Zpravodaj města Písku - květen 2015

Komentáře

Transkript

Zpravodaj města Písku - květen 2015
číslo 5 • 2015
ZPRAVODAJ
MĚSTA PÍSKU
květen 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek
Sladovna otevřela novou
výtvarně herní expozici Pilařiště
• foto Vít Kršul
Písek, 15.-17. května 2015
Podrobný program na www.cipiskoviste.cz a v letácích akce,
které jsou k dispozici na podatelnách MÚ, ve Sladovně, v Kulturním domě
a v Městské knihovně
NOVÁ
KŘIŽOVATKA
strana 14
www.mesto-pisek.cz
inzerce
RV1500202/01
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Chatová osada Jachta u Máchova jezera
IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
číslo 5 • 2015
RV1400363/05
RV1500028/01
www.jachta.com • tel.: 604 809 688
ZPRAVODAJ
MĚSTA PÍSKU
květen 2015 • Ročník XVIII. • 14.700 výtisků • www.mesto–pisek.cz • distribuce zdarma do schránek
• Vydává městský úřad Písek
• Adresa vydavatele: Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3
• Reg. č. MK ČR E 11 440
• Za vydavatele zodpovědný Mgr. Eva Vanžurová, starostka
• Vychází v nákladu 14 700 kusů • Distribuce výtisků zdarma
• Tiskne Profi-tisk group s. r. o.
• Datum vydání: 30. 4. 2015
• Aktuální zpravodajství a PDF archiv vydání naleznete na
www.mesto-pisek.cz
RV1500159/03
Levné ubytování s polopenzí
v chatkách s terasou.
Aktuální zpravodajství a PDF archiv vydání
naleznete na www.mesto-pisek.cz
kontakty na redakci, inzerci a distribuci
redakce:
Bc. Kristýna Barchini
tel.: 382 330 211
fax: 382 214 431
mobil: 602 141 094
e-mail: [email protected]
Městský úřad Písek
Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
inzerce a distribuce:
Andrea Hemberová
tel: 777 663 795
e-mail: [email protected]
úvodník
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Turistická sezona 2015 startuje
s Bonusovou kartou do mobilu
Již čtvrtým rokem nabízí Písecká bonusová karta
slevy na vstupné do památek, galerií a dalších
objektů na Písecku. Letošní novinkou je uvedení
mobilní verze této turistické karty. Neváhejte
a stáhněte si na webových stránkách www.pisek.eu
verzi vhodnou pro Váš telefon. Karta je k dispozici pro mobilní operační systémy Android, iOS
a Windows Phone.
Pravidla pro mobilní verzi jsou stejná jako u tištěné
Písecké bonusové karty. Zaplaťte v jednom ze
zapojených subjektů plné vstupné, aktivujte
pomocí čtečky QR kódů balíček a dále si již
užívejte bonusů, například ve formě zvýhodněného
vstupného u dalších partnerských subjektů.
Podoba tištěné karty zůstává zachována. Pro ty,
kteří ale chtějí nosit kartu stále u sebe je mobilní
aplikace tou správnou volbou. Kartu si můžete
stáhnout v pohodlí domova, prohlédnout si její
obsah a naplánovat v klidu svou cestu do regionu.
Aplikaci si také můžete stáhnout prostřednictvím
QR kódu v každém ze zapojených subjektů nebo
na dalších veřejných místech označených samolepkou.
Aktuálně platnou Píseckou bonusovou kartu
v tištěné i mobilní verzi můžete využívat do 29. 2.
2016.
Mobilní verze Písecké bonusové karty byla
vytvořena v rámci projektu "Podpora činnosti
Svazku obcí regionu Písecko" podpořeného z POV
Jihočeského kraje 2014 za spolupráce Destinačního
managementu Písecko. Softwarové řešení vyvinula
společnost Intelis s.r.o.
• Destinační management Písecko
Písecký turistický web bodoval
v soutěži Zlatý erb
V hodnocení kategorie Zlatý erb 2015 – Turistika
o nejlepší turistickou prezentaci měst a obcí skončil
písecký web www.pisek.eu těsně na druhém místě. Odborná porota složená ze zástupců veřejné i akademické
sféry (Katedra cestovního ruchu VŠE Praha, Fakulta
informatiky a managementu University Hradec
Králové, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a další) ohodnotila u turistické
prezentace města Písek nejlépe zejména produkty
cestovního ruchu, prezentaci a databázi služeb pro
návštěvníky, historicko-společenské vymezení sídla,
srovnatelnost obsahu cizojazyčných stránek s českou
verzí a celkový dojem webové prezentace.
Soutěž Zlatý erb 2015 je každoročně vyhlašovanou
soutěží o nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí.
Kompletně nová podoba webové turistické prezentace
Písku www.pisek.eu byla spuštěna 1.10.2014 a je
spravována Destinačním managementem Písecko.
• Ing. Karolína Bočková
- Destinační management Písecko
Charitativní obchůdek
Nové "nepotřebky" zahájily svou obnovenou
činnost dne 8. března. Moc rády bychom
poděkovaly všem našim příznivcům za podporu, za
dobré slova a za radost z nového otevření. Za měsíc
březen jsme od Vás vybraly neuvěřitelných 6824
kusů a prodaly jich 2.887 kusů. Opravdu moc
díky. Spoustu oblečení jsme poslaly do Diakonie
Broumov, kde ho dále zpracovávají, takže u nás
opravdu nepřijde nic na zmar. Úspěšně se obnovila
i naše spolupráce s oblastní charitou a Městským
úřadem Písek, konkrétně se sociálním odborem.
První dítě, na které vybíráme, je Sonička Profantová z Písku. Pomáháte nám vybrat jí na velkou
trojkolku.
Rády bychom vyzvaly další rodiče, které pro
své zdravotně postižené dítě potřebují koupit
něco, co pojišťovna nehradí, nebo hradí jen
částečně. Přijďte, zavolejte, jsme tu pro vás a rády
pomůžeme. Dále také k nám můžete nosit plastová
víčka, shromažďujeme je, až budou potřeba.
Takže ještě jednou díky že nám pomáháte
pomáhat.
Kontakty na nás: Radka Velická, 724150378,
Radka Nádeníčková 731487903.
Milí spoluobčané,
vstupujeme do nejkrásnější části roku, ulice města
pomalu rozkvétají, lesy i parky se probarvují svěží
zelení. Alergici mé nadšení asi sdílet nebudou, ale
nemůžu si pomoci, příchod jara ve mně vyvolává optimismus a pocit nového začátku. Město se pomalu zbavuje nánosů zimního prachu. Každý den si všímám,
s jakou pečlivostí se řada majitelů domů a obchodů
věnuje úklidu chodníků i květinové výzdobě, a mám
z toho radost. Ulice ožívají zahrádkami, přijíždějí
první turisté.
A když jen tak letmo nahlédnu do květnových
programů, myslím, že jim máme co nabídnout.
Od 5 .5. – 10. 5. připravilo město Slavnosti svobody,
kdy si všichni připomeneme 70. let od konce 2.
světové války a přivítáme zde válečné veterány
a zástupce americké i ruské armády.
Občanská sdružení, i za podpory městského grantového systému, se v přípravě letošních akcí také velmi
činí. Už 2. května si díky tomu můžeme vyrazit, po
svých i na kole, v rámci Švejkovy padesátky, do malebného okolí Písku ve stopách Dobrého vojáka Švejka.
O týden později přivítáme účastníky mistrovství světa
belgických ovčáků, kteří předvedou své umění ve
sportovním areálu na břehu řeky Otavy.
Třetí květnový víkend potěší především rodiny
s dětmi. Písek ožije Cipískovištěm a pískovými
sochami. Program je nabitý, představí se tradiční
i netradiční sporty, písecké spolky a sportovní kluby.
Na Otavě mezi mosty budou závodit dračí lodě,
proběhnou různé turnaje a soutěže, organizátoři
připravili řadu koncertů, workshopů a společenských
akcí. Písek se zapojí do akce Noc literatury, naše město
navštíví norská velvyslankyně a plánuje se otevření
expozice sladovnictví.
Bude-li nám přát počasí, jehož nepřízeň si snad už
vybraly minulé ročníky, čekají nás všechny náročné,
ale i zábavné dny.
Naprosto ojedinělou akcí, kterou startujeme v rámci
Cipískoviště, je veřejná sbírka nepotřebných klíčů.
Ty můžete vhazovat do připravených husitských kádí.
Celá akce se stala leitmotivem letošní sezóny a my budeme zvát turisty z celé republiky, aby přijeli se svými
klíči naše snažení podpořit. Určitě i vy máte doma
nějaký ten klíč, který už dávno přestal sloužit svému
účelu. Přineste jej. Možná bude unikátní a stane se
základem vznikající sbírky klíčů Prácheňského muzea
nebo jen jako penězi vykoupená surovina pomůže
potřebným v Písku.
Konec května patří v Písku již tradičně amatérskému
divadlu. Šrámkův Písek představí to nejlepší v 54.
ročníku. Tomu se říká úctyhodná tradice. Ve spojení
s dalšími drobnými akcemi se zdá, že Písek bude
v květnu v jednom kole.
Proto vám přeji prosluněný a pohodový máj.
• Mgr. Eva Vanžurová – starostka města Písek
krátké zprávy
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Švejkova Padesátka Mistrovství světa FMBB 2015: 7.–10. května v Písku!
Start z Písku: průběžný od 8:00 do 10:00 hodin
z Palackého sadů (před hudebním pavilonem)
Start ze Strakonic: od 8:00 do 9:00 hodin od
plaveckého stadionu (za stadionem lze spustit lodě
na vodu pro vodáckou trasu)
Podrobnosti na www.josefsvejk.cz
• Marek Anděl – člen rady města
Světový kynologický svátek! Úplně poprvé v České
republice!
Sportovní i společenská událost, představení mnoha
psích sportů široké veřejnosti!
Celodenní zábava v lunaparku i pro děti! Prodejní
stánky nejen s kynologickými potřebami!
Sobotní galavečer pro veřejnost s rautem a bohatou
tombolou – jeho tváří a moderátorem je Jiří Mádl!
Show psovodů Policie ČR, včetně zásahu
z vrtulníku!
Ve dnech 7.–10. 5. 2015 se v České republice
úplně poprvé uskuteční mistrovství světa belgických ovčáků, a to konkrétně v jihočeském Písku!
Mistrovství světa belgických ovčáků a světová
výstava jsou největší sportovně kynologickou akcí
na světě. Psi budou závodit ve čtyřech sportovních
disciplínách – IPO (klasická kynologická sportovní
disciplína, v níž se soutěží ve stopě, poslušnosti
a obraně), agility (soutěže v překonávání parkúru
jsou jedním z nejrozšířenějších kynologických
sportů na světě), mondioring (jde o sport, kde
dvojice nejprve absolvuje poslušnost a skoky
a poté následuje velice náročná obrana s mnoha
neobvyklými prvky, jako je kousání do celotělového
obleku, hlídání předmětu, osobní obrana a další)
a obedience (specifická forma poslušnosti, kde pes
musí prokázat dokonalou ovladatelnost a souhru
s psovodem).
7. písecký autosalón
Oslavte s námi jubilejní 10. ročník DUHOVÉHO DIVADLA
V sobotu 2.května 2015
5. obnovený ročník tradičního turistického
pochodu - opět připraveny trasy dlouhé i krátké,
pro malé i velké, pro pěší, cyklisty, velocipedisty, ale
i pro vodáky.
- pořádá SOŠ a SOU Písek ve spolupráci s píseckými prodejci aut a výrobcem motocyklů JAWA
Místo konání: venkovní a vnitřní prostory SOŠ
a SOU Písek, Komenského 86
pátek 12.6.2015 14.00 až 20.00 hodin, sobota
13.6.2015 9.00 – 12.00 hodin.
Co uvidíte: poslední modely sedmi značek,
motocykly JAWA, Indian, možnost ukázkových
zkušebních jízd s vybranými modely vozů.
Součástí doprovodný program pro rodiče s dětmi
– skákací hrad, soutěž v couvání, soutěž o ceny
s Píseckým deníkem. Možnost občerstvení
v kavárně Pod lipami.
• Mgr Milan Rambous - ředitel SOŠ a SOU Písek
Brno, Pardubice, Semily, Praha, Ostrava. Nejen
z těchto měst k nám první červnový víkend zavítají
účinkující a hosté letošního jubilejního ročníku
celostátní přehlídky divadelních představení
waldorfských škol Duhové divadlo. Na čtyřech
kulturních scénách se 5. – 6. června představí
17 souborů základních a středních waldorfských
škol z celé ČR. Odehráno bude 23 představení
z ranku klasických divadelních her, což je jedním
z typických rysů přehlídky. Mezi tituly, na které
se v podání mladých herců můžeme těšit patří
např. Charleyova teta, Dům čtyř letor nebo Noc
na Karlštejně. Zastoupeny jsou komedie, drama
i pohádky. Nabídka je opravdu pestrá.
Letošní novinkou je doprovodný festival Divadlo na ulici. Po tři pátky centrum města ožije
vystoupeními profesionálních i poloprofesionálních
souborů. Kdo neznáte Cirkus Žebřík, LevoRuce,
Squadra Sua, Divadlo Studna či bublináře Václava
Strassera, nenechte si ujít jejich představení 22.
května, 29. května a 5. června v lokalitách Fügnerovo náměstí, Palackého sady, Náměstí Florián
a Bakaláře.
Na světové výstavě belgických ovčáků, která bude
probíhat souběžně s uvedenými sportovními disciplínami, se představí více než 800 jedinců tohoto
plemene, a to ve všech čtyřech jeho varietách:
malinois, tervueren, groenendale a lakenois.
Belgický ovčák je svou rychlostí, nasazením
a neutuchajícím temperamentem formulí jedna
kynologického sportu. Jde o sportovně všestranné
plemeno a jeho jedinci slaví úspěchy jak ve
