě umí navíc. Měl za sebou
léta spolupráce s Mezinárodní akademií
dýmek. Mapoval pro ni, jak se ve střední
a východní Evropě vyrábějí dýmky. Odpověď proto byla v danou chvíli velmi jednoznačná: rozumí dýmkám a tabáku. Bude je
tedy dovážet. Nezkušený se vypravil na
vandr – za nestorem německého dýmkařství Ottou Pollnerem. U něho se v rychlém
režimu učil jako tovaryš dělat dýmky. Majitel jej zakrátko doporučil firmě Planta Tabak a její zástupci za ním přijeli do Brna.
Vysvětlili si, co by mohl dělat, a po týdnu
mu půjčili peníze – s tříměsíční splatností.
„Byl jsem přece jenom z východního bloku,
oťukávali si mne. Nabídka mi však moc pomohla při rozjezdu. Postupně jsem se vžíval do role podnikatele. Musel jsem pochopit, že i kdyby na chleba nebylo, musím
vždycky zaplatit včas všechny faktury. To,
že někdo dluží, jiné nezajímá. V tabáku se
OD ZAČÁTKU NA PŘESKÁČKU
V roce 1968 si při krátkém čtrnáctidenním
studijním pobytu pořídil Josef Stanislav
v Londýně svou první dýmku. Než však
vůně zakouřených dýmek a dýmkového
tabáku zaplnily všechny volné prostory
jeho bytu, kupila se v čase a prostoru jedna
dýmka za druhou.
Hned po roce 1989, když přišel o práci, přemýšlel Josef Stanislav o tom, co vlastně kromě svého vzdělání, znalosti jazyků
46 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
www.czechtop100.cz
všichni znají a mně šlo o dobré jméno. Trvalo mi šest let, než jsem si mohl dovolit
objednávat to, co potřebuji, ne to, na co
mám peníze. Sedím dnes ve vlastním firemním sídle, včetně skladů, a bez dluhů. To se
mi ale podařilo v jiné daňové soustavě.
V roce 2001 byla spotřební daň na dýmkový tabák 44 korun z kila, dnes je to 1280
korun. Už není na investice, museli jsme snížit marže, abychom neměli výrazně dražší
tabáky. Největší zlom nastal 1. ledna
2008, kdy spotřební daň z 905 korun
vzrostla na oněch 1280 korun, tedy o neskutečných 43 %.“
začíná být nyní jiný. Zákazníci si dělají
méně radosti, kouří sice dýmku, ale i to je
pro ně investice. Buď chtějí luxusní ručně
dělané fajfky nebo naopak velmi laciné.
Prodej v tuzemsku klesl a my se snažíme
dostat do zahraničí.“
Josef Stanislav je ozdoben mnoha tituly
dýmkařského a doutníkového společenství.
Je jako jeden z mála členem Mezinárodní
akademie dýmek. Vystřídal v ní nejzodpo-
NA POČÁTKU BYL
KONÍČEK, POTOM
ZCELA SERIOZNÍ
BYZNYS
V ROCE 2001 BYLA SPOTŘEBNÍ DAŇ NA DÝMKOVÝ
TABÁK 44 KORUN Z KILA, DNES JE TO 1280 KORUN.
UŽ NEZBÝVÁ NA POTŘEBNÉ INVESTICE.
ky vím vcelku dobře, o co jde, takže se věc
podařila.“
Řeč se obrací již poněkolikáté ke krizi.
Vracíme se k enormnímu zvýšení daní,
k tomu, že nadnárodním společnostem se
zřejmě daří přesvědčit lidi, aby kouřili levné cigarety a více si ničili zdraví. „My
máme třeba monopol na dovoz značkových dýmek. Podařilo se, že jsme byli první, nabízeli jsme, co lidé chtěli. Toto postavení jsme si udrželi. Ale zdá se mi, že trend
JOSEF STANISLAV
JE TAKÉ ZDATNÝM
HRÁČEM NA FUJARU
VODNÍ DÝMKY NÁS
PŘENÁŠEJÍ DO EXOTICKÉHO ORIENTU
JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ,
JAKOU PODOBU
MOHOU NA SEBE
DÝMKY VZÍT
vědnější funkce, včetně viceprezidenta. Ve
Francii se stal i příslušníkem Cechu dýmkařů.
Nikdy nechybí na domácích a zahraničních
soutěžích. Navštívil přes osmdesát zemí.
Má neobyčejný přehled o globálním vývoji.
Je mimořádně sečtělý a světa i podnikání
znalý. Sám ví leccos poučného o horoskopech. Narodil se ve znamení býka a věří, že
býci mají tah na branku, ale také ví, že žádný pohyb se neděje sám od sebe…
ZDENĚK HRABICA
Foto Zdeněk Hrabica
PODNIKÁNÍ JE U NÁS ŘEHOLE
Doktor Josef Stanislav z Brna dnes vlastní
značku tabáku a doutníků Stanislaw a jeho
firma Mostex – import – export prorazila
do dvanácti zemí světa. Základ jeho podnikatelského úspěchu spočívá v dobrých
znalostech trhu a ekonomiky a v solidnosti
v obchodních vztazích. Dceřiné společnosti fungují v Maďarsku, Polsku, Rusku a Slovensku. Produkty se značkou Stanislaw se
dají koupit dokonce i v Thajsku. Ve Španělsku drží jedno procento tamního trhu. Doutníky Stanislaw znají i na Dálném východě,
ve Vladivostoku, v Rostově na Donu… Ve
firmě se činí jedenáct pracovníků. Ti zvládají byznys s tabákem, s doutníky a dýmkami. Josef Stanislav je současně spolumajitelem továrny na doutníky v Dominikánské
republice, přičemž za oceánem v Karibiku
zaměstnává jedenadvacet domorodých
„baličů“. „Když jsme vstoupili do Evropské
unie, ztratili jsme řadu značek, které jsme
distribuovali doma i v zahraničí. Třeba tabáku Samson jsme prodali pětadvacet tun,
teď nedosahujeme ani poloviny obratu.
Na pořad dne se dostaly rady kamarádů
ze západní Evropy. Poradili mi, abych udělal vlastní značku, kterou mi nikdo nesebere. A protože můj milovaný dědeček kouřil
doutníky a byl pilotem dvouplošníku, dal
jsem do loga letadélko. Němci a Dánové
nám okamžitě namíchali tabáky, které potřebujeme. Sám jako dlouholetý kuřák dým-
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 47
MALUJÍCÍ MANAŽEŘI
KRÁSNÝ ÚTĚK
měl a který měl rád. Jenže takové posty rády
obsazují stranické sekretariáty. U nás bohužel historicky nic nového pod sluncem. Nakonec to vzdal. Jako kapacita ve svém oboru
nepotřeboval trafiku. Kdo umí, ten se neztratí!
Svatoslav Novák je dnes prezidentem
ICT UNIE o.s. (www.ictu.cz), profesní asociace osmi desítek firem z oblasti informačních
a telekomunikačních technologií, a jednatelem respektovaných společností Micos
(www.micos.cz) a Liberal Consulting (www.
liberal-group.cz).
A malování? Koníček, relaxace, útěk od
moderní techniky k poezii barev. Ale také
ystudoval Vysoké učení technické
v Brně a zaměřil se na telekomunikace. Postupně se propracoval od mistra a vedoucího údržby okresní správy spojů přes šéfa prostějovské hospodářské komory až
k postu náměstka pro telekomunikace ministra
hospodářství. „To nebylo nic pro mě,“ říká.
„Hromady papírů, hlášení, rozborů, stanovisek, svodek.“ Jako generální ředitel Telecomu
se cítil lépe. Měl blíž k oboru, kterému rozu-
V
48 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
často štětcem a olejovými barvami na režném plátně zachycené dojmy a vzpomínky
na krásně prožité chvíle doma i v zahraničí. „Nerad se svých obrazů vzdávám, protože většina z nich vyjadřuje moje osobní
prožitky, protože jen já vím, co sdělují jejich
barvy a kresby,“ říká Svatoslav Novák.
„Ale mám radost, když se moje obrazy líbí.
Občas podlehnu a některý daruji. Rád se
pochlubím, že moje dílko visí i na Floridě,
že někteří přátelé a známí sbírají moje novoročenky.“
ANTONÍN FISCHER
www.czechtop100.cz
Snímky a reprodukce archív Svatoslava Nováka
Už na základce Svatoslavu Novákovi všichni říkali, že má talent na malování, že by se tím jednou mohl živit. Možná mohl, ale rozhodl se pro
kariéru v oboru zcela neuměleckém, ale jak čas
ukázal, ne zcela netvůrčím.
SETKÁNÍ
MÍSTO BLAHOPŘÁNÍ
NAVZDORY SVÉMU ZNAMENÍ SI RYBY
S RYBAMI DOBŘE POPOVÍDALY
Druhým rokem pokračuje seriál setkání osobností z řad manažerů
a partnerů Sdružení
CZECH TOP 100, narozených ve stejném znamení Zvěrokruhu.
kázalo se, že nápad předsedy
Sdružení CZECH TOP 100 Jana
Struže nahradit papírová blahopřání k narozeninám osobním přípitkem sklenkou
vína a neformální besedou lidí, kteří by
(aspoň podle horoskopu) mohli mít mnohé
společného, byl lepší než dobrý. Svědčí
o tom rostoucí počet účastníků a především
jejich spokojenost s tím, že měli možnost
se seznámit s lidmi „svého druhu“. Mnohá
nově navázaná přátelství pokračují v osobním životě i v podnikatelských aktivitách.
Podařilo se tak spojit příjemné s užitečným.
