Good Sense 30 Day Refill Green Apple - Gastro

Transkript

Good Sense 30 Day Refill Green Apple - Gastro
Good Sense 30 Day Refill Green Apple
30-ti denní osvěžovač vzduchu
Použití:
Systém 30-ti denní osvěžovač vzduchu je především určen na toalety. Lze
ho použít také v místech s dostatečným prouděním vzduchu. Vůně
zeleného jablka potlačuje zápach a vůně přispívá k snižování počtu
stížností zákazníků.
Přednosti a výhody:
• neutralizuje zápach
• 30 g parfému ve vyměnitelné náplni vydrží nejméně 30 dnů
• dávkovač je bez baterií a nemusí se opravovat
Výhody použití:
• intuitivní vzhled
• snadné použití
• není třeba složité zaškolení nebo programování
• bezproblémové použití
Návod k použití:
Jen pro profesionální použití.
Roztrhněte plastový obal a vyjměte jednu náplň. Dejte vyměnitelnou náplň
do dávkovače, který je namontován na stěně. Na větší toalety použijte více
dávkovačů. Po práci si umyjte a osušte ruce. Při déle trvajícím nebo
opakovaném kontaktu chraňte pokožku. Používejte ochranné rukavice
abyste zabránili podráždění pokožky.
Fyzikálně chemické vlastnosti:
vzhled: pevná látka
vůně: zelené jablko
materiál padu: celulóza
Skladování:
Skladujte v původních obalech mimo extrémní teploty a vlhkost.
Bezpečnost práce:
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R51/53 Toxický pro vodní
organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí. S24 Zamezte styku s kůží. S37 Používejte vhodné ochranné
rukavice. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální
pokyny nebo bezpečnostní listy.
JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 296357111
Fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz
O2d