sportovní kynologii, tak v mondioringu, agility,
obedience nebo dogfrisbee. Belgičtí ovčáci z České
republiky dosáhli v uvedených sportech řady
úspěchů na evropské i světové scéně.
Všechny informace o mistrovství najdete na www
stránkách a facebookovém profilu akce:
www.fmbb2015.com
https://www.facebook.com/fmbb2015
Závěr divadelní přehlídky bude patřit profesionálnímu hostu - Divadlu Minor a jejich představení
Bruncvík a lev (v sobotu 6.června.)
Sledujte duhové plakáty, kulturní program nebo
naše webové stránky www.duhovedivadlo.zssvobodna.cz.
Vstupné je na všechny divadelní události zdarma.
• Ing. Dagmar Hovorková – W sdružení Písek o.s.
Jihočeská hospodářská komora připravuje následující semináře:
Možnosti podpor pro podnikatele v období 2014-2020
organizuje Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s agenturou
Czechinvest a Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání
Termín: 12.5.2015, od 9 hodin
Místo konání:
Nábřeží 1. máje 2259 (Úřad práce ), Písek
Cena: zdarma
Daňový řád a daňová metodika
Přednáší: Ing. Václav Dvořák, Finvest Příbram s.r.o.
Termín: 25.5.2015, 9 – 13 hodin
Místo konání:
Nábřeží 1. máje 2259 (Úřad práce ), Písek
Cena: 990 Kč člen JHK, 1490 Kč ostatní
(cena je včetně 21% DPH)
Více informací: JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA,
Oblastní kancelář Písek, mobil: 608 572 253
email: [email protected]
informujeme
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Pilařištěm otevřela Sladovna bránu fantazii a hře pro ty nejmenší
Pilařiště se od března letošního roku stalo
nedílnou součástí písecké Sladovny. Velká herní
expozice pracuje s barvami a tématy inspirovanými dílem píseckého rodáka Radka Pilaře. Název
vzniknul spojením slov „Pilař“ a „hřiště“ a právě
o hru zde jde v prvé řadě.
Sladovna si je vědoma významu hry pro všechny
věkové skupiny. Přeje si být zdrojem pro malé děti
a jejich rodiče, a proto pro ně vytvořila fantastický
herní prostor - Pilařiště. Navrhli jsme expozici,
která nabízí aktivity a zážitky všech typů her.“
Pilařiště je pestrobarevná herní expozice určena
pro děti do 6ti let, která v nich má vzbudit zájem
o okolní svět díky tvarům, barvám a zvukům,
které rozvíjí dál jejich fantazii a jejich smysly. Celá
výtvarně herní expozice je navržena tak, aby v prvé
řadě působila jako veselá říše vjemů a barevných
hmatatelných podnětů.
Tvůrci tohoto prostoru se nechali inspirovat
prací italské lékařky a inovátorky pedagogického
stereotypu, Marie Montessoriové. Dala dětem
potřebnou volnost a šanci určit si vlastní hranice
a možnosti, z nichž nakonec vznikl velmi originální
vzdělávací nástroj.
Návštěvy si nezapomeňte rezervovat
První impulsy vzniku Pilařiště
První impuls k vytvoření Pilařiště našli jeho tvůrci
ve vídeňském dětském muzeum ZOOM, kde podobné expozici pro nejmenší mají v provozu již 20
let. O důvodech, které vedly k vytvoření Pilařiště,
říká Karey Rawistscher, kurátorka projektu: „Výzkum mozku posledních 20-30 let prokázal, že rané
dětství je pro rozvoj a schopnost učit se zásadní. Je
to doba, kdy se zakládá síť neuronů. Další vývoj
prokázal, že nejlepší způsob, jak rozvoj podpořit, je
skrz hru.
V Pilařišti byste jen těžko hledali slova nebo
„učební texty“. Zato tu najdete okouzlující místo
plné zvuků a barev. Krásné prostředí pro hru,
objevování, zkoumání světa pro děti do 6ti let.
Pilařiště není o stereotypu, zákazech ani nařizování.
Je to svět tvořivý a lákavý, který poradí dětem jak
nakládat s nově objeveným.
Barevná škála je inspirovaná právě již zmíněným
Radkem Pilařem a proč právě jeho dílem,
vysvětluje ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová:
„Galerie Sladovna je od svého založení spojena
s odkazem píseckého rodáka, Radka Pilaře. Když
jsme začali pracovat na koncepci expozici pro
nejmenší, nemohli jsme opomenout dílo člověka,
který se ve své tvorbě významným způsobem nejen
že věnoval celý život tvorbě pro děti“
Na projektu Pilařiště spolupracovala Sladovna
s vídeňským dětským muzeem ZOOM a s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.
Vernisáž výtvarně-herní expozice Pilařiště
Foto: Vít Kršul
Pilařiště je pro veřejnost otevřeno každý den,
kromě pondělí. Jeho návštěvu je třeba si předem
zarezervovat (telefonicky 387 999 999, emailem na
[email protected]) na jeden ze 4 prohlídkových
bloků, z nichž každý trvá celkem 75minut. Prohlídkové bloky jsou v následujících časech - Časový
Blok A 9:00 až 10:30; časový blok B 10:30 až
12:00; časový blok C 15:00 až 16:30; časový blok
D 16:30 až 18:00.
• Ing. Dana Tučková – Sladovna o.p.s.
Část zrekonstruovaných prostorů Sladovny se otevře
návštěvníkům díky nové stálé Expozici Sladovnictví
Letos v květnu otevírá Sladovna další zrekonstruovanou část budovy. V jejích prostorách se už
nyní pomalu připravuje na své první návštěvníky
nová stálá Expozice Sladovnictví.
Sladovnictví je nová expozice galerie Sladovna
v Písku věnovaná přípravě sladu pro pivovarnické
účely. Jako hlavní cíl této expozice je zachování historického a kulturního dědictví Jihočeského kraje
a zlepšení jeho využívání pro rozvoj cestovního
ruchu. Rekonstrukce Hvozdu sladovny, v níž se
expozice nachází, citlivě navázala na industriální
charakter památky a propojuje prvky historické
části s novými úpravami. Expozice Sladovnictví
vytváří novou prohlídkovou trasu a je navržena tak,
aby se návštěvníci seznámili s rekonstruovanými
částmi sladovnické technologie pomocí zábavných
a naučných příběhů.
Galerie Sladovna je prostor pro celou rodinu
a právě díky nové expozici Sladovnictví se přiblíží
další – z našeho pohledu zatím trochu opomíjené
- části návštěvníků, a tou jsou muži.
• Ing. Dana Tučková – Sladovna o.p.s.
Prohled do topeniště. Foto: Tom Droppa
Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015
Vážení občané,
dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2012, o místních poplatcích ve městě Písku, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 7/2012 o místních poplatcích ve městě Písku, je stanovena povinnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad) pro rok 2015 do 01.06.2015. Složenky byly dány do expedice dne
17.04.2015. Roční částka poplatku je Kč 490,-- na poplatníka.
Poplatek lze uhradit:
1. Bezhotovostním převodem
•
č. účtu: 7579400207/0100, Komerční banka Písek.
•
V.S. individuální pro poplatníka, dle zaslaných složenek (symboly
je možné zjistit či ověřit také na finančním odboru MÚ Písek, Velké náměstí
114, II. patro, tel. 382 330 280, 382 330 220).
2. Platbou v hotovosti
Poplatek lze platit na základě doručené složenky na poštách nebo na podatelnách MÚ Písek.
Adresy podatelen
•
Písek, Velké náměstí 114
•
Písek, Budovcova 207
• Bc. Romana Houzarová - odbor finanční
informujeme
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
SLAVNOSTI SVOBODY – PÍSEK 2015
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války byl
ve městě Písku přichystán seriál akcí k připomínce
událostí roku 1945. Na přípravě akcí se podílejí
Buddies Písek, Centrum kultury Písek o.p.s., Český
svaz bojovníků za svobodu, Město Písek, Kozlovna
U Plechandy, Společnost pro dobré soužití a řada
dalších partnerů.
PROGRAM 1. - 10. května 2015
pátek 1. května
9:00 stadion Atletika: Běžecký závod Písecký
kilometr O POHÁR 5. KVĚTNA
sobota 2. května
9:00 Cyklistický závod Galaxy Cyklošvec maraton
O POHÁR 5. KVĚTNA
pondělí 4. května
18:00 kino Portyč: filmový dokument Čas zrady,
čas naděje, Potomci a předkové I. – události let
1937–1942 (63 min); vstupné 30 Kč
úterý 5. května
Jak hodnotili rok 1945 Písečáci „ROK PO TÉ“
podle oslav osvobození z r. 1946
12:00 Slavnostní zvonění z věže děkanského kostela, čestné stráže a položení květin u pomníků
15:00 Přijetí válečných veteránů a hostů starostkou
města
16:00 Velké náměstí před radnicí: Pietní vzpomínka na 2. revoluci k obnovení ČSR
16:45 hotel CITY: Vernisáž putovní výstavy
Obrana a zánik Československa v létech 1938–
1939, boje 1. Čs. obrněné brigády
17:45 věž děkanského kostela: Slavnostní fanfáry
18:00 Palackého sady: Vystoupení Swing Bandu
Tábor
středa 6. května
17:00 Na Štychu: Oslava osvobození města Písku
Americkou armádou u památníku 4. obrněné
divize
18:00 kino Portyč: filmový dokument Vzplanutí ohně, Potomci a předkové II. – události let
1942–1945 (69 min), vstupné 30 Kč
čtvrtek 7. května
17:00 koncertní síň Trojice: Beseda se sestrou
Arnošta Lustiga, vstupné 40 Kč
19:00 Oslov: Pietní vzpomínka na tragické události
okupace, odjezd autobusu z parkoviště u Kulturního domu v Písku v 18:30
pátek 8. května
státní svátek DEN VÍTĚZSTVÍ
9:00 Zátavský most: Připomenutí postu hlídky na
demarkační čáře
10:00 Pietní vzpomínková akce u pomníků obětí
války v Písku, začátek u pomníku letců RAF v Palackého sadech, ca v 10:15 z Fügnerova náměstí
odjezd autobusu na Lesní hřbitov a sídliště Portyč
12:00 Podolský most: Připomenutí postu
průzkumné jednotky americké armády
15:00 Bernartice: Pietní vzpomínka na tragické
události okupace, odjezd autobusu z parkoviště
u Kulturního domu v Písku ve 14:15
sobota 9. května
Písek slaví 70. výročí ukončení 2. světové války
Alšovo náměstí
9:00–13:00 h - Prezentace aktérů 2. revoluce v roce
1945 a dnes (AČR, AZ, PČR, Hasiči, KVH)
- Prezentace škol a sportů
- Výstava „Obrana a zánik ČSR“
- Hry pro děti, ukázky zbraní, polní kuchyně
s polévkou za 1 K apod.
9:30, 11:30, 12:30 SUDARUŠKA – soubor
ruských národních a vojenských písní
10:00 Honza Vyčítal & Greenhorns - koncert
Retro Tour 2015
17:30-19:00 koncert SEMTAM – bluegrass
19:30 koncert Benjamin’s Clan – pipers energy
folk-rock
u Kamenného mostu
14:00–17:00 ZÁBAVNÝ PROGRAM – tematická
hudba (jazz, swing aj.), jeepy, doprovodný program
i pro děti
neděle 10. května
16:00 u Zemského hřebčince: Odhalení památníku
setkání armád, křest brožury „Osvobození Písku“
a autogramiáda autora Richarda Prause
odjezd autobusu k hřebčinci v 15:30 z autobusové
zastávky v Budovcově ulici, po ukončení autobus
pojede zpět na Velké náměstí
Od 15:30-17:00 bude v této oblasti také krátkodobá úplná uzavírka místní komunikace v úseku od
Restaurace Na Kocourku po firmy STK ATOS.
16:00 děkanský kostel: Koncert Sboru přátel zpěvu
z Karviné
17:00 Velké náměstí: Setkání spojenců v Písku
- symbolický PŘÍPITEK PO 70 LETECH
18:00 Divadlo Fráni Šrámka: vystoupení Ústřední
vojenské hudby.
Změna programu vyhrazena
Návrh na pronájem prostor sloužících k podnikání
ve vlastnictví města (zveřejněno do 13.05.2015):
• záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově čp. 97, Heydukova ul. v Písku, která je
součástí pozemku – stavební parcely parc. č. 122 v k.ú. Písek,
• záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově čp. 2404, nábřeží 1. máje v Písku, která je
součástí pozemku – stavební parcely parc. č. 4189 v k.ú. Písek,
• záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově čp. 108, Karlova ulice v Písku, která je
součástí pozemku – stavební parcely parc. č. 134 v k.ú. Písek,
• záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově čp. 1954, Truhlářská ul. v Písku, která je
součástí pozemku – stavební parcely parc. č. 3723 v k.ú. Písek,
• záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání č. IV/454 v budově čp. 454, Čechoa ul. v Písku, která
je součástí pozemku – stavební parcely parc. č. 6456 v k.ú. Písek,
• záměr pronájmu garáže č. 1 v budově čp. 2023, Kollárova ulice v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely parc. č. 3857 v k.ú. Písek.
Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách města www.mestopisek.cz nebo na úřední desce
městského úřadu. • Jana Adamová, odbor správy majetku
Písek se zapojí do projektu
Smart City
Město Písek se stane součástí projektu Smart City.
Na svém zasedání o tom rozhodli zastupitelé města.
Koncept Smart City vznikl jako reakce EU na
značnou urbanizaci měst, a je do značné míry také
dalším vývojovým krokem Regionální politiky EU.
Tato se doposud soustředila na podporu regionů
