T - Katedra vozidel a motorů

Transkript

T - Katedra vozidel a motorů
KATEDRA VOZIDEL A MOTORŮ
Přeplňování PSM
#12/14
Karel Páv
2 / 17
Důvody přeplňování PSM
 Zvýšení hmotnostního naplnění válce s cílem zvýšení středního
efektivního tlaku motoru pe > 1,25 MPa (Downsizing).
 Zvýšení celkové účinnosti motoru.


p
celk  i  m  i 1  mech . z . 
pistř 

Vnitřní tvorba směsi (DI):
H

pi  u
vzd  pl i
Lvvt   1
vzd 
Vnější tvorba směsi:
Hu

pi 
 sm  pl i
1  Lvvt   1
sm 
p pl
rvzd Tvzd
r
1  Lvvt  p pl
vzd
Lvvt  rpal Tsm
 Lze využít energii výfukových plynů na práci v oběžném kole turbíny
 Práce turbíny se pak využije na stlačení vzduchu v kompresoru
p
p
Chlazení stlačeného
vzduchu
Teoretická práce ve válci
na konci expanze
Práce dodaná pístem
(při proplachu)
ppl
pvýf
patm
Práce na stlačení
vzduchu
(při proplachu)
ppl
pvýf
patm
V
V
Přeplňování PSM s turbodmychadlem
 Pulzační systém
- malý objem výfukového potrubí k turbíně
- rychlejší odezva systému
- ideální jsou 3-vstupové sekce
- měnič pulsací pro eliminaci vlivu mezi sousedními válci
D
TT
CH
CH
 Rovnotlaký systém
- velký objem výfukového potrubí k turbíně: (1÷1,5)∙VZ1∙iv
- část kinetické energie výfukových plynů se využije na zvýšení tlaku a teploty
- horší propláchnutí spalovacího prostoru
p
- pro vyšší stupně přeplňování
- potenciál pro vyšší účinnost TD
T

m
TT
DD
CH
CH
Rovnotlaké přeplňování
Pulzační přeplňování
3 / 17
Přeplňování PSM turbodmychadlem
4 / 17
 Jednostupňové přeplňování
M
S
V
D
T
- Jednoduché, levné
- Pouze kompromisní řešení pro vozidlové motory
pracující v širokém rozmezí výkonu
CH
M
 Dvoustupňové přeplňování
S
V
MCHV
M
S
DV
TV
V
CH
MCHN
D1
D2
Vyrovnávací objem pro
rovnotlaký provoz turbíny
T
DN
TN
- Vyšší stupeň stlačení
- Vyšší parametry motoru v širokém rozmezí otáček
- Často se využívá kombinace s objemovým
kompresorem
Radiální turbína
5 / 17
h h =h
01
02
p01
p02
01 02
c12
2
p1
h1
c22
2
1
p2
2
h2
2s
p03
h03
03
c32
2
h3
Energetická rovnice pro otevřený systém:
h3s
1
1 

WT  m T h02  h03   m T  h2  c22  h3  c32 
2
2 

W  m h  h 
T - S : Total - Static
T
T
02
3s
Ts (T  S )
3
p3
s
Izoentropická účinnost turbíny:
Ts(T T ) 
1
1 

0  m T h01  h02   m T  h1  c12  h2  c22 
2
2 

Oběžné kolo 2-3:
03s
3s
1


d U  mc 2  me pot .k 
2

  Q  W  m  h  1 c 2  e 
i i T k k  k 2 k pot.k 
dt
Rozváděcí kolo 1-2:
- pro ustálený systém při Q  0 :
h03s
h02  h03 h01  h03 c p T01  T03 


h02  h3s h01  h3s c p T01  T3s 
 p 
T3 s  T01  3 
 p01 
T01  T1 
2
1
c
2c p
 1

1
Ts(T  S ) 
T03
T01
 p 
1   3 
 p01 
 1

Ts(T S )  0,65  0,8
6 / 17
Radiální turbína
c2
u2
ct
u
Obecně:
cr
c
w
u3
R2
ct2  c 2  cr2
R3
c 2  u 2  w2
uct 
2
cr2  w 2  ct  u 
2
T
Eulerova turbínová věta:
R3 
 T u2c2t  u3c3t   Wtření
WT  m T T R2c2t  R3c3t   m
R32  R32
2
u3
w3
c3
Rychlostní poměr:
U
u2

