smečk a z bagdádu

Komentáře

Transkript

smečk a z bagdádu
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.
SMEČK A Z BAGDÁDU
Podle skutečné události
BRIAN K. VAUGHAN
NIKO HENRICHON
Přeložil JAN K ANTŮREK
Napsal
Nakreslil
Překlad z angličtiny: Jan K antůrek
Lettering: Martin Trojan
Šéfredaktor, barevné korekce, grafická úprava: Václav Dort
Redakce překladu: K amil Bernášek, Richard Klíčník
Jazykové korektury: Milena Vojtková
Distribuce: Jitk a Fialová
Předtisková příprava: Comics Centrum
Navštivte naše internetové stránky: http://www.comicscentrum.cz
nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ul.) Praha 2, 120 00
Telefon: 296 302 570, 296 302 571, FAX: 296 302 573
Z anglického originálu Pride of Baghdad, vydaného nakladatelstvím DC Comics v roce 2006,
českou verzi vydal: Martin Trojan-3- Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2
První české vydání © 2010
Vytištěno v TISKÁRNÁCH Havlíčkův Brod, a. s.
ISBN 978-80-86839-39-4 - vázaná
ISBN 978-80-86839-40-0 - brožovaná
© 2006, 2010 DC Comics & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována nebo jinou
formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů.
Logo design by Nessim Higson. Special thanks to Ihsan Alhammouri for Arabic lettering and translation.
PRIDE OF BAGHDAD Published by DC Comics, 1700 Broadway, New York, NY 10019. Copyright © 2006 Brian K. Vaughan and Niko
Henrichon. All Rights Reserved.
VERTIGO and all characters featured in this issue, the distinctive likenesses thereof, and all related elements are trademarks of DC
Comics. The stories, characters and incidents mentioned in this magazine are entirely fictional. DC Comics does not read or accept
unsolicited submissions of ideas, stories or artwork.
DANIELU M. K ANEMOTOVI
BRIAN K. VAUGHAN
LAETITII CASSANOVÉ
NIKO HENRICHON
Nebe
padá!
Nebe se
bortí!
Řekni to
ještě jednou a přísahám,
že vylezu tam nahoru
a zhltnu tě
i s peřím.
Nebe padá!
Nebe se řítí!
Umíme
skvěle šplhat, abys
věděl.
Nebe
padá!
Mohl bys
konečně
zmlknout? To
zatracené nebe
nikdy ne...
...spadne?
Och!
Viděli
jste je,
lidi?
Nebe se
řítí! Nebe
padá!
Viděl jsi
je, Zille?
Bylo
by těžké
je nevidět,
stařeno.
No tak,
viděli?
Co to bylo
za věci, Safo?
Zeptej se své
matky, Ali. Ona je
mozkem“ téhle
"
čtveřice, ne?
Možná, že jsem
zažila o nějakou tu
zimu víc než ty, ale svým
jediným okem vidím, co
přichází shora, mnohem
jasněji, než ty kdy
uvidíš oběma.
No jo, jenže
ona je v doupěti
a baví se
s antihmotou.
A říkám
ti, všechno,
co známe,
zanedlouho
zmizí.
Nebuď tak
teatrální, Safo.
Ošetřovatelé si pořád
ještě hledí svých
povinností.
Kdyby
se opravdu
něco stalo,
tak by se...
Lidi!
Lidi!
Nahoře
na
obloze?
Prosím tě!
Království za
hluchotu!
Cože?
Ty otřepané
fráze si nech pro
své mládě.
Neměla
bych tady
být, Núr.
Ty, já, velbloudi,
horské kozy, my všichni...
Kdybychom
jsme strávili příliš mnoho času
spolupracovali,
vzájemnými rozmíškami, zatímco myslím, že bychom
máme jediného skutečného
je přemohli.
nepřítele – naše
ošetřovatele.
Co navrhuješ?
Nebuď
směšná.
Kdyby
se mé stádo
dozvědělo
o našem
setkání...
Teď není
čas na starou
nevraživost,
antilopo.
Ne, když
je naše
osvobození
na dosah.
Vyslechni mě.
Ošetřovatelé vědí,
že kdyby jen vkročili do
našeho výběhu, zabili
bychom je.
Osvobození?
Ale ptáci přece
říkají...
K čertu
s ptáky!
Ale lidé jsou
natolik hloupí, že když
jde o vás, už zdaleka nejsou