a města byla brána především jako administrativní
centra těchto regionů.
Ideovým dokumentem celého projektu je
Modrožlutá kniha, která zahájí další rozpracování
konceptu Smart City v Písku. „Smart City by
mohlo městu i podnikatelům umožnit získávání
dotací. To je důležitým argumentem, protože je
pravděpodobné, že po roce 2020 bude možné
čerpat dotace pouze na řešení spojená mimo jiné
právě se Smart konceptem,“ vysvětluje místostarosta Josef Knot.
Projekt pomůže občanům města i soukromníkům.
S využitím moderních technologií se budou realizovat konkrétní projekty přínosné pro podnikatele
i pro samotné město. Cíle projektů jsou mimo
jiné zlepšení kvality života obyvatel města i rozvoj
turistického ruchu.
Nedílnou součástí je také úspora energií a zlepšení
životního prostředí ve městě, především v rámci
projektů udržitelné dopravy, energetiky budov,
řízení lokálních sítí atd.
Město nad konkrétními projekty naváže účinnou
spolupráci průmyslem i univerzitami. Hlavními
partnery projektu bude Schneider electric CZ,
E.ON Česká republika, E.ON Enregie a Technologické centrum Písek.
• Bc. Kristýna Barchini – tisková mluvčí
Písek, 15.-17. května 2015
HLAVNÍ BODY PROGRAMU
pátek 15. května
8-12 h ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ píseckých škol
9-18 h HRAJEME SI NA CIPÍSKOVIŠTI v parku
17 h HUSITÉ (z písku) V PÍSKU – vernisáž u mostu
20 h MICHAL PROKOP a FRAMUS 5 v parku
sobota 16. května
8-16 h ROBOTEM ROVNĚ aneb autíčka v parku
10-16 h DRACI MEZI MOSTY – hlavní závod
13-17 h POCHOD POHÁDKOVÝM LESEM
v parku Na Trubách
17 h SLADOVNICTVÍ – otevření expozic ve Sladovně
od 19:30 h BAREBONE, HORKÝŽE SLÍŽE
– koncerty v parku
neděle 17. května
13-17 h soutěž ŽELEZNÝ HASIČ u Kulturního domu
15 h MALÝ PÁN – premiéra loutkového filmu
v kině Portyč
13-18 h DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE na
ostrově
18 h STRINGS – koncert k 20. výročí kapely
v parku
Dále v průběhu víkendu: tvůrčí dílny, vystoupení
píseckých souborů, promítání filmů s tématikou
husitství atd.
Podrobný program na www.cipiskoviste.cz
a v letácích akce, které jsou k dispozici na podatelnách MÚ, ve Sladovně, v Kulturním domě
a v Městské knihovně.
informujeme
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
Charitativní sběrné kontejnery na oděvy a textil
Město Písek ve spolupráci s Českým
červeným křížem již několik let
zajišťuje pro občany sběr použitých
oděvů a textilu pomocí sběrných
kontejnerů na textil. Kontejnery na
sběr textilu jsou červené barvy a jsou
označené logem Českého červeného
kříže.
V rámci ČR bylo v roce 2014 sesbíráno více jak 2 900 tun použitých
oděvů a textilu. Město Písek z tohoto
množství přispělo cca 73 tun. Na
charitativní účely bylo neziskovým
organizacím předáno více jak 100
tun vytříděných oděvů a textilu dle
jejich požadavků. Zbylý textil se
zpracovává, a to zejména na výrobu
čistících hadrů, dále pak na výrobu
geotextilií, izolací a k opětovné
výrobě oděvů.
U použitých oděvů a textilu,
určených pro charitativní účely je
velmi důležitá jejich čistota. Proto
bychom chtěli požádat občany - chcete-li přispět, odkládejte do těchto
speciálních kontejnerů použité oděvy
a nepotřebný textil zabalený do
igelitových tašek nebo pytlů. S oděvy
a textilem je totiž ručně manipulováno a navíc volný textil se může
znehodnotit.
Do kontejnerů patří veškeré
nepotřebné oděvy a ošacení, ložní
prádlo, záclony, bytové textilie,
ručníky, ubrusy a párovaná nositelná
obuv. Do těchto kontejnerů naopak
nepatří výrazně znečištěné nebo
mokré oděvy a textil, koberce,
matrace, molitan, stany, spací pytle,
netextilní materiály apod. Je třeba si
uvědomit, že s tímto materiálem bude
při zpracování ručně manipulováno.
V rámci zlepšení služeb obyvatelstvu
je možnost tato stanoviště rozšířit
o další lokality, kde v současné
době ještě tyto kontejnery nejsou.
Případné návrhy na umístění těchto
kontejnerů je možno adresovat odboru životního prostředí MěÚ Písek.
• Roman Mára, odbor životního
prostředí MěÚ Písek
Kontejnery na oděvy a textil jsou ve městě Písku umístěny na těchto stanovištích:
Dvořákova ulice
ulice Na Rozhledně
Jablonského ulice
Václavské náměstí
Erbenova ulice
ulice Salátova, Smrkovice
Mírové náměstí
parkoviště u Hypermarketu Albert (kontejner Diakonie Broumov)
ulice Jaromíra Malého
Sběrný dvůr Logry (ul. Otakara Jeremiáše)
ulice Dr. Milady Horákové
Sběrný dvůr u Václava (Zátavské nábřeží)
Rašínova ulice
Sběrný dvůr Portyč (Topělecká ulice)
Budovatelská ulice
Sběrný dvůr na Hradišti (Ouzká ulice)
Nádražní ulice
Sběrný dvůr u Kompostárny (ul. U Smrkovické silnice)
Klostermannova ulice
Nabídka na obsazení bytů - město Písek
na základě usnesení rady města ze dne 16.04.2015 vyhlašuje
výběrové řízení (do 01.06.2015)
na obsazení bytů s nabídnutou výší nájemného:
• č. 27 v budově čp. 1962, Budějovická ul. v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 725/1 v k. ú. Písek o velikosti 1+0,
• č. 3 v budově čp. 415, Vinařického ul. v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 5795 v k. ú. Písek o velikosti 1+1,
• č. 3 v budově čp. 400, Přemyslova ul. v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 5821 v k. ú. Písek o velikosti 1+1,
• č. 9 v budově čp. 336, Dvořákova ul. v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 2521/1 v k .ú. Písek o velikosti 2+1,
• č. 24 v budově čp. 435, Na Pěníku v Písku, která je součástí pozemku
– stavební parcely č. 5801 v k. ú. Písek o velikosti 3+1.
Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách města www.mestopisek.cz
nebo na úřední desce městského úřadu.
• Jana Adamová, odbor správy majetku
Již je to řádka let, kdy jsme čtenáře našeho zpravodaje seznamovali
s příběhy, které v té době řešila přestupková komise Městského úřadu Písek.
Doba se změnila, přestupková komise zanikla a místo ní dnes veškeré
přestupky řeší správní orgán našeho úřadu. Přesto jsme se rozhodli navázat
na minulé a prostřednictvím Bédy Přestupníčka chceme naše čtenáře opět
seznamovat s příběhy, které se v našem městě udály.
Žárlivec
Příběh, který přistál Beďovi
Přestupníčkovi na jeho stole nebyl
ničím nijak zvláštním v jeho mnoholeté praxi. Přesto se nad ním zastavil
a otevřel si naučný slovník. V něm si
přečetl a osvěžil, co slovo „žárlivost“
v sobě obnáší. Žárlivost se projevuje
v různých intenzitách, od občasné slabé chvilky až k dramatickým formám,
na které pamatuje i přestupkový
zákon. A to je právě ten okamžik
a ta situace, které v příběhu žárlivosti
mladého pana Ivana vyvstaly.
Ivan se seznámil s Monikou zcela
náhodně, tak jak to zpravidla bývá,
na jednom hudebním koncertu pod
širým nebem. Večer utekl jako voda
a najednou si uvědomili, že se budou
muset rozloučit. „Ještě tě doprovodím
domů“, prohlásil Ivan a pomalou
chůzí ruku v ruce doprovázel Moniku
až před její dům. Následovalo krátké
pozdravení, políbení doplněné
Ivanovou prosbou: „Mončo, dáš mi
své číslo?“ Monika souhlasila a oba
dva si vyměnili svá telefonní čísla
s tím, že si zavolají.
Pak už vše mělo obvyklý průběh a po
několika telefonátech, esemeskách
a schůzkách, mezi Ivanem a Monikou
vznikl hlubší vztah. Tento vztah
vydržel Ivanovi a Monice necelý
rok. Najednou to mezi nimi počalo
skřípat, Monika na smluvenou
schůzku nepřišla, nebrala telefony
a nedala o sobě Ivanovi vědět.
Ten plný vzteku a oné „žárlivosti“
situaci řešil s kamarády mocným
popíjením jeho oblíbeného „bahýnka“
a prokládal to nějakou kořalkou.
A v této době, kdy zcela propadl
pití, se mu Monika ozvala. Chvějící
rukou zvedl telefon se známým číslem
a tiše do něho hlesl: „Ahoj Mončo,
to jsem rád, že si se konečně ozvala,
co je s tebou?“ Odpovědí na druhé
straně telefonu bylo dlouhé mlčení
a pak slova Moniky, která jej zcela
uzemnila: „Hele Ivane, už jsem ti
to měla říct dávno, ale s tebou jsem
skončila. Zapomeň na mně a nech
mě bejt.“ Pak už nic víc. Ivan byl jak
opařený. Není ani třeba popisovat, co
ten den u Ivana následovalo. Když se
druhý den po hodně velké kocovině
probudil, začal Ivan přemýšlet. „Kde
vůbec ta Monika může bejt, kam
zmizela?“ Uvědomil si, že ji skutečně
již delší dobu ve městě neviděl
a kamarádi také ne.
Až jednoho dne, když jel na kole ze
své práce a zastavil se „na jedno“, se
k němu přitočil kámoš Sváťa a řekl:
„Člověče, viděl jsem včera ve Stodole,“
to byla jedna z místních palíren, „tvoji
Monču. Nějak se mně nezdála, je
úplně jiná a odvážel si ji vodsud Jarda
Plíva“.
Po této informaci si Ivan poručil ještě
nějaké pivko navíc a uzrála v něm
myšlenka, že se zajede za Monikou
podívat. Nasedl na kolo a vyrazil.
Po několika stech metrech spatřil
přízemní domek žluté barvy. Chvilku
si dům prohlížel, všiml si zvonku,
a tak jej vší silou zmáčkl. Když se
nikdo neobjevil, zazvonil znovu.
Zvonění bylo delší, a když se nesetkalo
s odpovědí, pověsil se Ivan na zvonek
celou svou silou a zvonil nepřetržitě
několik minut. Vypitý alkohol, zlost
a hlavně žárlivost počaly v Ivanovi
pracovat. Opřel o dřevěnou branku
před domem a začal s ní mocně
cloumat. Najednou zjistil, že vrátka
vylomil z pantů. Ve vzteku je vzal
a vší silou hodil proti domu. Ozval
se ohlušující řinkot rozbíjejícího se
skla. Ivan strnul. Uvědomil si, že své
jednání přehnal. Pozorně se rozhlédl
kolem domu, a když zjistil, že nikdo
nikde není, nasedl na kolo, a jak
k domu rychle přijel, ještě rychleji od
něho odjel.
Netrvalo dlouho a policii se podařilo
Ivana dopadnout. Při svém výslechu
nezapíral a vše podrobně popsal. A tak s Ivanovým přiznáním,
pořízenou fotodokumentací rozbitých
dveří a výslechy svědků dospěl
celý přestupkový spis na stůl Bédi
Přestupníčka. S Ivanem bylo dohodnuto, že škodu, kterou svým jednáním
způsobil, majiteli domu uhradí. I při
samotném projednávání přestupku
bylo na Ivanovi vidět, že si své jednání
uvědomil, a v závěru jednání uvedl,
že to, co provedl, bylo zcela zbytečné,
pouze vyvolané jeho žárlivostí k Monice. Po jeho skončení si Béďa jen tak
pro sebe prohodil, že to byl zase po
dlouhé době přestupce, který věděl, že
to, co provedl, bylo nezákonné a zcela
zbytečné. Na desky spisu k poznámce,
co je žárlivost ještě připsal: „ Ivan je
hodný, snaživý a žárlivý. Ale léčí se“.
kulturní přehled
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
SLADOVNA PÍSEK
Adresa: Velké nám. 113, 397 01 Písek, Tel.: 387 999 999, E-mail: [email protected],
www.sladovna.cz, Galerie otevřeny: úterý – neděle 9.00 – 17.00 hodin
Dospělí: 90 Kč, děti (od 2 do 15 let) a senioři nad 65 let: 60 Kč, rodinné vstupné: 230 Kč
(dva dospělí, max. 3 děti), držitelé průkazu ZTP zdarma (mimo workshopů)
PILAŘIŠTĚ – stálá expozice
Vstupné: úterý-neděle pouze na objednávku.
Výtvarně - herní expozice pro děti do 8 let.
do 31. 5.
STROJ ČASU...
Interaktivní výstava pro děti na motivy knihy Historie Evropy české ilustrátorky Renáty Fučíkové.
neděle 10. 5. od 14.00 do 16.00 h
WORKSHOP PRO CELOU RODINU: MAMUT NA
PIVU
Jak jedli lidé v průběhu historie a jaké měli chutě?
Připravili jsme pro Vás pokračování oblíbeného
workshopu o přírodě, bylinkách, gastronomii. Vstupné: 60 Kč za osobu, rodinné 150 Kč (2dospělí
a min 1 dítě). Rezervace nutná do pátku 8. 5. na
tel.: 387 999 999
úterý 12. 5. od 18.00 h
LiStOVáNí.cz: Odpad (Andy Mulligan)
Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela a Jiří
Suchý z Tábora (alt. Věra Hollá). Vstupné: dospělí
80 Kč, děti do 15 let: 40 Kč, rodinné: 200 Kč/2
dospělí + 1 a více dětí
čtvrtek 21. 5. od 9.00 h
PARTITURA PANA TAKTOVKY
Hudební agentura Pavly Ondřichové Trefné ve
spolupráci Sladovna o.p.s. uvádí cyklus hudebněvzdělávacích pořadů pro děti a mládež. Vstupné:
60 Kč.
sobota 23. 5. od14.00 do 15.30 h
LiStOVáNí.cz: Lichožrouti (Pavel Šrut a Galina Miklínová)
Účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram a Tomáš
Drápela.
úterý 21. 4. – neděle 24. 5., vernisáž v úterý
21. 4. od 17.00 h
FRANTIŠEK DOUBEK: ČESKÁ STÁTNOST
- VÝBĚR Z DÍLA K NEDOŽITÝM 75. NAROZENINÁM
Komorní výstava je věnována vzpomínce na
