Zvláštní číslo – zdarma

Komentáře

Transkript

Zvláštní číslo – zdarma
Zvláštní číslo – zdarma
T¯DENÍK PRO SOCIÁLNÍ OTÁZKY
■
ZDARMA
■
7. âERVNA 2007
KAŽDÁ VLÁDA SE CHOVÁ TAK, JAK JÍ OBČANÉ DOVOLÍ
Otevřený dopis odborářům
a všem, kterým není lhostejné, co je čeká,
když vláda prosadí svoji
reformu veřejných financí
Vážení odboráři, kolegyně,
kolegové, občané, zaměstnanci!
Odboráři z téměř dvou tisíc odborových organizací se sešli 19. května na
shromáždění v Praze. Svolali jsme toto
celostátní setkání, abychom představitele odborových organizací přímo z podniků a institucí podrobně
seznámili s tím, co čeká zaměstnance České republiky, když parlament schválí vládní reformu veřejných financí. Jejich odpověď
zněla jednoznačně – DEMONSTRACE! V sobotu 23. června
2007 v Praze musíme dát politikům veřejně a důrazně najevo, že
takovouto nespravedlivou ŠKRTFORMU NECHCEME!
Analýza expertů ČMKOS jednoznačně prokázala, že reforma
je nezodpovědným pokusem na obyčejných lidech, kteří si tento
experiment zaplatí. Odhalila skutečnost, že cílem není záchrana
veřejných rozpočtů. Dluhů se stát nezbaví, když sníží daně, škrtne sociální výdaje, zlikviduje benefity a stravování pro zaměstnance!
Reforma neřeší, jak zlepšit výběr potřebných příjmů, ale je
pláštíkem pro to, co má být skryto. V sázce jsou nevratné kroky
– privatizace veřejných služeb, zdravotnictví, školství, veřejné
dopravy, pošty, energie.
Do rukou se vám dostává mimořádné vydání našeho časopisu
SONDY. Opět využíváme této formy, protože je to nejrychlejší,
nejlevnější a nejspolehlivější způsob, jak vás rychle oslovit.
Věřím, že nemusím dlouze vysvětlovat, proč většina médií
o našich stanoviscích k reformě nebude své čtenáře, posluchače
a diváky informovat. Jsme rádi, že v době, kdy svoboda tisku
v tzv. „českých médiích“ je v rukou zadavatelů lukrativní inzerce, jsme si zachovali vlastní tiskovinu.
Vážení kolegové odboráři,
obracím se na vás s prosbou i žádostí. Využijte, prosím, přiložené plakáty, letáky i argumentaci podle všech vašich možností
k dalšímu šíření, vylepování a propagaci, aby účast 23. června
2007 v Praze na DEMONSTRACI - ZASTAVME ŠKRTFORMU
byla co nejširší.
Co nejvíce vašich hlasů musí dát politikům jasně najevo, že od
nás nezískali ve volbách mandát pro takovýto reformní hazard!
Co nejvíce vašich hlasů musí říci, že si nepřejete, aby tento
experiment potkal i vás!
Každá vláda se chová tak, jak jí občané dovolí!
Těšíme se na VÁS v Praze 23. června 2007 ve 13 hodin na
Václavském náměstí.
MILAN ŠTĚCH
předseda Českomoravské
konfederace odborových
svazů
Y
D
N ,
O
S vše
I
S ete !
TE najd jdete
Ë
A kde ena 319 .cz
L
P ník, e n 4 462 2 313 cmkos
D
E ýde jind tel.: 23234 [email protected]
¤
:
T co
s
P
fax ail:
-m
e
2
ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO TÝDENÍKU SONDY
Českomoravská konfederace odborových svazů
KAŽDÁ
VLÁDA SE CHOVÁ TAK,
JAK JÍ OBČANÉ DOVOLÍ
Nejde jen o vaše peníze,
ale o budoucnost vás a vašich dětí
DEMONSTRACE
ZASTAVME ŠKRTFORMU
Praha – 23. června 2007
Václavské náměstí 13 hodin
VYZÝVÁME všechny, kterým není lhostejné,
jak budou zítra žít, aby vystoupili z mlčící většiny!
