Přihláška Pearson ZŠ Mendíků GENERAL_9.t

Komentáře

Transkript

Přihláška Pearson ZŠ Mendíků GENERAL_9.t
Mezinárodně uznávané zkoušky
Pearson Tests of English (PTE)
Jazyková škola Polyglot je akreditovaným zkušebním centrem pro zkoušky
Pearson Tests of English již od roku 2007.
Obecné informace
TTZkoušky PTE jsou na seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR.
TTZkouška PTE je administrována ve spolupráci s EdExcel Limited, největším subjektem, který ve Velké Británii poskytuje
certifikaci.
TTCertifikát o absolvování zkoušky má neomezenou platnost.
Struktura zkoušky
TTZkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní.
TTPísemná část testuje poslech, čtení a psaní. Neobsahuje žádná cvičení zaměřená pouze na gramatiku.
TTÚstní část testuje praktickou komunikaci. Témata jsou velmi obecná a vycházejí z praktického života. Zejména u dětských
zkoušek se dbá na zábavnou formu, která dětské účastníky nestresuje.
TTZkoušky nejsou navázané na žádnou konkrétní učebnici nebo výukové materiály z jednoho nakladatelství.
TTZkoušky nerozlišují mezi britskou a americkou angličtinou.
Popis zkoušek a ceník
PTE General
Úroveň
Název zkoušky
SERR
Délka písemné části
Délka ústní části
Poplatek za zkoušku
A1
Foundation
A1
75 minut
5 minut
1 950 Kč
1
Elementary
A2
90 minut
5 minut
2 300 Kč
2
Intermediate
B1
95 minut
7 minut
2 500 Kč
3
Upper Intermediate
B2
120 minut
7 minut
3 800 Kč
4
Advanced
C1
150 minut
8 minut
3 900 Kč
5
Expert (Proficient)
C2
175 minut
8 minut
4 200 Kč
TTPTE General jsou primárně určené pro studenty starší 14 let, ale v případě zájmu je mohou skládat i studenti mladší.
TTTyto testy existují pro 6 úrovní pokročilosti podle SERR, od začátečníků (A1) po velmi pokročilé (C2).
TTZkoušky testují schopnost používat angličtinu komunikativně, s větším důrazem na reálné situace než na konkrétní
­jazykové struktury a slovní zásobu.
TTKompletní administraci včetně přihlášení kandidátů na zkoušku zajišťuje Polyglot.
TTZkoušky probíhají na pobočkách JŠ Polyglot (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, České Budějovice, Jihlava) nebo náš
testovací tým přijede přímo do Vaší školy a zkouška se koná v prostředí, které studenti dobře znají. Podmínkou je účast
alespoň 10 žáků (libovolné úrovně pokročilosti).
TTZkoušky PTE se konají vždy 3× ročně – v květnu, červnu a v prosinci. Celou zkoušku (písemnou i ústní část) je možné
složit v jednom dni.
Přípravný kurz na zkoušky PTE
Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vám a Vašim dětem nabídli přípravné kurzy na zkoušky PTE, které se budou konat v červnu 2017.
TTcelkem 32 vyučovacích hodin za školní rok (1 vyučovací hodina = 45 minut)
TT8 až 10 žáků ve skupině
TTžáci budou rozděleni do skupin podle aktuální úrovně pokročilosti na základě vstupního rozřazovacího testu (­ zdarma
v ceně kurzu)
TTkurz se bude konat přímo v prostorách příslušné základní školy
TTpřípravu na zkoušky vedou zkušební komisaři PTE nebo jimi proškolení zkušení lektoři
TTmateriály pro výuku jsou zahrnuté v ceně kurzu
TTv ceně kurzu je také závěrečný PTE‑test nanečisto, na základě jehož výsledku lektor doporučí vhodnou zkoušku
TTvýuka: 26. 9. 2016–31. 5. 2017
TTcena: 2 780 Kč za školní rok
Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy telefonicky nebo e-mailem. Rádi Vás případně uvítáme v prostorách JŠ Polyglot.
Vyplněnou přihlášku pošlete prosím poštou nebo e-mailem na adresu:
Adresa: Táborská 34, 140 00 Praha 4‑Nusle
Telefon: +420 241 740 566
Mobil: +420 777 252 607
E‑mail: [email protected]
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Závazná přihláška
do přípravného kurzu na zkoušky PTE
Závazně přihlašuji svou dceru/svého syna do kurzu angličtiny (příprava na zkoušky PTE) ve školním roce 2016/2017 za sjednaných
podmínek (max. 10 studentů ve skupině, rozsah 32 vyučovacích hodin, výuka v budově ZŠ).
Termín: středa 15.00–15.45 hod. Jméno zákonného zástupce: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jméno studenta: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresa: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PSČ: .................................. Telefon: ........................................................... E‑mail: �������������������������������������������������������������������������
Škola: ZŠ Mendíků
Třída ve školním roce 2016/2017 (např.: 9. A):���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Zavazuji se zaplatit jazykové škole POLYGLOT poplatek ve výši 2 780 Kč do 20. 9. 2016 (na základě údajů, které Vám zašleme).
Datum:...................................................
Podpis zákonného zástupce: ����������������������������������������������������������������������������������

Podobné dokumenty

Přihláška Pearson ZŠ Mendíku YOUNG

Přihláška Pearson ZŠ Mendíku YOUNG TTZkoušky PTE jsou na seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR. TTZkouška PTE je administrována ve spolupráci s EdExcel Limited, největším subjektem, který ve Velké Británii poskytuje certifikaci....

Více

Brožura Pearson_21661 kB

Brožura Pearson_21661 kB TTZkoušky se provádí na pobočkách JŠ Polyglot, či přímo u vás ve škole nebo ve firmě. TTZkoušky Pearson jsou na seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT. TTZkoušky uznává řada škol a univerzit po cel...

Více