Stáhnout

Transkript

Stáhnout
Ke Stanici
í
řež
lllllllllllllll
lllllll
nická
Strako
b
ná
směr Lihovar
L
L
B
DEJVICKÁ
3, 17
L
A
0
Císařská louka, a to z obou vltavských břehů. Přístaviště jsou umístěna
na severním cípu Císařské louky, na Výtoni jižně od Železničního mostu a na
levém břehu v ústí vorového přístavu. Výhodná návaznost na tramvajové linky
je zajištěna na pravobřežním přístavišti Výtoň, nedaleko od levobřežního přístaviště je dopravní terminál Smíchovské nádraží. Přívoz P5 zajišťuje s ohledem
j
řádu.
na charakter pprovozu ppouze pplavbyy uvedené v jízdním
Objednejte si
zasílání aktualizací jízdních řádů
do Vaší mailové schránky na
www.ropid.cz
Březen 2013
DL_privoz_2013_5modulu.indd 1
NÁDRAÍ HOLEOVICE
0
S5 R5
směr Vrané n. Vlt.
Cukrovar
Modřany
Nově upravený přívoz P5 zajišťuje rychlé spojení s ostrovem Císařská louka. Se smíchovským
břehem je spojení zajištěno na místě přívozu provozovaného téměř celé
PROSEK LETANY
20. století, spojení s Výtoní navazuje na rostoucí oblíbenost náplavky jako příjemného
C tom v centru města. Z náplavky můžete obdivovat panorama Pražprostoru u vody a při
ského hradu, z Císařské louky si vychutnejte netradiční pohledy na bájný Vyšehrad či
nezaměnitelný železniční most z roku 1901. O sobotách můžete výlet spojit i s návštěvou
VYSOANSKÁ
farmářského trhu na náplavce.
Když se vydáte po Císařské louce na jih, můžete po čtvrthodince dojít do oblasti zastávekKOLBENOVA
Lihovar. Zde siHLOUBTÍN
můžete vybrat, zda využijete
tramvaj,
ERNÝ
MOST a dolů
autobus nebo opět přívoz: k přístavišti projdete kolem veslařských loděnic
RAJSKÁ
B ostrov,
po rampě dlážděnéESKOMORAVSKÁ
„kočičími hlavami“. Linka P3 vás pak ZAHRADA
převeze
na Veslařský
odkud se na podolský břeh dostanete po mostě.
PŘÍVOZY V PID
březen 2013
Do Troje přes vodu
VLTAVSKÁ
Přívoz P2 nabízí zajímavou a výhodnou možnost, jak se dopravit do Zoologické nebo
INVALIDOVNA
Botanické zahrady. Na levém břehu je spojení s centrem Prahy 6 a stanicí metra Dejvická
zajištěno frekventovanými autobusovými linkami.
FLORENC
STAROMSTSKÁ
MALOSTRANSKÁ
ANDL
směr Komořany
S65
0
Kotevní
0 0
HLAVNÍ NÁDRAÍ
NÁRODNÍ TÍDA
P5
MUZEUM
I. P. PAVLOVA
KARLOVO NÁMSTÍ
S7
Výto
KIÍKOVA
NÁMSTÍ P
REPUBLIKY
MSTEK
139
165
Všem cestujícím přejeme příjemné a bezpečné cestování
s Pražskou integrovanou dopravou.
STÍKOV
PALMOVKA
P
173
341
Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spojení vltavských břehů poblíž
ústí Berounky. Tím nabízí především rychlé spojení z osídleného modřanSTODLKY
ského břehuZLIÍN
na přírodnější levý
břeh.
JINONICE
B
Přístaviště Nádraží Modřany se nachází v dosahu zastávek tramvajových linek 3,
17, autobusových linek 139, 165,
a železničních
S8 a S80. Přímo
LUKA173, 341
LUINY
HRKA linek NOVÉ
BUTOVICE
u přístaviště je rozcestí cyklotras A2 a A21.
Přístaviště Lahovičky umožňuje využít 700 m vzdálenou zastávku autobusových
linek, ale především rychle zpřístupňuje rozvojové území podél cyklotrasy A1.
Na přívozu P6 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním
řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby či provozní přestávky dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje
akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
@
0
S4 S41 R4
HRADANSKÁ
P6
P5 Přívoz se sezónním provozem výrazně vylepšuje dostupnost ostrova
S41 R4
ZOO
l
l
l
l
l
l
l
l l l ll l l l l l llll
lll
llllllllll
é
lsk
do
Po
va
Vlta
směr Zbraslav; Radotín
l
A2
ll l l
l
l
l
l
A21
lll
lllllllllllllllll
A1
L
l ll
lllllll
129, 241
314, 317
318, 321
Botanická zahrada
Vltava @
Vyšehrad
llll
llll
llll
llll
llll
llll
l
Lahovičky
lll
K Řece
Podhoí
139, 173, 165
3, 17 341
l ll
A2
Vltava
K Zahradám
P2
Nádraží Modřany
Nádraží
Modřany
lll
lll
llll
lllll
Lib
u
směr Vyšehrad
m
pěší dostupnost
Plzeňka
6,12,14,20
Smíchovské
nádraží
B 6,12,14,20
BUS
Lahovičky
LÁDVÍ
KOBYLISY
V Podbab
Praha-Modřany zast.
P6
Netradiční pohled na Vyšehrad z Císařské louky
Zámky
B
Obchodní nám.
lll
lll
lll
lllllll
lllllllll
lllllllll
llllll
ká
ická
í
ražn
Nád
í
Kotevn
Císařská
louka
ř.
vo náb
Rašíno
A1
L
Strakon
Kotevní
ád
P5
KS
A13
L
Výtoň
Sedlec
směr Sídl. Modřany
L
P1
TIPY NA VÝLETY S VYUŽITÍM PŘÍVOZŮ 

