Němčina IV-Handelskorrespondenz

Komentáře

Transkript

Němčina IV-Handelskorrespondenz
OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ
NĚMČINA IV - HANDELSKORRESPONDENZ
UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ
MGR. SVATAVA
RUMPELOVÁ
ORLOVÁ 2006
1
OBSAH PŘEDMĚTU
Úvod ........................................................................................................................................... 3
1. Privatkorrespondenz............................................................................................................... 5
2. Die äußere Form des Geschäftsbriefes................................................................................... 9
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe ............................................................................ 15
3. 1. Anfrage...................................................................................................................... 16
3. 2. Angebot ..................................................................................................................... 21
3. 3. Bestellung – Widerruf ............................................................................................... 27
3. 4. Lieferung – Versandanzeige – Rechnung ................................................................. 32
3. 5. Reklamation .............................................................................................................. 39
3. 6. Mahnung.................................................................................................................... 45
4. Stellenangebot – Stellenbewerbung .................................................................................... 53
4. 1. Stellenangebote .......................................................................................................... 54
4. 2. Stellenbewerbung ....................................................................................................... 55
4. 3. Lebenslauf .................................................................................................................. 58
Literaturverzeichnis.................................................................................................................. 61
Anlagen : Anlage 1 – Zahlungsmodi........................................................................................ 63
Anlage 2 – Beispiele der Versanddokumente .......................................................... 65
Anlage 3 – Abkürzungen.......................................................................................... 67
Anlage 4 –Erklärung der verwendeten Symbole...................................................... 69
2
3
ÚVOD
Vážení studenti,
předkládaný text „Deutsche Handelskorrespondenz“ je určen pro ty z Vás, kteří se
účastníte studia na Obchodní akademii oboru Informatika v ekonomice distanční
formou a absolvovali jste předchozí kurzy Němčina I, II a III – Gramatika a
konverzace a touto formou si rozšiřujete vzdělání v daném oboru.
Jde o distanční text, který je určen převážně k samostatnému studiu a předpokládá
tudíž tvůrčí přístup a pevnou vůli. Předkládaný studijní materiál je zaměřený na
zvládnutí německé odborné terminologie, potřebné především pro písemný styk
s obchodním partnerem a pro porozumění německy psané obchodní
korespondence.
Prostudováním tohoto textu se dozvíte:
•
jak psát správně po formální stránce osobní a obchodní dopisy;
•
jaké jsou nejčastější druhy osobních a obchodních písemností;
•
jak se orientovat v oblasti nabídky pracovních míst;
•
co vše obsahuje žádost o místo;
•
jak napsat správně životopis.
V závěru byste měli být schopni:
•
pasivně chápat obsahy německých obchodních dopisů;
•
pojmenovat, definovat a analyzovat části obchodních dopisů;
•
samostatně stylizovat různé typy osobních
písemností na základě zadání a předlohy;
•
charakterizovat uvedené druhy obchodních dopisů a orientovat se
v jejich struktuře;
•
používat základní
korespondenci;
•
reagovat písemnou formou na inzeráty s nabídkou místa;
•
formulovat žádost o místo se všemi náležitostmi;
•
vytvořit vlastní strukturovaný životopis.
frazeologii,
vyskytující
a
se
obchodních
v obchodní
Jak již bylo uvedeno, je text určen k samostatnému studiu. To vedlo ke zvláštním
úpravám, které mají navodit atmosféru dialogu. Proto je učivo dávkováno a text
proložen řadou cvičení, otázek, úkolů, shrnutím, klíčem k řešení, volnými místy
pro Vaše poznámky a průvodcem studia. Tyto zvláštnosti mají napomáhat
lepšímu zvládnutí učiva a slouží Vám zároveň jako kontrola pochopení obsahu.
Celý text je rozdělen do 4 kapitol, přičemž každá z nich vyžaduje určitý čas
k prostudování. Ten je uveden vždy na jejím začátku a je pouze orientační.
4
Kompletně byste měli tuto studijní oporu zvládnout při intenzivnějším studiu
včetně plnění úkolů a dalších aktivit v čase cca 90 hodin.
Nejrozsáhlejší částí je 3. kapitola, členěná dále do 6 podkapitol, které mají
podobnou strukturu:
•
•
•
•
•
•
výkladová část, tj. charakteristika daného dopisu (Charakteristik)
fráze (Bausteine)
příklad obchodního dopisu (Musterbrief)
systém cvičení, otázek, úkolů k zamyšlení a upevnění učiva (Übungen,
Aufgaben...)
korespondenční úkoly (Korrespondenzaufgaben)
klíč k řešení (Lösungsschlüssel)
Významnou částí jsou korespondenční úkoly, tzv. POT (práce opravované
tutorem). Tyto písemné úkoly Vám mají pomoci při získávání zpětné informace o
Vašem studijním pokroku a zároveň Vás budou nutit k pravidelnému studiu.
U pojmu „Klíčová slova“ na začátku kapitol a podkapitol se vyskytijí zkratky,
které označují rod a číslo: f-ženský, m–mužský, n-střední rod, Pl-množné číslo.
Při studiu budete potřebovat překladový slovník a také bych Vám chtěla
doporučit, abyste si všechnu neznámou slovní zásobu (slovesa v infinitivech,
podstatná a přídavná jména v základních tvarech) vypisovali a průběžně se ji učili.
Jako doplněk k tomuto textu přikládám v závěru seznam nejčastěji používaných
zkratek, příklady přepravních dokumentů, způsobů platby a vysvětlivky
k používaným symbolům.
Pevně věřím, že čas věnovaný studiu nebude ztracený a poskytne Vám dostatek
informací, podnětů, motivace, inspirace a především splní Vaše očekávání.
Přeji Vám hodně vytrvalosti a chuti do studia!
Úkoly k textu.
1) Prolistujte si celý text, seznamte se s jeho strukturou a odhadněte, kolik
času budete potřebovat k jeho prostudování.
2) Zamyslete se nad tím, jaké jsou Vaše osobní cíle pro práci s tímto textem,
co Vás zvláště zajímá a co je pro Vás potřebné.
3) Zjistěte si, kde se Vám nejlépe studuje a ve kterou dobu dosahujete
nejlepších studijních výkonů. Vytvořte si časový plán Vašeho studia.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Privatkorrespondenz
1. PRIVATKORRESPONDENZ
V této kapitole se dozvíte:
•
jak psát správně po formální stránce německé osobní dopisy;
•
jaké druhy osobních dopisů používáme;
Budete schopni:
•
stylizovat různé typy osobních písemností;
•
budete umět specifikovat dopisy společenského styku;
Klíčová slova / Merken Sie sich diese Begriffe
Privatkorrespondenz (f), Privatbrief(m)
Glückwunsch(m), Gratulation(f)
Danksagung(f)
Entschuldigung(f)
Einladung(f)
Kondolenz(f)
kurze Mitteilung(f)
Zeit zum Studium: ca. 10 Stunden
Im Handelsverkehr kommt es häufig dazu, dass sich formelle
Geschäftsbeziehungen zu informellen entwickeln. Und dann wird nicht mehr die
Form des Geschäftsbriefes, sondern eines Privatbriefes verwendet.
In der Privatkorrespondenz (osobní korespondence) handelt es sich nicht nur um
die Briefe, sondern auch um verschiedene Arten von Mitteilungen , Gratulationen,
Glückwünschen , Kondolenzen usw.
Die Privatkorrespondenz erfordert deshalb außergewöhnlicher Aufmerksamkeit.
Sie wird nicht nur von Leuten im Privatleben, sondern auch von Direktoren,
Bürgermeistern, Vorsitzenden von Behörden, den Vorständen der
Handelsgeschäfte oder Genossenschaften und anderen Leitern an ihre
Arbeitnehmer oder Geschäftspartner und Kollegen in anderen Firmen und
Gesellschaften geschrieben.
Úkol k textu / Aufgabe zum Text
Bevor Sie weiter lesen, versuchen Sie einige Beispiele der Privatbriefe zu nennen.
Zu welchen Gelegenheiten schreiben wir Privatbriefe?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5
6
Die Korrespondenz des Gesellschaftsverkehrs teilen wir in:
¾ Gratulationen oder Glückwünsche (blahopřání)
¾ Danksagungen (poděkování)
¾ Entschuldigungen (omluvné dopisy)
¾ Einladungen (pozvání)
¾ Mitteilungen (sdělení)
¾ Kondolenzen (kondolence)
Gratulationen / Man gratuliert zu verschiedenen Anläßen, z.B.
Glückwünsche •
zum Geburtstag: „Herzliche Glückwünsche zu Ihrem/Deinem Geburtstag...
Alles Gute für die Zukunft... Ich wünsche alles Gute, Gesundheit, Glück, Erfolg,
Zufriedenheit...“
•
zu Weihnachten und zum neuen Jahr: „Ein frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr! Einen guten Rutsch ins neue Jahr! Herzliche Wünsche und
Neujahrsgrüße sendet Ihnen/Dir ...“
•
zur Eheschließung: „Zu Ihrer Eheschließung wünsche ich Ihnen alles Gute,
viel Glück und Zufriedenheit...“
•
zu den Lebens- oder Arbeitsjubiläen: „Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer
Silberhochzeit und wünschen Ihnen noch viele glückliche gemeinsame Jahre. Ihre...“
zum Studienabschluss: „Zum erfolgreichen Abschluss Ihres/Deines Studiums
•
übermittle ich Ihnen/Dir meine herzlichsten Glückwünsche. Ihr/Dein...“
Danksagungen In diesen Briefen drückt man ein Lob, eine Anerkennung für Arbeit oder
Zusammenarbeit aus. Der Vorgesetzte sollte sich für die langjährige Tätigkeit in
der Firma bedanken, wenn der Mitarbeiter seine Funktion wechselt oder wenn er
in die Rente geht. Man dankt auch für Organisation verschiedener
Veranstaltungen.
Příklad / Musterbrief
Orlová, den 21.März 20..
Sehr geehrter Herr Direktor,
gestatten Sie mir, Ihnen frohe Weihnachten, Gesundheit, Zufriedenheit und viel Erfolg in
kommendem Jahr zu wünschen.
Ich möchte mich auch bei Ihnen für bisherige Zusammenarbeit bedanken. Ich bin
überzeugt, dass wir unsere Geschäftsbeziehungen weiter entwickeln werden.
Mit bestem Gruss
eigenhändige Unterschrift
Entschuldigungen In solchen Briefen entschuldigt sich der Leiter schriftlich, dass er aus ernsten
Gründen (Krankheit, Auslandsaufenthalt...) an einer wichtigen Veranstaltung
nicht teilnehmen kann.
1. Privatkorrespondenz
7
Příklad / Musterbrief
Ostrava, den 14.April 20..
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Ihre Einladung zum Treffen mit den Mitgliedern des Stadtrates von Ostrava , das am 24.
April 20.. stattfindet, hat mich sehr gefreut. Es tut mir wirklich Leid, dass ich es nicht
annehmen kann, denn ich bin von 16.- 28. April dienstlich im Ausland.
Wenn es möglich wäre, würde mich mein Stellvertreter Ing. Jakub Keller vertreten.
Ich danke noch einmal für die Einladung und wünsche einen guten Verlauf der
Verhandlungen.
Mit freundlichem Gruß
eigenhändige Unterschrift
Man legt einer Einladung gewöhnlich einen Privatbrief bei, z.B.:
Einladungen
„Es würde mich sehr freuen, wenn Sie an meiner Geburtstagsfeier Ihre Teilnahme
annehmen würden...“
•
•
•
von der Trauung: „Wir erlauben uns Ihnen mitzuteilen, dass unsere Trauung
Mitteilungen
am ... um ... Uhr auf dem Standesamt in ... stattfindet“
von der Geburt des Kindes: „Monika und Dieter Wolf erlauben sich Ihnen
mit Freude die Geburt der Tochter Carola ( 3,0 kg, 50 cm ) anzuzeigen. Sie ist am
... um ... auf die Welt angekommen“
von der Promotion: „Paul Fischer erlaubt sich mitzuteilen, dass ihm am ... in
Karolinum in Prag der Titel Ph.D. verliehen wird.“
In den Kondolenzen drückt man sein Beileid aus, z.B.:
„Lieber Herr Mayer! Zum Tode Ihrer lieben Frau möchten wir Ihnen unser tiefstes und
aufrichtiges Beileid aussprechen. Ihre...“
Kondolenzen
Die Privatbriefe werden folgendermaßen gestaltet:
Gestaltung der
¾ Links oben steht die Absenderadresse (adresa odesílatele ).
Privatbriefe
¾ Unter der Adresse rechts schreiben wir das Datum in folgender Form:
Prag, den 10. September 2003.
¾ Anrede ( oslovení ): Liebe Frau ..., Lieber Herr ... , Sehr geehrter Herr ...,
Hallo...,
¾ Unterschrift ( podpis ) schreibt man eigenhändig rechts unten.
Sieh oben (s.o.) – Musterbriefe.
Privatbriefe stilisiert man anders, als die Geschäftsbriefe, wie Sie in weiteren Stilisierung
Kapiteln sehen. Ihr Ton sollte unkonventionell, persönlich sein. Der Text muss der Privatbriefe
ohne Phrasen, taktvoll und festlich geschrieben werden.
8
SHRNUTÍ KAPITOLY/ ZUSAMMENFASSUNG
Einen wichtigen Platz neben der Handelskorrespondenz nimmt die
Privatkorrespondenz ein. Die Privatbriefe werden informel, unkonventionell,
persönlich, ohne Phrasen, taktvoll und aufrichtig formuliert. Auch die äußere
Seite sieht anders aus als beim Geschäftsbrief. Die Unterschiede liegen im
Schreiben von der Anrede, Grußformel und Unterschrift, in der Platzierung des
Datums.
Manchmal schreiben wir Briefe, andersmal Glückwunschkarten, Einladungen
oder wir können auch verschiedene Arten kombinieren.
Zu den verbreitesten Privatschreiben gehören Gratulationen (z.B. zum Geburtstag,
zu Weihnachten und neuem Jahr, zu den Lebens- und Arbeitsjubiläen, usw.),
Danksagungen, Entschuldigungen, Einladungen, Kondolenzen und kurze
Mitteilungen (z.B. von der Trauung, von der Geburt des Kindes, von der
Promotion etc.)
Úloha č. 1 / Übung 1
Beenden Sie folgende Sätze:
1. Sie heiraten nächsten Monat und möchten darüber eine Nachricht geben.
Sie schreiben ...
2. Jemand von Ihren Bekannten stirbt und Sie möchten Beileid aussprechen.
Dann schreiben Sie ...
3. Ihr Chef feiert die goldene Hochzeit. Sie gratulieren ihm zu ...
4. Zum Abschied mit dem alten Jahr veranstalten Sie eine Silvesterfeier. Was
schicken Sie Ihren Freunden ?
5. Wegen Ihrer Dienstreise können Sie sich an der Konferenz nicht
beteiligen. Was schicken Sie dem Organisator?
Průvodce studiem / Begleiter durch das Studium
Myslím si, že tato kapitolka Vám bude nápomocná nejen ve Vašem
pracovním, ale především osobním životě. Většina z těchto
informací Vám jistě byla již dříve známa. Předpokládám však, že
se přeci jen můžete některými používanými obraty a radami nechat
inspirovat. Nyní si na následujících úkolech ověřte Vaši
kompetentnost v této oblasti.
Korespondenční úkol / Korrespondenzaufgabe
1. Laden Sie Ihre ausländischen Bekannten zu Besuch ein. Schlagen Sie im
Brief kurz das Programm des Aufenthaltes bei Ihnen vor.
2. Formulieren Sie einen kurzen Brief mit Weihnachts- und
Neujahrswünschen.
3. Schreiben Sie eine Kondolenz oder einen Kondolenzenbrief für die Frau
Ihres ehemaligen Geschäftspartners.
