CURRICULUM VITAE ING. LUCIE MERTLÍKOVÁ »

Transkript

CURRICULUM VITAE ING. LUCIE MERTLÍKOVÁ »
CURRICULUM VITAE
ING. LUCIE
MERTLÍKOVÁ
»
» PŘEHLED
Adresa:
Nad Stanicí 22 a
162 00 Praha 6
Česká republika
Kontakty:
[email protected]
www.mertlikova.cz
+420 606 841 916
Datum narození:
4. 9. 1954
Vzdělání:
1969 ZDŠ s rozšířenou výukou jazyků (jazyk anglický a ruský), Praha 4, Křesomyslova 4
1973 Gymnázium W. Piecka, /Praha – Vinohrady
1978 ČVUT, Stavební fakulta, obor pozemní stavebnictví – specializace na rekonstrukce
Zaměstnání:
V současnosti:
překladatelka, tlumočnice, lektorka odborné angličtiny – jazyk anglický
Spolupráce s architektonickými ateliéry, zahraničními investory a developery v oblasti projekčních
a konstrukčních prací, smluv a jednání s úřady, výuka odborného jazyka:
kompletní překladatelský a tlumočnický servis – překlady studií, průzkumů, technické dokumentace
všech stupňů, výkazů výměr a rozpočtů, výkresové dokumentace v programu AutoCAD, tlumočení
technologických, klientských i technických jednání, kontrolních dnů, jednání s úřady,
překlad a korektury smluv a ostatních smluvních dokumentů atd.
» 2009
AED PROJECT a.s.
projekty:
» Tulipa City (korozní průzkum, dendrologický průzkum, kontaminace, odpady),
» Trianon
» RIGA (River Gardens, Karlín – prováděcí dokumentace, tabulky výrobků, legendy prvků a materiálů, popis výkresů
v AutoCAD, atd.)
» Tesla Vysočany
» KC A. Dvořáka Č. Budějovice,
» hotel Josef
» Budvar
» TEKO
» AFI Zličín
» překlad anotací projektů pro firemní www stránky
» projekt Business Park
výuka odborného anglického jazyka pro stavební inženýry
A69 s.r.o.
tlumočnické služby, technické překlady, projekt SPARK
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
DAM s.r.o.
projekty:
» Dlouhá 39
» publikace k výstavě v GJF, panely na výstavu
» Main Point Karlín – prováděcí dokumentace/technická zpráva, celková technická zpráva (+ kanalizace, vnitřní vodovod,
silnoproud, skladby vodorovných a svislých konstrukcí, popis výkresů v AutoCAD)
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
REMIN s.r.o.
obytný soubor Košík - měsíční zprávy o postupu prací, projekt GOLF
A8000 s.r.o.
překlady výkresů
POHL STATIKA s.r.o.
výuka odborného anglického jazyka pro statiky
DELTA CENTER s.r.o.
překlady technických a smluvních dokumentů: Holešovická tržnice
NĚMEC A POLÁK s.r.o.
DSP – technické zprávy
SKANSKA CZ a.s.
technické specifikace EBI (Enterprise Building Integrator/Honeywell) – překlad manuálu
MGR. DANIELA VRÁNOVÁ
překlady technických specifikací systému Geocell (buněčný zpevňovací materiál pro pozemní a inženýrské stavitelství),
technologie WEBFLOOR – manuál, konstrukce armované zeminové desky, sanace stabilizace drážního násypového tělesa
ING. JAN ZIMA (STATIKA)
projekt El Palol (Španělsko) – technická zpráva statiky
OLD SCHOOL s.r.o.
tlumočení semináře o zaměstnávání hendikepovaných osob EASPD (EU)
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
překlady textů k výstavě Martin Roubík Architekt, překlad textů k výstavě 20 po 20 CZ-SK
PMD s.r.o.
UCB_analýza
ING. J. DRNEK
překlad dokumentů na výstavbu výzkumného areálu (metalurgická hala, laboratoře a pracovny) pro regionální výzkumné centrum
COMTES FHT a.s.
