začátek byl v ymca

Transkript

začátek byl v ymca
Vážené dámy a pánové, vážení hosté, milý spoluhráči!
Dovolte mně, při příležitosti letošního výročí a dnešního slavnostního setkání k 50-ti letům oficiálního trvání
baseballu a softballu u nás, malou exkurzi do minulosti těchto dvou dnes již paralelních sportů.
Budeme-li pátrat po historických počátcích baseballu a softballu u nás, dostaneme se neomylně k organizaci
YMCA. A s ní je v tomto směru neodmyslitelně spjato jméno Joe Firsta. Zde se nachází po skončení 1.světové
války v letech 1919 a počátkem 20. letech minulého století ona pomyslná kolébka našich dvou her.
Co je YMCA? Young Men´s Christian Association – křesťanské sdružení mladých mužů, nejstarší a největší
celosvětová mládežnická organizace na světě, dnes má přes 40 mil.členů ve 124 zemích světa a pracuje
v Evropské a Světové alianci YMCA. Je sice založena na křesťanských principech, klade si však za úkol být
k dispozici pro všechny mladé lidi bez ohledu na náboženství a při tom nevykonávat misionářskou činnost.
Organizaci založil v Anglii v roce 1844 tehdy 23letý obchodní příručí George Williams a jejím cílem byla
křesťanská pomoc mladým lidem „ztraceným“ v přeindustrializovaném a odlištěném prostředí anglických měst.
O 11 let později, v roce 1855, vzniká v Londýně i dívčí obdoba – YWCA ( Young Women´s Christian
Association). Padesát let po svém založení v roce 1894 měla YMCA přes půl milionu členů ve 34 zemích. A
v témže roce byl George Williams královnou Viktorií povýšen do rytířského stavu a městská rada Londýna jej za
jeho celoživotní dílo jmenovala čestným občanem města.
V Československu YMCA působila již od 2. poloviny 19. stol. pod názvem „Křesťanský spolek mladíků“ nebo
„Křesťanské sdružení mládeže“. Už jako YMCA fungovala v rámci Čs.legií v Rusku a po vzniku
Československa se prosazuje u naší armády i mezi vysokoškoláky (později vzniklá tzv. akademická YMCA).
V armádě zajišťovala v posádkách tzv.Vojenské zátiší, v univerzitních městech spoluvytvářela Studentské
domovy. V kontextu nového územního uspořádání Evropy a nově vzniklého našeho státu hraje YMCA
významnou roli.
V roce 1921 ale byla na nátlak Francie činnost anglo-americké YMCA v naší armádě zastavena. V civilním
sektoru však YMCA činnost rozšiřuje a ve stejném roce 1921 je na podnět Alice Masarykové a za vydatné
pomoci z USA založena československá odnož YMCA a YWCA. V Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích,
Bratislavě (později i Hradec Králové aj. – celkem 14 měst) jsou vybudována ubytovací a rekreační střediska,
společenské prostory, sportoviště, pořádány letní tábory atd. Před II. světovou válkou mají obě organizace přes
20000 tisíc členů. Za protektorátu je činnost zakázána, po válce pokračuje, ale v roce 1951 byly obě organizace
komunistickým režimem nuceny svojí činnost ukončit. Obnovily se až v roce 1990.
Josef Antonín Fuerst (od 1923 se píše First), nar. 11.12.1894 v Březnici, vyučený stavební zámečník,
narukoval do C&K armády a bojoval v Itálii. Po návratu z 1. světové války působil jako tlumočník u – dnes
bychom řekli - „vojenských přidělenců“ v nově založeném státě, kteří zde v rámci YMCA zakládali vojenské
domovy. Na čtyř týdenní kurz v Žilině, kam byl v roce 1919 vyslán, ve svých pamětech vzpomíná takto: „celý
květen nás profesor Machotka z Omahy, profesor Pípal z Occidental College z Kalifornie a další instruktoři učili
softball, volleyball, basketball, všechny disciplíny z lehké atletiky, zápas, turistiku, tramping a plavání (pokud to
ve studeném Váhu šlo). Pak jsme jako propagátoři tělovýchovy a hlavně nových míčových her byli posláni do
všech míst, kde byly zřizovány vojenské domovy a kde sportovní kluby žádaly o instruktory“. Josef First byl
přidělen do Plzně, kde vedl vojenský domov, organizuje v něm program, cvičí vojáky i civilisty, učí nové míčové
hry na Dobytčím trhu. Zanedlouho existuje několik týmů a jsou pořádány turnaje ve volleyballu, basketballu i
playgroundballu mezi posádkami i mezi civilisty. Ve svých vzpomínkách dále uvádí:
„Prostě to v plzeňském vojenském domově vřelo. A tak to bylo i ve všech ostatních po celé republice, kde je
YMCA založena“. Vojáci to všude velmi oceňovali. Bylo to něco nejen nového, ale hlavně pomocného těm, kteří
po léta nesli tíhu války a strasti odloučeného života. Umožňovalo jim to konec konců i vstup do života, neboť ve
