Stavební materiály (C)

Transkript

Stavební materiály (C)
Stavební materiály (C)
Ing. A. Trinner
Stavební materiály
Cementobetonové kryty vozovek
Ing. Alexander Trinner
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
pobočka Plzeň
Zahradní 15, 326 00 Plzeň
[email protected]; www.tzus.cz
1
Stavební materiály (C)
Ing. A. Trinner
CEN/TC 227 Silniční materiály
•
WG 1 Asfaltové směsi
•
WG 2 Nátěry, postřiky a kalové vrstvy
•
WG 3 Cementobetonové vozovky a zálivkové
hmoty
•
WG 4 Hydraulicky stmelené a nestmelené vrstvy
včetně odpadních materiálů
•
WG 5 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních
komunikací a letištních ploch
2
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
3
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
4
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
Velký rozsah používaných materiálů (WG3)
• Základní normy pro CB kryt (celkem 3)
• Zkušební normy pro CB kryty (celkem 4)
• Specifikace pro zálivky, těsnící a předtěsňovací
profily, adhezní nátěry, těsnící pásky (celkem 6)
• Zkušební metody pro zálivky za horka (celkem 13)
• Zkušební metody pro zálivky za studena (celkem 9)
• Zkušební metody pro tvarované vložky do spár (1)
• Ostatní – zkušební pro nátěry stěn, těsnící pásky a
vložky (celkem zatím 3)
5
Stavební materiály (C)
Ing. A. Trinner
Základní normy pro CB kryt
• ČSN EN 13877-1 CB kryty – Část 1 Materiály
• ČSN EN 13877-2 CB kryt – Část 2 Funkční
požadavky
• ČSN EN 13877-3 CB kryty – Část 3 Specifikace pro
spojovací prvky
• Určení (budováno na místě):
– silnice, dálnice, ostatní komunikace
– letiště, skladovací plochy atp.
6
Stavební materiály (C)
Ing. A. Trinner
Požadavky na materiály
• Beton: EN 206-1
• Kamenivo: EN 12620; max. velikost zrna ve vztahu
k tloušťce vrstvy desky, max. obsah chloridů,
ohladitelnost, odolnost proti alkalicko-křemičité
reakci, nejméně 3 frakce
• Záměsová voda: EN 1008
• Cement: EN 197-1; CEM I 42,5; zvýšené požadavky
na max. obsah chem. složek (minimum alkálií), max.
jemnost mletí, min. dobu poč. tuhnutí; přísady
7
Stavební materiály (C)
Ing. A. Trinner
Požadavky na materiály
• Čerstvý beton: požadavky na min. obsah vzduchu
(%), zrnitost kameniva,
• Namáhání tělesa bet. vozovky –> požadavky na
ztvrdlý beton
• Ztvrdlý beton:
– pevnost v tlaku (C 30/37)
– pevnost v tahu za ohybu
– odolnost proti mrazu a CHRL
– součinitel prostorového rozložení vzduchových pórů
8
Stavební materiály (C)
Ing. A. Trinner
Provádění
9
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
10
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
11
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
12
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
13
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
14
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
15
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
16
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
Protismyková úprava
17
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
Vedení pokládky
18
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
Osazování kluzných trnů
19
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
20
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
Kontrola betonu
21
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
22
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
Řezání spár
23
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
24
Ing. A. Trinner
Stavební materiály (C)
25
Stavební materiály (C)
Ing. A. Trinner
Děkuji Vám
za pozornost
Ing. Alexander Trinner
TZÚS Praha, s.p. - pobočka Plzeň
Zahradní 15, 326 00 Plzeň
[email protected]; www.tzus.cz
26

Podobné dokumenty

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy

Tým pro cementobetonový kryt a podkladní vrstvy ♦ ČSN EN 13286-4 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Vibrační pěch ♦ ČSN EN 13286-5...

Více

04 betonové směsi

04 betonové směsi XC1, XC2, XC3, XD1, XD2, XA1 2 310,00 Z Lob. BETONY DLE ČSN EN 206-1, konzistence S3, max. zrno kameniva 32 mm Třída betonu Specifikace C 20/25 XF2 2 430,00 Z Lob. C 25/30 XF1 - XF4 2 570,00 Z Lob....

Více

SSC - System Stone Carpet

SSC - System Stone Carpet Jedná se o směs přírodního kameniva a pojiva z pryskyřice.Tato kombinace zajišťuje vysokou pevnost povrchu ,barevnou stálost i po letech a maximální odolnost vůči vnějším vlivům Mrazuvzdornost Celi...

Více

Hvězdník, zornice (Hippeastrum sp.div.)

Hvězdník, zornice (Hippeastrum sp.div.) pěstují kříženci, kultivary a různé výpěstky zařazované pod souborné jméno Hippeastrum x hortorum MAATSCH. Na jejich vzniku se nejvíce podílely druhy H. vittatum HERB. a H. leopoldii DOMBRAIN. V so...

Více

CPD® Rapidcrete

CPD® Rapidcrete Materiál CPD® Rapidcrete může být zpracováván v celé škále konzistencí směsi, od roztékavé až po plastickou. K záměsi můžete také přidat polymerní koncentrát CPD® Latex Modifier nebo CPD® Concentra...

Více

One - Katalog Novinek 2016 - 210416 CZ.indd

One - Katalog Novinek 2016 - 210416 CZ.indd montáž bez nářadí napájení 2x baterie AA (součástí balení)

Více

Metodika pro návrh, výrobu a provádění akustických asfaltových vrstev

Metodika pro návrh, výrobu a provádění akustických asfaltových vrstev postupně rozvinuto vlastní řešení především pro obrusné vrstvy vozovek, které vedou k dostatečnému hlukovému útlumu, z hlediska životnosti se jedná o trvanlivější úpravy a současně je předpokladem ...

Více