Zpravodaj číslo 48 - Klub švýcarských salašnických psů

Komentáře

Transkript

Zpravodaj číslo 48 - Klub švýcarských salašnických psů
Vážení členové klubu.
Máme za sebou další chovatelský rok a věřím, že jste ho všichni prožili šťastně a
spokojeně. Pro naše pejsky nastává pár měsíců odpočinku od výstav, cvičáků a
zkoušek. Do konce roku nás čeká už jen narození několika vrhů štěňátek, na která se
těší ti, kteří jsou v této chvíli bez psího kamaráda.
Budeme-li bilancovat rok z pohledu výboru, můžeme říci, že jsme úspěšně
zorganizovali výstavy, které měly vaši bohatou účast a bonitace, na kterých nás potěšil
váš zájem o chov a tím následnou propagaci plemen. Dovoluji si tímto poděkovat
všem svědomitým a pečlivým chovatelům, kteří věnují mnoho svého času péči o
štěňátka, informují se o jejich výživě a socializaci a nenechávají vše jen „v rukou“
fenky.
Jaké máme předsevzetí na rok 2006? Kromě tradičních akcí – výstavy, svody
mladých a bonitace, bychom chtěli navázat bližší kontakty se zahraničními kluby
švýcarských salašnických psů. Nejen proto, abychom se jim mohli pochlubit našimi
odchovy, ale i proto, abychom s nimi mohli konzultovat problematiku zdraví našich
plemen, protože s množstvím jedinců, se zákonitě zvyšuje i počet různých
onemocnění, která mohou mít dědičný základ a ve státech, kde se tato plemena
čistokrevně chovají déle než dvacet let, existují studie, které nám mohou pomoci
v chovu a ušetřit několik let dohadů a tápání.
Přeji vám i vašim pejskům šťastné a veselé Vánoce, pohodového Silvestra a
mnoho splnitelných plánů do dalšího roku.
Lenka Schönbeková,
předsedkyně KŠSP
PLATBA ČENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2006
Vážení členové klubu,
jako přílohu Zpravodaje jste obdrželi poštovní poukázku na zaplacení
členského příspěvku pro rok 2006. Výše příspěvku zůstává i nadále 400,- Kč.
Platbu členského příspěvku proveďte nejpozději do 28.2.2006. Po tomto datu bude
provedena konečná kontrola a vytvořen nový seznam členů.
Jako jediný možný způsob platby, který umožní správnou identifikaci
Vaší platby je vyplnit správně variabilní symbol (VS) na poštovní poukázce.
KONSTRUKCE VARIABILNÍHO SYMBOLU: 01 AAAA 06
kde: 01
AAAA
06
je kód platby označující platbu členského příspěvku
je Vaše členské číslo (v případě, že je Vaše čl. číslo menší než
čtyřciferné, doplňte jej zepředu nulami – např. číslo 21 zapište
jako 0021)
je zkrácený letopočet
Například člen s členským číslem 145/92 vyplní VS takto: 01014506
Do VS tedy neuvádíme číslo za lomítkem, které uvádí rok přihlášení člena.
Správnému vyplnění variabilního symbolu věnujte opravdu pozornost.
V souvislosti s volbami nového výboru došlo ke změně sídla KŠSP a to: Lidická
31/a, 370 01 České Budějovice, ale číslo účtu se nezměnilo, účet byl pouze
předisponován k jiné pobočce České spořitelny.
Celá účetní agenda bude nyní zpracovávána počítačem a proto Vás žádáme,
abyste veškerým platbám na účet KŠSP věnovali patřičnou pečlivost a při
vyplňování poštovních poukázek uváděli nejprve příjmení a potom křestní jméno.
Romana Polická
matrikářka
Jana Beková
ekonomka
Obsah:
1.
Zprávy výboru
1.1. Výbor KŠSP, revizní komise KŠSP a poradci chovu KŠSP
1.2. Usnesení z členské schůze v Rožnově pod Radhoštěm a rozpočet na rok 2006
1.3. Chovatelská a bonitační směrnice pro rok 2006
1.4. Vyjádření výboru KŠSP k záštitě nad zkouškami psů
1.5. Klubové akce v roce 2006 pro všechna čtyři plemena ŠSP a termíny výstav
1.6. Klubové víkendy, Slavnosti ŠSP, výcvikové tábory
1.7. Další zprávy a vzkazy výboru
1.8. Tituly, pracovní zkoušky a další úspěchy
1.9. Úhyny psů
2.
Z činnosti klubu
2.1. Výsledková listina ze Klubové výstavy v Rožnově pod Radhoštěm
2.2. Hodnocení svodu mladých v Rožnově pod Radhoštěm
3.
Z chovatelské činnosti
3.1. Výsledky podzimní bonitace v Mohelnici
4.
Články a příspěvky
4.1. Jak bylo na IV. Ročníku LVT Přátelství 2005 v Roudné
4.2. Appenzellský salašnický pes, , malý salašník s velkým srdcem
4.3. SKV Koprovnica 2005
4.4. Multitalent „salašník.“
4.5. VSSÖ Swiss Mountain Dog Symposium
4.6. Malé ohlédnutí za 4. ročníkem Slavností švýcarských salašnických psů
4.7. Jak to vypadá ve světě?
4.8. Evidence výskytu vad, poruchy zdraví a příčin úhynů v populacích našich psů
4.9. Provádění DNA analýz
5.
Pozvánky a na akce
5.1. Pozvánka na jarní výcvikový a společenský víkend
5.2. Pozvánka na letní výcvikový a společenský tábor
5.3. Pozvánka na jarní psí tábor „U nás“
5.4. Pozvánka na letní psí tábor „U nás“
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 1
1. Zprávy výboru
1.1. Výbor KŠSP
Předseda
Lenka Schönbeková
Lidická 31/a, 370 01 České Budějovice
Tel:
603 462 046
E-MAIL:
[email protected]
Místopředseda
MVDr. Pavel Doubek – hlavní poradce chovu.
Okružní 831, 374 01 Trhové Sviny
Trhové Sviny
Tel:
386 322 978, 606 419 280
E-MAIL:
[email protected]
Ekonom
Jana Beková – navíc zajišťuje svody mladých
Kollárova 1027, 391 01 Sezimovo Ústí
Tel.:
381 263 006, 604 124 152
E-MAIL:
[email protected]
Matrikářka
Romana Polická - vedení registru přihlášek a potvrzení o
úhradě členských příspěvků, vydávání průkazek KŠSP,
zajišťování registru odchovů pro svody a bonitace
Vltavská 3, 625 00 Brno
Tel.:
777 326 227
E-MAIL:
[email protected]
Členové výboru
(abecedně)
Hana Antušková – redakce zpravodaje, tlumočnická a překladatelská činnost, komunikace s ČMKU
Pod baštami 3, 160 00 Praha 6 Hradčany
Tel:
233 324 516, 607 220 611
E-MAIL:
[email protected]
Alena Hečková - vedení databáze klubových dat
Bystřice nad Olší 442, 739 95 Bystřice nad Olší
Tel.:
558 353 076, 724 308 034
E-MAIL:
[email protected]
Mgr. Blanka Robešová, CSc. – zajišťování bonitací
Šaratice 85, 683 53 Šaratice
Tel.:
544 254 495, 607 654 027
E-MAIL:
[email protected]
Svatava Suchá – poradce chovu APZ a ESP, byla pověřena
hlavním poradcem chovu, aby pro zbytek roku 2005
zodpovídala i za chov VŠSP (za spolupráce pí Seidenglanzové).
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 2
Brníčko 1029, 783 91 Uničov
Tel.:
585 051 020, 732 885 343
E-MAIL:
[email protected]
Vlasta Topiarzová – výstavní referent.
Bystřice nad Olší 307, 739 95 Bystřice nad Olší
Tel.:
558 352 187, 604 162 968
Revizní komise KŠSP
Předseda
Pavel Pečenka
Mokrovousy 51, 503 15 Nechanice
Tel.:
495 447 423
Členové komise
(abecedně)
Ing. Vítězslav Eliáš
Podolí u Brna 395, 664 03 Podolí u Brna
Tel.:
544 247 634
Ing. Petr Němec
Lieberzeitova 27, 614 00 Brno
Tel.:
545 570 226, 541 152 808
Poradci chovu
Hlavní poradce
chovu a poradce
chovu BSP
Působnost
Poradce chovu
BSP
Působnost
Poradce chovu
BSP a evidence
krycích psů
Působnost
MVDr. Pavel Doubek
Okružní 831, 374 01 Trhové Sviny
Tel:
386 322 978, 606 419 280
E-MAIL:
[email protected]
Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
Šaratice 85, 683 53 Šaratice
Tel.:
544 254 495, 607 654 027
E-MAIL:
[email protected]
Brněnský, Zlínský, Ústecký, Liberecký kraj a kraj Vysočina
RNDr. Libuše Veselá
Chválkovická 88, 773 00 Olomouc
Tel.:
585 315 704
Moravskoslezký, Olomoucký, Pardubický a
Královéhradecký kraj
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 3
Poradce chovu
VSSP a evidence
krycích psů
Působnost
Marta Seidenglanzová
Mirochov 60, 378 04 Chlum u Třeboně
Tel.:
384 783 112
celorepubliková
Poradce chovu
ESP a APZ
a evidence
krycích psů
Působnost
Svatava Suchá
Brníčko 1029, 783 91 Uničov
Tel.:
585 051 020, 732 885 343
E-MAIL:
[email protected]
celorepubliková
1.2. Usnesení z členské schůze v Rožnově pod Radhoštěm a rozpočet na rok 2006
I. Členská schůze bere na vědomí:
− zprávu o činnosti výboru KŠSP a klubu salašnických psů jako celku
− zprávu o fyzickém předání úředních a ekonomických dokladů panem Ing.
Vítězslavem Eliášem paní Janě Bekové a jejich odkontrolování revizní
komisí
II. Členská schůze schvaluje:
− volbu předsedajícího členské schůze – pověřena Lenka Schönbeková
pro
: 53
proti
: 0
zdržel se
: 1
− jednací řád členské schůze
pro
: 54
proti
: 0
zdržel se
: 0
− volbu mandátové komise ve složení pí.Ambrosová,Pultarová,Říčánková
pro
: 47
proti
: 0
zdržel se
: 3
− volbu návrhové komise ve složení: pí: Pavlatová,Dohnalová,p.Ludvík
pro
: 51
proti
: 0
zdržel se
: 3
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 4
− volbu zapisovatele členské schůze: pí Robešová
pro
: 52
proti
: 0
zdržel se
: 1
− zprávu revizní komise
pro
: 53
proti
: 0
zdržel se
: 1
− rozpočet pro rok 2006 (viz příloha)
pro
: 44
proti
: 3
zdržel se
: 3
− návrh výboru KŠSP neproplácet příspěvky na mezinárodní výstavy od
1.8.2005
pro
: 35
proti
: 8
zdržel se
: 4
− usnesení členské schůze
pro
: 38
proti
: 0
zdržel se
: 0
III. Členská schůze ukládá:
Výboru klubu:
− zjistit podmínky a možnosti změny z tetování na čipování psů
− v příštím zpravodaji informovat členskou základnu o problematice a
možnosti RTG loketních kloubů s tím,že příští členská schůze rozhodne o
tom, zda RTG loketních kloubů bude povinné.
Přečteno, schváleno.
V Rožnově pod Radhoštěm 15.10.2005
Návrhová komise : Pavlatová Bohuslava
Dohnalová Jana
Ludvík Jan
Usnesení zapsala v Rožnově 15.10.2005 Pavlatová Bohuslava
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 5
Rozpočet na rok 2006
Příjmy
1.
2.
3.
4.
5.
Členské příspěvky (900 členů x 400) =
Poplatky za kontroly vrhu (550 štěňat x 200,-)
Klubová výstava – jubilejní – jaro 2006
Speciální klubová výstava – podzim 2006
Bonitace
Celkem příjmy
360.000,110.000,130.000,76.000,48.000,724.000,- Kč
Výdaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Cestovné na kontroly vrhu a ostat. výdaje
Klubová výstava jubilejní – jaro 2006
Jarní svod
Speciální klubová výstava – podzim 2006
Podzimní svod
Bonitace
Zpravodaj KŠSP (3 čísla)
Klubové víkendy
Výcvikový tábor
Údržba WWW stránek
Repase PC a doplnění počítač. techniky
vč. licencí na používané programy
Příspěvek na provedení DNA analýz
Odvod srážkové daně
Členský příspěvek ČMKU
Rezerva – účast na zahr. aktivech
Katalog krycích psů
Ostatní výdaje
Celkem výdaje
110.000,145.000,10.000,66.000,10.000,48.000,75.000,10.000,5.000,24.000,60.000,40.000,5.000,6.000,20.000,35.000,55.000,-
724.000,- Kč
Rozpočet schválen na členské schůzi dne 15. října 2005 v Rožnově pod Radhoštěm
1.3. Chovatelská a bonitační směrnice pro rok 2006
1. Chovatelská směrnice:
1.1. Chovný cíl:
Chovným cílem KŠSP je chov čtyř plemen švýcarských salašnických psů,
odpovídajících svými povahovými a exteriérovými vlastnostmi
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 6
standardům FCI, při zachování a prohlubování genetického zdraví
populace a zachování biologického zdraví každého jedince.
1.2. Chovné zvíře
Chovným psem se rozumí pes starší 18-ti měsíců, který byl hodnocen
podle této bonitační směrnice jako chovný I. nebo chovný II., respektive
zahraniční krycí pes, který splňuje podmínky chovnosti v zemi původu v
souladu s předpisy FCI. Chovnou fenou se rozumí fena starší 18-ti měsíců,
která byla hodnocena podle bonitační směrnice jako chovná I. nebo
chovná II., respektive importovaná březí fena nebo fena ze zahraničí
zapůjčená, která splňuje podmínky chovnosti v zemi původu v souladu s
předpisy FCI. U všech zvířat musí být splněny podmínky kontroly zdraví
předepsané bonitační směrnicí KŠSP.
1.3. Krytí a inseminace
Krytí může být provedeno na základě platného krycího listu. Náhrady za
krytí jsou věcí dohody mezi majitelem psa a majitelem feny. Po krytí
posílá do 7 dnů majitel krycího psa kopii č. 2. krycího listu hlavnímu
poradci chovu KŠSP. Inseminace může být povolena pouze v souladu s
chovatelským řádem KŠSP. Povolení inseminace musí být uvedeno v
krycím listu. Majitel psa předá po nakrytí chovateli fotokopii průkazu
původu, bonitační karty a výstavních ocenění psa.
1.4. Porod feny
Porod feny je hlášen HPCH KŠSP do 5. dnů zasláním 3. kopie krycího
listu. Krycí list je zaslán i v případě nezabřeznutí feny. Součástí této kopie
je i hlášení o průběhu porodu. Chovatel obdrží nejpozději do čtyř týdnů
stáří štěňat instrukce k zápisu štěňat. Nevyužitý krycí list je chovatel
povinen vrátit nejpozději do konce kalendářního roku HPCH KŠSP
1.5. Kontroly vrhů
Hlavní poradce chovu KŠSP organizuje kontroly vrhu. Kontrolami vrhů
jsou pověřováni členové chovatelské skupiny (komise). Rozlišují se tyto
kontroly podle času a účelu : I. kontrola vrhu, průběžná kontrola vrhu,
II. kontrola vrhu (přejímka vrhu ).
1.5.1. I. kontrola vrhu se provádí dle potřeby u začínajících chovatelů, u
vrhů po nově zařazených chovných zvířatech, u vrhů , kde se
vyskytly určité genetické problémy v minulosti u rodičů, v
ostatních případech podle uvážení HPCH KŠSP a na vyžádání
chovatelem. Cílem první kontroly není zhodnocení kvality
jednotlivých štěňat. První kontrolou posoudí poradce vrh a
podmínky chovu. Rozhovorem s chovatelem zjistí další důležité
informace, jako např. průběh a problémy během krytí a březosti,
průběh porodu, porodní hmotnost štěňat, pravděpodobné příčiny
mrtvě narozených a uhynulých štěňat (anatom. vady, abnormální
velikost, nedostatečné vyvinutí aj.), přibližné rozložení bílých
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 7
znaků mrtvě narozených a uhynulých štěňat. O I. kontrole je
proveden zápis.
1.5.2. Průběžné kontroly se provádějí na vyžádání chovatelem nebo při
zjištění závažných nedostatků při I. kontrole. Průběžných kontrol
může být nařízeno i několik.
1.5.3. II. kontrola vrhu ( přejímka vrhu ) se provádí vždy. Kromě
zhodnocení obecných podmínek chovu jsou zde podrobněji
hodnocena jednotlivá štěňata . Označení musí být provedeno
soukromým vet. lékařem nebo osobou způsobilou k tomuto úkonu
v souladu se zákonem „246/1999 sb. na ochranu zvířat proti týrání“
před přejímkou vrhu nebo při ní . Tetování může být provedeno
nejdříve v šesti týdnech stáří štěňat. O II. kontrole je proveden
zápis, chovatel je povinen s ním seznámit majitele štěňat.
1.5.4. V případě pochybnosti o původu štěňat může být výborem klubu na
návrh poradce chovu nařízen odběr krve pro analýzu DNA u psa,
feny a štěňat.
1.6. Zápis vrhu
Zápis vrhu se provádí na základě přihlášky vrhu. Průkazy původu vystaví
PK 1 ČMKU po zaplacení poplatku za kontrolu vrhu pro KŠSP.
1.7. Označování zvířat
Označování zvířat se provádí tetováním do pravého ucha a to u celého
vrhu současně v jeden den. Odložení tetování u jednotlivého štěněte může
být povoleno pouze ze zdravotního důvodu (poranění ušního boltce, zánět
vnějšího zvukovodu aj. ) a rozhodne o něm veterinární lékař nebo
kontrolující poradce chovu. Označení zvířete mikročipem je věcí majitele.
Toto označení nemůže zatím nahradit tetování.
2. Bonitační směrnice
2.1 Svody a bonitace
2.1.1. Svod mladých zvířat Klub organizuje svod mladých, kterého se
mohou účastnit zvířata od 6. do 18. měsíců stáří. Svod mladých
zvířat se organizuje minimálně 2x ročně. Cílem je zhodnocení
zdravého vývoje mladého psa a včasné upozornění na případné
nedostatky ve vývoji mladého psa a posouzení vyrovnanosti vrhu.
Význam má svod také pro vyhodnocení odchovů a včasné
zachycení dědičných zdravotních a exteriérových vad. O výsledku
svodu je informován majitel i chovatel.
2.1.2. Bonitace ( Chovný svod )
Bonitace je organizována předsednictvem klubu. K bonitaci může
být předveden pes (fena) starší 18. měsíců. Na žádost majitele
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 8
může být bonitován pes nebo fena mladší. Toto zvíře je hodnoceno
podle stejných kritérií jako zvířata nad 18 měsíců. Bonitace je
pořádaná nejméně 2x ročně. Bonitaci provádí bonitační komise.
Bonitační komise vydává rozhodnutí o využitelnosti psa (feny ) v
chovu. Předmětem hodnocení je posouzení exteriéru, povahových
vlastností a zdraví. Výsledkem posouzení je vytvoření bonitačního
kódu a přidělení třídy chovnosti:
chovný I ... pes ( fena ) splňuje požadavky dané chovatelským
cílem.
chovný II ... pes ( fena ) má určitý nedostatek, který je nutno
respektovat při výběru partnera a je třeba v tomto znaku sledovat
potomstvo nebo získanou vadu, která by mohla zastřít vadu
genetickou (vylomení zubu úrazem, amputace ocasu, poškození
očního víčka úrazem aj.) Chovatelská skupina má možnost dle
závažnosti nedostatku po jednom nebo několika vrzích chovnost
přerušit do vyhodnocení potomstva. Podle výsledku může být pes
(fena) využíván nadále v chovu nebo z chovu vyřazen.
nechovný ... pes ( fena ) vykazující hrubé vady nad rámec
standardu.
odložení bonitace - pes ( fena) nebyl předveden v dobrém
zdravotním stavu nebo majitel nezvládl předvedení psa a bonitační
komise není přesvědčena o dědičném základu těchto nedostatků.
Umožní se tak předvedení psa na některé další bonitaci.
2.1.3. Svod plemeníků
Je organizován předsednictvem KŠSP minimálně 2x ročně. Krycí
pes musí být předveden na svodu plemeníků minimálně 1x za dva
roky. Při nedodržení této podmínky nebude pes zařazen do
seznamu krycích psů pro následující rok. Po splnění svodu bude
pes do seznamu opětovně zařazen. Účast na bonitaci nahrazuje
svod. Hlavním úkolem je představení chovných psů chovatelské
veřejnosti. Svod plemeníků může být organizován samostatně nebo
při jiné klubové akci.
2.2. Bonitační komise
Bonitační komisi jmenuje vedoucí plemenné knihy KŠSP. Její činnost je
omezena na dobu bonitace a vyhodnocení bonitace. Členy bonitační
komise jsou HPCH KŠSP jako předseda bonitační komise nebo jím
jmenovaný zástupce, posuzovatel exteriéru psů s aprobací pro posuzování
skupiny švýcarských salašnických psů a jeden nebo více zástupců klubu,
jako členové bonitační komise. Je účelné udržovat alespoň částečnou
kontinuitu ve složení bonitačních komisí.
2.3 Exteriérové hodnocení zvířete a hodnocení povahových vlastností
Hodnocení zvířete sestává z měření zvířete, prohlídky zubů, prohlídky
varlat u psů a exteriérového hodnocení v klidu i za pohybu zvířete.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 9
Povahové vlastnosti se hodnotí na závěr podle projevů zvířete v průběhu
jeho předvedení a měření. Součástí bonitace je pořízení fotodokumentace
zvířete pro potřeby klubu.
2.4 Kontrola zdraví
2.4.1 Dysplasie kyčelních kloubů.
Pro zařazení do chovu je u všech čtyř plemen ŠSP nutné
rentgenologické vyšetření kyčelních kloubů u psa i feny po
15.měsíci stáří. Rentgenové snímky mohou provádět libovolná
vybavená veterinární pracoviště, snímky jsou zasílány veterinárním
pracovištěm k vyhodnocení na adresu smluvního vyhodnocovatele
určeného výborem klubu.
Toto pracoviště vyhodnocuje snímky pro klub podle předpisů FCI.
Do chovu se nově nezařazují zvířata s hodnocením horším než C
podle FCI u VŠSP a BSP , horším než D u APZ a ESP.
Smluvní vyhodnocovatelé KŠSP od 1.7.2003
MVDr. Milan Snášil, CSc.,
Luční 62, 616 00 Brno, tel.č. 549 251 419
MVDr.Milan Decker,
Krchleby 44, 345 61 Staňkov u Domažlic, tel.č. 379 492 722
MVDr. Stanislav Doškář,
Podhorská 16, 150 00 Praha 5, tel.č. 257 210 841
2.4.2 Dysplasie loketních kloubů a OCD ramenního kloubu
Pro zařazení do chovu je u všech čtyř plemen ŠSP doporučené
rentgenologické vyšetření loketních kloubů a OCD ramenního
kloubu u psa i feny po 15.měsíci stáří. Rentgenové snímky mohou
provádět vybavená veterinární pracoviště v okolí bydliště majitele
psa, snímky jsou zasílány veterinárním pracovištěm k vyhodnocení
na adresu smluvního vyhodnocovatele určeného výborem klubu.
Toto pracoviště vyhodnocuje snímky pro klub podle předpisů FCI.
2.4.3. Odvolání proti výsledku vyhodnocení DKK, DLK a OCD se
provádí podle směrnic a předpisů ČMKU.
2.4.4. Atrofie sítnice ( u ESP )
Před zařazením do chovu je u ESP nutné vyšetření očí (PRA) u psa
i feny. Toto vyšetření nesmí být k datumu krytí starší než 1 rok.
Vyšetření mohou provádět vybavená veterinární pracoviště v České
republice.