vojenské domově měli zázemí, zábavu, rekreaci, ale i možnost vzdělání v mnoha rozličných kurzech. YMCA
tvořila v podstatě sociálně společenské zázemí.
Josef First je přeložen na podzim 1921 jako zástupce ředitel YMCA do nové velké budovy v Českých
Budějovicích. Ve stejném roce je u Soběšína na Sázavě založen velký letní tábor YMCA (opět za spoluúčasti
instruktorů z Anglie a USA). Josef First zde absolvuje týdenní školení a stává se v něm vedoucím tělovýchovy.
Ještě v témže roce zakládá podobný, ale komornější, tábor na Rechlích u Plava na Malši.
Od roku 1923 je vedoucím tělovýchovy YMCA pro ČSR v Praze, stává se členem Olympijského výboru a je
předsedou volleyballového a basketballového svazu. V období 1926 – 1928 studuje tělovýchovu a pedagogiku
na Springfield College v Springfieldu, Mass. Po návratu je finančním ředitelem YMCA a ředitelem letního tábora
na Sázavě, v roce1929 zakládá 1.lukostřelecký klub.
A právě YMCA tábor u Soběšína, ležící ukryt v hlubokých lesích Šternberského panství na pravém břehu
Sázavy (mimochodem dosud tato idyla trvá), se těšil neobyčejné popularitě hned od svého vzniku. Měsíční
turnusy pro 200 chlapců během letních prázdnin byly zcela kapacitně zaplněny. Frekventanti se pod vedením
Joe Firsta učili životu v přírodě, trampingu, kanoistice, plavání, záchraně tonoucích, lukostřelbě, hrát tenis a
pochopitelně i nové míčové hry voleyball, basketball a playgroundball zvaný též americký pasák. Ten se těší
velmi velké popularitě, o čemž svědčí hned dvě hřiště uvnitř tábora (viz. snímek z r. 1934). Joe First se stává
nezapomenutelnou, legendární ikonou YMCA.
Táborem jako účastníci (a někdy posléze i vůdci) prošli např. prof. Vlastimil Brych (pozdější zakladatel softballu
na SVVŠ Michle resp. Tempo Praha), dnešní čestný předseda Aleš Hrabě s bratrem Ivanem, RNDr. Jeronym
Řepa (zakladatel softballu Slavia Př.f. UK), členové chatové osady Čerčany resp. Vysoká Lhota (Balík, Šenkýř,
Zubač), prof. Mikyska z SVVŠ Připotoční a celá řada jiných, kterým se omlouvám, že je nezmiňuji. Aleš Hrabě
se stal na Sázavě dokonce instruktorem playgroundballu (viz. foto). Dalších se YMCA dotkla zprostředkovaně
např. přes evangelické sbory (Ivan Běťák, Ondřej Čapek, Jaroslav Pražák aj.) nebo jiná sdružení – např.
softball v počátcích hrají doplňkově basketbalisté Tesly Žižkov aj.
Po nuceném ukončení YMCA komunistickým režimem je J. First v roce1951 správcem na Patejdlově chatě Př.f.
UK v Krkonoších, v letech 1952 – 1958 zaměstnancem Technických služeb n.p. Turista. Pak odchází do
důchodu. Umírá 8.5.1986 v Praze ve věku 92 let.
Zatímco volleyball a basketball se úspěšně šíří republikou, jeho další dítě – playgroundball - se zatím udržuje
v povědomí jen hrstky lidí, ale latentně se hraje dál: Ivan a Aleš Hrabě s věnovanou výbavou od Joe Firsta dále
pracují s mládeží a pokračují v Modřanech na lokalitě V Dolech, kterou vlastní TJ Modřany v neformálním
provozování volnočasové sportovní činnosti. Kousek dál pod Branickým mostem na přelomu 50tých a 60tých
let další Ymkaři Jakub Čermák a Jan Stanovského s kamarády hrají playgroundball.
Na středních i vysokých školách jej v šedesátých letech zkoušejí zavádět právě tělocvikáři, frekventanti YMCA.
Je to inteligentní sport (Hemingway o baseballu říkal, že jsou to šachy s míčem) a tudíž se na školách postupně
daří prosazovat navzdory „nálepce amerického, imperialistického sportu“ - ideologicky pomáhá popularita
baseballu na Kubě
Ale to již zabíhám do další časové sféry, o které budou referovat moji nástupci. Děkuji vám tedy za pozornost a
přeji baseballu a softballu dalších minimálně 50 úspěšných let.
Pavel Řepa na slavnostním setkání k 50ti letům dne 30. 11. 2013.

Podobné dokumenty

Fr. Palackého 787, 735 11 ORLOVÁ IČ: 266 51 181

Fr. Palackého 787, 735 11 ORLOVÁ IČ: 266 51 181 Stejně jako v předchozích letech podařilo se i v roce 2014 získat prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a z Úřadu práce na činnost a mzdy pracovníků Informačního centra pro m...

Více

Výroční zpráva YMCA Orlová 2012

Výroční zpráva YMCA Orlová 2012 Podařilo se nám opět získat prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a z Úřadu práce na činnost a mzdy Informačního centra pro mládež Orlová. Díky grantu z České národní agentur...

Více