Řekni SÝÝÝR!

Komentáře

Transkript

Řekni SÝÝÝR!
22
Veterina
Řekni SÝÝÝR!
Všichni veterináři by se mnou jistě
souhlasili, že závidíme lidským zubařům pohodlí, s jakým mohou
vykonávat svoji práci. Většina lidí
se zubařů sice bojí, ale více či méně
se dokážou ovládnout a veškerá
vyšetření a ošetření probíhají relativně v klidu. Psi se svých zubařů
bojí stejně jako lidé, často ne-li
více, ale ovládnout se nehodlají ani
náhodou.
… a nastává rodeo…
Existuje sice určité procento psů, kteří si
manipulaci v oblasti tlamy líbit nechají (zhusta jde o výstavní jedince či výcviková esa), ale
většinou, když na toto vyšetření dojde, tak
nastává pěkné a pro vyšetřujícího i nebezpečné rodeo. Rodeo, které je denním chlebem každého veterináře, protože dutinu
ústní je třeba prohlédnout vždy a každému
pacientovi, ať už přichází s nějakým problémem, či jen na preventivní vakcinaci.
kých odchylek. Pak následuje vyšetření při
sevřených čelistech, což je pro vyšetřujícího ještě relativně bezpečná část. Posuzujeme sliznice pysků, stav dásní a konečně
i zuby – jejich počet, vzájemné postavení,
kvalitu skloviny a množství a charakter plaku
a zubního kamene. Dalším krokem je vyšetření otevřené ústní dutiny a zde začíná
ta pravá zábava!
Poslední kapka a boj začíná!
Jestliže vyšetření při zavřených čelistech
většina psů toleruje, tak vyšetření otevřené tlamy považuje většina pacientů za příslovečnou poslední kapku a začíná se
kroutit a bránit. V tomto kroku se tedy
snažíme posoudit v podstatě to samé, co
při vyšetření se zavřenými čelistmi, ale
z druhé strany. Navíc se snažíme co nejlépe prohlédnout i jazyk a tvrdé patro.
Když pak přejdeme k dalšímu kroku –
vyšetření hlubších částí dutiny ústní,
jako je kořen jazyka, mandle, měkké
patro atd., tak to už se brání drtivá většina
psů. K tomuto vyšetření je totiž zapotřebí
zdroj světla a špachtle nebo ještě lépe
laryngoskop – přístroj, který nám nahlédnutí do složitě přístupných částí tlamy
umožní. Často je nám ale sebelepší laryngoskop na nic, protože nám nahlédnutí
odmítá umožnit sám pacient, a tak může
nastat potřeba ho zklidnit léky – k tomu se
samozřejmě nepřistupuje rutinně, ale jen
v případě oprávněného podezření. Při
zkoumání dutiny ústní si samozřejmě
můžeme vypomoci i dalšími způsoby –
mnoho přínosných informací můžeme
vyčíst z rentgenových snímků a vyšetření
je občas vhodné doplnit o vyšetření laboratorní. Tak to jen pro úplnost, ale protože
dnešní článek má být o zubech, budeme se
věnovat nadále pouze jim a jejich blízkému
okolí. Je ale třeba si uvědomit, že stav chrupu a dásní může ovlivňovat stav celého
organismu, a naopak – některá onemocnění jiných orgánových systémů se mohou
v dutině ústní výrazně projevit. Jinými
slovy – zuby a jejich blízké okolí nelze
posuzovat vytržené z kontextu, živý
organismus je vždy třeba posuzovat
jako celek.
Zubatý jak žralok aneb kolik
zubů ten náš pes vlastně má?
Stejně jako u lidí, tak i u psů rozlišujeme zuby
dočasné a zuby trvalé. Často se v praxi používá
termínů první a druhé zuby nebo mléčné a trvalé zuby, ale tyto termíny nejsou ve veterinární