» 2008
AED PROJECT a.s.
projekty:
» Nová Karolina (Ostrava)
» hotel YAZZ
» hotel Intercontinental
» hotel YASMIN
» hotel Josef
» komerční a bytový komplex Senovážné náměstí
» AFI City
» hotel Yuriss INN
» hotel Crown Plaza
» NeoCITY
» Corso Karlin
» Tulipa City,
» atd.
výuka odborného anglického jazyka pro stavební inženýry
CEEC
příprava a kompletní překladatelské a tlumočnické zajištění zasedání CEEC – The European Council of Construction Economists
ORCO PROPERTY MANAGEMENT a.s.
nájemní/podnájemní smlouvy
OLD SCHOOL
anotace pro kurz pro pracovníky stavebních úřadů, tlumočnické služby
DAM s.r.o.
palác Rapid, Křemencova 18, Dlouhá 39
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
EEA ARCHITECTS (ERICK VAN EGERAAT) HOLANDSKO
výuka odborného anglického jazyka pro architekty – pobočka Praha
POHL STATIKA s.r.o.
hotel Aquapura
výuka odborného anglického jazyka pro statiky
REMIN s.r.o.
projekty:
» Holešovický pivovar
» audit pro ambasádu emirátu Kuvajt
» obytný soubor Košík
» Karlín Tower
» obytný soubor Slunečný vršek
» Hloubětínská vinice
prezentace firmy
A69 s.r.o.
prezentace pro výstavu v Berlíně,
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
ATELIER DŮM A MĚSTO s.r.o.
prezentace pro Grand Prix architektů
MAIN POINT KARLIN (PRO DAM A PSJ JIHLAVA)
překlad dokumentu Rating System LEED
DIW SERVICE s.r.o.
prezentace firmy
PARDUBICKÝ KRAJ
brožura a texty pro výstavu architektury v Galerii Jaroslava Frágnera
» 2007
SKANSKA CZ a.s.
projekty:
» Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL) – nabídka: plán bezpečnosti
» hotel Augustine (Rocco Forte)
ORA: City Deco, Bar Buddha, Invalidovna, Palmovka, hotel Aqua
AED PROJECT a.s.
projekty:
» ČSOB Příkopy (EIA)
» hotel Hilton Ulanbátar
» hotel Jozef
» hotel YAZZ
» Veveří (tech. zpráva)
» komerční a bytový komplex Senovážné náměstí
» Grafická (studie vibrací)
» hotel Estrella
» Pobřežní
» hotel YASMIN (komerční specifikace)
výuka odborného anglického jazyka pro stavební inženýry
ORCO PROPERTY MANAGEMENT
smlouvy s nájemci, kupní smlouvy, rezervační smlouvy
A8000 s.r.o.
Marina Lipno, AMBIT Český Krumlov, projekt Mercury
DAM s.r.o.
Vítězná ulice: popis výkresů v AutoCAD
překlad kapitol UNIKA,
ČSOB Příkopy - seznam prvků, tendrová dokumentace
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
REMIN s.r.o.
Košík – smlouva o provádění TDI
NĚMEC A POLÁK s.r.o.
Jungmannova 15: demolice, statika, technická zpráva, poznámky do výkresů
POHL STATIKA s.r.o.
překlady
výuka odborného anglického jazyka pro statiky
DERAL CONSTRUCTION CO. STUTTGART, SRN
projekt haly č. 22 Holešovická tržnice – kompletní tlumočnický a překladatelský servis včetně výkresové dokumentace
M3M s.r.o.
komentář k SP, k tendru, výkaz výměr
A69 s.r.o.
tlumočnické služby, technické překlady,
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
ATELIER DŮM A MĚSTO s.r.o.
překlad záznamů z jednání
DELTA CENTER s.r.o.
překlady technických a smluvních dokumentů: Holešovická tržnice
CEEC
příprava zasedání CEEC – The European Council of Construction Economists
» 2006
SKANSKA CZ a.s.
projekty:
» letiště Praha: statika, snižování spotřeby energie;
» ORA/PreORA: Beroun, Národní technická knihovna, Arkády Pankrác, Prosek Office Centre
