MOLDAVSKÁ PEKÁRNA V TIRASPOLU

Transkript

MOLDAVSKÁ PEKÁRNA V TIRASPOLU
Ze zahraničí
MOLDAVSKÁ PEKÁRNA
V TIRASPOLU
V rámci inspekčních cest po našich zákaznících jsme jako jednu z mnoha navštívili pekárnu
„Tiraspolskij chlebokombinát“. Tiraspol, ležící na řece Dněstr, se svými cca 150 tisíci obyvatel
je hlavním městem Podněsterské Moldavské republiky. Jedná se opravdu o velice zajímavou
republiku. Není oficiálně uznána většinou států, samostatnost v ní byla vyhlášena v roce 1991,
má okolo půl milionu obyvatel a zaujímá asi osminu rozlohy Moldávie.
Republika má svoji vlastní měnu
(rubl), armádu, prezidenta, běžně v ní
není možno platit kreditními kartami
a veliký vliv v ní má firma Šerif, které
patří síť supermarketů, benzinových
čerpadel, hotelů i průmyslových pod-
8
niků. V zemi se mluví převážně rusky
a ostatně celá země je pod vlivem
Ruska.
Pekárna „Tiraspolskij chlebokombinát“
má kolem 680 zaměstnanců a pokrývá
PEKAŘ CUKRÁŘ 3/2015
Ze zahraničí
svojí produkcí cca 85% trhu v zemi.
V pekárně jsou v provozu čtyři linky
na výrobu chleba a batonů. Ve všech
linkách jsou použity hnětače Topos
T-240 a pro manipulaci s dížemi překlápěče T-795 s vytíráním díží v jejich
horní poloze. Firma Topos dodala
do této pekárny také systém dávkování surovin pro všechny použité
hnětače.
Zařízení bylo voleno tak, aby zaručovalo spolehlivost a kvalitu při minimální ceně. Vždy dva hnětače mají
společný elektrický rozvaděč s dotykovým displejem, ze kterého obsluha ovládá i systém dávkování. Stroje
do první linky byly dodány v roce
2006 a postupně i do linek dalších.
V linkách, které jsou v provozu 16–22
PEKAŘ CUKRÁŘ 3/2015
hodin denně, je dále použito také zařízení dodané firmou Liberecké strojírny a tunelové pece J4.
Při dodávce druhé, třetí a čtvrté linky
projevil zákazník požadavek, aby hnětače i podvozky díží do jednotlivých
linek byly odlišně barevně označeny,
vzhledem k tomu, že v hale pohyboval velký počet díží. Postupem času,
když přešli od dvoustupňové výroby
těsta (s oparou – omládkem) na jednostupňovou (bez opary), ztratilo toto
označení poněkud význam. Zrání těsta probíhá v dížích, proto jej v jednom
cyklu hnětou 140 kg.
Navštívili jsme firmu jako významného zákazníka, abychom se seznámili
se zkušenostmi z provozu. Je nutno
konstatovat, že v pekárně je čisto,
o strojní zařízení se výborně starají
a nezbytné drobné opravy a úpravy
si zajišťují sami. Na naši návštěvu byli
perfektně připraveni a podali nám
fundované informace o jednotlivých
komponentech linek.
Dobře se přímo na místě od vedení
firmy i v samotném provozu poslouchá, že jsou s funkcí dodaného zařízení i kvalitou vyrobeného těsta maximálně spokojeni. V průběhu návštěvy
jsme se zároveň seznámili s rozvojovými plány pekárny a informovali
vedení firmy o novinkách v našem
výrobním programu.
Ing. Milan Slabý
Topos
9

Podobné dokumenty

Dotazník - informace o klientovi před nástupem do Domova:

Dotazník - informace o klientovi před nástupem do Domova: Jsem schopen si všechny úřední záležitosti vyřídit bez pomoci Nezvládám vyřizování úředních záležitostí, jsem závislý na pomoci druhých Poznámky:

Více

BRANDY, VODKA, GIN

BRANDY, VODKA, GIN oceněna. My se vás snažíme přesvědčit na pravidelných degustacích, protože víme, že chuť je u brandy až na prvním místě.

Více

zápach

zápach Užíváním produktů zabráníte šíření veškerých plísňových chorob. Produkty ECODES lze bez vedlejších účinků aplikovat na veškeré prostory, plochy a předměty, kde bez vedlejších účinků a bez jejich po...

Více