terminologii uznávány a naše učitele na vysoké
škole při jejich použití chytal amok. Myslím, že
v praxi je to jedno, ale zvyk je železná košile –
dodnes bych spojení mléčný chrup psa asi
nahlas z pusy nevypustila.
Jak takové orientační vyšetření
dutiny ústní vypadá?
Dutina ústní nejsou jen zuby. Při vyšetření
„kousavého konce“ psa provádíme nejprve
vnější vyšetření hlavy a krku, kdy hledáme nejrůznější změny na povrchu kůže, tvar
a postavení čelistí, jakýkoliv výtok (oči, nos,
tlama) a všímáme si i možných neurologicPes přítel člověka 12/2010
Lebka – pohled zleva
13 – 3. řezák (kraják), C – špičák, P1 – P4 – třenové
zuby (přelomáky), M1 – M3 – stoličky (moláry)
Lebka v podélném řezu (bez dolní čelisti)
11 – 13– řezáky (11 – klíšťka, 12 – střeďák, 13 – kraják), C – špičák, P1 – P4 – třenové zuby (přelomáky),
M1 – M2 – stoličky (moláry)
Veterina
Celkový počet zubů v dočasném chrupu je
28 zubů, přičemž zastoupení jednotlivých
typů se popisuje takzvaným zubním vzorcem.
Ten vypadá pro mléčný chrup následovně:
dvakrát (3/3 i, 1/1 c, 3/3 pm) – v překladu to
znamená, že vaše štěně má v jednom kvadrantu horní čelisti (čitatel zlomku) tři řezáky
(3 i, dentes incisivi – řezáky), jeden špičák (1 c
– dentes canini) a tři třenové zuby (3 pm –
dentes premolares), je třeba si uvědomit, že
jde o údaje pro jeden kvadrant (u lidských
zubařů by se to vyjádřilo slovy vpravo nahoře
či vlevo nahoře), a proto – pro získání celkového počtu zubů v jedné čelisti je třeba celkový počet vynásobit dvěma. Ve jmenovateli
zlomku je pak uváděno množství a typ zubů
pro jeden kvadrant dolní čelisti.
Celkový počet trvalých zubů je 42 a princip zubního vzorce je stejný, jen v něm nejde
o jeden typ zubu navíc – jde o stoličky M –
dentes molares. Zubní vzorec trvalého
chrupu psa je dvakrát (3/3 I,1/1 C, 4/4 PM,
2/3 M) a protože jde o trvalé
zuby, tak se značky pro jednotlivé typy zubů píšou s velkým
písmenem. Každý druh zvířete
(pes, kočka, kráva…) má své
vlastní zubní vzorce a pro studenty veteriny je otázka, zdali si
příslušný zubní vzorec na vyžádání zkoušejícím vybaví, zdrojem opakovaného stresu. Ještě
teď, když si na to vzpomenu, je
mi mdlo. Výměna zubů (dočasné za
trvalé) by u vašeho psa měla proběhnout zhruba mezi třetím a sedmým
měsícem věku.
Periodontální onemocnění –
denní chléb veterináře
Tento termín v překladu znamená onemocnění podpůrných tkání zubu
a bývají nejčastěji podmíněna plakem. Plak
je povlak na povrchu zubů, který je
tvořen mikroorganismy (hlavně bakteriemi), tkáňovými produkty hostitele a určitou
složkou slin – je toho mnoho, ale zjednodušeně lze říci, že jde o měkký povlak na
zubech, který slouží jako vhodný podkladový terén pro ukládání minerálů a následný vznik zubního kamene. Zubní kámen
se pak na zuby ukládá ve vrstvách. V návaznosti na to se u postiženého jedince rozvíjí
gingivitis (zánět dásní) a následně periodontitis (zánět závěsného aparátu
zubu) a vznik periodontální kapsy
a ztráty kostní tkáně, ale nikoliv v přímé
úměře – znamená to, že některý pes má
v tlamě obrovské nánosy zubního kamene,
ale jeho dásně a okolí jsou relativně nepo-