» Rádio Svobodná Evropa RFE/RL – instrukce pro výběr dodavatele
» Nabídka AMU
» Dynamo České Budějovice
» ČSOB – elektroinstalace
» hotel Augustine (Rocco Forte) – smlouva o dílo + závěrečná jednání před a při podpisu smlouvy
» hotel Diamant
AED PROJECT a.s.
projekty:
» NeoCity Zličín
» hotel Mandarin Oriental
» hotel Josef
» hotel Intercontinental
» Kongresové centrum Zlín
» hotel Hilton Ulanbátar
» hotel Yazz
výuka odborného anglického jazyka pro stavební inženýry
HELIKA a.s.
smlouva o dílo
DAM s.r.o.
projekty:
» Senovážné náměstí
» Jinonický zámeček
» Prazdroj Plzeň
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
A8000 s.r.o.
projekty:
» MarinaLipno
» Samara – Strategie rozvoje města, Irák
» urbanistická obnova Mosulu, Irák
» Národní technická knihovna
» publikace o A8000
NĚMEC A POLÁK s.r.o. (STATIKA)
Jungmannova 15: dokumentace pro územní rozhodnutí
M3M s.r.o.
Jungmannova 15: technická zpráva DUR
REMIN s.r.o.
Košík, Nymburk
A69 s.r.o.
technické překlady
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
» 2005
SKANSKA CZ a.s.
projekty:
» CPP
» TPCA
» nemocnice Motol
» hotel Marriot
» kontrola statického řešení terminálu Jih letiště Praha Ruzyně
AED PROJECT a.s.
projekty:
» hotel Mandarin Oriental
» CPP
» Hotel Maximilian
» NeoCity Zličín
» technická dokumentace, tlumočení různých typů technických jednání, smlouvy
výuka odborného anglického jazyka pro stavební inženýry
HELIKA a.s.
obytný soubor Modřany
REMIN s.r.o.
Metropole Zličín, Nová Liboc, Slunečný vršek, Dubový mlýn, Košík
DAM s.r.o.
rekonstrukce paláce Rapid
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
A8000 s.r.o.
IGY České Budějovice, projekt na obnovu Basry, Irák
A69 s.r.o.
výuka odborného anglického jazyka pro architekty
SBPROJEKT s.r.o.
prezentace Prahy na MIPIM 2005
E-GATE
technický popis projektu, marketingová brožura
» 2004
SKANSKA CZ a.s.
projekty:
» Luxembourg Plaza: výkaz výměr, smlouva o dílo
» Chodská liga: měsíční výkazy prací pro čerpání z fondů EU
» další projekty: Lighthouse, Novoplaza, hotel Marriot
AED PROJECT a.s.
projekty:
» Central Park Praha (CPP)
» IKEA
» hotel Maximilian
» River Diamond
» hotel Mandarin Oriental: překlady technické dokumentace a tlumočení na různých typech technických jednání
výuka odborného anglického jazyka pro stavební inženýry
A8000 s.r.o.
IGY České Budějovice
NĚMEC A POLÁK s.r.o.
CPP technická dokumentace (statika)
DAM s.r.o.
Evropská City
REMIN s.r.o.
technické překlady (TDI), tlumočení
» 2003
SKANSKA CZ a.s.
» TPCA – technologický a technický postup výstavby testovací tratě
» Chodská liga – změnové listy (čistička odpadních vod - PHARE)
» Korunní dvůr – tendrová dokumentace, smluvní principy
» Letiště Ruzyně – ORA (Organisation Risk Assessment)
» Metro 4c2 Ládví – ORA
PSJ HOLDING a.s.:
» Hotel Boscolo (kolaudace v září 2003)
» Národní dům New York – tlumočení po telefonu
PVS a.s. (Pražská vodohospodářská společnost)
» Nová centrální čistírna odpadních vod pro Prahu – manuál projektu
BB CENTRUM BUILDING ALPHA, s.r.o.
» MICROSOFT - tlumočnické a překladatelské služby
PASSERINVEST GROUP a.s.
» nabídka na projekt Radio Svobodná Evropa (RFE/RL) – dokumentace: Všeobecné bezpečnostní podmínky, Instrukce pro
