Miragrid GX – Geomříž

Transkript

Miragrid GX – Geomříž
Miragrid GX – Geomříž
Pokyny k instalaci
TenCate Miragrid GX
Pokyny k instalaci geomříží TenCate Miragrid GX
pro stabilizaci podkladu
1. Vyložení a skladování
GX 55/30
GX 80/80
Pro vyložení a skladování rolí a manipulaci s nimi si připravte vhodnou a do statečně velkou skladovací plo chu, abyste
předešli poškození rolí. Různé druhy a rozměry rolí skladujte odděleně. Překročí -li doba skladování dva t ýdny, role
M iragrid GX zcela překryjte, abyste je ochránili před přímým slunečním světlem.
2. Příprava podkladu
Před odvinutím mříže Miragrid GX z role podklad srovnejte a zhutněte.
Z podkladu odstraňte stromy, křoviny a další nevhodné materiály, které by m ohly mříž Miragrid GX
poškodit.
3. Kombinace s netkanými textiliemi
Miragrid GX
V případě použití mříže Miragrid GX v kombinaci s netkanou textilií položte nejprve vrstvu netkané textilie. Tato vrstva musí
být pod geomříží v kontaktu s jemnozrnným materiálem. Mříž Miragrid GX musí být v přímém kontaktu s hrubším
výplňovým materiálem !
Netkaná textilie
4. Odvinutí
Odviňte mříž Miragrid GX na připravený podklad v souladu s projektovou dokumentací. Podélný směr mříže Miragrid
GX musí být obecně kolmý na podélnou osu násypu.
Mříž musí ležet rovně, nesmí s e prohýbat, lámat ani jinak deformovat. Maximální do ba, po kterou je možné
ponechat mříž Miragrid GX odkrytou bez ochra ny, je omezena na 30 dnů.
5. Řezání
Nožem nebo nůžkami ořízněte mř íž na potřebnou velikost .
Ochranné textilie
Geosyntetika
Venkovní textilie
Průmyslové textilie
Kompozity pro letecký průmysl
Umělá tráva
Kompozity pro obrněné vozy
Miragrid GX – Pokyny k instalaci
F
6. Orientace mříže
V hlavním směru napětí položte m říž Miragrid GX pokud možno jako jediný souvislý panel bez spojů.
Jsou-li spoje v hlavním směru napětí nevyhnutelné, musí být vhodný způsob spojování předepsán v projektové
dokumentaci.
7. Překrývání
min. 500 mm
Mříže Miragrid GX lze spojovat překrýváním. Velikost překrytí by měla b ýt předepsána v projektové dokumentaci (závisí
na působícím zatížení). Doporu čujeme minimální překrytí sous edních panelů v délce 0,5 m a překrytí na koncích role
v délce 2 m (podle normy prEN 14 475).
8. Uložení výplňového materiálu
min. 300 / 400 mm
Jízda jakýmkoli vozidlem přímo po mříži Miragrid GX není dovolena. Výplňový materiál uložte vysypáním z valníku stojícího
na již zhutněné ploše. Tloušťka vrstvy výplňového materiálu by měla být předepsána v projektové dokumentaci. Není-li tomu tak,
dodržujte minimální tloušťku 400 mm (300 mm po zhutnění).
S mříží Miragrid GX nesmí přijít do přímého kontaktu výplňový materiál s hodnotou pH vyšší než 9.
9. Rozhrnutí
Buldozerem nebo jiným pásovým vozidlem rozhrňte výplňový materiál .
10. Zhutnění
Zvolte vhodný způsob zhutnění (statické, dynamické) podle po dkladu a druhu a tloušťky výplňového materiálu.
Polsko
Rumunsko
Rusko a SNS
Skandinávie a Pobaltí
Španělsko a Portugalsko
Švýcarsko
Velká Británie a Irsko
Tel . +48 12 268 8375
Tel . +40 21 322 06 08
Tel. +7 916 4127687
Tel . +45 448 5 7474
Tel . +34 91 650 6461
Tel . +41 44 318 6590
Tel . +44 195 2 588 066
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
502 748|
TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353
Schachermayerstr . 18
[email protected] ,
A-4021 Linz, Austria
www.tencate.com/geosynthetics
Tel . +31 546 544 811
[email protected]
Benelux
Střední a východní Evropa Tel. +43 732 6983 0
[email protected]
Tel . +420 2 242 5 1843
Česká republika
[email protected]
Tel . +33 1 34 23 53 63
[email protected]
Francie a Afrika
Tel . +49 607 4 375 1 50
[email protected]
Německo
Tel . +39 036 2 34 58 11
[email protected]
Itálie
Tel . +97 1 504 8 10557
[email protected]
Blízký a Střední východ
12.2008
Informace uvedené v této brožuře jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a správné . Nové výsledky výzkumu a prak tické zkušenosti si však mohou vyžádat revize.
Uvedené informace nemohou být základem žádné záruky či ručen í. Není v našem zájmu porušovat jakékoli patenty či licence .

Podobné dokumenty

Miragrid GX - Stavocon sro

Miragrid GX - Stavocon sro MD = podélný směr / CD = příčný směr Pevnosti v tahu při protažení 2, 3 a 5% jsou k dispozici na vyžádání, kontaktujte firmu PVP Syntetik prostřednictvím obchodních zástupců Po dohodě jsou možné do...

Více

Opravný asfalt Expres RA 25

Opravný asfalt Expres RA 25 ploch, nájezdových ramp apod. Po nanesení a zhutnění materiálu jsou opravovaná místa prakticky ihned zatížitelná pojezdem, materiál vykazuje vysokou pevnost. Opravný asfalt je možné v jakémkoliv ča...

Více

závlahová nádrž Bílovec

závlahová nádrž Bílovec the Czech market, its variability, selection from several versions – a broad range. We futher explored also geosynthetics by the Polyfet company.

Více

ceník - KB - BLOK systém, sro

ceník - KB - BLOK systém, sro Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás nový a na trhu ojedinělý katalog barev našich výrobků. Přicházíme s novinkami v oblasti designu a návrhu barev obohacujících Vaše stavby o nové dimenze možn...

Více

Články Vyztužování podloží (časopis IGS-CZ)

Články Vyztužování podloží (časopis IGS-CZ) nutné  také  zohlednit  především  jejich  pevnostní  charakteristiky,  protože  v konstrukcích  fungují  na principu  tahové  membrány.  Chceme‐li  tedy  zmobilizovat  pevnost  geotextilie,  musí ...

Více

Technický list - Lepidla

Technický list - Lepidla Lepení bílého mramoru nebo jiných

Více

SPŠ na Proseku 13-2 Ing. Lukáš Procházka

SPŠ na Proseku 13-2 Ing. Lukáš Procházka - možnost obrábění modelu (struktura obdobná dřevu) - tloušťky vrstev jsou definovány fólií – jednoduché zařízení nevýhody

Více

03 Průzkumník, hledání a atributy - Střední odborná škola sociální

03 Průzkumník, hledání a atributy - Střední odborná škola sociální Výměnná média • soubory jsou standardně uloženy na harddisku počítače, pro přenášení souborů mezi počítači slouží výměnná média: Flashdisk, CD-ROM nebo DVD-ROM • vlastnosti médií jsou přístupné z ...

Více