S takovými zuby si ještě můžete poradit
sami, ale rozhodně je na čase začít s ústní
hygienou (pravidelnou!).
není jen kosmetická záležitost – onen
zápach z tlamy a nevzhledný chrup, je to
i záležitost celotělová a skutečnost bývá
majiteli velmi často podceňována. U lidí je vztah mezi
onemocněním parodontu a systémovým onemocněním podrobně prozkoumán a u psů
se předpokládá podobná souvislost – jinými slovy některé
systémové choroby mohou
k vzniku onemocnění periodontu daného jedince predisponovat a naopak (to je ta
důležitá část) – onemocnění periodontu
mohou být příčinou některých systémových onemocnění.
Majitelé se mnohdy velmi podivují,
že taková hnisavá kapsa (nejčastěji
lokalizovaná pod okem) má souvislost
se zubem a v původu i se zanedbáním
ústní hygieny…
Nejčastější „zubní problémy“
Inzerce
Věřte, že je jich nedohledná řada a jejich popisy
naplňují řady tlustých knih. Já se v dnešním článku zaměřím hlavně na ty „zubní problémy“, se
kterými se v rámci své praxe stýkám nejčastěji,
a půjde tedy spíš o subjektivní sondu do této
problematiky.
škozené, a naopak. Jinými slovy – stav chrupu z hlediska rizika vzniku periodontálního
onemocnění musí vždy posoudit váš veterinář – někdy může už malá
přítomnost plaku či zubního
kamene velmi vadit. Pro majitele je přítomnost periodontálního onemocnění nepříjemná většinou hlavně proto,
že psovi velmi zapáchá z úst.
Je ale třeba si uvědomit,
že onemocnění periodontu

Normální (zdravý) chrup psa
Pes přítel člověka 3/2009
23
24
Veterina
pod okem) má souvislost se zubem a v původu i se zanedbáním ústní hygieny.
Orální tumory
– věc bohužel relativně častá

Pokud zuby vašeho psa vypadají podobně
či dokonce hůře, tak je nejvyšší čas navštívit veterináře.
Záchovná stomatologie –
rutinní psí „zubařina“
Do této kategorie řadíme hlavně ošetření
zubního kazu, ošetření zubní dřeně
a nápravné zákroky na poškozených
zubech či zubní sklovině. Zubní kaz je
vlastně rozpad tvrdé zubní tkáně, začíná na
povrchu zubu a postupuje dál dovnitř, přičemž viníkem a původcem jsou bakterie. Je to
podobné situaci u lidí a i terapie (odstranění
kazu) se řeší podobně, tak jak to většina z nás
zná ze své osobní zkušenosti – jen je pejska
potřeba k takovému zákroku uspat, o čemž si
většina z nás při ošetření svého vlastního
chrupu může nechat jenom zdát. Kaz u psů
ale zdaleka nehraje mezi stomatologickými
problémy takový prim jako u lidí. Ještě, daleko
méně častěji, ošetřujeme u psů pulpitidy –
zánět zubní dřeně, různé vady skloviny či
fraktury zubu. V souvislosti s pulpitidou se

