Miminka a batolata dokáží pomocí znaků vyjádřit co potřebují, co je

Transkript

Miminka a batolata dokáží pomocí znaků vyjádřit co potřebují, co je
Znaková řeč pro batolata
Znaková řeč pro batolata
Miminka a batolata dokáží pomocí znaků vyjádřit co potřebují,
co je ve světě kolem zaujalo a také jak se cítí
• Napomáhá rozvoji mluvené řeči
• Upevňuje pouto mezi rodiči a jejich dětmi
• Dává impulz k intelektuálnímu rozvoji
• Podporuje pozitivní emocionální vývoj
• Posiluje sebedůvěru dětí
• Umožňuje dětem sdílet svůj svět
Program Baby Signs byl vyvinut světově uznávanými kapacitami v oblasti výchovy a vývoje dětí, doktorkami
psychologie a profesorkami Kalifornské university – Lindou Acredolo, PhDr. a Susan Goodwyn, PhDr.
Tato světově nejrozšířenější metoda znakové řeči pro slyšící nemluvňata je založena na dlouhodobém
vědeckém výzkumu a více než 20-leté praxi.
Odborně vyškolené a certifikované instruktorky pořádají dvouhodinové semináře pro rodiče, kde se dozvíte
vše, co potřebujete vědět k tomu, abyste mohli se znakováním začít. Součástí semináře jsou i kvalitní
materiály (kniha, DVD pro děti, videoslovník znaků, lepolera, atd.), které vám pomohou se znakováním doma.
Program
Znaková
řeč pro
batolata
Pr
og
Nejbližší kurzy pořádá
ra
m
Moje
ky
í zna
prvn
Znaková
řeč pro
batolata.
A
L
U JÍD
Moje
znaky
první
ANÍM
PŘED SP
®
DVD
Na
še
ob
a
práv
oblíben
a
šechn
s, Inc. V
© 2007 Baby Sign
na.
raze
ázá
zak
ání
rov
znaky
í
Kop
é
vyh
Naše
D
líb
en
Di
eras stribuo
oft
no
s.r.o. váno
.V
yro
, w spole
be
ww. čn
no
baby ostí
vČ
íně
sig
. Ba
ns.cz
by S
igns
® je
regis
t
Nu
®
DV
Zn
é
á ře
pr
o ba
to
ky
ochranná
známka Baby Signs, Inc. .
Pavlína Kapalová
ov
č
zna
rovaná
ak
lat
a
[email protected]
Více informací o programu na www.babysigns.cz
Znaková
řeč pro
batolata.
Moje
znaky
první
Í
KOUPÁN
Znaková
batolata.
řeč pro
Moje
y
k
í zna
prvn
Znaková
řeč pro
ZVÍŘÁTKA
batolata.