projektanty; účetní uzávěrka firmy za rok 2002
AED PROJECT s.r.o.
» Riverside Club Praha - tlumočnické a překladatelské služby na (investor: Spearmint Rhino Gentlemen’s Clubs, Velká
Británie)
» IKEA Praha – rekonstrukce a přístavba (tendrová dokumentace)
» Hotel Praha – projekt na rekonstrukci (nabídka)
DIVADELNÍ ÚSTAV PRAHA
» překlady doprovodného katalogu k výstavám Pražské Quadriennale 2003 a Otakar Schindler – scénografie, dokumenty
k akci Česká hudba 2004
ATELIER 69 – ARCHITEKTI
» Central Park Praha – nabídka, prezentace pro nabídku, autorská zpráva
ATELIER 8000
» Vltavapark – prezentace
» Daxing Čína – pokyny pro účastníky soutěže
» Mezinárodní soutěž na Kanadské muzeum lidských práv – soutěžní podmínky
EASYPARTS BV, HOLANDSKO
» Confidentiality Contract
EDIKT a.s.
» PHARE – CBC Projekt CZ 0112.03.01 Železnorudsko – Zkvalitnění dopravní infrastruktury – tendr
V PRŮBĚHU LET 1997 – 2003
PŘELOŽENO: CCA 4250 STR.
TLUMOČENO: CCA 2460 HOD.
» 2002
ING RECEE s.r.o.
» Arena Holešovický pivovar: (další klientská a technická jednání)
IPS SKANSKA
» Lighthouse: jednání v průběhu soutěže na výběr dodavatele II. fáze, dodavatelská a další technická dokumentace, kontrolní
dny, stavební deník, technická a jiná jednání, jednání a dokumentace související s náhradou povodňových škod, předání
staveniště, atd.
» Vltava Park: návrh dodavatelské smlouvy
» Luxembourg Plaza: instrukce pro účastníky řízení pro výběr generálního dodavatele
» TPCA – závod na výrobu součástek Toyota, Peugeot, Citroen: smlouva na dodávku na klíč – smluvní podmínky FIDIC,
dodatky ke smlouvě: harmonogramy, platební podmínky, management stavby, tvorba dokumentace atd.)
» FURUKAWA Electric Autoparts Central Europe, s.r.o.: smlouva a všeobecné podmínky
» Areál CCL – Velim: investor - CCL Custom Manufacturing – Velká Británie (nabídka na vypracování projektové
dokumentace včetně autorského a technického dozoru a zajištění inženýrské činnosti)
Další projekty:
Remin s.r.o:
» Tesco Letňany- stavba II. faze: investor: Tesco Stores ČR, učastnici: EC Harris – Velká Británie, Helika, Metrostav – ČR:
kontrolni dny, překlady zapisů z KD
» Luxembourg Plaza - Danube House: pro Remin (výběrové řízení na správce objektu DH, vyhodnocení výběrového řízení,
» Seznam látek zakázaných či omezených pro použití ve stavebnictví)
PSJ Jihlava s.r.o:
» Hotel Boscolo: kontrolní dny, klientská jednání, technická dokumentace
» Modřanská potrubní a.s.: Překlad ČSN pro stavbu atomové elektrárny v Číně
IGY a.s.:
» prezentace projektu investorovi a klientům,
A8000 s.r.o.
kompletní překladatelský a tlumočnický servis pro architektonickou kancelář, např. Velké egyptské muzeum – překlad podmínek
mezinárodní architektonické soutěže, technické podmínky pro uchazeče
PŘELOŽENO: 915 STR.
TLUMOČENO: 208 HOD.
» 2001
ING RECEE
» Zlatý Anděl: technická, klientská jednání, kontrolní dny, dokumentace
» Terronská/De Gaulle: technická, klientská jednání, kontrolní dny, dokumentace
» Villa Bianca: technická, klientská jednání, dokumentace
» Arena Holešovický pivovar: příprava projektu k územnímu rozhodnutí, technická a obchodní jednání
IPS SKANSKA