Letos se v hotelu Barcélo Old Town Praha
setkali Vodnáři s Vodnáři, Ryby s Rybami,
Berani s Berany a Býci s Býky. Do konce
Foto Ladislav Jakči
U
roku se ještě sejdou Raci, Lvi, Panny, Váhy,
Štíři, Střelci a Kozorozi. Jste-li narozeni
v některém z těchto znamení, ozvěte se na
[email protected]
ANTONÍN FISCHER
SETKÁNÍ VE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU SE KONAJÍ V HOTELU
BARCÉLO OLD TOWN PRAHA.
SPOLU ZA ŠPIČKOVOU KULTUROU
Taky máte plnou hlavu starostí, pro které vás ani nenapadne, že byste mohli občas zajít do divadla? Nebaví vás oficiální setkání, na nichž se nakonec stejně mluví jen o práci nebo o politice?
družení CZECH TOP 100 pro
vás už třetím rokem organizuje
společné návštěvy vybraných představení v prestižních divadlech. Stačí kladně odpovědět na pozvánku a čeká vás
nejen kulturní zážitek, ale i exkurze do
zákulisí a po představení zajímavá
i zábavná setkání s účinkujícími herci,
pěvci a baletními mistry nad sklenkou
sektu. Letošní divadelní sezonu jsme
zakončili v historické budově pražského Národního divadla operou La Traviata a baletem Othello, ve Stavovském
divadle pak skvělým dramatem Srpen
v zemi indiánů. Program na příští sezonu najdete v říjnu na www.czechtop100.cz.
ANTONÍN FISCHER
Foto Ladislav Jakči
S
RICHARD KROČIL (OTHELLO) A ZUZANA
SUSOVÁ (DESDEMONA), SÓLISTÉ BALETU
NÁRODNÍHO DIVADLA, V ROZHOVORU
S JANEM STRUŽEM A JEHO HOSTY
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 49
UMĚNÍ
ČEŠTÍ
KUMŠTÝŘI
V EKVÁDORU
Galerie La Femme je známá pro své nevšední aktivity v oblasti
výtvarného umění a kultury vůbec. Kromě tzv. Domácích úkolů,
které pravidelně zadává výtvarníkům, také organizuje sympozia a výtvarné projekty v zahraničí.
NA KONCERT
RADKY FIŠAROVÉ
PŘIŠLA I EX-PREZIDENTKA A SPISOVATELKA
ROSALIA ARTEAGA
SERRANO (VLEVO)
oprvé galerie uspořádala velké
sympozium v brazilských Lidicích
v roce 2003 a od té doby v těchto akcích
pokračuje. Jednou do roka sestaví partu
umělců a ti pak společně jedou čerpat energii a inspiraci do takových zemí, jako jsou
Brazílie, Kanada, Francie či Španělsko. Le-
P
lem. Mona Lipi zde vedla pro místní studenty keramický workshop a Daniel Krejbich
měl v Museo de Architectura samostatnou
výstavu svých obrazů a architektonických
projektů. Ani tentokrát nechyběla hudební
část programu. Výpravu doplňovaly zpěvačky Radka Fišarová a Zuzana Norisová,
Edith Piaf, kterou překvapivě mnoho Ekvádorců zná. Za odměnu si celá galerijní mise
udělala několikadenní výlet na Galapágy,
které byly jedním z největších zážitků a inspirací pro všechny.
Obrazy namalované v Ekvádoru budete mít možnost vidět v Praze v září tohoto roku v Galerii La Femme. Sledujte www.
glf.cz a vše se včas dozvíte. Hasta Luego.
LADA HÁNLOVÁ
SOPEČNÝ KRÁTER
QUILOTOA
NA VÝSTAVĚ DANIELA KREJBICHA „LOS
ÚLTIMOS ANGELES“
V MUSEO DE ARCHITECTURA
tos galerie La Femme oslavila deset let a ke
svým kulatinám si nadělila cestu do Ekvádoru, z kterého se před měsícem s několika
výtvarníky vrátila. Boris Jirků, Daniel Krejbich, Eva Šebíková, Tomáš Hřivnáč a Mona
Lipi nejprve představili svá přivezená díla
na úvodní výstavě v Casa San Marcos
v hlavním městě Quitu. Zde pak umělci malovali obrazy inspirované místními lidmi,
přírodou, atmosférou a všemi barvami ko-
50 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
které přednesly české a slovenské lidové
písně v kostele San Marcos. Radka Fišarová měla také obrovský úspěch s šansony
www.czechtop100.cz
TOMÁŠ HŘIVNÁČ,
INDIÁNI V OTAVALU,
OLEJ NA PLÁTNĚ
SKICY BORISE
JIRKŮ, ZE KTERÝCH
BUDOU VELKÉ
OBRAZY
CELÁ VÝPRAVA NA
GALAPÁGÁCH: ZLEVA
D. KREJBICH, T. HŘIVNÁČ, Z. NORISOVÁ,
R. FIŠAROVÁ, B. JIRKŮ,
E. ŠEBÍKOVÁ, M. LIPINA
A M. LIPI
SEVEROJIŽNÍ VÍTR
Z QUITA
Foto archiv Galerie La Femme
NA GALAPÁGÁCH:
TOTO AUTO ASI UŽ
NEROZJEDOU ANI
TŘI GRÁCIE
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 51
VOLNOMYŠLENKÁŘ
Kdy mi ujel vlak
Pitomosti jsou nesmrtelné, obklopují-li nás často
a dlouho, přestáváme je i vnímat. To jsem si uvědomil nedávno v pražském metru, které jsem
předváděl svému příteli z americké NASA.
íc než neamerická čistota nástupišť a vlaků ho – technokrata
bez estetického cítění – upoutaly digitální hodiny na nástupištích, na nichž
po odjezdu vlaku přibývají minuty
a vteřiny. „To u nás v Americe před
startem raketoplánu odpočítáváme deset, devět, osm, sedm… start! Vy, Evropané, to máte obráceně?“
Protože nemám rád sebevědomí
Američanů, chtěl jsem nějak důstojně
vysvětlit a obhájit skutečnost, že cestující
v metru snadno zjistí, před kolika minuta-
V
mi vlak odjel, ale nemají šanci se dovědět, kdy přijede další. Technické ani organizační důvody této anomálie jsem
nevymyslel, šel jsem na to filozoficky:
„Vy Američané jste přetechnizovaní
a přeorganizovaní. My Evropané jsme
velkorysí, romantičtí, nás ani tak moc nezajímá, kdy vlak přijede a kdy odjede.
Stačí nám, že víme, kdy nám ujel vlak!“
„Velmi zajímavé,“ řekl NASAn zdvořile. Stejně by asi reagoval, kdybych
řekl, že jsme pitomí.
K. H. BŘEZOVSKÝ
Celebrity
Při četbě novin a sledování televizních pořadů
jsem došel k názoru,
že Česká republika má
na počet obyvatel nejvíc
významných, všeobecně vážených osobností.
ak je totiž ve slovníku vysvětlován
význam slova celebrita. Jenže celebritou v dnešním mediálním světě nemusí
být člověk významný, všeobecně vážený
– a už vůbec ne osobnost. Celebritou se
stává dlouhonohé děvče, které před televizní kamerou umí přečíst ze čtecího zařízení zprávy o počasí, celebritou se stává
mladík, kterého zdivočelé puberťačky zvolí
„superstarem“ za dobře rozcuchané vlasy
a sexy pohyby na pódiu. Vesměs tedy lidé
nikterak významní, všeobecně nevážení,
leč známí z televize a z bulváru. Navrhuji
proto změnit ve slovnících vysvětlení významu slova celebrita na všeobecně známý
člověk, který nemusí moc umět a moc vědět, natož pak něco vymyslet. Těch skutečně významných a všeobecně vážených
osobností je u nás tak málo, že pro ně ve
slovníku zvláštní označení být nemusí.
K. H. BŘEZOVSKÝ
T
Politika jako umění lhát
MNOHA POLITIKŮM
JDE JEN O TO, ABY
URVALI PRO SEBE HLAS
PŘI VOLBÁCH. PAK
UŽ JE SPOLUOBČANÉ
SRDEČNĚ NEZAJÍMAJÍ
52 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
adli proto, že udělali něco špatného,
ale nepočítali s odhalením, nebyli připraveni účinně a obratně lhát. Ke každému
z nich bych našel politika, který hřešil víc, ale
uměl se ze svého průšvihu obratně vylhat,
a dál se sluní na svém dobře placeném postu. Plyne z toho poučení, že chce-li se politik
dopustit pochybení (dnešní módní souhrnný
název pro korupci, podvod, protekcionismus,
P
klientelismus, kontakty s organizovaným zločinem atd.), měl by si nejdříve za pomoci
psychologů, advokátů a politologů nacvičit
způsob, jak se z případného odhalení vylhat. Aby mohl dál chodit se džbánem pro
vodu, aniž by se ucho – byť naprasklé – utrhlo. Protože politika není jen umění možného,
ale i nemožného.
K. H. BŘEZOVSKÝ
www.czechtop100.cz
Foto archiv
Zavzpomínal jsem na jména politiků, kteří v posledních letech
spadli z pódií, promítl jsem si drama jejich politických konců. Došlo
mi jediné: Nepadli proto, že udělali něco špatného.
VOLNÝ ČAS
LYŽE A VÍNO
První jihočeský vinný hotel Kilián naleznete v Loučovicích, na
pravém břehu Vltavy. Od jezera Lipno a Ski areálu Kramolín –
Lipno je vzdálen tři minuty jízdy autem.
pravidelné diskotéky s reprodukovanou i živou hudbou, spojené s degustacemi špičkových moldavských vín. Zařízení s kapacitou
80 osob je možné využít i pro kongresovou
turistiku.
