LETNÁ AKCIA

Transkript

LETNÁ AKCIA
LETNÁ AKCIA
MP Biomedicals
MGP, spol. s r. o.
Šustekova 2
Bratislava 851 04
Slovak Republic
www.mgp.cz/sk
Email: [email protected]
Zelená linka: 800 125 890
www.mpbio.com
MP Biomedicals
PRODUKTY MP BIOMEDICALS
Využijte naší skvělé nabídky a jeďte klidně na dovolenou.
Kupte produkt a ušetříte !
Sledujte barvy sandálů a zjistíte
výši Vaší slevy!!
20%
25%
30%
40%
50%
Purifikace
DNA a RNA purifikace
AquaPhenol™ je redestilován a nasycen vodou. V kapalné fázi je připraven k použití k RNA
extrakci nebo ekvilibrována pomocí Tris pufru (pH Maker™ 7,5 nebo pH Maker™ 8), který je
dodáván spolu s každou lahví pro DNA extrakci. Neobsahuje žádné přísady ani antioxidanty.
Ready-Red™ je používán pro zdokonalení extrakce fenolem a pro odstranění stop vodné faze.
• Jednoduchá separace organické a vodné fáze
• Zdokonaluje obnovu
• Molekulárně biologický gradient
Popis
Produkt
AQUAPHENOL (Contains ready to use pH Maker AQUAPH01
to adjust pH for RNA or DNA extractions)
AQUAPH02
AQUAPH03
RYRED001
READY-RED (Colored Chloroform ready to use
solution)
RYRED002
AQUAPHENOL / READY-RED KIT
AQUARED1
Velikost
250 ml
4 x 250 ml
10 x 250 ml
250 ml
4 x 250 ml
1 AP + 2 RR
Původní
cena €
Price
120 €
Promo
cena €
356
727
55
186
194
285
582
44
149
156
96
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer1
Summer11.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Ceny jsou bez DPH
MP Biomedicals
Pokračování DNA a RNA purifikace
Popis
GLYCOGEN, Mol Biol grade
2-MERCAPTOETHANOL, Mol Biol reagent
RNA PLUS (Trizol, tri reagent equivalent)
TRICHLOROACETIC ACID Solution
Produkt
GLYCO001
194834
RNAPLUS2
196057
CAS č.
Množství
500µL
25 ml
100 ml
100 ml
60-24-2
76-03-9
Původní
cena €
Price
91 €
10
317
56
Promo
cena €
55
6
190
33
GENECLEAN® Turbo Kit
Rychlé a jednoduché obnovení fragment DNA z agarózových
gelů, PCR reakcí a jiných enzymatických !
Popis
GENECLEAN® Turbo Kit
GENECLEAN® Turbo Kit
Produkt
1102400
1102600
Půvoní Promo
cena € cena €
Množství
100 preps
300 preps
173
119
469
328
MERmaid® SPIN Kit
Pro rychlou izolaci oligomerů DNA (10 - 200 nukleotidů) z gelů a roztoků
Popis
MERmaid® SPIN Kit
Produkt
1105200
Množství
25 preps
Původní Promo
cena € cena €
133
93
RapidPureTM Plasmid Mini Kit
Příprava plazmidů nebyla nikdy snadnější !
Popis
RapidPure™ Plasmid Mini Kit
RapidPure™ Plasmid Mini Kit
Produkt
2066400
2066600
Množství
120 preps
300 preps
Původní Promo
cena € cena €
192
134
445
311
RNaid® Spin Kit
Pro rychlou izolaci RNA z roztoku, agarózových a polyakrylamidových gelů.
Popis
RNaid®Spin Kit
Produkt
1107200
Množství
200 preps
Původní Promo
cena € cena €
272
190
EtBr Green Bag Disposal Kit
Etidium Bromid Kit pro bezpečnou likvidaci.
Popis
EtBr Green Bag Disposal Kit
Produkt
2350200
Množství
50 bags
Původní Promo
cena € cena €
172
119
MP Biomedicals