MVDr. Jiří Beránek,
Husova 1747, 530 03 Pardubice
Tel:466262914 Mail: [email protected]
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 10
MVDr. Vladimír Knapík,
Jaroslavice 301, 760 01 Zlín
Tel:723014698, 577222737 Mail: [email protected]
MVDr. Petr Staňa,
Budečská 7, 702 00 Ostrava 1
Tel:596120482, 603244263 Mail: [email protected]
MVDr. Pavla Trnková
Vlčnovská 16, 628 00 Brno
Ordinace: Fillova 14, 602 00 Brno
Tel:548520099, 604824924 Mail: [email protected]
MVDr. Pavel Hron,
Praha 8, nám. Dr. V. Holého 8,
www: http://www.vet-klin-erika.cz/ Tel:284821784
Vyšetření musí být vyhodnoceno jako negativní podle předpisů
FCI.
2.4.5 Vyhodnocování DKK, DLK a OCD je smluvně dohodnuto mezi
KŠSP a pověřenými veterinárními pracovišti.
2.4.6 Všechny úrazy, které mohou zastřít vadu genetickou (vylomení
zubu úrazem, amputace ocasu, poškození očního víčka úrazem aj.)
musí chovatel doložit veterinárním potvrzením a zápisem v průkaze
původu.
2.5. Bonitační kód
Bonitační kód je číselné a písmenné vyjádření exteriérových, povahových
a zdravotních vlastností zvířete. Bonitační kód slouží k hrubé orientaci při
párování chovných jedinců a k vyhodnocování potomstva.
2.6. Zařazení zvířat do chovu
Do chovu se zařazují chovná zvířata ( viz. 1.2. ), která byla nejméně
dvakrát předvedena na některé z těchto výstav: speciální a klubové výstavy KŠSP, speciální výstava pasteveckých plemen Praha, mezinárodní a
národní výstavy, zahraniční klubové a mezinárodní výstavy. Podmínkou je
předvedení alespoň jednou ve třídě mladých a výše (stáří nad 9. měsíců ).
Cílem je dostatečné představení chovných jedinců veřejnosti. U
zahraničních krycích psů a importovaných březích fen nebo zapůjčených
fen podmínka výstav odpadá. Majitel psa zašle po bonitaci originál
průkazu původu, oboustrannou fotokopii průkazu původu a fotokopii
bonitační karty pověřenému funkcionáři klubu, který zajistí přeregistraci u
PK1 ČMKU a založí kartu krycího psa. Majitel feny zašle poradci chovu
oboustrannou fotokopii průkazu původu, fotokopii bonitační karty a
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 11
vyplněnou žádost o krycí list. Poradce chovu založí kartu feny a zašle do
30-ti dnů po obdržení žádosti chovateli krycí list s kopií pro majitele psa.
Přeregistrace a založení knihy odchovů se u feny provádí až při zápisu
prvních štěňat u PK1 ČMKU.
2.7. Využívání zvířat v chovu.
Počet krytí u psa za rok je omezen na 10 zapsaných vrhů s výjimkou psů chovný II. s omezeným počtem krytí. Počet vrhů je povinen sledovat
majitel krycího psa. Při překročení počtu vrhů bude pes vyřazen ze
seznamu krycích psů na následující chovatelský rok. Pes může krýt i feny
zahraničních majitelů bez omezení v souladu s předpisy FCI. V tomto
případě provede majitel psa zápis v knize krytí a zašle zprávu HPCH
KŠSP spolu s fotokopií průkazu původu a dokladu o chovnosti feny.
Počet vrhů u feny je regulován na jeden vrh za kalendářní rok (od 1.1. do
31.12. ).
2.8. Vyřazení zvířat z chovu
Chovnost feny zaniká k datu dovršení věku 8 roků, chovnost psa zaniká
ukončením chovatelského roku ( od 1.11. do 31. 10. ) ve kterém dovršil
věku 8 roků. Chovnost psa lze prodloužit na žádost majitele vždy o
chovatelský rok. Podmínkou je předvedení psa na klubové , speciální
výstavě KŠSP, mezinárodní nebo národní výstavě v předcházejícím roce,
případně předvedení na svodu krycích psů. Vyřazení z chovu může být
provedeno i na základě doporučení HPCH KŠSP a schválení
předsednictva klubu při výskytu závažných genetických vad a onemocnění
u potomstva nebo při závažném onemocnění chovného jedince. O vyřazení
z chovu může požádat i majitel zvířete.
3. Řízení chovu
Za odborné řízení chovu zodpovídá v plném rozsahu hlavní poradce chovu
KŠSP.
3.1 Hlavní poradce chovu KŠSP
HPCH je člen předsednictva KŠSP. Je volen a odvoláván předsednictvem
klubu. Organizuje vedení Plemenné knihy KŠSP pro čtyři plemena
švýcarských salašnických psů. Spolupracuje při zápisu štěňat s PK
ČMKU. Zodpovídá plně za odborné vedení chovu v KŠSP. HPCH KŠSP
řídí činnost chovatelské skupiny.
3.2. Chovatelská skupina a poradce chovu.
Chovatelská skupina je navrhována HPCH KŠSP a schvalována
předsednictvem klubu. Chovatelskou skupinu tvoří nestanovený počet
poradců chovu. Počet je dán potřebami klubu. Činnost chovatelské skupiny
je zaměřena na sběr informací o odchovech a chovných zvířatech,
vyhodnocování výsledků chovu, odbornou pomoc při vedení PK KŠSP a
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 12
pomoc chovatelské veřejnosti. Činnost chovatelské skupiny řídí HPK
KŠSP.
Chovatelská komise KŠSP
MVDr. Doubek Pavel (HPCH KŠSP) Polická Romana
Mgr. Robešová Blanka
Beková Jana
Ing. Vladimír Doležal
Seidenglanzová Marta
Suchá Svatava
Ing. Eliáš Vítězslav
Topiarzová Vlasta
Hečková Alena
Hendrychová Božena
Ing. Vejsada Pavel
MVDr. Krys František
RNDr. Veselá Libuše
Zátopková Irena
Pečenka Pavel
Chovatelská a bonitační směrnice byla schválena výborem klubu
17.listopadu 2005.
1.4. Vyjádření výboru KŠSP k záštitě nad zkouškami psů
Výbor KŠSP souhlasí s tím, aby pořadatelé výcvikových víkendů a letních
táborů pro švýcarské salašnické psy pořádali zkoušky podle zkušebních řádů KJ
Brno a IPO pod záštitou KŠSP.
Zkoušky podle NZŘ ČR jsou ke dni podpisu tohoto vyjádření stále
podmíněny členstvím psovoda v Českém kynologickém svazu.
Všichni, kteří chtějí podobné zkoušky pořádat, je musí s předstihem min. 3
měsíce nahlásit předsedovi KŠSP, který s jejich návrhem seznámí všechny členy
výboru a organizátorům zašle písemné vyjádření do 15 dnů po obdržení žádosti.
Povinnosti organizátora pro získání finančního příspěvku od KŠSP ve výši 5000,Kč na výcvikové víkendy, tábory, slavnosti:
− akci musí nahlásit do 31.8. předchozího roku, než ve kterém se akce
uskuteční (za účelem zohlednění částky do rozpočtu na následující rok)
− do dvou měsíců po skončení akce předá ekonomovi klubu kompletní
vyúčtování celé akce. Rozpočet akce, včetně zohlednění příspěvku, nesmí
vykazovat zisk. Ziskové akce ztrácejí na finanční příspěvek nárok.
Příspěvek vyplatí organizátorovi ekonom klubu formou zálohy nebo po
vyúčtování akce. V případě zálohové výplaty a nesplnění výše uvedených
podmínek, je organizátor povinen zálohu vrátit ekonomovi klubu.
Veškerá povolení nutná k pořádání zkoušek si vedoucí výcvikových víkendů a
táborů zajistí sami. Předseda KŠSP tato povolení opatří v případě legislativní
nutnosti svým podpisem a razítkem klubu. Nemusí však být zkouškám přítomna.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 13
Jedna kopie ode všech povolení včetně kopie přehledu o uskutečněných zkouškách
se bude zasílat na adresu předsedy KŠSP
Za řádně vedené zkoušky a bezpečnost lidí i psů ručí vedoucí těchto akcí.
Za výbor klubu: Lenka Schönbeková
předsedkyně
MVDr. Pavel Doubek
místopředseda
V Pelhřimově dne 17.11.2005
1.5. Klubové akce v roce 2006 pro všechna čtyři plemena ŠSP a termíny výstav
Klubová výstava
13. května 2006 v areálu ATC Knížecí rybník, Zárybničná Lhota, Tábor.
Tato výstava bude jubilejní k 20. výročí založení Klubu švýcarských salašnických
psů v ČR.
Speciální klubová výstava
16. září 2006 v Campingu Rožnov v Rožnově pod Radhoštěm.
Členská schůze
16. září 2006 v Campingu Rožnov v Rožnově pod Radhoštěm.
Jarní bonitace 11. a 12. března 2006 v Mladé Boleslavi na Krásné Louce.
Podzimní bonitace 30. září a 1. října 2006 v Mohelnici u Olomouce.
Na bonitaci zveme majitele psů pouze 1x přibližně v době dosažení 18 měsíců věku
psa. To je nejnižší věková hranice umožňující účast na bonitaci. Účast na bonitaci
není povinná. Vzhledem k pozdějšímu dospívání velkých plemen je na uvážení
každého majitele, kdy se bonitace se svým psem zúčastní. Na vámi zvolený termín
je třeba přihlásit se s předstihem minimálně 20 dnů paní Blance Robešové.
Jarní svod mladých 14. května 2006 v areálu ATC Knížecí rybník, Zárybničná
Lhota, Tábor.
Podzimní svod mladých 17.září 2006 v Campingu Rožnov v Rožnově pod
Radhoštěm.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 14
Výstavy v ČR:
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ V ČR 2006
Datum
11.12.2.
22.23.4.
29.4.30.4.
20.21.5.
24.25.6.
2.-3.9.
Místo
Brno
Uzávěrka/Výsledky
I. 12.12.2005
II. 9.1.2006
Kontakt
Sekretariát MVP
p.o.box 87
638 00 Brno
tel.+fax: 548 522 129, 543 233 379
http://www.vystavypsu.cz
České
Budějovice
ČB kynologický klub
P.o.box 238, Klostermannova 7, 370 04 České
Budějovice
tel./fax: 387 330 454, tel.: 387 203 926
ing.Dagmar Veselková, Planá 71, 370 01
České Budějovice
http://www.intercanis.cz/
email : [email protected]
Praha
ČKS - Sekretariát výstavy
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
http://www.czkynologie.cz/,
http://www.vystavapsu.cz/
email : [email protected]
I. 17.2.2006
II. 3.3.2006
Litoměřice
MVP
Nord Bohemia Canis
p.o.box 178
412 01 Litoměřice
tel.+fax:416 734 059, tel.: 416 731 038
http://www2.webpark.cz/nordbohemiacanis/
email : [email protected]
Brno
MVP Intercanis
Všetičkova 5
602 00 Brno
tel.: 543 211 558, fax: 543 212 026
http://www.intercanis.cz
e-mail: [email protected]
Mladá
Boleslav
Interdog Bohemia
MVP - Sekretariát
Luční 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 327 220
http://www.interdogbohemia.com
e-mail: [email protected]
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 15
7.-8.10.
18.19.11.
České
Budějovice
ČB kynologický klub
Pošt. box 238, Klostermannova 7
370 04 Č. Budějovice
tel./fax: 387 330 454, tel.: 387 203 926
http://www.intercanis.cz/
email : [email protected]
Praha
ČKS - Sekretariát výstavy
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
tel.+fax: 266 722 235
http://www.czkynologie.cz/,
http://www.vystavapsu.cz/
e-mail: [email protected]
I. 8.9.2006
II. 22.9.2006
NÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ V ČR 2006
Datum
Místo
14.-15.1. Olomouc
8.-9.4.
Ostrava
Uzávěrka/Výsledky
I. 18.11.2006
II. 1.12.2006
Kontakt
MSKS
Třída kapitána Jaroše 35
602 00 Brno
Tel./fax: 545 244 693
tel.: 545 574 087
http://www.psivystava.cz/, http://www.msks.cz/
e-mail: [email protected]
NVP
p.o.box 130
709 00 Ostrava/Mar.Hory
tel. 596 516 891
fax: 597 488 192
22.-23.7. Mladá Boleslav
NVP - Sekretariát
Luční 286
293 01 Mladá Boleslav
tel.+fax: 326 327 220
http://www.interdogbohemia.com
e-mail: [email protected]
23.-24.9. Brno
NVP
Všetičkova 5
602 00 Brno
http://www.intercanis.cz
e-mail: [email protected]
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 16
TERMÍNY SVĚTOVÝCH A EVROPSKÝCH VÝSTAV DO ROKU 2008
9.-11.6.2006
Datum
Typ
Místo
European Dog Show Finsko - Helsinki
9.-12.11.2006
World Dog Show
Polsko - Poznaň
24.-27.5.2007
World Dog Show
Mexiko - Mexico
City
8.-10.6.2007
European Dog Show
Chorvatsko Záhřeb
3.-6.7.2008
World Dog Show
Švédsko Stockholm
3.-5.10.2008
European Dog Show
Maďarsko Budapešť
Všechny údaje jsou převzaty z internetu
Seznam neloveckých nepracovních plemen psů, u kterých je možno otevírat třídu
pracovní na nižších typech výstav (oblastních, krajských, národních, klubových a
speciálních) v ČR a současně stanovení druhů a stupňů zkoušek, jejichž úspěšné
splnění nutno prokázat pro vystavení malého certifikátu.
 2/3/1 45,46,47,58 všechna plemena švýcarských salašnických psů
 ZOP, ZPU 1, ZPOP 1(KJ Brno)
 Všechny zkoušky dle MZŘ IPOR (SZBK ČR)
 BH, FH 1, IPO 1, všechny zkoušky dle NZŘ ČR (ČKS, MSKS)
1.6. Klubové víkendy, Slavnosti ŠSP, výcvikové tábory
Slavnosti švýcarských salašnických psů 1.- 3. září 2005 v rekreačním středisku
BUDOUCNOST, v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí.
Klubový víkend v Radíkově 24. – 25.6. 2006
Bližší informace najdete v příštím čísle Zpravodaje nebo na www.kssp.cz
Jarní výcvikový víkend 2006 13. – 16.4.2006
Autokemp „OBORA“ Veltrusy
V. ročník letního výcvikového tábora 12. – 27. 8. 2006
Autokemp Roudná u Soběslavi
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 17
I. ročník jarního psího tábora U nás
Pecka u Nové Paky 27.4. – 1.5.2006
I. ročník letního psího tábora U nás
Svatá Kateřina 21.8. – 31.8.2006
1.7. Další zprávy a vzkazy výboru
− Pokud chtějí majitelé psa či feny krýt v zahraničí, bude po nich většinou
požadováno předložení vyhodnocení rtg. loketních kloubů. KŠSP má povolené
stejné vyhodnocovatele jako na DKK. U plemene VŠSP se ve většině případů
požadují i výsledky OCD (osteochondroza ramenního kloubu). Od 1.12.2005
platí, že tyto snímky mohou pro KŠSP vyhodnocovat opět pouze stejní
vyhodnocovatelé jako na DKK.
Lenka Schönbeková
− Byly doplněny plemenné knihy a katalogy krycích psů
Lenka Schönbeková
− Ráda bych tlumočila poděkování dánských rozhodčích, kteří posuzovali na
klubové výstavě v Rožnově pod Radhoštěm. Cituji:
„Milý KŠSP,
konečně jsme doma po naší (bohužel) krátké návštěvě a dovolené v ČR.
Chceme vám poděkovat za velice hezkou výstavu a vyjádřit vděčnost za
poskytnutí možnosti setkat se s členy vašeho klubu a s vašimi pejsky. Byly to
nezapomenutelné dny v Rožnově pod Radhoštěm. Velké díky. Srdečně zdraví
Lisbet a Jens Utke Ramsingovi.“ Konec citátu.
Hana Antušková
− Na základě žádosti členské základny bylo zasláno 9 náhodně vybraných rtg.
snímků DKK na specializované pracoviště ve Švýcarsku. Záměrem bylo
srovnat výsledky našich a zahraničních vystavovatelů.
Vyhodnocení ve Švýcarsku
B/A
A/A
A/A
A/A
B/B
C/C
A/B
A/A
A/A
Vyhodnocení v ČR
0/0
1/1
0/0
0/0
0/1
1/2
2/2
0/1
1/0
Výsledek lze shrnout: Výsledky zahraničních vyhodnocovatelů se v podstatě
shodují s výsledky smluvních vyhodnocovatelů KŠSP.
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 18
1.8. Tituly, pracovní zkoušky a další úspěchy
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
UDĚLUJE TITUL
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně BSP LIBRA Lamia Mater,
číslo zápisu CMKU/BSP/3974/04/04.
Majiteli jsou Markéta a Vladimír Paslerovi
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
UDĚLUJE TITUL
ČESKÝ ŠAMPION
psovi BSP CARDA z Milešovské salaše,
číslo zápisu ČMKU/BSP/2382/01/04.
Majitelkou je Stáňa Holčáková.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 19
psovi BSP Jch. AMOR Queen Elsa,
číslo zápisu ČMKU/BSP/2752/02/04.
Majitelkou je Jiřina Kostková.
feně VSP ALYYSA from Swiss Star,
číslo zápisu ČMKU/VSP/83/02/04.
Majitelkou je Milena Krajčovičová.
feně BSP MELIAN z Gemerskej Polomy,
číslo zápisu ČMKU/BSP/2829/02/02/05.
Majitelkou je Lucie Šajnohová.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 20
psovi ESP ART od Magdalenky,
číslo zápisu ČMKU/ESP/29/02/04.
Majitelkou je Marcela Janků.
feně BSP BÁRA z Březové studánky,
číslo zápisu ČMKU/BSP/2317/01/04.
Majitelkou je Lenka Pátková
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 21
SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA BRATISLAVA
UDĚLUJE TITUL
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY
feně VSP LAURA Svisart
Číslo zápisu SPKP/44
Majiteli jsou Anna a Gejza Žigovi
SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA BRATISLAVA
UDĚLUJE TITUL
SLOVENSKÝ VETERÁN ŠAMPION
feně BSP EDITA z Gemerskej polomy
Číslo zápisu ČMKÚ/1206
Majitelem je Pavel Dobeš
MAĎARSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
UDĚLUJE TITUL
JUNIOR ŠAMPION MAĎARSKA
feně VSP ARSIONÉ Krescencis,
číslo zápisu SPKP 116.
Majitelkou je Jana Liptajová, Častá Píla, Slovenská Republika
MAĎARSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA
UDĚLUJE TITUL
ŠAMPION MAĎARSKA
feně VSP ISOTTA from Balihara Ranch,
číslo zápisu SPKP 74.
Majitelkou je Jana Liptajová, Častá Píla, Slovenská Republika
CHORVATSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
UDĚLUJE TITUL
CHORVATSKÝ ŠAMPION KRÁSY
feně VSP LAURA Svisart
Číslo zápisu SPKP/44
Majiteli jsou Anna a Gejza Žigovi
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 22
POLSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
UDĚLUJE TITUL
POLSKÝ ŠAMPION
feně VŠSP ATHENA von Casslov
Číslo zápisu ČMKU/VSP/76/-02/02
Majitelem je Miroslav Baroň, Frenštát p. Radhoštěm
TITUL INTERŠAMPION
ZÍSKALA
fena ASP HEIDI from Balihara Ranch,
číslo zápisu ČMKU/ASP/13/00/99.
Majitelkou je Jana Liptajová, Častá Píla, Slovenská Republika
fena VSP LAURA Svisart
Číslo zápisu SPKP/44
Majiteli jsou Anna a Gejza Žigovi
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 23
PRACOVNÍ ZKOUŠKY
Fena BSP LIBRA Lamia Mater,
číslo zápisu CMKU/BSP/3974/04/04,
vykonala dne 25.8.2005 zkoušku ZOP,
známka VÝBORNÁ, počet bodů 98.
Majiteli jsou Markéta a Vladimír Paslerovi,
Fena BSP CAPPY z Mokrovous,
číslo zápisu CMKU/BSP/3514/03,
vykonala dne 25.8.2005 zkoušku ZPU1.
Majitelkou je Jiřina Kostková
Pes BSP JUSTIN z Akátové aleje,
číslo zápisu CMKU/BSP/2741/02/05,
složil zkoušku ZPU1,
počet bodů 133.
Majitelkou je Hana Antušková z Prahy.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 24
1.9. Úhyny
S POLITOVÁNÍM OZNAMUJEME
Dne 5. 7. 2005 uhynul náš věrný kamarád
pes BSP BART Berot ve věku 7 let.
Rodina Flašarova ze Šumperka
Dne 18.9.2005 od nás navždy odešel ve věku nedožitých 7 let
náš věrný a všemi milovaný kamarád
pes BSP ARGO z Luhového hvozdu .
Nikdy na Tebe nezapomene.
Rodina Nechvátalova, Železná Ruda - cukrárna
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 25
Dne 13.9.2005 nás předčasně opustil psí kamarád
pes BSP ELVIS Tichý dvůr
ve věku nedožitých 3 let (akutní selhání ledvin)
Rodina Štěpánova
Dne 26.10.2005 nás nečekaně opustila naše milovaná fenečka
BSP BRENDA Elvetico, zvaná Cindy
Cindynko, je nám moc smutno
Jitka Špidlová
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 26
2. Z činnosti klubu
2.1. Výsledková listina z Klubové výstavy v Rožnově pod Radhoštěm,
ATC Rožnov konané 15.10.2005.
Zahájení klubové výstavy Rožnov 2005
Appenzellský salašnický pes
rozhodčí Lizbet Ramsing - Dánsko
Psi – Třída dorostu (1)
ELROY z Tichého údolí - CMKU/APZ/116/05
2
nar.: 14.3.2005
Otec: Zardos from Balihara ranch
Matka: Ch. Fleurette from Balihara ranch
Chovatel: Jaroslava Havelková, Roztoky u Prahy
Majitel:
Antonín Spálovský, Roštín CZ
nadějný
Psi – Třída otevřená (2)
ARCOS z Tichého údolí - CMKU/APZ/39/01/03
3
Otec: Enrico v.Jurarösli
Matka: Ch. Fleurette from Balihara ranch
Chovatel: Jaroslava Havelková, Roztoky u Prahy
Majitel:
Bc. Marta Boráková, Ostrava - Hrabůvka CZ
výborný 1 CAC, Klubový vítěz
ANGELO Novaboon Paradise - CMKU/APZ/72/03
4
nar.: 5.9.2001
nar.: 18.7.2003
Otec: ICh. Qirs Eijatuum
Matka: ICh. Babette from Balihara ranch
Chovatel: Ivana Nováková, Jirkov
Majitel:
Eva Hrochová, Olomouc CZ
výborný 2
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 27
Feny – Třída mladých (1)
BRIE Novaboon Paradise - CMKU/APZ/113/04
7
nar.: 21.8.2004
Otec: ICh. Qirs Eijatuum
Matka: ICh. Babette from Balihara ranch
Chovatel: Ivana Nováková, Jirkov
Majitel:
Stanislav Janáček, Kostelec nad Černými Lesy CZ
velmi dobrá 1
Feny – Třída otevřená (3)
JCh. DARA Essi - CMKU/APZ/105/04
8
Otec: Enrico v.Jurarösli
Matka: Goldia v.Balzenberg
Chovatel: Lada Dostálová, Vysoké Mýto
Majitel:
Bc. Kateřina Jelínková, Tachov CZ
velmi dobrá 1
AKIRA Novaboon Paradise - CMKU/APZ/76/03
10
nar.: 18.7.2003
Otec: ICh. Qirs Eijatuum
Matka: ICh. Babette from Balihara ranch
Chovatel: Ivana Nováková, Jirkov
Majitel:
Alice Boučková, Dolní Lhota CZ
velmi dobrá 2
Arnika z Niedžwiedziej Gawry - CMKU/APZ/82/-04/03
9
nar.: 24.5.2004
nar.: 10.7.2003
Otec: Irko v.Brünggberg
Matka: Frona spod Hrádze
Chovatel: Neznámý,
Majitel:
Ing. Robert Flandera, Blatná CZ
dobrá 3
Feny – Třída pracovní (1)
Phira v.Brünggberg - CMKU/APZ/97/-04/04
11
nar.: 15.1.2004
Otec: Ch. Lumpazi-Vagabundus v.d.G.G.
