přehledu náhradních řešení pro výběr a vklad

Komentáře

Transkript

přehledu náhradních řešení pro výběr a vklad
Výběr hotovosti
Produkt
Dovoz hotovosti*
Poštovní poukázka typu B
Platební karta - Bankomat
Poskytovatel služby
G4S Cash Solutions (CZ),
a.s. (G4S)
Česká pošta, s. p. (Česká pošta)
Vydavatel platební karty
CZK, EUR, USD
Pouze v případě předávání dat České Poště
elektronicky
CZK
2% min 500,- CZK
cena za odchozí domácí platbu
V rámci smlouvy o platební
kartě
Dle lokace výběru
DB není vydavatelem
platebních karet
dle sazebníku G4S (cca 450,CZK)
Dle sazebníku České Pošty (ke dni 19.6.2013:
poplatek do částky 50.000,- CZK je 36,- CZK, +
Dle ceníku vydavatele karty
6,- CZK za každých dalších započatých 10.000,CZK)
Cena
Nutnost smlouvy s
poskytovatelem služby
Měny
Deutsche Bank
Praha (DB)
Poskytovatel
Ano
Odesílatel: Do 10ti dnů od potvrzení podacího
dokladu u České Pošty musí být zajištěn převod
prostředků na určený účet u České pošty
Adresát (příjemce): Lhůta pro výplatu poštovní
poukázky: do 25ti dnů od podání poštovní
poukázky
Není limit
Časy zpracování
D+2 pro dovoz v rámci Čech
D+3 pro dovoz v rámci
Moravy
D+0 debet na klientském účtě
Česká Pošta: Poštovní poukázka B je
doručena Adresátovi do tří dnů od obdržení
platby na určený účet
Okamžitý výběr
Způsob předání
požadavku
Poštou
Osobně
db-direct internet - příkazy ve
volném formátu
Osobně na jakékoli pobočce České Pošty
Elektronicky - dle smluvní dohody s Českou
Poštou
Platební karta
Více informací
Customer Service
tel.: 221 191 666
Časové limity pro
předání požadavku
Částky v ekvivalentu do
500.000,- CZK den D do
10:00
Částky v ekvivalentu nad
500.000,- CZK: D-4 do 10:00
tel.: 840 111 244
http://www.ceskaposta.cz
http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/peneznisluzby/cr/postovni-poukazka-b-id256/
*) Služba bude aktivní v červenci 2013
Proces výběru hotovosti
Dovoz Hotovosti
Poštovní poukázka typu B
Platební karta - Bankomat
Podmínka pro sjednání
služby
Nutná smlouva s G4S kontaktujte prosím DB
V případě předávání dat elektronicky, je nutná
smlouva s Českou poštou - pro sjednání
smlouvy kontaktujte Českou Poštu
Pokud nedisponujete platebni
kartou, kontaktujte Deutsche
Bank Praha
Krok 1
Požadavek na dovoz
hotovosti je předán do DB
Praha dohodnutým způsobem
Na jakékoli pobočce České Pošty je výplněn a
podán Podací doklad pro Poštovní poukázku
typu B
Výběr hotovosti
prostřednictvím bankomatu
Krok 2
Hotovost v požadované výši
je doručena pracovníky G4S
na smluvně určenou adresu a
určené osobě v rámci
uvedených časů zpracování
Na základě podaného Podacího dokladu jsou
Českou Poštou předány "Pokyny pro převod",
t.j.: číslo účtu České Pošty, na který je nutné
do deseti dnů převést peněžní prostředky
bankovním převodem s určenýmy detaily platby
V případě kreditní karty, nebo
charge karty, se částka splatí
na konci bezúročného období
dle podmínek vedení daného
typu karty
Krok 3
-
Odesílatelem je zadán platební příkaz z účtu
DB ve prospěch účtu dle pokynů České Pošty
-
Krok 4
-
Do tří pracovních dnů je na základě přijaté
platby Českou Poštou vystavena Poštovní
poukázku B a je doručena Adresátovi
-
Krok 5
-
Poštovní poukázka B společně s občanským
průkazem oprávněné osoby adresáta je
předložena na přepážce České Pošty
-
Krok 6
-
Hotovost je vydána Českou Poštou na základě
podpisu oprávněné osoby a razítka firmy
(Adresáta)
-
Vklad hotovosti
Pokladna cizí banky:
vklad + platební příkaz
Banka, která poskytuje službu
vkladu hotovosti na účet v cizí
bance (převod)
Svoz hotovosti
Poštovní poukázka typu A
Poskytovatel služby
G4S Cash Solutions (CZ),
a.s. (G4S)
Česká pošta, s. p. (Česká pošta)
Nutnost smlouvy s
poskytovatelem služby
Ano
Ne
Ne
Měny
CZK, EUR
CZK
Dle podmínek poskytovatele
Deutsche Bank
Praha (DB)
Dle sazebníku DB Praha
Cena za příchozí domácí platbu
Cena za příchozí platbu
Poskytovatel
Dle sazebníku G4S
Dle sazebníku České Pošty (ke dni 19.6.2013:
poplatek do částky 50.000,- CZK je 33,- CZK, + Dle aktuálního sazebníku
6,- CZK za každých dalších započatých 10.000,- poskytovatele
CZK)
Časové limity pro
předání požadavku
Dle dohody s G4S
Otevírací doba České Pošty.
Dle podmínek poskytovatele
Časy zpracování
Peněžní prostředky jsou
kreditovány na účet klienta u
DB Praha následující
pracovní den po dni, kdy byl
uskutečněn svoz hotovosti
Česká Pošta garantuje doručení prostředků na
účet příjemce do tří pracovních dnů od podání
poštovní poukázky
Dle podmínek poskytovatele
Způsob předání
požadavku
Dle dohody s G4S
Osobně na jakékoli pobočce České Pošty
Osobně na pokladně
poskytovatele
Více informací
Customer Service
tel.: 221 191 666
tel.: 840 111 244
http://www.ceskaposta.cz
http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/peneznisluzby/cr/postovni-poukazka-a-id254/
Cena
Produkt
-
Proces vkladu hotovosti
Svoz hotovosti
Podmínka pro sjednání
služby
Krok 1
Nutná smlouva s G4S kontaktujte prosím DB
Požadavek na svoz hotovosti
je předán G4S dohodnutým
způsobem
Poštovní poukázka typu A
-
Pokladna cizí banky:
vklad + platební příkaz
-
Řádně vyplňená Poštovní poukázka typu A je
společně s hotovostí podána na přepážce
jakékoli pobočky České Pošty
Na pokladně Banky,
poskytující tyto služby, je
předložen řádně vyplněný
formulář k této službě a je
složena hotovost
Peněžní prostředky jsou
převedeny Bankou na
uvedený účet příjemce
Krok 2
V určený čas je na určeném
místě vyzvednuta zásilka
hotovosti pracovníky G4S
Českou Poštou je potvrzen a předán ústřižek
poštovní poukázky jako doklad
Krok 3
Peněžní prostředky jsou
připsány na účet u Deutsche
Bank Praha následující
pracovní den po dni, kdy byl
uskutečněn svoz hotovosti
Peněžní prostředky jsou připsány na účet
příjemce do tří pracovních dnů od podání
poukázky
-