Rychlý a spolehlivý systém pro homogenizaci vzorků a extrakci
DNA, RNA a proteinů
Přístroj FastPrep™-24: Extrémně rychlá a dokonalá
homogenizace
•
•
•
•
•
Lyze jakéhokoliv pevného nebo zmrazeného vzorku během 40 sekund
Vysoká reproducibilita
Nejuniverzálnější systém s výměnnými adapter
Zachování integrity a velikosti DNA, RNA a protein
Optimalizované lyzační matrix a kompletní extra€ní kity pro
všechny typy vzorků
Zkumavky s lyzační matrix
•
Stačí pouze přidat vzorek a pufr do zkumavky s lyzační matrix a pokračovat v homogenizaci
•
Široká škála specializovaných zkumavek s lyzační matrix přizpůsobené každé z Vašich aplikací
•
Zaručena DNase a RNase-free
•
Dostupné odděleně nebo jako součást purifikačních kitů
Popis
Lysing Matrix A
Lysing Matrix B
Lysing Matrix C
Lysing Matrix D
Lysing Matrix E
Produkt
6910-050
6911-050
6912-050
6913-050
6914-050
Množství
50 x 2ml tubes
50 x 2ml tubes
50 x 2ml tubes
50 x 2ml tubes
50 x 2ml tubes
Původní Promo
cena € cena €
214
214
214
214
214
171
171
171
171
171
Objevte náš nejnovější DNA purifikační kit: FastDNA Spin kit pro fekálie
•
•
•
•
Rychlá a reproducibilní lyze vzorku za méně než 40 sekund pomocí přístroje FastPrep™
Rychlá izolace genomové DNA z fekálního materiálu
Odstraňuje organické kontaminanty jako jsou huminové kyseliny pro další aplikace
Dosahuje optimálního poměru 260/280 (1.8-2.0)
Popis
FastDNA™ Spin Kit for feces
Produkt
6570-200
Množství
50 preps
Původní Promo
cena € cena €
417
333
Please
use
promocode
Summer11
Prosím,
použijte
v objednávce
when
placing
your order.
offer
promo
kód Summer1
11The
.
Summer
isNabídka
valid until
je platná
30th August
do 30. srpna
2011.2011.
Ceny and
jsou conditions
bez DPH applied.
Terms
MP Biomedicals
PCR
Isis™ High Fidelity DNA Polymeráza
Izolována z archea bakterie Pyrococcus abyssi, Isis DNA Polymeráza má 3’ - 5’
exonukleázovou aktivitu (korektura) a lepší termostabilitu v porovnání s ostatními
termostabilními polymerázami.
• Čistá korektura provedená DNA polymerázou
• Extrémně nízká četnost chyb
• Silné termostabilní vlastnosti
Popis
Produkt
Isis DNA Polymerase
Isis DNA Polymerase
Isis DNA Polymerase including 10 mM dNTPs
EPSIS100
EPSIS103
EPSISK100
Množství
Původní Promo
cena € cena €
115
280
140
100 U
3 x 100 U
100 U
92
224
112
Q-Bio Taq DNA Polymeráza
Q-BioTaq DNA Polymeráza je rekombinantní zkrácená forma
Thermus aquaticus DNA polymerázy. N-terminální delece poskytuje
jedinečné vlastnosti:
• Vysoká termostabilita
• Absence 5'-3' exonukleázové aktivity
• Rezistence k PCR inhibitorům
Popis
Produkt
Q-Bio Taq DNA Polymerase
Q-Bio Taq DNA Polymerase
EPQBT025
EPQBT100
20%
25%
30%
Množství
156
508
250 U
1000 U
40%
Původní Promo
cena € cena €
125
406
50%
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer1
Summer11.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Ceny jsou bez DPH