V nově zřízené grill restauraci, upravené do loveckého stylu, si kromě ctitelů
tradiční české kuchyně a pizzy vlastní vý-
otel je po rekonstrukci upraven pro
individuální a rodinou turistiku, kongresy, semináře, školení, firemní akce, narozeniny, večírky, svatby, rybáře a lovce. Díky
výhodné poloze u lipenského jezera a ski
areálu Kramolín – Lipno je ideální pro celoroční rekreaci.
Specialitou hotelu je exkluzivní vinárna
Moldvin s rozsáhlou vinotékou moldavských vín, šampaňských a koňaků, zajišťující současně jejich maloobchodní i velkoobchodní prodej. Ve vinárně se pořádají
H
ÚTULNÝ HOTEL
V LŮNĚ ŠUMAVY
GRILOVÁNÍ
PO BRAZILSKU
PSTRUHOVÁ VODA
PŘED OKNY, SKI
AREÁLY A PLÁŽE
ZA HUMNY
roby přijdou na své i vyznavači grilovaných
pokrmů upravovaných na brazilském grilu,
umožňujícím tepelné zpracování shora,
a tedy bez jakýchkoliv škodlivých prvků.
V hotelu je také k dispozici samostatný kongresový sál pro 30 osob, kulečník,
bezbariérový výtah a vlastní tenisový kurt
s nočním osvětlením. Hoteloví hosté na závěr svého pobytu obdrží jako dárek moldavské víno.
V zimních měsících hotel nabízí cenově
zvýhodněné „balíčky“ pro pobyty s lyžováním v nedalekém ski areálu Kramolín –
Lipno (3 minuty vozem) nebo v rakouských
střediscích Sternstein (12 minut vozem)
a Hochficht (40 minut vozem).
ANTONÍN FISCHER
VE VINNÉM HOTELU KILIÁN LIPNO NALEZNETE
UBYTOVÁNÍ VYSOKÉHO STANDARDU, PODPOŘENÉ
KVALITNÍM GASTRONOMICKÝM SERVISEM.
HOTEL KILIÁN****
LOUČOVICE – LIPNO
www.hotel-lipno-kramolin.cz
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 53
OSTRAVA
černá i kulturní
Původní termín našeho setkání s ostravským primátorem Ing. Petrem Kajnarem jsme museli odložit. Také centrum Moravskoslezského kraje postihly s plnou silou květnové povodně. První otázka proto byla nasnadě.
CZECH TOP 100 Jak město pozname-
naly letošní záplavy, zejména v porovnání s katastrofou z roku 1997?
V roce 1997 byly povodně skutečně extrémně silné a ty letošní bohudík nedosáhly
takové intenzity. Přesto bylo zasaženo přes
200 domů, jejichž obyvatelé se ocitli ve
velmi nepříjemné situaci. Nejvýznamnějším
protipovodňovým opatřením, které bylo po
roce 1997 zrealizováno, byla úprava toku
říčky Porubky, která, byť ne zcela dokončená, zachytila hlavní nápor a zabránila
masivnímu rozlití toku. Problémy máme
v Koblově a Antošovicích, kde souvisejí
s poklesem hladiny, způsobeným důlní
činností. Tam situaci vyřeší protipovodňová
hráz, jejíž výstavba se chystá. Musí se také
něco udělat se zaplavováním městských
54 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
komunikací, naposledy byl pod vodou i jeden dálniční přivaděč. Tím se samozřejmě
zhoršuje průjezdnost města ve chvíli, kdy to
je nejméně žádoucí. Nicméně lze konstatovat, že celková protipovodňová připravenost Ostravy se výrazně zlepšila.
CZECH TOP 100 Jaká je výše způsobených škod?
Není naštěstí nijak závratná, vůbec se nedá
srovnat s rokem 1997. Důležité je, že také
nedošlo k žádné ekologické havárii.
CZECH TOP 100 Chcete se stát Evropským městem kultury v roce 2015.
Zajímavé je, že vaším protikandidátem je další industriální centrum, západočeská Plzeň.
Asi bych měl vysvětlit, že každým rokem jsou
vybrány dvě země, pro rok 2015 to jsou
Česká republika a Belgie. V nich o Evropské
město kultury soutěží dva uchazeči, u nás
tedy Plzeň a Ostrava.
CZECH TOP 100 Ostrava je ale typic-
ky průmyslová metropole, a teď by
měla být kulturním středobodem
kontinentu…
Dovolte mně malou historickou exkurzi.
V roce 1850 měla Ostrava sotva pár tisíc
obyvatel. Potom jich však přibývalo v průměru tisíc ročně a rychle se v ní rozvíjel průmysl.
Ale zase ne tak rychle, aby s ním nedokázala kultura držet krok. Když se podíváte do
dějin Ostravy, zjistíte, že tu byla založena
například první česká opera na Moravě. Samozřejmě tehdy nešly peníze na kulturu v takovém rozsahu z veřejných rozpočtů, byla
to spíše záležitost spolků a sponzorů. Přesto
kultura prosperovala. Jenže po roce 1945
přišlo do Ostravy možná 250 000 lidí, další
zamířili do okolních měst Karviná a Havířov,
kde vznikala velká sídliště. Přednost měly
práce a bydlení, kultura přicházela na řadu
jako jedna z posledních. Navíc šlo o kulturu
socialistickou, která měla primárně povzbuzovat k práci. Chyběla dobrovolná aktivita
lidí, jejich potřeba se vyslovovat. Nemůžete
nařídit, že chcete mít ve městě dobré výtvarníky nebo spisovatele. Proto v současné
www.czechtop100.cz
NÁVŠTĚVA V OSTRAVĚ
době potřebujeme doplnit chybějící sociálně-kulturní infrastrukturu. Závisí to na vývoji
města, protože korelace mezi kulturou a ekonomickým výkonem je obrovská. Špičkové
know-how najdete vždycky tam, kde i kultura
má své pevné místo. Nelze si představit, že
bychom měli ekonomicky úspěšný program
a přitom kulturně živořili. To je asi ten hlavní
důvod, proč usilujeme o Evropské město kultury. Navíc tady všichni cítíme, že s tím musíme něco udělat, že nazrál čas. To, že jsme
průmyslové město, neznamená, že bychom
nebyli kulturní. V některých oblastech, třeba
v populární hudbě nebo v divadle, je Ostrava dokonce fenomén. Řekl bych dokonce, že
určitá tvrdost a hranatost zdejších podmínek
vede k tomu, že se tady rodí lidé s touhou se
vyjádřit k dění kolem nich. Ostravské kulturní
prostředí je zajímavé, zvláštní, i v evropském
kontextu. Ostraváci jsou relativně na sebe
hrdí. Nečekaně silně se proto tohoto projektu chytli. Kandidatura získala obrovskou
lidem práci. Podařilo se nám uvést do života
průmyslové zóny, například Hrabovou, kde
dnes na ploše 120 hektarů nachází obživu sedm tisíc osob, a přitom se tato lokalita
i v době recese nadále rozvíjí. Zóny kompenzovaly úbytek těžkého průmyslu. V období
nejvyšší zaměstnanosti činil rozdíl v míře
nezaměstnanosti mezi námi a republikovým
průměrem asi dvě procenta.. V současnosti
stoupla v Ostravě nezaměstnanost na 12 %,
ale onen rozdíl zůstává pořád stejný. Je to
do značné míry způsobeno i tím, že průmysl,
který sem přišel, je poměrně stabilní. Navíc je
výhodný i z ekologického hlediska, nastává
příklon k výrobám, které tolik neznečišťují životní prostředí. Začala tu podnikat například
firma Tieto, což je největší skandinávský výrobce softwaru. Její závod zaměstnává 1500
lidí včetně programátorů z Polska.
I TOTO JE SOUČASNÁ
OSTRAVA – MĚSTO
PRO SPOKOJENÝ
ŽIVOT
CZECH TOP 100 Jak se v Ostravě daří
školství, zejména tomu vysokému?
TO, ŽE JSME PRŮMYSLOVÉ MĚSTO, NEZNAMENÁ,
ŽE NEJSME KULTURNÍ. JEN O TOM MUSÍME DÁT ZNÁT.
podporu veřejnosti a já jsem se za tu dobu
hodně naučil. Především to, že musíme neustále dávat najevo, že tu jsme. A že jsme
dobří. Je třeba být agresivnější a nestěžovat
si, že si nás nikdo nevšimne.
CZECH TOP 100 Ostrava byla vždy
Foto Magistrát města Ostravy
považována za multikulturní město,
v němž spolu koexistoval živel český,
polský, německý, židovský… Platí to
stále?
Po roce 1945 se z Ostravy stal tavicí tyglík.
Přicházeli sem Slováci, Maďaři, dokonce
i řečtí emigranti. Takže ta původní multikulturnost se pozměnila, ale existuje stále. Z většiny lidí, kteří se sem přistěhovali, se skutečně
stali Ostraváci. Tady se vždycky těžce vydělávalo na chleba, a když něčemu hodně
odevzdáte, tak k tomu i přilnete.
