POZV Á NKA

Transkript

POZV Á NKA
REGIONÁLNÍ
MUZEUM
NEČTINSKA
P O Z V Á N K A
Obec Nečtiny srdečně zve
na slavnostní otevření Regionálního muzea
v čp. 79 na návsi v Nečtinech
(projekt podpořený z prostředků NUTS II Jihozápad)
Dne 30. června 2012 od 13.30 hodin.
Součástí programu je výstava obrazů KLEMENTA ŠTÍCHY
„ Slunce pro každý den“
Hudební vystoupení :
Dechový orchestr mladých
JUVENKA Bezdružice
PLZEŇSKÝ MLS
Malý folklorní soubor
BAYEŘI
Místní nečtinská kapela
DUO MALÍŘI
Zpěv v Chebském nářečí za doprovodu citery
Občerstvení zajišťuje HOSTINEC NA RADNICI
Akce je pořádána s podporou Plzeňského kraje.