renesančního umělce, který svojí tvorbou
překročil nadregionální úroveň a významně
reprezentoval město Písek a Milevsko u nás
ROCK CLUB BAR
i v zahraničí. Vernisáž se koná v úterý 21. 4. od
17.00 h.
pátek 15. 5. od 9.00 do 18.00 h
CIPÍSKOVIŠTĚ VE SLADOVNĚ
„výtvarné workshopy pro děti + sladovnictví pro
tatínky“
PÁTEK:
14.00 – 17.00 h - Šikovní výtvarníci - výtvarné
dílny + Workshop: Výroba mandaly;
SOBOTA:
09.00 – 12.00 h - Šikovní výtvarníci - výtvarné
dílny
14.00 – 17.00 h - Šikovní výtvarníci - výtvarné
dílny
10.00 – 16.00 h - Workshop: Výroba mandaly
13.00 h - vystoupení Flashdance Labuť
Během celého doprovodného programu
proběhne na nádvoří Sladovny výstava fotografií
sladoven blízkého okolí a návštěvníci budou mít
možnost občerstvit se u stánku s pivem Svijany.
sobota 16. 5. v 17.00 h Sladovna slavnostně
otevře novou stálou expozici Sladovnictví.
Vstupné na výtvarné dílny 35 Kč, na workshop
zdarma.
pondělí 18. 5. – neděle 7. 6. Nádvoří
Sladovny
DIVADLO JE VŠUDE
U příležitosti 10. ročníku Duhového divadlo ožije
město nejrůznějšími divadelními žánry a formami, na ulici i na jevištích.
úterý 26. 5. – čtvrtek 28. 6., vernisáž v úterý
26. 5. v 17.00 h
SVOŠF A FAMO PÍSEK: CESTA DO DUŠE ANIMACE
Výstava výtvarných návrhů animovaných filmů
studentů SVOŠF Písek a FAMO v Písku.
pátek 29. 5. – neděle 31. 5.
WORKSHOP: MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Pod odborným vedením německé lektorky Karin
Ostermeier Leeb se seznámíme s volnou tvorbou (bez gutty) na hedvábí. Maximální počet
účastníků: 10. Více informací na [email protected]
seznam.cz
KAVÁRNA U VAVŘINY
Adresa: Pražská 147/2,
397 01 Písek
Tel.: 606 769 956
Adresa: Soukenická 171, Písek
tel.: 382 210 660, 608 971 221,
e-mail: [email protected],
www.uvavriny.cz
8. 5. - ŠUTR (Rock-Hard Rock - Písek)
16. 5. - ABSOLUTNÍ VŠECHNO (Punk-Rock Milevsko) a Singhaia (Grunge-Lo-Fi - České
Budějovice)
23. 5. - BALAMUTA (Hardcore-Thrash - Pacov)
a MERESIEW (Metal-Hardcore - Tábor)
Vstupné na všechny kapely 40 Kč, začátek
akce vždy od 20.00 h
čtvrtek 21. 5. od 20.00 do 22.00 h
ŽAMBOŠI + JIŘÍ SMRŽ/ANEB FOLKOVÝ VEČER
Žamboši pocházejí ze Vsetína, jsou skvělí muzikanti a navazují na nejlepší tradici našeho
folku. Hudební cenou Anděl ověnčené trio
s hudebně propracovanými písněmi a chytrými texty, valašský folk s příměsí šansonu a jejich host, písecký rodák Jiří Smrž, také Anděly
oceněný folkový písničkář a básník.
DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA
Adresa: Tylova 69/8, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 713.
Předprodej vstupenek v KD a při každém přestavení, pokud je pokladna
v provozu. Divadlo je otevřeno 1 hodinu před začátkem každého představení.
pondělí 4. 5. od 19.30 h
HRDÝ BUDŽES/Irena Dousková / Divadlo A.
Dvořáka Příbram. Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila
Vlčková / Marcela Šiková, Libor Jeník. Vstupné:
300 Kč, on-line prodej. Délka představení: 165
minut včetně přestávky.
středa 6. 5. od 18.00 h
PŘÁTELSTVÍ JE SOUČÁST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ
/J. Werich / ZŠ a MŠ J. K. Tyla v Písku. Školní
akademie. Přehlídka tvořivé činnosti žáků ke
Dni matek. Vstupné: 80 Kč.
neděle 10. 5. od 18.00 h
KONCERT ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ HUDBY
V rámci akce Slavnosti svobody. Vstup zdarma.
úterý 12. 5. od 17.00 h, Divadlo Fráni
Šrámka Hudební matiné KONCERT
JIHOČESKÉHO VIOLONCELLOVÉHO ORCHESTRU - Účinkují žáci, absolventi a vyučující
pod vedení Ilony Průšové. ZUŠ Otakara Ševčíka
Písek / ZUŠ Třeboň / ZUŠ Velešín/ZUŠ Františka
Pišingera Trhové Sviny/ZUŠ Vítězslava Nováka
Jindřichův Hradec/ ZUŠ Oskara Nedbala Tábor.
Program je velmi pestrý, uslyšíte více než dvacet
skladeb, a to od Beethovena po Koeppena! Vstupné: návštěvníci na 65 let a děti do 15 let 80
Kč, ostatní 100 Kč.
středa 20. 5. od 19.30 h/ A / Klicperovo
divadlo Hradec Králové VELKÁ MOŘSKÁ
VÍLA/David Drábek. Pokračování úspěšné
komedie Jedlíci čokolády, která se stala Českou
hrou roku 2011 v rámci udílení Cen Alfréda Radoka, o osudech tří sester Rózy, Heleny a Valérie.
Režie: David Drábek Hrají: Hrají: Pavla Tomicová,
Isabela Smečková Bencová, Pavlína Štorková,
Jiří Zapletal, Jan Vápeník, Jan Sklenář nebo
Vladimír Polívka, Jan Bílek a další. Vstupné: 300,
280, 260 Kč, volný doprodej, on-line prodej.
Délka představení: 2.30 h s přestávkou.
pátek 22. 5. od 11.00 h
JABLOŇOVÁ PANNA / Základní škola Svobodná
a Mateřská škola Písek
Závěrečné absolventské eurytmické představení
pohádky na motivy K. J. Erbena. Z části v próze
a z části ve verších Vlasty Šimkové. Délka
představení: 45 minut. Vstupné: 60 Kč.
pátek 22. 5. od 18.30 h
ŽIVOT DUŠE V KOLOBĚHU ROKU / Základní
škola Svobodná a Mateřská škola Písek
Závěrečné absolventské představení studentek
Eurytmického vzdělávání. Délka představení:
cca 75 minut. Vstupné: 120 Kč, studenti
a důchodci 80 Kč.
Více informací na www.eurytmie.cz
čtvrtek 28. 5. od 19.00 h
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK / Sergeart Praha
Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová dvě hlavní
postavy zcela nové inscenace Bláznivý Petříček
pod režijní taktovkou Petera Serge Butka na motivy filmu legendy francouzské kinematografie
Jeana Luka Godarda.
Vstupné: 390 Kč, on-line prodej.
ŠRÁMKŮV PÍSEK
54. ročník Šrámkova Písku se uskuteční ve
dnech 29. – 31. 5. celostátní přehlídka experimentujícího divadla 2015
pondělí 1. 6. od 19.30 h/ B
EVA TROPÍ HLOUPOSTI / Fan Vavřincová / Divadlo Na Fidlovačce Praha
Divadelní verze slavné filmové komedie
z třicátých let. Režie: Martin Šimák, Hrají: Marie
Doležalová, Denny Ratajský, Aneta Krejčíková,
Ludmila Molínová, Martina Randová, Pavel
Nečas, Zdeněk Maryška, Daniel Rous, David
Hák, Lukáš Rous, Vstupné: 330, 310, 290 Kč, volný doprodej, on-line prodej. Délka představení:
140 minut
DDM PÍSEK
Adresa: Švantlova 2394, 397 01 Písek
Tel.: 382 201 316, www.ddmpisek.cz
sobota 16. 5. od 13.00 do 17.00 h
POHÁDKOVÝ LES
Dům dětí a mládeže a spolek Tábornický Klub
Písek spolu pořádá v rámci Cipískoviště tradiční
Pohádkový les. Čeká vás stezka pro děti plná pohádkových bytostí, zábavných úkolů a sladkých
odměn. as: od 13.00 do 17.00 h, místo konání:
Start/cíl v parku Na trubách, cena: 50 Kč
přehlídka. Výstava výrobků kreativních kroužků,
ukázka živých zvířat, výrobky z 3D tiskárny,
plastikové a létající modely. Možnost vyzkoušet
si na živo playstation a DDR, airsoft střelnici,
florbal, hry a hlavolamy.
Čas: od 14.00 do 19.00 h, místo konání: Divadlo
Pod čarou
pátek 22. 5. od 14.00 do 19.00 h
KROUŽKY NA ŽIVO
Hravé odpoledne s Domem dětí a mládeže
v Písku. Předvedení celoroční činnosti kroužků
Balet, Zvoneček, Kytary, Historický šerm,
Tanečky pro nejmenší, Country tance, Gymnastika, Aikido a na konec Módní „recyklo“
sobota 30. 5. od 19.00 do 24.00 h
MUZEJNÍ NOC
Vystoupení pěveckého sboru Sborissimo
a skupiny historického šermu Klíč a meč jako
součást programu Muzejní noci v Prácheňském
muzeu. Čas: od 19.00 do 24.00 h, místo konání:
Prácheňské Muzeum v Písku.
kulturní přehled
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
KINO PORTYČ
Adresa: Čechova 406, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 711, po 17.00 h 382 734 720.
Předprodej vstupenek v KD a při každém přestavení, pokud je pokladna v provozu. Kino je otevřeno 1 hodinu před začátkem každého představení.
čtvrtek 30. 4. od 17.30 a od 20.00 h, pátek
1. 5. od 17.30 h
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD (The Second Best Exotic Marigold Hotel), USA/V. Británie
Premiéra, komedie, do 12 let nevhodný/ titulky/
122 minut/ vstupné: 110 Kč
pátek 1. 5. od 15.00 h
Film za sváteční vstupné!
ZVONILKA A TVOR NETVOR (Legend of the
NeverBeast), USA rodinný animovaný, mládeži
přístupný/ český dabing/ 76 minut/ vstupné
pouze 50 Kč pro všechny!
pátek 1. 5. od 20.00 h, sobota 2. 5. od 16.30
a od 20.00 h
AVENGERS: AGE OF ULTRON, USA Premiéra,
akční sci-fi, 3D projekce, do 12 let nevhodný/
český dabing/ 150 minut/ vstupné: 160Kč
neděle 3. 5. od 20.00 h AVENGERS: AGE OF ULTRON, USA, Premiéra, 3D
projekce, akční sci-fi, do 12 let nevhodný/ titulky/
150 minut/ vstupné: 160 Kč
pondělí 4. 5. od 18.00 h
Filmové dokumenty z NFA promítané v rámci akce
Slavnosti svobody Písek 2015, V květnu 1945...
- povstání proti nacistické okupaci exkluzivní
dobové záběry (9 minut) – filmový týdeník ČAS
ZRADY, ČAS NADĚJE, POTOMCI A PŘEDKOVÉ I.,
dokument, mládeži přístupný/ česká verze/ 63
minut/ vstupné: 30 Kč
úterý 5. 5. od 20.15 h
Kino jinak/balet MARNÁ OPATRNOST, přímý
přenos baletu, PŘÍMÝ PŘENOS Z KRÁLOVSKÉHO
BALETU V LONDÝNĚ (ROYAL OPERA HOUSE) Vstupné: 250 Kč, návštěvníci nad 65 let a děti do 15
let 200 Kč.
středa 6. 5. od 18.00 h
Filmové dokumenty z NFA promítané v rámci akce
Slavnosti svobody Písek 2015, V květnu 1945...
- povstání proti nacistické okupaci exkluzivní dobové záběry (9 minut) – filmový týdeník, VZPLANUTÍ OHNĚ, POTOMCI A PŘEDKOVÉ II. – ARCHIVNÍ
DOKUMENT, dokument, mládeži přístupný/ česká
verze/ 69 minut/ vstupné: 30 Kč
středa 6. 5. od 20.00 h
RYCHLE A ZBĚSILE 7 (Fast &Furious), USA, akční,
do 12 let nevhodný/ titulky/ 140 minut/ vstupné:
110 Kč
čtvrtek 7. 5. od 8.00 h
Divadelní centrum Praha – školní představení
čtvrtek 7. 5. od 17.30 a od 20.00 h, pátek 8.
5. od 17.30 h JE PROSTĚ BÁJEČNÁ (She is Funny..), USA,
premiéra, komedie, do 15 let nevhodný/ titulky/
93 minut/ vstupné: 110 Kč
pátek 8. 5. a sobota 9. 5. od 20.00 h EX MACHINA, Velká Británie/USA, Premiéra, sci-fi
thriller, do 15 let nevhodný/ titulky/ 108 minut/
vstupné: 110 Kč
sobota 9. 5. od 17.00 h
RYCHLE A ZBĚSILE 7 (Fast &Furious), USA, akční,
do 12 let nevh./ titulky/ 140 min./ vst.: 110 Kč
neděle 10. 5. od 17.00 h
AVENGERS: AGE OF ULTRON, USA, 3D projekce,
akční sci-fi, do 12 let nevhodný/ český dabing/
150 minut/ vstupné: 150 Kč
neděle 10. 5. od 20.00 h
EX MACHINA, Velká Británie/USA, sci-fi thriller,
do 15 let nevh./ titul./ 108 minut/ vst.: 110 Kč
úterý 12. 5. od 20.00 h
KLUB RVÁČŮ (Fight Club), USA obnovená
premiéra, ART FILM, drama, do 15 let nevhodný/
titulky/ 139 minut/ vstupné: 70 Kč
středa 13. 5. od 20.00 h
AVENGERS: AGE OF ULTRON, USA, 3D projekce,
akční sci-fi, do 12 let nevhodný/ titulky/ 150
minut/ vstupné: 150 Kč
čtvrtek 14. 5. od 10.00 h
KRÁLOVA ZAHRADNICE (A Litlle Chaos), Velká
Británie, romantické drama, BIO SENIOR, do
12 let nevhodný/ titulky. 116 minut/ vstupné:
návštěvníci nad 65 let 50 Kč, ostatní 110 Kč
čtvrtek 14. 5. a pátek 15. 5. od 17.30 a od
20.00 h
ŠÍLENÝ MAX: Zběsilá cesta (Mad Max..), Austrálie , Premiéra, 3D projekce, akční sci-fi, do 15
let nevhodný/ titulky/ vstupné: 130 Kč
Filmové projekce v rámci Cipískoviště 2015
sobota 16. 5. od 10.00 h
HUSITI, animovaný, česká verze/ 85 minut/ vstupné: 30 Kč
sobota 16. 5. od 18.00 h JAN HUS (Národní filmový archiv), Československo, 1954, drama, 115 minut/ vst.: 30 Kč
neděle 17. 5. od 10.00 h
EXKLUZIVNÍ DOKUMENTY Z FILMOVÉHO ARCHIVU HUSITSKÉ ZRCADLO - 14 minut, 1985
režie Jindřich Bořecký - jenský kodex, jeho historie
a práce restaurátorů
JAKOU BARVU MÁ PÍSEK – filmy o Písku a okolí
Jakou barvu má Písek (1976) –poetické
vyprávění o tradicích města (12 minut)
Poema o jižních Čechách (15 minut)
Nový příběh staré řeky (1962) – před stavbou
Orlíka (60 minut)
Orlík (1967) – o historii a sbírkách (5 minut)
Ať zním (1968)– odkaz díla Fráni Šrámka (12
minut), Vstupné: 30 Kč
neděle 17. 5. od 15.00 h
MALÝ PÁN, ČR Premiéra, loutkový, mládeži
přístupný/ česká verze/ 83 minut/ vstupné: 90 Kč
neděle 17. 5. od 17.30 a od 20.00 h
LADÍME 2 (Pitch Perfect 2), USA Premiéra,
Hudební komedie, do 12 let nevhodný/ titulky/
113 minut/ vstupné: 110 Kč
úterý 19. 5. od 20.00 h ZABIJÁCI (Fasandræberne), Dánsko, Premiéra,
ART FILM, thriller, do 15 let nevhodný/ titulky/
113 minut/ vstupné: 80 Kč
středa 20. 5. od 8.00 h
SVĚT KOLEM NÁS - vzdělávací program pro školy
středa 20. 5. od 20.00 h