4. Gratulieren Sie Ihrer Bekannten zu der Eheschließung.
2. Die äußere Form des Geschäftsbriefes
9
2. DIE ÄUßERE FORM DES
GESCHÄFTSBRIEFES
V této kapitole se dozvíte:
•
jak psát správně německý obchodní dopis;
•
jaké části má obchodní dopis obsahovat.
Budete schopni:
•
pojmenovat, definovat a analyzovat části obchodního dopisu;
•
překládat a používat zkratky vyskytující se v adresách;
•
aplikovat tyto vědomosti při sestavování obchodního dopisu.
Merken Sie sich diese Begriffe
Briefkopf(m),
Anschrift(f) des Absenders(m), Anschrift(f) des Empfängers(m)
Bezugszeichen(Pl), Datum(n)
Betreff(m)
Anrede(f)
Brieftext(m)
Schlussformel(f), Grußformel(f)
Unterschrift(f)
Anlage(f), Preisliste(f), Muster(n), Lebenslauf(m)
Abkürzungen(Pl): GmbH, AG, Co., CO, KG, z.H., i.A., i.V.
Zeit zum Studium: ca. 10 Stunden
Der von uns geschriebene Brief ist unsere Visitenkarte. Er zeugt von unserer
Arbeitsqualität, Fachkenntnis und Persönlichkeit. Er sollte richtig nach der
sachlichen, stilistischen und Rechtschreibseite sowie ästetisch gestaltet werden.
Die Bestandteile des deutschen Geschäftsbriefes sind nachstehend aufgeführt,
wobei bestimmte Teile nur bei Bedarf verwendet werden:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Briefkopf (hlavička dopisu)
Anschrift des Empfängers (adresa příjemce)
Bezugszeichen (odvolací údaje) und Datum
Betreff (věc)
Anrede (oslovení)
Brieftext (text dopisu)
Schlussformel, Grußformel (pozdrav)
Unterschrift (podpis)
Anlage (příloha)
Brief – unsere
Visitenkarte
10
Briefkopf
Für den Schriftverkehr im Geschäft werden meist standardisierte Vordrucke
benutzt, in denen der Briefkopf angegeben ist. Der Briefkopf enthält den Namen
und die Anschrift der Firma, sowie zusätzliche Angaben wie Telefon-,
Telefaxnummer, Bankverbindung, E-Mail usw.
In der Korrespondenz kommen sehr oft die Briefe in der Blockform vor,
geschrieben auf dem Format A4, wo wir anstelle des Briefkops nur
Absenderanschrift (adresa odesílatale) ohne weitere Angaben anführen.
Sieh unten (s.u.) – Musterbriefe.
Anschrift des
Empfängers
Die Anschrift besteht aus
• dem Namen, bzw. Berufs- oder Amtbezeichnungen
• dem Namen des Unternehmens mit Bezeichnung seiner Rechtsform
• der Postanschrift (Straße, Nummer, Abkürzung des Landes, PLZ –
Postleitzahl, Stadt)
Herrn
Dipl.-Ing. Karl Bauer
Lendenweg 14
Immobilien
Dr. Ilse Schmidt
Mozartstraße 63
D – 80711 München
A – 1010 Wien
Einschreiben
Firma
Spöri GmbH
Postfach 958
Eilzustellung
Winter AG
z.H. Frau Helga Gerhard
Agnesstraße 45
CH – 30000 Bern
D – 33607 Bielefeld
Die benutzten Abkürzungen und Begriffe in den Anschriften:
AG – Aktiengesellschaft (akciová společnost)
Co., CO – Handelsgesellschaft (obchodní společnost)
GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (společnost s ručením
omezeným)
KG – Kommanditgesellschaft (komanditní společnost)
Einschreiben (doporučeně)
Eilzustellung (spěšnina, expres)
Postfach (poštovní přihrádka)
z.H. – zu Händen (k rukám)
Autokennzeichen der Länder, z.B.: A – Österreich, D – Deutschland, CH – die
Schweiz usw.
Bezugszeichen
und Datum
Die Leitwörter für die Bezugszeichen können auf dem Briefblatt aufgedruckt sein,
z.B. Ihr Zeichen:, Unser Zeichen:, Ihre Nachricht vom:, Unsere Nachricht vom:,
Tel.:, Absenderort:
2. Die äußere Form des Geschäftsbriefes
11
Viele Firmen schreiben aber Briefe ohne aufgedruckte Bezugszeichen, an dieser
Stelle steht das Datum, das man links oder rechts und auf verschiedene Weise
schreiben kann. z.B.
28.02.2003,
2003-02-28 / 28-02-2003
28. Februar 2003
Ostrava, den 28. Februar 2003
Ostrava, 28. Februar 2003
Als Betreff bezeichnet man eine stichwortartige Inhaltsangabe (heslovité sdělení
obsahu). Sie steht für sich allein. Das Wort Betreff, Betrifft (Betr.:) wird heute in
den Briefen nicht mehr verwendet.
Die Standartanrede für Firmen und Organisationen ist: Sehr geehrte Damen und
Betreff
Anrede
Herren, Sehr geehrter Herr Miller, Sehr geehrte Frau Schmidt.
Wir finden auch folgende Anreden in Werbebriefen: Sehr geehrter Kunde.
Die Anrede wird durch ein Komma abgeschlossen.
Der Brieftext besteht in der Regel aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Im Text
werden Absätze durch eine Leerzeile (volný řádek) getrennt.
Brieftext
Heute sind folgende Grußformeln üblich:
Schlussformel /
Grußformel
Mit freundlichen Grüßen, Mit freundlichem Gruß, Freundliche Grüße, Mit bestem
Gruß, Mit herzlichen Grüßen, Herzliche Grüße, ...
Unterschriftsberechtigt sind Geschäftsinhaber, deren Vertreter und
ensprechend bevollmächtigten Angestellten. Sie setzen vor ihre Unterschrift:
i.A. – im Auftrag (za firmu, v pověření)
i.V. – in Vertretung (v zastoupení)
ppa. – per procura (podpis prokuristy)
die
Dem Brief werden eine oder mehrere Anlagen beigelegt. Es sind z.B. Muster
(vzorek), Preisliste (ceník), Zeugnis (vysvědčení), Lebenslauf (životopis),
Prospekt, Katalog , usw.
Im Brief schreibt man: Anlage, 2 Anlagen, Anlagen: ...
Unterschrift
Anlage
12
Musterbrief
Ordnen Sie die im Text genannten Begriffe den Bestandteilen im folgenden
Musterbrief zu:
Zusammenfassung
Ein deutscher Geschäftsbrief besteht aus folgenden Bestandteilen:
1. Briefkopf kommt meistens in standardisierten Vordrucken der Unternehmen
vor und umfasst außer Namen und Adresse auch weitere Angaben. Bei der
Blockform schreibt man die Absenderanschrift auf der linken Seite.
2. In der Anschrift des Empfängers schreibt man Frau, Herr oder Firma, dann
folgt Straße oder Postfach und letzte Zeile wird durch eine Leerzeile getrennt.
Dort stehen Abkürzung des Landes, PLZ und Stadt.
3. Die Zeile Bezugszeichen kann bestimmte Leitwörter oder nur Datum (links
oder rechts) enthalten.
4. Das Wort Betreff schreibt man auf dieser Zeile nicht mehr. Statt dessen steht
da eine stichwortartige Inhaltsangabe.
5. Die Anrede hängt davon ab, an wen der Brief gerichtet ist.
6. Den Brieftext teilen wir in einzelne Absätze.
7. Es gibt auch übliche Grußformeln, wie z.B. Mit freundlichen Grüßen...
8. Unterschrift schreiben wir immer handschriftlich.
9. Wenn dem Brief auch einige Anlagen beigefügt werden, dann schreiben wir
die Zahl von Anlagen, das Wort Anlage oder konkrete Anlagen (Preisliste,
Muster...)
2. Die äußere Form des Geschäftsbriefes
Úkol k zamyšleníb / Denken Sie nach
1) Versuchen Sie mindestens zwei Unterschiede in der formelen Seite eines
persönlichen und eines Geschäftsbriefes zu bestimmen.
2) Meinen Sie, dass es im Geschäftsverkehr wichtig ist, die Regeln der
Korrespondenz einzuhalten? Und warum?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Begleiter durch das Studium
Tato kapitola asi moc záživná nebyla, viďte? Opravdu je náročná
na různé pojmy a vysvětlující pasáže. Zkuste si prověřit nabyté
znalosti v následujících testech a cvičeních. Pokud nebudete
s výsledky spokojeni, projděte si problematická místa nebo celou
kapitolku ještě jednou. Nepodceňujte její důležitost, neboť bez
správné struktury dopisu a zvládnutí jednotlivých pojmů se
v obchodním písemném styku neobejdeme.
Fragen
1. Auf welche Weisen schreibt man Datum und wo ist es platziert?
2. Was führt man im Teil „Betreff“ an?
3. Welche Arten von Anreden sind Ihnen bekannt? (Achten Sie auf
Endungen der Adjektive!)
4. Was schickt man als Anlage?
Übung 1
Ordnen Sie den deutschen Begriffen die richtigen tschechischen Äquivalente zu
und bezeichnen Sie mit ihnen den Musterbrief:
1. Betreff
2. Grußformel
3. Anlage
4. Absenderadresse
5. Anrede
6. Empfängeradresse
7. Bezugszeichen
8. Unterschrift
a. příloha
b. adresa odesílatele
c. oslovení
d. podpis
e. adresa příjemce
f. pozdrav
g. věc
h. odvolací údaje
13
14
Übung 2
Beantworten Sie folgende Fragen RICHTIG – FALSCH:
1. Zur Bezeichnung des Landes in der Adresse benutzt man das
Autokennzeichen.
2. In den Anschriften dürfen keine Abkürzungen vorkommen.
3. In der Zeile „Betreff“ muss dieses Wort nicht stehen.
4. Hinter der Anrede schreibt man Komma und der Text fängt dann mit
kleinem Buchstaben an.
5. Die Unterschrift muss nicht handschriftlich geschrieben werden.
6. Das Datum schreibt man nur rechts.
7. Einem Brief legen meistens drei Anlagen bei.
8. Im Datum steht der Ort nicht immer.
9. Die Anschrift des Absenders steht vor der Anschrift des Empfängers.
10. Absätze im Text beginnen mit dem fünften Anschlag (úhoz) von links.
Korrespondenzaufgabe
1) Petr Macura, zaměstnanec firmy MANES, Praha, Komenského sady 25, píše
švýcarskému obchodnímu partnerovi panu Heinrichu Rieglovi, pracovníkovi
firmy MSB, a.s., poštovní přihrádka 364, 9001 Basel, že se těší na jeho návštěvu
v Praze. Počítá s tím, že přijede, jak bylo dohodnuto, 5.května a zdrží se do
9.května. Na tyto dny mu zajistil ubytování jako obvykle v hotelu Palace.
2) Pan Heinrich Riegel z firmy MSB odpovídá panu Petru Macurovi z firmy
MANES na dopis ohledně jeho ubytování ve dnech 5.-9.května v hotelu Palace.
Děkuje mu, že tento nocleh obstaral, a těší se na setkání s ním i dalšími
spolupracovníky firmy v Praze. Přijede, jak již uvedl, vlakem na hlavní nádraží
5.května v 17.30 hodin.
Lösungsschlüssel
Übung 1.: 1-g, 2-f, 3-a, 4-b, 5-c, 6-e, 7-h, 8-d.
Übung 2.: 1-R, 2-F, 3-R, 4-R, 5-F, 6-F, 7-F, 8-R, 9-R, 10-F.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
15
3. DIE HÄUFIGSTEN ARTEN DER
GESCHÄFTSBRIEFE
V této kapitole se dozvíte:
•
jaké jsou nejčastější druhy obchodních dopisů.
Budete schopni:
•
charakterizovat uvedené druhy obchodních dopisů a orientovat se
v jejich struktuře;
•
používat základní
korespondenci;
•
samostatně
předlohy.
frazeologii
vyskytující
se
v obchodní
sestavit a vytvořit dopis na základě zadání a
Begleiter durch das Studium
Tato kapitola bude poněkud obsáhlejší a je proto rozdělena na
jednotlivé podkapitoly, které mají shodnou strukturu. Celá kapitola
tvoří jádro této studijní opory a její zvládnutí bude pro Vás proto
časově a také pamětně poněkud náročnější. Jestliže však setrváte do
zdárného konce, o to budete mít lepší pocit z dobře vykonané práce.
Vyskytne se zde mnoho nových pojmů a odborná slovní zásoba.
Věřím, že každý z Vás si však přijde na své, ať už ve výkladové
části, v ukázkách dopisů, v různých hříčkách, testících, cvičeních, či
při samotném formulování dopisů.
A ještě jedna nezbytná rada: postupujte raději po malých krůčcích,
které často opakujte. Nesnažte se zvládnout najednou velký úsek
učiva. Danou látku je totiž nutné řádně vstřebat a zažít. Po celou
dobu Vám samozřejmě budu nápomocná. Hodně zdaru!
Zeit zum Studium: ca. 60 Stunden
In der schriftlichen Handelskommunikation kommt die ganze Reihe von
verschiedenen Arten der Geschäftsbriefe vor. Es sind z.B. Firmennachweis,
Angebot, Werbebrief, Nachfassbrief, Bestellung, Auftragsbestätigung, Lieferung,
Versandanzeige und Rechnung. Weiter sind es die Unregelmäßigkeiten bei der
Erfüllung des Kaufvertrags, wie Lieferverzug – Mahnung, Zahlungsverzug –
Mahnung, Antworten auf Mahnungen, Beschwerden und Reklamationen,
Kreditauskunft, Wechselziehung usw.
Wir werden uns nur mit den Grundarten von Briefen beschäftigen.
Arten der
Geschäftsbriefe
16
3.1. ANFRAGE – POPTÁVKA
Merken Sie sich diese Begriffe
Anfrage(f) nach
eine Anzeige(f) lesen
Industrie- und Handelskammer(f)
sich für etwas interessieren, Interesse an etwas haben, interessiert
an etwas sein
Liefer-, Zahlungs-, Verkaufsbedingungen(Pl)
den Prospekt(m), das Muster(n), den Katalog(m), die Preisliste(f)
beilegen
für etwas danken, für etwas dankbar sein
um etwas bitten
Charakteristik
der Anfrage
Wenn Sie sich als Kunde für bestimmte Ware interessieren und deshalb ein
Angebot brauchen, dann wenden Sie sich an eine mögliche Lieferfirma. Sie
schreiben also eine Anfrage an dieses Unternehmen. Es gibt zwei Arten von
Anfragen:
a) Allgemeine Anfrage, in der Sie um Zusendung von Katalogen, Preislisten,
Mustern, Prospekten, Liefer- und Zahlungsbedingungen bitten.
b) Bestimmte Anfrage, in der Sie konkret formulieren, was Sie wollen. Sie
müssen die Ware so genau wie möglich beschreiben und zwar nach
• der Menge, Art und Ausrüstung
• dem Preis
• den Zahlung- und Lieferbedingungen
• der Lieferzeit
Die Anfragen sind stets unverbindlich (nezávazné).
Bausteine
I. Der Anfragende (poptávající se) teilt mit, woher er die Adresse des Verkäufers
kennt und warum er sich gerade an ihn wendet:
Ihre Adresse teilte uns die Industrieund Handelskammer (IHK) mit.
Wir haben Ihre Adresse durch die IHK
bekommen.
Die IHK hat uns an Sie verwiesen.
Wir haben Ihre Anzeige in der Zeitung
... gelesen.
Wir beziehen uns auf Ihre Anzeige in...
Wir wenden uns an Sie auf
Empfehlung der Firma XY.
Wir haben über Sie auf der ... Messe
erfahren.
Vaši adresu nám sdělila průmyslová a
obchodní komora (POK).
Získali jsme Vaši adresu přes POK.
POK nás na Vás odkázala.
Četli jsme Váš inzerát v novinách ...
Odvoláváme se na Váš inzerát v ...
Obracíme se na Vás na doporučení
firmy XY.
Dozvěděli jsme se o Vás na veletrhu ...
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
II. Der Anfragende beschreibt die Ware, für die er sich interessiert:
Wir interessieren uns für Ihre ...
Wir sind interessiert an Ihren ...
Wir brauchen dringend ...
Wir suchen einen Lieferanten für ...
Zajímáme se o Vaše ...
Máme zájem o Vaše ...
Potřebujeme naléhavě ...
Hledáme dodavatele na ...
III. Der Anfragende verlangt das Angebot und Informationsmaterial:
Machen Sie uns bitte Ihr ausführliches
Angebot für ...
Wir brauchen auch ausführliche
Angaben über Ihre Verkaufs-, Lieferund Zahlungsbedingungen.
Unter / zu welchen Bedingungen
könnten Sie uns liefern?
Legen Sie dem Angebot Preislisten,
Pespekte, Kataloge, Muster bei.
Bei guter Qualität können Sie mit
größeren Aufträgen rechnen.
Bereits jetzt danken wir Ihnen für Ihr
Angebot / Ihre Bemühungen.
Předložte nám prosím podrobnou
nabídku na ...
Potřebujeme také podrobné údaje o
prodejních, dodacích a platebních
podmínkách.
Za jakých podmínek byste nám mohli
dodat?
Přiložte k nabídce ceníky, prospekty,
katalogy, vzorky.
Při dobré kvalitě můžete počítat
s většími zakázkami.
Již nyní Vám děkujeme za Vaši
nabídku / za Vaši snahu.
A nyní si vypište Vám neznámá slova – slovesa v infinitivech s danou předložkou,
podstatná jména v 1.pádě se členem – a snažte se je naučit. Pak zvládnete lépe i
jednotlivé fráze.
Fragen
1. Warum schreibt man eine Anfrage?
2. Welche Arten von Anfragen gibt es? Wie unterscheiden sie sich?
3. Aus welchen Teilen besteht der Text einer Anfrage?
4. Welche Mitteilungen enthält jeder Teil? Charakterisieren Sie die Teile.
Übung 1
Verbinden Sie die Ausdrücke (links) mit den Verben (rechts):
1. die Adresse
2. auf die Anzeige
3. für die Erzeugnisse
4. dem Angebot die Prospekte
5. unter folgenden Bedingungen
6. für die Bemühungen
7. mit Aufträgen
8. das ausführliche Angebot
9. einen Lieferanten
10. an die Firma
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
sich interessieren
liefern
danken
sich wenden
suchen
mitteilen
rechnen
beilegen
sich beziehen
machen
17
18
Musterbrief
Lesen Sie folgenden Brief und versuchen Sie ihn zu übersetzen und die Fragen zu
beantworten:
1.
2.
3.
4.
5.
Wer hat die Adresse der Firma Bärenbräu mitgeteilt?
Wie stellt sich die Firma vor?
Was produziert sie?
Worum bittet sie?
Was bietet sie an?
Bärenbräu AG
Bärenbräu AG * Gelbe Gasse 15 * A-4020 Linz
Xaver Ertl GmbH
Drygalskiallee 118
D - 81477 München
26. 3. 20..
Anfrage
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Adresse teilte uns die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern mit.
Wir sind eine mittelständische österreichische Brauerei und suchen für unser geplantes neues
Weißbier „Linzer Weiße hefetrüb" einen Etikettenlieferanten. Unser geschätzter Jahresbedarf liegt
bei ca. 100000 Stück. Bitte senden Sie uns so bald wie möglich ein unverbindliches Angebot mit
Mustern Ihrer Etiketten zu. Außerdem benötigen wir ausführliche Angaben über Lieferzeiten,
Preise, Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Jasmine Brauner gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen Bärenbräu AG
Übung 2
Setzen Sie nachstehende Wörter in den Brieftext:
beabsichtige, Schicken, Prospekt, künftig, Anzeige, dankbar, an, gelesen,
rechnen, konkurrenzfähig.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Handelsblatt habe ich Ihre____1_____über Ihr neues Konzept einer
Börsensoftware ____2____. Da ich ____3_____, mich in diesem Jahr stärker auf
dem deutschen Aktienmarkt zu engagieren, wäre ich _4_ dieser Software
interessiert. Für weitere Einzelheiten wäre ich Ihnen ____5_____. ____6____ Sie
mir bitte auch einen ____7_____ über das Programm. Sollten Ihre Produkte
____8_____sein, können Sie auch ___9___ mit Aufträgen von uns ___10___.
Mit freundlichen Grüssen
Zusammenfassung
Wenn wir an einer Ware Interesse haben, dann schreiben wir eine Anfrage. Im
Falle, dass wir nichts Konkretes über die gewünschte Ware wissen, schreiben wir
eine allgemeine Anfrage. Wenn wir schon einige Angaben über die Produkte
kennen, dann formulieren wir eine bestimmte Anfrage.
Für einzelne Textteile in der Anfrage benutzen wir konkrete Phrasen (Bausteine).
Am Anfang erwähnen wir immer, wo wir zu der Anschrift des Lieferanten
gekommen sind (in den Anzeigen, durch Industrie-und Handelskammer, auf der
Messe usw.).
Im folgenden Absatz beschreiben wir die Ware, d.h. was wir brauchen, was uns
an der Ware besonders interessiert.
Am Ende bitten wir um Angebot, Preislisten, Muster, Verkaufs-, Liefer- und
Zahlungsbedingungen und versprechen (zu bestimmten Bedingungen) auch
Aufträge oder Zusammenarbeit.
Begleiter durch das Studium.
Tak a máte další kapitolku téměř za sebou. Nebylo to zase až tak
jednoduché, že? Pokud si nejste nabytými vědomostmi zcela jisti
nebo máte pochybnosti o jejich trvalém zafixování, projděte si
daná místa znovu nebo si zopakujte nově osvojená slovíčka a
fráze. Vaše poznatky si můžete ještě procvičit v následujících
cvičeních a korespondenčních úkolech. Předtím si ale odpočiňte,
osvěžte se činností zcela jiného rázu.
Übung 3
Übersetzen Sie ins Deutsche:
1. Vaši adresu nám sdělila průmyslová a obchodní komora v Mnichově. 2.
Odvoláváme se na Váš inzerát v Hospodářských novinách. 3. Zajímáme se o Vaše
výrobky. 4. Sdělte nám prosím Vaše prodejní podmínky. 5. Zašlete nám
podrobnou nabídku. 6. Přiložte prosím k nabídce prospekty a ceníky. 7. Za Vaši
nabídku bychom Vám byli vděčni. 8. Již nyní děkujeme za Vaši snahu.
19
20
Korrespondenzaufgabe
1) Jan Böhm, Luční 12 , 111 50 Praha obchoduje s příslušenstvím k nákladním
vozům (s Kraftfahrzeugzubehör). V jednom německém odborném časopisu četl,
že firma Schmitz GmbH, Kölnerstraße 105, Düsseldorf vyvinula (entwickeln) do
aut nový elektronický bezpečnostní systém proti zlodějům (die elektronische
Diebstahlversicherung). Pan Böhm píše do této firmy a prosí o zaslání bližších
informací, tj. ceníků, prospektů, podmínek atd. Za nabídku předem děkuje.
2) Mag. Thommas Klemm, ředitel obchodní akademie, Margarettenstraße 7, 1050
Wien píše firmě Robotron-Export/Import, Allee der Kosmonauten 9, 1140 Berlin.
Odvolává se na jejich inzerát a prosí o nabídku elektronických psacích strojů (die
elektronische Schreibmaschine). Zároveň prosí, aby mu sdělili, zda můžou dodat
20 kusů. Žádá také o zaslání ceníků a popisu strojů. Předem děkuje za snahu.
Lösungsschlüssel
Übung 1.: 1-f, 2-i, 3-a, 4-h, 5-b, 6-c, 7-g, 8-j, 9-e, 10-d.
Übung 2.: 1-Anzeige, 2-gelesen, 3-beabsichtige, 4-an, 5-dankbar, 6-Schicken,
7- Prospekt, 8-konkurrenzfähig, 9-künftig, 10-rechnen.
Übung 3.:
1. Ihre Adresse hat uns die Industrie- und Handelskammer in München
mitgeteilt.
2. Wir beziehen uns auf Ihre Anzeige in der Wirtschaftszeitung.
3. Wir interessieren uns für Ihre Erzeugnisse.
4. Teilen Sie uns bitte Ihre Verkaufsbedingungen mit.
5. Senden Sie uns ein ausführliches Angebot.
6. Legen Sie dem Angebot bitte Prospekte und Preislisten bei.
7. Für Ihr Angebot wären wir Ihnen sehr dankbar.
8. Bereits jetzt danken wir Ihnen für Ihre Bemühungen.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
21
3.2. ANGEBOT - NABÍDKA
Merken Sie sich diese Begriffe
verlangtes, unverlangtes, verbindliches, unverbindliches,
freibleibendes Angebot(n)
Incoterms
Ware(f), Preis(m), Art(f), Menge(f), Liefertermin(m)
innerhalb von.../ binnen
gelten, gültig sein bis ...
Ablehnung(f)
Vorauszahlung(f), Vorauskasse(f)
Angebot an Waren oder Dienstleistungen kommt aus der Initiative des Verkäufers
heraus. In diesem Fall handelt es sich um das unverlangte Angebot (navyžádaná
nabídka). Der Verkäufer will dadurch erst das Interesse für seine Waren wecken.
Zu diesen Zwecken wird ein solches Angebot in Form eines Werbebriefes
geschrieben. Wenn aber der Verkäufer eine Anfrage beantwortet, geht es um das
verlangte Angebot. Er muss auf diese Anfrage reagieren, auf alle gestellten
Fragen eingehen und in der Anlage alle gewünschten Preislisten, Kataloge,
Geschäftsbedingungen übersenden. Wenn der Verkäufer die Wünsche des
potentiellen Kunden aus verschiedenen Gründen nicht erfüllen kann, dann muss er
ablehnen und die Ablehnung schreiben (odmítnutí).
Jedes Angebot enthält:
• Beschreibung der Ware (Art, Menge, Größe, Farbe, Qualität)
• Preis (inclusive–incl./exclusive–excl. Verpackung)
• Liefer- und Zahlungsbedingungen
• Lieferzeit
Nach dem deutschen Recht ist das Angebot grundsätzlich verbindlich (závazná).
Diese Verbindlichkeit kann man aber einschränken und auf diese Weise befristen
(časově omezit) oder freibleibend machen (udělat nezávaznou). Dazu benutzt man
besondere Klausel, z.B. „solange Vorrat reicht“, „Preisänderungen vorbehalten“,
„Angebot gültig bis ...“, „Zwischenverkauf vorbehalten“ usw.
Charakteristik
des Angebotes
Fragen.
1.
2.
3.
4.
Wann schreiben wir ein Angebot?
Welche Arten des Angebotes kennen Sie? Geben Sie ihre Charakteristik.
Was steht in einem Angebot?
Wie kann man die Verbindlichkeit des Angebotes einschränken?
Bausteine
I. Der Verkäufer dankt für die Anfrage:
Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage
Děkujeme Vám za Vaši poptávku a
22
und bieten Ihnen an:
Wunschgemäß / Ihrem Wunsch gemäß
schicken wir Ihnen einige Muster,
Prospekte, Kataloge, Preislisten ...
Wir beziehen uns auf unser
Telefongespräch und bieten Ihnen zu
folgenden Bedingungen an:
Die gewünschten Waren stellen wir
leider nicht mehr her (sind nicht mehr
auf Lager, sind in unserem
Exportprogramm nicht enthalten).
nabízíme:
Dle vašeho přání Vám zasíláme
vzorky, prospekty, katalogy, ceníky ...
Odvoláváme se na náš telefonický
rozhovor a nabízíme za následujících
podmínek:
Požadované zboží již bohužel
nevyrábíme (již nemáme na skladě,
není obsaženo v našem exportním
programu).
II. Der Verkäufer gibt die Bedingungen seines Angebotes an:
Die Preise gelten / verstehen sich ab
Werk.
Unser Angebot gilt bis Ende des Jahres.
Wir liefern gegen Vorauszahlung.
Die Lieferzeit beträgt höchstens 4
Wochen.
Das Angebot ist unverbindlich /
freibleibend.
Wir liefern innerhalb von / binnen 3
Monaten nach Erhalt des Auftrags.
Ceny platí / se rozumějí ze závodu.
Naše nabídka platí do konce roku.
Dodáme za platbu předem.
Dodací lhůta činí nejvýše 4 týdny.
Nabídka je nezávazná.
Dodáme do 3 měsíců po obdržení
zakázky.
III. Der Verkäufer hofft auf das gute Geschäft und bittet um baldige Antwort:
Es würde uns freuen, wenn Ihnen unser
Angebot zusagen würde.
Über einen Auftrag / eine Bestellung
von Ihnen würden wir uns sehr freuen.
Incoterm
Potěšilo by nás, kdyby Vám naše
nabídka vyhovovala.
Vaše zakázka / objednávka by nás
velmi potěšila.
Lieferbedingungen, bzw. Lieferparität werden durch die Regeln des Incoterms
bestimmt.
INCOTERM jsou mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek (tj. na jakém místě, za
jakých platebních podmínek se má zboží předat) vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži
1990.
EXW Ab Werk
FCA Frei Frachtführer
FAS Frei Längsseite Schiff
FOB Frei an Bord
CFR Kosten und Fracht
CIF Kosten, Versicherung, Fracht
CPT Frachtfrei
CIP Frachtfrei versichert
DAF Geliefert Grenze
DES Geliefert ab Schiff
DEQ Geliefert ab Kai (verzollt)
DDU Geliefert unverzollt
DDP Geliefert verzollt
EXV Ze závodu
FCA Vyplaceně dopravce
FAS Vyplaceně k boku lodi
FOB Vyplaceně na palubu lodi
CFR Výlohy a dopravné placeny
CIF Výlohy, pojistné, dopravné placeny
CPT Dopravné placeno do
CIP Dopravné a pojištění placeno do
DAF S dodáním na hranici
DES S dodáním z lodi
DEQ S dodáním z nábřeží (clo placeno)
DDU S dodáním clo neplaceno
DDP S dodáním clo placeno
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
Begleiter durch das Studium
Nyní je opět na místě připomenout, abyste si vypsali z uvedených
frází neznámou slovní zásobu v základních tvarech a naučili se ji.
Dále ji budeme procvičovat ve cvičeních.
Zkratky Incotermu se nemusíte učit zpaměti. Několikrát si je však
přečtěte, abyste se v nich dobře orientovali a v případě potřeby je
vyhledali, rozluštili nebo použili.
Aufgaben zum Text
a) Formulieren Sie folgende Aussagen auf Deutsch:
-
poděkujte za poptávku
odvolejte se na Váš telefonický rozhovor
sdělte, že zasíláte nebo přikládáte na žádost tyto materiály
řekněte, že nabízíte za těchto podmínek
uveďte, dokdy platí Vaše nabídka
informujte zákazníka, dokdy mu zboží dodáte
odmítněte poptávku a zdůvodněte proč
řekněte, že by Vás potěšila zakázka od zákazníka
b) Bilden Sie kurze Sätze mit folgenden Ausdrücken:
die Vorauszahlung – anbieten – sich beziehen auf – gelten – die Lieferzeit –
freibleibend – die Bestellung - betragen
Übung 1
Bringen Sie die Texteile in die richtige Reihenfolge:
1. Die Zahlung erfolgt durch ein widerrufliches Akkreditiv
2. Die Lieferzeit beträgt höchstens 4 Wochen.
3. wir danken Ihnen für Ihre Anfrage
4. Sehr geehrte Damen und Herren,
5. Unsere Preise verstehen sich FOB deutscher Flughafen, incl. Verpackung.
6. 1000 Blusen, Farbe weiß, kurzärmlig, in den Größen 36 – 44
7. bei der Commerz – Bank in Lille.
8. Über einen Auftrag von Ihnen würden wir uns freuen.
9. und können Ihnen wie folgt anbieten:
10. Dieses Angebot ist bis 15.6.20.. gültig.
11. zum Preis von 20,- EUR pro Stück.
4
23
24
Musterbrief
Lesen Sie den Brief, übersetzen Sie ihn und entscheiden Sie, ob folgende
Aussagen richtig oder falsch sind:
1. Den Brief schreibt die Firma Representaciones in Kolumbien.
2. Die Firma Gebr. Märklin reagiert auf das Schreiben vom 30.6.
3. Zur Erleichterung der Einführung von Produkten auf den Markt gewähren
sie 10% Handelsrabatt.
4. Firma Representaciones kann erst nach Erhalt der Ware bezahlen.
5. Märklin sendet noch Muster und die Preisliste.
6. Die Verpackung muss man extra bezahlen.
7. Die Firma Gebr. Märklin erwartet einen Auftrag.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
Zusammenfassung
Angebote, denen eine Anfrage vorausgeht, bezeichnet man als verlangte
Angebote. Der Verkäufer sollte hier die gewünschten Informationen gewähren
und alle Fragen beantworten. Wenn die Initiative vom Verkäufer selbst
herauskommt, dann spricht man von dem unverlangten Angebot, das oft als der
Werbebrief geschrieben wird.
Jedes Angebot enthält Angaben über Ware, Menge, Preis, Lieferzeit, Liefer- und
Zahlungsbedingungen. Das Angebot ist nach dem deutschen Recht grundsätzlich
verbindlich. Mit Hilfe einiger Formulierungen können wir es unverbindlich
machen.
Am Anfang des Textes danken wir für die Anfrage. Wir beziehen uns dabei auf
ein Fax, Telefongespräch, Schreiben und bieten die Ware zu gewünschten
Bedingungen an oder erklären, warum wir die Ware nicht anbieten können.
Im mittleren Teil beschreiben wir die genauen Bedingungen unseres Angebotes.
Im letzten Absatz drücken wir den Wunsch nach dem guten Geschäft aus und
bitten um die Antwort in Form der Bestellung.
Begleiter durch das Studium
Tak teď již víte jak na to, jak postupovat při osvojování slovní
zásoby, frází, jak číst dopisy a pracovat s nimi. Nové poznatky jste
si prověřili bezprostředně po každé části v průběhu celé kapitoly a
jistě s úspěchem. V závěru lekce si zkuste přeložit věty, které se
nejčastěji používají při psaní nabídek, a následně sestavit dopisy
dle zadaných instrukcí.
Věřím, že v dalších kapitolách Vám to půjde jako po másle, protože
přeci jen jste už získali v průběhu studia nějaký ten základ a
zkušenosti.
Übung 2
Übersetzen Sie ins Deutsche:
1. Nabízíme Vám naše výrobky za těchto podmínek. 2. Odvoláváme se na Vaši
poptávku z ... a předkládáme Vám následující nabídku. 3. Cena se rozumí včetně
pojištění a dopravy. 4. Dodáme do jednoho měsíce po obdržení objednávky. 5.
Dětské boty bychom Vám také dodali, ale bohužel již nejsou na skladě. 6.
Doufáme, že Vám naše podmínky budou vyhovovat. 7. V příloze najdete
nejnovější prospekty s ceníky. 8. Těšíme se na Vaši odpověď a očekáváme
zakázku.
25
26
Korrespondenzaufgabe
1) Firma Frucht GmbH, Bremen, Seestraße 22 děkuje firmě Schweizerische
Fruchtimport-Agentur, Andermatt, Bergstraße 77 za poptávku. Můžou nabídnout
plody (možnost prodeje vyhrazena):
- 5000 kg kiwi z Austrálie, baleno v 500 bednách (die Kiste), po (je ) 10kg, cena
ze skladu 2000,- EUR za bednu.
- 1000 kusů ananasu z Haiti, baleno v 50 bednách po 20 kusech, cena ze skladu
2,- EUR za kus.
Na přání můžou udělat nabídku na převoz (der Transport) zboží do domu (frei
Haus). Platba: během 14 dnů s 2% skonta. Prosí o rychlou odpověď.
2) Dipl.-Ing. Manfred Mellers z firmy Robotron-Export/Import, Allee der
Kosmonauten 9, 1140 Berlin odpovídá na poptávku ředitele Mag. Thomase
Klemma z obchodní akademie, Margarettenstraße 7, 1050 Wien a nabízí
elektronické psací stroje Optima SC 16, cena za kus 1 500,- EUR (der Stückpreis).
Stroje budou zabaleny v kartonu (im Karton). Ceny se rozumějí bez DPH (ohne
Mehrwertsteuer). Zásilka se může uskutečnit drahou (mit Bahn erfolgen). Pan
Mellers dále píše, že nabídka je závazná do konce roku. K dopisu přikládá
prospekt a aktuální ceník. Zakázka by ho velmi potěšila.
Lösungsschlüssel
Übung 1
4
3
9
6
11
10
5
2
1
7
8
Musterbrief: 1-F, 2-R, 3-R, 4-F, 5-F, 6-F, 7-R
Übung 2
1. Wir bieten Ihnen unsere Erzeugnisse (Produkte) zu diesen Bedingungen
an.
2. Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom .. und unterbreiten Ihnen
folgendes Angebot.
3. Der Preis versteht sich CIP (inclusive/einschließlich Fracht und
Versicherung).
4. Wir liefern innerhalb von einem Monat nach Erhalt der Bestellung.
5. Kinderschuhe würden wir Ihnen auch gern liefern, aber sie sind leider im
Moment nicht auf Lager.
6. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Bedingungen zusagen werden.
7. In der Anlage finden Sie die neuesten Prospekte mit Preislisten.
8. Wir freuen uns auf Ihre Antwort und erwarten Ihren Auftrag.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
27
3.3. BESTELLUNG – WIDERRUF
OBJEDNÁVKA - ODVOLÁNÍ
Merken Sie sich diese Begriffe
die Bestellung(f), den Auftrag(m) senden, erteilen, ausführen,
erhalten, zurückziehen, widerrufen, bestätigen
Auftragsbestätigung(f)
Widerruf(m)
zur Probe(f) bestellen
Verständnis(n) haben
Anweisungen(Pl) beachten
versandbereit sein
der Vertrag(m) in dreifacher Ausfertigung(f)
Wenn dem Käufer das Angebot zusagt, dann erteilt er die Bestellung (den
Auftrag). Damit kommt es zwischen dem Anbieter und dem Besteller zu dem
Kaufvertrag. Der Lieferant muss liefern und der Käufer muss die Ware abnehmen
und bezahlen. Wenn einer Bestellung kein verbindliches Angebot vorausgeht,
dann ist nur der Besteller, nicht aber Empfänger an die Bestellung gebunden und
kann sie annehmen oder ablehnen. Bei der Annahme schickt er die
Auftragsbestätigung.
Bestellungen werden mündlich – telefonisch oder schriftlich gemacht.
Der Besteller ist manchmal aus bestimmten Gründen gezwungen die Bestellung
zurückzuziehen (stornieren, widerrufen). Nach dem deutschen Recht muss der
Widerruf spätestens gleichzeitig mit der Bestellung eintreffen. Aus diesem Grund
widerruft man am besten per Fax oder telefonisch. Dann entschuldigt man sich
noch schriftlich und begründet seine Umstände.
In der Bestellung danken wir für das Angebot und beschreiben genau Ware,
Preis, Transport, Versicherung, Zahlung, Bezeichnung usw.
I. Der Käufer dankt für das Angebot und bestellt:
Auf Grund / Aufgrund Ihres Angebotes
vom ... bestellen wir bei Ihnen:
Wir haben Ihre Mustersendung geprüft
und bestellen:
Wir bestellen auf / zur Probe:
Senden Sie uns … umgehend.
Na základě Vaší nabídky z ... u Vás
objednáváme:
Vyzkoušeli jsme Vaši vzorovou zásilku
a objednáváme:
Objednáváme na zkoušku:
Zašlete nám … obratem.
Bitte liefern Sie an unseren Spediteur ..
Dodejte prosím našemu zasílateli ...
II. Der Käufer führt genauere Hinweise der Beförderung, Versicherung,
Markierung ...
Charakteristik
der Bestellung
Bausteine
28
Die Lieferung erfolgt durch
Teilsendungen.
Die Versicherung wird von uns
besorgt.
Lassen Sie bitte die Lieferung von
Haus zu Haus versichern.
Die Frachtstücke / Kolli sind wie folgt
zu beschriften:
Versand: durch die Bahn, durch die
Post, mit LKW, Schiff, Flugzeug.
Wir bitten Sie, unseren Auftrag
möglichst bald zu bestätigen.
Dodávka se uskuteční v dílčích
zásilkách.
Pojištění obstaráme sami.
Nechte prosím pojistit dodávku z domu
do domu.
Nákladové kusy jsou označeny
následovně:
Odeslání: drahou, poštou, kamiónem,
lodí, letadlem.
Žádáme Vás, abyste naši zakázku
potvrdili pokud možno co nejdříve.
III. Der Käufer drückt die Hoffnung auf das gute Geschäft aus:
Wir hoffen / Wir sind überzeugt, dass
Sie diesen Auftrag zu unserer vollen
Zufriedenheit ausführen.
Doufáme / Jsme přesvědčeni, že tuto
zakázku vyřídíte k naší plné
spokojenosti.
IV. Widerruf der Bestellung:
Wir bedauern, den Auftrag
zurückziehen zu müssen.
Leider müssen wir unsere Bestellung
widerrufen.
Haben Sie bitte Verständnis für
unseren Widerruf.
Litujeme, že musíme zakázku odvolat.
Musíme bohužel naši objednávku
odvolat.
Mějte prosím pochopení pro naše
odvolání.
Po této části je nezbytné, jak již víte, vypsat a naučit se nová slůvka. V případech,
kdy si nebudete zcela jisti, použijte slovník a správnost základních tvarů si raději
ověřte. Až se tyto nové výrazy naučíte (doporučuji rozložit na několik částí),
pokračujte dále.
Übung 1
Sind folgende Aussagen richtig (R) oder falsch (F)? Die falschen korrigieren Sie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Es gibt in verbindliche und unverbindliche Bestellungen.
Das Wort Auftrag ist das Synonym zum Wort Bestellung.
Die Bestellungen kann man auch telefonisch machen.
Der Empfänger einer Bestellung ist verpflichtet, diese Bestellung
anzunehmen.
Man darf den geschriebenen Auftrag nicht mehr widerrufen.
Einen Widerruf schreiben wir in Form eines Briefes und schicken 7 Tage
nach der Bestellung ab.
Nach Empfang der Bestellung bestätigt der Lieferant ihre Annahme oder
Ablehnung.
In der Bestellung müssen die Angaben über Ware, Preise, Transport, ...
nicht angeführt werden.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
29
Übung 2
Welche Sätze haben ähnliche Bedeutung? Ordnen Sie zu.
1. Wir danken Ihnen für Ihr
Angebot und bestellen.
2. Bitte senden Sie uns ...umgehend.
3. Leider müssen wir unsere
Bestellung widerrufen.
4. Ihre Auftragsbestätigung erwarten
wir in nächsten Tagen.
5. Über Ihren Auftrag haben wir uns
sehr gefreut.
1.
2.
3.
a. Wir bitten unseren Auftrag
möglichst bald zu bestätigen.
b. Besten Dank für Ihre Bestellung.
c. Auf Grund Ihres Angebotes vom
... bestellen wir.
d. Wir bedauern, den Auftrag
zurückziehen zu müssen.
e. Wir bitten um sofortige
Zusendung von ...
4.
5.
Musterbrief
Lesen Sie den Brief, übersetzen Sie ihn und informieren Sie über seinen Inhalt
(wer schreibt und wem, was bestellt man, zu welchem Preis, zu welchen Lieferund Zahlungbedingungen usw.)
Aventura
Calle Calderon de la Barca 1
E – 41003 Sevilla
Asia-Sport
Vertrieb für Sportartikel
Augsburger Str. 16-18
D – 86316 Friedberg
18. 11. 20..
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken Ihnen für Ihr Angebot vom 10.11.20.. sowie die zugeschickten Muster und bestellen:
300 Handbälle, Nr. 679, Preis EUR 75,- pro Stück
200 Basketbälle, Nr. 886, Preis EUR 85,- pro Stück
150 Fitness-Handschuhe, Nr. 1076, Preis EUR 40,- pro Stück
Liefern Sie bitte binnen 6 Wochen frei Haus. Bei Bezahlung innerhalb von zwei Wochen ziehen
wir 2% Skonto ab. Bitte senden Sie uns eine Auftragsbestätigung.
Mit freundlichen Grüssen
Maria Amadero
Maria Amadero
30
Übung 3
Ergänzen Sie in den Text die angebotenen Wörter.
bestelle, wie, Verpackung,
bestätigen, vom, während.
für,
Auftragsbestätigung,
eröffnen,
Preisen,
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank __1__ Ihr Angebot __2__ 1.2.20.., das uns zusagt . Ich ___3___
hiermit die aufgeführten Geräte zu genannten ___4___ und Bedingungen. Ich
bitte Sie auf sorgfältige ____5____ zu achten, da die Sendung ___6___ der langen
Seereise großen Belastungen ausgesetzt ist. Bitte ____7____ Sie mir diesen
Auftrag so schnell __8__ möglich. Sobald wir die ___9_____ erhalten, lassen wir
bei der Hypo-Bank in München ein unwiderrufliches Akkreditiv ____10____.
Mit bestem Gruß
Zusammenfassung
Nach dem verlangten Angebot, wenn es Ihnen gefällt, erteilen Sie dem Verkäufer
den Auftrag. Somit kommt es zwischen dem Verkäufer und Käufer zum
Kaufvertrag.
Wenn Sie auf das unverbindliche Angebot mit einer Bestellung reagieren, dann
müssen Sie auch damit rechnen, dass der Empfänger (der Verkäufer) annehmen
oder ablehnen kann. Das erfahren Sie mit der Auftragsbestätigung oder
Ablehnung.
Der Besteller kann seinen Auftrag aus verschiedenen Gründen widerrufen. Die
Stornierung (der Widerruf) sollte aber gleichzeitig mit der Bestellung
ankommen, deshalb wäre es am besten, sie telefonisch oder per Fax
zurückzuziehen.
Im Brief bedanken wir uns zuerst für das Angebot und bestellen die Ware. Dann
führen wir genaue Bedingungen über die Beförderung, Versicherung, Markierung,
Versand an und drücken die Hoffnung auf das gute Geschäft aus. Am Ende bitten
wir um die Zusendung der Auftragsbestätigung.
Begleiter durch das Studium
No a opět jste se posunuli o velký skok kupředu. Jestliže si
udržujete pravidelně stejné tempo a bez větších obtíží plníte
úkoly, cvičení a rozbory, gratuluji! Sami vidíte, že je učivo
náročné na paměť a také na odborné znalosti z oblasti
korespondence. Nicméně, pokud jste se dopracovali až k tomuto
místu, zasloužíte si pochvalu. A nyní se ještě otestujte ve
schopnosti při sestavování dopisů.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
Korrespondenzaufgabe
1) Obchodní akademie, Margarettenstraße 7, 1050 Wien objednává u firmy
Robotron-Export/Import, Allee der Kosmonauten 9, 1140 Berlin na základě jejich
nabídky z 25.5.20.. 20 kusů elektronických psacích strojů Optima SC 16, cena za
kus 1500,- EUR. Prosí o dodání strojů do jednoho měsíce a pojištění zásilky
z domu do domu. Zásilka se má uskutečnit drahou. Požadují účet v trojím
vyhotovení (in 3 facher Ausfertigung) a žádají také o potvrzení zakázky. Doufají,
že firma vyřídí objednávku k jejich plné spokojenosti.
2) Stavební firma Piták, Brněnská 85, 682 01 Vyškov píše německému výrobci
stavebních strojů Baumaschinen Müller & Co. se sídlem ve Stuttgartu, Waldstraße
105, že si u nich objednali 14. 3. 20.. tři bagry. Včerejším faxem však tuto
zakázku odvolali. Za stornování objednávky by byli vděčni a velmi se omlouvají.
Zákazník, pro jehož stavební projekt (Bauprojekt) bagry potřebují, je momentálně
platebně neschopný (im Moment zahlungsunfähig). Odběrem zboží by se dostali
do platebních obtíží (Zahlungsschwierigkeiten). Když jim firma vyjde vstříc
(entgegenkommen), můžou brzy počítat s novými zakázkami.
Lösungsschlüssel
Übung 1: 1-F, 2-R, 3-R, 4-F, 5-F, 6-F, 7-R, 8-F.
Übung 2: 1-c, 2-e, 3-d, 4-a, 5-b.
Übung 3: 1-für, 2-vom, 3-bestelle, 4-Preisen, 5-Verpackung, 6-während,
7-bestätigen, 8-wie, 9-Auftragsbestätigung, 10-eröffnen.
31
32
3.4. LIEFERUNG - VERSANDANZEIGE –
RECHNUNG
DODÁVKA - NÁVĚŠTÍ ZÁSILKY - ÚČET
Merken Sie sich diese Begriffe
Versandanzeige(f)
Versanddokumente(Pl)
Rechnung(f), Faktura(f)
Zahlungsmodi(Pl), Mehrwertsteuer(f)
Empfangsbestätigung(f)
Versandbehälter(Pl)
Vorsichtsmarkierungen(Pl)
Lieferbedingungen(Pl)
Charakteristik der
Versandanzeige
Bausteine
Nach der Auslieferung der Ware sendet Sie Ihrem Kunden die Versandanzeige,
besonders wenn er größere Menge eines Artikels oder Güter mit großem Umfang
oder Gewicht liefert.
Die Rechnung (Faktura) können Sie der Versandanzeige beilegen oder mit
getrennter Post schicken. Die Rechnung enthält alle nötigen Angaben:
• Name und Anschrift des Käufers
• Nummer und Datum der Bestellung
• Menge, Art, genaue Bezeichnung der Ware
• Einzel- und Gesamtpreis, Mehrwertsteuer, Brutto- und Nettopreis (mit
oder ohne Nebenkosten wie Verpackung, Versicherung usw.)
• Art der Beförderung
• Zahlungsmodi (sieh Anlage 1)
Nach
den
Vorschriften
des
Einfuhrlandes
können
verschiedene
Versanddokumente verlangt werden (sieh Anlage 2)
Manchmal wünscht die Lieferfirma, dass ihr der Käufer den Empfang der
Lieferung bestätigt (die Empfangsbestätigung).
Es kommt auch manchmal dazu, dass der Verkäufer nicht imstande ist, in dem
vereinbarten Termin die Ware auszuliefern. Dann entschuldigt er sich und setzt
einen neuen Termin.
I. Nachricht über den Versand der Ware:
Ihren Auftrag vom ... haben wir heute
ausgeführt und die Ware ausgeliefert
(expediert).
Die von Ihnen bestellte Ware ist heute
mit Bahn / LKW / Schiff / Post an Sie
abgegangen.
Vaši zakázku z ... jsme dnes vyřídili a
zboží vyexpedovali.
Vámi objednané zboží odešlo dnes
drahou / kamiónem / lodí / poštou.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
Wir haben die Ware als Eilgut /
Stückgut / Frachtgut an Sie gesandt.
Die Ware wird voraussichtlich am ...
bei Ihnen eintreffen.
Die bestellte Ware ist versandbereit.
Holen Sie sie möglichst bald ab.
33
Zaslali jsme Vám zboží jako spěšninu /
kusovou zásilku / náklad.
Zboží k Vám dorazí pravděpodobně ....
Objednané zboží je připraveno
k odeslání. Přijeďte si pro ně pokud
možno co nejdříve.
Die Kolli sind gemäß Ihren Nákladové kusy jsou značeny dle
Anweisungen wie folgt markiert:
Vašich pokynů následovně:
II. Nachricht über die Zahlung:
Wir legen diesem Schreiben unsere
Rechnung Nr. 250 über 3000,- EUR für
die abgesandte Ware bei.
Bitte
überweisen
Sie
den
Rechnungsbetrag auf unser Konto bei
der Deutschen Bank in Frankfurt.
Der Rechnungsbetrag wird durch
unseren Spediteur eingezogen.
Přikládáme k tomuto psaní účet č. 250
na 3000,-EUR za odeslané zboží.
Poukažte prosím účtovanou částku na
naše konto u Deutsche Bank ve
Frankfurtu.
Účtovaná částka je
inkasována
prostřednictvím našeho dopravce.
III. Hoffnung auf den guten Warenempfang:
Wir hoffen, dass die Lieferung in
gutem Zustand ankommt.
Wir sind überzeugt, dass Sie mit
unserer Lieferung zufrieden sein
werden.
Wir würden uns über weitere Aufträge
von Ihnen freuen.
Doufáme, že dodávka dojde v dobrém
stavu.
Jsme přesvědčeni, že budete s naší
dodávkou spokojeni.
Vaše další zakázky by nás potěšily.
Nemusím vám snad již ani připomínat, že na tomto místě je třeba si udělat opět
výpisky z nové slovní zásoby. Na příklady plateb a přepravních dokumentů se
podívejte do uvedených příloh, abyste získali patřičný přehled o těchto
možnostech.
Fragen zum Text
1.
2.
3.
4.
5.
Wann schreibt und schickt man eine Versandanzeige?
Was muss eine Rechnung enthalten?
Nennen Sie mindestens fünf Zahlungsmodi.
Wozu braucht man Versanddokumente? Kennen Sie einige?
Aus welchen Teilen besteht die Versandanzeige?
Als Verpackung werden verschiedene Versandbehälter (přepravní obaly) Versandbehälter
verwendet. Es sind innere Verpackungen wie Blechdosen, Flaschen, Folien,
Pappen, Schaumstoffe usw. Die Außenverpackung sollte die Ware während des
Transports vor Beschädigung und Beraubung schützen.
34
Aufgabe zum Text 1
Sehen Sie sich die Bilder von Versandbehältern an und wählen Sie für sie die
entsprechenden Bezeichnungen aus. Versuchen Sie auch den bestimmten Artikel
zu ergänzen:
Fass, Palette , Lattenkiste, Karton, Trommel, Container, Sack, Lattenverschlag,
Holzkiste
transportieren kann:
Markierung
Die Markierung (Beschriftung) der Kolli ist notwendig, damit die Sendung ihren
Bestimmungsort erreicht und kein Teil verlorengeht.
Aufgabe zum Text 2
Versuchen Sie diese Markierungen ins Tschechische zu übersetzen. Die richtige
Übersetzung finden Sie im Schlüssel.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
Die Kolli werden auch mit den Vorsichtsmarkierungen (upozorňující značení)
versehen.
Aufgabe zum Text 3
Ordnen Sie die Begriffe den Bildern zu und übersetzen Sie sie ins Tschechische.
Überlegen Sie, welche Produkte auf diese Weise markiert werden.
Entzündbare Flüssigkeit
Vor Hitze schützen
Zerbrechliches Packgut
Keine Handhacken verwenden
Vor Nässe schützen
Oben
Musterbrief
Lesen Sie und übersetzen Sie den Brief.
Entsprechen die Aussagen dem Inhalt des Briefes? Korrigieren Sie die falschen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Es handelt sich um ein Gerät.
Die Ware wird in 2-3 Tagen gesandt.
Die Anlage enthält eine Rechnung und ein Qualitätszertifikat.
Die Zahlung erfolgt durch Banküberweisung.
Die Ware geht mit der Bahn nach Italien.
Die Firma kann erst 30 Tage nach Erhalt der Ware bezahlen.
Schneider Wärmemesser GmbH
Postfach 20 30 44 – 10245 Berlin - Deutschland
Fabbrica Bonaretti S.p.A.
Casella postale 230190
I - 84015 Nocera Superiore (Salerno)
Berlin, 25.09.20..
Ihr Auftrag vom 13.09.20..
35
36
Sehr geehrter Herr Bonaretti,
vielen Dank für Ihren o.a. Auftrag über 2000 Mikrowärmemesser 20 P 3000, den wir
sofort an unser Lager weitergeleitet haben.
Die Mikrowärmemesser sind gestern per LKW nach Italien versandt worden und
werden voraussichtlich in 2-3 Tagen bei Ihnen ankommen.
Als Anlage erhalten Sie unsere Rechnung Nr.95603 über EUR 13 400,-, die alle
Transportkosten beinhaltet. Wir bitten Sie, den Betrag wie bisher durch
Banküberweisung innerhalb von 30 Tagen abzüglich 3% Skonto zu begleichen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang der Ware und stehen Ihnen für weitere
Lieferungen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Peter Wittenbach
Verkaufsleiter
Anlage: 1 Rechnung (2fach)
Zusammenfassung
Nach der Auslieferung der Ware folgt die Versandanzeige. Diesem Schreiben
legt man auch die Rechnung oder Versanddokumente bei.
Die Rechnung enthält immer die Angaben über Menge, Art und genaue
Bezeichnung der Ware, Brutto- und Nettopreis, Einzel- und Gesamtpreis,
Mehrwertsteuer, Art der Beförderung und Zahlungsmodi. Die Rechnung schreibt
man in Form eines Briefes oder auf einen Vordruckformular. Manchmal wünscht
der Lieferant, ihm die Empfangsbestätigung nach Erhalt der Ware zu schicken.
Wenn die Firma aus verschiedenen Gründen den vereinbarten Termin nicht
einhalten kann, schreibt sie eine Entschuldigung.
Übung 1
Übersetzen Sie ins Deutsche:
1.Zboží bylo dnes vyexpedováno přímo ze závodu a odešlo kamionem. 2.
Pravděpodobně k Vám dorazí za 4 dny. 3. Zásilka se skládá z 10 nákladových
kusů. 4. K dopisu přikládáme účet na 30 000,-EUR. 5. Ten je splatný do 20 dnů
po datu účtu. 6. Doufáme, že zboží dorazí v dobrém stavu a budete s ním
spokojeni.
Übung 2 – Test
1. Wie werden a) Maschinenteile, b) Wein, c) Personalcomputer verpackt?
o Kartons
o Kisten
o Fässer
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
2. Welche Begriffe gehören zueinender?
a) Tara
b) Bruttogewicht
c) Nettogewicht
1) Warengewicht + Verpackung
2) Warengewicht
3) Verpackungsgewicht
3. Ein Kunde fragt am Telefon: „Ist die Ware palettisiert?“ Er meint:
a) Steht die Ware auf Paletten?
b) Liefern Sie auch Paletten?
c) Wo ist die Ware mit den Paletten?
4. Die Hälfte der gelieferten Ware ist nicht in Ordnung. Der Kunde kann:
a) vom Vertrag zurücktreten
b) einen Nachlass verlangen
c) die Ware wegwerfen
d) eine Neulieferung für die schadhafte Ware verlangen
Korrespondenzaufgabe
1) Firma Robotron –Export/Import, Allee der Kosmonauten 9, 1140 Berlin
potvrzuje obchodní akademii Margarettenstr. 7, 1150 Wien její objednávku
z 15.3. 20.. a sděluje, že zboží odešlo dnes drahou ve vagónu č. 87535 jako
spěšnina. V příloze zasílají účet ve výši 30 000,-EUR. Prosí o poukázání účtované
částky do 30 dnů na jejich konto. Jsou přesvědčeni, že zakázku vyřídili k plné
spokojenosti a potěšily by je v budoucnu další zakázky.
2) Na základě údajů v dopise č. 1 vyplňte následující účet:
a. Adresa odesílatele
b. Adresa příjemce
d. Věc: Účet č. ...
e. Balení:
f. Dodací podmínky
Počet kusů
Zboží
g. Platební podmínky
c. Místo, datum
Cena /kus Celková cena
37
38
Begleiter durch das Studium
Po nastudování této kapitoly budete jistě bez potíží zvládat
vyřizování zakázek ze zahraničí. Vzhledem k omezenému prostoru
v této studijní opoře uvádím v každé kapitole vždy jen po jednom
vzorovém dopisu. V seznamu použité literatury však najdete tituly,
ve kterých je spousta takových ukázek. Takže v případě potřeby
sáhněte po některé z nabízených knih či brožur.
A jak jste se sebou spokojeni? Držíte se vlastního stanoveného
časového plánu? To je dobře. Vydržte tak i nadále.
Lösungsschlüssel
Aufgabe zum Text 1.: 1-r Karton, 2-r Lattenverschlag, 3-r Sack, 4-e Holzkiste,
5-r Container, 6-s Fass, 7-e Lattenkiste, 8-e Palette,
9-e Trommel.
Aufgabe zum Text 2.: 1-poznávací značka příjemce, 2-číslo zakázky, 3-přístav
určení, 4-číslo nákladového kusu a celkový počet kusů,
5-váha a míra, označení původu zboží, 6-označení původu.
Aufgabe zum Text 3.: 1 – Oben, neklopit
2 – Vor Nässe schützen, chraňte před vlhkem
3 – Vor Hitze schützen, chraňte před horkem
4 – Zerbrechliches Packgut, rozbitné
5 – Entzündbare Flüssigkeit, vznětlivá kapalina
6 – Keine Handhacken verwenden, nepoužívat háky
Musterbrief: 1-R, 2-F, 3-F, 4-R, 5-F, 6-F.
Übung 1: 1. Die Ware wurde heute direkt ab Werk ausgeliefert und ist mit dem
LKW abgegangen
2. Sie trifft bei Ihnen voraussichtlich in 4 Tagen ein.
3. Die Lieferung besteht aus 10 Kolli.
4. Dem Brief legen wir die Rechnung über 30 000,-EUR bei.
5. Sie ist innerhalb von 20 Tagen nach dem Rechnungsdatum fällig.
6. Wir hoffen, dass die Ware in gutem Zustand ankommt und Sie
damit zufrieden sein werden.
Übung 2: 1-a)Kiste, b)Fässer, c)Kartons
2-a)-3), b)-1), c)-2)
3- a
4- richtig: b, a, d,
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
39
3.5. REKLAMATION - REKLAMACE
Merken Sie sich diese Begriffe
Mängelrüge(f), Beanstandung(f), Beschwerde(f)
Mangel(m), mangelhaft
Schadenersatz(m), Schadenersatzanspruch(m)
Preisnachlass(m)
Fehlmenge(f)
Wandlung(f) des Vertrags(m)
berechtigte / unberechtigte Reklamation(f)
feststellen, übereinstimmen, gewähren, leisten, beseitigen
Reklamation(f) anerkennen, ablehnen, überprüfen, annehmen
Nach Erhalt der Ware ist der Käufer rechtlich verpflichtet die angelieferte Ware
zu prüfen, am besten während der Garantiezeit. Wenn er einige Mängel feststellt,
dann beschwert er sich beim Lieferanten und schreibt die Mängelrüge
(Beanstandung, Reklamation).
Bei den Warenmängeln geht es gewöhnlich um die Mängel:
• in der Art (falsche Ware)
• in der Qualität (beschädigte oder verdorbene Ware)
• in der Menge (zu viel oder zu wenig Ware)
Der Käufer beschreibt genau alle Mängel und Fehler und kann dann verlangen:
• Schadenersatz ( náhrada škody)
• Preisnachlass (sleva z ceny)
• Ersatzlieferung (náhradní dodávka), Umtausch (výměna)
• Beseitigung der Mängel (odstranění závad), Reparatur
• Nachlieferung der Fehlmenge (dodatečné dodání chybějícího množství)
• Wandlung des Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag (změna smlouvy nebo
odstoupení od smlouvy)
Charakteristik
derReklamation
Wenn Sie in der Rolle des Lieferanten sind und eine solche Beschwerde
bekommen, dann müssen Sie sie sorgfältig prüfen. Ist die Reklamation berechtigt,
entschuldigen Sie sich beim Kunden und bringen Sie die Angelegenheit in
Ordnung. Unberechtigte Beschwerden weisen Sie höflich zurück. Wenn es sich
um Transportschäden oder –verluste handelt, soll sie der Kunde bei der
Versicherungsgesellschaft melden.
I. Der Kunde schreibt Warenempfangsbestätigung:
Wir bestätigen Erhalt Ihrer Lieferung.
Wir müssen die Lieferung vom ... laut
Vertrag Nr. ... leider beanstanden.
Wir haben festgestellt, dass gelieferte
Ware folgende Mängel aufweist: / dass
Potvrzujeme příjem Vaší dodávky.
Dodávku z ... dle smlouvy č. ... musíme
bohužel reklamovat.
Zjistili jsme, že dodané zboží vykazuje
následující nedostatky: / že zboží
Bausteine
40
die Ware nicht der vereinbarten
Qualität entspricht
Sie haben sich in der Stückzahl geirrt
und zu wenige Exemplare geliefert.
Die Farbe stimmt nicht mit dem Muster
überein.
Einige Erzeugnisse sind beschädigt und
verdorben.
Die Ware wurde mangelhaft verpackt.
Der Schaden entstand während des
Transportes.
neodpovídá sjednané kvalitě.
Zmýlili jste se v počtu kusů a dodali
příliš málo exemplářů.
Barva nesouhlasí se vzorkem.
Některé výrobky jsou poškozeny a
zkaženy.
Zboží bylo nedostatečně zabaleno.
Škoda vznikla během přepravy.
II. Der Käufer verlangt den Schadenersatz:
Wir schicken die mangelhaften
Exemplare zurück und bitten um
Ersatzlieferung.
Wir sind bereit, die Ware zu behalten,
wenn Sie uns einen Preisnachlass
gewähren.
Wir bitten Sie um Nachlieferung der
Fehlmenge.
Sie sollten den Schaden beseitigen.
Wir sind gezwungen, vom Vertrag
zurückzutreten.
Wir hoffen, dass wir uns auf eine
Lösung einigen können.
Zasíláme vadné exempláře zpět a
prosíme o náhradu škody.
Jsme ochotni si zboží ponechat, jestliže
nám poskytnete slevu z ceny.
Prosíme Vás o dodatečnou zásilku
chybějícího množství.
Měli byste škodu odstranit.
Jsme donuceni odstoupit od smlouvy.
Doufám, že se shodneme na nějakém
řešení.
III. Der Verkäufer reagiert auf die Beanstandung:
Ihre Beschwerde halten wir für (un)
berechtigt.
Wir leisten Ihnen einen 10%
Preisnachlass, wenn Sie die Ware
behalten.
Wir können Ihre Reklamation (nicht)
anerkennen.
Vaši stížnost považujeme za (ne)
oprávněnou.
Poskytneme Vám 10% slevu z ceny,
jestliže si zboží ponecháte.
Vaši reklamaci (ne) můžeme uznat.
Po vypsání a osvojení nové slovní zásoby si otestujte své vědomosti.
Übung 1
Sind die Aussagen RICHTIG oder FALSCH? Korrigieren Sie die falschen.
1. Die Mängelrüge bedeutet das Gleiche wie die Beanstandung.
2. Wenn in der erhaltenen Lieferung viele Flaschen zerbrochen sind, können
wir nichts machen.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
3. Sie stellten erst 5 Monate nach Erhalt der Ware einige Fehler fest. Sie
können sie nicht mehr beanstanden.
4. Der Kunde kann auch bestimmte Preisermäßigung fordern.
5. Der Lieferant muss jede Beschwerde anerkennen.
6. Im Brief bedankt sich der Kunde für die Lieferung nicht, wenn er die
Mängel feststellt.
7. Wenn nur ein Teil der Lieferung nicht in Ordnung ist, dann verlangen wir
Ersatz nur für diesen Teil.
Aufgabe
Bilden Sie kurze Sätze mit folgenden Ausdrücken:
Beanstanden – r Schadenersatz – feststellen – übereinstimmen – r Mangel –
beseitigen – zurücktreten – r Preisnachlass – einigen – anerkennen.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Übung 2
Was gehört zusammen? Verbinden Sie die beiden Seiten:
1. Wir schicken Ihnen
2. Wir stellten fest,
3. Die Qualität stimmt
4. Wenn Sie uns den 5% Nachlass
gewähren,
5. Teilen Sie uns mit,
6. Es tut mir leid,
a. dass Sie uns die falsche Anzahl
geschickt haben.
b. behalten wir die Produkte.
c. die beschädigten Erzeugnisse
zurück.
d. dass Sie mit unserer Lieferung
nicht zufrieden sind.
e. ob Sie mit dem Vorschlag
einverstanden sind.
f. mit dem Muster nicht überein.
41
42
Musterbrief
Lesen Sie und übersetzen Sie den Brief. Dann beantworten Sie Fragen zum Text:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wer beschwert sich bei wem?
Wann ist die Lieferung eingetroffen?
Um welche Ware handelt es sich?
Welche Mängel hat der Empfänger festgestellt?
Was schlägt der Kunde vor?
Worum bittet noch der Kunde?
Was senden sie in der Anlage?
Wer hat die Lieferung versichern lassen?
Kreutzer GmbH
Blurnenaustraße 410 • D-53179 Bonn
Gerard & Fils S.A.
39, avenue de la Seine
F-58200 Nevers
Bonn, 22. Okt. 20..
Ihre Lieferung Käse vom 21. Oktober 20..
Sehr geehrter Herr Gerard,
gestern erhielten wir per LKW Ihre Lieferung von Frischkäse, die leider nicht völlig
in Ordnung war.
Zwei Kisten mit Boursin, Brie und Gruyere waren einwandfrei und konnten an die
Einzelhandelsgeschäfte weitergegeben werden. Eine Kiste Reblochon kam jedoch in
beschädigtem Zustand an. Eine Seite der Kiste ist wohl während des Transports
aufgerissen worden, sodass Schmutz in die Kiste eindringen und den Käse
beschädigen konnte.
Zum Beweis der Beschädigung fügen wir ein Foto der Kiste bei. ;
Wir können die gesamte Sendung Reblochon so nicht weiterverkaufen und bitten Sie
daher um umgehenden Ersatz. Wir halten den Reblochon hier zu Ihrer Verfügung,
bitten Sie aber, uns bald mitzuteilen, was wir mit der beschädigten Sendung machen
sollen.
Da die Ware frei Haus geliefert wurde, ist die Versicherungsangelegenheit von
Ihnen zu regeln.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Kreutzer
Peter Kreutzer
Anlage
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
Übung 3
Ergänzen Sie die fehlenden Wörter in den Text:
Annahme, zur Verfügung, dunkelblaue, mitteilen, so bald, bestätigen, weisen,
bereit, auf, ermäßigen.
Sehr geehrter Herr Navrátil,
wir ____1____ den Empfang Ihrer Sendung vom 17.07. Wir müssen Ihnen zu
unseren Bedauern ____2____ , dass sie uns zu den 250 grünen Suppentassen
____3____ Untertassen geliefert haben. Außerdem ____4____ 215 der 500
Whisky-Gläser kleine Bläschen in Glas __5__ . Die dunkelblauen Untertassen
stellen wir Ihnen ____6____ und bitten Sie, statt dessen ____7____ wie möglich
250 grüne Untertassen zu senden.
Wir sind ___8___ , die Whisky-Gläser zu behalten, wenn Sie den Preis um 50%
____9____ . Anderenfall müssten wir die ___10___ der mangelhaften Gläser
ablehnen.
Mit freundlichen Grüßen
Zusammenfassung
Die Reklamation (Mängelrüge, Beanstandung, Beschwerde) schreibt man, wenn
man die Lieferung mit mangelhaften Produkten erhalten hat. Die Mängel liegen in
der Art, Menge und Qualität. Dafür macht man bei dem Lieferanten
Schadenersatzansprüche geltend (uplatňovat nároky na náhradu škody) und
verlangt Preisnachlass, Ersatzliefrung, Umtausch, Reparaturen, Nachlieferung der
Fehlmenge, Wandlung des Vertrags oder man kann sogar vom Vertrag
zurücktreten.
Diese Schritte unternimmt man während der Garantiezeit, deshalb sollte man die
Sendung gleich nach ihrem Erhalt kontrollieren.
Als Lieferant reagiert man auf die Beschwerde und überprüft, ob sie berechtigt
oder unberechtigt ist.
Denken Sie nach
1) Sie fahren morgen in den Urlaub. Sie haben heute Ihren Wagen von der
Autoreparaturwerkstatt abgeholt, wo er eine Woche war. Jetzt haben Sie
ein paar Fehler festgestellt (z.B. neue Glühbirne im Scheinwerfer ist
kaputt; der Scheibenwischer funktioniert nicht; das Fenster kann man
nicht öffnen; die Polsterung auf dem Rücksitz ist zerstört, verschmutzt, ...).
Wie würden Sie reagieren?
2) Wie beraten Sie Ihre Freundin? Sie wartet auf Brautkleid, das unbedingt
zwei Tage vor der Hochzeit fertig sein sollte. Welchen Rat geben Sie ihr?
43
44
Korrespondenzaufgabe
1) Paní Kristopher píše v pověření obchodního domu Modehaus Brenner GmbH
& Co. KG, Am Schlosswall 8, D-24959 Lübeck firmě Textilfabrik Bussart AG,
paní Werner, Hagenstr. 15, 83644 München dopis, ve kterém sděluje, že zásilku z
10.6. obdrželi. Bohužel musí zboží reklamovat, neboť 20 kusů dodaných sak má
malé nedostatky v tkanině (r Webfehler). Doufají, že si je budou moci za sníženou
cenu koupit. Navrhují proto, aby jim firma poskytla na celkovou zásilku 10%
slevu z ceny. Prosí dále, aby jim sdělili, zda s tímto návrhem souhlasí. Jestliže ne,
budou muset poškozené exempláře zaslat zpět.
2) Firma Textilfabrik Bussart (viz 1.dopis) děkuje za psaní z 20.6. Je jim velmi
líto, že s částí zásilky nebyl obchodní dům Modehaus spokojen. Vysvětlují, že
jejich dodavatel látek (r Stofflieferant) měl nějaké technické problémy, které
bohužel včas nezpozorovali. Reklamaci považují tedy za oprávněnou. S návrhem
na poskytnutí celkové slevy ve výši 10% samozřejmě souhlasí.
Begleiter durch das Studium
Doufám, že po této části již dokážete formulovat stížnosti nejen na
výrobky, ale i na nekvalitně provedenou práci. Vždyť kdo z nás by
se nesetkal v běžném životě s tím, že si třeba jen přinesl domů
výrobek, který nevydržel ani do druhého dne. Anebo nám například
v čistírně zničili oblíbený a ne dlouho nošený kousek. To máme pak
zlost. Člověk se po prvním návalu zuřivosti dokáže s těmito
situacemi vyrovnat, když vidí vstřícný přístup druhé strany, strany
viníka, který v mnoha případech bohužel chybí.
Lösungsschlüssel
1. Übung 1.: 1-R, 2-F, 3-F, 4-R, 5-F, 6-F, 7-R.
2. Übung 2.: 1-c, 2-a, 3-f, 4-b, 5-e, 6-d.
3. Übung 3.: 1-bestätigen, 2-mitteilen, 3-dunkelblaue, 4-weisen, 5-auf, 6-zur
Verfügung, 7-so bald, 8-bereit, 9-ermäßigen, 10-Annahme.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
45
3.6. MAHNUNG - UPOMÍNKA
Merken Sie sich diese Begriffe
Mahnung(f), Zahlungerinnerung(f)
Lieferverzug(m), Zahlungsverzug(m)
höhere Gewalt(f)
Mahngebühr(f), Mahnkosten(Pl), Verzugszinsen(Pl)
gerichtliche (rechtliche) Schritte(Pl)
1) Mahnung nach dem Lieferverzug (zpožděná dodávka):
Charakteristik
der Mahnung
Der Verkäufer hat die Pflicht, die bestellte Ware zur vereinbarten Zeit und am
vereinbarten Ort zu übergeben. Manchmal passiert es, das er nicht rechtzeitig
liefert und es kommt zu dem Lieferverzug. Dann schreibt der Kunde die
Mahnung, in der er verlangt, dass die Firma ihre Lieferpflichten erfüllt, sonst
bezahlt sie Pönale. Der Kunde setzt eine neue Nachfrist. Wenn der Lieferant
dann noch nicht liefert, darf der Kunde vom Vertrag zurücktreten, die
Annahme der Ware verweigern oder Schadenersatz fordern. Es gibt aber Fälle,
wenn der Lieferant für den Verzug nicht verantwortlich ist. Dann spricht man
von „höherer Gewalt“ (vyšší moc), z.B. Erdbeben, Überschwemmung,
Hagelwetter usw.
2) Mahnung nach dem Zahlungsverzug (zpožděná platba):
Wenn der Kunde nicht rechtzeitig zahlt, dann schickt ihm der Verkäufer zuerst
die Zahlungserinnerung, in der er den Kunden freundlich, aber bestimmt zur
Zahlung auffordert. Wenn das erfolgslos ist, schreibt der Verkäufer die erste
Mahnung. Dort bezieht er sich auf die Zahlungserinnerung und stellt
Mahngebühr (poplatek za upomínku) in der Rechnung. Die zweite Mahnung
schreibt er etwas deutlicher, bezieht sich auf Zahlungserinnerung und die erste
Mahnung zuzüglich der fälligen Mahngebühr und setzt Verzugszinsen (úroky
z prodlení) und eine neue Frist, bis wann der Schuldner bezahlen soll. In der
dritten Mahnung setzt der Verkäufer die zweite Frist und kündigt
gerichtliche Schritte an (oznámí právní řízení).
Der Ton sollte von Mahnung zu Mahnung bestimmter sein, aber trotzdem
höflich bleiben.
I. Mahnung bei Lieferverzug
Aufgabe 1
Ordnen Sie die tschechischen Phrasen den deutschen zu:
Bausteine
46
1. Unsere Bestellung vom ... haben Sie bestätigt und die Lieferung bis zum ...
zugesagt.
2. Aufgrund Ihrer festen Zusage haben wir unseren Kunden pünktliche Lieferung
versprochen.
3. Ihr Lieferverzug bringt uns in eine sehr unangenehme Lage.
4. Teilen Sie uns so bald wie möglich mit, wann die Ware spätestens bei uns
eintrifft.
5. Wenn die Ware nicht bis zum ... bei uns eintrifft, lehnen wir ihre Annahme ab.
6. Wir setzen Ihnen eine Nachfrist bis zum ...
7. Wir werden vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz verlangen.
a. Vaše zpoždění dodávky nás přivádí do velmi nepříjemné situace.
b. Jestliže zboží nedorazí do ..., odmítneme jeho převzetí.
c. Naši objednávku z ... jste potvrdili a dodávku přislíbili k ...
d. Odstoupíme od smlouvy nebo budeme požadovat náhradu škody.
e. Sdělte nám pokud možno co nejdříve, kdy k nám zboží nejpozději dorazí.
f. Stanovíme Vám dodatečnou lhůtu do ...
g. Na základě Vašeho pevného příslibu jsme slíbili našim zákazníkům
dochvilnou dodávku.
1
c
II. Mahnung bei Zahlungsverzug
Aufgabe 2.
Ordnen Sie die tschechischen Phrasen den deutschen zu:
1. Bei Durchsicht unserer Konten stellten wir fest, dass bei Ihnen folgende
Rechnung zur Zahlung offen steht:
2. Sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, unsere Rechnung vom ... zu
begleichen.
3. Für baldigen Ausgleich unserer Rechnung wären wir Ihnen sehr dankbar.
4. Trotz unserer Mahnung vom ... haben Sie bis heute nicht gezahlt.
5. Wir erwarten Ihre Zahlung spätestens bis ...
6. Nach Ablauf dieser Frist müssen wir Ihnen Mahnkosten und Verzugszinsen
berechnen.
7. Falls die Zahlung nicht bis ... ankommt, sind wir gezwungen, rechtliche
Schritte gegen Sie einzuleiten.
a. Navzdory naší upomínce z ... jste do dneška nezaplatili.
b. Při prohlídce našich kont jsme zjistili, že jste dosud nezaplatili následující účet.
c. Za brzké vyrovnání našeho účtu bychom Vám byli vděčni.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
d. Očekáváme Vaši platbu nejpozději do ...
e. V případě, že platba nedorazí do ... , budeme nuceni zahájit proti Vám právní
řízení.
f. Jistě uniklo Vaší pozornosti, že jste nezaplatili náš účet z ...
g. Po uplynutí této lhůty Vám musíme účtovat náklady na upomínku a úroky
z prodlení.
1
b
Fragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wann spricht man vom Lieferverzug und wann von Zahlungsverzug?
Was schreibt man in einer Mahnung beim Lieferverzug?
Was passiert, wenn der Lieferant nicht liefert?
Was verstehen Sie unter dem Begriff „höhere Gewalt“?
Wie viele Mahnungen schreiben wir gewöhnlich?
Was muss man noch extra bezahlen, wenn man nicht rechtzeitig für die
Ware zahlt?
7. Was passiert, wenn der Kunde nicht bezahlt?
Aufgabe 3
Üben Sie Phrasen und stilisieren Sie Sätze auf Deutsch:
-
připomeňte dodavateli, že dodací termín prošel již před měsícem
sdělte mu, že Vás toto zpoždění přivádí do těžké situace
stanovte mu dodatečnou lhůtu
uveďte, co učiníte, jestliže do určité doby nedodá
obraťte se na zákazníka, že při kontrole účtů jste zjistili, že dosud
nezaplatil
připomeňte mu, že musí částku vyrovnat a že očekáváte platbu v příštích
dnech
jestliže ani pak peníze nepoukáže, budete nuceni přistoupit k právnímu
řízení
navíc musí zaplatit náklady na upomínku a úroky z prodlení
47
48
Musterbrief 1
Lesen Sie den Brief, übersetzen Sie ihn und beantworten Sie die Fragen unter dem
Brieftext:
Pinkus-Versand GmbH
Katzenartikel ~ Hauptstrasse 18 ~ 84072 Augsburg ~ Deutschland
Mizzi GmbH
Friedenstr. 186
86163 Augsburg
10. 5. 20..
Unsere Bestellung vom 20.2. 20..
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 20. 2. 20.. haben wir bei Ihnen 250 Katzentoiletten vom Typ „Cat-Clean
2000" bestellt. Sie haben uns die Lieferung bis zum 30. 3. 20.. fest zugesagt. Als
wir die Lieferung am 15. 4.20.. anmahnten, rief uns Herr Freitag an und versprach
uns, bis Ende April auf jeden Fall zu liefern. Bis heute haben wir nichts erhalten.
Da wir einigen unserer Kunden die Lieferung fest zugesagt haben, bringen Sie uns
in große Schwierigkeiten. Wir setzen Ihnen eine Nachfrist bis zum 30.5. 20..
Sollten Sie bis dahin nicht liefern, werden wir die Annahme verweigern und uns
an einen anderen Lieferanten wenden. Die Mehrkosten werden wir Ihnen dann in
Rechnung stellen.
Wir hoffen sehr, dass Sie alles unternehmen werden, um unsere guten
Geschäftsbeziehungen nicht zu gefährden.
Mit freundlichen Grüßen
Pinkus-Versand
Vertrieb
Heinz Kohlmann
Heinz Kohlmann
Fragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Um welche Ware geht es im Brief?
Wann sollte die Lieferung bei der Firma Pinkus ankommen?
Wie viele Mahnungen hat Pinkus gemacht?
Bis wann muss jetzt Firma Mizzi liefern?
Wass passiert, wenn die Lieferung nicht erfolgt?
Worauf hofft Firma Pinkus?
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
49
Musterbrief 2
Lesen und übersetzen Sie den Brief:
Tool Mc Tyre Limited
38 Crosswell Lane ~ Dundee DU7 4TN ~ Scotland
Deutsche Autozubehör GmbH
Am Friedhalm 27
D - 577000 Plettenberg
22. 7. 20..
Ihr Auftrag Nr. 23 091 vom 3. März d.J.
Unsere Lieferung vom 23. 5. 20..
Unser Schreiben vom 4. 7. 20..
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir beziehen uns auf obige Lieferung von Autoreifen, Modell BX 900 C 7, die
vorigen Monat CIF Bremerhafen erfolgt ist. Mit Schreiben vom 4. 7. 20.. baten
wir Sie bereits um die Begleichung der Rechnung, von der wir eine Kopie
beifügten.
In der Zwischenzeit ist weder die Zahlung auf unser Konto erfolgt, noch haben
wir von Ihnen eine Benachrichtigung erhalten. Wir nehmen deshalb an, dass Sie
keine Beanstandungen an den gelieferten Autoreifen haben.
Falls anderweitige Schwierigkeiten bestehen, die eine Begleichung des
ausstehenden Betrags erschweren, bitten wir um entsprechende Nachricht. Sie
können Herrn Turner, den Leiter unserer Rechnungsabteilung, auch unter der
Telefonnummer 0044/1382/6503-610 anrufen.
Mit freundlichen Grüßen
John F. Turner
John F. Turner
Accounts Department
Fragen
Entsprechen die Aussagen dem Brieftext? Beantworten Sie mit RICHTIG oder
FALSCH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Es geht um die zweite Mahnung.
Die Firma Tool setzt eine neue Nachfrist für die Zahlung.
Sie berechnen auch Verzugszinsen.
Die Lieferung ist schon in Bremerhafen erfolgt.
Die Firma Deutsche Autozubehör kann sich an einen Mitarbeiter wenden.
Sie sollten den Betrag per Wechsel bezahlen.
50
Übung 1
Bringen Sie die Textteile in die richtige Reihenfolge:
1. Unsere zwei vorausgehende Mahnungen blieben ergebnislos.
2. wäre ich leider gezwungen,
3. Mit freundlichem Gruss.
4. Ich möchte Ihnen deshalb eine letzte Frist gewähren
5. ich stelle fest,
6. ein Mahnverfahren gegen Sie einzuleiten.
7. Sollte innerhalb dieser Frist die Zahlung nicht eingehen,
8. und bitte Sie, den Betrag spätestens bis ... zu bezahlen.
9. dass bis heute Ihre Zahlung nicht beglichen wurde.
10. Sehr geehrter Herr Brandt,
11. Ich hoffe, dass Sie es nicht dazu kommen lassen.
10
Zusammenfassung
Eine Mahnung schreibt man im Falle, wenn es zum Lieferverzug kommt. Die
Lieferfirma liefert nicht rechtzeitig, aber es ist nicht immer ihre Schuld.
Manchmal geht es um „höhere Gewalt“. Der Kunde verlangt zuerst vom Lieferer
die Erfüllung der Lieferpflichten. Dann setzt er eine neue Nachfrist. Wenn auch
die Lieferung bis dem neuen Termin nicht erfolgt, kann der Käufer vom Vertrag
zurücktreten, die Annahme der Ware ablehnen oder Schadenersatz verlangen.
Andere Mahnung schreibt der Lieferant – der Gläubige (věřitel) beim
Zahlungsverzug, wenn der Kunde – der Schuldner (dlužník) nicht zahlt. Nach
der Zahlungserinnerung folgen höchstens drei Mahnungen, in denen wir immer
neue Frist setzen, um die Zahlung bitten und Mahngebühr, Mahnkosten und
Verzugszinsen erwähnen. Danach kommt es zu den rechtlichen Schritten. Der Ton
sollte immer bestimmter und deutlicher sein.
Korrespondenzaufgabe
1) Italská firma Bertolini & Figli, Mailand, Via orientala 27a, objednala 12.2. 20..
(objednávka č. 6712) 15 podlahových fréz (die Bodenfräse) u německé firmy Förg
& Co. GmbH v Augsburgu, Böhmerstr. 91. Dohodnutá dodací lhůta byla 4 týdny.
Protože se dodávka ještě dodnes neuskutečnila, upomíná Bertolini tuto zpožděnou
zásilku. Protože na upomínku z 15. 3. 20.. firma Förg neodpověděla, stanoví
Bertolini lhůtu do 15. 4. 20.. a počítá s tím, že pokud přístroje do té doby
nedorazí, odmítne je později převzít.
3. Die häufigsten Arten der Geschäftsbriefe
2) Akciová společnost SVIT, 760 10 Zlín, Baťovo nám. 1 upomíná obchodní
dům Bílá labuť, spol. s.r.o., 110 67 Praha 1, Na Poříčí 29 o úhradu faktury za
dodávku 500 kusů dámské zimní obuvi, která byla splatná již před 10 dny.
Kupující má zaplatit nejpozději do týdne, jinak bude věřitel požadovat úroky
z prodlení. Upomínku vyřizuje Alena Malá, která zastupuje společnost.
Begleiter durch das Studium
Tak a máte úspěšně za sebou nejobtížnější část v tomto studijním
materiálu, jíž jsou obchodní dopisy. S ohledem na prostor v této
studijní opoře jsem se snažila vybrat ty, jež se vyskytují
v obchodním styku nejčastěji.V úvodu třetí kapitoly jsem uvedla i
další příklady, a i to ještě není celý výčet. Teprve praxe Vám ukáže,
co vše budete potřebovat. Na konci příručky naleznete seznam
použité literatury a v případě potřeby si můžete jednotlivé tituly
obstarat. Většina z nich je u nás dostupná.
Touto kapitolou však ještě nekončíme. Čekají nás neméně důležitá
témata, ale již ne tak náročná. Takže se opět příjemně naladíme a
můžeme pokračovat dále.
Lösungsschlüssel:
Aufgabe 1: 1-c, 2-g, 3-a, 4-e, 5-b, 6-f, 7-d.
Aufgabe 2: 1-b, 2-f, 3-c, 4-a, 5-d, 6-g, 7-e.
Musterbrief 2 – Fragen: 1-R, 2-F, 3-F, 4-R, 5-R, 6-F.
Übung 1: 10-5-9-1-4-8-7-2-6-11-3.
51
52
4. Stellenangebot - Stellenbewerbung
4. STELLENANGEBOT STELLENBEWERBUNG
V této kapitole se dozvíte:
•
jak se orientovat v oblasti nabídky pracovních míst;
•
co vše obsahuje žádost o místo;
•
jak napsat životopis.
Budete schopni:
•
reagovat na inzeráty písemnou formou;
•
formulovat žádost o místo se všemi náležitostmi;
•
vytvořit vlastní strukturovaný životopis.
Merken Sie sich diese Begriffe
Stellenangebot(n)
Stellenbewerbung(f), Bewerbung(f) um eine Stelle(f)
Anzeige(f)
Bewerbungsschreiben(n)
Lebenslauf(m), der tabelarische Lebenslauf
Begleiter durch das Studium.
Tato problematika je blízká nám všem. Vždyť kdo z nás by v životě
nestál před rozhodnutím o dalším studiu či zaměstnání. Následující
kapitolka Vám má napomoci k získání teoretických vědomostí a
praktických dovedností při tak významném kroku jako je ucházení se
o místo: což znamená- umět nabídnout své schopnosti, a to správnou
formou. Je třeba být připraven a dostatečně vybaven po této
stránce, neboť sjednocená Evropa nám skýtá možnosti studia a
práce v zahraničí.
V případě zájmu o studium v zahraničí nebo hledání míst se obraťte
na evropskou databanku na adresách:
WWW.EUROPEAN-JOBGUIDE.ORG
WWW.EURESEV-SEARCH.COM
WWW.EURES-JOBS .COM
Zeit zum Studium: ca. 10 Stunden
53
54
4.1. STELLENANGEBOTE NABÍDKY MÍST
Aufgabe zum Text
Denken Sie darüber nach, wo man den Stellenangeboten überall begegnen kann?
Den Stellenangeboten begegnen wir in der Presse in der Form von Anzeigen - in
den Zeitungen, (Fach)zeitschriften, weiter im Internet, im Fernsehen, im
Rundfunk, auf dem Arbeitsamt, in den Schaufenstern. Über einen Job kann man
auch aus den Fallblättern oder per Handys erfahren.
Beispiele der Zeitungsanzeigen
Wir brauchen Verstärkung und suchen
eine/n Reiseverkehrskauffrau/mann
Wir sehen Sie so:
• einsatzfreudig und engagiert
• abgeschlossene Berufsausbildung
• gute Französischkenntnisse
• Erfahrung mit dem PC-Programm Start
Wir bieten:
• eine interessante und
abwechslungsreiche Tätigkeit
• Mitarbeit in einem sympathischen Team
• gute Bezahlung und attraktive
Sozialleistungen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 87652315
Sprachenschule in Prag sucht zum 1.
September einen Lehrer/eine Lehrerin für
Deutsch und Spanisch. Sie sind jung, nett,
haben
eine
Sprachausbildung
und
Erfahrungen im Beruf. Unterricht:
Vormittags-, Nachmittagskurse. Studenten
ab 18 Jahren, 8 in einer Gruppe. Gutes
Gehalt.
IMMOBILIENMAKLER/IN
gesucht!
Wir suchen Verstärkung für unser Team!
Vermietung/Verkauf von sehr guten
Wohnungen; interssanter und großer
Kundenstock. Die Chance für
dynamische/n erfolgsorientierte/n
Mitarbeiter/in.
REALTREU
Hr. M. Seiller; 87062015
Unsere Firma braucht eine Dolmetscherin für
Deutsch und Französisch. Wir sind eine
Kosmetikfirma mit Verbindungen zum
Ausland. Sie sind ca. 25-30 Jahre alt,
flexibel, tüchtig, zuverlässig, angenehm und
haben Berufspraxis.
Renommierte Rechtsanwaltskanzlei mit
Sitz im 1. Bezirk in Wien sucht zum
sofortigen Eintritt selbständig arbeitende
Sekretärin
Mit Eigeninitiative und
Organisationstalent. HAK bzw.
Büroerfahrung, gute PC-Kenntnisse,
Deutsch, Englisch und die Fähigkeit in
jungem Team zu arbeiten. Bewerbungen
mit Lebenslauf schicken Sie an
Rechtsanwaltskanzlei Foglar&Brandt,
Plakengasse 7, 1015 Wien, Tel.: 5134678
e-mail: [email protected]
4. Stellenangebot - Stellenbewerbung
55
Aus den Zeitungen schreiben wir die Anzeigen aus, an denen wir interessiert sind.
Dann machen wir Notizen über
• Namen des Unternehmens
• Ort
• Anforderungen (Ausbildung, Erfahrung, Eigenschaften ...)
• Gehalt
• Fortbildungsmöglichkeiten
• Sozialleistungen
• Art der Bewerbung (schriftlich, telefonisch, Vorstellungsgespräch).
Nach dieser gründlichen Analyse überlegen wir unsere Fähigkeiten und
Kenntnisse und entscheiden uns für eine oder mehrere Stellen. Dann bewerben
wir uns. Eine Form der Stellenbewerbung Est die schriftliche Stellenbewerbung.
4.2. STELLENBEWERBUNG ŽÁDOST O MÍSTO
Wenn wir uns um eine Stelle schriftlich bewerben, dann brauchen wir folgende Unterlagen für die
Bewerbung
Unterlagen:
¾ Bewerbungsschreiben
¾ Lebenslauf und Foto
¾ Bestätigungen von Sprach- und Fortbildungskursen
¾ Zeugnisabschriften
¾ Darstellung von Projekten
Aufgabe zum Text
Wie stellen Sie sich ein gutes Bewerbungsschreiben vor?
Aus welchen Teilen sollte es bestehen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Inhalt des
Ein richtig geschriebenes Bewerbungsschreiben enthält diese Punkte:
¾ Bezugnahme auf die Quelle (Name, Datum), der man Stellenangebot Bewerbungsschreibens
entnommen hat
¾ Gründe für die Bewerbung
¾ Selbstcharakteristik – was kann man anbieten (Schulbildung, Kenntnisse,
Fähigkeiten)
¾ Berufliche Erfahrungen (Praktikum)
¾ Bitte um günstige Erledigung oder Wunsch nach einer persönlichen
Vorstellung
56
Musterbrief
Jüan Miguel Pellegrina
Galle Orense, 6-11
E - 28020 Madrid
Transport und Verkehr AG
Postfach 40 90 21
D - 31137 Hildesheim
Madrid, 30. Juni 19.