tak ostražití. Pro některého
z vás by bylo jednoduché zabít
ošetřovatele, sebrat
mu klíče...
Nesmíme přece
čekat na nějaký zázrak,
který by změnil náš svět.
Musíme převzít vládu
nad svými vlastními
osudy!
A co
pak s nimi?
Předpokládejme,
že bychom byli
ochotní riskovat své
životy pro něco tak
šíleného, ale co pak
uděláme s těmi
klíči?
A tady
do toho
vstoupí
opice.
Opice?
Núr, ty
jsi seděla příliš
dlouho na
slunci!
Nevíš, proč
mám ten pocit,
že první věc, kterou
na svobodě otevřeš,
bude moje krční
tepna?
Počkej, ty
zbabělče!
Jaký je
tohle život?
Musíme...
Mami?
Ty už se k nám
přidaly! Posílala jsem jim
zprávy po krysách. Slíbily
dokonce, že vaše a naše
klece otevřou jako
první.
...na sebe,
dítě.
Na
koho to řveš?
Jako
vždycky.
Ty mi
nevěříš?
Jistě jsi
slyšela tu bajku
o škorpiónovi
a žábě, že?
Jo, Zill
mě posílá, abych
ti řekl, že přinesli
oběd.
Ale my... my se
dokážeme pozvednout
nad naše základní pudy!
Tam za těmi zdmi nás
očekává hojnost, dost pro
každého! Mohli bychom
se naučit...
Buď
budeme
žít odděleně,
nebo společně
zemřeme,
lvice.
Rozhodla
jsem se už
dávno.
Co je, mami?
Ty nemáš ráda
králíky? Já jo.
Vždycky mi zalezou
do zubů, takže je
cítím ještě
ráno.
Máme králíky!
Počkej!
Králíci
jsou dobří, Ali.
Já jen nemám
ráda, když nám je
podávají. Chybí
mi to vzrušení
z lovu.
Skvělé.
Neposlouchej
ji, dítě...
...ujišťuji tě,
že Núr nemá ani
představu o tom,
jaké to je zabít
králíka.
Táhni
ode mě!
Nemohli
bychom se jednou
nažrat v klidu,
Safo?
Uklidni
se, Safo.
Trvá to jen
šest vteřin.
To je zvláštní,
když si pomyslím, že
u nás doma nebyli
králíci. Jen zajíci.
Živě si to
pamatuju.
Byla jsem hodně
mladá, když mě odvezli
z divočiny, ale nikdy
nezapomenu, jak jsem
zabila svého prvního
králíka.
Ty víš, co
tím myslím.
Tím si nejsem tak
jistá, Núr. Jestli máš opravdu
nějaké vzpomínky na staré dny,
pochybuju, že bys tak hrozně
stála o to, aby se vrátily.
Ne, byli
tam...
Vrať se ke svým
hloupým bratrům,
Bukku! Tohle není tvé
teritorium!
No
víš, není
označkované.
Může za to
ten ubožák s šedou
hří vou, který vás má
chránit, holky.
Jaké to
je, Safo?
V divočině?
Bylo tam hodně
jiných lvů?
Ještě
jednou na mě
polož pracku,
a já ti vyrvu
přirození
zubama!
Všiváku!
Ohó, sliby,
chyby.
Dostali jste se
na konec ukázky.
auvrr!
Celý příběh
si můžete přečíst
kliknutím sem.
Hah.
To mi na
nějakou dobu
zůstane.
Musím si
vymyslet hodně
dobrou historku,
abych to vysvětlil
ostatním.
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.

Podobné dokumenty

frank miller - Comics Centrum

frank miller - Comics Centrum FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 5: FAMILY VALUES Copyright© 1997, 2005, 2010 Frank Miller, Inc. All Rights Reserved. Sin City and the Sin City logo are registered trademarks of Frank Miller, Inc. "...

Více

Konec ukázky. Celou knihu

Konec ukázky. Celou knihu nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ulice), 120 00 Praha 2 Telefon: 296 302 570, 296 302 571 FA X: 296 302 573 vydavatel originální série

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum JITKA FIALOVÁ • distribuce COMICS CENTRUM • předtisková příprava PODĚKOVÁNÍ JAKUBU ČERVINKOVI a PETRU PROUZOVI za pomoc s retušemi

Více

Martin Trojan - Comics Centrum

Martin Trojan - Comics Centrum 300™ is copyright © 1998, 1999 Frank Miller, Inc. 300 and the 300 logo are trademarks of Frank Miller, Inc. No portion of this publication

Více