ŠÍLENÝ MAX: Zběsilá cesta (Mad Max..), Austrálie, 3D projekce, akční sci-fi, do 15 let nevhodný/ titulky/ vstupné: 130 Kč
čtvrtek 21. 5. od 17.30 a od 20.00 h
LADÍME 2 (Pitch Perfect 2), USA, Hudební komedie, do 12 let nevh./ tit./ 113 min./ vst.: 110 Kč
pátek 22. 5. a sobota 23. 5. od 17.30 a od
20.00 h, neděle 24. 5. od 20.00 h
ŽIVOT JE ŽIVOT, ČR Premiéra, komedie, do 12 let
nevhodný/ česká verze/ vstupné: 110 Kč
sobota 23. 5. od 15.00 h, neděle 24. 5. od
17.30 h
HURÁ NA FOTBAL (Metegol), Španělsko, 3D
projekce, rodinný animovaný, mládeži přístupný/
český dabing/ 105 minut/ vstupné: 150 Kč
neděle 24. 5. od 15.00 h
MALÝ PÁN, ČR, loutkový, mládeži přístupný/
česká verze/ 83 minut/ vstupné: 90 Kč
úterý 26. 5. od 20.00 h RUDÁ MAŠINA (Red Army), USA/Rusko,
Premiéra, ART FILM, sportovní dokument, mládeži
přístupný/ titulky/ 85 minut/ vstupné: 70 Kč
středa 27. 5. od 20.00 h
ŠÍLENÝ MAX: Zběsilá cesta (Mad Max..), Austrálie, 3D projekce, akční sci-fi, do 15 let nevhodný/ titulky/ vstupné: 130 Kč
čtvrtek 28. 5. od 10.00 h
BIO SENIOR DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD (The Second Best Exotic Marigold Hotel),
USA/V. Británie, do 12 let nevh./ tit./ 122 min./
vst.: návštěvníci nad 65 let 50 Kč, ostatní 100 Kč
čtvrtek 28. 5. od 17.30 h
DIVOKÁ DVOJKA (Hot Pursuit), USA, Premiéra,
akční komedie, do 12 let nevhodný/ český dabing/ vstupné: 110 Kč
čtvrtek 28. 5. a pátek 29. 5. od 20.00 h
POLTERGEIST, USA Premiéra, 3D projekce, horor
do 15 let nevhodný/ titulky/ vstupné: 140 Kč
pátek 29. 5. od 17.30 h MALÁ Z RYBÁRNY, ČR Premiéra, loutkový, do 12
let nevhodný/ česká verze/ 75 minut/ vstupné:
100 Kč
sobota 30. 5. od 15.00 h PÍRKOVA DOBRODRUŽSTVÍ (Gus, grand voyage), Francie, Premiéra, 3D projekce, rodinný
animovaný, mládeži přístupný/ český dabing/ 90
minut/ vstupné: 130 Kč
sobota 30. 5. od 17.30 h, neděle 31. 5. od
17.30 a od 20.00 h
ZEMĚ ZÍTŘKA (Tomorrowland), USA Premiéra,
mystery, mládeži přístupný/ český dabing/ vstupné: 115 Kč
sobota 30. 5. od 20.00 h DIVOKÁ DVOJKA (Hot Pursuit), USA, Premiéra,
akční komedie, do 12 let nevhodný/ český dabing/ vstupné: 110 Kč
pondělí 1. 6.
DEN DĚTÍ – filmové projekce za min. vstupné
od 9.00 h, školní projekce
od 15.00 h, projekce pro veřejnost
PADDINGTON, Velká Británie, rodinná komedie
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění
o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který
přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně,
kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné
věci. mládeži přístupný/ česká verze/ 98 minut/
vstupné 30 Kč
úterý 2. 6. od 20.00 h ART FILM - SAMBA, Francie Premiéra, komediální drama, do 15 let nevhodný/ titulky/ 120 minut/
vstupné: 70 Kč
Změna programu vyhrazena!
FOYER KINA PORTYČ
Adresa: Čechova 406, 397 01 Písek,
Tel.: 382 734 711,
po 17.00 h 382 734 720.
Výstava fotografií
„CIPÍSKOVIŠTĚ – BYLO NEBYLO“
Zachycení okamžiku, momentu a atmosféry
Cipískoviště minulých let z pohledu píseckých
fotografů. Výstavu si můžete prohlédnout ve
foyeru kina od pátku 15. 5. do neděle 7. 6. v době
filmových projekcí.
Výstava výkresů dětí z MŠ na téma "MOJE
MĚSTO, MOJE VESNICE!“
Výstava potrvá do neděle 19. 4. 2015. Možno
ji navštívit v době filmových projekcí nebo
i dopoledne, to však po domluvě na telefonu: 725
006 551.
GALERIE PORTYČ
Adresa: Čechova 406, Písek
Tel.: 382 734 720
Provozní doba galerie:
• út – pá: 12.00–17.30 h
• so: 9.00–13.00 h • ne, po: zavřeno
neděle 3. 5. – sobota 30. 5.
malba, kresba, zpracovaní - design vlastních
návrhů oděvů
Alžběta VLÁŠKOVÁ – “základem je kostra“
Vernisáž výstavy s menší módní přehlídkou se
uskuteční v neděli 3. 5. v 17.00 h
kulturní přehled
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK
Adresa: Alšovo nám. 85, 397 01 Písek,
Tel.: 382 201 811, www.knih-pi.cz
středa 6. 5. od 9.00 h
VYZKOUŠEJ SI SKŘÍTKA VŠEZNÁLKA
Program zaměřený na rozvoj dětí od 2 let. Lektorka Markéta Tíchová.
středa 6. 5. od 18.15 h
Promítáme i my: NOVÝ SVĚT
Film estonského režiséra Jaana Tootsena z roku
2011 vypráví o aktivitách skupiny mladých
Estonců, kteří svými akcemi inspirovali řadu
dalších lidí v různých částech země. Stejně jako
většině evropských metropolí i estonskému
Tallinnu vládnou auta. Když byla v roce 2006
otevřena ve čtvrti Nový Svět další silnice určená
výhradně automobilům, došla skupině místních
obyvatel trpělivost.
úterý 12. 5. od 17.00 h
Creative Café - HÁČKUJEME S ANDĚLKOU IV.
Setkání v rámci KPŽ na téma HÁČKUJEME
S ANDĚLKOU IV. Ruční práce s háčkem
v příjemné atmosféře s malým čajovým
středa 13. 5. od 15.00 h
LESNÍ PEDAGOGIKA PRO MŠ
Přednáška o lesní pedagogice, jako environmentálním vzděláváním o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, která je založena
na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy, nejlépe přímo v prostředí lesa. Lektorky
Ing. Zuzana Jankovská a Mgr. Jana Bezděková.
V rámci KPŽ.
středa 13. 5. od 19.00 do 22.30 h
NOC LITERATURY
Celoevropská akce, jež má veřejnosti přiblížit
prostřednictvím veřejného čtení díla současných
evropských autorů. Na vybraných místech
budou známé osobnosti číst v půlhodinových
intervalech ukázky z vybraných knih. Trasa je
tvořena šesti stanovišti. Účastníci akce si mohou
zvolit sled stanovišť, a to podle osobností, míst
nebo knih, z nichž pochází čtený úryvek. Číst
bude Veronika Freimanová, Ivana Jirešová, Eva
Vanžurová, Jakub Kajtman & Radka Famfulová,
Pavel Sekyrka a Petr Putna.
pátek 15. 5. od 9.00 h
FAIR TRADE snídaně
Přijďte ochutnat snídani v duchu fair trade.
Připraven bude čaj, káva a několik druhů pečiva
sladkého i slaného a navíc získáte mnoho informací o hnutí FAIR TRADE. Ve vstupní hale MěK
Písek.
pátek 15. 5. od 10.00
ŠOLMESOVO AUTORSKÉ ČTENÍ
V rámci CIPÍSKOVIŠTĚ proběhne vystoupení
Marka Šolmese Srazila s knihou Pohádky do
postýlky. Představení plné zábavného čtení,
písniček, kreslení a nechybí ani tělesné cvičení.
Představení pro MŠ až třetí třídy ZŠ.
pátek 15. 5. od 15.00 h
LUMPAČENÍ V KNIHOVNĚ – HRAVÝ WORKSHOP PRO KLUKY A HOLKY
V rámci CIPÍSKOVIŠTĚ. Dramatická dílna, ve
které nic nebudeme brát vážně. Zkusíme si,
jaké to je vykročit z naučených pravidel, a jak
příjemné může být dělat věci trochu jinak. Dílna
je otevřena pro děti (od 8 let) a jejich rodiče.
úterý 19. 5. od 17.00 h
PŘÍBĚHY ZVÍŘAT - KŘEST A AUTOGRAMIÁDA
Křest a autogramiáda právě vycházející nové
knihy spisovatelky Olgy Walló. Titul bude na
místě k zakoupení.
úterý 26. 5. od 17.00 h
UČTE DĚTI DOMA!
Beseda s Ivo Stehlíkem nad jeho novou knihou,
ve které uceleně shromáždil fakta o konceptu
domácího vzdělávání u nás i ve světě a hledání
alternativy ke státnímu vzdělávacímu systému.
V rámci KPŽ.
BÁSNIČKA PRO MAMINKU
úterý 7. 4. – čtvrtek 7. 5.
Dětské oddělení MěK Písek vyhlašuje 2. ročník
soutěže. Napište básničku pro svou maminku
k Svátku matek a odevzdejte v knihovně do 7. 5.
2015. Díla budou vystavena v dětském oddělení
knihovny.
úterý 5. 5. – pátek 12. 6.
MISTR JAN HUS - výstava
Výstava k 600. výročí upálení mistra Jana Husa
seznámí návštěvníky nejen se životem a dílem
tohoto významného českého středověkého
církevního reformátora, teologa a kazatele,
ale nastíní také evropské souvislosti krizového
vývoje a každodennost 14. a 15. století.
Redakce Zpravodaje města Písku
oznamuje všem pořadatelům,
že uzávěrka bude vždy
16. den předchozího měsíce ve 12:00 hod.
Sběr informací pro Kulturní měsíčník:
Infocentrum Písek – Sladovna,
Velké náměstí 113, 397 01 Písek
E – mail: [email protected]
10
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM V PÍSKU
Adresa: Velké nám. 114, 397 01 Písek, Tel.: 382 201 111
[email protected]
www.prachenskemuzeum.cz
Muzeum bude otevřeno
i ve státní svátky 1. 5. a 8. 5.
Výstavy:
neděle 1. 3. – neděle 3. 5.
V PÍSKU ZTRACENÝ VENKOVAN / Václav
Šebele (1835 - 1899) - Oleje - kresby – akvarely.
Možnost prohlídky výstavy s výtvarnou dílnou
pro školní skupiny
čtvrtek 7. 5. – neděle 31. 5., vernisáž 6. 5.
v 17.00 h
Michal JÁNSKÝ a Jiří BAJER / obrazy - objekty
středa 6. 5. – neděle 14. 6., malé výstavní síně
ČESKÉ MEDAILÉRSTVÍ DVACÁTÉHO STOLETÍ
- Vernisáž 5. 5. v 17.00 h
středa 1. 4. - neděle 17. 5., chodba
knihovny KVĚTEN 1945 V PÍSKU - Historicko-dokumentační výstava k 70. výročí konce
II. světové války. Na ukázkách dobového materiálu připomíná tehdejší atmosféru v městě
nad Otavou.
čtvrtek 21. 5. – čtvrtek 2. 7.
JIŘÍ JIROUŠEK – fotografie
středa 20. 5., parkány PM
VÝSTAVA JEDNOHO DNE - Jaroslav Joe Hübl /
fotografie - retrospektiva
pátek 1. 5. – středa 5. 8., vernisáž 4. 5.
v 17.00 h, památník města Protivína
ŽELEZNICE OBJEKTIVEM ING. HELENY
MAŠINDOVÉ - Fotografie
Další akce:
neděle 3. 5. v 06.00 h
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Chcete se potěšit zpěvem ptačího chóru přímo
v Písku a naučit se poznávat ptáky podle zpěvu?
Procházka se zoology začíná na dolním nádvoří
- vchod průchodem bývalé Obchodní akademie.
Dalekohledy vítány.
neděle 3. 5. v 15.00 h/ Galerie muzea
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
„V Písku ztracený venkovan Václav Šebele (1835
– 1899)“
O Václavu Šebele hovoří a jeho dílem provádí
kurátor výstavy Mgr. Jan Kouba. Nenechte si ujít
poslední možnost k zhlédnutí výstavy významného píseckého malíře.
sobota 30. 5. od 19.00 h
MUZEJNÍ NOC s mistrem Janem Husem
sledujte zvláštní plakáty
DIVADLO POD ČAROU
Adresa: Tyršova 28, 397 01 Písek, Tel.: 774 598 332,
E-mail: [email protected], www.podcarou.cz
Předprodej: Divadlo Pod čarou, pondělí-pátek 15.00-22.00 h
Kulturní dům – Centrum kultury, nábřeží 1. máje 1605, Písek,
tel. 382 734 711, pondělí – pátek 08.00 – 16.00 h
sobota 9. 5. od 12.00 h, amfiteátr Ražice
ROCKEM PROTI RAKOVINĚ XII. - open air
festival
Na letošním ročníku zahrají: KRUCIPÜSK, ZÓNA
A, GARAGE & TONY DUCHÁČEK, POLETÍME?, BON
PARI, BORON, INSPIRO, NAVEN, KNÍRY, ŽLUTÝ FIJALKY a NÁHODNÝ VÝBĚR. Jako každým rokem
se i letos uskuteční charitativní sbírka, jejíž
výtěžek bude putovat Nadaci Hrajeme o život,
která podporuje léčbu rakoviny. Předprodej 250
Kč, na místě 300 Kč.
pátek 12. 5. - sobota 16. 5. od 22.00 h
ČERNÝ DESKY JSOU DOBRÝ
Hudba 60-tých až 90-tých let k tanci i poslechu.
Akce zdarma v rámci Cipískoviště. Vstupné
ZDARMA.
úterý 19. 5. od 19.00 h
HENDRIXOVO HUDEBNÍ POSLUCHÁRNA
vstupné dobrovolné
Dan Hendrix Čížek pustí hudbu k poslechu,
která rozhodně stojí za to a která nemusí zrovna
vévodit různým hitparádám. (rock, blues,
funky, folk, jazz, punk, art...).
pátek 22. 5. od 14.00 h, vstupné zdarma
KROUŽKY NAš ŽIVOt
Hravé odpoledne s Domem dětí a mládeže
v Písku. Začátek 14.00 h - doprovodný program,
15.00 h – zahájení besídky. Večer ve 20.30 h
Setkání externistů.
sobota 23. 5. od 20.00 h
VOJTAANO s kyatrou
Hudební vystoupení herce, muzikanta a standup komika - Vojtěcha Záveského. Předprodej 80
Kč, na místě 100 Kč.
středa 27.5. - čtvrtek 28.5.
ZTRÁTA TŘÍDNÍHO PSA
Autorský muzikál Ladislava. Humorně laděný
příběh žáků jedné páté třídy s detektivní zápletkou, nacvičili žáci muzikálového kroužku při
ZŠ Jana Husa.
pátek 29.5. - neděle 31.5.
ŠRÁMKŮV PÍSEK 2015
54. celostátní přehlídka experimentujícího
divadla. V sobotu 30.5. doprovodný program
v Palackého sadech. Sledujte zvláštní plakáty.
kulturní přehled
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s.
Adresa: nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, Tel.: 382 734 711
E-mail: [email protected], www.ckpisek.cz
sobota 2. 5. od 20.00 h, Velký sál KD
ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ XXXIII TOUR 2015
Vstupné: 399 Kč.
neděle 3. 5. od 15.00 h, kino Portyč
Slavnostní předpremiéra filmové pohádky
za účasti režiséra!
MALÝ PÁN – loutková pohádka
Po pohádce čeká děti ve foyeru kina popkornový
rautík a setkání s režisérem Radkem Beranem,
Kristínou Beranovou, hercem Sašou Rašilovem
a dalšími tvůrci. Od 14 hodin ve foyeru kina
připravily Lesy ČR pro děti různé hry a soutěže
„lesní pedagogika“. Vstupné je 100 Kč pro děti
i dospělé. Využijte předprodejních míst!