PŘIJĎTE veřejně vyjádřit,
že nespravedlivou reformu nechcete!
REFORMA
veřejných financí ohrožuje
zaměstnance s nízkými a průměrnými výdělky
zaměstnance veřejné správy a služeb, učitele
rodiny s dětmi, důchodce!
ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO TÝDENÍKU SONDY
3
CHCEME, ABY VLÁDA VLÁDLA
PRO EKONOMICKÝ RŮST
A NEORDINOVALA NÁM
JENOM PŮST!
VYSTUPTE Z MLČÍCÍ VĚTŠINY
VYJÁDŘETE, ŽE NESPRAVEDLIVOU
REFORMU NECHCETE!
DEMONSTRACE
ZASTAVME
ŠKRTFORMU
PRAHA – 23. ČERVNA 2007
Václavské náměstí - 13 hodin
4
ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO TÝDENÍKU SONDY
Co nás čeká, když vláda prosadí
svoji reformu veřejných financí
STÁTNÍ ROZPOČET ZHUBNE
O 140 MILIARD KORUN
Současná koaliční vláda jednomyslně schválila
návrh reformy s hlavním cílem – zastavit spirálu
prý katastrofického zadlužování státu. Z analýzy
ČMKOS jednoznačně vyplývá, že tato silná slova
o nápravě katastrofického stavu jsou jen
pláštíkem pro jiné záměry. Jaký je skutečný stav
našich veřejných financí, o tom se mnoho
nemluví. Česká republika měla v roce 2006 nižší
schodek veřejných financí než Slovensko,
Polsko a Maďarsko. V tomto roce nám také podíl
dluhu na HDP poklesl na 30,37 %. Průměrná
zadluženost v zemích EU 27 je přitom 60 % HDP.
Odbory si rozhodně další zadlužování nepřejí,
ale tato reforma ho bohužel neřeší. Vláda tvrdí,
že potřebuje každou korunu do rozpočtu,
a přitom hlavním hitem jejího reformního
konceptu je snižování přímých daní, rušení daní
majetkových, snižování zdravotního a sociálního
pojištění. Tímto krokem veřejné rozpočty v roce
2010 doslova zchudnou o 140 miliard korun.
Reforma tak bude paradoxně bojovat proti
výpadkům, které sama způsobí!
O jaký boj půjde, to pocítí občané. Zvýšení
základní sazby DPH z 5 na 9 % způsobí reformní
vichřici v každé peněžence. Pokles daní
jednoduše zaplatíme zdražením. Proč chce
vláda snížit daň z příjmu právnických osob,
když to není ekonomicky naléhavé? Efektivní
míra zdanění je u nás na stejné úrovni jako
na Slovensku, tedy 35 %. Jsme pod průměrem
EU, který činí 40 %. Proč si vlastní pilností
hodláme vytvářet další problémy?
Snižování daní má být lékem i na daňové úniky.
Dostupné analýzy však prokazují, že důležitější
než míra zdanění je míra rizika odhalení
daňového úniku. Přitom pro nekalé ekonomické
aktivity je české prostředí stále přitažlivé
a reforma ho zachovává.
NEMOCENSKÉ
Proč chce vláda vydělávat na nemocných?
Pojistný systém, do kterého zaměstnanci
a zaměstnavatelé přispívají pro případ nemoci,
mateřství nebo péče o nemocné dítě, je součástí
státního rozpočtu a měl by sloužit výhradně
ke krytí těchto událostí. Systém je již několik let
v přebytku, v roce 2006 bylo například vybráno
o 7 miliard korun více, než se vyplatilo. Přebytek
se očekává i letos. Přesto nám vláda stonání
pěkně zreformuje. Jak?