MP Biomedicals
Core Kit Koncept: všechny potřebné reagencie pro PCR v krabici!
Ultra čisté enzymy Taq DNA polymerázy od MP Biomedicals zaručují největší
amplifikační výnos se spolehlivými výsledky.
Zdokonalte svou práci pomocí vhodných Taq CORE kitů, které obsahují:
•
•
•
•
Vysoce kvalitní Taq DNA polymeráza
Vysoce čisté dNTP směsy buď 10 mM nebo 25 mM
Optimalizované inkubační pufry s/bez Mg
Samostatný MgCl2 roztok
Popis
Produkt
Taq CORE Kit 10
Taq CORE Kit 10
Taq CORE Kit 25
Taq CORE Kit 10
EPTQK300
EPTQK109
EPTQK259
EPTQK10L
dNTP koncentrace
10 mM
10 mM
25 mM
10 mM
Množství
1000U
10 x 250 U
10 x 250 U
5 x 1000 U
Původní Promo
cena € cena €
376
1178
1178
1982
187
589
589
991
Elektroforéza
Elektroforéza - Polyakrylamidový gel
Předem smícháné ultra čisté akrylamidové a bis-akrylamidové 40% (w/v)
roztoky, které nabízejí větší bezpečnost do Vašich laboratoří. Dostupné take v
množství 500 ml.
Popis
Produkt
ACRYLAMIDE-BIS-ACRYL 19:1
ACRYLAMIDE-BIS-ACRYL 29:1
ACRYLAMIDE-BIS-ACRYL 37,5:1
BIAC1902
BIAC2902
BIAC3752
Původní Promo
Množství cena €
cena €
182
146
1L
182
146
1L
182
146
1L
Please
promocode
Summer11
Prosím,use
použijte
v objednávce
when
placing
your order.
promo
kód Summer1
11.The offer
Summer
isNabídka
valid until
30th August
2011.2011.
je platná
do 30. srpna
Ceny jsou
DPH applied.
Terms
and bez
conditions
MP Biomedicals
Produkty pro elektroforézu a hybridizaci
MP nabízí kompletní výběr vysoce čistých a šetrných reagencií. Elektroforační stupeň
molekulárního gradient reagencií nabízíoffer vynikající výkon, minimální pozadí a
reprodukovatelnost daleko za standartní jakostí materiálu.
Popis
10X PBD
ALBUMIN, BOVINE, Fraction V, Fatty
Acid Free
ALBUMIN, BOVINE, Fraction V, Fatty
Acid Free
AMMONIUM PERSULFATE
AMMONIUM PERSULFATE
ANTIFADE
Betaine 5M
BICINE
BICINE
bis-TRIS
bis-TRIS
CHAPS
COOMASSIE BRILLIANT BLUE G-250
DENHARDTS EASY SOL, 100X
DEXTRAN SULFATE Sodium Salt, MW
400,000-600,000
DEXTRAN SULFATE Sodium Salt, MW
400,000-600,000
DTT
DTT
EDTA
EDTA
EDTA EASY SOL
Produkt
CAS č.
Množství
Původní
cena €
Promo
cena €
149
444
119
355
RIST1370
152401
9048-46-8
500 ml
50 g
152401
9048-46-8
100 g
799
640
802811
802829
RIST1376
BETA0200
101005
101005
101038
101038
190319
808274
DENH1003
160110
7727-54-0
7727-54-0
9011-18-1
25 g
100 g
1 ml
20 ml
100 g
250 g
100 g
1 kg
25 g
10 g
100 ml
100 g
26
46
66
126
68
157
109
758
580
32
193
305
20
37
53
101
55
126
88
607
463
26
155
244
160110
9011-18-1
500 g
1414
1130
100597
100597
800682
800683
EDTA05M1
27565-41-9
27565-41-9
60-00-4
60-00-4
5g
10 g
500 g
1 kg
100 ml
124
254
67
89
35
98
204
54
71
28
150-25-4
150-25-4
6976-37-0
6976-37-0
75621-03-3
6104-58-1
MP Biomedicals
Pokračování produktů pro elektroforézu a hybridizaci - 1
Popis
Produkt
ETHIDIUM BROMIDE (10 mg/ml)
FICOLL®
FORMAMIDE DEIONIZED
HYBRISOL VII