Matka: Juka v.Brünggberg
Chovatel: Doris Meier-Fritsche, Kollbrunn
Majitel:
Lenka Schönbeková, České Budějovice CZ
výborná 1 CAC
Feny – Třída vítězů (2)
Ch. Zafira from Balihara ranch - CMKU/APZ/43/-02/02
12
výborná 1 CAC, Klubový vítěz, BOB
BINA od Voletinky - CMKU/APZ/59/02
13
nar.: 14.1.2002
Otec: ICh. Ikarus von der Erftquelle
Matka: JCh. Heidi from Balihara ranch
Chovatel: Jana a Martin Liptaj, Častá - Píla
Majitel:
Lenka Schönbeková, České Budějovice CZ
nar.: 1.10.2002
Otec: Enrico v.Jurarösli
Matka: Arisha from Balihara ranch
Chovatel: František Krejsa, Budislav u Litomyšle
Majitel:
František Krejsa, Budislav u Litomyšle CZ
výborná 2 Res.CAC
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 28
Bernský salašnický pes
Psi – Třída dorostu (10) rozhodčí Dr.Jan Nesvadba-Švýcarsko
CAMUS z Beskydských kopců - CMKU/BSP/4302/05
26
Otec: DONAR Martei
Matka: BANNY z Březové studynky
Chovatel: Irena Zátopková, Vendryně
Majitel:
Radek Bielesz, Bukovec CZ
velmi nadějný 1
ATTILA Valašské slunce - CMKU/BSP/4391/05
28
nar.: 14.3.2005
Otec: Ch. Dino von der Hohen Linde
Matka: Ch. Melian z Gemerskej Polomy
Chovatel: Lucie Šajnohová, Dolní Bečva
Majitel:
Zuzana Dibdiaková, Banská Bystrica SK
velmi nadějný 3
ARON z Waberu - CMKU/BSP/4287/05
21
nar.: 14.3.2005
Otec: Ch. Dino von der Hohen Linde
Matka: Ch. Melian z Gemerskej Polomy
Chovatel: Lucie Šajnohová, Dolní Bečva
Majitel:
JUDr. Julius Goga, Nitra SK
velmi nadějný 2
ASCANIUS Valašské slunce - SPKP 2766
27
nar.: 20.2.2005
Otec: Ch. Bady Vislavské údolie
Matka: BÁRA Gelivaj
Chovatel: Vladislav Warzeszka, Bohumín - Šunychl
Majitel:
Ing. Břetislav Škuta, Dolní Lutyně CZ
velmi nadějný 4
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 29
nar.: 4.2.2005
Psi – Třída mladých (16) rozhodčí Janez Plestenjak-Slovinsko
CODDY Queen Elsa - CMKU/BSP/3911/04
43
Otec: Ch. Certo z Deikowej doliny
Matka: AMBRA z Milešovské salaše
Chovatel: Markéta Sojková, Slaný
Majitel:
Jana Kopečná, Dolní Roveň CZ
výborný 1 CAJC
AMIGO Tersi - CMKU/BSP/4072/04
42
nar.: 26.9.2004
Otec: Ch. Bady Vislavské údolie
Matka: EBIGEIL Bakaon
Chovatel: Ing. Věra Brázdová, Moravany
Majitel:
Tereza Sigmundová, Moravany u Brna CZ
výborný 2
CHRISTOF Top-Berner - CMKU/BSP/4078/04
32
nar.: 27.9.2004
Otec: DONAR Martei
Matka: ADULA z Lukavských luk
Chovatel: Vlasta Topiarzová, Bystřice nad Olší
Majitel:
Václav Chovanec, Zlín CZ
výborný 3
BON z Kubova dvora - CMKU/BSP/3919/04
29
nar.: 16.5.2004
nar.: 17.5.2004
Otec: ADONIS Dona Wan
Matka: BÁRA ze Salašského dvora
Chovatel: Petr Bošek, Klatovy
Majitel:
Roman Kreuziger, Zruč - Senec CZ
výborný 4
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 30
Psi – Mezitřída (9)
rozhodčí Lizbet Ramsing – Dánsko
ARRICK Zahrada Záboří - CMKU/BSP/3781/04
49
Otec: Yorick v.Larums Bernerhof
Matka: ARIEL Tichý dvůr
Chovatel: Ing. Radek Machala, Pardubice
Majitel:
Martina Kolářová, Velešín CZ
výborný 1 CAC
ARNY z Czerninských lesů - CMKU/BSP/3711/04
52
nar.: 15.3.2004
Otec: Ch. Baciar Psia Elita
Matka: BANNY z Březové studynky
Chovatel: Irena Zátopková, Vendryně
Majitel:
Ingrid Pustějovská, Příbor CZ
velmi dobrý 3
Amigo Chcę Więncej - CMKU/BSP/3968/-04/04
46
nar.: 22.1.2004
Otec: FINN z Akátové aleje
Matka: FULICA z Černovírských luk
Chovatel: Petr Archalous, Hlušice
Majitel:
Kateřina Topiarzová, Stonava CZ
velmi dobrý 2
BRUTUS z Beskydských kopců - CMKU/BSP/3802/04
47
nar.: 8.3.2004
nar.: 13.3.2004
Otec: Ch. Unus z Kopanichy
Matka: Dora Berneńska idyla
Chovatel: Anna Przybyła - Javorek, Siemianowice
Majitel:
Irena Ambrosová, Frenštát pod Radhoštěm CZ
velmi dobrý 4
Psi – Třída otevřená (21)
rozhodčí Lizbet Ramsing – Dánsko
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 31
ARTUŠ Sulimov - CMKU/BSP/3008/02/04
59
nar.: 20.6.2002
Otec: ADUR Runi CS
Matka: ADÉLA Polymelus
Chovatel: Marie Daňková, Kvasice
Majitel:
Hana Bubeníková, Kvasice CZ
výborný 1 CAC
GEORG Tichý dvůr - CMKU/BSP/3645/03
56
nar.: 21.9.2003
Otec: FINN z Akátové aleje
Matka: BÁRBIE Tichý dvůr
Chovatel: Luboš Tichý, Dohalice
Majitel:
Milan Gajda, Markvartovice CZ
výborný 2 Res.CAC
CASANOVA Vita Canis - CMKU/BSP/3114/02/04
70
nar.: 25.9.2002
Otec: Bonsal v.Wiesgraben
Matka: Zelda degli Orsi di Berna
Chovatel: MUDr. Daniel Brodan, Beroun
Majitel:
Ludmila Petráková, Rudná CZ
výborný 3
KODIE z Akátové aleje - CMKU/BSP/3430/03/05
58
nar.: 11.5.2003
Otec: CROCUS z Černovírských luk
Matka: CHARA z Akátové aleje
Chovatel: MVDr. Pavel Doubek, Trhové Sviny
Majitel:
Ing. Soňa Slepičková, Trhové Sviny CZ
výborný 4
Psi – Třída pracovní (5)
rozhodčí Lizbet Ramsing - Dánsko
JCh. Swiss Star´s Trading Places - CMKU/BSP/4197/-04/04
77
Otec: Foreitragn Flag from the Barking Bunch
Matka:
Chovatel: Jody Cousins a Bobbie Hefner,
Majitel:
MUDr. Daniel Brodan, Beroun CZ
nar.: 29.3.2004
Case in Point Swiss star´s
velmi dobrý 1
Ch. CARLOS Bohemia Kamire - CMKU/BSP/2808/02/04
78
Otec: Ch. ALBERT Cavriani
Matka: ARANKA Kastapela
Chovatel: Ing. Irena Kalná, Kamenice u Jihlavy
Majitel:
Nela Pultarová, Praha 4 - Michle CZ
velmi dobrý 2
JUSTIN z Akátové aleje - CMKU/BSP/2741/02/05
76
nar.: 12.4.2002
Otec: BERNARD z Hodolan
Matka: CHITA z Akátové aleje
Chovatel: MVDr. Pavel Doubek, Trhové Sviny
Majitel:
Hana Antušková, Praha 6 - Hradčany CZ
velmi dobrý 3
DONAR Martei - CMKU/BSP/3067/02/04
75
nar.: 16.4.2002
Otec: Dollar v.Reichenbrunnen
Matka: Astra Hársudvari
Chovatel: Eva Martinkovská, Rychvald
Majitel:
Ing. Stanislav Topiarz a Vlasta, Bystřice nad Olší CZ
velmi dobrý 4
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 32
nar.: 5.8.2002
Psi – Třída vítězů (7)
rozhodčí Dr.Jan Nesvadba-Švýcarsko
Ch. CARDA z Milešovské salaše - CMKU/BSP/2382/01
80
nar.: 10.8.2001
Otec: FINN z Akátové aleje
Matka: ARIANA z Milešovské salaše
Chovatel: Jiří Ištvaník, Milešov
Majitel:
Stanislava Holčáková, Litoměřice CZ
výborný 1 CAC, Klubový vítěz
Ch. Bady Vislavské údolie - CMKU/BSP/2330/-01/01
82
Otec: Ch. Ezop Čierne kráľovstvo
Matka: Ika z Košiara
Chovatel: Miroslav Roman, Vislava
Majitel:
Jaroslav Banszel, Orlová CZ
výborný 2 Res.CAC
BEN od Samohelky - CMKU/BSP/2395/01/03
86
nar.: 15.9.2001
Otec: FINN z Jasné louky CS
Matka: FLORIN z Akátové aleje
Chovatel: Ivana Jezberová, Zdice
Majitel:
Ing. Václav Živný, Tuchlovice CZ
výborný 3
Ch. Airon Milenijna Rodzina - PKR.II-67427
83
nar.: 16.2.2001
nar.: 12.4.2001
Otec: Dollar v.Reichenbrunnen
Matka: Bryza Wyszeptana Opowieść
Chovatel: Graźyna Niesyto, Skoczow
Majitel:
Graźyna Niesyto, Skoczow PL
výborný 4
Psi – Třída veteránů (3)
rozhodčí Lizbet Ramsing – Dánsko
AHMED ze Šternberkského podhradí - CMKU/BSP/849/96
89
nar.: 3.5.1996
Otec: ICh. Cito z Gandlyho dvora
Matka: AJDA od Brdského potoka CS
Chovatel: Ing. Jaromír Vodička, Borovany
Majitel:
Ing. Pavel Skála, Čerčany CZ
výborný 1
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 33
AGAR ze ZOO Olomouc - KSSP/BS/782/95/98
88
nar.: 29.12.1995
Otec: Viscum vom Blumenhof - Lerchenfeld Matka: Aga z Gandlyho dvora
Chovatel: ZOO Olomouc, Svatý Kopeček
Majitel:
Petr Němec, Brno CZ
výborný 2
FINN z Akátové aleje - CMKU/BSP/1199/97
87
nar.: 9.10.1997
Otec: Loubard du Bois de la Faye
Matka: BÁRA z Akátové aleje CS
Chovatel: MVDr. Pavel Doubek, Trhové Sviny
Majitel:
MUDr. Daniel Brodan, Beroun CZ
velmi dobrý 3
Feny–Třída dorostu (18) rozhodčí Dr.Jan Nesvadba-Švýcarsko
ALLSA LORAINE Valašské slunce - CMKU/BSP/4392/05
110
Otec: Ch. Dino von der Hohen Linde
Matka: Ch. Melian z Gemerskej Polomy
Chovatel: Lucie Šajnohová, Dolní Bečva
Majitel:
Nela Pultarová, Praha 4 - Michle CZ
velmi nadějná 1
ANNABELLE Valašské slunce - CMKU/BSP/4393/05
116
nar.: 18.3.2005
Otec: CARMINO Berfan
Matka: JENNY z Akátové aleje
Chovatel: Romana Holinková, Trhové Sviny
Majitel:
Romana Holinková, Trhové Sviny CZ
velmi nadějná 3
Cori Gem sad - CMKU/BSP/4499/-05/05
107
nar.: 14.3.2005
Otec: Ch. Dino von der Hohen Linde
Matka: Ch. Melian z Gemerskej Polomy
Chovatel: Lucie Šajnohová, Dolní Bečva
Majitel:
Jan a Lucie Šajnohovi, Dolní Bečva CZ
velmi nadějná 2
ANDY Adis Abbeba - CMKU/BSP/4386/05
102
nar.: 14.3.2005
nar.: 25.3.2005
Otec: Ch. Kenny z Gemerskej Polomy
Matka: Betty Čierna hviezda
Chovatel: Štefan Lipták, Gemerský sad
Majitel:
Martina Kopecká, Smiřice CZ
velmi nadějná 4
Feny–Třída mladých (39) rozhodčí Janez Plestenjak-Slovinsko
ALIZE Tersi - CMKU/BSP/4073/04
118
nar.: 26.9.2004
Otec: Ch. Bady Vislavské údolie
Matka: EBIGEIL Bakaon
Chovatel: Ing. Věra Brázdová, Moravany
Majitel:
Richard Sýkora, Podolí u Brna CZ
výborná 1 CAJC, Nejlepší mladý
ELIŠKA z Mokrovous - CMKU/BSP/4150/04
150
Otec: ICh. Angelo v.Haus Agnelli
Matka: DANKA z Hodolan
Chovatel: Pavel Pečenka, Nechanice
Majitel:
Pavel Pečenka, Nechanice CZ
výborná 2
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 34
nar.: 2.11.2004
DALIMILA z Ochoze - CMKU/BSP/4180/04
149
Otec: ICh. Festus vom Bergfelder-Land
Matka: Ch. Molly z Gemerskej Polomy
Chovatel: Pavel Dobeš, Klobouky u Brna
Majitel:
Svatava a Jaroslav Suchých, Uničov CZ
výborná 3
Ajra na KaŜdy Dzień - PKR.II-83997
144
nar.: 19.11.2004
nar.: 25.8.2004
Otec: Ch. Airon Milenijna Rodzina
Matka: AJKA Pe-Tanvan
Chovatel: Janusz Wiśniewski, Pruchna
Majitel:
Dorota Sikora, Ustroń PL
výborná 4
Feny – Mezitřída (21)
rozhodčí Marija Kavčič – Slovinsko
Cytra Bernieńskie Ranczo - PKR.II-78772
163
Otec: Ch. Vito van´t Pachthof
Matka: Ch. Unschi Wekerlei - Nagymedve
Chovatel: Jacek Janiszewski, Murowana Goślina
Majitel:
K. a J. Janiszewscy, Murowana Goślina PL
výborná 1 CAC, Klubový vítěz, BOB
Libra Lamia Mater - CMKU/BSP/3974/-04/04
159
nar.: 28.2.2004
Otec: Ch. Certo z Deikowej doliny
Matka: Ch. Fufa Fuflandia
Chovatel: Beata Ejsmund, Wroclaw
Majitel:
Markéta a Vladimír Paslerovi, Říčany CZ
výborná 2 Res.CAC
ELZA Cavriani - CMKU/BSP/3822/04
157
nar.: 13.2.2004
nar.: 10.4.2004
Otec: CHIP z Akátové aleje
Matka: ADÉLA Jankovské údolí CS
Chovatel: Mgr. Blanka Robešová CSc., Šaratice
Majitel:
Božena Hendrychová, Věžničky CZ
výborná 3
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 35
AIRIN Zahrada Záboří - CMKU/BSP/3784/04
173
nar.: 8.3.2004
Otec: Yorick v.Larums Bernerhof
Matka: ARIEL Tichý dvůr
Chovatel: Ing. Radek Machala, Pardubice
Majitel:
Adéla Marková, Litoměřice CZ
výborná 4
Feny – Třída otevřená (41)
rozhodčí J.U.Ramsing - Dánsko
JCh. Saxana Čierne kráľovstvo - SPKP 2468
178
výborná 1 CAC
FESTINA Kastapela - CMKU/BSP/2922/02
191
nar.: 25.5.2002
Otec: Konrad von der Holderstockhöhe
Matka: DITA Kastapela
Chovatel: Ludmila Petráková, Rudná
Majitel:
Pavel Mareš, Sadov CZ
výborná 2 Res.CAC
Chone z Deikowej doliny - PKR.II-69700
216
nar.: 26.7.2003
Otec: Ch. Siktor the Showmaker av Milkcreen Matka: Iowa Čierne kráľovstvo
Chovatel: Ing. Juraj Šilhavík, Zlaté Moravce
Majitel:
Ing. Juraj Šilhavík, Zlaté Moravce SK
nar.: 12.9.2001
Otec: Ch. Nagoja von der Rotten Eichen
Matka: Ch. Chara z Gemerskej Polomy
Chovatel: Tereza Deik, Slupsk
Majitel:
Magdalena Zazula, Kraków PL
výborná 3
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 36
CAMEY Naskapi - CMKU/BSP/2392/01
196
nar.: 27.8.2001
Otec: JCh. Saxo Little Norway´s
Matka: Desiré Regeta
Chovatel: Vladimír a Karla Pikrtovi, Senomaty
Majitel:
Patrik Salot, Lučina CZ
výborná 4
Feny – Třída pracovní (6)
rozhodčí J.U.Ramsing - Dánsko
DANKA z Hodolan - CMKU/BSP/1575/99/01
224
Otec: Ch. AMOR Kastapela
Matka: ADINA z Hodolan
Chovatel: Ing. Vladimír Březovský, Olomouc
Majitel:
Pavel Pečenka, Nechanice CZ
výborná 1 CAC
DINA Agiver CS - CMKU/BSP/1523/99
223
nar.: 12.4.2002
Otec: BERNARD z Hodolan
Matka: CHITA z Akátové aleje
Chovatel: MVDr. Pavel Doubek, Trhové Sviny
Majitel:
Romana Holinková, Trhové Sviny CZ
velmi dobrá 3
BONNIE z Březové studynky - CMKU/BSP/2319/01/04
220
nar.: 12.3.1999
Otec: BARTH Adbeco
Matka: ANET Agiver CS
Chovatel: Věra Dufková, Sobotovice
Majitel:
František Adámek, Pardubice CZ
velmi dobrá 2
JENNY z Akátové aleje - CMKU/BSP/2742/02/05
222
nar.: 19.5.1999
nar.: 27.5.2001
Otec: ENDY Beljan CS
Matka: BESSI Alboja
Chovatel: Luděk Mlčák, Kostelec u Holešova
Majitel:
Kristýna Šmardová, Brno - Chrlice CZ
velmi dobrá 4
Feny – Třída vítězů (9)
rozhodčí Dr.Jan Nesvadba-Švýcarsko
Ch. Melian z Gemerskej Polomy - CMKU/BSP/2829/-02/02
232
Otec: Magnus Herletta´s
Matka: ICh. Fanny z Gemerskej Polomy
Chovatel: Ing. Terézia Gargušová, Gemerská Poloma
Majitel:
Lucie Šajnohová, Dolní Bečva CZ
výborná 1 CAC
Ch. Josefine Hidegkuti Berni - SPKP 1623
229
nar.: 30.12.1999
Otec: Magnus Herletta´s
Matka: Roxane van de Weyenberg
Chovatel: Ágnes Háger-Veress, Budapest
Majitel:
Gejza + Anna Žigovi, Hurbanovo SK
výborná 2 Res.CAC
Ch. FLORA z Hodolan - CMKU/BSP/1949/00/03
228
nar.: 22.2.2002
Otec: Ch. AMOR Kastapela
Matka: ADINA z Hodolan
Chovatel: Ing. Vladimír Březovský, Olomouc
Majitel:
Mgr. Ivana Fialová, Krčmaň CZ
výborná 3
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 37
nar.: 16.5.2000
Ch. BÁRA z Březové studynky - CMKU/BSP/2317/01
226
nar.: 27.5.2001
Otec: ENDY Beljan CS
Matka: BESSI Alboja
Chovatel: Luděk Mlčák, Kostelec u Holešova
Majitel:
Lenka Pátková, Kostelec nad Orlicí CZ
výborná 4
Feny – Třída veteránů (12)
rozhodčí J.U.Ramsing - Dánsko
DARTA Edu CS - KSSP/BS/728/95/97
234
nar.: 14.9.1995
Otec: Onyx vom Riemenbeet
Matka: BELIS Berner CS
Chovatel: Břetislav Hečko, Bystřice nad Olší
Majitel:
Radana Hečková, Bystřice nad Olší CZ
výborná 1, Nejhezčí veterán
FLORIN z Akátové aleje - CMKU/BSP/1204/97/99
236
nar.: 9.10.1997
Otec: Loubard du Bois de la Faye
Matka: BÁRA z Akátové aleje CS
Chovatel: MVDr. Pavel Doubek, Trhové Sviny
Majitel:
Ivana Jezberová, Zdice CZ
výborná 2
Viola - Viva v.d.Hagrose - CMKU/BSP/1280/-98/97
240
Otec: Damjan v.d.Hausmatt
Chovatel: Margret Bärtschi, Boll
Majitel:
Eva Brillová, Semily CZ
nar.: 14.9.1997
Matka: Silka v.d.Hagrose
výborná 3
JCh. AXA z Hodolan - CMKU/BSP/868/96
239
Otec: Ch. BRYN Hanar CS
Matka: Elza z Gandlyho dvora
Chovatel: Ing. Vladimír Březovský, Olomouc
Majitel:
Mgr. Alena Slámová, Olomouc CZ
výborná 4
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 38
nar.: 15.6.1996
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 39
GIOM Chondro L-karnitin tablety
•
•
•
•
jsou speciální tablety pro psy, které maximálním způsobem regenerují kloubní
chrupavku
L-karnitin pomáhá odbourávat tuk, cholesterol a spolu s Taurinem podporuje
mozkovou, srdeční aktivitu a fyzickou výkonnost
Cr3+ snižuje tvorbu kyseliny mléčné a spolu s hořčíkem regeneruje kosterní
svalstvo
důležitý doplněk v období růstu štěňat a stáří
psů a špičkový doplněk pro sportovní
kynologii
Balení: 125 (340Kč) a 600 tablet (960Kč)
Bonusový dárek v hodnotě
340 Kč zdarma
Bližší informace na naší internetové adrese.
Internetový obchod na
www.giom.cz
Dávkování: 1 tableta na 6kg živé
hmotnosti psa denně
Při objednání balení 600 tablet neúčtujeme poštovné ani balné.