» Lighthouse: investor: The Lighthouse Vltava Waterfront Towers s.r.o. - jednání v průběhu soutěže na výběr dodavatele I. i II.
fáze, smlouva investor/generální dodavatel, korektura smlouvy, komentáře ke smlouvě, harmonogram, platební kalendář,
dodavatelská a další technická dokumentace, kontrolní dny, stavební deník, technická a jiná jednání, atd.
» Valeo: smlouva o smlouvě budoucí
» AIG/Textron Hodonín: smlouva
» Aluczech
» Kanadská ambasáda: nabídka, technická dokumentace
» River City Prague: interview s dodavatelem, technická dokumentace
» Hotel Boscolo: Němec a Polák (statika – pokyny pro stavbu, technická dokumentace), AED Project (technická dokumentace)
» Tesco Letňany - stavba II. fáze: pro Remin s.r.o. – ČR (kontrolní dny, překlady zápisů z KD) investor: Tesco Stores ČR;
účastníci: EC Harris – Velká Británie, Helika – ČR, Metrostav – ČR
» River City Prague – Danube House: smluvní podmínky, technická dokumentace (Strabag), výběrové řízení na správce
objektu (Remin),
A8000 s.r.o.
» Projekt obchodní centrum Chodov: příprava projektu k územnímu rozhodnutí, standardní podmínky smlouvy, smlouva,
dopravní řešení, technická a obchodní jednání, prezentace)
kompletní překladatelský a tlumočnický servis pro architektonickou kancelář
PŘEKLAD PUBLIKACE PRAŽSKÉ QUADRIENNALE 1995
(Divadelní ústav)
PŘEKLAD PUBLIKACE PRAŽSKÉ QUADRIENNALE 1999
9. Mezinárodní výstava scénografie a divadelní architektury (Divadelní ústav)
ÚLOHA OXIDU DUSNATÉHO V CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVĚ
Fyziologický ústav UK, Praha
PŘELOŽENO: 940 STR.
TLUMOČENO: 313 HOD.
» 2000
ING RECEE s.r.o.
» Zlatý Anděl: technická, klientská jednání, kontrolní dny, dokumentace
» Terronská/De Gaulle: dtto, architekta: Saskia Fokkema, Holandsko a k Villa Bianca architekt: Eric van Egeraat, Holandsko
» Riverside Court: technická, klientská jednání, dokumentace
» Villa Bianca (technická, klientská jednání, dokumentace)
» Arena Holešovický pivovar: investor ARED a.s. (ING RE CEE/CGI & partners); architekti: AJN Architectures Jean Nouvel
– Francie, FOGA Frank.O.Gehry Architects - USA, CMC – ČR, A8000 s.r.o. – ČR a další - příprava projektu, příprava
dokumentace k územnímu rozhodnutí, technická a obchodní jednání, prezentace projektu pro úřady za přítomnosti
architektů atd., tlumočení workshopu a prezentace projektu
A8000 s.r.o.
» Terasy Červený vrch: investor: SKANSKA Červený vrch; pro A8000 s.r.o.: technická jednání a dokumentace
» IGYa.s. České Budějovice: příprava projektu, technická jednání a dokumentace
» Chodov Business Park: investor MDC Multi Development Corporation International bv – Holandsko; Rodamco, Intershop,
Altoon + Porter – USA, A8000 s.r.o. – ČR a další - příprava projektu, technická a obchodní jednání v ČR a Holandsku
PSJ Jihlava s.r.o.:
» Hotel BOSCOLO: investor: Boscolo Group – Itálie; pro AED Project – ČR překlady technické dokumentace, pro Němec
a Polák s.r.o. (statika)
kompletní překladatelský a tlumočnický servis pro architektonickou kancelář
IPS PRAHA
» Melco Slaný: rozpočet
» River City Prague: rozpočet, podmínky tendrového řízení
CMC ARCHITECTS s.r.o.
» BTP Chodov – pro CMC architects – ČR technická dokumentace
ERICK VAN EGERAAT