V posledních 3–4 letech se intenzivně soustřeďujeme na podporu vysokých škol. Podařilo se uvolnit desítky milionů korun na zřízení
lékařské fakulty. Investovali jsme další desítky
milionů korun na rozvoj Vysoké školy báňské.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
sama získala tři miliardy na vlastní projekty
výzkumu a vývoje. Z prostředků státního rozpočtu i evropských fondů se začíná se stavět
JEDNÍM Z VELKÝCH
TÉMAT PRO SOUČASNÉ
VEDENÍ MĚSTA
JE REVITALIZACE
BÝVALÝCH
PRŮMYSLOVÝCH
AREÁLŮ
elektrofakulta. To vše je nezbytným předpokladem toho, aby sem mohl přicházet průmysl, pracující s vyšší přidanou hodnotou. Ten
bude schopen pojmout absolventy vysokých
škol a svými požadavky ovlivňovat jejich zaměření. Zvláště důležitá je existence kvalitní
vědecko-výzkumné základny na vysokých
školách. Každopádně vytváříme obrovský
předpoklad k tomu, aby se region mohl rozvíjet. Teď už všechno bude záležet na lidech.
CZECH TOP 100 „Černá“ Ostrava je
stále negativně proslulá vysokou
úrovní znečištění ovzduší.
V roce 1970 bylo v ostravské aglomeraci
uvolňováno 325 tisíc tun prachu. Dnes je to
šest tisíc tun. Problém je v tom, že to pořád
nestačí, navíc tato hladina už deset let stagnuje a je nad hygienickými normami. Nám
to prostě vadí. Je to jeden z největších limitů
bránících, abychom otočili celý průmysl směrem k high-tech. Jenže takové obory nebudou
CZECH TOP 100 V roce 1994 se v Ostravě zavřela poslední šachta, do
útlumu šel celý těžký průmysl. Daří se
vám lákat nové investory, kteří by nahradili zrušená pracovní místa?
O nic jiného se nesnažíme. Do roku 2000
stihl absorbovat uvolněné pracovní síly sektor
služeb, předtím prakticky nerozvinutý. Jenže
po tomto roce už byl naplněn, bylo to dáno
i koupěschopností obyvatelstva. Nezaměstnanost šla prudce nahoru, až k 19 procentům. Stáli jsme před naléhavým úkolem zajistit
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 55
tože je to pro něj finančně náročné a takto
vynaložené náklady se mu nikdy nevrátí. Stát
neměl pozemky, které byly ekologicky znečištěny, pouštět ze svého vlastnictví, dokud by
nebyly sanované. Snažil jsem se, aby se k tomuto účelu určené prostředky z evropských
fondů vyjednaly tak, aby z nich mohli čerpat
i soukromí investoři. K tomu nedošlo, takže je
mohou užívat jenom municipality, jenže Ostrava dnes už nevlastní skoro žádné brownfieldy.
Výrazně nás to brzdí v rozvoji.
chtít jít do regionu se znečištěným prostředím.
Totéž se týká lidí, kteří by měli zájem v nich
pracovat. Musíme proto stlačit úroveň emisí.
CZECH TOP 100 Jak?
Je to především povinnost státu, respektive
státní správy, kterou disponuje. Vyplývá to
i z Listiny základních práv a svobod. My
jsme spolu s Moravskoslezským krajem zpracovali soubor požadavků ohledně životního
prostředí na Ostravsku. Byl předložen Fischerově vládě a setkal se s pozitivním ohlasem. Ministerstvo životního prostředí se tím
začalo intenzivně zabývat. Jenže mandát
této vlády byl už hodně krátký.
a několik let se tam staví. Jenže se ukazuje,
že investor by do toho nikdy nešel, kdyby nedostal veřejné peníze na vyčistění těchto lokalit. Nemohl by jinak být konkurenceschopný,
protože vyčištění stojí vždy několik tisíc korun
na m2. Investor tak není schopen z vlastních
zdrojů revitalizovat jakýkoliv brownfield, pro-
CZECH TOP 100 Co hodláte podniknout s opuštěnými průmyslovými
areály?
Například dolní oblast města, což je část Vítkovic, kde jsou vysoké pece, je již sanována
DIVADLO ANTONÍNA
DVOŘÁKA PATŘÍ
K PŘEDNÍM OSTRAVSKÝM SCÉNÁM
TRVALÉ MÍSTO
V KULTURNÍM
KALENDÁŘI MÁ
HUDEBNÍ FESTIVAL
JANÁČKŮV MÁJ
CZECH TOP 100 Z Prahy do Ostravy
je teď, ať už po dálnici nebo železnici, mnohem blíže. Trochu však pokulhává letecké spojení Ostravy s evropskými metropolemi.
Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že člověku
se mnohem lépe jezdí do Prahy, když ví, že tam
bude za necelé tři hodiny. Velikým přínosem
bylo i zavedení Pendolina na železniční trať
Praha – Ostrava. Letiště Leoše Janáčka v Mošnově je v majetku kraje, takže jeho problémy
zachycujeme jen okrajově. Pokud však vím,
tak bývalé vedení kraje jednoznačně odmítalo
nízkorozpočtové aerolinky s odůvodněním, že
to sice možná pomůže zlepšit dopravní obslužnost, ale ve skutečnosti se téměř všechny
náklady platí za ně. S letištěm je to jako s celým
regionem – když se bude rozvíjet region, bude
se rozvíjet i letiště. Potřebovali bychom pochopitelně, aby letadla mířila do Ostravy častěji, protože je to důležité pro rozhodování investorů.
CZECH TOP 100 Plánujete obměnu
vozového parku městské hromadné
dopravy?
Před pár dny jsme předvedli na brněnském
veletrhu Autotec elektrobus, jeden z prvních
Chcete být světu blíž?
Kvalitní jazykové překlady
✔ angličtina
✔ němčina
✔ francouzština
✔ ruština
✔ portugalština
www.multilingva.cz
56 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
www.czechtop100.cz
NÁVŠTĚVA V OSTRAVĚ
v celé Evropě. Do měsíce by měl být nasazen
na pravidelné lince v Ostravě. Na jedno dobití
by měl ujet asi 100 kilometrů. Pokud se bude
navíc dobíjet v koncových stanicích, vydrží celou směnu. Obměna vozového parku je finančně velmi náročná záležitost, zejména vzhledem k nutnosti dodržovat ekologické limity
emisí. Proto by i tady měla více přispět vláda.
Ing. Petr Kajnar
✔ Narodil se v roce 1956, je ženatý
a otcem čtyř dětí.
✔ Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor technická kybernetika. Je absolventem kurzu
MBA pro výkonný management
ve Francii. Hovoří anglicky, německy, pasivně rusky a polsky.
✔ Byl zaměstnancem Severomoravské energetiky, kde zastával funkci ředitele Vojenského opravárenského podniku. Dále působil
jako zástupce generálního ředitele
Ostravských vodáren a kanalizací
a také jako vývojový pracovník ve
Výzkumném a vývojovém ústavu
pozemních staveb.
✔ Byl signatářem Charty 77, po sametové revoluci pak jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Ostravě. Poté byl činný v Občanském
hnutí. Členem ČSSD je od roku
1997, za sociální demokracii byl
rovněž zvolen ostravským primátorem a krajským zastupitelem.
CZECH TOP 100 K Ostravě neodmyslitelně patří Zlatá tretra, Baník a vítkovičtí hokejisté. Jak jste ale na tom
s vytvářením podmínek pro sport
pro všechny?
Snažíme se, ale vše je otázkou peněz a priorit. Pokud jde o cyklostezky, myslím si, že Ostrava patří v tomto směru k více rozvinutým
městům. Kde ještě nejsou, máme připraveny
projekty a páteřní síť by se měla v dohledné
době dokončit. Nejobtížnější je přípravná
fáze. Je to v podstatě stejné jako při budování dálnice, i tady musíte vykupovat pozemky.
Jakmile bude vydáno územní rozhodnutí,
můžeme spustit výstavbu, protože prostředky
na to jsou vyčleněny. Vytvořili jsme také přehledný systém grantů, zejména na podporu
mládežnického sportu.
žeb firmy užívají. Stejné to je v případě města.
My jednak potřebujeme identifikovat všechno,
co je městské. Dnes jezdí po ulicích například
auto, která má na sobě nápis Nemocnice a tři
vykřičníky. Každý hned zaregistruje, že patří
městu. Je to současně jednoduché sdělení,
aby obyvatelé věděli, za co se jejich peníze
vydávají. Logo ale využíváme i pro marketing,
tedy směrem ven. Má svůj význam při komunikaci s investory, českými i zahraničními. Autorem loga se třemi vykřičníky je Studio Najbrt
a považuji ho za velmi zdařilé. Lidé se s ním
také poměrně dost identifikovali. Bylo i zdravě kontroverzní, protože někde naráželo na
odpor. To je jen dobře, protože když vyberete
symbol, který je tak nudný, že ani nenadchne,
ani nezklame, tak je to předem ztracené.
CZECH TOP 100 Na podzim se uskuteční komunální volby. Máte chuť
pokračovat ve své práci?
Ano! I právě vzhledem k projektu Evropského města kultury.
MAREK CHVÁLA
MÍSTO VÍTKOVICKÝCH
VYSOKÝCH PECÍ ZÁHY
VYROSTOU NOVÉ
OBYTNÉ ČTVRTĚ
CZECH TOP 100 Proč jste si za logo
města vybrali právě název Ostrava
s třemi vykřičníky?
Působil jsem dlouho ve velkých mezinárodních
firmách a vím, jak je nesmírně důležité mít korporátní identitu. Město se přitom od komerčního podniku zase tolik neliší. Má nějaké vstupy,
což jsou požadavky občanů, a nějaké výstupy, což jsou jejich splnění. Korporátní identita
by měla jednak působit dovnitř směrem k zaměstnancům, jednak ven k občanům, kteří slu-
EVROPOU
za volantem
2010
NEZBYTNÝ PRŮVODCE ČESKÝCH MOTORISTŮ PO EVROPSKÝCH SILNICÍCH
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VŠECH EVROPSKÝCH ZEMÍCH
+
dopravní předpisy / rychlost, alkohol, pokuty
dálniční poplatky / mýtné, kupony
kempování / podmínky a ceny
pomoc v nouzi / důležitá telefonní čísla
pojištění / za co si připlatit
kudy přes hranici / přehled přechodů
fotografická technika na cesty
120 STRAN
ZA
49 KČ
V prodeji na
čerpacích
stanicích Shell,
na provozovnách
České pošty
a u dobrých
prodejců tisku.