Stanislav Zwilling - GIOM ,
chráněná dílna, Sládkova 27, Ostrava
Tel.: 777 838 949, www.giom.cz, email: [email protected]
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 40
Entlebuchský salašnický pes
rozhodčí Janez Plestenjak-Slovinsko
Psi – Třída otevřená (1)
Phoenix from Balihara ranch - SPKP 55
246
Otec: ICh. Ensor von Schauerberg
Matka: ICh. AIRA Essi
Chovatel: Jana Liptajová, Častá - Píla
Majitel:
Tomáš Mrázek, Liptovský Hrádek SK
výborný 1 CAC, Klubový vítěz, BOB
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 41
nar.: 10.7.2003
Feny – Třída dorostu (2)
Funny Vigor - PKR.II-83606
249
nar.: 28.3.2005
Otec: Ch. Candro aus dem Hause Zoeger
Matka: JCh. Querelle from Balihara ranch
Chovatel: M. & M. Królikowscy, Dąbrowa Chełmińska
Majitel:
Jiří Valušák, Brušperk CZ
nadějná 1
CESY od Magdalenky - CMKU/ESP/49/05
248
nar.: 23.2.2005
Otec: ICh. Ensor von Schauerberg
Matka: CINDY Essi
Chovatel: Vlasta Šafránková, Kostelec nad Orlicí
Majitel:
Miroslava Bergmannová, Mukařov CZ
nadějná 2
Velký švýcarský salašnický pes
rozhodčí Marija Kavčič - Slovinsko
Psi – Třída dorostu (1)
Jackpot from Balihara ranch - CMKU/VSP/289/-05/05
252
nar.: 11.4.2005
Otec: ICh. CARET Rodyry
Matka: JCh. Isotta from Balihara ranch
Chovatel: Jana Liptajová, Častá - Píla
Majitel:
Jiří Kapounek, Vyškov CZ
velmi nadějná
Psi – Třída mladých (4)
FARAO from Swiss Star - CMKU/VSP/176/04
254
Otec: Elixus vom Roddenser Busch
Matka: Ch. Xarah von den Gänsewiesen
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
Majitel:
Jana Švihlová, Úvaly CZ
výborný 1 CAJC, Nejlepší mladý
Karon - CMKU/VSP/182/-04/04
256
nar.: 14.1.2005
Otec: Ambros vom Schloss Mansfeld
Matka: Winner vom Hofgut Ramstein
Chovatel: Jarmila Jeřábková, Velká Bíteš
Majitel:
Zdeňka Babincová, Frenštát pod Radhoštěm CZ
velmi dobrý 3
Ernie from Swiss Star - CMKU/VSP/171/04
255
nar.: 8.8.2004
Otec: Blad *
Matka: Brina od Radovne
Chovatel: Katja Jus, Gozd Martuljek
Majitel:
Milena Krajčovičová, Velké Hamry CZ
výborný 2
ARAM Aljan-Renjar - CMKU/VSP/220/05
253
nar.: 16.8.2004
nar.: 14.8.2004
Otec: Ch. ARCHIBALD Pali Lookout
Matka: ICh. Adona von Kohlereschlucht
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
Majitel:
Jiří Pospíchal, Chýnov CZ
velmi dobrý 4
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 42
Psi – Mezitřída (1)
ARNO Moravská louka - CMKU/VSP/137/04
257
nar.: 19.1.2004
Otec: ICh. Aldo von Kohlereschlucht
Matka: Tosca from Balihara ranch
Chovatel: Ing. Michal Adler, Hranice na Moravě
Majitel:
Ing. Miroslav Dundálek, Želatovice CZ
velmi dobrý
Psi – Třída otevřená (3)
ASTON Port Kembla - CMKU/VSP/88/03
260
Otec: ICh. Aldo von Kohlereschlucht
Matka: AISCHA vom Cabiría
Chovatel: Drahomír Čermák, Moutnice
Majitel:
Zuzana a Milan Bobkovi, Praha 8 CZ
výborný 1 CAC
BREDDIE from Swiss Star - CMKU/VSP/101/03
258
nar.: 16.1.2003
nar.: 18.6.2003
Otec: Alvaro von Rosefeld
Matka: ICh. Adona von Kohlereschlucht
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
Majitel:
Zuzana Pulicarová, Pardubice - Nemašice CZ
výborný 2 Res.CAC
Psi – Třída pracovní (2)
Ch. BORGI Pali Lookout - CMKU/VSP/67/02
262
Otec: Coach vom Hopfenland
Matka: ANDY Rodyry
Chovatel: MVDr. Luděk Končelík, Poříčí nad Sázavou
Majitel:
Jitka a Libor Koneční, Blansko CZ
výborný 1
ABE Duha - CMKU/VSP/94/03
261
nar.: 2.5.2002
nar.: 2.5.2003
Otec: ICh. CARET Rodyry
Matka: Arka Rykynčanka
Chovatel: Bohumil Durda, Horní Újezd
Majitel:
Radka Kovaříková, Týnec nad Labem CZ
výborný 2
Psi – Třída vítězů (3)
ICh. Aldo von Kohlereschlucht - SPKP 18/02
263
Otec: Elay v.Emmental
Matka: Riva v.Ralligholz
Chovatel: Samuel Reusser + Annarös Wittiwil, Homberk
Majitel:
Ján Balog, Kráľová pri Senci SK
výborný 1 CAC, Klubový vítěz
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 43
nar.: 11.11.1999
ICh. CARET Rodyry - CMKU/VSP/42/00/02 nar.: 17.3.2000
264
Otec: ICh. Ako von der Gaissenalm
Matka: Ch. Bessy Helvétský kříž
Chovatel: Šárka Procházková, Dobřív
Majitel:
Miroslav Baroň, Frenštát pod Radhoštěm CZ
výborný 2 Res.CAC
Feny – Třída dorostu (3)
Jannine from Balihara ranch - CMKU/VSP/290/-05/05
267
Otec: ICh. CARET Rodyry
Matka: JCh. Isotta from Balihara ranch
Chovatel: Jana Liptajová, Častá - Píla
Majitel:
Eva Rafajová, Bohdalice CZ
velmi nadějná 1
Joli Coeur from Balihara ranch - CMKU/VSP/282/-05/05
268
nar.: 11.4.2005
Otec: ICh. CARET Rodyry
Matka: JCh. Isotta from Balihara ranch
Chovatel: Jana Liptajová, Častá - Píla
Majitel:
Ludmila Brázdilová, Kvasice CZ
velmi nadějná 2
BERTHA from Eagle hills - CMKU/VSP/235/05
269
nar.: 11.4.2005
nar.: 28.1.2005
Otec: Impressario from Balihara ranch
Matka: Ch. Wickie vom Hofgut Ramstein
Chovatel: Ing. Luděk Sklenář, Žamberk - Dlouhoňovice
Majitel:
Marie Vyhnalíková, Mikulov na Moravě CZ
velmi nadějná 3
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 44
Feny – Třída mladých (5)
ADRIANA Valatheca - CMKU/VSP/205/04
272
nar.: 25.12.2004
Otec: ICh. CARET Rodyry
Matka: Ch. Athena von Casslov
Chovatel: Miroslav Baroň, Frenštát pod Radhoštěm
Majitel:
Miroslav Baroň, Frenštát pod Radhoštěm CZ
výborná 1 CAJC
AGNIES Valatheca - CMKU/VSP/206/04
274
Otec: ICh. CARET Rodyry
Matka: Ch. Athena von Casslov
Chovatel: Miroslav Baroň, Frenštát pod Radhoštěm
Majitel:
Jiří Blažek, Bordovice CZ
výborná 2
ANNABELL Valatheca - CMKU/VSP/208/04
270
nar.: 25.12.2004
nar.: 25.12.2004
Otec: ICh. CARET Rodyry
Matka: Ch. Athena von Casslov
Chovatel: Miroslav Baroň, Frenštát pod Radhoštěm
Majitel:
Ing. Michal Adler, Hranice na Moravě CZ
výborná 3
Feny – Mezitřída (1)
ARMIE from Eagle hills - CMKU/VSP/135/03
275
nar.: 24.12.2003
Otec: ICh. CATO Rodyry
Matka: Ch. Wickie vom Hofgut Ramstein
Chovatel: Ing. Luděk Sklenář, Žamberk - Dlouhoňovice
Majitel:
Ing. Luděk Sklenář, Žamberk - Dlouhoňovice CZ
výborná 1 CAC
Feny – Třída otevřená (7)
JCh. Samsara from Balihara ranch - SPKP 90
276
Otec: Ch. Jakob von den Gänsewiesen
Matka: Mirabilis from Balihara ranch
Chovatel: Jana Liptajová, Častá - Píla
Majitel:
Ing. Juraj Šilhavík, Zlaté Moravce SK
výborná 1 CAC
JCh. ALYSSA from Swiss Star - CMKU/VSP/83/02
280
nar.: 18.8.2001
Otec: Roy de la Vigne aux Vents
Matka: Anne von Rosefeld
Chovatel: Elisabeth Sonderegger, Salindres
Majitel:
Katarína Papajčíková, Kostelec nad Černými Lesy CZ
výborná 3
Tosca from Balihara ranch - CMKU/VSP/93/-03/01
277
nar.: 20.10.2002
Otec: ICh. CATO Rodyry
Matka: ICh. Adona von Kohlereschlucht
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
Majitel:
Milena Krajčovičová, Velké Hamry CZ
výborná 2 Res.,CAC
Sika du Shuunka Takan - CMKU/VSP/226/-05/01
281
nar.: 21.8.2003
Otec: Ch. Jakob von den Gänsewiesen
Matka: Andromeda Finbos
Chovatel: Jana a Martin Liptaj, Častá - Píla
Majitel:
Ing. Michal Adler, Hranice na Moravě CZ
výborná 4
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 45
nar.: 20.7.2001
Feny – Třída pracovní (1)
Nathie Refugium - CMKU/VSP/73/-02/02
283
Otec: Ch. Leonidas zum Ringo dem Grossen Matka: Lava Refugium
Chovatel: Barbara Wierzbicka, Blonie. Bieniewice
Majitel:
Romana Polická, Brno CZ
výborná 1 CAC
Feny – Třída vítězů (3)
Ch. Athena von Casslov - CMKU/VSP/76/-02/02
285
nar.: 21.7.2001
Otec: Erco von Kaltacker
Matka: Ch. Jura von den Gänsewiesen
Chovatel: Hans + Grete Stadlbauer, Gramastetten
Majitel:
Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy CZ
výborná 2 Res.CAC
Ch. Wickie vom Hofgut Ramstein - CMKU/VSP/75/-02/02
284
nar.: 14.8.2002
Otec: ICh. Aldo von Kohlereschlucht
Matka: Arkada Finbos
Chovatel: Ing. Otto Mihalčo, Košice
Majitel:
Miroslav Baroň, Frenštát pod Radhoštěm CZ
výborná 1 CAC, Klubový vítěz
Ch. Xarah von den Gänsewiesen - CMKU/VSP/66/-02/01
286
nar.: 3.5.2002
Otec: Motus v.d.Herrenmat
Matka: Kira vom Ferrenberg
Chovatel: Andreas Loosli + Brigite Ramstein, Bretzwil
Majitel:
Ing. Luděk Sklenář, Žamberk - Dlouhoňovice CZ
výborná 3
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 46
nar.: 9.4.2002
Soutěž „Dítě a pes“ (věk do 9 let)
1.místo Hana Zálešaková, 8 let s Artem z Waberu
Soutěž „Mladý vystavovatel I.“ (věk od 9 do13 let)
1. místo Tereza Lešetická, 10 let s Corou z Kubíčkova dvora
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 47
Soutěž „Mladý vystavovatel II.“ (věk od 13 do17 let)
1.
místo Pavlína Pečenková, 13 let s Annií z Mokrovous
Soutěž „Nejhezčí pár psů“
Ch.CEZAR z Milešovské salaše + GINGER Vita Canis Majitel: Radek Holman, Benecko
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 48
Soutěž „Chovatelská skupina“
z Beskydských kopců - chovatel: Irena Zátopková
Nejstarší pes a fena výstavy:
AGAR ze ZOO Olomouc a DARTA Edu CS
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 49
HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY
Provimi Pet Food CZ, výrobce krmiv Brasa
největší výrobce krmiv ve střední Evropě
Společnost Provimi vznikla v roce 1927 v Nizozemí a od počátku se
orientovala výhradně na výživu zvířat. V současnosti vyrábí Provimi Holding 7%
světové produkce krmiv v 100 výrobních centrech v 28 zemích. Kromě krmiv pro
domácí zvířata produkujeme i krmiva pro hospodářská zvířata a aquakultury,
vitamíny, léčiva a premixy. Kvalita naší produkce je zaštítěna vlastním výzkumným
centrem v Bruselu.
Závod na suchá krmiva v Brništi v severních Čechách byl kolaudován před
třemi lety a představuje vrchol v technologickém vybavení, které předčí svými
parametry řadu jiných renomovaných evropských výrobců. Páteří závodu je extruzní
linka Wenger X 165, která je poslední generací špičkové technologie světové
jedničky ve výrobě extrudérů, firmy Wenger z Kansasu v USA. Závod byl přestavěn
a modernizován částkou 100 mil. Kč a je v současnosti největší a nejnovější výrobní
kapacitou ve střední Evropě.
Konzervy Brasa jsou vyráběny v nejmodernějším závodě na výrobu
konzervovaných krmiv v ČR ve Veselí nad Lužnicí, výrobní linka je v současné době
rozšiřována o nový závod s projektovanou kapacitou 40.000 t ročně na konzervy typu
chunks - kousky v omáčce, které představují současný světový trend. Je to již druhá
investice společnosti v krátké době a opět přesáhne 100 mil. Kč.
Pod Provimi Pet Food CZ dále spadá výrobní závod v Dunajském Klátově na
Slovensku v úrodné krajině Žitného ostrova, a dva provozy v Polské republice,
v Perzowě u Wroclavi a v Osnowu u Varšavy.
Krmiva Brasa mají jednu z nejdelších tradic na našem trhu, vyrábějí se již
skoro třináct let. Však kdo z vás nezná výrobek Brasa Miláček nebo Brasa Hektor,
chovatelé koček jistě vzpomenou krmiv Brasa Micka či Triomix.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 50
Protože naše aktivity nejsou sevřeny hranicemi naší republiky, rozhodli jsme
se, se vstupem do EU, celou naši produktovou řadu inovovat. Dobrým základem pro
to nám byly dlouholeté výzkumy našeho Provimi Research Centra, kde vznikají
receptury k výrobě krmiv našeho holdingu po celém světě a ze kterého pocházejí i
všechny námi používané receptury. Na recepturách, které zaručí zdraví vašich
miláčků, zde trvale bádá přes šest set vědeckých pracovníků - veterinářů, výživářů.
Trvale vysoká kvalita je dále zaručena nejkvalitnějšími vstupními surovinami,
nakupovanými na evropských burzách pomocí know-how mateřské firmy. Systém
kontroly kvality odpovídá evropským standardům HACCP a certifikátu ISO
9001:2000.
Úhelným kamenem všech krmiv jsou vstupní suroviny. My jsme velmi pečlivě
vybírali dodavatele komponent našich nových výrobků, zejména s ohledem na stálou
kvalitu a stravitelnost. Tímto precizním přístupem jsme dosáhli stravitelnosti
bílkovin 85%, poměru omega 6 a 3 mastných kyselin 5,1–9,1:1 a maximální
účinnosti vlákniny (v kombinaci s prebiotiky) na střevní mikroflóru. Jsme hrdi na to,
že jako první vám nabízíme obsah omega 9 mastné kyseliny v našich krmivech. Ta
významně podporuje vliv omega 3 a 6 mastných kyselin na zdraví kůže a srsti a na
průběh zánětlivých a alergických reakcí.
Kromě základních surovin si velmi zakládáme na obsahu a složení
doplňkových látek v krmivech Brasa. Základem jsou multivitamíny Provimin a
Provimin Plus, oba připravené a dodávané naší mateřskou společností. Oba tyto
komplexy přinášejí do života zvířete zvýšení imunity a výkonnosti, zlepšení
stravitelnosti a využitelnosti živin, zlepšení kvality srsti a funkce kardiovaskulárního
systému, což se nutně projeví prodloužením života jedince. Za samozřejmost
považujeme chelátově vázaný zinek, měď a selen.
Ve vybraných produktech, v závislosti na požadavcích cílové skupiny
strávníků, doplňujeme další účinné látky.
Všechna krmiva naší nové řady obsahují prebiotika – fruktooligosacharidy a
transgalaktooligosacharidy, které v kombinaci s organickými kyselinami
zajišťují výživu střevní mikroflóry.
Stejně tak je všech nových výrobcích Brasa obsažen vitamín B15, který má
důležitý vliv na oxidační a detoxikační děje v organizmu. Jsme prvními výrobci,
kteří vám obsah tohoto důležitého vitamínu ve své produkci nabízejí.
Každý výrobek pro mláďata obsahuje lecitin, ten krmivo zchutňuje a prospívá
zdraví kůže a srsti, ale hlavně je zdrojem cholinu, který je významný pro rozvoj
nervové soustavy, zejména v období růstu.
Krmiva pro velká a obří plemena, ať už štěňata či dospělé, stejně tak jako krmiva
pro seniory obsahují chondroprotektiva – glykosaminoglykany a chondroitin
sulfát, v dávkách (400mg/kg, resp. 300mg/kg).
Tvar granulí krmiv pro velká a obří plemena je koncipován s ohledem na snížení
rizika přetočení žaludku.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 51
Řada Top Condition je mimo to doplněna o obsah chráněného vitamínu C, jehož
antioxidační účinky a vliv na imunitu jsou známé, významná je také jeho účast
na tvorbě kolagenu, čímž přispívá zdraví kloubů.
Důležitým doplňkem výrobků v superpremiové řadě Top Condition je také
karnitin, jenž zajišťuje energetické pochody na buněčné úrovni.
Naše nové portfolio výrobků se skládá ze dvou řad: premiové, ve žlutých
obalech a superpremiové řady Top Condition, jež je kvalitativní vlajkovou lodí
našeho holdingu s vysokou stravitelností, vyváženým obsahem živin a mnoha
doplňkovými látkami. Některé ze superpremiových výrobků jsou ještě podrobovány
detailním výživovým testům, konečným cílem sortimentu krmiv Brasa je 22
produktů suchých krmiv pro psy a kočky a cca sedm druhů konzerv.
Níže naleznete adresář našich velkoobchodních partnerů, kde chovatelé
mohou odebírat krmiva Brasa za výhodnějších podmínek. Poskytované podmínky se
mohou u těchto našich partnerů nepatrně lišit, informace vám však rádi poskytnou na
kontaktních telefonech.
Velkobchodní partner
Sídlo
Telefon
Sídlo (kraj)
Juko - Újezdský
Slavkov u Brna
544227063
Brněnský
Zoo Pet Brno
Brno Komárov
545535386
Brněnský
Marie Klimková
Kyjov
518612185
Brněnský
Josef Kosina
Velká Bíteš
566532547, 619531033
Jihlavský
Franimal - Ivanov
Dobruška
494623743
Královéhradecký
Vladimír Mádl
Brniště
487850265
Liberecký
Farmářské služby
Chrastava
482721027
Liberecký
Zoo Penzion Grégr
Šternberk-Lužice
585011918
Olomoucký
Vetamix - Brejcha
Dolany u Klatov
376321382B
Plzeňský
Zoo Pet Praha
Rudná u Prahy
311678420-1, 311678367
Praha
Kamila Ledwoňová
Děčín
412514506
Ústecký
Minary
Ústí n/L.
475602075
Ústecký
Informace o dalších místech prodeje a jednotlivých výrobcích vám rádi
poskytnou naši regionální vedoucí prodeje:
RVP
Kontakt
Eva Nápravníková
602138491
ing. J. Kubík
602471520
Radoslav Juríček
+421903637678
Oblast
Praha, kraj Středočeský, Budějovický, Plzeňský,
Karlovarský, Ústecký, Liberecký
kraj Královéhradecký, Pardubický, Jihlavský, Brněnský,
Olomoucký, Ostravský, Zlínský
Slovenská republika
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 52
2.2. Hodnocení svodu mladých v Rožnově pod Radhoštěm – 16. října 2005
Jako tradičně tak i letos se následující den po klubové výstavě konal svod
mladých psů .
Na svod bylo rozesláno okolo 450 pozvánek majitelům švýcarských salašnických
psů. Účast potvrdilo 130 majitelů BSP, 7 VŠSP, 2 ESP. Někteří majitelé svou účast
před svodem omluvili a tak skutečně zúčastněných mladých jedinců bylo 106.
Posuzování bylo prováděno ve dvou kruzích, ve kterých pracovaly 2 komise
ve složení
Dr.Jan Nesvadba, Mgr.Blanka Robešová CSc. a Svatava Suchá
MVDr.Pavel Doubek, Vlasta Topiarzová a Božena Hendrychová.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 53
I když bylo předvedeno 97 psů BSP ze 40-ti CHS, bylo zastoupení
jednotlivých chovatelských stanic méně četné. Nejpočetnější zastoupení na svodu
mladých měla CHS
Gasadela
7 z 10
z Beskydských kopců
7 z 10
Valašské slunce
5 ze 7
Palmater
5z9
z Waberu
3z5
Není zaznamenána nějaká výrazná vývojová změna v hodnocení, ale přesto je
statisticky větší výskyt ve vadách ocasu:
vysoko nesený ocas za pohybu u 15,23% –nárůst o 10,30%
deformovaný ocas 6,60% - nárůst oproti r.2004 kdy bylo 0.00%
vysoko nesený ocas nad hřbet 0,51%- pokles oproti r.2004 o 4.45%
Pro srovnání vývoje chovu BSP uvádím statistiku svodu za rok 2004 a rok 2005, ve
které jsou označené statistické výkyvy hvězdičkou.
Tabulka
Druh hodnocení
Celkový vzhled
Barva oka
Zuby - skus
Chybějící zuby
Netypický
Černohnědá
Tmavohnědá
Středněhnědá
Červenohnědá
Světlehnědá
Žlutohnědá
Nepravidelný
Podkus
Lehký podkus
Volný nůžky
Nůžkový
Těsný nůžkový
Klešťový
Lehký předkus
Předkus
nehodnotitelné
M3
P1
P3
P4
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 54
2004
%
2,13
0,71
21,28
58,16
3,55
14,89
0,71
1,42
0,71
79,43
9,22
2,13
7,74*
4,22
0,704
2005
%
0,51
3,55
27,92
40,10
10,66
16,24
1,52
1,02
1,02
80,20
12,18*
4,06*
2,54
4,56
1,02
1,02
1,02
Vadný tvar a
výraz oka
Krátký ocas
Ocas
- vadně nesený,
deformovaný
Vady pálení
Zakouřené pálení
Vadná
černá
barva
Světlá podsada
Vadné osrstění
Entropium
Malé oko
Úzce
otevřené,štěrbinovité
Slzotok
Viditelná bělima
Kulaté oko
Viditelná mžurka
Viditelná spojivka
Nepig. nebo část. pigm.
víčka
Ektropium
Vtažený mezi nohy
Vysoko
nesený
za
pohybu
Vysoko držený i v klidu
Vysoko nesený nad
hřbet
Nesený na stranu
V dolní třetině stočenýháčkuje
Stočený
Deformovaný
Nedostatečně osrstěný
Vlajkovitý
Příliš světlé pálení
Zakouřené pálení
Rezavý nádech
Světlá podsada
Krátkosrstý
Nedostatečná podsada
Nedostatečně dlouhé
Řídká srst
Otevřené
Mírně zvlněné
Silně zvlněné
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 55
1,42
-
1,02
-
11,35
-
4,06*
2,54*
22,84*
0,51
0,71
11,35
2,84
4,96
5,58
15,74*
1,42
4,96*
1,02
0,51
1,42
1,42
4,57*
7,61*
11,35
11,35
11,35
4,06*
6,60*
14,72
17,26
4,06
3,55
24,82
3,55
1,02
0,51
4,57
28,93
4,06
Rozložení bílých
znaků
Indexy: p
r
s
Povaha
Pohlavní orgány
Kudrnaté
Vystupující podsada
Příliš dlouhá jemná srst
Chybění bílých znaků,
přerušení náprsenky
Chybí některé bílé znaky
1,42
-
1,52
0,51
-
0,51
Většina znaků méně
vyjádřena
Bílá – méně nebo mírně
nesymetrická
Typické rozložení bílých
znaků
Dtto bílé více nebo
nesymetrické
Bílá–více,
větší
asymetrie, větší skvrna
na šíji, bílá za koutek
Bílé znaky narušují
celkový vzhled
Chybí
pálení,
bílá
přechází přímo v černou
Bílá prokvetlá, malé
pigmentové skvrny
Bílá prokvetlá, četné
pigmentové skvrny
Bílá silně prokvetlá,
velké pigm. skvrny
Bázlivý, plachý
Nejistý, nervózní
Cholerický, agresivní
Temperamentní , lehce
rozrušitelný
Vyrovnaný, sebejistý
Klidný, ale pozorný
Málo temperamentní
Flegmatický
Zcela flegmatický (tupý)
Dobře vyvinuty
Monorchid
Kryptorchid
2,84
2,03
12,06
22,84
53,19
47,21
18,44
15,23
11,35
10,15
2,13
1,02
-
-
28,37
37,06*
4,96
7,61*
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 56
1,52*
3,55*
5,67
9,93
1,52
7,11
15,23
80,14
0,71
100
-
71,07
3,55
97,7
1,14
1,14
Závěrem ještě poznámka pro chovatelé, aby nezapomínali hlásit nové majitelé
pí. Polické Romaně do databáze našeho klubu, protože bez těchto adres nemůžou
být noví majitelé pozvání ani na svod mladých, ani na klubové výstavy.