Cs
2h02  h3s 
V ideálním případě:
c2t  u2
c3t  0
 c c u u
w w
WT  m T 


2
2
 2
2
2
 T u22
WT  m
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
Stupeň reakce turbíny r  h2  h3
k
(kinematická reakce):
h01  h03



(ve vzduchové mezeře
mezi kolem a skříní)
rk  0,5
u2  2R2 nT
 1



T01


p
h02  h3s  h01  h3s  c p T01 1   3  
T3 s
  p01  


U
 0,5  0,8
Cs
Teoretická práce proudícího plynu:
1
WT  m T Cs2
2
U
1

 0,707
Cs
2
Při tomto poměru je
teoreticky dosahována
nejvyšší účinnost.
7 / 17
Charakteristika radiální turbíny
0.8
1 

1   p3 p01 
1.2
0.7
1
m Tred 
0.8
m T T01
p01
0.65
0.6
nTred 
0.4
nT
T01
0.6
p
T  01
p3
0.2
2
2.5
Tlakový poměr T [-]
3
3.5
S 2 S3
S 22  S32
Součinitel hltnosti: T 
0.3
0.2
1.5
2
2.5
3
Tlakový poměr T [-]
3.5
4
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
Kriterium dynamické podobnosti - vyjádření pomocí Machova čísla : M  konst.
p
p
p
 p
p
c
M
m  S
cS
Ma  S
M rT  S
M  konst.
M
a
rT
rT
rT
r T
T
u
u
Ma
M
r
M
n


rT 
T M  konst. T M
a
2R 2R 2R
2R
ATred 
Výpočet s náhradní dýzou ATred, T=konst.
0.4
1
4
Redukce průtoku a otáček:
 T  T ATred
Průtok náhradní turbínou: m
0.5
0
0.5
1.5
0.6
0.1
0.55
0
1
Výpočet s dvěma dýzami S2 a S3, T=konst.
0.7
0.75
m Tred [kg/s K^0.5/bar]
Redukovaný průtok mTred [kg/s K^0.5/bar]
1  T03 T01
Ts [-]
Ts(T  S ) 
1.4
Zjednodušená náhradní charakteristika:
0.8
Isoentropická účinnost Ts(T-S) [-]
1.6
2
p01
rT01
m T
U
 f ( T , )
ATred C s 3 s
Cs
(T )
0
0
0.2
0.4
0.6
Rychlostní poměr u/cs [-]

pro
   1   1
T  

 2 
pro
   1   1
T  

 2 
(T )
0.8
1
:
2
 1


2   
 T  T  

  1 

:
 2   1


  1

 1
- srovnává i rozdíl mezi skutečným a náhradním průřezem turbíny ATred
- při vyšším T bývá větší než 1
Regulace výkonu turbíny
 Přepouštění části výfukových plynů (Waste Gate)
- Ztrátová regulace
- Aktivní při vyšších otáčkách motoru
- Většinou u zážehových motorů
 Proměnná geometrie turbínové skříně
Bi
B

1
2
Nízké otáčky
motoru
Vysoké otáčky
motoru
u

2
c1
c2
1
c1r
c2r
8 / 17
9 / 17
Radiální kompresor (dmychadlo)
p03
p04
h
h03 = h04
h03s
h04s
h4
h4s
h3
h3s
03
04
2
p4 c 4
03s
2
04s
4
p3
4s
c32
2
3
3s
p0 p
02
p1
h0=h01=h02 0
p2
02
Vstup do oběžného kola 0-1-2:
- pro ustálený systém při Q  0 :
1 

