stáhnout připojený soubor

Transkript

stáhnout připojený soubor
Příspěvek do soutěže DLW bazén roku 2010
Fólie DLW Caribic
Odvlhčovače
Dehumidifiers
Odvlhčovače Amcor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Dehumidifiers Amcor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Odvlhčovače Benko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Dehumidifiers Benko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Odvlhčovače Calorex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Dehumidifiers Calorex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Odvlhčovače Dry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Dehumidifiers Dry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
XI.
172
XI.
Odvlhčovače Amcor
Dehumidifiers Amcor
Odvlhčovače
jsou nezbytné pro vnitřní plavecké bazény, u kterých není
vzduchotechnika. Vysušují vlhkost a tím zamezují kondenzaci vodní
páry na oknech, dveřích a stěnách. Odstraňují příčiny způsobující
vznik plísní. Vlhkost vzduchu v okolí vnitřních bazénů lze nastavit
v rozsahu 50 až 80 %. Pracují na principu tepelného čerpadla
a v důsledku toho ušetří v porovnání s odstraněním vlhkosti ventilací
značné množství energie. Odvlhčovače lze použít ve všech starších
i nově budovaných halách.
Dehumidifiers
essential equipment for indoor swimming pools without airconditioning. Dehumidifiers eliminate the humidity and thus prevent
the steam from condensing on windows, doors and walls. Too high
humidity cause the formation of harmful mildew. The required
humidity of indoor swimming pools can be set up in the range of 50
to 80%. The functioning of dehumidifiers is based on thermal pump
principle and the energy savings compared to dehumidifing by
means of ventilation are considerable. Dehumidifiers can be used in
any older halls or halls newly constructed.
Schéma možné instalace pro DSR
Odvlhčovače Amcor
Dehumidifiers Amcor
Dehumidifier AMCOR
Odvlhčovač AMCOR
technické a výkonnostní parametry
technical and performance parameters
Při navrhování je třeba dbát podmínky, že teplota vzduchu
v místnosti musí být alespoň o 2 °C vyšší než teplota vody bazénu.
When selecting the appropriate dehumidifier, bear in mind, that the
air temperature inside the room must be at least 2 °C higher that
temperature of the pool water.
N°
Model
Parametr
Tepelný výkon (kW)
Thermal output in kW
Příkon (kW)/Input in kW
Automatické odmrazování
Automatic defrost
Ventilátor
Ventilator
Ventilátor m3/h
Ventilator m3/h
Vývod kondenzátu (mm)
Outlet of condensate (mm)
Rozměry V x Š x H (mm)
Size H x W x D (mm)
Barva
Colour
Napětí (V)/Voltage (V)
Sání/výtlak
Suction/upward
Prac. teplota min/max °C
Working temp. min/max °C
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m2)
For pool water surface –
approximate (m2)
Instalace
Installation
59010751
59010750
59010810
E
E
E
59010850
59010851
59010950
59040950
59011000
59030012
59030020
E
E
E
E
E
E
E
D 850
Elektron
D 950 EH
D 950 S
D 1000
DSR 12
DSR 20
D 750
Economic
D 750
D 810
D 850
Basic
0,86
1,3
2
1,62
2,1
3,1
3,1
3,2
3
5,8
0,55
0,7
0,81
0,8
0,85
1,2
1,2
1,26
1,3
2,6
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 2 rychlostní 2 rychlostní 2 rychlostní 2 rychlostní 1 rychlostní 2 rychlostní 2 rychlostní
1 speed
1 speed
1 speed
2 speed
2 speed
2 speed
2 speed
1 speed
2 speed
2 speed
240
nádrž/D13
tank/D13
350
480
nádrž/D13 D13/čerpadlo
tank/D13
D13/pump
450
500
880
880
1 000
1 400
1 500
D13
D13
D13
D13
D16
D16
D16
612 x 390 x 270 612 x 390 x 274 880 x 460 x 420 760 x 660 x 345 760 x 660 x 345 760 x 660 x 345 750 x 660 x 345 680 x 1140 x 280 505 x 650 x 661 505 x 560 x 661
bílá/šedá
white/grey
bílá/šedá
white/grey
bílá
white
bílá
white
bílá
white
bílá
white
bílá
white
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
slonová kost slonová kost slonová kost
ivory
ivory
ivory
230 V
230 V
230 V
zadem/horem zadem/horem zadem/horem předem/horem předem/horem předem/horem předem/horem spodem/horem předem/zadem předem/zadem
back side/
back side/
back side/
front side/
front side/
front side/
front side/ front bottom/ front side/
front side/
from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top
back side
back side
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
10/35
8
15
20
25
33
36
36
42
40
60
na podlahu na podlahu na podlahu na podlahu
na konzoli
na stěnu
na stěnu
na stěnu
na stěnu
na podlahu na podlahu na podlahu
na podlahu na podlahu
on the floor on the floor on the floor on the floor on the floor on the floor on the floor on the floor on the bracket
on the wall on the wall on the wall on the wall
on the floor
na konzoli
na podlahu
on the bracket
on the floor
Odvlhčení v l/den
Dehumidify litres/day