Děkuji všem touto cestou za účast na svodu mladých. Také děkuji všem, kteří
pomohli k hladkému průběhů akce, zvláště pak pí. Hečkové, která mi pomohla
v začátku zvládnout celou databázi a následovně vytvoření statistických údajů.
Zátopková Irena
3. Z chovatelské činnosti
3.1. Výsledky z podzimní bonitace v Mohelnici
Ve dnech 1.-2.10.2005 proběhla v Mohelnici bonitace KŠSP. Vysoký
počet přihlášených už snad ani není překvapením, na tuto akci dosáhl hodnoty 98.
Několik zájemců se nedostavilo, někteří od bonitace odstoupili. Výsledný souhrn
výsledků bonitace je v následující tabulce.
plemeno
APZ
BSP
ESP
VŠSP
chovný I.
pes fena
3
7
23
2
4
chovný II.
pes fena
2
9
19
2
4
4
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 57
nechovný
pes fena
2
2
-
APZ-feny
PHIRA v. Brőnggberg
CMKU/APZ/97/-04/04
15.1.2004
o: Lumpazi-Vagabundus von der Grossen Gusen
m: Juka v. Brőnggberg
Chov.: D. Meier-Fritsche, Kollbrunn
Maj.: L. Schönbeková, České Budějovice
Bon. kód: 535 AZ 65 B0
chovná I.
AKIRA Novaboon Paradise
o: Eijatuun Quirs
m: Babette from Balihara ranch
Chov.: I. Nováková, Jirkov
Maj.: A. Boučková, Dolní Lhota
Bon. kód: 545 AJZ 55 C0
CMKU/APZ/76/03
BESSY vom Pirnikhof
o: Eijatuun Quirs
m: Feda spod Hrádze
Chov.: S. Suchá, Uničov
Maj.: J. Friedel, Opava
Bon. kód: 425 AX 55 A0
CMKU/APZ/86/04
BRITTI vom Pirnikhof
o: Eijatuun Quirs
m: Feda spod Hrádze
Chov.: S. Suchá, Uničov
Maj.: S. Suchá, Uničov
Bon. kód: 426 ANX 55 A0
CMKU/APZ/87/04
18.7.2003
chovná II.
18.3.2004
chovná I.
18.3.2004
chovná I.
DEMIRA z Tichého údolí
CMKU/APZ/83/04
26.1.2004
o: Zardos from Balihara ranch
m: Fleurette from Balihara ranch
Chov.: J. Havelková, Roztoky u Prahy
Maj.: ing. Z. Černá, Brno
Bon. kód: 435 A 85 C
chovná II.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 58
BSP – psi
FARON Adbeco
CMKU/BSP/2971/02
10.6.2002
o: Adur Runi CS
m: Alberta Bohemia Kamire
Chov.: J. Okleštěk, Výšovice
Maj.: Mgr. M. Adamec, Havlíčkův Brod
Bon. kód: 425 ALVY 55 A
chovný I.
IBOR z Akátové aleje
CMKU/BSP/2573/01
14.12.2001
o: Arny Veles
m: Chara z Akátové aleje
Chov.:MVDr. P. Doubek, Trhové Sviny
Maj.: J. Kněžínek, Nová Ves u Českých Budějovic
Bon. kód: 445 ASTV 75 A
chovný II.
LITMUS z Akátové aleje
CMKU/BSP/3434/03
14.5.2003
o: Denny z Bernských lesů
m: Chita z Akátové aleje
Chov.:MVDr. P. Doubek, Trhové Sviny
Maj.: A. Matviaková, Žatec
Bon. kód: 446 AJLRTUWZ 6p5 A0
chovný II.
DORT Berot-Mara
o: Lupo von Goldbachtal
m: Balza Berot CS
Chov.: ing. K. Řádek, Brno
Maj.: R. Štrofová, Brno
Bon. kód: 446y ABJN 5p4 A0
CMKU/BSP/2986/02
DENY Cavriani
o: Janipan Hero of the Day
m: Adéla Jankovské údolí
Chov.: Mgr. B. Robešová, Šaratice
Maj.: M. Růžičková, Rousínov
Bon. kód: 545 ABDJLNSTY 75 A0
CMKU/BSP/3634/03
AKIM z Czerninských lesů
o: Finn z Akátové aleje
m: Fulica z Černovírských luk
Chov.: P. Archalous, Hlušice
Maj.: I. Volf, Řetová
Bon. kód: 555 ABSTZ 5p4 C
CMKU/BSP/3708/04
18.6.2002
chovný I.
10.10.2003
chovný II.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 59
22.1.2004
chovný II.
ARNY z Czerninských lesů
o: Finn z Akátové aleje
m: Fulica z Černovírských luk
Chov.: P. Archalous, Hlušice
Maj.: K. Topiarzová, Stonava
Bon. kód: 545 AEGLNT 6p4 A0
CMKU/BSP/3711/04
22.1.2004
chovný I.
BARNABÁŠ Gasadela
CMKU/BSP/3757/04
20.2.2004
o: Unus z Kopanichy
m: Adéla Malý medvěd
Chov.: I. Ambrosová, Frenštát pod Radhoštěm
Maj.: V. Žlábek, Choceň
Bon. kód: 555 AGHSYZ 7p5 A
chovný II.
AGAR z Kaiserova mlýna
o: Aron von Thurnwald
m: Adéla z Milešovské salaše
Chov.: O. Němec, Lovosice
Maj.: P. Hykš, Rumburk
Bon. kód: 526y AJTZ 5p5 C
CMKU/BSP/3619/03
28.9.2003
chovný II.
CASPER Sallyho dvůr
CMKU/BSP/3348/03
12.4.2003
o: Amor Kastapela
m: Bety z Hodolan
Chov.: F. Lakomý, Drahanovice
Maj.: ing. L. Strnad, Staré Město
Bon. kód: 245 GSX 4r5 C
nechovný - nedostatečná kohoutková výška
COUDYze Staměřic
o: Argo Tichý dvůr
m: Ajka ze Staměřic
Chov.: M. Kopecká, Staměřice
Maj.: J. Limberg, Frýdek-Místek
Bon. kód: 525 AGNRSVZ 5p4 A
CMKU/BSP/3722/04
AKIM Stříbrné štěstí
o: Bernard z Hodolan
m: Cindy Valašské samoty
Chov.: P. Zlámal, Přemyslovice
Maj.: A. Mlčoch, Čechy pod Kosířem
Bon. kód: 515 ABSVXZ 5r5 B
CMKU/BSP/3271/03
22.1.2004
chovný II.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 60
7.2.2003
chovný II.
Swiss Star´s Trading Places
CMKU/BSP/4197/-04/04 29.3.2004
o: Foreign Flag from the Barking Bunch
m: Swiss Star Case in Point
Chov.: J. Cousins, B. Hefner
Maj.: MUDr. D. Brodan, Beroun
Bon. kód: 535y AGHKL 55 A
chovný I.
ARNI ze Šitbořského zámečku
o: Adonis Dona Wan
m: Bonnie z Březové studýnky
Chov.: K. Šmardová, Brno-Chrlice
Maj.: I. Běloušková, Praha
Bon. kód: 539 GHLOSTYZ 6r5 A
CMKU/BSP/3792/04
CÉSAR Tichý dvůr
o: Carlo z Černovských vrchů
m: Gera Dartei
Chov.: L. Tichý, Dohalice
Maj.: K. Kubicová, Blansko
Bon. kód: 555 AGHILRST 55 A
CMKU/BSP/2648/02
GEORG Tichý dvůr
o: Finn z Akátové aleje
m: Bárbie Tichý dvůr
Chov.: L. Tichý, Dohalice
Maj.: M. Gajda, Markvartovice
Bon. kód: 465 AGHTX 65 C
CMKU/BSP/3645/03
AMBRO Turbr
o: Apollón Berot CS
m: Bluz Martei
Chov.: R. Štrofová, Brno
Maj.: L. Zbitek, Brno
Bon. kód: 425y AELX 5r5 A
CMKU/BSP/2990/02
23.3.2004
nechovný - předkus
29.1.2002
chovný I.
21.9.2003
chovný II.
18.6.2002
chovný I.
BAX Wimpego
CMKU/BSP/3388/03
7.5.2003
o: Adonis Dona Wan
m: Andy Wei-Wei
Chov.: ing. V. Hoštičková, České Budějovice
Maj.: J. Hrubá, Valašské Meziříčí
Bon. kód: 555 AT 55 A
chovný I.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 61
BSP – feny
KESSI z Akátové aleje
CMKU/BSP/3431/03
11.5.2003
o: Crocus z Černovírských luk
m: Chara z Akátové aleje
Chov.: MVDr. P. Doubek, Trhové Sviny
Maj.: Mgr. B. Robešová, Šaratice
Bon. kód: 555y ABIMXZ 45 B
chovná I.
ELZA Cavriani
o: Chip z Akátové aleje
m: Adéla Jankovské údolí
Chov.: Mgr. B. Robešová, Šaratice
Maj.: B. Hendrychová, Věžničky
Bon. kód: 525 AUV 6p4 B
CMKU/BSP/3822/04
10.4.2004
chovná I.
ESTER Cavriani
CMKU/BSP/3823/04
10.4.2004
o: Chip z Akátové aleje
m: Adéla Jankovské údolí
Chov.: Mgr. B. Robešová, Šaratice
Maj.: ing. K. Weissová, Bělá pod Pradědem
Bon. kód: 526 ALMTXZ 34 A
chovná II.
AIRA z Czerninských lesů
o: Finn z Akátové aleje
m: Fulica z Černovírských luk
Chov.: P. Archalous, Hlušice
Maj.: I. Mňuková, Dobruška
Bon. kód: 555 ABOTY 6p5 A
CMKU/BSP/3713/04
LAURA Dartei
o: Alfons Cavriani
m: Brenda Dartei
Chov.: B. Hendrychová, Věžničky
Maj.: K. Kaplanová, Praha
Bon. kód: 526 AJ 45 C
CMKU/BSP/2791/02
DESSI Golden Neri
o: Endy Beljan
m: Essi Bekber
Chov.: V. Čípová, Kojetín
Maj.: P. Thom, Valašské Meziříčí
Bon. kód: 545 AJLS 65 C
CMKU/BSP/3523/03
22.1.2004
chovná II.
23.4.2002
chovná II.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 62
23.6.2003
chovná II.
DORIN Golden Neri
o: Endy Beljan CS
m: Essi Bekber
Chov.: V. Čípová, Kojetín
Maj.: I. Bartošová, Přerov
Bon. kód: 445 AQV 5p4 A
CMKU/BSP/3525/03
23.6.2003
chovná I.
BESSY Guty
CMKU/BSP/3257/03
24.2.2003
o: Baro z Podhradia
m: Betty Neborovský ranč
Chov.: L. Jurosz, Třinec
Maj.: R. Kavulok, Mosty u Jablůnkova
Bon. kód: 546 AEVZ 7p5 B
chovná I.
VICTORY des Hautes Vernades
CMKU/BSP/4039/-04/04 23.4.2004
o: Orkhan des Hautes Vernades
m: Regate de la Coume des Bordes Hautes
Chov.: B. Fauchet, St. Jean le Centenier
Maj.: MUDr. D. Brodan, Beroun
Bon. kód: 525 ACGHOTVYZ 5r6 A0
chovná II.
FELICITA z Hodolan
o: Amor Kastapela
m: Adina z Hodolan
Chov.: ing. V. Březovský, Olomouc
Maj.: R. Hudečková, Kroměříž
Bon. kód: 545 ABXZ 4p5 A
CMKU/BSP/1947/00
16.5.2000
chovná I.
DREISY Chlupaté štěstí
CMKU/BSP/2939/02
4.6.2002
o: Little Norway´s Saxo
m: Anett od Todeňské studánky
Chov.: I. Ranftlová, Jindřichův Hradec
Maj.: J. Tesař, Lety u Dobřichovic
Bon. kód: 445 AGIORV 4r5 C
chovná II.
ADA z Kaiserova mlýna
o: Aron von Thurnwald
m: Adéla z Milešovské salaše
Chov.: O. Němec, Lovosice
Maj.: ing. V. Doležal, Praha
Bon. kód: 536 AEYZ 6p5 B
CMKU/BSP/3622/03
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 63
28.9.2003
chovná I.
GABRIELA od Kletecké hráze
CMKU/BSP/3494/03
15.6.2003
o: Little Norway´s Saxo
m: Baruška od Kletecké hráze
Chov.: ing. Z. Eisert, Lomnice nad Lužnicí
Maj.: A. Sedláková, Dolní Újezd
Bon. kód: 535y AJLNRX 54 C
chovná II.
BERTA z Krákorky
o: Finn z Akátové aleje
m: Benita Jobrun
Chov.: ing. arch. B. Peterková, Praha
Maj.: I. Nováková, Nové Jirny
Bon. kód: 545 AMRS 5p5 C
CMKU/BSP/3589/03
BECKY z Krásné pastviny
o: Finn z Akátové aleje
m: Bessy Besarivo
Chov.: P. Kárník, Kolín
Maj.: M. Grasser, Zásmuky
Bon. kód: 455y AIX 55 A
CMKU/BSP/3579/03
CITTA z Kubíčkova dvora
o: Finn z Akátové aleje
m: Britany Berfanje
Chov.: B. Kubíček, Dymokury
Maj.: B. Boháčová, Jenštejn
Bon. kód: 545 AJR 5p5 C
CMKU/BSP/3735/04
DAISY z Loučské kotliny
o: Adam z Týnské pily
m: Arka Bílá obora
Chov.: J. Vaňák, Dlouhá Loučka
Maj.: R. Šulc, Čáslav
Bon. kód: 435 ANZ 6r4 B
CMKU/BSP/3300/03
ELSA z Lukavských luk
o: Unus z Kopanichy
m: Aura Bílá obora
Chov.: M. Naimanová, Letohrad
Maj.: M. Naimanová, Letohrad
Bon. kód: 435 ABMS 5p5 B
CMKU/BSP/3809/04
11.8.2003
chovná II.
22.8.2003
chovná I.
3.2.2004
chovná II.
7.3.2003
chovná I.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 64
26.3.2004
chovná I.
AMBRA z Michalského stromořadí CMKU/BSP/3195/02
29.11.2002
o: If Benco
m: Amálka z Loučcké kotliny
Chov.: MUDr. T. Neužilová, Olomouc
Maj.: P. Návrat, Ostrava
Bon. kód: 537 ABNXY 4p5 C
chovná II.
DOLLY Neborovský Ranč
o: Baciar Psia Elita
m: Conie Neborovský Ranč
Chov.: J. Rusnok, Nebory
Maj.: J. Rusnok, Nebory
Bon. kód: 455 ABJN 5p5 B0
CMKU/BSP/3748/04
ARUNA z Ovocného sadu
o: Baron Alme z Lukovan
m: Axa Betnez
Chov.: P. Dočkal, Kroměříž
Maj.: F. Pospíšil, Holubice
Bon. kód: 525 APSTY 5p5 C
CMKU/BSP/3815/04
BESI Pe-Tanvan
o: Bady Vislavské údolie
m: Bonet Berot CS
Chov.: P. Dobeš, Návsí
Maj.: E. Hahnová, Havířov
Bon. kód: 535 ALNVW 5p5 A
CMKU/BSP/3557/03
CARIN Pe-Tanvan
o: Bady Vislavské údolie
m: Bonet Berot
Chov.: P. Dobeš, Návsí
Maj.: J. Hušák, Beroun
Bon. kód: 525 ABLTVZ 54 C
CMKU/BSP/3769/04
CECILIE Pe-Tanvan
o: Bady Vislavské údolie
m: Bonet Berot
Chov.: P. Dobeš, Návsí
Maj.: P. Kratina, Zlín
Bon. kód: 425 JLR 5p2 E
CMKU/BSP/3770/04
18.2.2004
chovná I.
27.3.2004
chovná II.
22.7.2003
chovná I.
20.2.2004
chovná II.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 65
20.2.2004
nechovná – DKK
ADELHEIDE vom Pirnikhof
o: Aron von Thurnwald
m: Caroline Cavriani
Chov.: S. Suchá, Uničov
Maj.: I. Žáčková, Kamenice
Bon. kód: 535 AGSTV 65 A
CMKU/BSP/3690/03
BORKA v Polích
o: Finn z Akátové aleje
m: Berta Wei-Wei
Chov.: M. Smolíková, Rokycany
Maj.: T. Vaněk, Praha
Bon. kód: 555 ACLNZ 5p5 B
CMKU/BSP/2720/02
FANNY Polymelus
o: Yorick vom Larums Bernerhof
m: Rétgáti Főzes Gina
Chov.: E. Rafajová, Bohdalice
Maj.: P. Bednařík, Olomouc
Bon. kód: 555 AJNS 5p4 B
CMKU/BSP/3446/03
30.12.2003
chovná I.
14.3.2002
chovná I.
15.5.2003
chovná I.
ARTEMIS Portancl
CMKU/BSP/3664/03
16.11.2003
o: Janipan Hero of the Day
m: Brixy Polymelus
Chov.: F. Rafaj, Bohdalice
Maj.: J. Jakubček, Zlín
Bon. kód: 535y ALSUZ 5r2 A
chovná II.
BESSY ze Staměřic
CMKU/BSP/2750/02
31.3.2002
o: Yorick vom Larums Bernerhof
m: Ada Radu
Chov.: M. Kopecká, Staměřice
Maj.: J. Arendášová, Rožnov pod Radhoštěm
Bon. kód: 537 AGLNRTVW 5r4 A
chovná II.
GERA Tichý dvůr
o: Finn z Akátové aleje
m: Bárbie Tichý dvůr
Chov.: L. Tichý, Dohalice
Maj.: I. Vávrová, Lanškroun
Bon. kód: 536 AGNR 6p5 A0
CMKU/BSP/3648/03
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 66
21.9.2003
chovná I.
GREISI Tichý dvůr
o: Finn z Akátové aleje
m: Bárbie Tichý dvůr
Chov.: L. Tichý, Dohalice
Maj.: J. Šnedorfer, České Budějovice
Bon. kód: 555 AORX 65 A
CMKU/BSP/3650/03
CHRISTIE Tichý dvůr
o: Daryk Essi
m: Bárbie Tichý dvůr
Chov.: L. Tichý, Dohalice
Maj.: ing. J. Krušina, Starý Svojanov
Bon. kód: 535 AGHV 6p5 A
CMKU/BSP/3909/04
21.9.2003
chovná I.
26.4.2004
chovná I.
HANNY od Todeňské studánky
CMKU/BSP/3358/03
25.4.2003
o: Adonis Dona Wan
m: Dina od Todeňské studánky
Chov.: F. Farka, Trhové Sviny
Maj.: K. Reitingerová, České Budějovice
Bon. kód: 525 ABQS 55 A
chovná I.
BARONKA Tornádo Erben
o: Aron von Thurnwald
m: Kyty Dartei
Chov.: L. Erbenová, Hradec Králové
Maj.: M. Felenda, Branišov
Bon. kód: 525 ACGH 55 A0
CMKU/BSP/3564/03
ÁJA Sulimov
o: Adur Runi
m: Adéla Polymelus
Chov.: M. Daňková, Kvasice
Maj.: M. Berkiová, Orlová
Bon. kód: 525y AJL 5r5 C0
CMKU/BSP/3010/02
25.7.2003
chovná II. – omezení na 1 vrh
20.6.2002
chovná II.
ARKA ze Šitbořského zámečku
CMKU/BSP/3795/04
23.3.2004
o: Adonis Dona Wan
m: Bonnie z Březové studýnky
Chov.: K. Šmardová, Brno
Maj.: D. Kubešová, Valašské Meziříčí
Bon. kód: 526 GHIN 4r5 A
nechovná – entropium
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 67
EMA Štrba-Vysoké Tatry
o: Jerry z Gemerskej Polomy
m: Baška písecké hory
Chov.: P. Blaško, Štrba
Maj.: J. Šalda, Kostelec nad Orlicí
Bon. kód: 435 ARSY 5r5
CMKU/BSP/4404/-04/04
4.1.2004
chovná II. – omezení na 1 vrh
ALMA Vera Mare
CMKU/BSP/3700/04
10.1.2004
o: Bary od Todeňské studánky
m: Connie Cavriani
Chov.: M. Veselá, Kuželov
Maj.: T. Lichovník, Žďár nad Sázavou
Bon. kód: 535 AJNORT 5p4 A
chovná I.
AMBRA Vera Mare
o: Bary od Todeňské studánky
m: Connie Cavriani
Chov.: M. Veselá, Kuželov
Maj.: Bc. D. Bukovská, Plzeň
Bon. kód: 555 AG 5p5 A
CMKU/BSP/3701/04
10.1.2004
chovná I.
BELLA z Vrbenských hrází
CMKU/BSP/3457/03
28.5.2003
o: Alfons Cavriani
m: Bessy od Todeňské studánky
Chov.: M. Brožková, České Budějovice
Maj.: M. Brožková, České Budějovice
Bon. kód: 455 ASWX 44 B
chovná II. – omezení na 1 vrh
AGATA Wimpego
CMKU/BSP/2358/01
6.8.2001
o: Dumbo Vapi
m: Andy Wei-Wei
Chov.: ing. V. Hoštičková, České Budějovice
Maj.: J. Maršánová, Zliv
Bon. kód: 425 AGHNT 42 B
chovná II. – omezení na 1 vrh
ARANKA Zahrada Záboří
o: Yorick vom Larums Bernerhof
m: Ariel Tichý dvůr
Chov.: ing. R. Machala, Pardubice
Maj.: L. Langer, Slapy nad Vltavou
Bon. kód: 555 ABNRSX 4r5 A
CMKU/BSP/3785/04
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 68
8.3.2004
chovná I.
ALMA ze Zahrádeckých luk
o: Adonis Dona Wan
m: Ejla z Bernských lesů
Chov.: P. Moravcová, Pacov
Maj.: ing. T. Král, Proboštov
Bon. kód: 535 ABLSTW 4p5 B
CMKU/BSP/3412/03
AMÁLKA ze Zahrádeckých luk
o: Adonis Dona Wan
m: Ejla z Bernských lesů
Chov.: P. Moravcová, Pacov
Maj.: J. Cviček, Kozlovice
Bon. kód: 535 AOSW 7p5 A
CMKU/BSP/3413/03
14.5.2003
chovná I.
14.5.2003
chovná I.
ESP - psi
XAPATAN from Balihara ranch
o: Ensor v. Schauerberg
m: Ybsilone von den Gänseweisen
Chov.: J. Liptajová, Častá-Píla
Maj.: Š. Dudová, České Budějovice
Bon. kód: 625 A 45 C
CMKU/ESP/46/-04/04
27.3.2004
chovný II.
ARGO van het Bressershof
CMKU/ESP/47/-04/01
24.3.2001
o: Essi Ban-Chi
m: Xanthi van het Bressershof
Chov.: A. & N. Mast-Gelders, Bresserdijk, Mol
Maj.: A. Mačálková, Prostějov
Bon. kód: 425 ALNSW 64 C0
chovný II.
VŠSP - psi
ABE Duha
CMKU/VSSP/194/03
2.5.2003
o: Caret Rodyry
m: Arka Rykynčanka
Chov.: B. Durda, Horní Újezd
Maj.: R. Kovaříková, Týnec nad Labem
Bon. kód: 455y AGV 5p5 C
chovný II.
ARNO Moravská louka
o: Aldo v. Kohlereschlucht
m: Tosca from Balihara ranch
Chov.: ing. M. Adler, Hranice
Maj.: ing. M. Dundálek, Želatovice
Bon. kód: 455py AGLV 5p4 A
CMKU/VSSP/137/04
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 69
19.1.2004
chovný II.