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 57
NÁVŠTĚVA V OSTRAVĚ
SVĚŽÍ BONVIVÁN
se zálibou v luxusu
Luxusní automobily, golf, jachta a sbírka dýmek plněná prvotřídním tabákem. Ing. Aleš Buksa si umí užívat života. Ale než
se k tomu propracoval, musel prokázat své schopnosti jako výjimečný manažer a obchodník.
ALEŠ BUKSA
U SVÉHO NA ZAKÁZKU
POSTAVENÉHO
LETOUNU
leš Buksa pocházel z hudebně zaměřené rodiny. Jeho babička doprovázela na klavír světoznámého houslistu Jana
Kubelíka, dědeček byl koncertním mistrem
Opavského divadla a také bratr úspěšně
koncertoval již od svých deseti let. Protože
se mu zdálo, že klavírních virtuosů je už v rodině dostatek, sám usedl raději za bicí. S beatovou kapelou Divadélka Pod Okapem se
v roce 1966 vydal na zahraniční turné –
a vrátil se až po více než čtvrt století…
K tomu, aby si splnil dětské sny, měl dobrou průpravu. Během cest po světě se naučil
německy, anglicky, rusky, norsky, švédsky,
dánsky a polsky. Navíc získal potřebné vzdělání i zkušenosti. V Kolíně nad Rýnem dálkově
vystudoval ekonomiku průmyslového pojišťov-
A
58 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
nictví. Pracoval jako pojišťovací agent a osvojil si princip obchodování prostřednictvím
multi-level marketingu, tedy víceúrovňového
marketingu. Díky tomu od roku 1978 pracoval jako poradce pro několik německých
firem. A pak se pustil do realizace svého prvního podnikatelského záměru. V Darmstadtu
postavil halu s ledovou plochou a provozoval
v ní úspěšnou diskotéku na ledě.
Po roce 1989 ani na okamžik neváhal
a rozdělil se o své zkušenosti s krajany. Přijal
nabídku studentské organizace AISEC a začal přednášet marketing a management na
ekonomické fakultě VŠB v Ostravě. Pro několik předních firem zároveň organizoval manažerské kurzy. Důležitý zlom přinesl rok 1992,
kdy ho německá firma LR Cosmetic oslovila
s nabídkou, aby otevřel a rozjel její pobočku
v České republice. Nabídku pochopil jako
životní výzvu a chopil se příležitosti. Definitivně se tedy vrátil domů a od následujícího
roku začal budovat síť prodejců. Postupně
se rozrostla až k současnému počtu více než
sta tisíc registrovaných poradců v České republice, na Slovensku, na Ukrajině a v Ázerbajdžánu. Vybudoval silnou společnost LR
Health & Beauty Systems na principu prodeje
zboží přímo zákazníkům prostřednictvím sítě
samostatných prodejců.
„K úspěchu vedou tři důležité kroky,“
říká při ohlédnutí zpět Ing. Aleš Buksa. „Prv-
ním je mít vůli, touhu a vizi, druhým najít příležitost k naplnění a třetím – nejdůležitějším
– je proměnit to vše v činy. S uspokojením
dnes mohu říct, že se mi to podařilo. Po
celou dobu emigrace jsem měl před očima
svůj sen – postavit si dům ve stylu malého
zámečku. Přesně podle fotografie, kterou
jsem si kdysi vystřihl z časopisu. Snil jsem,
ale především jsem tvrdě pracoval. Po návratu domů jsem sen dokázal realizovat.“
Ing. Aleš Buksa se vždy snažil být v neustálém kontaktu s lidmi. Hned po roce 1989
propagoval mezi emigranty v Německu
Nadaci Olgy Havlové. Mezi jinými vynikal
aktivitou a ta nemohla zůstat nepovšimnuta. Odměnou byla pozvánka do Prahy na
Hrad. Večeře s manželi Havlovými se stala
www.czechtop100.cz
Ing. Aleš Buksa
✔ Narozen 30. 10. 1945 v Ostravě
✔ Zakladatel české pobočky společnosti LR Cosmetic International, společnosti Buksa & Partner
a privátní letecké společnosti
LR-Airlines.
✔ Filantrop a zakladatel dětské
nadace LR Global Kids Fund.
Štědrý sponzor českého sportu
– od ledního hokeje přes tenis,
motokros až po krasobruslení.
✔ Bonviván se zálibou v luxusu.
Foto archiv Aleše Buksy
zážitkem na celý život. Dalším z počinů,
které si tento vzácný filantrop může připsat
na konto, je dětská nadace LR Global Kids
Fund. Její náplní je starat se o děti trpící hladem, o děti, s nimiž je špatně zacházeno
nebo o ty, které nemají šanci získat patřičné
vzdělání. Nadace má za cíl právě takovým
dětem pomáhat a snažit se jim poskytnout
naději na lepší budoucnost.
Sportovně založený Aleš Buksa hrával
tenis a dobře lyžoval, ale především od devíti
do osmnácti let válel hokej za HC Vítkovice.
Svému klubu zůstal věrný, dnes je jedním
z jeho hlavních sponzorů a na stadiónu pravidelně usedá ve své lóži. Jeho největší přání
– zisk titulu – zůstalo i letos nevyslyšeno, a tak
mu větší radost udělala reprezentace ziskem
titulu mistra světa. Mezi oblíbenými fotografiemi má zařazený snímek, na němž společně s obráncem Pavlem Kubinou drží slavný
Stanleyův pohár pro vítěze NHL. Ostravského
odchovance také navštívil v USA a na večeři po utkání Tampy Bay s Washingtonem se
seznámil s tenistou Radkem Štěpánkem. „Na
ten večer nikdy nezapomenu,“ vzpomíná Aleš
Buksa. „Bylo to kouzelné setkání a od té doby
jsme dobrými přáteli. Snažím se také nevynechat jediný zápas v Davisově poháru.“
Ing. Aleš Buksa však podporuje i další
sportovní disciplíny, například krasobruslení,
lifestylový i motokrosový club (LR Cosmetic
Racing Team) a také české reprezentanty
v latinskoamerických tancích. Dokonce tvrdí,
že není moc lidí, kteří by sport tolik dotovali.
Logo LR má pevné místo na dresech extraligových hokejistů Vítkovic nebo při velkolepé
motokrosové show v ostravské ČEZ Aréně. V nedávné době zakoupil licenci na Golf
PGA Tour na několik let dopředu a zároveň
tak poskytl všem českým a slovenským příznivcům tohoto sportu jedinečnou příležitost
vidět v akci přední hráče.
Aleš Buksa nikdy neodděloval svou práci
a svůj život. Žil tak, jak žila jeho firma. Před
ALEŠ BUKSA JE TAKÉ
MAJITELEM UNIKÁTNÍ
SBÍRKY DÝMEK
na Ukrajině, v Ázerbájdžánu a v Rusku. Na
školení se dopravuje vlastním letadlem, které
si nechal na zakázku vyrobit v Letu Kunovice.
Ing. Aleš Buksa je na podiu výborným
a schopným řečníkem a nabádá k plnění
snů. V soukromí je to velice štědrý, lidský
a empatický muž, který se svou milovanou
chotí brzy oslaví výročí zlaté svatby. Za
čtyři roky tomu bude již 50 let, co společně
vstoupili do šťastného manželského svazku
a vychovali dceru. Miluje dobré lyžování
(nejraději v Alpách), ale také teplo (v Du-
ALEŠ BUKSA CELÝ SVŮJ ŽIVOT TVRDĚ PRACOVAL, ABY
DOSÁHL VŠEHO PODSTATNÉHO, CO SI PŘÁL. JEHO
KRÉDEM JE: „KAŽDÝ JE SVÉHO ŠTĚSTÍ STRŮJCEM.“
rokem ji úspěšně předal, užívá si života jako
rentiér, ale stále tam chodí alespoň na kávu
a sleduje dění. Jelikož je považován za guru
oboru, rád komunikuje s lidmi, velmi rád je motivuje a poskytuje jim prostor k příležitostem.
Stále se také nevzdal školení, která vede pod
názvem Startovací seminář nejen po celém
území České republiky, ale také na Slovensku,
S KOLEKTIVEM
SPOLUPRACOVNÍKŮ
ZE SPOLEČNOSTI LR
HEALTH & BEAUTY
SYSTEMS
baji si pořídil tři apartmány). Za nejkrásnější
místo na zemi však považuje Norsko, jeho
překrásné fjordy a kouzelnou přírodu. Rád
si dopřeje tomatový džus říznutý tabaskem
a černým pepřem nebo blahodárný nápoj
Aloe Vera, který vyrábí přímo LR Health &
Beauty Systems, a to v několika různých příchutích.
Rozmanitou škálu zálib Aleše Buksy v neposlední řadě završuje obliba v luxusních „doplňcích“ pro muže. Zhlédl se v automobilech
značky Bentley a pořídil si jachtu. Jeho velkým
snem bylo stát se pilotem. Létání je sice stále
jeho vášní, i když bez vytouženého pilotního
průkazu. Složit pilotní zkoušky mu bohužel nedovolil zdravotní stav. Jako satisfakci si založil
soukromou leteckou společnost LR-Airlines
a v Letu Kunovice si nechal zkonstruovat devítimístné turbovrtulové letadlo L 410 v salonní
verzi – Lady Racine. Druhé takové letadlo
byste v České republice jen těžko hledali.