První tři dny nemoci nedostanete ani korunu!
Zaměstnanec s průměrnou mzdou ztratí
za 14 dní nemoci 990 korun,
za 30 dnů nemoci už dostane o 1880 korun
méně.
Matka pečující 9 dní o nemocné dítě přijde
o 460 korun.
Redukční reformní dietě se nevyhnula ani výše
přídavků na děti a porodné.
POHŘEBNÉ
Zrušením příspěvku 5000 korun dává stát najevo
svou neúctu k nemajetným starým lidem, kterým
přípěvek na pohřeb garantoval důstojný odchod
z tohoto světa.
REFORMA VERSUS ZAMĚSTNANEC
LIKVIDACE BENEFITŮ - ÚTOK NA KOLEKTIVNÍ
VYJEDNÁVÁNÍ
Vláda chce zrušit daňové osvobození všech
sociálních výhod hrazených z FKSP či sociálních
fondů podniků. Doslova jde o likvidaci benefitů
kulturního, rekreačního a sportovního
charakteru, které jsou ve vyspělých státech EU
součástí firemní kultury a přispívají k pozitivním
vztahům zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů.
STRAVOVÁNÍ DO KASTRŮLKŮ ANEB ZAMĚSTNANCI
PARLAMENTNÍ RESTAURACE NEMAJÍ
Rušení stravovacích zařízení pro zaměstnance,
rušení poskytování stravenek, to všechno
způsobí reforma, která zavádí jejich zdanění.
Důvod? Prý to rozpočet obohatí o více než
miliardu korun. Konsolidovat veřejné rozpočty
zdražováním a likvidací stravování zaměstnanců
je opravdu sociálně velmi neperspektivní.
Mimochodem na Slovensku při tamních
reformách na to nikdo ani nepomyslel!
REŽIJNÍ JÍZDENKY JSOU ASI LUXUSEM A PŘEPYCHEM
Záměr zdanit lidem zvýhodněné jízdenky pro
zaměstnance podniků, které provozují dopravu,
je nepochopitelný, směšný a nepřijatelný. Asi
potřebujeme zaměstnat speciální revizory, kteří
budou kontrolovat, kdo je přepravován za nižší
cenu a jak jízdenku zdanil. Tuto logickou výhodu
známou už z první republiky si nedovolil zrušit
zatím nikdo.
SNÍŽENÍ DANÍ
ZAPLATÍME ZDRAŽENÍM
Vláda potřebuje získat zvýšením DPH z 5 %
na 9 % pro veřejné finance 28 miliard korun.
A nám nezbude než to zaplatit, protože potraviny,
léky, osobní doprava, noviny, úprava a rozvod
vody a jiné další nezbytnosti se zvýšením daně
s nejnižší sazbou stanou dražšími. K životu je
prostě potřebujeme. K tomu si musíme připravit
i „drobné“ na poplatky u lékaře, za recepty, vyšší
doplatky za léky. Naše hospodaření zatíží ještě
Reforma přidává, jak se říká, na „větší hromadu“.
Majetkové daně budou nižší, rovněž tak daně
z kapitálových výnosů, má být zrušena daň
darovací a dědická pro osoby II. skupiny a daň ze
zemědělské půdy. Ve hře je i zdaňování dividend
a kapitálových výnosů.
Výhodný je reformní balíček pro rodiny
s nadprůměrnými a vysokými příjmy. Například
rodina se dvěma dětmi, kde oba rodiče
dohromady vydělají 93 tisíc měsíčně si ještě
o 3040 korun polepší. Obdobná rodina
s průměrnou či mírně nadprůměrnou mzdou
40 až 50 tisíc měsíčně už ztrácí 150 korun.
Velkou výhodou bude práce na tzv. „švarcsystém“.