ARON Moravská louka
o: Aldo v. Kohlereschlucht
m: Tosca from Balihara ranch
Chov.: ing. M. Adler, Hranice
Maj.: L. Nardelli, Kravaře
Bon. kód: 435p AS 5r4 B
CMKU/VSSP/138/04
BOROMIR Pali Lookout
o: Coach vom Hopfenland
m: Andy Rodyry
Chov.: L. Končelík, Praha
Maj.: V. Svobodová, Brno
Bon. kód: 427 ASZ 6p5 B
CMKU/VSP/68/02
19.1.2004
chovný II.
2.5.2002
chovný I.
BREDDIE from Swiss Star
CMKU/VSP/101/03
18.6.2003
o: Alvaro von Rosefeld
m: Adona vor Kohlereschlucht
Chov.: I. Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
Maj.: Z. Pulicarová, Pardubice
Bon. kód: 435 ASV 65 A
chovný I.
DENIS from Swiss Star
CMKU/VSP/144/04
10.2.2004
o: Barton Manors Tibet
m: Amanda vor Kohlereschlucht
Chov.: I. Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
Maj.: L. Nevečeřal, Chrudim
Bon. kód: 435 ABJV 74 A
chovný II.
VŠSP – feny
SWEET SUSSIE from Balihara ranch CMKU/VSP/153/-04/03
21.8.2003
o: Jakob von den Gänsewiesen
m: Mirabilis from Balihara ranch
Chov.: J. Liptajová, Častá-Píla
Maj.: R. Souček, Třebíč
Bon. kód: 535 ADGUV 75 A0
chovná I.
WERENA from Balihara ranch
o: Barton Manors Tibet
m: Abby Astape
Chov.: J. Liptajová, Častá-Píla
Maj.: I. Nováková, Jirkov
Bon. kód: 535 AJUV 75 C0
CMKU/VSP/142/-04/04
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 70
26.1.2004
chovná II.
ARMIE from Eagle hills
o: Cato Rodyry
m: Wickie vom Hofgut Ramstein
Chov.: ing. L. Sklenář, Dlouhoňovice
Maj.: ing. L. Sklenář, Dlouhoňovice
Bon. kód: 555 ASTUV 7p5 A0
CMKU/VSP/135/03
ANGELEE z Luhovského dvora
o: Duke vom Schwőlmetal
m: Annemaria Pali Lookout
Chov.: ing. P. Kotěra, Luková
Maj.: ing. F. Kınigsmark, Tachov
Bon. kód: 435 AGLTUV 75 A
CMKU/VSP/119/03
ANNABELEE z Luhovského dvora
o: Duke vom Schwőlmetal
m: Annemaria Pali Lookout
Chov.: ing. P. Kotěra, Luková
Maj.: ing. P. Kotěra, Luková
Bon. kód: 435 AGLSU 65 C0
CMKU/VSP/120/03
ANNELEE z Luhovského dvora
o: Duke vom Schwőlmetal
m: Annemaria Pali Lookout
Chov.: ing. P. Kotěra, Luková
Maj.: R. Vašata, Černíkovice
Bon. kód: 435y AGVZ 75 B
CMKU/VSP/121/03
24.12.2003
chovná II. – omezení na 1 vrh
20.9.2003
chovná I.
20.9.2003
chovná II.
20.9.2003
chovná II.
ANNEMARIA z Luhovského dvora CMKU/VSP/122/03
20.9.2003
o: Duke vom Schwőlmetal
m: Annemaria Pali Lookout
Chov.: ing. P. Kotěra, Luková
Maj.: ing.L. Novotný, Hradec Králové
Bon. kód: 435 AGLSV 35 A
chovná I.
CAROLINE from Swiss Star
CMKU/VSP/113/03 7.9.2003
o: Areck von Judhbu
m: Xarah von Gänsewiesen
Chov.: I. Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
Maj.: . Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
Bon. kód: 525 ALTU 5p5 A0
chovná I.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 71
4. Články a příspěvky
4.1. Jak bylo na IV. Ročníku LVT Přátelství 2005 v Roudné
O našem táboře již bylo napsáno hodně, ale přesto mi to nedá, abych se i letos
nezmínila o jeho průběhu a nepřidala pár fotografií.
Bohužel, oproti jiným ročníkům nám nepřálo počasí. Mnoho dní nám
propršelo nebo také byly přeháňky. Ale ukázalo se i sluníčko, které nám umožnilo i
pár dní si jít zaplavat s pejsky do nedalekého rybníka v lese.
Běžné dny na táboře probíhaly v duchu průběžného výcviku v několika
družstvech, podle věku a šikovnosti přítomných pejsků i psovodů.
Tady bych chtěla moc poděkovat za obětavou práci našim kamarádům, kteří
se vedením výcviků ujali, byli to: Janička Dohnalová, Markétka Paslerová, Andrea
Křivánková, Markéta Sojková, Vašek Lehký a vypomohli nám také: Romana
Polická a Hanka Antušková. Ještě jednou moc, moc díky, bez vás, naši milí
kamarádi, bychom to vůbec nebyly schopné zvládnout.
Také moc a moc děkujeme členkám KŠSP Janě Dohnalové a Janě Pečenkové
za ukázky Canisterapie, kterou již několik let se svými fenami BSP úspěšně
provozují na úkor svého volného času.
Naše díky také posíláme Romaně Polické za krásnou ukázku tance se psem
s její fenkou VŠSP a Evičce Hyklové za
ukázku toho, co už se s Douškou, jako
nadaným asistenčním psem,
naučila
(svlékání ponožek sedícímu pánovi).
Nechci ale ani zapomenout na
úžasnou ukázku nádherných obran podle
NZŘ (ZVV1) mého psa BSP Larga z Gem.
Polomy, které by nám mohlo závidět spoustu
majitelů a psovodů pracovních plemen psů.
Řada psů se také věnuje výcviku
záchranářských prací a dalším i novějším
kynologickým sportům (např. Flyball – fenka
APZ).
Z uvedeného výčtu je zřejmé, že naše švýcarská salašnická plemena psů se
mohou a jsou schopna věnovat řadě kynologických sportů a činností, což jim
částečně nahrazuje původní „práci“ na salaších a statcích se sedláky. Naše plemena
opravdu nejsou jenom pro okrasu nebo na zahrady, v nejhorším případě do kotců.
Zaslouží si naši pozornost a péči a vždy nám ji stonásobně vynahradí svojí radostí a
vděčností.
Ale ještě se vrátím k táboru. Mimo výše uvedené jsme měli čtyři stěžejní
akce. Už velmi tradiční prestižní táborovou výstavu „O Pohár LVT Přátelství“,
která je celá zaměřená na ideální souhru psovoda a psa. Posuzoval a výstižný
komentář nám ke všemu poskytl mezinár. rozhodčí p. Vladimír Adlt. Tímto mu
moc děkujeme za to, jak je ochoten se naší neoficielní výcvikové akci věnovat. Pro
zúčastněné bylo připraveno mnoho krásných cen, pohárů a věcných darů vč.
krmení od sponzorů.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 72
Tímto bych velmi ráda poděkovala sponzorům: firmě Euroben s.r.o. – krmení
Happy Dog. Firmě BONO s.r.o., Firmě BRAUN s.r.o. (poháry, medaile), pí.
Romaně Stejskalové, která věnovala část pohárů. Bez jejich pomoci by naše
výstava nebyla na takové nádherné úrovni, na jaké je.
Dalším důležitým dnem v našem programu byly zkoušky podle řádů
Kynologické jednoty. Posuzovala rozhodčí: Jana Svobodová. Zkoušky úspěšně
absolvovali:
ZOP:
Bára Labská (12 let !)
Eva Hyklová
Ivana Pavlů
Pavel Tengler
ZPU1:
Jiřina Kostková
Hana Antušková
fenka BSP
fenka BSP
fenka VŠSP
pes BSP
Libra Lamia Mater
Dea z Modrovous
Emina Finbos
Dan z Chrtnického dvora
fenka BSP
pes BSP
Cappy z Mokrovous
Justin z Akátové aleje
98 bodů
Naprosto jedinečnou ukázkou souhry psovoda a psa byl výkon 12 leté Báry
Labské, která získala bezkonkurenčně nejvíce bodů a složila zkoušku ZOP na
výbornou.
A dostáváme se ke dvěma zábavným výcvikovým
akcím. Naprosto super novou akci byl „Hafícross“.
Orientační závod psovoda se psem, vedoucí lesem a
proložený zajímavými disciplínami. Namátkou uvádím:
- pes odložený na pařezu a psovod hází šiškami
na cíl.
- pes přechází ležící klády bez doteku na zem.
- psovod se psem podlézají přírodní tunel,
vyrobený v hlubokém příkopu.
- plazení psovoda a psa pod překážkou.
- procházení labyrintu, kdy psovod má nejen
psa, ale na tácku míček.
- přeskakování vodního příkopu.
A jako zlatý hřeb plavání psovoda se psem k bojce a zpátky.
Celá akce byla moc super, všichni
účastníci na ni velmi rádi vzpomínáme a děkujeme
pořadatelům – části výcvikářů a části účastníků
tábora, obzvláště dvěma hlavním duchovním otcům:
Vašku Lehkému a Tomáši Antuškovi.
Příští rok určitě zase takový krásný závod
zorganizujeme.
Druhým velmi zajímavým závodem byl „Závod o Železného a Hliníkového
psa“. Závod byl uspořádán na výcvikovém place a byla to vlastně taková „dráha“
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 73
pro pejsky se psovody, různého stupně obtížnosti,
podle věku pejsků. Byly různé překážky: přechod
nepříjemného materiálu, házení míčků na cíl-pes
odložen, pes probíhá tunelem, převážení psa
v kolečku, slalom mezi tyčemi se psem u nohy,
oblečení pejska do kšír pořadatele a jeho
přenášení, střílení šiškami z praku na cíl-pes
odložen u nohy, překážka „áčko“.
Na závěr obou závodů také proběhlo
slavnostní vyhlášení pro všechny zúčastněné a všichni si odnesli nějakou
pozornost. Nejlepší byli odměněni hodnotnými cenami.
Ještě uvedu ve stručnosti pár dalších akcí, které průběžně na táboře proběhly.
Pro děti to byly:
- karneval – velké díky hlavní pořadatelce Bohunce Pavlatové.
- výtvarná soutěž a soutěž v modelování. Děti vyrobily nádherné obrázky i
sošky z modelíny. Samozřejmě, že u většiny byli hlavním a stěžejním
tématem výtvarných děl pejskové. Za jejich uspořádání také velký dík B.
Pavlatové.
Pak byly akce pro všechny účastníky:
- táborák s opékáním buřtů
- pěvecká soutěž „O zlatého brabce“ na melodii písničky Dělání a
s určenými 5 povinnými slovy: tábor, pejsek, Lužnice, meloun a pyžámko.
Setkali jsme se s nádhernými pěveckými i autorskými výtvory. Vítězná
písnička, kterou uvedu na konec, byla odhlasována, jako táborová hymna.
- Dvakrát jsme měli posezení s R. Desenským, tzv.: „psím psychologem“.
Těm, kteří se na něj obrátili o radu a pomoc se s ochotou věnoval.
- Uspořádali jsme několik besed: o vystavování, o výcviku a výcvik. řádech,
o chovu a jak se připravit na první krytí a porod své fenky.
Velmi zajímavou přednášku MVDr. Bednáře z kliniky HK VET - o
vyhodnocování dysplazie kyčelních kloubů jsme pro zájemce promítli
(se souhlasem autora) z videozáznamu.
Je možné, že jsem ve výčtu aktivit z tábora na něco zapomněla, ale to není
podstatné. Podstatné a důležité jsou dvě věci. Každý, kdo se se svým pejskem
tábora zúčastní pro něj udělá to nejlepší, co může. I když s ním zrovna nesloží
žádné zkoušky a nebude z něj super poslušné zvíře, ale každý pejsek se tu učí
začleňovat do velké smečky lidí i psů, což může jeho chování jenom pomoci.
Současně se zde učí páníčkové třeba takové základy, jak se svým psem zacházet a
jak ho učit a vychovávat.
Současně se tu opět sešla super parta lidí, kteří mají stejný zájem a ten je
částečně nebo plně pohlcuje. Stejně, jako počasí, kdy se občas zamračilo a občas
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 74
zase zasvítilo sluníčko, to i mezi námi občas zajiskřilo, ale vždy to bylo pro dobro
věci a vždycky jsme si dokázali pak v klidu posedět a o všem popovídat.
Sice název tábora Přátelství je míněn jako přátelství člověka a psa, ale je velkým
štěstím, když se díky takovýmto akcím podaří najít partu přátel, která člověka za
žádných okolností nezradí a dokáže jednat fér a na rovinu a toho já si osobně ze
všeho nejvíc vážím.
DÍKY VÁM VŠEM PŘÁTELÉ ZA NEZIŠTNOU POMOC PŘI
POŘÁDÁNÍ VŠECH NÁROČNÝCH AKCÍ NA TÁBOŘE.
Budeme se moc těšit, až se zase sejdeme v Roudné u Soběslavi v sobotu 12. 8.
2006 v odpoledních hodinách.
Jak jsem slíbila, na závěr ještě uvádím táborovou hymnu, kterou složila Eva
Stupavská a pak zazpívala tři děvčata školního věku: Eva Stupavská, Jana
Stupavská a Veronika Oulíková. Píseň se zpívá na melodii známé pohádkové
písničky: Dělání
PSÍ POHODIČKA
Když pes neposlouchá, tak dost divočí, na maják ti šplouchá, když s tebou
zatočí.
Mohl bys tábor zkusit, jinak tě trefí šlak. Psa budeš chvilku dusit, zlobit může
pak,
Zlobit může pak ………
Refrén:
Štěkání, štěkání, to páníčka ochrání. Štěkání, štěkání, to znám.
Vstávání, vstávání, to nám hrůzu nahání. Vstávání, vstávání je děs!
A tak tady v Čechách, na kraji Lužnice. Hafíků tábor štěká, cvičit chtěj velice.
Pamatuj na krmivo, k svačině meloun byl. Páníčci měli pivo, tak se tu kdekdo
zlil,
Tak se tu kdekdo zlil……
Refrén:
Plavání, cákání, a pyžamko na spaní. Za chvíli, za chvíli je den.
Blafání, drbání, máme vás rádi .. hafani. Jak s vámi, jak s vámi jsem rád.
Tak za necelý rok v Roudné si ji po nástupu zazpíváme.
Všechny milovníky a majitele tříbarevných miláčků zdraví
Jaromíra Sojková – TUT
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 75
4.2. Appenzellský salašnický pes, malý salašník s velkým srdcem.
Appenzellský salašnický pes - středně velký salašník se zatočeným ocáskem
může na plemene neznalého člověka působit jako zajímavě zbarvený kříženec,
zkrátka voříšek.
Ve své vlasti, ve Švýcarsku byl používán ke hlídání stád skotu na horských
pastvinách Celé hodiny musel neúnavně kontrolovat svěřené stádo a bránit ho před
všemi lidmi i divokými zvířaty, často bez pomoci svého pána. Musel být silný,
neúnavný, odolný vůči počasí, spolehlivý, vázaný na svého majitele a přitom
nekompromisní k cizím lidem i toulavým psům. Musel se spoléhat hlavně na své
smysly a svůj úsudek. Za jejich pracovitost si jich lidé dodnes nesmírně cení a
jsou na ně patřičně hrdí.
Appenzell, díky své stavbě těla, krátké srsti a přísnému pohledu budí v lidech
respekt, někdy až strach. Jaká je vlastně jeho duše? Po čem touží? Jak s ním máme
komunikovat?
Vzhledem k tomu, že o jeho charakteristice nebylo mnoho napsáno a to málo
co bylo, se dá shrnout do jedné věty - hbitý, neúnavný, hlasitě štěkající hlídač,
rezervovaný k lidem a ostatním psům-bych vám chtěla přiblížit skutečnou podstatu
appenzella a pokud to dokážu i vyznání obdivu a lásky k tomuto plemenu.
Narozením appenzella přijde na svět ten nejlepší psí přítel, jakého bych si
dokázala vysnít.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 76
Citlivý, vnímavý, oddaný. Jak na to, aby takovým zůstal? Respektovat jeho
genetickou výbavu a přizpůsobit jí jeho výchovu a výcvik.
Charakter appenzella je výsledkem jeho staletí dlouhého užití v alpských
oblastech. Je velice temperamentní a má výdrž. Typické pro toto plemeno je
schopnost přizpůsobit se a zpozorovat sebemenší pohyb v obličeji svého pána,
stejně jako porozumět řeči jeho těla. Velice tvrdé podmínky v horách a víceméně
nelítostná selekce utvořily z této rasy jednu z nejodolnějších, co se týče potravy
nenáročných a k nemocem nenáchylných psích ras. K cizím lidem bývá appenzell
spíše nedůvěřivý. Díky své vrozené hlídací a ochranářské schopnosti a velice malé
chuti lovit, bude váš dům a rodinu střežit s naprostou spolehlivostí.
Appenzell reaguje velice citlivě na nespravedlivý trest a často bývá žárlivý.
To se ukazuje především tehdy, chce-li jeho páníček pohladit jiného psa. To se pak
dere do popředí a chce být na prvním místě.
Vlastnosti díky kterým je upřednostňován, jsou: věrnost, oddanost, ostražitost,
zvídavost, neutichající temperament a neobyčejně vysoká inteligence.
Skutečnost, že se za poslední století velice změnilo životní prostředí a
podmínky pro chov již sama o sobě naznačuje,že dnešní požadavky na appenzella
jsou jiné než dříve. Cílem chovu appenzellů není v dnešní době tedy jen zachování
původních dobrých a užitečných vlastností psa, ale také snaha o jeho duševní
rozvoj a zdraví.“ ( Citace z knihy Rund um den Appenzeller Sennenhund od
švýcarské chovatelky Doris Meier. )
Appenzell musí mít od narození důslednou socializaci. Chovatel by měl
štěňata brát co nejvíce do ruky a naučit je mazlení a hlazení. Později se mají
seznamovat s lidmi, pejsky a dalšími zvířátky. Dvouměsíční štěně se má těšit na
každou člověčí návštěvu. Zkrátka-domů si přivezete sebevědomého dychtivého
plyšáčka. Toto miminko během několika týdnů seznámíte se členy domácnosti,
s domem a jeho zvuky. Mělo by v dětství trávit co nejvíce času s lidmi, aby
pochopilo, jak jeho smečka funguje. Ponecháno na zahradě v kotci bez možnosti
návštěv domu se bude cítit odstrčené, začne lidem nedůvěřovat (protože žádná
řádně fungující smečka nenechá slabšího člena samotného od rána do rána) a
v dospělosti bude jednat samostatně bez ohledu na vaše přání.
Kolik času strávíte v prvním roce života s appenzellem, tolika nepříjemností
budete ušetřeni příštích 15 let. V prvním půl roce by se mělo štěně naučit mít vás
rádo a za to ho naučíte jednoduché cviky – sedni, zůstaň, lehni, čekej, pomalu,
k noze, nosit věci (počátek aportu), být sám doma a nekňučet, prohloubit přátelské
chování k lidem a psům-nenechat psí výrostky aby mu ubližovali. Učení by mělo
probíhat vesele, nenásilně, hrou, bez drilu a hlavně za odměnu-pamlsek a hračku.
Myslete na to, že appenzell je neuvěřitelně chytrý a učenlivý. Jako jste důslední při
učení, tak musíte být důslední při výchově. Musí se mu stanovit „pevné mantinely“,
přes které ho (obrazně) nikdo nesmí pustit. Co má jednou zakázáno, má zakázáno
provždy a naopak. Nebojte se, že tím bude pejsek nějak strádat. Právě naopak.
Bude ve vás mít autoritu, která ví co chce, nelže a je k němu přísná, ale laskavá a
spravedlivá. Jakmile se jednou stanete v jeho očích šéfem, budete nejšťastnějším
člověkem s nejšťastnějším psem pod sluncem. V nenadálých situacích byste se měli
chovat sebevědomě a nenechat psa řešit situaci dříve, než vy.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 77
Jak to nakonec vypadá v praxi? Máme doma tři appenzellské dámy spolu
s jednou bígličkou a většinu dne tráví s námi doma. Troufám si tvrdit, že jsou
šťastné. Spí s námi na gauči, když se díváme na televizi. Jezdí s námi na výlety,
v přírodě se pohybují volně bez vodítka (kromě bígla). Procházky městem
směrujeme od zverimexu přes zoobutik do obchodu s chovatelskými potřebami –
jsou to takové jejich cukrárny, kde jim každé koupím nějakou drobnou pochoutku a
druhou dostanou od prodavaček. Při setkání s cizími lidmi se k nim nehrnou, ale na
můj povel se nechají pohladit. Při setkání se členy rodiny, kteří k nám jezdí na
návštěvu skáčou radostí, proplétají se návštěvě pod nohama a chtějí být první u
hlazení. Na cizí pejsky nevrčí, po prvotním očuchání si buď chtějí hrát nebo se
s nimi bez zájmu minou. Občas, když to mezi nimi a cizím pejskem zajiskří,
nesmím situaci rovnat křikem, ale pouze tichých příkazem: „to neřeš, nebuď
hloupá“ a je klid. Na chalupě tvoří smečku s berňačkou a irskou setřicí. Cvičíme
rekreačně agility, flyball.
Nejstarší má složené dvě zkoušky, prostřední jednu a jezdím s ní i na
soustředění záchranářů. Nejmladší je půlroční štěně, které baví nejvíce vybírat
doma z krabice s papírovým sběrem papíry, roznášet je po celém bytě a trhat je na
malinkaté kousky. Dodnes nevím, jestli jí ostatní dvě pomáhají, protože když se
vrátím domů, všechny buď způsobně spí nebo mne vítají.
Život s appenzelly je pro nás opravdu velké štěstí. Věřím, že ony by řekly o nás
totéž.
Lenka a Besi, Phira, Viki, Citka.
4.3. SKV Koprovnica 2005
Dne 22.10.2005 se konala Klubová výstava SKŠSP v Koprovnici. Posuzovali
pan Milan Biroš (SK) a pan Pintér János (H).
Celkovým vítězem se stala fena bernského salašnického psa CH. MELIAN
z Gemerskej Polomy, majitel Lucie Šajnohová, chovatel Ing. Terézia Gargušová.
Nejlepší chovatelská skupina – Písecké Hory,
chovatelky Ing. Evy
Procházkové. Všem majitelům a jejich pejskům, kteří se výstavy zúčastnili
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci KŠSP.
Bernský salašnický pes
Feny - tř. dorostu
- mezitřída
- tř. pracovní
- tř. šampiónů
- tř. šampiónů
- tř. veteránů
Annabelle Valašské slunce
Peggy z Gemerskej Polomy
JrCH. Baby Queen Elsa
CH. Melian z Gemerskej
Polomy
CH. Blackie Santy Bazaltin
JrCH. Edita z Gemerskej
Polomy
VN
V4
V1, CAC
V1, CAC, Vítěz ŠVP, BOB,
BIS
V2, res. CAC
V1, nej. veterán
Appenzellský salašnický pes
Feny - tř. štěňat
- tř. pracovní
Ave Viktoria Šťastná Berjanka
Phira v. Brunnberg
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 78
VN1, nej. štěně
V1, CAC, Vítěz ŠVP
Velký švýcarský salašnický pes
Feny - tř. mladých
- tř. šampiónů
Psi - tř. šampiónů
Adriana Valatheca
CH. Athena von Casslov
ICH. Caret Rodyry
V1, CAJC, Vítěz ŠVP mladých
V1, CAC
V2, res. CAC
Blahopřejeme
Lucie Šajnohová
4.4. Multitalent „salašník.“
Ve většině rodin jsou švýcarští salašničtí psi pro své chovatele pouze
věrnými a milými společníky a hlídači. Kouzlo jejich atraktivní trojbarevnosti a u
bernských salašnických psů i vizáž dobráckého medvídka u lidí neprobouzí
myšlenky na organizování výraznějších aktivit pro „naše“ čtyři plemena. Přitom
při patřičném výcviku zvládnou rozličné úkoly a mohou v nejrozličnějších psích
sportech dosáhnout vynikajících výkonů. Ale i když nebudete usilovat o žádné
vrcholové výkony, budete díky spolužití se salašníkem bohatší. Neboť je to pes,
jehož úkolem je být pozorný, vyrovnaný a má velice silnou citovou vazbu na
člověka.
