ŘÍMSKÝ HISTORICKÝ RELIÉF

Komentáře

Transkript

ŘÍMSKÝ HISTORICKÝ RELIÉF
ŘÍMSKÝ HISTORICKÝ RELIÉF
RELIÉFY
• Dekorativní (architektura, štuk, náhrobky,
sarkofágy, drobné umění...)
• Mincovní (zde i něco jako historický)
Co to je historický reliéf?
•
•
•
•
Reliéfní zobrazení reálných událostí/dějů/situací
Aktéry jsou lidé
Klidně se do toho mísí božstva
Děj se odehrává často na konkrétním místě
X
Řekové preferovali alegorie a metafory
2 tradice v římském umění
• Helénistická (patricijská): elegantní, estetická,
vyspělá
• Italická (plebejská): prostá, přímočará,
„jednoduchá“
• Římské umění – je komemorativní,
monumentální
ŘÍMSKÁ ZÁLIBA V REALITĚ
Sarkofág L. Scipiona Barbata, asi 200 př. Kr.
Vzpomeňte na realistický římský portrét!
Freska s hrobky na Esquilinu, Řím, asi 2. stol. př. Kr.
• Památník
Aemilia Paulla
v Delfách,
r. 168 (bitva
u Pydny)
• Tzv. Oltář Domitia Ahenobarba, spíše výzdoba
Neptunova chrámu, kolem 100 př. Kr.
• Nahoře – svatba Neptuna a Amfitríty
• Dole – Census a oběť Suovetaurilia Martovi
Gigantomachie, Pergamský oltář, 180 př. Kr.
Augustovské císařství
• Augustus
z Primaporty,
počátek
letopočtu
ARA PACIS AUGUSTAE (13-9 př. Kr.)
Potrestání Tarpeie a budování hradeb, reliéfy
z basiliky Aemilie na Foru Romanu, asi 14 př. Kr.
Oběť býka na Augustově foru, Claudiovský oltář, polovina 1. stol. po Kr.
Gemma Augustea, poč. 1. stol.
Procesí vicomagistrů, 1. pol. 1. stol. př. Kr.
• Augustus,
Sebasteion
V Afrodisias,
pol. 1. stol.
př. Kr.
Reliéfy Cncelleria, Domitian a Vespasian, 80-90 po Kr.
Hrobka rodiny Hateriů, konec 1. stol. př. Kr.
Trajánův sloup, 113 po Kr.,
dácké války, císařská hrobka
Velký trajánský vlys, boj s Dáky, 100-117 po Kr.
Tzv. Anaglypha Traiani, císař na Foru
Romanu, 117-120
Oblouk v Beneventu, 114-117 po Kr.
Hadrianus na lovu, sekundárně na Konstantinově oblouku,
130-138 po Kr.
Personifikace
provincie, Hadrianův
chrám v Římě,
145 po Kr.
Antoninské reliéfy
Velký antoninský reliéf, bitva, Efesos
Kolem 140 po Kr.
Velký antoninský reliéf, císařská rodina,
Efesos, kolem 140 po Kr.
Base sloupu Antonina Pia, apotheosa AP a Faustiny, asi 161 po Kr.
Base sloupu Antonina Pia, apotheosa AP a Faustiny, asi 161 po Kr.
Panely z oblouku Marca Aurelia, barbaři a triumf, 176-182 po Kr.
Sloup Marca Aurelia, Řím, 180-192 po Kr.
Války s Germány
Triumf a obětní scéna, oblouk Septimia Severa v Leptis Magna, 203-204 po Kr.
Base památníku Decennalií,
Forum Romanum, Řím,
305 po Kr.
Oratio a Donatio
Konstantina Velikého,
Oblouk K.V., Řím,
312-315 po Kr.

Podobné dokumenty

Stáhněte prospekt výstavy ve formátu PDF

Stáhněte prospekt výstavy ve formátu PDF díky svému zpracování často nepoměrně vyšší uměleckou hodnotu, než byla hodnota roztaveného kovu. Absence stříbrných předmětů z určitých období mívá i další prozaický důvod. Stolní soupravy, které ...

Více

Římská republika: Krize republiky

Římská republika: Krize republiky problémy s řízením republiky o dosavadní způsob vlády vzhledem k velikosti státu dále nevhodný o sněmy pozbývaly funkčnosti → pro mnoho římských občanů kvůli velké vzdálenosti nemožné dostavit se n...

Více

Řím 2

Řím 2 Mytologické postavy (Romulus a Remus)

Více

PRACOVNÍ PRŮVODCE VÝSTAVOU ANTICKÝCH RELIÉFŮ, SOCH

PRACOVNÍ PRŮVODCE VÝSTAVOU ANTICKÝCH RELIÉFŮ, SOCH thyrsos – hůl s piniovou šiškou nasazenou na konci ( = starověký symbol plodnosti). Celý průvod je plný života a pohybu.

Více

PL Antická mytologie v baroku

PL Antická mytologie v baroku samo) a Ponta (bůh moře). Když Úranos ovládl svět, stala se jeho manželkou a zplodili 12 potomků: 6 Titánů (Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Íapetos a Kronos) a 6 Titánek (Theia, Rheia, Mnémosyné, ...

Více

Program6-2016

Program6-2016 zmutovaní želví kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány. Režie: Dave Green Hrají: Megan Fox, Stephen Amell,…

Více

III. Římská republika (500 – 27 př.nl)

III. Římská republika (500 – 27 př.nl)  ­ protože měl už beztak velké ztráty, musel se obrátit se na ústup do Kartága přes Sicilii  ­ Římané, kteří zůstali ve městě Římě, ho začali pronásledovat a roku 212 př.n.l. dobyli     Syrakusy, k...

Více