» Dům pánů z Lipé – Brno; investor: Unistav – ČR, architekt: Erick van Egeraat associated architects – Holandsko; studie
projektu, smlouva, prezentace studie projektu
PŘELOŽENO: 505 STR.
TLUMOČENO: 550 HOD.
» 1999
ING RECEE s.r.o.
» Zlatý Anděl: technická klientská jednání, kontrolní dny, dokumentace
» Terronská/De Gaulle: technická a klientská jednání, kontrolní dny, dokumentace
» Riverside Court: technická, klientská jednání, dokumentace
» Villa Bianca: technická, klientská jednání, tendrová a ostatní dokumentace, dopracování tendrové dokumentace
v Holandsku
A8000 s.r.o.
» Stará celnice: technická, klientská jednání, dokumentace, proces výběru generálního dodavatele stavby a dodavatele
technického vybavení budovy – tlumočení jednání s uchazeči
kompletní překladatelský a tlumočnický servis pro architektonickou kancelář
Další projekty:
» CMC – Praha / BRS – Diana Stiles, Ženeva, projekt Bažantnice Pražského hradu: jednání se Správou Pražského hradu
» AED Project: Luxembourg Plaza
PŘELOŽENO: 574 STR.
TLUMOČENO: 551HOD.
» 1998
ING PROJEKTY:
» Zlatý Anděl: technická klientská jednání, kontrolní dny, dokumentace
» Terronská/De Gaulle: technická klientská jednání, kontrolní dny, dokumentace
» PPS: technická, klientská jednání, dokumentace
» Villa Bianca: architekt: Erick van Egeraat associated architects – Holandsko, účastníci: INREKA a.s. – ČR, VBDC - ČR, MDA
Praha s.r.o. – ČR, Velká Británie, Atkins and Langford Development – Velká Británie, AK Jablonský, Remin, PSJ Holding –
ČR, abt – Holandsko: technická, klientská jednání, dokumentace
A8000 s.r.o.
» Stará celnice: investor: IKANO – Švédsko, účastníci: Petlach vzduchotechnika – ČR, AYH Homola – ČR: technická, klientská
jednání, dokumentace
kompletní překladatelský a tlumočnický servis pro architektonickou kancelář
INREKA s.r.o.
» Transito (Kladno)
PŘEKLAD MONOGRAFIE OTAKAR SCHINDLER, SCÉNOGRAF A MALÍŘ (Divadelní ústav)
PŘELOŽENO: 408 STR.
TLUMOČENO: 368 HOD.
» 1997
ING RE:
» Zlatý Anděl: architekt: Architectures Jean Nouvel - Francie, A8000 s.r.o. – ČR, účastníci: MDA – Velká Británie, Sipral – ČR,
PSJ holding Jihlava – ČR, DP Metro, Mannesmann Anlagenbau, Remin – ČR, technická, klientská jednání, kontrolní dny,
dokumentace
» Terronská/de Gaulle: architekt: sf-design Saskia Fokkema – Holandsko, účastníci: AED Project – ČR, Remin - ČR, Optimal ČR, MDA Quantity Surveyors – Velká Británie, technická klientská jednání, kontrolní dny, tendrová a jiná dokumentace
» Riverside Court): investor: ING, National Nederlanden - Holandsko, architekt: Architectures Jean Nouvel - Francie, A8000
s.r.o. – ČR, účastníci: Permasteelisa – Itálie, Komterm – ČR, Techniserv – ČR - technická, klientská jednání, dokumentace
A8000 s.r.o.
kompletní překladatelský a tlumočnický servis pro architektonickou kancelář
ALFAFILM
překlad návrhu scénáře filmu Golem (H. Pawlowská)
ČEDOK
překlady dokumentů
PŘELOŽENO: 167 STR.
TLUMOČENO: 82 HOD.
» STARŠÍ PRÁCE
1996
1995
1991-1994
překlad knih Billa Cosbyho: Dětství, Otcovství (Talpress)
překlady pro soukromé firmy: ALFAfilm (překlady scénářů, tlumočení při natáčení), studio KVINT (scénáře), Čedok
a.s. advokátní kancelář JUDr. I. Fučíkové a další
překlad knihy Paula Johnsona: Intelektuálové (Návrat domů)
