Návod k obsluze Návod k obsluze

Transkript

Návod k obsluze Návod k obsluze
Návod k obsluze
kamera SJCAM SJ5000
SJ5
SJCAM.CZ
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství
2015.01
Děkujeme, že jste si pořídili značkovou sportovní kameru SJCAM™. Přečtěte si prosím
pozorně tento návod k obsluze před prvním použitím kamery. Více informací
in ormací a českou
podporu, včetně bohatého příslušenství najdete na internetových stránkách www.sjcam.cz.
Varování
1. Chraňte kameru před mechanickým poškozením, pádem, nárazem, vodou, prachem.
prachem
2. Nevystavujte kameru silnému magnetickému poli, jako je magnet elektromotoru,
reproduktoru a podobně. Silné magnetické pole může způsobit poruchy v obraze a zvuku,
muže kameru nebo Micro SD kartu poškodit.
3. Nikdy nevystavujte kameru
ameru vysokým teplotám
teplotám a přímému slunečnímu svitu.
svitu
4. Prosím používejte kvalitní značkové paměťové Micro SD karty. Neznačkové karty nebo
karty s nižší class třídou nemusí fungovat správně.
5. Nevystavujte paměťovou kartu silnému magnetickému poli, aby nedošlo ke ztrátě dat.
6. Pokud se kamera při nabíjení přehřívá, kouří se z ní nebo se line nepříjemný zápach,
okamžitě kameru odpojte od nabíjení.
7. Při nabíjení udržujte kameru mimo dosah dětí, abyste zabránili úrazu elektrickým
proudem.
8. Při přechodu ze studeného do teplého prostředí nechte kameru před použitím
aklimatizovat, ať se zabrání jejímu poškození.
9. Kameru skladujete v suchém chladném
chladné a bezprašném prostředí.
Předmluva
Tato kamera je špičkové digitální zařízení se záznamem videa a zvuku vyvinuté na míru
poptávce na trhu. Všechny funkce,
unkce, včetně nahrávání digitálního videa, sekvence fotografií,
snímaní pohybu, záznam zvuku, displej na těle kamery a vysokokapacitní baterie, všechny
tyto funkce umožňují kameru použít nejen pro outdoorové sporty ale také jako bezpečnostní
kamera v domácnosti, bezpečnostní kamera do auta, webová kamera, kamera do hlubinných
sond, [email protected], prostě umožňuje
žňuje natáčet kdykoliv a kdekoliv. Kamera má celou řadu patentů.
Hlavní vlastnosti
Vodotěsné pouzdro umožňuje natáčení fascinujících vodních sportů až do hloubky 30 metrů.
Full HD 1080P záznam. Panasonic CMOS senzor vhodný do horších světelných
elných podmínek.
Nahrávání do vysoce komprimovaného formátu MOV. Velký 2.0“ LCD HD displej přímo na
těle kamery pro kontrolu nahrávání, záznamu a nastavení. Širokoúhlý objektiv (rybí oko)
umožňující široký záběr z blízka. Vyměnitelná baterie pro prodloužení
prodloužení životnosti kamery.
kamery
Nahrávání i při nabíjení baterie. Micro HDMI výstup pro snadné připojení k TV nebo
monitoru. Micro USB vstup/výstup
/výstup pro přenos dat a nabíjení přes počítač nebo USB
nabíječku.
u. Možnost použití jako webová
w
kamera, bezpečnostní kamera, bezpečnostní
fotoaparát (fotopast), fotoaparát.
fotoaparát Podpora pro vysokokapacitní paměťové karty až do 32GB.
Plná automatika záznamu s možnosti vlastního nastavení. Nízká hmotnost, miniaturní
m
rozměry, velké možnosti uchycení, bohaté příslušenství, více barevných variant.
variant
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
2
Obrázky ovládání kamery
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
3
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
4
Obrázek příslušenství
Obsah balení
1x Kamera SJCAM SJ5000
000 (není na obrázku)
1xx Baterie s vyšší kapacitou Li-ion
Li
baterie 900mAh (není na obrázku)
1x Vodotěsné pouzdro (Waterproof case)
1x Rychlo upínací přezka nízká se šroubem (base 1)
1x JJ-Hook
Hook vertikální rychlo-upínací
rychlo
přezka se šroubem (base 2)
1x Dvířka pro vodotěsné pouzdro se zvukovody (není na obrázku)
1x Úchyt na kolo (bicycle
bicycle stand)
stand
1x Samolepící úchyt na zaoblené plochy pro rychlo-upínací
upínací přezku (Helmet base)
1x Samolepící úchyt na rovné plochy pro rychlo-upínací
rychlo upínací přezku (Helmet base)
3x Montážní rameno (pivot) se šrouby (switch suport 1-3)
1
2x 3M Náhradní samolepka
amolepka pro samolepící úchyt (3M adhesive tape)
1x Rámeček pro úchyt kamery při použití bez vodotěsného pouzdra (clip)
1x Kolíková přezka pro rámečkový úchyt kamery (clip)
1x Adapter pro uchycení kamery na univerzální foto stativ ¼“ (Fixed base)
1x Adaptér na Stativ závit pro připojení jiných přístrojů k držákům SJCAM (adapter)
2x Popruh pro fixaci kamery na zdrhovadlo (není na obrázku)
1x Čistící hadřík na objektiv (wiper)
1x USB kabel (Data wire)
1x Více-jazyčný manuál (manual)
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
5
Návod na obsluhu
Kameru ideálně používejte
e ve vodotěsném pouzdře, které kameru chrání před mechanickým
poškozením,, vodou, sněhem, prachem, blátem, [email protected]
[email protected] lepší záznam zvuku můžete použít
náhradní dvířka se zvukovody.
