středověká literatura

Transkript

středověká literatura
*
Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŽSTEVNÍ 125
Název projektu: Ve svazkové škole aktivně - interaktivně
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465
Autor: Mgr. Jana Rozsívalová
Tematický okruh: DUM Český jazyk a literatura
Název:VY_32_INOVACE_05_Středověká literatura
Vytvořeno:
-říjen 2012
Anotace:
-prezentace pro žáky 7.-9.tříd
-žáci se seznámí se středověkými písemnými památkami a hlavními
hrdiny národních eposů
* Zdroje:
* BAUER, Alois. Čeština dlani, přehled světové a
české literatury. 3. rozšířené vydání Olomouc:
Rubico, 2007. ISBN 80-7346-068-8.
* www.wikipedia.cz
* Klíčové kompetence:
* Kompetence k učení
* Kompetence k řešení problému
* Kompetence pracovní
STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
*vznik po pádu západořímské říše r. 476
* vliv křesťanství
Oblast:
*západní – latinská vzdělanost,
*východní – byzantská, řecká vzdělanost
*centra: chrámy, kláštery, školy,
univerzity
1. Literatura náboženská
*Základní text – křesťanská bible – 2
části:
Starý a Nový zákon
*legendy – o životě a činech světců
*lyrické písně a modlitby
2. Literatura světská, laická
*pro šlechtu a rytíře
– hrdinný národní epos:
Francie - Píseň o Rolandovi, Německo - Píseň
o Nibeluzích,
Španělsko - Píseň o Cidovi, Finsko - Kalevala,
Rusko - Slovo o pluku Igorově
*rytířský (dvorský) epos –ústřední postava –
soudobý rytíř, odvážný bojovník, spravedlivý
vládce, ochránce chudobných…
* dvorská (kurtoazní) lyrika
- milostná poezie, hluboký cit, láska k vyvolené
paní, obdiv, úcta, často láska neopětovaná,
nešťastná, původ – Francie - 12. stol., autoři :
trubadúři - Fr., minnesangři – Něm., žakéři, žertéři
* literatura pro měšťanstvo
– o současném životě, zábavnost, komika, šířili ji
studenti
* literatura orientální
–Arábie – korán, sb.pohádek a povídek – Tisíc a jedna
noc
Úkoly:
* přečtěte si jen část jedné pohádky z Pohádek tisíce
a jedné noci a pokuste se odhadnout, jak tato
pohádka dopadne
* zopakujte
si, co je to lyrika, popř. vyhledejte
potřebné informace na PC
* Vyberte
si některý ze zmiňovaných národních
eposů a pokuste se sestavit charakteristiku
hlavního hrdiny