1. - WBS.cz

Transkript

1. - WBS.cz
Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ
Projekt EU – OPVK, projekt číslo:CZ.1.07/1.4.00/21.3732
VY_32_INOVACE_160
Anotace: Římské číslice, nerovnice, převody jednotek času, orientace v kalendáři
Autor: Mgr. Jana Soukupová
Jazyk: český
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace – Matematika
Očekávaný výstup: Žák porovnává čísla do 1 miliónu a řeší příslušné nerovnice,
žák řeší jednoduché problémové úlohy z praxe.
Speciální vzdělávací potřeby: Žák se SPU může mít k dispozici kalendář, cvičné
hodiny, přehled římských číslic.
Klíčová slova: římské číslice, nerovnice, převody jednotek času, ciferník, orientace
v kalendáři, slovní úlohy
Druh učebního materiálu: pracovní listy
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: první stupeň, druhé období
Typická věková skupina: 9 – 10 let
Metodické doporučení: Lze využít jako upevnění učiva 4. ročníku.
Ověření v praxi provedeno dne: 28.1.2015
Ve třídě: 4.
Římské číslice
Arabská číslice
jedna
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
1
2
3
4
5
6
7
8
Římská číslice
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Arabská číslice
devět
deset
jedenáct
dvanáct
padesát
sto
pět set
tisíc
Římská číslice
9
10
11
12
50
100
500
1 000
IX
X
XI
XII
L
C
D
M
1. Pokračuj v řadě čísel.
I, II, III, IV, V ______________________________________________________________ (XV)
X, XI, XII, XIII ___________________________________________________________ (XXIII)
XL, XLI, XLII _______________________________________________________________ (L)
LXI, LXII, LXIII __________________________________________________________ (LXX)
XCI, XCII, XCIII _____________________________________________________________ (C)
2. Zapiš čísla pomocí římských číslic.
91 ________
65 ________
106 ________
602 ________
746 ________
810 ________
580 ________
1 150 ________
3. Porovnej římské číslice pomocí znamének <, >, =.
XXIV __<__ L
XX _____ XIX
C _____ L
VII _____ VII
XCII _____ CXII
MC _____ MCM
XC _____ LXII
LXX _____ C
MDCCCXLVII _____ MDCCLIV
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,
je Mgr. Jana Soukupová.
Dostupné na www.zsamsslapy.wbs.cz
XL _____CIV
D _____ DC
4. Vyřeš slovní úlohu.
Matík vstal před půl hodinou. Teď hodiny ukazují 7:30 h. Za dvě a půl hodiny
mu odjíždí autobus za Geošem a pojede přesně půl hodiny. Jak dlouho
před odjezdem autobusu Matík vstával? Kolik hodin bude, až se Matík
s Geošem setkají? Znázorni čas setkání na ciferníku, který označíš
římskými číslicemi. (při řešení sl. úlohy ti může pomoci náčrt na čas. ose)
zakresli ciferník hodin s římskými číslicemi
odpověď:
4. Vyřeš slovní úlohu.
Rok 2012 byl přestupný (únor 29 dní). Dne 9. dubna bylo Matičky koťátko
staré 65 dní. Kdy se kotě narodilo? Nejprve řešení odhadni a poté vypočítej.
9. dubna 2012 jsme v ČR slavili svátek, víš který? ______________________
odhad:
výpočet:
odpověď:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,
je Mgr. Jana Soukupová.
Dostupné na www.zsamsslapy.wbs.cz