Chceme vám zde ukázat jak můžete svého psa zaměstnat a kromě toho si i
užít společné radosti.
Výcvik poslušnosti:
Základem všech sportů se psem je nutná láska a souhra psovoda a jeho psa.
Lásku k lidem si pejsek získává ve svém nejranějším
dětství, v době, kdy je se svými sourozenci u psí maminky
a chovatel jej připravuje na život mezi lidmi, psy, event. i
hospodářskými zvířaty. Tato etapa se nazývá socializace a
je velice důležitá pro
budoucí
šťastný
život
salašníka. Pouze veselá,
hravá, nebojácná štěňata a
nekonfliktní fena jsou
zárukou duševního zdraví a
to je zárukou, že při
správném vedení budete mít doma snadno
cvičitelného a vnímavého jedince.
Základem poslušnosti je přivolání…a pak jde
vše samo… Salašníci bez rozdílu velikosti plní rádi každý cvik, který jsme schopni
vymyslet a naučit je. Učí se rychle pokud trénujete s láskou a radujete se z jejich i
sebemenšího pokroku.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 79
Cvičit můžete doma, na zahradě, na klidném místě při procházkách nebo na
kynologickém cvičišti. Stále větší množství salašníků se složenými zkouškami je
důkazem toho, že
to byli původně psi
pracovní, kterým
není
ani
dnes
zatěžko
trénink
poslušnosti, stop a
v neposlední řadě nácvik obran, které berou jako obrovskou zábavu a jsou hrdí,
když mohou figurantovi ukořistit rukáv a odnést si ho do ústraní jako svůj úlovek.
Tažný pes:
Používat salašnické psy jako tažná zvířata má svou tradici již dlouho před
začátkem čistokrevného chovu.
Velký švýcarský i bernský
salašnický pes ve své vlasti nebyl
jen okrasou hospodářství, ale
sloužil jako tažné zvíře. Lidé je
zapřahali ho vozíků naložených
konvemi s mlékem nebo sýry, které
rozváželi do mlékáren a na trhy.
Proto je kostra těchto psů mohutná,
plná svalů, přizpůsobená vytrvalé chůzi. Ještě dnes můžete vidět (např. na
výstavách) berňáky, velké švýcary nebo appenzelly jak šťastně táhnou malé lehké
vozíky, vyrobené jen tak pro radost jejich i nás dvounožců.
Agility.
Tento sport pochází z Anglie, je to vlastně psí parkur. Pes musí překonat
různé překážky (např. skok vysoký, slalom, tunel, kladinu, houpačku) co
nejrychleji a nepřesněji. Psovod běží
souběžně se psem
a povely a
posunky ho navádí na příslušné
překážky. Je to sport, který klade
nároky na přesnost a fyzičku
psovoda a zvířete. Lépe se v agility
uplatňují dvě menší salašnická
plemena - appenzellský a entlebušský. Avšak i bernský a velký
švýcarský salašnický pes mohou být při správném rozvržení tréninku náruživými
závodníky. Pejskům působí tento sport radost a zároveň si upevňují své zdraví.
Flyball:
Flyball znamená v překladu letící míč. Je to sport rychlostní, vhodný pro
menší dvě plemena salašníků - pro appenzellského a entlebušského salašnického
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 80
psa. Úkolem psa je v co nejkratším čase překonat čtyři nízké skokové překážky,
sám si tlapkami stlačí nášlapné prkénko flyballového boxu, odtud mu vystřelí malý
míček, který musí chytit a vrací se přes překážky zpět k psovodovi. Soutěží
souběžně vždy dvě čtyřčlenná družstva. Pro psy to je adrenalinový sport, mnozí
jedinci na startu samou nedočkavostí štěkají a do několikavteřinového běhu dají
opravdu vše. Pro úspěšnost tohoto sportu nepotřebuje mít psovod fyzickou
zdatnost, pouze musí naučit pejska aportovat a vzbudit v něm radost pro sprintový
běh.
Canisterapeutický pes
Canisterapie je léčebná metoda, při které se využívá kontaktu „nemocného“se
psem. Pes se stává jejich dobrým kamarádem, který tím, že
jejich lásku oplácí svou, uspokojuje jejich citové potřeby a
pomáhá rozvíjet nejen sociální ale i motorickou stránku
člověka.
Výcvik klade vysoké nároky na absolutní
bezproblémovou povahu salašníka. Ten ji ve většině
případů má ve své genetické výbavě, ale musí být
prohlubována a podporována člověkem již od narození
štěněte. Lidé, kteří se canisterapii věnují, skládají se svými
pejsky zkoušky a mohou pak léčebně působit nejen
v denních stacionářích, v domovech důchodců, ale i
v klasických nemocnicích či docházet přímo do rodin.
Pokroky, které při této léčbě „nemocní“ dosáhnou jsou někdy tak rychlé, že
jim i samotní lékaři nedokáží uvěřit.
Záchranářský pes.
Vidět v zahraničí při záchranářských trénincích či závodech některého ze
salašnických psů není výjimkou. U nás zatím ano.
Výcvik je založen opět na lásce psa k lidem.
Pejsek se musí naučit klasické cviky poslušnosti a
kromě nich i vyhledávání lidí v různých úkrytech,
jejichž nalezení hlásí štěkotem svému psovodovi.
Vše může vypadat velice jednoduše, každý pes
má přece vynikající čich, ale musí mít i chuť do
hledání, kterou nesmí ztlumit nepříznivé počasí
(déšť, zima, vítr nebo naopak horko) a musí se
naučit rozložit své fyzické a psychické síly do
celého dne. Osoby, které vyhledává jsou
schované za stromy, keři, ale i v podzemních
úkrytech (jámy zakryté poklopem a větvemi)
nebo naopak ve výšce na stromech, na římsách
zdí polorozpadlých domů. Za denního světla i
po tmě. Ve sněhu či ve vodě. V nemnoha
skutečných případech pes nenachází osoby živé,
proto se musí i tato možnost trénovat.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 81
Vidíte, že život se salašníkem může být víc, než jen pomazlení. Hodiny
strávené tréninkem vám přinesou uspokojení z práce, radost z dosažených
výsledků a v neposlední řadě nové známé, kteří se mohou stát vašimi celoživotními
přáteli.
Autorem článku je Lenka Schönbeková. E-mail pro případné dotazy či
kontakty na cvičitele [email protected]
4.5. VSSÖ Swiss Mountain Dog Symposium
Ve dnech 25.-27.11.2005 se konalo Symposium švýcarských salašnických psů
v rakouském Salzburgu. Zúčastnili se ho dva zástupci našeho klubu, Mgr. B.
Robešová, CSc. a I. Žáčková. Účastníků bylo více než osmdesát. Mezi účastníky
nechyběli zástupci tradičních zemí, v nichž jsme zvyklí vídat švýcarské psy, jako
Švýcarsko, Německo, Norsko, Švédsko či Rakousko. Byli však zastoupeny i další
„méně typické“ země jako USA, Austrálie, Slovinsko či Izrael. Z některé země
přijeli zástupci více klubů, protože ne ve všech zemích je pravidlem, že všechna
čtyři plemena zastřešuje jeden klub.
Na programu byly jak otázky zdraví psů, tak problematika mezinárodní
spolupráce. Hodnotil se současný stav a nastiňovaly možnosti vývoje do budoucna.
Při srovnávání přístupu jednotlivých chovatelských klubů k chovu jsme museli
konstatovat, že se nemáme před světem za co stydět. Ne ve všech zemích jsou
prováděny takové pro nás zcela běžné věci jako bonitace a svody mladých. Také
vedení databáze našich zvířat je na špičkové úrovni. Naprosto se vyrovná
obdobným databázím vedeným v Německu a Rakousku, které byly prezentovány.
Snaha na sjednocení určitých chovatelských postupů ve všech např.
evropských zemích narazila na neochotu mnohých klubů dohodnout se. Také
vlastně ne všechny kluby byly ochotny takových snah se vůbec účastnit. Na
společném cíli, kterým je zdravý a povahově vyrovnaný pes, se však shodli všichni.
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
při přednášce
Dr. Zörner
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 82
4.6. Malé ohlédnutí za 4. ročníkem Slavností švýcarských salašnických psů
Ve dnech 2. – 4. 9. 2005 se již tradičně konaly podzimní SŠSP. Tentokrát se
chovatelé, majitelé, ale i všichni příznivci švýcarských salašnických psů sešli
v prostředí beskydského kempu BUDOUCNOST ve Frýdlantu nad Ostravicí, aby si
opět vzájemně vyměnili chovatelské zkušenosti a praktické rady při výchově i
výcviku psů.
Akce začala páteční procházkou do lesa spojenou se sbíráním hub.
Hlavní program, který se odvíjel podle návrhů účastníků setkání, byl stanoven na
sobotu. Dopoledne se majitelé nových pejsků dozvěděli užitečné rady, jak
připravovat své čtyřnohé mazlíčky na výstavy, svody i bonitaci a současně si mohli
takové akce vyzkoušet nanečisto.
Odpoledne mimo jiné byli účastnici seznámeni se základním výcvikem psů –
velmi praktické rady poskytla prezentace ukázky složení zkoušky ZOP v provedení
psa Donara Martei za asistence a odborného výkladu dlouholetého cvičitele psů
pana Ladislava Korabika.
Pro nejmenší účastníky – naše děti, bylo připraveno pásmo her a soutěží,
nechybělo ani překonávání překážkové dráhy se psy.
Večer se konal tradiční táborák, kde si mohli chovatelé i majitelé štěňat navzájem
vyměnit své zkušenosti. Nedělní program – společný výlet se psy do blízkého
městečka, celou akci zakončil.
Co říci na závěr? Všichni tak mohli odložit své každodenní starosti a se svými
psími kamarády relaxovat a prožít překrásný víkend. Za tuto možnost patří
poděkování všem, kteří se na přípravě a organizace tohoto setkání podíleli. Příští
rok nashledanou!!!
Taťána Pindejová
Skupinové odložení psů.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 83
4.7. Jak to vypadá ve světě?
Pokud chceme získat reálný obraz situace v chovatelství a veterinární
medicíně v naší zemi, musíme se podívat do okolních zemí. Jen tak můžeme
hodnotit a srovnávat.
Velmi rychle získáme informace sledováním odborné literatury, mnohé se zde
dá zachytit. Svět se nevyhýbá novým trendům, které věda nabízí. Pochopitelně
různé státy, sdružení chovatelů i veterinárních lékařů se k nim staví ne zcela stejně,
ale na společném cíli se v podstatě shodují všichni. Tím je udržení kvalitních
zdravých populací zvířat. Mnohé dobré věci v této oblasti brzdí finance, nedůvěra
vůči novému, neznalost a v neposlední řadě i neochota. Vždyť by mnohým
„chovatelům“ byly odhaleny jejich ne zcela legální praktiky a tím by byl přímo
ohrožen jejich finanční zisk či „chovatelská prestiž“.
Aby někdo z čtenářů nenabyl dojmu, že mou snahou je agitovat za něco, o čem
ve světě stejně nikdo neví, uvádím překlad jednoho z abstraktů profesorky MeyersWallenové prezentovaný na fakultě veterinární medicíny Cornellovy university
v USA. Nejedná se o ojedinělý jev, lze to doložit stovkami odborných prací. Pro
zajímavost uvádím ty, které se v poslední době dotkly našich plemen
• Gorlinger S, Galac S, Kooistra HS, Okkens AC. Hypoluteoidism in a
bitch.
Theriogenology. 2005 Jul 1;64(1):213-9.Michal U, Steffen F, Hauser B,
Damur D, Philipp M. Sacral osteochondrosis dissecans in a Bernese
Mountain Dog: diagnosis and treatment]
Schweiz Arch Tierheilkd. 2004 May;146(5):233-8. German.Chaudieu G,
Molon-Noblot S. Early retinopathy in the Bernese Mountain Dog in
France: preliminary observations.
Vet Ophthalmol. 2004 May-Jun;7(3):175-84.
• Clinical and genetic investigations of idiopathic epilepsy in the Bernese
mountain dog.
J Small Anim Pract. 1999 Jul;40(7):319-25.Olenick CL. Congenital renal
dysplasia and psychogenic polydipsia in a Bernese mountain dog.
Can Vet J. 1999 Jun;40(6):425-6.Werner P, Arnold S, Schelling C,
Hubscher U[Analysis of microsatellite polymorphisms in Bernese
mountain dogs and Newfoundlands]
Schweiz Arch Tierheilkd. 1996;138(3):152-6. German.
Etika a genetická selekce v chovu čistokrevných psů
Meyers-Wallen, V.N.
James A. Baker Institute for Animal Health, College of Veterinary Medicine,
Cornell University, Ithaca, NY 14853, USA, [email protected]
Nepřetržité revoluční změny v medicíně mění cestu, kterou veterináři radí
klientům v nahlížení na dědičné choroby. Klinické aplikace se budou objevovat
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 84
rychleji ve veterinární praxi jak budeme získávat nové informace z psích a jiných
srovnávacích projektů (Meyers-Wallen, 2001: Relevance of the canine genome
project to veterinary medical practice. International Veterinary Information
Service, New York). Projekt psího genomu je charakterizován třemi oblastmi:
mapování markerů na psích chromozómech, lokalizace genů na psích
chromozómech (Breen et al. 2001: Genome Res. 11, 1784-1795) a získání
nukleotidové sekvence celého psího genomu.Informace z tohoto výzkumu mohou
vést k několika DNA testům pro jednotlivé genové mutace (Aguirre 2000: DNA
testing for inherited canine diseases. In: Bonagura J. (ed), Current Veterinary
Therapy XIII. Philadelphia WB Saunders Co, 909-913). Případně to povede
k k testování tisíců genů současně s vytvářením DNA profilů jednotlivých zvířat.
DNA profily každého psa mohou být prověřovány na známé genetické nemoci a
budou využity poradci chovu.
Současně s těmito testy mohou být srovnány DNA profily možných rodičů a
může být kalkulována pravděpodobnost výskytu dědičných nemocí nebo žádoucích
směrů u potomstva. Jednou můžeme jednoduše prověřit tisíce genů jedince a tím
získáme mocný nástroj k snížení frekvence výskytu, případně k úplné eliminaci,
škodlivých genů z populace. Když pochopíme polygenní dědičnost, můžeme
teoreticky odstranit celé skupiny škodlivých genů z populací.
Efekt takovéto selekce na všeobecné bázi v chovu může rychle zlepšit zdraví
v několika málo generacích.Ačkoliv, dokud nebudeme mít dostatek informací o
genových interakcích, nemůžeme vědět, zda některé z těchto genů nemají i jinou
funkci, kterou je žádoucí zachovat.Také jiné populační efekty by neměly být
ignorovány. Přinejmenším v počátku by bylo nejlépe využít nové genetické
informace k vyloučení páření, jejichž kombinací produkujeme postižená zvířata,
lépe než k eliminaci celých skupin genů z populace. To je zvlášť důležité pro chovy
s malým genovým potenciálem, kde je obtížné udržet genetickou diversitu.
Konečně, když budeme případně mít dost informací o funkci psích
genů,můžeme selektovat specifické geny kódující žádoucí znak a zvýšit jejich
frekvenci v populaci. Jsou to podobné praktiky chovu, jaké jsou používány u zvířat
stovky let. Rozdíl je v tom, že máme velké množství objektivních dat a tato
můžeme použít rychle u mnoha jedinců současně.. Zde je velký potenciál k zvýšení
zdravotního stavu populace psů jako celku. Ačkoliv, pokud my nebo naši klienti
chovatelé udělají chybu, mohou neúmyslně způsobit újmu masivní rychlou selekcí.
Proto bychom našim klientům neměli radit zaměření na polygenní znaky nebo
doporučovat velké změny genových frekvencí v populacích, dokud nebude známo
více o genových interakcích.Pro toto je vhodnější počítačový model, který může
předvídat efekt změny genové frekvence jednoho nebo několika genů v populaci
psů v průběhu času. V budoucnu budou vznikat nové mutace, ty bude třeba
detekovat, označit a eliminovat genetické chyby z populací.
Informace získané z genetického výzkumu mohou být využity k zlepšení
zdraví psů pouze tehdy, pokud veterináři budou mít znalosti a dovednosti využít je
eticky a zodpovědně. Tady je nejen velký potenciál zvýšit celkově zdraví psů
genetickou selekcí, ale taky potenciál k ublížení, jestliže dojde k poklesu genetické
diversity. Naše profese musí být v pozici korektního rádce klientům v aplikaci
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 85
těchto informací u jednotlivých psů
čistokrevných psů.
stejně jako u celé populace psů, zvláště
Vicki N. Meyers-Wallen
1994-present Associate Professor, Department of Biomedical Sciences and Center for Canine
Genetics and Reproduction, J.A. Baker Institute, College of Veterinary
Medicine, Cornell University, Ithaca, NY
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
4.8. Evidence výskytu vad, poruchy zdraví a příčin úhynů v populacích našich psů
Prosíme všechny čtenáře tohoto článku o pozorné čtení následujících vět.
Pokud chceme pokročit v otázce zlepšování zdraví našich psů, je nutné průběžně
shromažďovat údaje. Jak už nadpis uvádí, jedná se o evidenci příčin výskytu vad
a úhynů v populacích našich psů a evidenci reprodukčních schopností zvířat .
Údaje, které od Vás obdržíme, budeme ukládat do databáze, která již pro naše
psy existuje. Vznikne tak jakási „zdravotní karta zvířete“. Můžeme pak hledat
souvislosti ve výskytu vad. Toto je jediná možná cesta, jak se v budoucnu
vyvarovat spojení rodičů jejichž linie může určitou vadu nebo predispozici
k onemocnění přenášet. Nebudeme-li nic vědět, nemůžeme žádná opatření udělat.
A na druhou stranu vady z populace nezmizí tím, že si je nedokážeme přiznat.
Mnozí z členů často mluví o tom, že vědí o vadách zvířat. Takovéto zprávy typu
„jedna paní povídala“, jsou pro práci s populací naprosto nevěrohodné a tudíž
nepoužitelné. Bylo by lépe, kdyby místo různých „zaručených rad a informací“,
šířili tito mezi chovatelskou veřejností fakt, že nejvíc mohu prospět sobě i jiným
tím, že poskytnou pravdivé informace. Ojedinělá informace má minimální význam.
Vytvoření většího souboru nám už může říci mnohé.
Ještě jednou s plnou vážností žádáme chovatelskou veřejnost o následující.
Vyplňte následující formulář a zašlete na uvedenou adresu pro každé zvíře, které
Vám kdy uhynulo nebo trpělo nějakou vadou či nemocí.
Vyplňte co nejvíce
údajů, o nichž víte. Přiznání vady nebo onemocnění není chybou, nýbrž důkazem
chovatelské zodpovědnosti.
Tato akce nebude jednorázová, údaje budou průběžně shromažďovány.
Vyplnění formuláře tedy pošlete v budoucnosti vždy, když budete chtít nahlásit
nějakou událost. Formulář bude pravidelně uveřejňován ve Zpravodaji a na www
stránkách Klubu.
Podobně budeme sledovat reprodukční schopnosti našich plemen švýcarských
salašnických psů. Dotazník bude od počátku roku 2006 součástí krycího listu.
Předem Vám všem děkujeme za spolupráci.
MVDr. Pavel Doubek
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 86
4.9. Provádění DNA analýz
Členská schůze, která se konala v říjnu v Rožnově pod Radhoštěm, schválila
rozpočet Klubu na rok 2006. V něm je vyčleněna částka 40 tisíc Kč na provádění
DNA analýz. Postup při využití této částky bude následující.
Na výzvu se přihlásilo několik zájemců o provedení těchto testů u svých
zvířat. Vedení Klubu rozhodlo, že těmto zájemcům budou testy hrazeny v plné výši
Klubem. O dalším postupu budou individuálně informováni. Zbývající částka bude
využita k screeningu populace našich méně početných plemen, tady APZ, ESP a
VŠSP. O výsledku tohoto průzkumu budeme opět informovat ve Zpravodaji.
S prováděním testů DNA počítáme i v dalších letech. Prosíme ty, kteří budou
mít zájem o jejich provedení u svých zvířat v dalším roce (tedy 2007), aby tak dali
najevo vyplněním a odesláním žádosti do 31.8.2006. Je totiž nutné na zájem
reagovat vyčleněním určité částky v rozpočtu na rok 2007.
Pochopitelně KŠSP vítá osobní iniciativu jednotlivých chovatelů. Kdokoli má
v tuto chvíli zájem nechat si stanovit tzv. individuální identifikaci DNA, může se
obrátit na
Genservice, s.r.o.
Palackého 1-3
612 42 Brno
tel.: 541 562 186-7
MVDr. Alena Hovorková
Cena jednoho vyšetření je 1200Kč. Vyšetření se provádí ze zhruba 1ml krve,
kterou odebere veterinární lékař do zkumavky. Tuto zkumavku Vám na vyžádání
(stačí telefonicky) zašle výše jmenovaná laboratoř. Vzorek krve se odesílá
doporučeným dopisem na adresu laboratoře.
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 87
5. Pozvánky na akce
5.1. Pozvánka na jarní výcvikový a společenský víkend
(REKREACI) PRO PSY, JEJICH PÁNY A PŘÁTELE S MOŽNOSTÍ
ZKOUŠEK
TERMÍN:
13. – 16. 4. 2006 s nástupem 12. 4. mezi 16.-20.hod.
MÍSTO KONÁNÍ:
Autokemp „OBORA“ Veltrusy
V krásném prostředí u obory okolo veltruského zámku,
cca 20 min od Prahy.
PROGRAM:
- ŠKOLKA PRO ŠTĚŇATA OD 3 MĚSÍCŮ VĚKU
- KYNOLOG. VÝCVIK PODLE NZŘ A KJ BRNO
- NÁCVIK V KRUHU (na svody mladých, bonitace,
výstavy)
- BESEDY – O VÝCVIKU, VÝSTAVÁCH, PSÍCH
TÉMATECH
- ZKOUŠKY PODLE KJ BRNO nebo NZŘ
- DEN CANISTERAPIE – praktické ukázky, besedy,
možnost vyzkoušení.
- PLAVÁNÍ – pokud bude hezky, jsme přímo u Vltavy –
písčitá pláž
UBYTOVÁNÍ:
- ve 2-4 lůžkových chatkách, s topením, ledničkou, ložním
prádlem.
STRAVOVÁNÍ:
- Přímo v kempu je restaurace, která bude otevřená na
snídaně, obědy a večeře, 5 min.autem jsou supermarkety
v Kralupech n/Vltavou.
CENA POBYTU :
orientačně
pro jednu osobu a den
auto
pes
topení
200,- Kč za lůžko
35,- / den
45,- / den
65,- den za celou chatku
POŘADATEL A POSKYTOVATEL SLUŽEB SI VYHRAZUJÍ PRÁVO
ZMĚNY ! Prozatím jsou uvedeny loňské ceny. V nejbližší době bude upřesněno.
Kursovné vč. poplatku za nájem ploch činí za jednoho psa 650,- Kč a 400,- za
každého dalšího psa v držení jednoho majitele. Kursovné = záloha na pobyt –
viz Přihláška
Do ceny kursovného není zahrnuto startovné na zkouškách.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 88
Zkoušky se budou konat o velikonoční pondělí 17. 4. 2006
Zálohu ve výši 500,- Kč /osobu a 300,- Kč/psa - zašlete nejpozději do 10. 3.