PRAŽSKÉ PŘÍVOZY
směr Libuš, Kačerov
směr Točná
A23
ll
lllll
Hořejší nábřeží
a
odov
Svob
a
lavov
Vnis
na
i
š
i
Svornost
3,7,17
Výtoň
směr Braník
l
llll
lll
lll
l ll
ll
ll
směr Smíchovské nádraží
L
l
l
ll
A2

PŘÍVOZ P6
LAHOVIČKY  NÁDRAŽÍ MODŘANY
ll
lll
lll
llll
llll
llll
llll
ll
l
l
ll
lllllllllllll

PŘÍVOZ P5
KOTEVNÍ  VÝTOŇ
P
NÁMSTÍ
MÍRU
JIÍHO
Z PODBRAD
VYEHRAD
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAÍ
P3 Veslaský ostrov
BUDJOVICKÁ
0
0 Lahoviky
P6 0
Nádraí
Modany
B
B
Na kolo
STRANICKÁ
Přívozy mohou být i dobrým pomocníkem pro bruslaře, aby se dostali na dobrý
povrch v pěkném prostředí. Doporučujeme tyto lokality:
PANKRÁC
Lihovar
FLORA
Na in-line brusle
PRASKÉHO POVSTÁNÍ
0
Navštivte malebné údolí Vltavy v místech, kde pod příkrými skalnatými břehy opouští
Prahu. Při procházce se můžete svézt přívozy P1 a P2, mezi kterými lze příjemně projít
po obou březích Vltavy (z levého břehu je lepší výhled, na pravém břehu nejezdí auta),
pro výhled z výšky můžete vystoupat na některou z vyhlídek na hraně údolí. Leckoho zde
ELIVSKÉHO
napadá:
kam z Vltavy zmizela voda, když v centru města vypadá jako majestátný tok
a u Sedlce jako „větší Berounka“?
DEPOpáteřních
HOSTIVA vltavských cyklotras A1 a A2,
Přívozy nabízejí především zajímavá propojení
SKALKA
atraktivní jsou i „transvltavská“ prodloužení cyklotras
A A12 („prokopská“), A17 („šárecká“), A21 („modřanská“) či A28 („bohnická“). Přívoz tak může být zpestřením výletu
i zkrácením cesty.
P
Císaská louka
RADLICKÁ
Kudy vytéká Vltava z Prahy?
KAEROV
S8 S80
P
ROZTYLY
Trasa metra se stanicí
elezniní tra s integrací
elezniní tra s plnou integrací
elezniní stanice/zastávka:
P v pásmu P (dvojpásmo)
0
v pásmu 0
B
v pásmu B
•
asfaltová cyklostezka A1 v Sedlci (přívoz P1)
•
OPATOV
HÁJE s velmi omezeným provozem automobilů –
CHODOV
pravobřežní
asfaltová silnička
cyklotrasa A2; úsek Pelc-Tyrolka – Troja – Podhoří – Zámky – Klecánky (přívozy
P1 a P2)
•
pravobřežní cyklotrasa A2 (většinou cyklostezka); úsek Podolí – Braník – Modřany – Komořany – Závist (přívozy P3 a P6)
•
levobřežní cyklotrasa A1 (většinou cyklostezka); úsek Lihovar – Hlubočepy –
Malá Chuchle – Lahovičky – Radotín (přívozy P3 a P6); v Lahovičkách nelze
k přívozu P6 na bruslích dojet!
C
NEPRODEJNÉ
15.3.2013 10:48:39
~500 m3/s
na požádání
dle potřeby
00 20 40
02 22 42
