Pavel Eisner a Josef Bohuslav Foerster

Transkript

Pavel Eisner a Josef Bohuslav Foerster
srdečně zvou na
literárně hudební večer
laden herzlich ein zum
literarisch-musikalischen Abend
Poutníci
Die Pilger
Pavel Eisner a Josef Bohuslav Foerster
2. 4. 2009 | 18:30 | Foerstrova síň | Pštrossova 17 | Praha 1
Literárně-hudební večer k 150. výročí
narození J. B. Foerstra a 120. výročí narození
P. Eisnera. Olga Černá (mezzosoprán),
Matthias Veit (klavír), Rudolf Pellar (recitace),
Lucie Černohousová (moderace), Ursula
Schulz (ambasador města Hamburk)
Ein literarisch-musikalischer Abend zum
150. Geburtstagsjubiläum von J. B. Foerster
und zum 120. Geburtstagsjubiläum von
P. Eisner. Olga Černá (Mezzosopran), Matthias
Veit (Klavier), Rudolf Pellar (Rezitation),
Lucie Černohousová (Moderation),
Ursula Schulz (HamburgAmbassador)
V rámci partnerství měst Praha-Hamburk
Im Rahmen der Städtepartnerschaft Hamburg-Prag
Akce probíhá v německém jazyce se simultánním
tlumočením do češtiny
Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt
und wird simultan ins Tschechische gedolmetscht
Partneři akce | Veranstaltungspartner:
Hlavní partneři | Hauptpartner:
Partneři | Partner:
Uhlíř & Homola a spol.
Více informací | Mehr Informationen unter: www.prager-literaturhaus.com
Mediální partneři | Medienpartner: