Studentská praxe v Anglii 2015

Transkript

Studentská praxe v Anglii 2015
Studentská praxe v Anglii 2015
Termín: 26. 4. - 16. 5. 2015
Doprava: letecky Praha - Londýn Luton - Praha (z/na Letiště Václava Havla)
doprava na letiště - každý žák se dopraví individuálně (pokud žák nemá možnost
individuální dopravy, bude kontaktovat doprovodnou osobu Mgr. Štěpánkovou)
Odlet: 26. 4. 2015 v 11:00, číslo letu W6 2601
Je nutné, aby všichni žáci byli přítomni na letišti v 8:00 v Terminálu 1 !
Zavazadla:
jedno malé kabinové zavazadlo (malý batoh/kabelka, max. rozměry 42x32x25)
jedno zavazadlo k odbavení o max. váze 32kg (kufr/velká cestovní taška, max. rozměry š:
1,499 m, v: 1,194 m, d: 1,715 m)
Pozor! Pokud zavazadla překročí maximální váhový limit či rozměry, bude žák nucen si
dodatečné poplatky zaplatit sám.
Přílet (návrat do ČR): 16. 5. v Praze ve 23:50, číslo letu: W6 2602, odjezd domů opět
individuálně
Strava a ubytování: žákům bude poskytnuta strava v rodinách ve formě snídaně, oběda
(„packed lunch“- zabalený oběd s sebou) a večeře. Pokud má žák větší nároky na stravu, je
potřeba těmto nárokům přizpůsobit výši kapesného či si drobné potraviny přivézt s sebou z
ČR. Ubytování je zajištěno v anglických rodinách v západní části Londýna nazvané
Harrow. Odtud se žáci budou muset dopravovat na místo zaměstnání každý pracovní den
samostatně (bus, metro, vlak). Adresy ubytování budou žákům upřesněny nejpozději 14 dní
před odjezdem na stáž. Žáci jsou povinně pojištěni v rámci vycestování na stáž. Pojištění
kryje základní výlohy v případě onemocnění, úrazu a odpovědnosti za škodu. Žák si může
individuálně zajistit další připojištění.
Praxe/ zaměstnání: přesné přiřazení na pracovní místa bude žákům oznámeno nejpozději
14 dní před odjezdem. Žáci budou na pracovišti cca od 9.00 do 17.00 a musí se dopravovat
na místo praxe a zpět do rodin samostatně hromadnou dopravou zahrnující autobusy, vlaky
a metro. Náplň práce a „dress code“ budou každému žákovi sděleny individuálně při
jazykové a kulturní přípravě před výjezdem.
Bezpečnost a ochrana: vzhledem k faktu, že je pracovní stáž školní akcí konanou mimo
sídlo školy, žáci se musí během celého pobytu řídit pravidly a zásadami bezpečnosti a
ochrany zdraví, požární ochrany a zákazem požívání alkoholických nápojů a jiných
omamných látek během celého pobytu a jsou povinni řídit se pokyny doprovodné osoby
během stáže.
Příklady možných pracovních umístění: Chrome Jewellery and Accessories, Abdul 40, Berwick St London
W1F 8RX, Currys St Anne's, St. Ann's Shopping Centre, St. Ann's Road, Harrow HA1 1AS, Earth Natural
Foods, 200 Kentish Town Road, London NW5 2AE, Instrument Glasses Ltd, 242 Alma Road, Ponders End,
Enfield EN3 7BB, Next,144 The Harlequin Centre, Watford WD17 2TL, Shoe Zone Wealdstone, 48 High Street,
Wealdstone HA3 7AE.
Cestovní doklady:
 platný pas či občanský průkaz (min. platnost 6 měsíců ode dne vstupu do cizí země)
 žáci, kteří nejsou občany ČR, musí mít platné povolení vstupu do Velké Británie či
vízum
 karta pojištěnce
 ISIC či jiné slevové průkazy
Co vzít s sebou: pohodlné a nepromokavé oblečení a obuv, oblečení do zaměstnání,
deštník/pláštěnku, hygienické potřeby, nezbytné léky, adaptér pro zásuvky do Anglie,
mobilní telefon (zajistit si roaming na mobilní služby), notebook/ iPad (není povinné),
kopii cestovního dokladu (kterou odevzdají doprovodné osobě)
Kapesné: ačkoliv jsou doprava na místo stáže, místní doprava, ubytování i strava hrazeny z
grantu EU, doporučuji vzít si s sebou kapesné ve výši min. 100 -150 liber (na drobné
nákupy, výlety, nenadálé výdaje apod.), popř. mít k dispozici aktivní platební kartu.
Doporučení: nebrat si zbytečně mnoho oblečení (možnost vyprat si oblečení v hostitelské
rodině), nebrat si cennosti, vzít léky na bolest (Paralen/Ibuprofen/nosní kapky), průvodce
Londýnem (kapesní či se domluvit 1ks do skupiny)
Ostatní: na stáž bude žáky doprovázet Mgr. Ivana Štěpánková a bude během praxe
monitorovat jednotlivé žáky na pracovišti či v rodině. Žáci však budou muset být
samostatní a schopní dopravovat se sami na místo stáže a do rodin. Je tedy potřeba, aby si
řádně nastudovali mapy a plány Londýna. Žáci jsou povinni řídit se pokyny doprovázející
osoby. Telefonní kontakt na doprovodnou osobu v místě stáže bude poskytnut rodičům před
odjezdem na stáž (e-mailem).
V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte Mgr. Štěpánkovou: [email protected]
či telefonicky na telefonním čísle školy.

Podobné dokumenty

Studentská praxe v Anglii 2014

Studentská praxe v Anglii 2014 Earth Natural Foods, 200 Kentish Town Road, London NW5 2AE, Instrument Glasses Ltd, 242 Alma Road, Ponders End, Enfield EN3 7BB, Next,144 The Harlequin Centre, Watford WD17 2TL, Shoe Zone Wealdston...

Více