~700 m3/s
sobota / neděle
08:00
19:00
06:40
pracovní dny
celoročně
30.3. - 28.10.
P5
P6
celoročně
celotýdenně
08:00
20:00
30
z Výtoně
12 42
z Císařské louky
15 45
z Kotevní
28 58
z Císařské louky
00 30
~700 m3/s
05 25 45
00 20 40
20
22:00
450 m3/s
00 15 30 45
22:00
léto: 7,5
zima: 15
02 17 32 47
450 m3/s
20 55
00 30
na požádání
dle potřeby
z l. břehu
z p. břehu
Max. provozní
limit průtoku
obvyklé odjezdy (minuty)
P3
Navštivte naše interaktivní plány Pražské integrované dopravy.
http://praha.planydopravy.cz
http://pid.planydopravy.cz/
Přívozy jako nejstarší prostředek veřejné dopravy mají své místo i v Praze. Doložit první přívoz není možné, protože existovaly
doslova od nepaměti. Vltavu bylo možné překonat třemi základními způsoby: brodem, přívozem či mostem (a teprve nedávno
přibyl tunel). Brody zanikly po regulaci Vltavy a rostoucí provoz
dal vznikat celé řadě mostů. Přívozy byly historicky provozovány
téměř na 50 místech stávajícího území hl. m. Prahy, ještě v první
polovině 20. století jich byla v provozu necelá polovina. Změna
dopravních návyků, podmínek pro provozování živností a stavba
dalších mostů přinesla v druhé polovině 20. století postupný
zánik přívozů, jako poslední dojezdil v roce 1992 sedlecký přívoz. A právě ten byl v červenci 2005 jako první obnoven a to
jako linka Pražské integrované dopravy. V současné době jsou
provozovány čtyři přívozy celoročně a jeden sezónně.
celoročně
a Zlíchova, a to včetně výhodných návazností linek pozemní dopravy
zejména v zastávkách Lihovar, případně i Dvorce (především linky 118 a 124
ke stanici metra Budějovická).
Pravobřežní přístaviště je umístěno na jižním cípu Veslařského ostrova, což je výhodné např. pro dostupnost Plaveckého stadionu Podolí.
Přívoz P3 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené
v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován
nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).
STRUČNÁ HISTORIE PRAŽSKÝCH PŘÍVOZŮ 
P2
P3 Přívoz s celoročním provozem nabízí atraktivní spojení oblasti Podolí
20:00
směr Budějovická
na všech uvedených přívozech platí Tarif PID
jízdní kolo je přepravováno zdarma
05:25
06:45
05:30
06:45
06:00
07:00
???
?
směr Braník, Smíchov
•
•
pracovní dny
sobota / neděle
pracovní dny
sobota / neděle
pracovní dny
sobota / neděle
???
?
Dvorecké nám.