16
30
40
45
60
77
77
84
80
120
Váha (kg)/Weight in kg
21
21
33
37
38
44
34
58
68
78
18 400,-
29 750,-
45 500,-
52 500,-
66 500,-
76 400,-
80 500,-
80 700,-
68 500,-
89 300,-
Cena Kč
€
DSR
D 750
D 950S
D 850
D 1000
D 810
173
XI.
Odvlhčovače Benko
174
Dehumidifiers Benko
XI.
Dehumidifier BENKO
Odvlhčovač BENKO
technické a výkonnostní parametry
N°
technical and performance parameters
59020880
59050880
59060880
59051400
59061400
E
E
E
E
E
D 880 EH
D 880 S
D 880 SC
D 1400 S
D 1400 SC
2,1
2,1
2,1
3,4
3,4
Příkon (kW)/Input in kW
0,88
0,88
0,88
1,44
1,44
Automatické odmrazování
Automatic defrost
Ventilátor
Ventilator
Ventilátor m3/h
Ventilator m3/h
Vývod kondenzátu (mm)
Outlet of condensate (mm)
Rozměry V x Š x H (mm)
Size H x W x D (mm)
Barva
Colour
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
ano
yes
3 rychlostní
3 speed
860
860
860
1 100
1 100
D12
D12
D12
D12
D12
640 x 1 010 x 260
640 x 1 010 x 260
640 x 1 010 x 260
640 x 1 010 x 260
640 x 1 010 x 260
bílá
white
bílá
white
bílá
white
bílá
white
bílá
white
Model
Parametr
Tepelný výkon (kW)
Thermal output in kW
Napětí (V)/Voltage (V)
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
spodem/horem
front bottom/from the top
spodem/horem
front bottom/from the top
zadem/předem
back side/front side
spodem/horem
front bottom/from the top
zadem/předem
back side/front side
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
25
25
25
30
30
na stěnu
on the wall
na stěnu
– externí kompresor
on the wall
external compressor
na strop
– externí kompresor
on the ceiling
external compressor
na stěnu
– externí kompresor
on the wall
external compressor
na strop
– externí kompresor
on the ceiling
external compressor
Odvlhčení v l/den
Dehumidify litres/day
74
74
74
98
98
Váha (kg)/Weight in kg
60
37
37
46
49
73 900,-
82 700,-
87 100,-
89 400,-
93 750,-
Sání/výtlak
Suction/upward
Prac. teplota min/max °C
Working temp. min/max °C
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m2)
For pool water surface –
approximate (m2)
Instalace
Installation
Cena Kč
€
Odvlhčovač D 1400
Typ D 1400 je shodný s typem D 880, avšak kompresor je umístěn
v oddělené jednotce, například ve strojovně, jeho hlučnost je tím
snížena na minimum. U tohoto typu je třeba při instalaci doplnit do
systému plyn.
Dehumidifier D 1400
D 1400 type is identical with D 880 type, but the compressor is
fitted in a separate unit for instance in the engine room and thus
the loudness is reduced to the minimum. At the installation of this
type the gas has to be added.
CALOREX odvlhčovače – technické a výkonnostní parametry
CALOREX dehumidifiers – technical and performance
parameters
Od
vlhčovače
Calorex
Dehumidifiers Calorex
Dehumidifier CALOREX
Odvlhčovač CALOREX
Odvlhčovače snižují potřebu nákladného odsávání vlhkého vzduchu.
Vysoce účinné jednotky Calorex pracují na principu tepelného
čerpadla, recirkulují vzduch, snižují jeho vlhkost a přivádí do
prostoru bazénu zpět teplý vzduch.
Výrazně se omezuje kondenzace a náklady na vytápění se snižují.
Odvlhčovače Calorex jsou vybaveny nastavitelným hydrostatem,
který automaticky řídí chod jednotky.
Dehumidifiers decrease the need of an expensive removing very
humid air out of the swimming pool area. High perfomance
Calorex dehumidifiers work on principal of pump, circulate the air,
lower it’s humidity levels bringing hot air back into the swimming
pool area. Condensation and heating cost are decrease
significantly. Calorex dehumidifiers are fitted with hydrostat which
automaticaly drives the units.
590DH33A
590DH44A
590DH55A
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
DH 33A
DH 44A
DH 55A
DH 66A
DH 33AX
DH 55AX
DH 75AX
DH 110AX
DH 33ARH
DH 55ARH
Tepelný výkon (kW)
Thermal output in kW
1,9
1,6
3,5
3,0
1,9
3,5
4,7
6,4
0,5
0,65
Příkon (kW)/Input in kW
0,75
0,51
1,2
0,98
0,75
1,2
1,46
2,12
0,75
1,2
Automatické odmrazování
Automatic defrost
ne
no
ne
no
ne
no
ne
no
ano
yes
ano
yes
ano
yes
ano
yes
ne
no
ne
no
Model
Parametr
Ventilátor
Ventilator
590DH66A 590DH33AX 590DH55AX 590DH75AX 590DH110AX 590DH33ARH 590DH55ARH
1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní 1 rychlostní
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 speed
1 rychlostní
1 speed
Ventilátor m3/h
Ventilator m3/h
440
440
740
740
440
740
1 180
1 180
440
740
Vývod kondenzátu (mm)
Outlet of condensate (mm)
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
D15
Rozměry V x Š x H (mm)
Size H x W x D (mm)
Barva
Colour
Napětí (V)/Voltage (V)
Sání/výtlak
Suction/upward
Prac. teplota min/max °C
Working temp. min/max °C
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m2)
For pool water surface –
aproximate (m2)
Instalace
Installation
780 x 240 x 653 880 x 294 x 931 1 245 x 240 x 653 1 345x 294 x 931 780 x 240 x 653 1 245 x 240 x 653 1 520 x 385 x 796 1 520 x 385 x 796 780 x 240 x 653 1 245 x 240 x 653
bílá
white
slonová kost
ivory
bílá
white
slonová kost
ivory
bílá
white
bílá
white
bílá
white
bílá
white
bílá
white
bílá
white
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
spodem/horem předem/horem spodem/horem předem/horem spodem/horem spodem/horem předem/horem předem/horem spodem/horem spodem/horem
front bottom/ front side/ front bottom/ front side/ front bottom/ front bottom/ front side/
front side/ front bottom/ front bottom/
from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top from the top
15/35
15/35
15/35
15/35
0/35
0/35
5/40
5/40
15/35
15/35
15
15
33
33
15
33
42
50
15
33
na stěnu
on the wall
na podlahu
na stěnu
na stěnu
on the wall on the wall
on the floor
na podlahu
na stěnu
na stěnu
on the wall on the wall
on the floor
na stěnu
on the wall
na podlahu na podlahu
na stěnu
on the floor on the floor on the wall
na stěnu
on the wall
Odvlhčení v l/den
Dehumidify litres/day
30
29
60
57
30
60
86
108
30
60
Váha (kg)/Weight in kg
40
60
60
78
40
60
136
137
45
65
64 150,-
70 570,-
87 670,-
94 300,-
72 540,-
95 840,-
122 750,-
143 550,-
80 800,-
113 710,-
Cena Kč
€
Další typy odvlhčovaču Calorex se značí následovně:
DH...A – standardní na stěnu (od 15 °C)
DH...AX – s odmrazováním (od 0 °C)
DH...ALPHW – s vodním ohřívačem
DH...AXLPHW – s vodním ohřívačem a odmrazováním
DH...ARH – zpětné získávání tepla do vody bazénu
DH...ATTW – standardní za stěnu
DH...AXTTW – za stěnu s odmrazováním
DH...ATTWLPHW – za stěnu s vodním ohřívačem
DH...SXPTWLPHW – za stěnu s vodním ohř. a odmraz.
DH...AP – s elektrickým ohřívačem
DH...AXP – s elektrickým ohřívačem a odmrazováním
Informace a ceny na vyžádání.
Another types of dehumidifiers Calorex are marked like this:
DH...A – standard to fit on the wall (from 15 °C)
DH...AX – with defrosting (from 0 °C)
DH...ALPHW – with water heater
DH...ARH – regressive gaining of heat into swimming pool water
DH...ATTW – standard to fit behind wall
DH...AXTTW – behind the wall with defrosting
DH...ATTWLPHW – behind the wall with water heater
DH...SXPTWLPHW – behind the wall with water heater and defrosting
DH...AP – with electric heater
DH...AXP – with electric heat exchanger with defrosting
Information about price upon request.
175
XI.
176
XI.
Odvlhčovače Dry
Dehumidifiers Dry
Dehumidifier DRY
Odvlhčovač DRY
Profesionální odvlhčovač DS
Vysoká účinnost a perfektní vzhled
Použití pro vnitřní bazény, muzea, suterény, lázně atd.
Automatické horizontální a vertikální natáčení výfukové mřížky
Přívod vzduchu se sám uzavírá po skončení běhu
Digitální LED barevný displej s inteligentním ovládáním pomocí
mikropočítače. Snadné ovládání. Neustále ukazuje vlhkost
vzduchu. Nastavitelná kontrola vlhkosti vzduchu.
Funkce odmrazování se startuje automaticky
Kontinuálně odvádí vodu pomocí vodního čerpadla
Snadné posouvání instalace a opravy díky kolečkům
Možnost dálkového ovládání
Použité chladivo (R410 nebo R407c)
Kompresor japonské značky
N°
Model
Parametr
Tepelný výkon (kW)
Thermal output in kW
Profesional dehumidifiers DS
High efficiency and perfect in appearance
Using in the indoors swimming pool, museum, basement, spa ect.
Horizontal and vertical air swing by synchronous motor
The air door is closed by it self at the end of working
Digital LED colourful display and Intelligent micro computer
control easy to operate. Humidity displays instantaneously.
Adjustable humidity control.
Defrosting function would start up automatically
Continuously drain water away with water pump
With the wheels,easy to remove. Install and repair
With remote controller (option)
Using refrigerant (R410s or R407c.)
Japanese brand name compressor
590DS045
590DS060
590DS080
E
E
E
DS 045
DS 060
DS 080
2,4
3,2
4,2
Příkon (kW)/Input in kW
1,2
1,7
2,2
Automatické odmrazování
Automatic defrost
Ventilátor m3/h
Ventilator m3/h
Vývod kondenzátu (mm)
Outlet of condensate (mm)
Rozměry V x Š x H (mm)
Size H x W x D (mm)
Barva
Colour
ano
yes
ano
yes
ano
yes
540
720
920
D5
D5
D5
1 724 x 482 x 400
1 724 x 482 x 400
1 724 x 482 x 400
bílá
white
bílá
white
bílá
white
Napětí (V)/Voltage (V)
230 V
230 V
230 V
spodem/horem
front bottom/from the top
spodem/horem
front bottom/from the top
spodem/horem
front bottom/from the top
100–150
150–200
200–250
na podlahu
on the floor
na podlahu
on the floor
na podlahu
on the floor
Odvlhčení v l/den
Dehumidify litres/day
60
84
112
Váha (kg)/Weight in kg
70
78
85
50 000,-
60 000,-
70 000,-
Sání/výtlak
Suction/upward
Pro plochu – orientačně
(m2)
For surface – approximate
(m2)
Instalace
Installation
Cena Kč
€