úterý 5. 5. od 18.00 h, Palackého sady
SWING BAND TÁBOR - koncert
Letos uplyne 70 let od konce 2. světové války.
Vystoupení SWING BANDU TÁBOR se skládá
z evergreenů čtyřicátých let minulého století.
úterý 5. 5. od 20.15 h, kino Portyč
Kino jinak/balet, přímý přenos baletu
MARNÁ OPATRNOST
PŘÍMÝ PŘENOS Z KRÁLOVSKÉHO BALETU
V LONDÝNĚ (ROYAL OPERA HOUSE) Celovečerní
balet Fredericka Ashtona je jednou z jeho
nejradostnějších kreací, inspirován jeho láskou ke
krajině Suffolku. Vstupné: 250 Kč, návštěvníci nad
65 let a děti do 15 let 200 Kč.
čtvrtek 7. 5. od 17.00 h, koncertní síň
Trojice
Beseda se SESTROU ARNOŠTA LUSTIGA – beseda s hudebním doprovodem
Vyprávění sestry slavného českého spisovatele Arnošta Lustiga, která přežila několik
koncentračních táborů Pořádáno v rámci akce
Slavnosti Svobody.
neděle 10. 5. od 18.00 h, Divadlo Fráni
Šrámka
KONCERT ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ HUDBY
Pořádáno v rámci akce Slavnosti svobody. Vstup
zdarma.
neděle 10. 5. od 19.00 h, koncertní síň
Trojice
Koncert českých skladatelů
Jindřich Pazdera – housle, Izumi Shimura – klavír
zazní skladby B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů,
L. Janáčka
Vstupné: 60 Kč.
čtvrtek 14. 5. od 19.00 h. Koncertní síň
Trojice
DI-VI- DLO JIŘÍHO STIVÍNA – hudební revue
Jiří Stivín zahraje filmové a divadelní hity
doplněné videoprojekcí a mluveným slovem. Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč.
CIPÍSKOVIŠTĚ 2015
– doprovodné akce
Palackého sady
pátek 15. 5.
HRAJEME SI NA CIPÍSKOVIŠTI
8.30 – 11.00 h - soutěže ve stavění hradů pro děti
z mateřských škol (u Schrenkova pavilonu).
9,15 – 11,30 Hrátky na pohádky - zábavný program Inky Rybářové
14.00 h - POHÁDKOVÉ PÍSNIČKY- vystoupení
nejmladších účastníků - dětí z píseckých jeslí
z tanečního kroužku ČMELDA na hudbu mixu
pohádek.
14.00 h - Čarování s Inkou - zábavný program
Inky Rybářové
15.30 h - TK Street4All – taneční vystoupení
15.45 h - ForBody – sportovní aerobik (sestavy
Loupežníci a Ladies Marmelade)
16.00 h - T-DANCE – taneční pohádka Zimní
země. Představí se všichni tanečníci tanečního
studia T – Dance, jejichž tanečním stylem je contemporary.
16.50 h - Mažoretky Sokol Písek
17.00 h - TC Z.I.P Písek – taneční vystoupení
17.30 h - Harmony wellness Club Písek – exhibiční
vystoupení
17.50 h - CAPOEIRA - ukázky brazilského bojového
18.15 h - AC SOLE – sportovní vystoupení
20.00 h - MICHAL PROKOP A FRAMUS 5 – koncert
jedné z nejvýznamnějších skupin české rockové
historie ( kapela hraje ve složení Luboš Andršt
– kytara, Jan Hrubý – housle, Jan Kolář - klávesy,
zpěv, Jiří Šíma - saxofon, zpěv, Roman Kubát
– trubka, Zdeněk Tichota – basa, Pavel Razím
– bicí a Michal Prokop – zpěv)
od 13.00 do 18.00 h
TVOŘIVÁ DÍLNIČKA S KRTEČKEM - Pořádá klub
Krteček Písek.
sobota 16. 5.
CIPÍSKOVO POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
15.00 h - VOJTA VRTEK : Kabinet létajících
úžasností (žonglérské vystoupení)
16.45 h - O kouzelné kuličce, aneb jak Vojta
k šikovnosti přišel - divadelní představení s velkými jarmarečními loutkami, kejklemi a živou muzikou. Hrají Vojta Vrtek a Jan Brůček.
18.00 h - SKP karate Písek: ukázka základních
technik a sestav karate
19.30 h - BAREBONE (Cyprus) – kyperská rocková
kapela ve složení- Costantinos Costantinou – Vocals, Harrys Pari - Guitars , Petros Michael – Bass,
Constantinos Pavlides – Drums , hraje převážně
coververze známých rockových skladeb. https://
www.facebook.com/bareboneband
20.30 h - HORKÝŽE SLÍŽE (Sk) – koncert slovenské
punk-rock-ska… kapely (kapela hraje ve složení
Peter Hrivňák - Kuko, zpěv a baskytara, Mário
Sabo - Sabotér, kytara, Juraj Štefánik - Doktor,
kytara,Marek Viršík - Cavallera, bicí.
neděle 17. 5.
14.00 h - Dechová hudba města Písku
15.30 h - Jitex Comfort s.r.o.- módní přehlídka
15.45 h - Mažoretky Písek a TCS Louisiana
16.15 h - Agentura Verona – módní přehlídka
18.00 h - STRINGS – koncert k 20. výročí založení
kapely
od 13.00 do 17.00 h, prostory před KD
SOUTĚŽ ŽELEZNÝ HASIČ PÍSEK 2015
Pro celý program
Cipískoviště 2015
sledujte zvláštní plakáty
a www.cipiskoviste.cz!
pátek 22. 5.
15.00 h, Na Floriánku
divadlo Cirkus Žebřík - JAK SE PEČE POHÁDKA
Představení je ošperkované cirkusovými kousky
a potěší osobitou verzí jedné z nejznámějších
českých pohádek.
16.00 h, Na Floriánku
LevoRuce - CHODNÍK CO NEZNAMENÁ SVĚT
Žonglérsko divadelní vystoupení mladé skupiny.
17.00 h, Palackého sady
divadlo Cirkus Žebřík - KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ
Představení vychází ze starých kramářských
tradic.
pátek 29.5.
15.00 h, Fügnerovo nám. u Kamenného mostu
bublinář a mim Václav Strasser - DUHOVÉ
BUBLINY
15.45 h Fügnerovo nám. BUBLINÁŘSKÁ DÍLNA
PRO MALÉ I VELKÉ
16.45 h, Fügnerovo nám. u Kamenného mostu
LevoRuce – KLOBOUK - Žonglérské vystoupení
založené na párovém žonglování s mnoha
náročnými prvky.
17.00 h, Fügnerovo nám. ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA
PRO MALÉ I VELKÉ
pátek 5. 6.
15.00 h, Na Bakalářích
Squadra sua – BOMBEROS - Hasičská groteska
a ohnivý pouliční slapstick o třech klaunech.
16.00 h, Fügnerovo nám.
Divadlo Studna O VŠUDYBYLOVI
DUHOVÉ DIVADLO - Jubilejní 10. ročník celostátní
přehlídky divadelních představení waldorfských
škol
sobota 6. 6.
19.30 h, Palackého sady
Divadlo Minor - BRUNCVÍK A LEV - Hrdinský
středověký příběh bájného českého knížete
Bruncvíka.
sobota 23. 5. od 14.00 h, Hudební sál KD
TALENT, dětská soutěž a následný společenský
večer. Pořádá CEROK Písek.
sobota 23. 5. od 10.00 h, Parkány
TRHNI SI! (první designový trh a festival v Písku)
neděle 24. 5. od 18.00 h, koncertní síň
Trojice
Ester Pavlů, (ČR) soprán, Patricia Goodson
(USA/ČR), klavír
Návštěvníky čeká zajímavý program děl skladatelů
obou kontinentů. Pořádáno v rámci Amerického
jara. Vstupné: předprodej 60 Kč, na místě 80 Kč.
středa 27. 5. od 12.30 do 16.30 h, Palackého
sady
DEN DĚTÍ S NADĚJÍ
Pro děti jsou připraveny zábavné aktivity imitující různá povolání a řemesla. V případě velmi
nepříznivého počasí se akce koná v kině Portyč.
čtvrtek 28. 5. od 17.00 h, Velký sál KD Písek
SENIOR KLUB aneb Posezení s Písničkou.
K tanci a poslechu hraje DUO JAMAHA (Sk).
Vstupné: 150 Kč, návštěvníci nad 65 let 120 Kč.
Vyprodáno.
pátek 29. 5. - neděle 31. 5., Kulturní dům,
Divadlo Fráni Šrámka
ŠRÁMKŮV PÍSEK
54. ročník celostátní přehlídky experimentujícího
divadla.
sobota 30. 5. od 12.00 h, Letní kino Písek
MAGMAFEST Písek 2015
Škwor, Walda Gang, Alkehol, Dymytry, Doga,
Aleš Brychta project, Torr, De Bill Heads, Booters, Hamer. Vstupenky: Ticketstream www.ticketsream.cz, Písek- Centrum kultury- pokladna,
Písek : bar Fontána – ul. Chelčického, Strakonice:
Městské infocentrum -Velké náměstí 2, Katovice:
bufet u školy – Kolářova 311, Vodňany – Hudební
nástroje J.Kuneš- náměstí Svobody.
neděle 31. 5. od 14.00 do 18.00 h, Nábřeží
1. máje před KD, Zahrada KD
NESEĎ DOMA, SLAVÍME DEN DĚTÍ
Interaktivní sportovně kulturní den pro děti!
Dále připravujeme: městskou slavnost Dotkni se
Písku 2015 (historično, pouliční divadla, Voxel,
Stromboli, 100 zvířat, Petr Spálený, Ewa Farná, No
Name, cimbálovka, Spolektiv, Železný Zekon…),
III. Hrátky na Otavě (lanovka, vodní zorbing, divadla, workshopy, koncerty - Na vlastní uši band,
Abraxas…), Den dětí, Hurá na prázdniny, Písecké
kulturní léto, Už jsme doma + Buchty a loutky,
Loučení s prázdninami a další akce (Bratři Ebenové, D. Hůlka, černé divadlo, Fešáci...)
11
kulturní přehled
AKCE
do 28. 9., FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY
MARIE, KLÁŠTERNÍ KOSTEL POVÝŠENÍ
SVATÉHO KŘÍŽE, FILIÁLNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA - OTEVŘENÉ BRÁNY PÍSECKÝCH KOSTELŮ
Plné zpřístupnění nejvýznamnějších sakrálních
památek v Písku ve vybraných dnech po dobu
hlavní turistické sezóny. Místo prohlížení kostelů
přes mříže na Vás uvnitř kostelů čeká ochotný
kustod, který Vám poskytne fundované informace, k dispozici jsou i malované plánky kostelů
nejen v českém jazyce, ale i v různých jazykových
mutacích. Přijďte nasát duchovní atmosféru
a seznamte se s prací dávných architektů, malířů
a sochařů.
Farní kostel Narození Panny Marie
17. 4. - 31. 5. a 1. 9. - 28. 9.: pouze So - Ne
(a svátky)
1. 6. - 31. 8.: Út - Ne (a svátky)
vždy 10.30 – 17.00 h
Kostel Povýšení Svatého Kříže
17. 4. - 31. 5. a 1. 9. - 28. 9.: pouze So - Ne
(a svátky)
1. 6. - 31. 8.: Út - Ne (a svátky)
vždy 10.30 – 17.00 h mimo neděli
neděle 12.00 - 17.00 h
Filiální kostel sv. Václava
17. 4. - 30. 6. a 1. 9. - 28. 9.: pouze So - Ne
(a svátky)
1. 7. - 31. 8.: Út - Ne (a svátky)
vždy 10.30 – 17.00 h mimo sobotu
sobota 10.30 - 16.00 h
28. 9., FILIÁLNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA
ZPŘÍSTUPNĚNÍ FRESKY UPÁLENÍ MISTRA
JANA HUSA
U příležitosti připomínky 600 let od upálení Mistra
Jana Husa v Kostnici je po dobu hlavní turistické
sezóny ve vybraných dnech zpřístupněn kostel sv.
Václava v Písku, kde se nachází unikátní freska této
události z 2. pol. 16. století. Navštivte tuto málo
známou píseckou památku s krásnými nedávno
odkrytými renesančními freskami a zjistěte, že
v Písku máme nejenom nejstarší kamenný most
v Čechách, ale i nejstarší známou nástěnnou
malbu upálení Mistra Jana Husa na Světě!
Otevírací doba:
17. 4. - 30. 6. a 1. 9. - 28. 9. : pouze So - Ne
(a svátky)
1. 7. - 31. 8.: Út - Ne (a svátky)
vždy 10:30 - 17:00 mimo sobotu
sobota 10:30-16:00
10. 5. od 16.00 h, kostel Narození Panny
Marie, JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
V PÍSKU VÁS ZVE NA KONCERT
šedesátičlenného SBORU PŘÁTEL ZPĚVU z Karviné,
který se vrací z turné z Německa a navštíví Písek.
Koncert v kostele Narození Panny Marie v Písku.
Vstupné dobrovolné.
sobotu 23. 5., od 10.00 do 18.00 h, Parkány
Písek, TRHNI SI! PRVNÍ DESIGNOVÝ TRH
A FESTIVAL V PÍSKU
„Trhněte si“ svůj kousek z originální tvorby
českých designérů (oděvy, doplňky, hračky atd.)
za doprovodu řady uměleckých výstav a tvůrčích
workshopů. Více na FB/trhnisipisek.
Vstupné: ZDARMA
12
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
pátek 29. 5. – neděle 31. 5.
54. ŠRÁMKŮV PÍSEK
Celostátní přehlídka souborů experimentujícího
divadla.
sobota 30.5.
SEDLÁČKOVA STEZKA NA KOLE I PO VODĚ
Již 9. ročníku oblíbené akce Sedláčkovou stezkou
na kole i po vodě se mohou zúčastnit cyklisté 30.
května. Trasa vede ze Zvíkova podél Otavy až do
Písku, k restauraci U Sulana a dále. Lodní dopravou je možné dopravit se zpět k hradu Zvíkov. Po
výletě je možná prohlídka hradu Zvíkov a Pivovarského dvora, hladoví výletníci určitě ocení
grilování na terase koupaliště. Součástí bude
i společenský večer. Pořadatel: obec Zvíkov
pondělí 1. 5. – neděle 10. 5.
SLAVNOSTI SVOBODY – PÍSEK 2015
Týdenní seriál akcí k 70. výročí konce 2. světové
války. Starostka města Písek přivítá válečné
veterány, těšit se můžete na filmové dobové
dokumenty, slavnostní zvonění a fanfáry z věže
Děkanského kostela Narození Panny Marie,
přehlídku čestných stráží a položení květin
u pomníků, přehlídku zbraní. Proběhne několik
pietních vzpomínek na uctění památky armád.
K vidění bude i zajímavá putovní výstava o obraně
a zániku Československa. Proběhne Odhalení
památníku setkání armád. Symbolický přípitek na
Velkém náměstí připomene po 70 letech setkání
spojenců v Písku. Pořadatel: Buddies Písek, Centrum kultury Písek o.p.s., Český svaz bojovníků za
svobodu, Společnost pro dobré soužití
SERIÁL AKCÍ K 70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY V PÍSKU - 1. 5. - 10. 5.
pátek 1. 5. - 9.00 h stadion Atletika: Běžecký
závod Písecký kilometr O POHÁR 5. 5.
sobota 2. 5. - 9.00 h Cyklistický závod Galaxy
– CykloŠvec – maraton O POHÁR 5. 5.
pondělí 4. 5. - 18.00 h kino Portyč: filmový dokument Čas zrady, čas naděje, Potomci a předkové
I. – události let 1937–1942 (63 min); vstupné
30 Kč
úterý 5. 5. - významný den KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ
ČESKÉHO LIDU
Jak hodnotili rok 1945 Písečáci „ROK PO TÉ“ (podle