0  m D h0  h02   m D  h0  h2  c22 
2 

Oběžné kolo 2-3 (příkon - záporná práce):
1
1 

W D  m D h02  h03   m D  h2  c22  h3  c32 
2
2 

W D  m D h02  h04 s 
1
Ds (T T )
Výstup z oběžného kola 3-4 :
1
1 

0  m D h03  h04   m D  h3  c32  h4  c42 
2
2 

h2
2
2
c
2
1
2
s
Izoentropická účinnost dmychadla:
Ds (T T ) 
Ds (T T )
h04 s  h02 h04 s  h02 c p T04 s  T02 


h03  h02
h04  h02
c p T04  T02 
p 
1   04 
p
  02 
T
1  04
T02
 1

p 
T04 s  T02  04 
 p02 
Ds (T T )  0,65  0,8 Ds (T T )
Obvykle používaný vztah:
(Stav v bodě 02 je obtížně měřitelný)
 1

 1

 p04 

  1
p
  01 
T04
1
T01
10 / 17
Radiální kompresor (dmychadlo)
c3
u3
w3
Eulerova rovnice (příkon - záporná práce):
 D D R2c2t  R3c3t   m D u2c2t  u3c3t   Wtření
W D  m
R3
u2
R2
 c22  c32 u22  u32 w22  w32 


WD  m D 


2
2 
 2
D
Teoreticky nejvyšší účinnost:
R2 
R22  R22
2
- při =0 na vstupu do záběrníku oběžného kola
u2
c2
c2
u2
w2

V ideálním případě:
c2t  0
c3t  u3
W D  m Du32
- Možnost rozšíření charakteristiky kompresoru (posun pumpovní
meze vlevo) předřazením vstupních statorových lopatek
c3
w3
+
c3t
u3
Optimální průtok
Malý průtok
u2
D
- Důsledkem mezilopatkového proudění je
však c3t<u3 (i pro radiální lopatky)
- Jev se označuje jako skluz
c2
w2
Malý průtok s
předřazenými lopatkami
u2
u2
c2
w2
c2
c2t
w2
11 / 17
Charakteristika radiálního kompresoru
2.8
 Ds (T T ) 
2.6
2.4
D 
 1

 p04
p01   1
T04 T01  1
 Redukce průtoku a otáček odlišná od turbíny
- Hodnoty vztaženy k referenční teplotě a tlaku
Tref
nDred  nD
T01
3.6
p04
p01
3.4
0. 6
0
2400
00
3.2
2300
00
3.0
22
00
00
2.8
21
67
0.
0. 6
5
0.6
2.6
6
3
000
0
Vnější otáčková charakteristika
vznětového motoru
Pohyb pracovního bodu
0.6
2.0
200
200000min
8
.6
0 00 0
2.0
0. 65
0.6
6
-1
7
170
1.6
00
0.6
1800
2.2
180000min
1.2
m Dred 
1.0
0.00
m D T01 Tref
-1
140
130
-1
1.4
p01 pref
1000
00
1200
00
110
000
0.04
0.06
0.08
Redukovaný průtok m Dred [kg/s]
0.
000
55
50
0.
000
0.45
1.2
0.02
0 .6
150
000
1.6
150000min-1
120000min
1.8
0
1600
00
1.4
0.63
19
00
00
8
220000min
-1
0.6
1.8
000
2.4
 [-]
Tlakový poměr  D [-]
2.2
Body v pracovním poli motoru
0.10
1.0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
mRED [kg/s]
0.10
0.12
0.14
12 / 17
Rovnováha mezi turbínou a dmychadlem
nT  nD
Otáčky turbíny a dmychadla:
Příkon kompresoru (dmychadla):
1 


Výkon turbíny: PT  m
 T c pspal TT 01 1  T  Ts
TT 03


PD  m D c pvzd
TT 01
- pro pulzační přeplňování: PT 
1
tcykl
t cykl

0
1 


m T c pspalTT 01 1  T  Ts dt



 T  m D 1 
Hmotnostní tok spalin turbínou: m

1
Lvvt
1
 Ds
Rovnice turbodmychadla:
Celková účinnost turbíny:
PTpuls  PTrovn
- neplatí při otevřeném WG !
Celková účinnost turbodmychadla:
TD  TsTDmech Ds TD  0,4  0,55
1 


m T c pspal TT 01 1  T  TsTDmech  m D c pvzd
TT 03


TT 01
T  TsTDmech
(snadno měřitelná,
zahrnuje i ztráty odvodem tepla)
Mechanická účinnost turbodmychadla:
(obtížně měřitelná kvůli teplotě TT03)
  11,2
PT TDmech  PD
Vzájemný vztah mezi turbínou a dmychadlem:
PTs Ts TDmech  PDs