MOPS, FREE ACID, MOLECULAR BIOLOGY REAGENT
MOPS, FREE ACID, MOLECULAR BIOLOGY REAGENT
NP40 (NONIDET P40)
PBS 10X
POTASSIUM CHLORIDE (KCl), ACS
REAGENT GRADE
POTASSIUM PHOSPHATE DIBASIC
(K2HPO4), ACS REAGENT GRADE
POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC
(KH2PO4)
PROPIDIUM IODIDE/ANTIFA
SDS EASY SOL 20%
SDS Easy Sol 20%
SODIUM CITRATE, ACS Reagent Grade
SODIUM DODECYL SULFATE, 20% SOLUTION
SODIUM DODECYL SULFATE, 20% SOLUTION
SODIUM PHOSHATE MONOBASIC (NaH2PO4), MOLECULAR BIOLOGY REAGENT
GRADE
SODIUM PHOSPHATE DIBASIC (Na2HPO4), ACS REAGENT GRADE
SSC 20X BUFFER
SSC EASY SOL
20%
CAS č.
Množství
Původní
cena €
Promo
cena €
ETBC1002
194824
FORMD002
RIST13901
194837
1239-45-8
1239-45-8
26873-85-8
6 x 10 ml
100 g
500 ml
10 x 1 ml
100 g
142
396
121
163
90
113
317
97
131
72
194837
1132-61-2
500 g
250
200
RIST1315
PBS10X02
191427
1132-61-2
5 ml
1L
1 kg
49
55
70
39
44
56
191431
7447-40-7
1 kg
142
113
191430
7758-11-4
1 kg
83
66
RIST1375
SDS20002
SDS20003
194868
198957
7778-77-0
6132-04-3
1 ml
1L
5L
500 g
500 ml
85
125
292
41
89
68
100
233
33
71
SDS20002
151-21-3
1L
125
100
1 kg
179
143
194850
191440
7558-80-7
5 kg
436
348
RIST2050
SSC20X01
7558-79-4
500 ml
5L
39
86
31
69
30% 40% 50%
Please
promocode
Summer11
Prosím,use
použijte
v objednávce
when
placing
your order.
promo
kód Summer1
11.The offer
Summer
isNabídka
valid until
30th August
2011.2011.
je platná
do 30. srpna
Ceny jsou
DPH applied.
Terms
and bez
conditions
MP Biomedicals
Pokračování produktů pro elektroforézu a hybridizaci - 1
Popis
TAE 50X BUFFER
TBE 10X BUFFER
TBE 10X BUFFER
TEMED, ELECTROPHORESIS GRADE
TRICINE, ELECTROPHORESIS GRADE
TRICINE, ELECTROPHORESIS GRADE
TRIS HCL
TRIS HCL
TRIS HCL, ULTRA PUR
TRIS-GLYCINE BUFFER
TWEEN® 20
TWEEN® 20
TWEEN® 80, Cell Culture Reagent
Produkt
TAE50X01
TBE10X02
TBE10X03
805615
807416
807420
816100
816124
816116
816200
103168
103168
194725
CAS č.
110-18-9
5704-04-1
5704-04-1
1185-53-1
1185-53-1
1185-53-1
9005-64-5
9005-64-5
9005-65-6
Množství
Původní
cena €
Promo
cena €
1L
1L
5L
50 ml
250 g
1 kg
1 kg
500 g
100 g
1 box (48 L)
500 ml
1L
100 ml
60
46
124
76
196
667
236
166
52
67
49
71
36
48
37
99
60
156
534
189
132
41
54
39
57
29
Média
CIRCLEGROW® Medium
Super medium pro rychlý růst buněk E. coli.
Popis
CIRCLEGROW®MEDIUM
CIRCLEGROW®MEDIUM
Produkt
3000122
3000132
Množství
454 g
908 g
Původní
cena €
Promo
cena €
115
80
215
150
LB Medium a LB-Agar Medium
Forma kapslí – maximální jednoduchost a pohodlí
Popis
LB Medium
LB Medium
LB-Agar Medium
LB-Agar Medium
Produkt
3002021
3002031
3002221
3002231
Množství
454 g
1 kg
454 g
1 kg
Původní
cena €
Promo
cena €
101
70
209
140
298
145
97
208
MP Biomedicals
TRYPTON
Tento přípravek doplňuje médium pro kultivaci a zachovává náročné aerobní
a fakultativní mikroorganismy jako je E. coli a Pseudomonas species.
Popis
TRYPTONE
Produkt
1010817
Původní