Aleš Buksa tráví velkou část volného času
na cestách. Přesto nezapomněl a uskutečnil
svůj dětský sen – postavil si malý zámeček
v podhůří Malenovic!
PETR DUFEK
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 59
NÁVŠTĚVA V OSTRAVĚ
PARTNER
PRO VÁŠ VŮZ
Jedním z největších prodejců vozů Škoda a koncernových značek Volkswagen v ČR je ostravská společnost Auto Heller.
MODERNÍ
AUTOSALON AUTO
HELLER V OPAVĚ
ING. JAN HELLER,
ZAKLADATEL A MAJITEL
SPOLEČNOSTI AUTO
HELLER
reál společnosti Auto Heller se rozkládá v Cihelní ulici. To pro znalce
Ostravy. Ti, kteří do moravskoslezské metropole zavítají poprvé a pouhá adresa
jim nic neřekne, nemusejí mít obavy, že
by showroomy škodovek, osobních i užitkových vozů VW a značek Audi a SEAT
nenalezli. Jednak je k nim dovede již od
okraje města značení, jednak firmu Auto
Heller zná každý Ostravák. A to přesto,
že v někdejším městě havířů a hutníků je
celkem devět prodejců vozů Škoda. Co
všechno předcházelo tomu, než se společnost Auto Heller dostala na pomyslnou
špičku v prodeji automobilů? Nejen o tom
A
jsme hovořili se zakladatelem firmy a jejím
majitelem ing. Janem Hellerem.
Je to hodně dlouhá doba. Mezi automobily se pohybuji od roku 1962, kdy jsem se
začal učit automechanikem. A po vyučení
jsem také jako automechanik začínal. Do
Ostravy jsem přišel po roce 1969. Původem jsem z Plzně. V Ostravě jsem byl na
vojně a už jsem zde zůstal. Nastoupil jsem
do Mototechny a postupně prošel všemi
funkcemi. Byl jsem mistrem, pak přijímacím
technikem, vedoucím, asistentem ředitele.
A nakonec jsem skončil jako ředitel závodu Mototechny 07 Ostrava. Na této pozici
jsem působil od roku 1987 do roku 1992.
V roce 1991, když Mototechna na základě
výjimky prodala autoservisy Škodě Auto, tak
nám zaměstnancům byl nabídnut pronájem
stávajících areálů s tím, že zájemcům mohou
být po čase prodány. Severomoravský kraj
jsme zde vybudovali podle návrhu koncernu typový projekt Škoda Auto. Také jsme
byli v České republice první, kdo postavil
showroom podle nového konceptu VW. Pak
postupně nabíhaly další stavby: před pěti lety
nová lakovna, v roce 2008 v září showroom
PRO NÁS PLATÍ HESLO:
CO VYDĚLÁME, TO INVESTUJEME.
měl nejvíce prodejních servisů Mototechny.
Byly v Havířově, Frýdku-Místku, Vsetíně,
Olomouci a v Novém Jičíně.Ve všech těchto
městech nabídku zaměstnanci využili. Jen
o areál v Cihelní ulici nebyl zájem. Byl ze
všech nejstarší a také nejhorší. Přesto jsem se
rozhodl to tady zkusit. Společnost jsem založil v roce 1992 a podnikat jsme začali o rok
později. Tehdy nás bylo dvanáct a dnes má
firma 250 zaměstnanců. Začínali jsme se
škodovkami, pak přibylo VW, Audi, SEAT
a teď uvažujeme o další koncernové značce.
podle nového konceptu Audi. To jsme zase
byli první v Evropě. Pro nás platí heslo: Co
vyděláme, to investujeme. Neustále musíme
udržovat servisní techniku na špičkové úrovni
podle toho, jak se mění automobily. Zákaz-
Ale o tom, že by byl nynější komplex
starý, nemůže být řeči. Co se tady
všechno za osmnáct let změnilo?
Vlastně všechno. Tady kdysi žádný servis
nebyl, jen garáže. Po roce 1969 tu byly prodejny Mototechny, sklady na náhradní díly.
To vše je už zbourané. Jako první na světě
60 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
www.czechtop100.cz
www.autoheller.cz
podmínky. A chceme být i vidět. Aktivně se
účastníme sportovního nebo kulturního dění.
Podporujeme fotbalový Baník, hokejové Vítkovice, ostravský basketbal. Spolupracujeme
s Charitou Ostrava, s bubenickou skupinou
Jumping Dreams, starající se o postižené nemocné děti, s Nadací Terezy Maxové.
Určitě pořádáte akce pro vaše konkrétní zákazníky.
Dvakrát ročně připravujeme akci Moderní
žena. V letošním roce již jedno takové setkání
proběhlo na konci května. Vždy je totiž spojeno
s dětským dnem. V zimě pořádáme na bočních
plochách mošnovského letiště školu smyků.
Už podle jména společnosti je jasné,
že jste rodinnou firmou. Kdo kromě
vás ji ještě tvoří?
Zatáhl jsem do podnikání celou rodinu kromě
manželky. Starší dcera je obchodní ředitelkou,
mladší marketingovou ředitelkou, pracují tu
i zeťové. Já sice říkám už dlouho, že půjdu do
důchodu, ale zdraví slouží. A stále mě to baví.
Foto Auto Heller
níkům zajišťujeme komplexní služby. Přímo
v areálu máme jednatelství České pojišťovny,
o vůz jsme schopni se starat po celou dobu,
kdy ho klient vlastní. Náš slogan, který používáme skoro 20 roků – Auto Heller – partner
pro Váš vůz – naplňujeme v celém rozsahu.
O zákazníka, respektive o jeho vůz, se chceme starat se vším dohromady.
K tomu všemu musíte disponovat
dobrým týmem zaměstnanců.
Mám zásadu, že o spolupracovníky se musíme starat stejně jako o naše VIP zákazníky.
V současné době dáváme práci 250 lidem
a nemáme s nimi problémy. Jádro pracovní-
VE VÝSTAVBĚ
KONCEPTUÁLNÍCH
SHOWROOMŮ
BYL AUTO HELLER
PRŮKOPNÍKEM
PRODEJNÍ
PROSTORY
ODPOVÍDAJÍ
VYSOKÉ PRESTIŽI
JEDNOTLIVÝCH
ZNAČEK
ZÁKAZNÍK BYL
A JE U FIRMY AUTO
HELLER VŽDY TOU
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
OSOBOU
ků na vedoucích pozicích je stabilizované,
fluktuace u nás dosahuje pouhého 1 %.
Když potřebujeme doplnit náš tým, vybíráme
především z těch, kteří jsou u nás na praxi.
Co všechno musíte dělat pro to, abyste se udrželi na špičce, zákazníci vás
neopouštěli, ale přicházeli stále noví?
Není to jen o tom, dostat se na nějakou úroveň. Pozici si totiž musíme udržet. I proto jsme
firmu postupně rozšířili. Dnes máme zastoupení i v Opavě, Třinci, Frýdku-Místku. Řada
společností i jednotlivých zákazníků chtěla
mít servis co nejblíže, tak proč jim nevyhovět. Prostě se snažíme jim vytvářet stále lepší
Vím, že se vaší firmě daří. Připomeňte nejvýznamnější ocenění, kterých
jste dosáhli.
Ročně prodáme necelé tři tisíce nových a tisíc ojetých automobilů. Dlouhodobě jsme
v České republice nejlepšími prodejci vozů
SEAT. Pro pocty si jezdíme až do Barcelony.
Já sám osobně jsem v roce 2005 převzal ve
Wolfsburgu Briliantovou jehlici pro nejlepšího
prodejce vozů VW. Tato vyznamenání jsou
v České republice zatím pouze tři. A ani nevím,
zda-li to mám také považovat za ocenění, ale
před dvěma roky jsem byl zvolen předsedou
Asociace autorizovaných prodejců a opravců
VW a Audi v České republice.
JIŘÍ HÁJEK
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 61
NÁVŠTĚVA V OSTRAVĚ
OD ROHLÍKŮ
K ELEKTRONICE
O tom, že produkty výrobních družstev jsou hodně rozmanité,
jsme se přesvědčili při návštěvě Ostravska. Poznali jsme tři družstva s diametrálně rozdílným výrobním programem. Jedno však
mají společné. Ve svém oboru jsou na špici.
POD CENU NELZE JÍT
Devadesáté výročí od svého založení
letos oslavuje Bytprům, výrobní družstvo
v Ostravě. Jeho předseda Milan Plaček
v něm pracuje od roku 1969, tedy plných
41 let. Jiného zaměstnavatele ve svém
životě nepoznal. V družstvu začínal jako
zámečník a postupně stoupal výše. Před
osmi lety byl zvolen předsedou. „Práci
v družstvu jsem si zvolil zřejmě proto, že
družstevnictví považuji za kolektivní dílo,”
začal náš rozhovor Milan Plaček. „Družstvo muselo překonat množství problémů.
Měli jsme zastaralý strojový park, problémy s pozemky. V posledních letech jsme
ale hodně investovali, nejen do vybavení
a výstavby odpovídajícího zázemí, ale
i do image firmy. Vlastníme certifikáty jakosti ISO 9001, později jsme získali ISO
14 001 a v roce 2008 ISO 18 001. Na
jejich základě máme od roku 2009 v majetku i takzvaný Zlatý certifikát.”
Činnost Bytprůmu je hodně široká.