 1  1
T    1
TD 01 D 01  D

 Ds
TD 04
m D c pvzd

m T c
TD 04
TD 01
TT 01
pspal T
T 03
TDmech
m D c pvzd

m T c
TD 04  TD 01
1 


 

TT 01 1  T 


TD 04
TD 01
TT 01
pspal T
T 03
TD 04  TD 01
TT 01  TT 03
 1  1
T    1
TD 01 D 01  D

 Ds
TD 04
T  0,63  0,78
TDmech  0,94  0,98
13 / 17
Další způsoby přeplňování PSM
 Axiální kompresory
 Systém Comprex
 Pohon rotoru od klikového hřídele motoru
 Energie výfukových plynů se přímo předává
vzduchu
 K odvodu výfukových plynů dochází po
odrazu od pevné stěny
Rootsovo
dmychadlo
Šroubový kompresor
Spirálový
kompresor
 Objemové kompresory:




Zubové (Roots)
Šroubové (Lysholm)
Spirálové
Křídlové
S proměnným objemem v
němž se stlačuje vzduch
Křídlový
kompresor
14 / 17
Účinnost objemových kompresorů
Typ kompresoru
Max.
stlačení
Izoentropická účinnost
včetně pohonu
Zubový (Roots)
1,5÷1,8
55÷60%
Spirálový
1,5÷2
60÷70%
Šroubový (Lysholm)
2÷2,7
60÷70%
Radiální
2÷3
65÷75%
m D c pvzd
Ds (T T ) 
 1 
T    1
TD 01 D 01  D


W D
TD 04
Zubový kompresor
p
Rázové vyrovnání tlaku
Charakteristika šroubového kompresoru s vnitřním
stupněm stlačení vnitřní = 1,3:
Tlakový poměr  [-]
Ideální (izoentropická) komprese
Šroubový kompresor
p
V
Skutečná ztrátová komprese
s malým vnitřní
s velkým vnitřní
68%
20°C
Průtok [m3/min]
Ideální (izoentropická) komprese
V
15 / 17
Chlazení stlačeného vzduchu
 Zvýšení hmotnostního naplnění válce
 Snížení emisí NOx a kouřivosti u vznětových motorů
 Zvýšení odolnosti proti klepání u zážehových motorů
Energetická rovnice pro otevřený ustálený systém:
1 

0   Q i   m k  hk  wk2 
2 

i
k
Typy chladičů: - Vzduch / vzduch
- Vzduch / voda
Tchl1
Chladivo
Pch  m vzd hvzd 01  hvzd 02   m vzd c pvzd
Vzduch
 vzd
m
Tvzd 1
wvzd 1
pvzd 1
Chladič
Tchl 2
Tvzd 2
wvzd 2
pvzd 2
m chl
Tvzd 01  Tvzd 1 
2
wvzd
1
2c pvzd
Sch vzd  Sch chl
Pch  m chl c pchl Tchl 2  Tchl 1 
T T 
T T
Pch  kch S ch tch  kch S ch  vzd 1 vzd 2  chl 1 chl 2 
2
2