Podobné dokumenty

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE CALOREX DH 44 / 66

BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE CALOREX DH 44 / 66 Uvedené hodnoty jsou platné pro podmínky: vzduch 30°C, 60% r.v., bazénová voda 28°C, topná voda 80°C. Vestavěný hygrostat nastavitelný v rozsahu 20 – 80% r.v. Minimální provozní teplota vzduchu 15°...

Více

Automatiky Automatic

Automatiky Automatic heaters, automatic controls and transformers produced by Vagner, which can be found in the appendix to this price list or is based on agreement.

Více

řada DH 75_110 NÁVOD

řada DH 75_110 NÁVOD vždy před sejmutím krytů, jednotku odpojte od zdroje elektrické energie.

Více

International Driving Event Nebanice 2016 Dvojspřeží

International Driving Event Nebanice 2016 Dvojspřeží Hlavní rozhodčí: Klaus Christ (GER) Hanspeter Rueschlin (SUI,RZ), Jiří Kunát Ing (CZE,RZ), Anne-Maria Turbe (FRA,RZ), Witold Bogacz (,RZ) Členové: Rozhodují:

Více

Ceník - ZKO Suchdol n/Odrou

Ceník - ZKO Suchdol n/Odrou DEFU Dog Bio Snack Huhn & Karotte + Fenchel BIO pamlsek - Kuřecí s mrkví a fenyklem DEFU Dog Bio Snack Huhn & Carob BIO pamlsek - Kuřecí se svatojánským chlebem DEFU Dog Bio Snack Huhn & Dinkel BIO...

Více

International Driving Event Nebanice 2016 Čtyřspřeží

International Driving Event Nebanice 2016 Čtyřspřeží BELLE DU PEUPE CH EVA III CH FLASH DES MOULINS CH FLORE CH FOLIE DES MOULINS CH

Více

Odvlhčovače Zodiac Sirocco Dehumidifiers Zodiac Sirocco

Odvlhčovače Zodiac Sirocco Dehumidifiers Zodiac Sirocco front side/from front side/front front side/front front side/front front side/front the top side side side side

Více

Produktovy katalog 2011-2012

Produktovy katalog 2011-2012 1045050 Prodloužení skimmeru 100 mm se širokým sacím otvorem 350 mm

Více