Podobné dokumenty

pravidlapropron á jemp ř enosn ý chprodejn í chst á nk ů

pravidlapropron á jemp ř enosn ý chprodejn í chst á nk ů a rozmístění jednotlivých stanků. Výstavci nemohou mít na to nárok. 3. Použítí výstavních stánků je zdarma, tzn. Organizatoři nepředvídají za to žadné poplatky). 4. Stanek bude rezervován pro výstv...

Více

bez předsudků a přidané hodnoty k dobrému zvuku

bez předsudků a přidané hodnoty k dobrému zvuku života však od té doby jakoby přehodily výhybku... ale zpět k věcem, které vás zajímají: Faktem je, že od té doby, co jsem vybalil, resp. poslouchal tuhle "nadílku", uzavřel se ve mne jakýsi (hifi-...

Více

Nabídka Filatelie Klim

Nabídka Filatelie Klim Raudnitz (Roudnice nad Labem), 10 kr C.M. 1.3.1849 A.J.Morawetz, formular, V.R. 1070.04.07.b.F Raudnitz (Roudnice nad Labem), 10 kr C.M. 1.3.1849 A.J.Morawetz, kompletni 3-blok, formular, V.R. 1070...

Více

„Můj první vánoční dárek dostanu od Avionu. Vím proč.“

„Můj první vánoční dárek dostanu od Avionu. Vím proč.“ vloženou částku není nutné vyčerpat jednorázově možno zakoupit a využít ve všech prodejnách Gigasport v ČR karta je libovolně přenosná

Více

Krnovské listy č. 21/2015

Krnovské listy č. 21/2015 rukou plátcům, vedení hokejového klubu, protože v rodinném domě, sídle firmy, nebo sídle konal v rozporu s pravidly. Pokud ale vdětský ohlašovny. Tato varianta je sociálně přijatelná, splňuje požad...

Více