Bewerbung als Berater im Bereich Verkehr
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe ich Ihre Anzeige vom 25. Juni
gelesen, mit der Sie einen Berater für den Bereich Verkehr suchen.
Ich bin 27 Jahre alt, spanischer Staatsbürger, habe mein Abitur in Madrid gemacht
und bin dann nach Deutschland gezogen, um an der Universität Hannover mein
Studium als Diplomkaufmann mit Prädikat abzuschließen.
Mit dem Studienschwerpunkt Transportwirtschaft und Logistik, in dessen
Rahmen auch der ÖPNV-Sektor intensiv behandelt wurde, verfüge ich über die
erforderlichen Kenntnisse, die ich in Ihrer Abteilung Verkehrswirtschaft
konstruktiv einbringen kann.
Ich habe mehrere Praktika in deutschen und spanischen Firmen absolviert und
während meines Studiums auch EDV-Kenntnisse erworben.
Als Anlage füge ich meine vollständigen Bewerbungsunterlagen bei.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Gelegenheit zu einem persönlichen
Gespräch geben würden. Zurzeit halte ich mich bei meiner Familie in Madrid auf,
wäre aber jederzeit bereit, nach Deutschland zu kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Jüan Miguel Pellegrina
Jüan Miguel Pellegrina
Anlagen
Lebenslauf
Praktika-Bescheinigung
Schul- und Universitätszeugnisse
Fragen
1. Wo hat der Mann die Anzeige gelesen?
2. Wie alt ist er und welcher Staatsangehörigkeit?
3. Beschreiben Sie seinen Ausbildungsweg.
4. Welche Fächer hat er studiert?
5. Was kann er anbieten?
6. Was fügt er dem Schreiben bei?
4. Stellenangebot - Stellenbewerbung
Tipps für Bewerber
Achten Sie bei Ihrem Bewerbungsschreiben auf:
• ein sauberes Erscheinungsbild
• sprachliche Rechtigkeit (Rechtschreibung, Zeichensetzung)
• einfachen Stil ( kurze, klare Sätze, keine Wiederholungen)
• sachlichen Inhalt (keine gewollte Originalität, keinen Appell an das
Mitleid!)
Übung 1
Lesen Sie folgende Beispiele von den Bewerbungsschreiben.
1) Auf welche Anzeige (in Kapitel 4.1.) reagieren sie?
2) Welche der Bewerbung ist Ihrer Meinung nach richtig?
3) Welche Tipps werden in den Bewerbungen nicht beachtet? Schreiben Sie
einige aus.
a)
Verehrte Damen, sehr geehrte Herren, Ihr in der SZ vom 27.5.02 erschienenes
Stellen Angebot hat mich insofern angesprochen, als Sie eine Mitarbeiterin
suchen, die sich durch Flexibilität auszeichnet, gute französische
Sprachkenntnisse aufweist, über Berufserfahrung verfügt und Routine im
Umgang mit dem PC-Programm START besitzt und natürlich eine
abgeschlossene Ausbildung als Reiseverkehrsfrau absolviert hat. Diese
Anforderungen erfülle ich und habe darüber hinaus eine vier Jährige
Berufserfahrung mit sehr guter Beurteilung.
Aufgrund der Tatsache, dass ich aus familiären Gründen in Ihren Raum
umzuziehen gedenke, habe ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber die Kündigung
ausgesprochen und würde es begrüßen, bei Ihnen meinen Berufsweg fortsetzen
zu dürfen. -*
b)
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, Mit Interesse habe ich Ihr
Stellenangebot vom 2 ..5.02 in der SZ gelesen. Sie suchen eine engagierte
Mitarbeiterin, die gut Französisch spricht. Sie legen Wert auf Berufserfahrung.
Sie erwarten, dass Ihre neue Mitarbeiterin das PC-Programm START
beherrscht. Mein Englisch- und Französischstudium musste ich leider nach sechs
Monaten aufgeben und habe mich dann zu einer Ausbildung als
Reiseverkehrskauffrau entschlossen. Seit vier Jahren arbeite ich bei einem
nahmhaften Reiseveranstalter und bin vorwiegend für Clubreisen verantwortlich.
Da ich aus familiären Gründen in Ihren Raum umziehen werde, musste ich
meine jetzige Stelle aufgeben und wäre Ihnen für die Chance zu einem
Vorstellungsgespräch sehr dankbar.
57
58
c)
Sehr geehrte Damen und Herren, mit Interesse habe ich Ihr Stellenangebot vom
27.5.02 in der SZ gelesen. Sie suchen eine engagierte Mitarbeiterin, die gut
Französisch spricht. Sie legen Wert auf Berufserfahrung. Sie erwarten, dass Ihre
neue Mitarbeiterin das PC-Programm START beherrscht.
Ich habe sechs Semester Englisch und Französisch studiert und mich dann zu
einer Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau entschlossen. Seit vier Jahren
arbeite ich bei einem namhaften Reiseveranstalter und bin vorwiegend für
Clubreisen verantwortlich.
Da ich aus familiären Gründen in Ihren Raum umziehen werde, habe ich meine
jetzige Stelle aufgegeben und freue mich auf eine neue berufliche Aufgabe.
d)
Guten Tag, meine sehr geehrten Herren und Damen, ich gratuliere
Ihnen. Sie haben die gesuchte neue Mitarbeiterin gefunden. Engagiert?
So sehe ich mich. Sprachen? Französisch fließend (und kenne mich dort
auch aus!). Außerdem habe ich den Computer sicher im Griff.
Vergangenheit habe ich auch, 32 Jahre. Davon sind 4 Jahre mit
Berufserfahrung angefüllt, 2 Jahre mit der
Ausbildung zur
Reiseverkehrskauffrau, 3 jähre mit Englisch- und Französischstudium
usw. Meinen jetzigen Traumjob gebe ich mit einem weinenden Auge
auf (Umzug aus familiären Gründen!). Das andere Auge lacht schon
wieder (Ihre Stellenanzeige!). Ich lache aber gern mit beiden Augen.
Vielleicht gibt mir Ihre Antwort recht bald Grund dazu.
4.3. LEBENSLAUF – CURRICULUM
VITAE
Der Lebenslauf wird heute allen Bewerbungsschreiben beigelegt. Er ist kurz und
bündig geschrieben und manchmal handschriftlich vom Arbeitgeber verlangt.
Für die Abffassung bestehen zwei Möglichkeiten:
¾ die erzählende Form
¾ die tabelarische Form
Aufgabe zum Text
Was alles sollte ein Lebenslauf enthalen? Überlegen Sie.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Stellenangebot - Stellenbewerbung
Muster des Lebenslaufes
Lebenslauf
Persönliche Daten
Name
Anschrift
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Religion
Familienstand
Mag. Katherine Wiesental
Zum Wald 25/11, 8010 Graz
15. 9. 1971
Graz
Österreich
römisch katholisch
ledig
Schulbildung
1978 – 1982
1982 – 1990
12. 6. 1990
Volksschule in Graz
Gymnasium in Graz, Seenstrasse 108
Matura mit „Ausgezeichnetem Erfolg“ bestanden
Studium
1990
3. 2. 1997
20. 5. 1997
Betriebswirtschaftsstudium an der Karl-FranzensUniversität Graz. Im Studium integriert: Praxissemester
in der Firma Thonet Praha spol. s. r. o., Tschechien
Diplomarbeit: „Österreichs ökonomische Lage als
Brückenkopf zu Mittel- und Osteuropa“ (Beurteilung:
gut)
Diplomprüfung in den Fächern „Internationales
Rechnungswesen“ und „Internationales Marketing“
(Beurteilung : gut, sehr gut)
Sponsion zur Magistra der Wirtschaftswissenschaften
an der Karl-Frazens-Universität Graz
Berufliche Tätigkeiten
1994 – 1997
Aushilfskraft auf Stundenbasis bei der Werbeagentur
tiptop in Graz (Organisation und Öffentlichkeitsarbeit)
Besondere Fertigkeiten
EDV – Kenntnisse
Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Tschechisch in
Wort und Schrift
Führerschein A und B
Graz, den 30. Juni 20..
Wiesental
Katherine
59
60
Zum Schluss
In dem Lebenslauf stehen immer:
¾ Angaben über eigene Person (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift,
Nationalität, Kontaktangaben – E-Mail, Fax, Telefon; Staatsangehörigkeit,
Religion, Familienstand)
¾ Angaben über Eltern und Geschwister (Name, Studium, Arbeit)
¾ Schulbildung und Studium (wann, was, Erfolg)
¾ Berufliche Tätigkeiten
¾ Fähigkeiten, Kenntnisse
¾ Zusätzliche Information
Korrespondenzaufgabe
1) Vyberte si jeden z nabídnutých inzerátů (kapitola 4.1.) a ucházejte se dopisem
o místo.
2) Napište svůj životopis se zaměřením na vybranou práci.
Lösungsschlüssel
Übung 1:
Frage 2 – richtig c)
Frage 3 - a) špatné oslovení, chyby v textu (Stellen Angebot, als Sie ....suchen,
...), dlouhé, nejasné věty
b) škrtání, chyby – velké písmeno po čárce; snaha vzbudit soucit (ich musste
...aufgeben)
c) snaha o originalitu, familiernost, špatné oslovení ...
Begleiter durch das Studium
Blahopřeji! Zvládli jste to. Možná se cítíte trochu unaveni, ale
právem. Vynaložili jste hodně času, energie a trpělivosti, abyste se
něco naučili, dověděli, rozšířili si obzor, získali nové poznatky a
informace.
Dospěli jste spolu se mnou k závěru tohoto textu. Věřím, že většinu
z toho, co jste se z něj dověděli, využijete při své práci nebo někteří
z Vás přímo v obchodní praxi. Přesto si Vás dovolím upozornit na
to, že tento text není v dané oblasti vyčerpávající a další
prohlubující informace naleznete v doporučené literatuře. Pokud
byste měli k textu nějaké připomínky, náměty či doporučení,
obraťte se na mě, pomohou mi zkvalitnit moji další práci, popř
inovovat či doplnit tento studijní materiál.
Literaturverzeichnis
LITERATURVERZEICHNIS
1. Abegg, B. 100 Briefe Deutsch. 5. Auflage. Berlin und München:
Langenscheidt, 2001.
2. Becker / Braunert / Eisfeld. Dialog Beruf 2. 2. Auflage. Ismaning: Max
Hueber Verlag, 2002.
3. Brüggemann, W. / Hemberger, K. Testftragen Wirtschaftsdeutsch. 2. Auflage.
München: Verlag Klett Edition, 1998.
4. Hering, A. / Matussek, M. Geschäftskommunikation, Schreiben und
Telefonieren. 1. Auflage. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996.
5. Kettnerová, D / Tesařová, L. Němčina pro komerční praxi. 1. vyd. Plzeň:
Nakladatelství Fraus, 1997.
6. Kettnerová, D. Píšeme a telefonujeme německy. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství
Fraus, 1999.
7. Měšťan, J. Německý obchodní jazyk. 1.vyd. Písek: Vydavatelství J & M,
1991.
8. Pucharski, A. / Unger-Ullmann, D. Wirtschaftsdeutsch von A bis CZ. 1. vyd.
Brno: Vydavatelství MU, 2001.
9. Sachs, R. Deutsche Handelskorrespondenz. 2. Auflage. Ismaning: Max
Hueber Verlag, 1997.
61
62
Anlagen
63
Anlage 1
ZAHLUNGSMODI
Vorauszahlung, Vorauskasse, im voraus
platba předem
gegen bar
za hotové
gegen Nachnahme
na dobírku
50% Anzahlung bei Auftragserteilung
50% bei der Lieferung
50% záloha při udělení zakázky
50% při dodávce
Kasse nach Erhalt der Ware
placení po obdržení zboží
Kasse gegen Dokumente
placení proti dokladům
innerhalb von 5 Tagen mit 3% Skonto
do 5 dnů s 3% skontem
innerhalb von 14 Tagen netto
do 14 dnů netto
durch Scheck
šekem
durch unwiderrufliches Akkreditiv
neodvolatelným akreditivem
durch Banküberweisung
bankovním převodem
per Wechsel
směnkou
gegen Kredit
na úvěr
wie üblich
jako obvykle
64
Anlagen
65
Anlage 2
BEISPIELE DER VERSANDDOKUMENTE
die Ausfuhrbewilligung, -en
vývozní povolení
die Ausfuhrlizenz, -en
vývozní licence
der Beförderungsvertrag, ä-e
přepravní smlouva
der Frachtbrief, -e
nákladní list
die Einfuhrlizenz, -en
dovozní licence
der Eisenbahnfrachtbrief, -e
železniční nákladní list
das Gewichtszertifikat, -e
vážní list
das Konossement, -e
konosament
der Lagervertrag, -e
skladovací smlouva
der Luftfrachtbrief, -e
letecký nákladní list
der Flussladenschein, -e
říční náložný list
die Police, -n
pojistka
die Qualitätsbescheinigung, -en
osvědčení o jakosti
die Rechnung, -en, die Faktura, -en
účet, faktura
die Lagerbescheinigung, -en
skladní list
das Ursprungszeugnis, -se
osvědčení o původu zboží
die Packetkarte, -n
poštovní průvodka
die Packliste, -n
poštovní průvodka
das Werkattest, -e
výrobní osvědčení
das tierarztliche Gesundheitszeugnis
veterinární osvědčení
66
Anlagen
67
Anlage 3
ABKÜRZUNGEN
Abt.
Adr.
AG
allg.
Betr.
b.w.
bzw.
ca.
DB
d.h.
d.i.
d.J.
dt.
EDV
etc.
evtl.
Fa.
geb.
GmbH
Hbf.
i.A.
i.d.R.
i.V.
incl.
Jh.
KG
led.
LKW
o.a.
ppa.
PKW
S.
s.o.
s.u.
u.a.
usw.
v.a.
verh.
verw.
z.B.
z.H.
z.Z.
zzgl.
Abteilung
Adresse
Aktiengesellschaft
allgemein
Betreff
bitte wenden
beziehungsweise
circa
Deutsche Bundesbahn
das heißt
das ist
dieses Jahres
deutsch
elektronische Datenverarbeitung
und so weiter
eventuell
Firma
geboren
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hauptbahnhof
im Auftrag
in der Regel
in Vertretung
inclusive
Jahrhundert
Kommanditgesellschaft
ledig
Lastkraftwagen
oben angeführt
per procura
Personenkraftwagen
Seite
sieh oben
sieh unten
unter anderem
und so weiter
vor allem
verheiratet
verwitwet
zum Beispiel
zu Händen
zur Zeit
zuzüglich
oddělení
adresa
akciová společnost
všeobecně
věc
obraťte stránku
popřípadě
asi, přibližně
německé dráhy
to znamená
to je
tohoto roku
německy
elektronické zpracování dat
a tak dále
eventuálně
firma
rozená, narozen
spol. s ručením omezeným
hlavní nádraží
v pověření
zpravidla
v zastoupení
včetně
století
komanditní společnost
svobodný
nákladní vůz, kamion
uvedený nahoře
právní zastoupení
osobní vůz
strana
viz nahoře
viz dole
kromě jiného
a tak dále
především
vdaná, ženatý
ovdovělý
ku příkladu
k rukám
toho času
včetně
68
Anlagen
69
Anlage 4
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN
SYMBOLE
Příklad (nebo Řešená úloha)
Úkol k textu
Úkol k zamyšlení
Část pro zájemce
Korespondenční úkol
Shrnutí kapitoly
Otázky
Cvičení
Klíč k řešení
Průvodce studiem
Příklad marginálie
Další zdroje
marginálie
71

Podobné dokumenty