2006 na níže uvedenou adresu nebo na účet č.: 1713726113/0800, jako v.s.
uveďte č. vašeho mob. telefonu, které uvádíte na přihlášce.
INFORMACE A ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY NA ADRESE: M. a J. Sojkovy,
Žižice 30, 27401 Slaný
T: 312527036, 776768151, 737200298
e-mail: [email protected]
5.2. Pozvánka na letní výcvikový a společenský tábor
(REKREACI) PRO PSY, JEJICH PÁNY, RODINY A PŘÁTELE S MOŽN.
ZKOUŠEK ,
SPOJENÝ S 5. ROČNÍKEM VÝSTAVY „O POHÁR LVT 2006“
TERMÍN:
12. – 27. 8. 2006 (výcvik a program od 13.-26.8.)
MÍSTO KONÁNÍ:
Autokemp Orion v Roudné u Soběslavi (v půli cesty
mezi Táborem a Soběslaví)
PROGRAM:
- ŠKOLKA PRO ŠTĚŇATA OD 3 MĚSÍCŮ VĚKU,
KYNOLOG. VÝCVIK PODLE NZŘ A KJ BRNO,
NÁCVIK V KRUHU (na svody mladých, bonitace,
výstavy), BESEDY – O VÝCVIKU, VÝSTAVÁCH,
PSÍCH TÉMATECH, BOJOVÉ A TÁBORNICKÉ HRY
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, DĚTSKÝ KARNEVAL,
DISKOTÉKA, PLAVÁNÍ SE PSY, TÁBORÁKY
(vezměte kytary a hlasy)
- ZKOUŠKY PODLE KJ BRNO – ZOP, ZPU 1,2
- VÝSTAVA „O POHÁR“ LVT 2006 - posuzuje
p. Vladimír Adlt (krásné poháry, hodnotné ceny)
- HAFÍCROSS – překážkový orientační závod lesem
+ plavání se psem
- ZÁVODY O HLINÍKOVÉHO A ŽELEZNÉHO PSA
UBYTOVÁNÍ:
- V BUDOVĚ – omezený počet pokojů, jen na první týden
- VE ČTYŘLŮŽKOVÝCH CHATKÁCH
DALŠÍ VYŽITÍ:
Celodenně otevřená restaurace, volejbal, táborák,
výlety do přírody, koupání (pískovna-rybník hned u
kempu, velký rybník v lesích, kde se dá koupat i
s pejsky, nedaleko Lužnice)
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 89
Možnost zapůjčení literatury, cykloturistika (vlastní kola
s sebou) a další nebo jenom lenošení.
ALE MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENÝ TAK BOHATÝ PROGRAM, ŽE NA
LENOŠENÍ NEBUDE ČAS !!!
ORIENT.CENA
POBYTU
325,- Kč za osobu a den. CENA POBYTU JE
S PLNOUPENZÍ
Dále počítejte s poplatkem za auto, psa/pobyt, dospělírekr. poplatek.
Poplatek za výcvik a náklady spojené s veškerým dalším
programem služby zkušených výcvikářů a pronájem
ploch a další s tím spojené náklady = 150 Kč/ pes a
den. Za dalšího psa v držení 1 majitele se poplatek
snižuje na 100,- Kč/den.
Při pobytu jenom na 1 týden a kratším, se poplatky
zvyšují o 15 %!
POŘADATEL A POSKYTOVATEL SLUŽEB SI VYHRAZUJÍ PRÁVO
ZMĚNY !
INFORMACE A ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY NA ADRESE:
M. a J. Sojkovy,
PSÍ ŠKOLA ELSA,
Žižice 30, 27401 Slaný
T: 312527036 - večer, 776768151, 737200298
e-mail: [email protected] nebo na www.sojkovy-queenelsa.cz
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 90
5.3. Pozvánka na jarní psí tábor „U nás“
Pecka 2006
Realizační tým ve složení Bohunka Pavlatová s Vaškem Lehkým, Pavel
Pečenka aHanka Antušková s Tomášem Antuškem vás zve na jarní psí tábor, který
se uskuteční o prodlouženém víkendu 27.4. - 1.5.2006 v rekreačním areálu Pecka.
Areál je cca 1,5km od malého městečka Pecka u Nové Paky.
Nástup účastníků bude ve čtvrtek 27.4. od 16:00 a pobyt začne večeří. S
výcvikem začneme 28.4. ráno. Tábor bude zakončen v pondělí (státní svátek), kdy
se budou skládat zkoušky. Záštitu nad zkouškami převzal Klub švýcarských
salašnických psů.
Ubytování:
ubytování je možné buď v chatkách
(4-lůžkové, se dvěma palandami,
sprcha a WC jsou v centrální budově)
nebo v pokojích ve zděné budově (25ti lůžkové, se sociálním zařízením). V
pokojích jsou lůžkoviny, v chatkách
jsou k dispozici spacáky s hygienickou
vložkou.
Cena pobytu na našem táboře Vás také
určitě zajímá, takže:
ubytování v chatce: 250,- osoba/den
ubytování v pokoji: 275,- osoba / den
- v ceně je zahrnuta plná penze a poplatky spojené s pobytem.
poplatek za výcvik psa - 500,-/pobyt
Co musíte mít s sebou???
Co si má vzít na takový pobyt s sebou páníček, to je asi všem jasné, tak jen přidáme
pár rad, co vzít pejskovi:
Platný očkovací průkaz a Doklad o klinickém vyšetření ne starší než 3 dny
před přemístěním psa (pokud nejste z okresu Jičín)!!! Zájemci o zkoušky musí mít
s sebou originál PP psa nebo výkonnostní knížku, dále pak čl. legitimaci ZKO nebo
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 91
členskou kartu Klubu. Další důležité věci: stopovací šňůra, klasické vodítko (cca
1,5m), obojek a řetízkový stahovací obojek, košík, hračka nebo jiná věc na aport a
hlídání předmětu, a další věci, které váš pejsek potřebuje.
Páníčkové nezapomenou holínky a pláštěnky,
protože cvičíme za každého
počasí. Pejskům déšť nevadí,
a my se nerozpustíme.
Háravé fenky se
pobytu mohou zúčastnit, ale
musíte
počítat
s jistým
omezením - při zkouškách, a
pod.
Tak už jste se rozhodli, že je to "pravé ořechové" pro vás i pro pejska?
Pokud ano, stačí vyplnit přihlášku,
kterou najdete jako poslední list
Zpravodaje a odeslat ji na adresu:
Tomáš Antušek
Pod baštami 3
160 00 Praha 6 Hradčany
Další informace najdete na
www.psitabor.unas.cz
Případné dotazy vám rádi zodpovíme:
A hurá k rybníku. Bona, Sandy a Justin se rozhodli,
že přece jen vezmou Bohunku, Vaška i Hanku s sebou
Bohunka a Vašek
Pavel
Hanka a Tomáš
telefon : 737 373 991, 736 772 774
e-mail : [email protected]
telefon : 495 447 423
e-mail : [email protected]
telefon : 607 220 611, 724 185 567
e-mail : [email protected]
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 92
5.4. Pozvánka na letní psí tábor „U nás“
Svatá Kateřina 2006
Stejná parta lidí, která pro vás připravuje jarní psí tábor, chystá i prázdninové
setkání. Letní psí tábor „U nás“ se uskuteční od 21.8.2006 do 31.8.2006 v kempu
Svatá Kateřina nedaleko Dvora Králové nad Labem.
Zatím prozradíme jen to, že se ceny budou pohybovat v podobných relacích
jako na jarním táboře, pochopitelně je zajištěná plná penze. A co je důležité:
v rybníce v kempu se budou moci koupat i pejskové. Další informace hledejte
v příštím čísle Zpravodaje nebo na www.psitabor.unas.cz
Justin, Sandy a Bona se na vás už moc těší.
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 93
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 94
Kanadská kompletní krmiva s dietními účinky
Kompletní
sortiment
kvalitních
suchých krmiv z kuřecího masa.
Přirozená výživa z tradičních surovin –
základem je kuře, kuřecí tuk, pšenice a
rýže.
Trvanlivá, chutná, lehce
stravitelná a zaručeně kompletní krmiva.
Vyberete z nich nejlepší krmnou dávku
pro svého psa jakéhokoliv plemene i
stáří, podle zátěže, fyziologického cyklu, požadované kondice a osrstění i podle podmínek chovu.
Proč jsou krmiva K-9 a NUTRAM vhodná
pro všechny zdravé psy:
Proč jsou krmiva K-9 a NUTRAM vhodná
pro nemocné a citlivé psy:
-
-
-
základní surovina je kuřecí maso
žádná soja
žádná chemická konzervace
žádná chemická ochucovadla
nízký obsah kuchyňské soli
vysoká stravitelnost
garantovaná kompletnost
mimořádná chutnost
příznivá cena ve vztahu k biologické
hodnotě
-
chuťová přitažlivost daná kvalitou surovin
překonává nechutenství provázející nemoc
jednoduchá dostupnost kvalitních živin šetří
trávicí trakt
minimální obsah alergenů a jiných
dráždivých látek
obsah aktivních biologických látek
v přirozené formě
Specialita: Nutram Lamb and Rice, Nutram True Lamb - dieta pro alergické psy z jehněčího masa a rýže
Senzace: Krmiva řady Nutram obsahují žraločí chrupavku!
S O U T Ě Ž
V roce 2005 opět probíhá velká soutěž pro spotřebitele i pro prodavače. Hrajeme s CANDY
o následující ceny: 3 zájezdy v hodnotě 20.000,- Kč
3 zájezdy v hodnotě 15.000,- Kč
3 zájezdy v hodnotě 10.000,- Kč
27 pytlů krmiv Nutram a K-9
Vystřihněte českou etiketu z každého balení krmiv NUTRAM a K-9, vyplňte všechny potřebné údaje a
pošlete ji na adresu CANDY.Bude spokojen Váš pes, kočka a po výhře i Vy.
!!!D Á R E K S K A Ž D Ý M B A L E N Í M!!!
V roce 2005 máte s každým balením krmiva NUTRAM a K-9 nárok na hodnotný dárek.
Nezapomeňte si jej vyzvednout u svého prodavače.
Vyrábí Maple Loge Farms, Ltd., CANADA, Ontario
Zastoupení pro Evropu, dovoz, distribuce:
CANDY, spol. s r.o., Hradčanská 403, Pardubice
e-mail: [email protected] , www.candy.cz
tel. 466 301 360
KŠSP – Zpravodaj 48/2005 95
Zpravodaj Klubu švýcarských salašnických psů
Je možné využít pro vnitroklubovou diskusi.
Kdokoliv z členů může zaslat svůj příspěvek či názor.
Příspěvky zasílejte pokud možno v elektronické formě
Zpravodaj vydává:
Klub švýcarských salašnických psů
Lidická 31/a, 370 01 České Budějovice
tel.: 603 462 046
pro členy klubu
www.kssp.cz
Redakční rada:
Hana Antušková
Lenka Schönbeková
MVDr. Pavel Doubek
Mgr. Blanka Robešová, CSc.
Publikace je neperiodická a neprodejná
Neprochází gramatickou ani slohovou úpravou
Zpravodaj 48/05 vychází v prosinci 2005
Hlášení výskytu vady, poruchy zdraví a příčiny úhynu
Zvíře: jméno: ......................................…………………………….............................. plemeno: ..........................
číslo zápisu: ...................................................... datum narození:...................................................……......
MAJITEL: ………………………………………………………………………………………………..
Onemocnění a zdravotní poruchy
onemocnění srdce a cév
onemocnění dýchacího aparátu
nervová onemocnění: epilepsie
onemocnění očí:
entropium, ektropium:
částečná nebo úplná slepota
kožní onemocnění:
opakovaná hnisavá onemocnění kůže
demodikoza
opakované záněty zvukovodu
onemocnění žaludku a střev: dilatace (rozšíření) a torze (přetočení ) žaludku
opakovaná průjmová onemocnění
onemocnění ledvin a močového aparátu
: močové kameny (urolytiaza),
akutní nebo chronické selhání ledvin
onemocnění pohlavního aparátu
vady pohybového aparátu:
( DKK, DLK, OCD )
jiné onemocnění končetin
onemocnění páteře
nádorová onemocnění
infekční onemocnění
úrazy
intoxikace ( otrava )
Jiné: ………………………………………………………………………………….
( označte x a podtržením, případně doplněním zdravotního problému. V poznámce se
můžete o problému i subjektivně rozepsat, pokud máte veterinární zprávu, můžete doložit
kopii )
POZNÁMKA:( popis onemocnění a poruchy zdraví )
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Úhyn
Utracení
Úraz
Datum:
Stáří:
roků:
měsíců:
příčina úhynu:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
potvrzena veterinářem:
ano
ne
pitva provedena:
ano
ne
(máte-li veterinární zprávu nebo pitevní protokol prosíme pošlete fotokopii )
POZNÁMKA:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Dne: ...............................
Podpis: .........................................
Prosíme o zaslání vyplněného formuláře na adresu :
ing. Pavel Vejsada, Termesivy 90, 580 01 Havlíčkův Brod.
Zároveň prosíme o průběžné zasílání informací o vadách, které se nově objeví.
Děkujeme za laskavou spolupráci.
Průzkum zájmu chovatelské veřejnosti o provedení
DNA analýz v roce 2007
DNA analýzy chci provést u svých zvířat:
plemeno: .............................................................................................
počet testovaných zvířat: ....................................................................
jméno chovatele: .................................................................................
adresa:................................................................................................
datum: ..................................
podpis: ...........................
V případě zájmu vyplňte a odešlete do 31.8.2006 na adresu:
Mgr. Blanka Robešová, CSc., Šaratice 85, 683 53
jména zvířat, u nichž bude provedena DNA analýza:
1.............................................................................................................
2..............................................................................................................
3..............................................................................................................
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU
plemeno: …………………………….
Žádám o vystavení krycího listu pro fenu: …………………………………………………
dat. narození: …………… č. zápisu: …………………………………………………...
bon. kód: …………………………………………………………………………………
výstavy: ………………………………………………………………………………….
zkoušky: …………………………………………………………………………………
dysplazie kyčelních kloubů: …………… dysplazie loketních kloubů: ………………..
otec feny, č. zápisu: ……………………………………………………………………..
matka feny, č. zápisu: …………………………………………………………………..
Datum očekávaného hárání: …………………. Předchozí vrh: ………………………….
Název chovatelské stanice: …………………....………………………………………….
Jméno a adresa chovatele vč. PSČ: ……………………………………………………….
…………………………………
tel.: ………………. E-MAIL: ………………………
Žádám o navržení chovného psa*
Psa si navrhuji sám(a), žádám o posouzení návrhu*:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Zde nalepte
doklad o zaplacení
………………………………………………………
poplatku za
Jsem – nejsem členem(kou) klubu KŠSP*
vystavení KL
Chovatel ručí svým podpisem za splnění podmínek
chovatelského řádu klubu.
(pouze nečlen)
Datum: ……………………………………..
Podpis: ……………………………………..
* nehodící se škrtněte
Žádost o uveřejnění chovatelské stanice
Název chovatelské stanice: ....................................................................................................
Majitel: ...................................................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................
Telefon: ..................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................
WWW: ...................................................................................................................................
Svým podpisem stvrzuji souhlas s uveřejněním chovatelské stanice včetně kontaktu
na webových stránkách KŠSP
V ...................................... dne .......................................... Podpis .......................................
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ VÝCVIKOVÝ VÍKEND 2006
Autokemp „OBORA“ Veltrusy
PŘIHLAŠUJI SE ZÁVAZNĚ NA JARNÍ VÝCVIKOVÝ VÍKEND (NA ZÁKLADĚ POZVÁNKY)
PRO VŠECHNY MILOVNÍKY PSŮ, KTERÝ SE KONÁ VE DNECH 13. – 16. 4.
s nástupem 12. 4. od 16 – 20 hod. nebo 14. 4. ráno.
JMÉNO A PŘIJMENÍ: ____________________________________________POČ.OSOB______________
Z TOHO DĚTÍ DO 10 LET VĚKU_______________________
ADRESA: ________________________________________________________________________________
PSČ:__________TEL:___________________________E-MAIL:___________________________________
PES (PSI) – PLEMENO:____________________________________________________________________
POHLAVÍ:______________Č.ZÁPISU_________________________DATUM NAR.__________________
JMÉNO_________________________________CH.ST.:__________________________________________
SLOŽ. ZKOUŠKY:________________________ÚŘOVEŇ VÝCVIKU______________________________
EVENT.DALŠÍ PSI, POZNÁMKY (vypište)___________________________________________________
MÁM – NEMÁM ZÁJEM SKLÁDAT ZKOUŠKU - ZOP, ZPU 1. Zkoušky budou v pondělí 17.4.
ZÁLOHA - SOUČASNĚ ZASÍLÁM NA NÍŽE UVED. ADRESU ZÁLOHU VE VÝŠI_____________KČ
Výpočet zálohy: záloha činí na jednu osobu 500,- Kč a na jednoho psa 300,- Kč, na druhého psa v držení
jednoho majitele 200,- Kč.
PŘIHLÁŠKU + ZÁLOHU SLOŽENKOU - ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 10. 3. 2005
Markéta a Jaromíra Sojkovy, Žižice 30, 27401 Slaný nebo na účet číslo:
NA ADRESU:
1713726113/0800, jako v.s. uveďte číslo mob.telefonu z přihlášky.
INFORMACE:
T: 312527036 – večer, nebo 776768151, 737200298
e-mail: [email protected]
nebo osobně na výše uvedené adrese
UPOZORNĚNÍ: - VEZMĚTE S SEBOU POTVRZENÝ OČKOVACÍ PRŮKAZ (jako na výstavu)
- KDO CHCE DĚLAT ZKOUŠKY – PP PSA NEBO VÝKON. KNÍŽKU
- ČL.LEGITIMACI KYN.ORG. NEBO ÚSTŘIŽEK O ZAPL. ČL. V KLUBU
- NEZAPOMEŇTE: PLÁŠTĚNKY, HOLINKY A SPORT. A TEPLÉ OBLEČENÍ
(cvičí se za každého počasí!)
- starší deku nebo povlečení jako přehoz přes postele, aby nebylo zašpiněno od psů!
- HÁRAVÉ FENY SE MOHOU ZÚČASTNINT, ALE MAJITELÉ MUSÍ POČÍTAT S URČITÝMI OMEZENÍMI (při výcviku, zkouškách apod.)
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA V.ročník LETNÍHO VÝCVIKOVÉHO
TÁBORA 2006 - Autokemp Roudná u Soběslavi
PŘIHLAŠUJI SE ZÁVAZNĚ NA LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR (NA ZÁKLADĚ POZVÁNKY) PRO
ŠVÝCARSKÉ SALAŠNICKÉ PSY A JEJICH PŘÁTELE, KTERÝ SE KONÁ VE DNECH
Od 12. – 27. 8. 2006 (výcvik a program od 13.-26.8)
JMÉNO A PŘIJMENÍ: _______________________________________OSOB CELKEM:___________________________
Z TOHO DĚTÍ DO 10 LET VĚKU_______________________
ADRESA: _____________________________________________________________________________________________
PSČ:___________TEL:___________________________E-MAIL:_______________________________________________
PES (PSI) – PLEMENO:_________________________________________________________________________________
POHLAVÍ:______________Č.ZÁPISU___________________________DATUM NAR.______________________________
JMÉNO________________________________CH.ST.:________________________________________________________
SLOŽ. ZKOUŠKY:______________________ÚŘOVEŇ VÝCVIKU_____________________________________________
EVENT.DALŠÍ PSI, POZNÁMKY (vypište)________________________________________________________________
MÁM – NEMÁM ZÁJEM SKLÁDAT ZKOUŠKU ZOP, ZPU 1 (nehodící se škrtněte)
UBYTOVÁNÍ: Ve 4 lůžk. chatkách nebo první týden v budově. Při velkém zájmu se může stát, že budou dva
jednotlivci ubytování v jedné chatce nebo pokoji (podle pohlaví přihlášených a pohlaví jejich psa). Chatky i pokoje jsou
vybaveny lůžkovinami.
VEZMĚTE S SEBOU STARŠÍ DEKY NEBO POVLEČENÍ JAKO PŘEHOŽ PŘES POSTELE, kvůli znečištění od pejsků
v případě špatného počasí
ZÁLOHA - SOUČASNĚ ZASÍLÁM ZÁLOHU VE VÝŠI________________KČ
Výpočet zálohy: 1000,- Kč na osobu + 500,- Kč za psa.
V případě odhlášení kratším, jak 1 měsíc před akcí, je částka, ve výši 50 % zálohy nevratná.
PŘIHLÁŠKU + ZÁLOHU SLOŽENKOU - ZAŠLETE NEJPOZDĚJI DO 15. 7. 2006
NA ADRESU:
Markéta a Jaromíra Sojkovy, Žižice 30, 27401 Slaný nebo na účet číslo:
1713726113/0800, jako v.s. uveďte číslo mob. telefonu z přihlášky
INFORMACE:
T: 312527036, 776768151, 737200, e-mail: [email protected]
UPOZORNĚNÍ: - VEZMĚTE S SEBOU POTVRZENÝ OČKOVACÍ PRŮKAZ (jako na výstavu)
- KDO CHCE DĚLAT ZKOUŠKY – PP PSA NEBO VÝKON. KNÍŽKU
- ČL.LEGITIMACI KYN.ORG. NEBO ÚSTŘIŽEK O ZAPL. ČL. V KLUBU
- NEZAPOMEŇTE: PLÁŠTĚNKY, HOLINKY A SPORT. OBLEČENÍ
(cvičí se za každého počasí!)
- HÁRAVÉ FENY SE MOHOU ZÚČASTNINT, ALE MAJITELÉ MUSÍ POČÍTAT S URČITÝMI OMEZENÍMI (při výcviku, zkouškách apod.)
- VYBAVENÍ PRO PSA: obojek jednoduchý řetízkový stahovací (pro jistotu 2 ks),
vodítko klasické 1,5 m dlouhé, silné, košík, stopovací šňůra, delší vodítko na obrany
misky (na krmení a na vodu), deka pod psa, úvazové lanko (např. na uvázání u chatky) a
další, Vámi používané věci.
V ____________________dne __________________
Podpis ______________________________
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA JARNÍ PSÍ TÁBOR U NÁS
Místo a termín konání: Rekreační areál Pecka, 27.4. – 1.5.2006
Jméno a příjmení účastníka: .....................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................................
Počet osob: ...............................Telefon: ......................................... Email: ..............................................
Ubytování:
v chatce
Cena ubytování: chatka: 250,-/os./den
v pokoji
pokoj:275,-/os./den
- v ceně je zahrnuta plná penze a všechny rekreační poplatky spojené s pobytem
Cena za výcvik psa: 500,-/ pobyt
Výcviku se zúčastním se psem:
Rasa: ...................................................................
CHS: ................................................ PES / FENA
Jméno psa: ..........................................................
Datum narození: ....................................................
Úroveň výcviku:
štěně
začátečník
Chci skládat zkoušky: ANO / NE
pokročilý
více pokročilý
Pes má složenou zkoušku: .....................................
Další pes:
Rasa: ...................................................................
CHS: ................................................ PES / FENA
Jméno psa: ..........................................................
Datum narození: ....................................................
Úroveň výcviku:
štěně
začátečník
Chci skládat zkoušky: ANO / NE
pokročilý
více pokročilý
Pes má složenou zkoušku: .....................................
Pes s sebou musí mít očkovací průkaz a Doklad o klinickém vyšetření ne starší než 3dny před přemístěním
Svým podpisem potvrzuji, Ústřižek nalepte zde.
že jsem částku .....................................................Kč
( cena za ubytování pro počet osob uvedený na
přihlášce + výcvik psa/psů) zaplatil/a složenkou na
účet č.: 69660111 / 2700 a jako doklad o zaplacení
přikládám ústřižek složenky.
V ......................................... Dne ..............................
Podpis: .......................................................................
Přihlášku najdete též na www.psitabor.unas.cz
Ústřižek nalepte zde.

Podobné dokumenty