celoročně
Dvorce
118, 124
P1
3, 17
TARIFNÍ PODMÍNKY
Interval
v minutách
Dvorce
přívoz P3: 737 999 997
Do
???
směr Chuchle
??
??
??
??
?
??
???
???
???
??
???
???
Zlíchov
6, 12, 14, 20
120
VITTUS GROUP, s.r.o.
Přívozy v PID
Od
í
břež
é ná
přívoz P6: 734 621 382
Dny
přívoz P5: 734 572 235
Období
přívoz P2: 731 471 846

PROVOZNÍ PARAMETRY
Linka
á
Po
do
lsk
BO
TE
L
přívoz P1: 736 777 666
olsk
směr Jenerálka



  





směr Bohnice směr Bohnice
Pražské Benátky, s.r.o.
plavecký
stadion
Podolí
Pod
směr Na Knížecí
P3
?
A1
L

Přívozy nejsou v provozu při zvýšené hladině Vltavy (viz Provozní parametry) na základě Plavební vyhlášky nebo při zhoršení
podmínek přístupnosti přístavišť, případně při jiných nepříznivých přírodních podmínkách.
Aktuální informace o vodním stavu:
Povodí Vltavy – vodočet Praha-Malá Chuchle
http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/mereni_VLCH.htm.
Informace o provozu přívozů lze též získat v jejich provozní
době na následujících telefonech:
???
??
??
Lihovar
???
???
???
?
nická
směr Barrandov
???
?
Strako




směr Dejvice
l
směr Troja

 



























 




Vltava
PROVOZNÍ PODMÍNKY
?
ne

















V Sedlci


Roztoc
ká

směr Suchdol
??
??
?
??
??
??
??
??
??
??
? ??
???
??
?
??
??
??
??
?
??
??
??
??
???
???
Žluté
lázně
tu
Aktuální změny v Pražské integrované dopravě a jízdní
řády linek PID najdete na www.ropid.cz
A2
L
ký
Přívoz s celoročním provozem spojuje vltavské břehy mezi vyústěním
Šáreckého údolí a Podhořím, od dubna do října s posílením provozu druhou lodí. Toto spojení je atraktivní zejména pro spojení oblastí Prahy 6 a Troje pro
rekreační i běžné denní cesty. Na pravém břehu navazují spoje linek 112 a 236,
linka 236 zajišťuje spojení s Bohnicemi v intervalu 30 min.
Cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes 30 minut
(a může být komplikována silnou automobilovou dopravou v oblasti Troje), ale
využitím přívozu se tato doba zkracuje na polovinu. Cesta přívozem je navíc
zajímavější, než obyčejná cesta tramvají a autobusem, popř. metrem.
Přívoz P2 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních důvodů provozován
nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy odjezdy dle jízdního řádu).
P2
??
??
??
???
Lihovar
BUS
vs

směr Stromovka
??
??
??
?
?
??
??
??
??
??
??
??
??
Strakonická
Nádražní


Více informací o pražských přívozech, jejich historii a zajímavosti
najdete na www.prazskeprivozy.cz a www.privozy.cz

Na přívozu P1 jsou možné další plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním
řádu, a to mezi první a poslední plavbou dle jízdního řádu. Tyto plavby lze uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje akusticky (kruhem nebo
požádáním) a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.

Přívoz je výhodný pro dopravu na jízdním kole, kdy lze cestu z Bohnic na Suchdol
uskutečnit za méně než 20 minut.

severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským údolím
(např. okruh Stromovka – Troja – Zámky – Sedlec – Podbaba – Stromovka) i pro
běžné denní cesty. Cesta z Bohnic na Suchdol (přes Holešovice cca 60 minut)
může při využití přívozu trvat jen půl hodiny. Ještě výhodněji vychází spojení
z Bohnic na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou.
A1
L
směr Dejvická
Lihovar
6, 12
14, 20













směr Holešovice
Veslařský
ostrov
ho





Veslařský
ostrov






Kublov
Kublov
3, 17
Císařská
louka
íc


ava

L
směr Palackého náměstí
Zl

Praha-Sedlec
P1 Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na
DL_privoz_2013_5modulu.indd 2



směr Suchdol
Vlt



Ro 
zto 
cká 








L




A1



A2
směr Smíchov
Dobříšská




lci
ed

zoo


VS
Sedlecký přívoz
340 350
107
116
147
Baba
160
340
350
355
Hydrologický 359
ústav