cena €
500 GM
120
Množství
Promo
cena €
84
AGAR – Bakteriální stupeň
Speciálně purifikován pro použití při přípravě pevného média kultur pro mikrobiologické a
bakteriologické aplikace. Produkuje neobyčejně jasné gely a média. Je bílý až světle žlutý.
Popis
AGAR - Bacteriological Grade
AGAR - Bacteriological Grade
AGAR - Bacteriological Grade
Produkt
150178
150178
150178
Množství
100 GM
250 GM
500 GM
Původní
cena €
64
Promo
cena €
128
45
90
280
196
YPD Broth
Růstové medium pro Saccharomyces cerevisiae
Popis
YPD Broth
YPD Broth
Produkt
4001022
4001032
Množství
454 g
1 kg
Původní
cena €
90
168
Promo
Cena €
62
118
YPD Agar
Růstové medium s agarem pro Saccharomyces cerevisiae
Popis
YPD Agar
YPD Agar
Produkt
4001222
4001232
Množství
454 g
1 kg
Původní
cena €
122
226
Promo
cena €
85
157
PleasPe
use promocode
Prosím, použijte
v objednávce
Summer11
promo kód Summer1
Summer11.
when
placing
yourdo
order.
The offer
Nabídka
je platná
30. srpna
2011.
Ceny
bez
DPH
is
validjsou
until
30th
August 2011.
MP Biomedicals
YNB se Sulfátem amonia
Popis
Produkt
YNB with Ammonium Sulfate
YNB with Ammonium Sulfate
Původní
cena €
Množství
4027522
4027532
454 g
1 kg
Promo
cena €
233
162
460
322
DOB a DOBA Média
Popis
Produkt
DOB
DOB
DOBA
Původní
cena €
Množství
4025022
4025032
4026032
454 g
1 kg
1 kg
Promo
cena €
229
160
419
436
293
305
6 - Balení: Média buněčných kultur a reagencie
MP Biomedicals vybrala nevpoužívanější média a dala je do vhodného balení - 6 lahví
po 500 ml objemu - tak, aby pokryla všechny Vaše potřeby v oblasti buněčných kultur.
Popis
Produkt
1X MEM Earles without Glutamine
1210254X6
1X DMEM with 20 mM HEPES without Glutamine
1233454X6
1X RPMI 1640 without Glutamine
1260254X6
1X RPMI 1640 with Glutamine
1260354X6
1X RPMI 1640 with HEPES without Glutamine, Bicarbonate
1260454X6
1X PBS Dubelcco's formulation without Ca/Mg
1860454X6
Množství
6x
500ml
6x
500ml
6x
500ml
6x
500ml
6x
500ml
6x
500ml
Původní Promo
cena € cena €
103
62
131
79
117
70
131
79
164
98
150
90
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer1
Summer11.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Ceny jsou bez DPH
MP Biomedicals
MP Biomedicals Rostlinná Média & Nádoby (kontejnéry)
Rostlinné medium obsahuje FE-NA EDTA namísto solí uvedených v původní formulaci,
které slouží k zajištění železa v roztoku v širokém rozmezí pH.
Popis
Murashige & Skoog Medium. Powder
Murashige & Skoog Medium. Powder
Murashige & Skoog Medium. Powder
Murashige and Skoog Plant Salt with Sucrose.
Powder
Murashige & Skoog Plant Salt Mixture - Powder
Murashige & Skoog Plant Salt Mixture - Powder
Murashige and Skoog basal salt medium with
Gamborg's Vitamins
Murashige and Skoog basal salt medium with
Gamborg's Vitamins
Murashige and Skoog's Macronutrient stock
solution (10X)
Murashige and Skoog's vitamin Powder mixture
(1000X)