Nepravá polyodoncie − vhodný čas na
odstranění dočasného zubu.
občas setkáváme s periapikálním granulomem či abscesem, který se nachází na konci
zubního kořene (nejčastěji na kořeni P4
v horní čelisti). Takový absces u kořene zubu
není jistě nic příjemného a velmi ohrožuje
nejen samotný zub, ale též jeho okolí. Často
jsou do ordinace přiváděni psi, jimž se periapikální granulom provalil ven (vytvořila se
píštěl) a majitelé se mnohdy velmi podivují, že
taková hnisavá kapsa (nejčastěji lokalizovaná
Pes přítel člověka 12/2010
Nádory dutiny ústní tvoří až 7 % všech psích
nádorů a bohužel se častěji jedná o tumory
maligní – zhoubné a často dlouho unikající
pozornosti majitele. Proto je preventivní
prohlídka dutiny ústní alespoň jednou ročně,
třeba v rámci vakcinace, nezbytná. Pokud váš
veterinář podezřelé místo v tlamě vašeho
psa objeví, seznámí vás s dalšími diagnostickými a terapeutickými kroky. V rámci této
kapitolky si dovolím malé zastavení u epulis
– jde o zduření, lokalizované na dásni a většinou se jedná o benigní záležitost. Není to
ale pravidlem a i epulis si rozhodně zaslouží
diagnostickou pozornost.
Ortodoncie – psí rovnátka?
Jde o obor, který se zabývá vadami v postavení
zubů a následnou nápravou těchto vad. Pomocí ortodontických metod lze postavení zubů
měnit neuvěřitelným způsobem. Já osobně
nemám s těmito metodami osobní zkušenost,
ale zhlédla jsem pár výsledných dílek hlavně ze
zahraničních klinik, a pokud chcete svému psovi dopřát rovnátka, podobná jako nosí lidé, tak
věřte, že jediným limitem jsou peníze.
jak na to. U kartáčku jde hlavně o to, aby byl
měkký a nezraňoval psovi dásně, protože ho
máte v ruce vy a nejste schopni odhadnout,
jakým tlakem psovi na dásně působíte. Zubní
pastu kupte nejlépe u svého veterináře, doporučí vám pro vašeho mazlíčka tu nejvhodnější
(hlavně nesmí obsahovat fluor a pěnit, lidské
pasty – i dětské – jsou absolutně nevhodné, psí
zubní pasty totiž pracují na jiném principu než
ty lidské). S pastou a kartáčkem pořídíte
mechanickou část očisty, zubní hygienu je pak
možno doplnit o relativní novinku na trhu –
ústní vodu zelené barvy, která se přidává
do pitné vody a slouží jako další vhodný doplněk psí ústní hygieny – též k dostání ve vaší
veterinární ordinaci. Různé pamlsky, které se
v názvu honosí tím, že vašemu psovi očistí zuby
během jejich žvýkání, mnoho nefungují, spíš
z nich budete mít vy dobrý pocit než váš pes
nějaký užitek. Na trhu jsou i granule, které
jsou určené přímo pro psy, kteří mají
sklon k zubním problémům, a ty určitě
mohu být vhodným doplňkem léčby a prevence. Jinak platí, že plak ze zubů zvládnete mechanicky (kartáčkem) odstranit vy sami, v případě,
že plak zmineralizoval a vytvořil zubní kámen,
tak musí nastoupit váš veterinář a zubní kámen
odstranit ultrazvukem v narkóze a často musí
vyřešit i další problémy, které jdou s přítomností zubního kamene ruku v ruce.
Odchylky od počtu zubů
a vady čelistí − evergreen
veterinárních ordinací
S nepravou polyodoncií (zubů je víc, než
by mělo) se v ordinaci též setkáváme denně
– jde o perzistenci dočasného zubu (po sedmém měsíci věku). Takový zub dráždí okolní
tkáně a během krátkého zákroku se dá odstranit. Specialisté jsou například jorkšíři, kdy perzistentními dočasnými špičáky trpí jejich valná
většina. Naproti tomu oligodoncie (zubů
méně, než by mělo) většinou zdravotní
ohrožení nepředstavuje. Pomocí rtg. vyšetření
můžeme poznat, jestli zub chybí opravdu úplně, a pokud ano, tak mě to z lékařského hlediska nevadí – dost to ale vadí majitelům výstavních jedinců, jejichž nářky často poslouchám,
ale bez možnosti jim jakkoliv pomoci.
Vady čelistí – hlavně předkus a podkus – jsou taky běžným problémem. Pokud
existuje medicínský důvod, tak se tyto vady
dají chirurgicky korigovat. Mnoho jedinců
ale může s předkusem či podkusem šťastně
fungovat a jediný, komu to kolikrát vadí, je
pouze majitel.
Prevence, prevence, prevence!!! A ještě jednou prevence
Svému psovi byste měli, alespoň jednou
denně, čistit zuby – ano, úplně vidím ten údiv,
ale věřte, že zubní hygiena je u psů stejně
důležitá jako u lidí. I váš pes by měl mít vlastní
zubní pastu a kartáček, jako máte vy, a dokonce
i ústní vodu. Váš veterinář vám rád předvede,