L
Podhoří
Podhoří
112
236




A2
V Podbabě



V Podbabě
P2




 
L
A17
L














U Rychty



směr Zámky






V Rokli


Sedlec
 
P1
L
A1










Zámky
A28


 
 



 




směr Roztoky u Prahy,
Sedlec, Suchdol
směr Lysolaje
PŘÍVOZ P3

LIHOVAR  VESLAŘSKÝ OSTROV








směr Klecánky
Zámky
236

A2
L

směr Roztoky u Prahy



směr Roztoky

PŘÍVOZ P2
V PODBABĚ  PODHOŘÍ
směr Troja, Nádr. Holešovice / Bohnice

PŘÍVOZ P1
SEDLEC  ZÁMKY
15.3.2013 10:48:54

Podobné dokumenty

ZDE!

ZDE! Pracovní dny 5,25 – 20,00 hod, neprac.dny 6,45 – 20,00 hod. www.ropid.cz První Všeobecná člunovací společnost, s.r.o. Platnéřská 4, 110 00 Praha 1 Bergman Zdeněk K 10.1.2006 převážel Tomáš Mathaus,...

Více

VIENNA COUSTICS MOZART GRAND

VIENNA COUSTICS MOZART GRAND Vyplatí se tedy pomyslet na výkonnější zesilovač. Výborně si rozuměly např. s Amplifikatorem a ještě lépe s výkonným koncovým zesilovačem Monster Power MPA 2250 SS. Neznamená to však, že musíme pou...

Více

Leták autorizovaná pracoviště CEBIA

Leták autorizovaná pracoviště CEBIA pracoviště, které má tuto službu vyznačenu ve sloupci Prováděná služba a dohodněte si s ním termín přistavení vozidla k provedení služby.

Více

3. 9. 2010 4. 9. 2010

3. 9. 2010 4. 9. 2010 FMX. V časopisu najdete exkluzivní rozhovory s jezdci, skvělé fotky nadstandardního formátu a reportáže nejen z FMX, ale i ze stuntridingu a quadů. Ty navíc najdete na nabušeném bonusovém DVD, čímž...

Více

Seznam Autorizovaných Pracovišť Cebia

Seznam Autorizovaných Pracovišť Cebia nám. T. G. Masaryka 944 Masarykova 4 Sadová 709/8 Pražská 285 Na Lávkách 13 Komenského 9 Dřevařská 2250/33 nám. 9.května 2/a Chrudichromská 1A Pražská 1820 Na Skalkách 1558 Branišovice 15 Poděbrado...

Více

Stáhnout - PID (Pražská integrovaná doprava)

Stáhnout - PID (Pražská integrovaná doprava) Žvahova a Dívčích hradů do Jinonic. Vlak dále jede přes Cibulku a Stodůlky do stanice PrahaŘepy, kde jízda Pražského motoráčku končí v bezprostřední blízkosti řepského sídliště. Směle vedená trať z...

Více

Informace k PID - Kralupy nad Vltavou

Informace k PID - Kralupy nad Vltavou  možnost cestovat kralupskou MHD, vlakem i autobusem PID do Prahy na jeden jízdní doklad PID  cestující, kteří již mají časový kupon PID pro dojíždění do Prahy, si v kralupské MHD nemusí kupovat ...

Více

Liniennetzplan Stadtverkehr Jablonec nad Nisou

Liniennetzplan Stadtverkehr Jablonec nad Nisou Šumava Plavecký JABLONECKÉ bazén

Více

seznam míst - Svět kulturistiky

seznam míst - Svět kulturistiky CENTRUM TŘEBOŇ spol.s.r.o.

Více