Murashige and Skoog's modified vitamin
Solution (1000X)
Gamborg's modified vitamin Solution (1000x)
Gamborg's Basal Salt Mixture;; Powder
Gamborg's Basal Salt Mixture;; Powder
Hoagland's modified basal salt mixture
Hoagland's modified basal salt mixture
Agar - Cell culture application
Agar - Cell culture application
Agar - Cell culture application
Produkt
Množství
26100
26100
26100
10 x 1LT
1 x 10LT
1 x 50LT
26000
1 x 10LT
26330
26330
1 x 10LT
1 x 50LT
26232
10 x 1LT
26232
1 x 10LT
26246
500 ML
26248
100 ML
26251
100 ML
26213
26215
26215
26218
26218
100262
100262
100262
100 ML
10 x 1LT
1 x 10LT
10 x 1LT
1 x 10LT
250 GM
500 GM
1 KG
Původní
cena €
Promo
cena €
52
37
23
83
45
16
58
32
27
100
39
19
70
28
24
17
16
11
29
20
45
32
41
39
40
49
27
46
90
157
29
28
28
34
19
32
63
110
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer11
Summer11.
11
Nabídka je platná do 30.srpna 2011.
Ceny jsou bez DPH
MP Biomedicals
MP Biomedicals Rostlinná Média & Nádoby (kontejnéry)
PlantConTM: sterilní, jednorázový a plastický růstový kontejnér byl speciálně navrhnut tak, aby
redukoval čas, který je potřebný pro přípravu růstového prostředí “in vitro”, které je potřebné
pro rostlinné kultury a k minimalizaci rizika kontaminace.
•
•
•
•
Průhledný plast: Výborný světelný přenos
Nerozbitný: Bezpečné použití
Sterilizován ethylenoxidem: Jednoduché použití
Speciální polohovací kryt: Speciální výstupky na krytu umožňují uživateli zaklapnout
kryt pevně (snadná manipulace) nebo nechat uvolněné, což usnadňuje výměnu
atmosféry.
Popis
PlantCon™ Plant Tissue Culture Container (Sterilized)
PlantCon™ Plant Tissue Culture Container (Sterilized)
PlantCon™ Plant Tissue Culture Container (Sterilized)
Produkt
2672202
2672204
2672206
Množství
10/box
50/box
100/box
Původní
cena €
Promo
cena €
64
45
148
602
104
422
MP Biomedicals
Biochemikálie
Proteázový inhibitor
Jakmile se buňky během proteinové purifikace naruší, tak se vytvoří komplex enzym –
inhibitor nebo se proteiny disociují a dojde k proteolýze. Abychom získali požadovaný
protein v jeho původní konformaci a ideálním výtěžku, je potřeba použít proteázové
inhibitory s následujícími vlastnosti.
Ideální proteázový inhibitor má následující vlastnosti:
•
•
•
•
•
•
Široká specifita
Rychlá a specifická reakce
Nízkokoncentrační efektivita
Jednoduché odstranění z purifikovaného protein
Rozpustnost ve vodě
Nízká molekulární hmotnost
Popis
AEBSF (nontoxic substitute of the
PMSF)
AEBSF (nontoxic substitute of the
PMSF)
AEBSF (nontoxic substitute of the
PMSF)
ANTIPAIN
ANTIPAIN
APROTININ (>10,000 KIU/ml)
APROTININ (Lyophilized)
BENZAMIDINE (HCl, H2O)
BESTATIN
BESTATIN
LEUPEPTIN
LEUPEPTIN
PEPSTATIN A
PEPSTATIN A
PMSF
PMSF
PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL KIT
Produkt
CAS č.
Původní
cena €
Množství
193503
30827-99-7
100 mg
193503
30827-99-7
