Montá ní návod Waikiki

Transkript

Montá ní návod Waikiki
Sprchové dveře Waikiki – montážní návod v1.06
Pro bezpečnou snadnou montáž sprchových dveří doporučujeme vyzdít luxfery
systémem Block Lock
1.
Možnosti montáže
Systém Block Lock Original – spára 5 mm
Systém Block Lock Pegasus – spára 2 mm
Varianta 1 – dveře 90 cm, 80 cm
Varianta 2 – dveře 65 cm, 55 cm
Varianta 3 – dveře 65 cm, 55 cm
2 |S t r a n a
2.
Před začátkem montáže !
•
Pro nejlepší výsledek nainstalujte luxfery nejméně jeden den před montáží dveří.
•
Během montáže nepokládejte sklo dveří přímo na podlahu.
•
Spodní ochrannou lištu nemusíte instalovat, jestliže hrozí jen malý průnik vody pode dveřmi.
•
Dejte pozor, ať nezaměníte spodní lištu s lištami magnetickými.
•
Před započetím montáže luxfer a dveří vše pečlivě proměřte.
•
Před montáží dveří zkuste dveře na sucho složit a ověřte, že rozměry odpovídají
připravenému otvoru.
•
Jestliže jste použili luxfery a montážní set Pegasus není možné uchycení dveří na bok stěny z
luxfer (obr C ). Spáry jsou totižpříliš malé pro uchycení vrutů. V tom případě na luxferovou
stěnu uchytíte jen magnetickou lištu pomocí lepidla Block Lock. Panty dveří uchytíte na
opačnou stěnu do vyvrtaných otvorů.
3 |S t r a n a
3.
Montáž
Vyvrtané otvory vyplňte před montáží
lepidlem Block Lock. Zabráníte tím
průsaku vody.
Montáž na stěnu s obkladem.
Vyvrtejte 4 otvory na straně pantů dveří.
Vyvrtejte 3 otvory na straně magnetické lišty.
Montáž na běžnou stěnu.
Vyvrtejte 4 otvory na straně pantů dveří.
Vyvrtejte 3 otvory na straně magnetické lišty.
Montáž ze strany na stěnu z luxfer.
Vyvrtejte 4 otvory na straně pantů dveří.*
Vyvrtejte 3 otvory na straně magnetické lišty.
Montáž z čela na stěnu z luxfer.
Vyvrtejte 4 otvory na straně pantů dveří.
Vyvrtejte 3 otvory na straně magnetické lišty.
*V případě použití luxfer Pegasus dveře NELZE
nainstalovat na stěnu ze strany. Na luxfery
můžete uchytit pouze magnetickou lištu
nalepením na lepidlo Block Lock bez vrtání.
4 |S t r a n a
Upevněte spodní těsnění na dveře dříve
než připevníte dveře na zeď.
Nasuňte magnetickou lištu na skleněné dveře.
Magnety jsou protipóly a měly by se přitahovat.
Nainstalujte stěnový
profil pro uchycení
magnetické lišty dle
obrázku 1.
Montáž dveří do profilu na stěně. Před montáží
na dveře upevněte spodní lištu proti průniku
vody. Do stěnového profilu vyvrtejte 4 otvory o
průměru 3,5 mm. Přibalenými šrouby upevněte
dveře v profilu na stěně.
Profil uchytíte třemi
šrouby. V případě
instalace jako na
obrázku C na luxfery
Pegasus, použijte jen
lepidlo Block Lock.
Magnetickou lištu nasuňte do profilu a
zaklapněte dle šipek na obrázku 5.¨
5 |S t r a n a
Utáhněte pečlivě šroubek ve spodním jistícím profilu.
Nyní je Váš nový sprchový kout připraven k použití.
Hodně štěstí!