Při 30tisícovém platu si zaměstnáváním na
živnostenský list ročně přijdete o 50 tisíc více než
při stejném platu jako zaměstnanec. Pohrnou-li se
lidé hromadně do „švarcsystému“, vyjde státní
kasa pěkně naprázdno.
KDO BUDE OBĚTÍ
REFORMY?
HURÁ DO CHUDOBY –
NA CO MÍŘÍ SOCIÁLNÍ ŠKRTY
Buďme spravedliví, na někoho si přece jen
reforma pořádně posvítila, a to na tzv. „černé
pasažéry“. Ti se však bohužel nepohybují v šedé
ekonomice, ale podle reformátorů zneužívají
sociální systém. Tak ho pro jistotu plošně
seškrtali, aby i ostatní slušní náhodou nedostali
chuť.
KO M U V L Á D A P Ř Á L A
V REFORMĚ NEJVÍCE?
ekologické daně, růst cen energií, tepla a nájmů.
Toto zdražení však bude za „drobné“ pouze pro
ty, kteří se pohybují ve vysokých příjmových
sférách. Pro nižší a střední třídu bude velmi
citelné. V jejich struktuře spotřeby je váha
zdražovaných výrobků a služeb nadprůměrná.
Jenom zvýšení sazby DPH na 9 % pocítí
zaměstnanec s nižšími výdělky
o 40 % silněji než lidé s vysokými příjmy.
Do krizových situací se kvůli reformě dostanou
rodiny s dětmi s nízkými příjmy a rodiny, v nichž
dojde k výpadku jednoho příjmu
při péči o nemocné dítě, ztrátě zaměstnání,
nemoci. Zejména při delší nezaměstnanosti
by mohlo docházet k tragickému sociálnímu
vyloučení těchto domácností s dětmi
ze společnosti.
V L Á DA S E Z L O B Í N A
SVÉ ZAMĚSTNANCE?
Učitele a zaměstnance veřejných služeb uvrhne
reforma do velké nejistoty. Po sedmi letech jim
opět hrozí, že se jejich reálné platy propadnou
nejméně o 2,4 %. Historicky došlo ke snížení
jejich platů v roce 2000 následkem tehdejších
„úsporných balíčků“, teď je chce vláda opět
potrestat. Další úspornou oběť na oltář reformy
by mělo přinést snižování jejich stavu o 3 %.
Spořit na platech učitelů a výdajích na vědu
a výzkum je v rozporu se strategickým záměrem
ČR posílit a udržet naši konkurenceschopnost.
C O M Á Z Ů S TAT
S K RY T O A U TA J E N O ?
P R I VAT I Z A C E
VEŘEJNÝCH SLUŽEB!
Snížením daní a pojistného se záměrně
zmenšuje vliv státu na financování veřejných
služeb a tím se šikovně vytváří prostor pro vstup
soukromého kapitálu a privatizaci těchto
lukrativních oblastí – zdravotnictví, školství,
důchodů, nemocenské. Potřeba využívat služeb
školství, zdravotnictví, být zajištěn ve stáří,
v nezaměstnanosti „odchodem“ státu nezmizí.
Poptávka se přelije do soukromé sféry. Elitní část
obyvatelstva se na tato rizika individuálně
připojistí a komerční pojišťovny jim velmi rády
nabídnou za odpovídající režii své služby. Méně
majetní na tyto služby finančně nedosáhnou
a budou se muset spokojit s velmi omezeným
rozsahem služeb. Může to být začátek velké
diferenciace české společnosti s následným
růstem chudoby u nás.
SONDY - týdeník pro sociální otázky - zvláštní vydání
Šéfredaktorka Mgr. Jana KAŠPAROVÁ,
editor Mgr. Miloš JELÍNEK
Vydavatel Sondy, s.r.o., nám. W. Churchilla 2,
113 59 Praha 3
tel.: 234 462 328, ISSN 1213-5038, INDEX 47003,
MK ČR E 851

Podobné dokumenty