V současnosti má v portfoliu 21 živností,
62 | CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010
CERTIFIKÁT JAKOSTI
VD BYTPRŮM OSTRAVA
ČINNOST DRUŽSTVA
BYTPRŮM SE SOUSTŘEĎUJE NA ÚDRŽBU BYTŮ
od výstavby a rekonstrukce bytových, občanských a průmyslových staveb až po
provoz zařízení ke sběru, výkupu a využití
autovraků. „V roce 1920, kdy se družstvo
zakládalo, převažovaly profese malířské
a lakýrnické. Dnes o určitá řemesla není na
trhu zájem. Souvisí to se změnou technologie výroby například u oken. Snažíme se
proto přejít k novým technikám, jako jsou
sádrokartonářské nátěry a nástřiky fasád.”
Co je pro všechny členy družstva
i řadové zaměstnance to nejdůležitější?
Předseda družstva Milan Plaček to shrnul: „Profil družstva je postaven na řemeslnících. Dobré jméno firmy je pro nás
důležité. Konkurence jde dnes často při
výběrových řízeních i pod běžnou cenu
materiálu. My máme vlastní stavebniny,
lešení i dopravu, ale pod cenu firmy a ma-
www.czechtop100.cz
Foto VD Bytprům Ostrava, VD Vkus, VD Elap
teriálu nelze jít. Svoji práci děláme kvalitně
a ručíme za ni.“
VE FRÝDKU-MÍSTKU MAJÍ VKUS
Když jsme dorazili do Frýdku-Místku, kde
sídlí výrobní družstvo Vkus, domnívali jsme
se, že si budeme povídat hlavně o oděvní
výrobě. Jeho předsedkyně představenstva
Ing. Zdenka Děcká nás však překvapila:
„Máme také vlastní pekárnu. Ne ovšem
tady, ale v Příboře. Koupili jsme ji od
předchozího majitele v zuboženém stavu
a zrekonstruovali ji do podoby chráněné
dílny. Zaměstnáváme v ní nyní 20 lidí, kteří
připravují přes sto různých výrobků, včetně
krajových specialit. Mezi naše největší odběratele patří hypermarket Albert, okresní
nemocnice ve Frýdku-Místku a školy.“ Bohužel také způsobila zklamání našim mlsným
jazýčkům konstatováním, že teď, v odpoledních hodinách, už jsou jejich firemní prodejny beznadějně „vymetené“…
Výrobní program družstva Vkus je ovšem
z větší části přece jen zaměřen na produkci
pracovních a ochranných oděvů. Ta zde má
již úctyhodnou tradici. Konkrétně od roku
1951, kdy vzniklo Lidové družstvo dámských
a pánských krejčí, z něhož se postupně vyvinul dnešní Vkus. V současnosti v jeho provozovnách ve Frýdku-Místku, Havířově a Třinci
pracuje 105 šiček, které vedle běžného sortimentu zvládají i speciální zakázky. Jsou to
kupříkladu žáruvzdorné a protiřezné ochranné oděvy, jež nacházejí uplatnění v okolních
gigantických hutních a strojírenských komplexech, oblečení pro zdravotnictví či pro gastronomii. Samozřejmostí jsou příslušné certifikáty jakosti, ať už jde o výchozí materiál nebo
vlastní zpracování. „Život nás naučil, abychom vějíř naší nabídky měli co nejvíce roztažený,“ říká s úsměvem Ing. Děcká. A jedním
dechem dodává, že o kvalitě jejich výrobků se přesvědčili už i v cizině, kam ostatně
směřuje 80 % produkce. Ušijí totiž skutečně
všechno, o co zákazník projeví zájem. Takže
problémem nejsou ani vycházkově-sportovní
kolekce nebo pyžama, která s úspěchem exportovali do Velké Británie.
Nelze opomenout ani fakt, že Vkus
je výrobním družstvem invalidů a plní tak
v rámci regionu i důležitou sociální funkci.
„Uplatnění u nás nacházejí osoby s poruchami mobility páteře, chorobami ledvin
nebo srdce. Takto zdravotně hendikepovaní lidé jsou zařazeni do chráněných dílen,
které jsou přímo uzpůsobeny jejich pracovním možnostem,“ vysvětluje paní předsedkyně. Současně neskrývá určité obavy
z budoucnosti: „Máme signály, že by snad
UKÁZKA STAVEBNÍ
ČINNOSTI DRUŽSTVA
BYTPRŮM OSTRAVA
ŠÍŘE AKTIVIT VD
ELAP JE SKUTEČNĚ
OBDIVUHODNÁ
určitý okruh zdravotně postižených občanů měl být vyloučen z dotačního systému.
Domnívám se, že by to byl krok špatným
směrem. Je třeba si uvědomit, že na takové
jedince by bylo nahlíženo jako na zdravé,
ačkoliv nejsou schopni odvádět plný pracovní výkon. Těžko by se proto našel podnik, jenž by je zaměstnal. Skončili by na
úřadu práce, následně na sociálce a stát
ma. „To nám připadalo jako označení pro
něco neznámého a proto jsme se rozhodli
pro družstvo. Lákala nás i forma, protože
v družstevnictví jsou si všichni jakoby postaveni naroveň. Od počátku je nás sedm.
Byli jsme svým způsobem stejná skupina,
pracovali jsme na středisku elektroniky na
státních statcích. Po roce 1989 státní statky
končily a s nimi i středisko, kde jsme pracovali. Zvažovali jsme, co dál, a řekli jsme
si, že budeme jako pověstné Svatoplukovy
pruty. Když budeme spolupracovat, držet
pohromadě, máme větší šamci na přežití.”
„První rok jsme především sháněli práci,“
říká místopředseda družstva Elap Břetislav
Mucha. „První zakázkou byla regulace vzduchotechniky v činčilárně. Pak jsme dostali nabídku opravit v nedalekém Bruntále vstřikovací
systém. Přes Strojplast Tachov jsme se dostali
do TOS Rakovník, továrny obráběcích strojů,
kde jsme až do minulého roku zajišťovali veškerou elektroniku pro stroje na lití barevných
kovů pod tlakem. Byli jsme v České republice
OMEZENÍM DOTACÍ NA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
PRACOVNÍKY V DŮSLEDKU STÁT NIC NEUŠETŘÍ.
by v konečném důsledku vůbec nic neušetřil,“ uzavírá naše setkání Ing. Děcká.
Z KONCE SVĚTA DO EVROPY
Vznik výrobního družstva Elap, jehož sídlo
je ve Světlé Hoře, zatím více proslavené
dostihovou stájí MVDr. Čestmíra Olehly,
se datuje rokem 1990. Předseda Josef Klíma a místopředseda Břetislav Mucha jsou
v Elapu od začátku. „Družstvo jsme založili
proto, že v té době existovala řada společností s ručením omezeným,“ vzpomíná na
počátky družstevního podnikání Josef Klí-
jediní, kdo něco takového vyráběl. Dnes je bohužel těchto zařízení v celé Evropě nadbytek.
I proto zpracováváme nové projekty.“
Elap se dnes zaměřuje na budování
automatizovaných výrobních jednotek.
Projektuje řídící systémy – od vývoje stroje
a pracoviště přes návrh hardware až po
výrobu elektroniky. Zařízení se pak dodá
zákazníkovi jako investiční celek. Výrobní
družstvo Elap i jeho produkty v současnosti
znají například v Německu, Maďarsku, Finsku, v Rusku i na Ukrajině.