oslav osvobození z r. 1946)
12.00 h - Slavnostní zvonění z věže děkanského kostela, čestné stráže a položení květin u pomníků
15.00 h - Přijetí válečných veteránů a členů ČSBS
starostkou města
16.00 h - Velké náměstí před radnicí: Pietní
vzpomínka na 2. revoluci k obnovení ČSR
16.45 h - hotel CITY: Vernisáž putovní výstavy
Obrana a zánik Československa v létech 1938–
1939, boje 1. Čs. obrněné brigády
17.45 h - věž děkanského kostela: Slavnostní
fanfáry
18.00 h - Palackého sady: Vystoupení Swing
Bandu Tábor
středa 6. 5.
17.00 h - Na Štychu: Oslava osvobození města
Písku americkou armádou u památníku 4.
obrněné divize
18.00 h - kino Portyč: filmový dokument Vzplanutí ohně, Potomci a předkové II. – události let
1942–1945 (69 min), vstupné 30 Kč
čtvrtek 7. 5.
17.00 h koncertní síň Trojice: Beseda se sestrou
Arnošta Lustiga, vstupné 40 Kč
19.00 h - Oslov: Pietní vzpomínka na tragické
události okupace, odjezd autobusu z parkoviště
u Kulturního domu v Písku v 18:30 h
pátek 8. 5. - státní svátek DEN VÍTĚZSTVÍ
9.00 h - Zátavský most: Připomenutí postu hlídky
na demarkační čáře
10.00 h - Pietní vzpomínková akce u pomníků
obětí války v Písku, začátek u pomníku letců
RAF v Palackého sadech, ca v 10:15 h z Fügnerova náměstí odjezd autobusu na Lesní hřbitov
a sídliště Portyč
12.00 h - Podolský most: Připomenutí postu
průzkumné jednotky americké armády
15.00 h - Bernartice: Pietní vzpomínka na tragické
události okupace, odjezd autobusu z parkoviště
u Kulturního domu v Písku ve 14.15 h
sobota 9. 5.
PÍSEK SLAVÍ 70. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY, Alšovo náměstí, 9.00–13.00 h
- Prezentace aktérů 2. revoluce v roce 1945 a dnes
(AČR, AZ, PČR, Hasiči, KVH)
- Prezentace škol a sportů
- Výstava „Obrana a zánik ČSR“
- Hry pro děti, ukázky zbraní, polní kuchyně
s polévkou za 1 K apod.
9.30, 11.30, 12.30 h SUDARUŠKA – soubor ruských
národních a vojenských písní
10.00 h - Honza Vyčítal & Greenhorns - koncert
Retro Tour 2015
17.30-19.00 h - koncert SEMTAM – bluegrass
19.30 h - koncert Benjamin’s Clan – pipers energy
folk-rock u Kamenného mostu
14.00–17.00 h - ZÁBAVNÝ PROGRAM – tematická
hudba (jazz, swing aj.), jeepy, doprovodný program i pro děti
neděle 10. 5.
16.00 h - u Zemského hřebčince: Odhalení památníku setkání spojeneckých armád, křest brožury
“Osvobození Písku” a autogramiáda autora Richarda Prause
odjezd autobusu v 15.30 h z autobusové zastávky
v Budovcově ulici (u památníku lva), po skončení
aktu doprava zpět do centra města na Velké
náměstí
16.00 h - děkanský kostel: Koncert Sboru přátel
zpěvu z Karviné
17.00 h - Velké náměstí: Setkání spojenců v Písku
- symbolický PŘÍPITEK PO 70 LETECH, doprovodný
kulturní program
18.00 h - Divadlo Fráni Šrámka: Vystoupení
Ústřední vojenské hudby
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
ZŠ Svobodná a MŠ Sluníčko
úterý 5. 5. od 16.30 do 18.00 h
VEŘEJNÁ PREZENTACE ROČNÍKOVÝCH PRACÍ
(PROJEKTŮ) ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
Veřejná prezentace ročníkových prací (projektů)
žáků 9. Třídy, waldorfská škola ZŠ Svobodná
Šobrova 2070 Písek.
středa 13. 5. od 15.30 do 17.30 h, ZŠ Svobodná, POVÍDÁNÍ O WALDORFSKÉ PEDAGOGICE
Chtěli jste se zeptat, jak to funguje ve waldorfské
škole? Proč se ve waldorfské škole tolik zpívá?
Je to moderní pedagogika? Pokud v sobě nosíte
podobné otázky, pak si Vás dovolujeme pozvat
na další, waldorfská škola ZŠ Svobodná Šobrova
2070 Písek.
pátek 22. 5. od 18.30 do 19.45 h, Divadlo
Fráni Šrámka
ŽIVOT DUŠE V KOLOBĚHU ROKU
Eurytmické vzdělávání v Čechách a na Moravě
ukončuje pětileté dálkové studium.
FAZOLE - RODINNÉ CENTRUM
S PRVKY MONTESSORI
pátek 15. 5. od 14.00 do 17.00 h: Odpoledne
otevřených dveří pro rodiče i děti
SLAVÍME 1. NAROZENINY - Přijďte si popovídat s našimi lektorkami, pohrát s našimi novými
pomůckami, ozdobit si svůj kousek dortu. Vstup
zdarma
středa 27. 5. 16.00 - 18.00 h: Beseda s porodní asistentkou Jaroslavou Kácovou
Připravujeme:
Příprava na rodičovskou dovolenou (další díl
v sobotu 6.6. dopoledne)
cyklus interaktivních přednášek pro nastávající
rodiče a rodiče dětí do 1 roku
DIAKONIE ČCE
– STŘEDISKO BLANKA
6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5. od 10.00 do 11.30 h
BOHOSLUŽBA
Pravidelná středeční bohoslužba
SENIORSKÝ DŮM PÍSEK A.S.
středa 6. 5. od 15.00 do 16.00 h
VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY Z.I.P.
Nové taneční choreografie v podání taneční
skupiny Z.I.P.
pátek 15. 5. od 16.15 do 17.00 h
PÍSNIČKY NEJEN PRO MAMINKY
Pěvecké vystoupení nevidomých sester J. a M.
Šímových ze Strunkovic nad Blanicí.
pátek 22. 5. od 14.00 do 17.00 h
ODPOLEDNE PRO SENIORY V RYTMU SWINGU
- NÁVRAT DO PRVNÍ REPUBLIKY
V průběhu akce zazní hudba v podání SWINGBANDU. Budou prezentovány dobové motocykly
a automobily.
čtvrtek 28. 5. od 10.00 do 11.00 h
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE 3. MATEŘSKÉ ŠKOLY
PÍSEK
KČT TURISTA
čtvrtek 7. 5. – Vycházka všedního dne - Sraz:
v Palackého sadech ve 13.00 h, vede: Ing. Jaromír
Koštel
čtvrtek 21. 5. – Vycházka všedního dne - Vlakem
do Heřmaně, odjezd: ČD hl. nádraží ve 13.00 h,
vede: Ing. Jaromír Koštel
neděle 24. 5. – neděle Středověký mlýn Hoslovice
- Vlakem Volyně, pěšky Prkošín, Čestice, Hoslovice,
Čestice (bus Strakonice), trasa: 14 km, odjezd: ČD
hl. nádraží v 8.26 h, návrat: ČD hl. nádraží v 19.31
h, vede: Vlasta Lavicová, Hana Jandová
sobota 30. 5. – Husinecké vláčky - Vlakem Husinec, pěšky Těšovice, Husinec, expozice vláčků,
Výrov, nádraží Husinec, trasa: 10 km, odjezd: ČD
hl. nádraží v 9.09 h, návrat: ČD hl. nádraží v 16.49
h, vede: Věra Doležalová, Vlasta Lavicová
kulturní přehled
úplný přehled akcí na www.pisek.eu
KČT OTAVA
pátek 8. 5. v 6.26 h, Nádraží ČD - Odjezd: v 6.26 h
z hl. nádraží ČD Písek. Návrat: vlakem v 17.31 h do
Písku. Vedoucí: J. Peška.
sobota 16. 5. - 50.ročník pochodu PRAHA
- PRČICE (ale i odjinud) - turistický pochod,
nejznámější a nejmasovější dálkový pochod v ČR.
Pěší trasy: 23 až 70 km. Cyklotrasy: 52 až 60 km.
neděle 17. 5. v 7.07 h, Nádraží ČD - TŘEBOŇ pěší výlet Odjezd: v 7.07 h z hl. nádraží ČD Písek.
Návrat: vlakem v 17.56 h nebo v 19.56 h, vedoucí:
H. Romerová.
sobota 23. 5. v 5.57 h, Nádraží ČD - PORTA BOHEMICA - ŽERNOSECKÝ OKRUH - vlakový a pěší
výlet. Odjezd: v 5.57 h z hl. nádraží ČD Písek.
Návrat: vlakem v 19.57 h nebo ve 22.18 h. Vedoucí: Ing. J. Horký.
STROM SETKÁVÁNÍ
úterý 5. 5. - AJURVÉDA - tichá medicína přírody
úterý 12. 5. - KNIHOVNA PALMOVÝCH LISTŮ
V INDII
čtvrtek 14. 5. - DIKŠA
sobota 16. 5. - V. LUST - Přechodové rituály
úterý 19. 5. - HARMONIZACE A OTEVÍRÁNÍ ČAKER
čtvrtek 21. 5. - TĚLOCVIK TAK TROCHU JINAK
úterý 26. 5. - MUŽSKÝ KRUH
čtvrtek 28. 5. - RODINNÉ KONSTELACE
neděle 31. 5. - LENA KOMANICKÁ
LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ, s. r. o.
středa 6. 5. od 19.00 do 20.30 h - NA KOLE
NAPŘÍČ AMERIKOU 29 DNŮ NA ROUTE 66 - Cestopisná přednáška + promítání fotografií.
Přednáší František Šesták. Na přednášku je nutno
se přihlásit na recepci do 6.5.
Vstupné 50 Kč (na místě) www.lazne-vraz.cz
pátek 8. 5. od 19.30 do 22.00 h - TANEČNÍ VEČER
- Taneční večer v Lázních Hotelu Vráž
úterý 12. 5. od 19.30 do 20.30 h - Z PÍSNIČKY DO
PÍSNIČKY - Z písničky do písničky
čtvrtek 14. 5. od 19.30 do 20.30 h - FAUTORES
FLAUTAE - Flétnový soubor
sobota 16. 5. od 19.30 do 20.30 h - KONCERT
“O VĚČNÉM DUCHU - Duo Adamus- Levický
úterý 19. 5. od 19.30 do 20.30 h - ROMAN RAUER
- KLAVÍRNÍ RECITÁL - Roman Rauer -klavírní recitál
středa 20. 5. od 19.00 do 21.00 h - ODPOLEDNÍ
POSEZENÍ S ČAJEM A KÁVOU - Přednáška z oblasti
alternativní medicíny
čtvrtek 21. 5. od 19.30 do 20.30 h - SONITUS
Pěvecký sbor z Písku
pátek 22. 5. od 19.30 do 22.00 h - TANEČEK NA
ZÁMKU - K tanci a poslechu hraje Leoš Karásek
TENISOVÝ KLUB PÍSEK
Nábor do tenisové školičky a klubu
6. a 7. května od 17:00
9. května od 10:00
U výstaviště 300
Zápis dětí do tenisového oddílu ročník narození
2001 – 2009. Rakety a míčky k zapůjčení zdarma.
ZNÝ FLIRT
VĚŠTBA NOSTI! N E Z Á V ANEBO
BUDOUC
Osudová láska?
Co vás ćHNi"
Pište SMS ve tvaru 53HHD a vaše
datum narození na číslo 904 30 55
MUSIC CLUB DIVADELKA
Adresa: Tylova 69/8, Písek
sobota 1. 5., start: 20.00, vstup: zdarma
MS HOKEJ – promítání zápasů reprezentace ČR
pátek 15. 5., 20:00, vstup: 120 Kč / 150 Kč
DJ WICH + LA4 – PANORAMA TOUR, Dj Buik
pátek 2. 5., start: 20.00, vstup: dámy
zdarma, muži 40 Kč
RETRO PÁRTY – DJ JIRKA JEŽEK – KISS Jižní
Čechy
sobota 16. 5., start: 22.00, vstup: zdarma
CIPÍSKOVIŠTĚ AFTERPARTY – DJ JORGOS
neděle 17. 5., start: 19.00, vstup: zdarma
MS HOKEJ – promítání finále hokejového MS
pondělí 4. 5., start: 20.00 , vstup: zdarma
MS HOKEJ – promítání zápasů reprezentace ČR
středa 20. 5., start: 20.00, vstup: zdarma
STUDENTs NIGHT - Akce na drinky, Djs
středa 6. 5., start: 20.00, vstup: zdarma
STUDENTs NIGHT - akce na drinky, Djs
čtvrtek 21. 5., start: 20.00 , vstup: zdarma
VEČER PRO SENIORY – HONZA KAŠPÁREK
čtvrtek 7. 5., start: 16.00, vstup: zdarma
MS HOKEJ – promítání zápasů reprezentace ČR
pátek 22. 5., start: 20.00, vstup: 50Kč
FAZY LUCKERs, DJ N´zym, DJ SHOW + LIVE
BAND
čtvrtek 7. 5., start: 20.00, vstup: zdarma
AFTERPARTY after dark – DJ KETCHUP
sobota 23. 5., start: 20.00, vstup: 60 Kč
ARTHEMION, VIHAR (melodic death metal)
pátek 8. 5., start: 20.00, vstup: dámy
zdarma, muži 40 Kč
ROCK THE DANCEFLOOR – DJ RAMEL
středa 27. 5., start: 20:00, vstup: zdarma
STUDENTs NIGHT - Akce na drinky, Djs
sobota 9. 5., start: 20.00, vstup: 100 Kč
ELEKTRIC LADY and THE FUNKBAND
pátek 29. 5., start: 20.00, vstup: dámy
zdarma, muži 40 Kč
FRIDAY NIGHT LIGHTs – DJ AKA
úterý 12. 5., start: 20.00 , vstup: zdarma
MS HOKEJ – promínátí zápasů reprezentace ČR
sobota 30. 5., start: 20.00, vstup: dámy
zdarma, muži 40 Kč
KISS PARTY – DJ BASSLICKER, DJ ROMAN
ANDĚL
středa 13. 5., start: 20.00, vstup: zdarma
STUDENTs NIGHT - Akce na drinky, Djs
Kartářk
odpoví!a
Šance na lásku!
Pište SMS ve tvaru 99TRV
a vaše datum narození na číslo 904 30 46
Kdy přijde ta vaše!
Karty znají odpověď!
Pošlete SMS ve tvaru
59FVS a vaše datum
narození na číslo 904 30 46
E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, 1sms/55Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz
RV1500201/01
sobota 30. 5. – Slanická lípa - Pořadatel: OÚ
Slaník, tel. 724 182 273, vede: Oldřich Vobr
Pochod je zařazen do akce Pět prácheňských
pochodů 2015
13
inzerce
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
NEZABIJEJTE SVÉ
SVE AUTO!
NEZABÍJEJTE
SVĎĬTE JEJ DO RUKOU ODBORNÍKĶM.
Profesionální servisní program pro dokonalou péĂi i o starší vozy.
Classic servis Opel. Navštivte váš nejbližší autorizovaný servis Opel.
Naše nabídka:
Stáijí vozu podle
VIN ăísla
4 roky
5–6 let
7 a více let
Sleva piji opravĕ z«prodejní ceny
náhradních dílĽ Opel
10 %
20 %
30 %
Sleva na práci
v«autorizovaných servisech Opel
5%
10 %
15 %
Karel Frolík - AUTOSERVIS
Táborská 2400, 397 01 Písek, Tel.: 777 271 837
14
RV1500xxx/01
www.frolik.cz
www.servis.opel.cz
informujeme
„OVOCE BOHŮ“
Ďecko Kypr
ďecké ostrovy
Firstminute sleva Seniorská sleva
osoby
nad 60 let)
11 % 15 % (celoroční,
LASTMINUTE
Dětská cena 7 200–7 600 Kč
V ceně 1 celodenní výlet • Komplexní cestovní pojištění • Transfery na/z letiště v PRAZE
Termín
RHODOS
KYPR
KYPR
KYPR
KYPR
4
4
4
4
4
22.05. - 01.06.
18.05. – 25.05.
18.05. - 25.05.
25.05. – 01.06.
25.05. – 04.06.
KYPR
KYPR
4
4
15.10. - 26.10.
26.10. - 02.11.
PODZIM 2015
H - hotel, PP+ - polopenze s nápojem u večeře, ALL - all inclusive
Dny
Ubytování
Strava
Cena (Kč)
H3*
ALL
13 990
H3*
PP+
11 590
H3*
ALL
14 490
H3*
PP+
11 990
H3*
PP+
13 990
Dětská cena 8 900–9 500 Kč
12 H3* PP+
18 300
8
H3*
PP+
15 400
11
8
8
8
11
Tyto ceny nelze kombinovat s firstminute slevou, ani seniorskou slevou
Skvělé LAST MINUTE nabídky na Léto 2015
Zdarma zajišťujeme svozy na/z letiště v Praze z/do 88 míst ČR • V ceně kvalitní komplexní cestovní pojištění
hotel Bella Pais
ostrov Kréta – Chania