500 mg
193503
30827-99-7
1g
152843
152843
190779
190382
195068
152844
152844
151553
151553
195368
195368
195381
195381
158837
37691-11-5
37691-11-5
9087-70-1
9087-70-1
206752-365
58970-76-6
5 mg
25 mg
10 ml
50 mg
25 g
5 mg
25 mg
5 mg
25 mg
10 mg
25 mg
5g
25 g
1 kit
58970-76-6
103476-897
103476-897
26305-03-3
26305-03-3
329-98-6
329-98-6
Promo
cena €
160
112
492
344
648
454
76
260
227
437
78
102
334
96
304
100
194
82
263
115
53
182
159
306
55
71
234
67
213
70
136
57
184
115
Please
usepoužijte
promocode
Summer11
Prosím,
v objednávce
when
placing
order.
promo
kód your
Summer1
11The
. offer
Summer
is Nabídka
valid until
je 30th
platnáAugust
do 30.2011.
srpna 2011.
Cenyand
jsouconditions
bez DPH applied.
Terms
MP Biomedicals
Speciální výběr čistých chemikálií
MP Biomedicals nabízí širokou výběr čistých chemikálií a rozpouštědel s více než 5000
referencemi. Neváhejte použít také větší objemy a zlepšit tak kvalitu své práce!
• Vysoká čistota
• Velká produkce
• Vysoká užitečnost
Popis
Produkt
CHLOROFORM (Mol Biol reagent)
CHLOROFORM (Mol Biol reagent)
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO)
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO)
FORMALDEHYDE, ACS
GLYCEROL (99,7%)
*/<&(52/- (+LJKO\ SXULÀHG)
GLYCEROL (Mol Biol reagent)
ISOPROPYL ALCOHOL (Isopropanol Mol Biol reagent)
LUXOL FAST BLUE
TRITON X-100
20%
CAS č.
Množství
194002
194002
194819
190186
194047
151194
195204
193996
67-66-3
67-66-3
67-68-5
67-68-5
50-00-0
56-81-5
56-81-5
56-81-5
500 ml
1L
50 ml
100 ml
500 ml
1L
1L
500 ml
194006
67-63-0
500 ml
201238
194854
12226-74-3
10g
100 ml
25%
30%
35%
Původní
cena €
Promo
cena €
56
42
89
45
18
62
54
127
72
134
67
33
14
47
41
95
54
101
52
45
39
33
40%
Prosím, použijte v objednávce
promo kód Summer1
Summer11.
Nabídka je platná do 30. srpna 2011.
Ceny jsou bez DPH

Podobné dokumenty

letní akce

letní akce Objevte náš nejnovější DNA purifikační kit: FastDNA Spin kit pro fekálie

Více

Jarni akce MP CZ

Jarni akce MP CZ Původní cena Akční cena KČ (bez DPH) KČ (bez DPH)

Více

Podzimní akce 2012

Podzimní akce 2012 Pufry Až 60% slevy! Prosím, použijte v objednávce Promokód „Autumn12“. Nabídka je platná do 30. listopadu 2012.

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint TĚLESNÁ TEPLOTA ZÁPIS TT DO DOKUMENTACE

Více

Lokman_A Vision on the Future of Mobility

Lokman_A Vision on the Future of Mobility photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from Uber. This document is intended only for the use of the individual or entity to whom ...

Více

doc. RNDr. Kulveitová Hana, Ph.D. - FMMI

doc. RNDr. Kulveitová Hana, Ph.D. - FMMI 4. Legerski, M., Plura, J., Schindler, I., Rusz, S., Kawulok, P., Kulveitova, H., Hadasik, E., Kuc, D., Niewielski, G. Complex Flow Stress Model for a Magnesium Alloy AZ31 at Hot Forming. High Temp...

Více