překlady: pro agenturu Kahlen (komerční a právnické překlady), překlady filmových scénářů (cca 40 – např.: Jméno
růže, Serpico, Vallachiho svědectví a další) pro home video FVS Praha, Studio ZERO a TV NOVA (dokumentární
seriál „Křesťané“), IEWS Praha (Institute for East-West Studies – např.: Odstraňování překážek: Marcia E.
Greenberg a Stephen B. Heinz; Strategie pomoci dlouhodobě nezaměstnaným - pracovní skupina pro Střední
a Východní Evropu); překlady komerčních a právnických dokumentů pro různé firmy a instituce: ALFA-LAVAL
(Švédsko), Pražská Mozartova nadace (smlouva na pronájem Břevnovského kláštera), International School of
Prague, překlady pro Memorial Volume of Historical Essays (pro Cambridge University Press – příspěvky Dr. H.
Krejčové, Dr. J. Křena), překladatelská a organizační činnost pro ECAS Zurich (construction, engineering and real
estate procurement); smlouva mezi presidiem ČSAV a IEWS o založení a provozu pobočky IEWS ve Štiříně, Filmové
studio Barrandov/FilmLine Group Inc./Artexim Group – smlouva, Československá televize/WTN Corporation, USA
– smlouva o předplatném na WTV News Service a další,
tajemník pro zahraniční styky Baletu Národního divadla;
tajemník pro zahraniční styky Tanečního centra University Karlovy;
vedoucí týmu pro přípravu zasedání správní rady Fordovy nadace (USA), 1993;
soukromá lektorka anglického jazyka v ZŠ nám. Svobody A, Praha 6 (školní rok 1991/92, 1992/93, 1993/94 - tři
třídy I. stupně)
1990-1991
soukromá lektorka anglického jazyka ve školce Na Viničných horách, Praha 6
1988-1990
spolupráce s různými klienty v Kuvajtu v oblasti CAD designu (soukromá vila, soutěž na novou knihovnu pod
Akropolí, Atény)
mateřská dovolená
junior designer u firmy UNECAST, Kuvajt (konzultační a projekční kancelář zaměřená na panelovou výstavbu) –
public relations, kompletní vybavení kanceláře počítačovou a fotografickou technikou, příprava přednášek pro
MPW – ministerstvo veřejných prací)
projektant v SÚRPMO Praha (Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů) – zároveň příležitostné
překlady a tlumočení pro potřeby ústavu
mateřská dovolená
projektant – SÚRPMO Praha
1986-1988
1985-1986
1983-1985
1981-1983
1981-1983
» REFERENCE

Podobné dokumenty

one team – one group – one vision

one team – one group – one vision Komplexnost v našem pojetí znamená:

Více

Přečtěte si ji zde.

Přečtěte si ji zde. ještě předtím, než by všeobecně znám termín ergonomie, designéři jako George Nelson navrhli pro řadu Action Office stůl s otočnou deskou určený pro práci ve stoje a Robert Propst vytvořil „bidýlko“ ...

Více

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. Návrh křížem lepených desek podle EC 5 Libovolný tvar prutů a ploch

Více

15th Days of European film

15th Days of European film Embassies and Cultural Institutes of the current and future member states of the European Union hlavní město Praha / City of Prague ZA PODPORY / WITH THE SUPPORT OF THE Zastoupení Evropské komise v...

Více

Vaše KUCHYNĚ

Vaše KUCHYNĚ vody je zapotřebí neuvěřitelných sedm litrů běžné vody. A to nezmiňujeme spotřebu elektrické energie, emise CO2 a 1,5 miliónů tun plastu, který se každoročně v tomto průmyslu spotřebuje na výrobu b...

Více