Účinnost chladiče:
ch  0,75  0,9
ch 
Tvzd 1  Tvzd 2
Tvzd 1  Tchl 1
wvzd 1 
Tvzd 1
Tvzd 02
Tvzd 01  Tvzd 02 
m vzd
S vzd 1 vzd 1
…
Řešení vede na kvadratickou rovnici
Při rychlostech proudění do 100m/s lze úlohu zjednodušit:
 vzd c pvzd Tvzd 1  Tvzd 2 
Pch  m
Tvzd 01
Tvzd 01
kch 
1
1
1

 vzd  chl
 ,  w,     vzd
 T ,  w   vod
S ch
 500  700 m 2 /m3
Vch
kch vzd  70 100 W/m 2 K
kch vod  140  200 W/m 2 K
Experimentálně zjišťované Pch  k S  f ( m
 vzd , m ch , Tvzd , Tch )
ch ch
závislosti: tch
16 / 17
Dosažení nižší kompresní teploty
 Nežádoucí dynamické doplnění náplně válce
4.5
9
Dlouhé sací potrubí s
dynamickým účinkem
4
8
Velmi krátké sací potrubí
3
7
144°C
2.5
6
mv = konst.
124°C
5
2
4
1.5
3
1
2
0.5
1
0
-180
-90
0
90
180
270
360
450
0
540
Zdvih ventilů [mm] .
Tlak ve válci [bar] .
3.5
 Je výhodnější vyšší
stupeň přeplnění spolu s
chlazením stlačeného
vzduchu v mezichladiči.
Úhel natočení klikového hřídele [°KH]
 Změna časování ventilů: Millerův cyklus (EIVC) nebo Atkinsonův cyklus (LIVC)
n = 3000 1/min, pistř = 20 bar, tvzd za chl. = 60°C
SÁNÍ
Normal
Early Inlet Valve Close
VÝFUK
0
180
360
SÁNÍ
0
180
360
180
360
1980 mbar
449°C
720
2530 mbar
419°C
540
720
2530 mbar
416°C
540
720
SÁNÍ
VÝFUK
0
Kompresní teplota
540
VÝFUK
Late Inlet Valve Close
Plnící tlak
Idealizovaný pracovní oběh přeplňovaného motoru
s chlazením plnicího vzduchu
T
D1 – D2
D2 – 1
1–2
2–3–4
4–5
5–A
A–B
B – T1
4
T1 – T2
v1
3
p1
5
A
B
2
1
T1
T2
D2
D1
s
17 / 17
skutečné stlačení v dmychadle
chlazení plnicího vzduchu v mezichladiči
komprese ve válci motoru (ideální)
smíšený přívod tepla
expanze ve válci motoru (ideální)
změna stavu při výtoku výfukových plynů z válce
míšení výfukových plynů s proplachovacím vzduchem
změna stavu ve výfukovém potrubí od válce k turbíně
(škrcení  T=konst.)
skutečná expanze v turbině

Podobné dokumenty

6. energetika, energetické stroje a systémy

6. energetika, energetické stroje a systémy živočišného původu v prehistorických lagunách a zálivech mikrobiálním rozkladem při vysoké teplotě a tlaku a katalytickým působením okolních hornin. Existují však i abiogenetické hypotézy o vzniku ...

Více

09_Modelování oběhu PSM

09_Modelování oběhu PSM Je možné použít složenou funkci z více Vibeho funkcí (u vzn tového motoru je to nutnost) U složit jších ( lenit jších) pr ho ení je vhodné užít zm ený normovaný pr h

Více

5/2013

5/2013 zjištěnou před započetím experimentu pro parametry CHSKCr a nerozpuštěné látky vyšší, pro parametr Namon srovnatelná a pro parametr BSK5 nižší. Na čistírně B byla koncentrace zjištěná ve směsném vz...

Více

1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová

1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová Nejvhodnějším palivem pro jaderné elektrárny je přírodní uran, obohacený izotopem uranu U235. Obohacování se obvykle provádí difúzní metodou, kdy molekuly plynu, obsahující různé izotopy uranu, dif...

Více

PŘÍLOHA Č. 10 Kazuistika – práce s rodinou Jany v

PŘÍLOHA Č. 10 Kazuistika – práce s rodinou Jany v a vychovatelky Dětského domova, která Janu nejlépe zná. Cílem setkání bylo dokončení Plánu podpory rodiny, který už matka společně s klíčovým pracovníkem připravili. V Plánu podpory rodiny3 byly fo...

Více

Host do domu

Host do domu tak schovají se do dveí prvního domu rádi chodili a

Více