polopenze 12 dnů
06.06. - 17.06.
Cena 15 900 Kč*
hotel Silver Beach
ostrov Korfu
+
polopenze 12 dnů
04.06. - 15.06.
Cena 14 000 Kč*
hotel Iliessa Beach
hotel Archipelago
ostrov Kos
ostrov Zakynthos

snídaně 12 dnů
06.06. - 17.06.
Cena 12 900 Kč*

all inclusive 11 dnů
01.06. - 11.06.
Cena 16 500 Kč*
Karpathos, Samos, Thassos, Lesbos, Peloponés, Kalamata, Egina, Kos,
Rhodos, Symi, Zakynthos, Kréta, Korfu, Chalkidiki, Limnos, Pierie, Kypr
VTT – Praha 2, Ječná 10, tel.: 224 920 177, [email protected], Brno – Josefská 8, tel.: 542 210 736, [email protected]
zelená linka: 800 100 130 •
• www.facebook.com/ck.vtt
www.vtt.cz
Euterpe Oleracea - Acai berry je v současné době celosvětovým hitem. Ovoce palmy z Amazonie, nazývané domorodci strom života, je nejbohatším zdrojem antioxidantů,
což dokazují „Výzkumy vesmírné agentury NASA“. Bobule
acai se proslavila díky vysokému obsahu antioxidantů
měřených v jednotkách ORAC, které činí až 1 027 ORAC na
1 gram ovoce. Brusinka, donedávna rekordman v hodnotě
ORAC, má jen 94 ORAC na 1 gram. Bobule acai je bohatým
zdrojem bílkovin, zdraví prospěšných mastných kyselin
Omega 3, Omega 6, Omega 9, vitaminů a minerálů (A, B1‚
B2, B3, B6, B12, C, E, D, železa, fosforu, vápníku a draslíku). Obsahuje velké množství aminokyselin a vlákniny.
Přítomnost nenasycených mastných kyselin a fytosterolů
pomáhá udržovat pod kontrolou obsah cholesterolu
v organismu. Má výjimečně nízký glykemický index.
Společnost Mona Vie přichází do Česka s unikátními
produkty. Základ sortimentu tvoří patentovaná přírodní
směs ovocných šťáv, jejímž základem v poměru 1:3 je
právě acai. Vysoká koncentrace antioxidantů v bobuli
acai a dalším ovoci má regenerující efekt, zmenšuje
výskyt alergií, posiluje imunitní a kardiovaskulární
systém, urychluje spalování tuků a zvyšuje odolnost vůči
stresu i únavě, očišťuje organismus.
Ovoce acai bylo odborníky zařazeno mezi „tzv. Super
Food“, přírodní potraviny s vysokým obsahem živin
a antioxidantů, které mají prokazatelně pozitivní účinky na
lidské zdraví. Ideální je myslet na prevenci, říkají zástupci
společnosti Mona Vie. Šťáva Mona Vie je osvěžujícím
doplňkem ke zdravému životnímu stylu založenému na
pestré stravě a tělesném pohybu (pro všechny věkové
kategorie). Tělo absorbuje substance obsažené ve šťávě
qaž z 99 %. Základem směsí Mona Vie je filozofie: vyváženost - pestrost - správný poměr. Z 9leté zkušenosti konzumace produktů Mona Vie se potvrdilo, že každé ovoce,
speciálně vybrané pro tyto směsi, je důležitým doplňkem.
www.acai-vie.cz
23. 4. 2015 13:15:03
RV1500148/02
Boleslavan 92x130 0423.indd 1
RV1500179/03
* Tyto ceny nelze kombinovat s firstminute slevou, ani seniorskou slevou.
Plod palmy ACAI
z amazonského pralesa
– už i v ČR
RV1500246/02
více zpráv naleznete na www.mesto-pisek.cz
DrMax_ZPRAVODAJ_PISKU_188x130_B_FINAL.indd 1
18.3.2015 11:45:13
15
6FKLQGHOHKRPLQHU¼O\VQDGQ¼FHVWDNX]GUDYHQÈ"
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
Může tohle být náhoda?
Dobrý den, minerály užívám od října 2012. Měl jsem velké problémy s nohama, byly celé oteklé včetně prstů, byla to dna.
Trápily mě silné křeče ve všech končetinách až po prsty, měl jsem problémy se zažíváním a močením. Velmi mě trápily závratě, často jsem padal, proto jsem musel nosit berle. O minerálech jsem věděl, ale nevěřil jsem tomu. Názor jsem změnil až
po úraze, když jsem spadl ze schodů, rozbil si hlavu, natloukl koleno a utrpěl tržnou ránu na ruce. Objednal jsem si na zkoušku vaše minerály a začaly se dít věci. Zranění se dobře hojila, během 2-3 měsíců zmizela dna i křeče, postupně mizely další
problémy se zažíváním a zácpou, upravilo se mi močení. Později přestaly závratě, po půl roce jsem odložil berle a nepoužívám
je až dodnes. Když to viděla rodina a známí, ptali se mě, co mi pomohlo, že chodím bez berlí. Můj příklad vedl k tomu, že jsem
během 3 let u vás objednal pro lidi kolem sebe asi 70 plechovek minerálů. Měl jsem loni v říjnu 95 let. Díky minerálům jsem
stále soběstačný. Každý se může přesvědčit sám.
Stanislav Motloch, Studénka
Zakoupila jsem si vaše minerály a s radostí musím konstatovat, že mi moc pomohly. Přestaly mě bolet klouby, ustoupily
střevní problémy a upravila se mi cukrovka. Zlepšila se mi kvalita vlasů a nehtů. Cítím se velmi dobře i po psychické stránce.
Ráda bych si objednala další dvě balení. Na otázku „Co děláš, že jsi se tak zlepšila?“ odpovídám, že užívám minerály.
Jana Raždíková, Jihlava
Jsem rád, že jsem objevil vaše minerály. Je mi 65 let a tedy mám různé zdravotní problémy. Při poslední lékařské kontrole
kvůli pooperačnímu stavu po odstranění pozitivní prostaty mi lékař sdělil, že všechny hodnoty (tlak, cukrovka, cholesterol)
jsou v normě, což před užíváním Schindeleho minerálů nebylo. Proto jsem přesvědčen o kladném působení tohoto produktu.
Roman Sikora, nýdek
Pracuji jako sanitářka v nemocnici. Moje práce je velmi fyzicky i psychicky náročná. Děkuji za Váš produkt, který mi velmi
pomohl a umožňuje mi nadále pomáhat lidem v práci, která mě naplňuje. Od té doby, co užívám vaše minerály, jsem plná
energie a testy na cholesterol se výrazně zlepšily. Doporučila jsem přípravek i své kamarádce, která mě poprosila o objednávku. Zašlete prosím 2 plechovky na mou adresu.
Jana Kubicová, Račice u Vyškova
Před dvěma lety jsem se dozvěděla od své známé, že užívá minerály a jaký obrovský úspěch s nimi má. Trápily mě veliké
bolesti páteře a kloubů. Dále se mi vracely časté gynekologické problémy, žaludeční potíže, zvýšený cholesterol a tlak.
Po půlročním užívání minerálů se můj zdravotní stav zlepšil natolik, že jsem přestala užívat tablety na cholesterol a žaludek.
Bolesti páteře, kloubů a gynekologické problémy ustoupily, jsem nyní mnohem klidnější a vitálnější.
anna Krajčovicová, třinec
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSR
FKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXV
NX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHZZZPLQHUDOLHQFRDWVWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
SiO 2
J
=LQHN
=Q
J
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
J
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
0DQJDQ
0Q
J
)RVfRU
P
J
0ĆĀ
&X
J
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
.DPHQQÄ]GUDYÈVUR
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
ZZZNDPHQQH]GUDYLF]
RV1500241/01
2[LGNĚHPLþLWĪ
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD

Podobné dokumenty

Kalendář AKCÍ - seznam pro tisk

Kalendář AKCÍ - seznam pro tisk Taneční Country Soubor LOUISIANA Písek Kalendář AKCÍ 2015 - aktuálně a plánováno

Více

Zpravodaj duben 2016

Zpravodaj duben 2016 veselili z  tepla, slunce a  květin. A  co apríl v českých zemích? U nás je tato tradice o něco mladší. Drobné zlomyslnosti a žertíky si u nás lidé 1. dubna provádějí zřejmě už od 16. století. Tent...

Více

Sbornik lektorskych textu a metodickych listu

Sbornik lektorskych textu a metodickych listu marketing,2 jaké předměty používají dospělí často (sekera, kniha, rýč, telefon). Pokud do školky chodí děti žijící ve městě, můžeme jim v první řadě nabídnout klidné prostředí s jednoduchými tlumen...

Více

µ - Exit 162

µ - Exit 162 nedostavili. Jediným oficiálním reprezentantem našeho města tak zůstal starosta Miroslav Báňa. Možná k tomu přispěl i termín konání soutěže – letos se konala poprvé v červenci a počasí jejím účastn...

Více