JIŘÍ HÁJEK a MAREK CHVÁLA
CZECH TOP 100 FORUM | LÉTO 2010 | 63
ÂßÚe–ã×àn–ìåâäåë–æÚë–×–c×é–äזän–
æè×Ùåì×ꤤ¤–Àۖãå”äe–åæfê–åØÚfâZì×ê–
ðZÞëãÛäáï–äÛØå–ìfê†n–æåðÛãáï–äז
ÙÞ×âëæZÙÞµ– ÈÅоźÄ)– ·Äŗ–
̖åÚØåèä‘ÙޖæèåÚÛàäZÙޖéۖãäå”n–
Úåê×ðﰖ ÁêÛ葖 éêèåà– àۖ ìÞåÚäfà†n–
æèå– ÙÛâåèåcän– æèZÙۖ ז æå㐔ۖ
é– åؔßìå뵖 Ã×âåêè×áêåè– äÛØå–
áëâêߣìZêå赖 Éۖ áêÛè‘ãߖ éêèåàߖ
àéåë– äÛàâÛæ†n– ðáë†Ûäåéêßµ– ÐÛæê×âߖ
àéãۖéۖæ×äזJßãZá×¢–ìÛÚåëÙnÞå–
äÛàìÛê†n– æèåÚÛàäï– ð×Þè×Úän– ז
Ü×èãZƒéáe– êÛÙÞäßáï– ì– Æåâ×£Øn– ì–
ÂßØßÙߖä×ږ¹ßÚâßäåë–ë–ÆåÚfØè×Ú¤
À×ᑖéêèåà–ØïéêۖäZã–Úåæåèëcßâµ
ÄÛàڃnìۖ éۖ ìZé– ðÛæêZ㢖 à×áåë–
æâåÙÞë– ØëÚÛêۖ åØÚfâZì×ê– ×– ðז à×£
á‘ã–ŠcÛâÛ㵖Äזã×âe–æåðÛãáï–×–
æƒnæè×ìë–æÚï–æèå–áìfêßäï–×–ðÛâÛ£
äßäë–éê×cn–ãåêåèå쑖èåê×cän–áëâêߣ
ìZêå袖ä×æƒnáâ×ږ¾Åĺ·–¼½¨¦«–
äÛØ喆ßáåì䑖Æåäï–åږ̷ȿ¤–Äז
ìfê†n– æâåÙÞï– æèå– æƒnæè×ìë– æÚï–
æèå–æféêåìZän–Øè×ãØå袖áåƒÛäåìe–
ðÛâÛäßäï–×–Ú×â†n–æèZÙۖæå–ÙÛ⑖èåᢖ
ä×惤–éÛcÛän¢–ŠáâßږéäfÞë–äÛØå–ê×£
ÞZän– ìåðná뢖 èåðÞåÚäf– ã×âåêè×á£
êåè¤
À×ᑖàۖãÛðߖèåê×ìZêåèÛã–×–ã×£
âåêè×áêåèÛã–ðZáâ×Úän–èåðÚnâµ
Ìïæâ‘ìZ–êå–àߔ–ð–äZðì뢖áëâêßìZêåè–
àۖéêèåà–ìÞåÚ䑖ðÛàãeäזáۖáëâêߣ
ì×Ùߢ–êð䤖á–èåê×ìZêåèåìZän¢–áïæƒÛ£
än–×–æèåãnÙÞZìZän–æÚï–èåê×cänãߖ
åáåæZì×Ùnãߖäå”ß–×–à×áå–Ú×â†n–æƒn£
éâë†Ûäéêìn– âðۖ ÚåÚ×ê– áåâז ז ä×惤–
Úßéáåìåë– éÛá×cáë– äÛØå– æâëÞ¤–
Éêèåà–àۖâÛÞᑖזæƒÛìåږåږãåêå£
èë– àۖ áânäåì‘ã– ƒÛãÛäÛ㢖 ðãfäז
èïÙÞâåéêߖ éۖ æèåìZÚn– æƒÛÞåðÛänã–
ƒÛãnäáë–×–ß–ìۆáÛèe–æƒnéâë†Ûäéêìn–
àۖæåÞZäfä喃ÛãÛä烙
ÐÚۖ àۖ ì– ä×ØnÚÙۖ ä×惤– åØânØÛ䑖
Æåäï– ¿¿¥·– é– ÛáåâåÝßÙá‘ã– ãåêå£
èÛ㖾Åĺ·–ðז©©¥°°§—Âd¤
Ã×âåêè×áêåè–àۖéêèåà–ìn–êÛÙÞäßÙ£
áe–Šèåìäf–ß–ë”ßêäe–ÞåÚäåê烙ÆèZÙۖ
é–änã–àۖàÛÚäåÚëÙÞZ¢–æèåêå”Û–ãZ–æƒÛ£
ìåÚåìåë–éáƒnx–é–ƒ×ðÛänã–èïÙÞâåéêߢ–
ðæZêÛcáåë–à×áå–×ëêåãåØßâï–×–æƒß£
æåàåìZän– æƒnéâë†Ûäéêìn– æèå– æèZÙۖ
æå–ÙÛ⑖èåᖣ–éÛcÛän¢–á×èêZc¢–éäf”£
äZ–ÜèeðזäÛØå–ãåÚÛèän–ãëâcåì×c–
äז âßáìßÚ×Ùߖ æƒÛèåéêâe– êèZìï– àۖ
ãå”äe–æåë”nê–æåëޑã–ð×éëäëênã–
æè×ÙåìänÞå– æƒnéâë†Ûäéêìn– Úå– äZ£
Þåäë–×–åêåcÛänã–ð×à߆ˆåì×Ùn–æZá烙
Æèå–êהÛän–ìåðnáë–ä×惤–æƒß–åÚìå£
ðë–ÚƒÛìזð–âÛé×¢–àۖê×áe–ìÞåÚäfà†n–
ä۔–áëâêßìZêåè–é–áåâæèåêå”Û–ãZ–
ìfê†n–ìZÞ뢖éۖðZìהnã–×”–¨«¦–áݖ
זæèåêå–ß–âeæۖåƒÛ¤–Жã×âåêè×áêåèë–
éä×Úäå–ìïêìåƒnêۖáëâêßìZêåè–ì‘ãf£
äåë–áåâ–ðזåáåæZì×Ùn–äå”Û–å–†nƒÙۖ
ה– §§«– Ù㤖·– åæfê– ìïë”ßàÛêۖ 쑣
ÞåÚ×ðÛän–èïÙÞâåéêߖזðæZêÛcá
áêÛèe–Øf”äe–áëâêßìZêåèï–äÛã×àn¤–Ì–
éåëc×éäe– ÚåØf– æåéáïêëàÛãۖ æƒß–
äZáëæë– éÛêë– ã×âåêè×áêåè–Ì×èߖ ¿Ì¤–
¡–ì×âäná–×ácän–ÙÛäë–ê×áåìå뢖”Û–àۖ
ìåðnᖠà×áå– ÚZèÛᖠ£– зº·ÈÃŤ
ÃZêۖ ðÚۖ äז æèåÚÛàäf– åØèåìéᑖ
ì‘Øfè–éêèåà¢–㐔Ûêۖä׆ۖcêÛäZƒÛ–
àۆêf–ëæåðåèäßê–äזäfáêÛèe–ڐâ۔ߣ
êe–ìfÙßµ
ƃߖì‘Øfèë–éêèåà–éߖì”Úï–ڐáâ×Ú£
äf– æèåÞâeÚäfêۖ æƒnéâë†Ûäéêìn¢– à×á–
æèåÜÛéßåäZâäf– àۖ ìïèåØÛäe¢– ðÛ£
àãeäז ìïãfäßêÛâäåéê– æè×ÙåìänÙޖ
äZéêèåà¢– ä唐– ז àÛàßÙޖ áì×âßê뢖
ãëén– Ø‘ê– á×âÛäe¢– ìïðáåë†Ûê– éߖ
éä×Úäåéê– ì‘ãfäï– æƒnéâë†Ûäéêìn– ז
åØéâëÞï– éêèåàÛ¢– ƒ×ðÛän– èïÙÞâåéêߖ
ז éä×Úäåéê– èåðàÛðÚë– éêèåàÛ¢– ðÚۖ
ä×惤–ì†ÛÙÞäï–ã×âåêè×áêåèï–Ì·È¿–
ז Ê»ÈÈ·– ã×àn– ×ëêåã×êßÙáåë–
éæåàá떣–éê×cn–æåëðۖæƒßÚ×ê–æâïä–×–
éêèåà–ð×cäۖæè×Ùåì×ꤖ·–Ùå–àۖàۆêf–
ìÛâãߖ ڐâ۔ßêe¢– éêèåà̷ۖȿ– ã×àn–
ƒ×ðÛän– æƒÛìåڐ– æZáåë– £– XºÄ(–
ÆG»¾·ÐÅÌÄ1–G»Ã»ÄT—–
Æèå– åؔßìë– ØëÚۖ äïän– åæfê– ì‘£
ÞåÚäe–æféêåìZän–ÚåãZÙnÙޖæâåÚßä–
זðìnƒ×ꢖæèåêå–àۖäëêäe–ãnê–éêèå࢖
áêÛ葖ØfÞÛã–äfáåâßáזãßäëê–æƒÛ£
éê×ìnêۖ ð– èåê×ìZêåèë– äז ã×âåêè×á£
êå袖é–ìåðnáÛã–ÚåàÛÚÛêۖäזâåëá뢖
ä×é×Únêۖéä×Úäå–éÛá×cáë–äזìïéå£
áåë– êèZì뢖 æåéÛáZêÛ¢– ä×âå”nêۖ äז
ìåðnᖠז àéêۖ ðז ÙÞìnâߖ Úåãפ– ÊŖ
Ļ˺)ÂÊ»–É–G»Ã»ÄÅÌUÖ
ÁËÂÊ¿ÌÊÅȻז Ãëénêۖ ãnê–
ã×âåêè×áêåè– Ì·È¿¢– é– än㖠àۖ êå–
éä×Úäe¤
À×áe–àéåë–âÛêå†än––êèÛäÚï–×–äåìßäáï–
ì–ð×Þè×Úän–êÛÙÞäßÙÛµ
ÌðÞâÛÚÛã–á–èåéêåëÙn–ÙÛäf–ÛäÛèÝßn–
àéåë– êå– èåðÞåÚäf– äåìe– ÛâÛáêèå£
ÞïÚè×ëâßÙáe–†ênæ×cáï–ÚƒÛìז̷ȿ–
ƒ×Úï–ÉëæÛ薼åèÙÛ¢–ä×Ønðnãۖäfáå£
âßá–êï搖æèå–áהÚeÞå–éۖ†ênæ×Ùnã–
êâ×áÛã–åږª–êëä–ì–ÙÛäf–©¤¯¯¦–Ác–ß–
éۖéêåà×äÛã–Ú單–êë䤖ºnáï–éÛéê×£
ìf–Ì·È¿–é–ìåðnáÛã–éߖàÛÚäåÚë†Û–
ìۆáÛèe– ڃÛìå– é×ãߖ æƒßìÛðÛãۖ ז
æå– ä׆ênæ×än– ëâå”nãۖ ז æƒnæè×ìז
äזðßãë–àۖÞåêåìפ
ÅÆÍÀÅÂÆ̖ àۖ äÛàâÛìäfà†n– ØëØ£
äåìZ–éÛá×cáזé–æåàÛðÚÛã–äזêèÞë–
ºÉ£«¨§– Â1з– ¬¦– é– ãåêåèÛã–
¾Åĺ·– ½¹Ì– §¬¦– ž«¢«– ¾ÆŸ– ðז
ÙÛä떩©¥«°§—Âd¤
VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER
SKUPINA ČEZ
www.cez.cz

Podobné dokumenty