Nepravá polyodoncie u šestiměsíčního
jorkšíra, na odstranění dočasných zubů je
zatím příliš brzy.
Závěrem – aneb co vidíte, když…
Jako ostatně vždy, tak i v případě péče
o dutinu ústní je nejlepší volbou prevence.
V rámci dnes diskutovaného problému naše
miláčky nejvíce trápí onemocnění periodontu – velmi častý a často i podceňovaný zdravotní problém, nádory dutiny ústní a odchylky v počtech zubů. Občas přichází i se
zubním kazem, který ale zdaleka není tak
běžným onemocněním, jak to známe od lidí.
Ne všem těmto problémům se dá stoprocentně předcházet, ale je fakt, že vhodnou
prevencí můžete mnoho z nich zmírnit
a potlačit na přijatelnou úroveň a pamatujte
– alespoň jednou ročně je důkladná prohlídka dutiny ústní nezbytností. A co vy vidíte,
když váš pes řekne „sýýýr“?
MVDr. Karolina Svobodová 
Foto: Josef Matěcha

Podobné dokumenty

Koenzým Q 10 - pohonná látka pre Vaše telo

Koenzým Q 10 - pohonná látka pre Vaše telo v mnohem menším množství. Ke značným ztrátám CoQ dochází při zpracování potravin. V laboratořích a výzkumných ústavech po celém světě bylo opakovaně dokázáno, že už mírný nedostatek CoQ10 může vést...

Více

Directions For Use

Directions For Use • Při práci s nástavci vždy používejte průtok vody. • Při práci s nástavci vždy používejte vhodné odsávání. • Před odstraněním zubního kamene si má pacient vypláchnout ústa antimikrobiálním roztoke...

Více

jaro - EnergyVet

jaro - EnergyVet Pořád ale zvířata tvoří poslední článek mé rodiny – smečky. Žijí-li s námi, poskytneme jim lásku a vše, co potřebují. Často se ale setkávám s přístupem, kdy jsou zvířata brána jako lidé, ne-li více...

Více

3/Foto

3/Foto tvofien˘ 6–8 vrstvami keratinocytÛ, kubické i cylindrické buÀky v bazální vrstvû jsou palisádovitû uspofiádané. Na povrchu se nachází tenká parakeratotická vrstva.

Více

Prehled bežných dentálních problému u kocek by DT

Prehled bežných dentálních problému u kocek by DT případů jej lze odhalit při běžné prohlídce ústní dutiny bez anestézie. Je-li jednou diagnóza stanovena, můžeme přistoupit k doporučení vhodné léčby. Upozornit bychom chtěli na to, že toto vše lze ...

Více

3/14 Periapikální chirurgie

3/14 Periapikální chirurgie kořenového kanálku, které by mělo zabránit cirkulaci tkáňového moku mezi kořenovým systémem a periapikální tkání. Velmi důležité je i postendodontické ošetření spočívající v hermetickém uzavření př...

Více

bible ladění_2 - Drumcenter.cz

bible ladění_2 - Drumcenter.cz pro správnou funkci strunění a tím celého bubínku je nutné, aby náš struník měl rovné, nezkřivené jednotlivé dráty strunění bez ostrých výčnělků, které by měly za příčinu předčasné zničení rezonanč...

Více

3_stomatologie.

3_stomatologie. 2. racionální výživa:  potraviny bohaté na A,C, D a minerální látky  omezit přísun sacharidů (včetně slazených nápojů)  po jídle bychom si měli vyčistit zuby pastou obsahující fluor

Více