zvukovody Před potápěním zkontrolujte těsnění a ověřte těsnot
vodotěsného pouzdra potopením
potopen bez kamery. Na poškození kamery vodou se nevztahuje
záruka. Pokud měníte baterii, přidržujte palcem kryt baterie, který není s kamerou spojen a
může z kamery odskočit. Nastavte datum a čas,
čas, věnujte pozornost dalšímu nastavení.
nastavení
1. Vložení microSD karty
Používejte kvalitní MicroSD karty. Kartu zasuňte s citem do otvoru na boku kamery
správným směrem a zatlačením za-cvakněte.
za cvakněte. Pro vyjmutí zatlačte na kartu a vy-cvakněte.
vy
2. Vyjmutí a vložení baterie
a. Přidržujte palcem ruky dvířka krytu baterie a posuňte zámek
zámek baterie, aby se kryt otevřel.
Pozor, kryt není s kamerou spojen a může z těla kamery odskočit.
b. Vložte baterii podle indikátorů polarity +/+/ podle symbolů na kameře
c. Vložte zpět dvířka krytu baterie tak, že jednu stranu zasunete do prolisu a druhou
druho stranu
zacvaknete.
d. Nastavte datum a čas kamery (viz níže)
3. Nabíjení
a. Kameru je možné nabíjet přes USB kabel z počítače nebo přes USB nabíjecí adapter
b. Pro nabíjení v autě je třeba dokoupit SJCAM auto nabíječku
c. Kamera dokáže natáčet video i při nabíjení (použitelná jako bezpečnostní kamera)
d. Kameru je možné nabíjet i vypnutou
4. Vypnutí a zapnutí
a. Podržte 3 až 5 vteřin tlačítko zapínání „ZAP./VYP.“
b. Kameru lze vypnou s časovou prodlevou přes ovládací menu na displeji
leji
5. Přepínání režimů
K přepínání režimů natáčení videa / fotoaparátu / přehrávání / menu slouží krátký stisk
tlačítka „ZAP./VYP., Režim“.
“. Zvolený režim bude signalizován ikonou na displeji.
displeji
6.. Nahrávání videa a konfigurace nastavení
a. Pro nahrávání videa přepněte
řepněte do režimu nahrávání videa (nabídnuto po zapnutí kamery),
kamery)
který bude signalizován ikonou filmu s údajem o rozlišení v horní části displeje. V levé horní
části displeje vidíte (žlutě) kulatou ikonku a čas umožňující nahrát na SD kartu (podle
volného místa nebo kapacity karty). Zmáčkněte „OK“ k nahrávání a ikona začne blikat,
blikat čas
se zobrazuje červeně,, bliká „Indikátor záznamu“.
záznamu“. Při dalším stisku OK dojde k zastavení
nahrávání, ikona přestane blikat. Pozor, pokud je displej zhasnutý, po prvním stisknutí „OK“
dojte k aktivaci displeje a druhým stiskem zapnete nebo vypnete nahrávání. Pozor, před
prvním nahráváním doporučujeme v menu „Date Stamping“ vypnout (Off)
ff) zobracovaní data
a času v záznamu nebo nastavit správný datum a čas.
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
6
b. Focení a nastavení
Přepněte se do režimu fotoaparátu, který bude signalizován ikonou fotoaparátu v levém
horním rohu displeje. Stiskem „OK“ vytvoříte snímek. V menu lze nastavit fotografická
f
schémata: jeden snímek / časová spoušť (2/5/10 vteřin) / kontinuální snímání
snímání, [email protected]
c. Přehrávání, přenos
řenos souborů a ukládání
Pro přehrávání videa nebo fotografií přepněte do modu přehrávání videa nebo fotografií,
které bude signalizováno ikonkou
ikon
v levém horním rohu displeje. Stiskem „OK
OK“ přehrajete
nebo zastavíte video. Listovat v záznamech můžete pomocí tlačítek na boku „Nahoru“ /
„Dolů“. Během přehrávání videa lze video zrychlit pomocí tlačítek na boku „Nahoru“ / „Dolů“.
Pro přenos a ukládání souborů do PC můžete vyjmout paměťovou kartu z kamery a pomocí
čtečky paměťových
ch karet soubory přenést do počítače, nebo připojte vypnutou kameru
pomocí USB kabelu k počítači a po načtení kamery, pomocí tlačítek „Nahoru“ / „Dolů“,
„Dolů“ zvolte
z nabídky „Mass Storage“ a potvrďte „OK“. Zařízení se k počítači připojí jako USB disk. Pro
ukončení
čení kameru nejprve vepněte a následně odpojte USB kabel.
d. Web kamera
Pro použití jako webová kamera připojte vypnutou kameru pomocí USB kabelu k počítači a
po načtení kamery, pomocí tlačítek „Nahoru“ / „Dolů“, zvolte z nabídky „PC kamera“ a
potvrďte „OK“. Zařízení se k počítači připojí jako webová kamera. Pro ukončení kameru
nejprve vepněte a následně odpojte USB kabel.
Menu kamery
Kamera je po zapnutí připravena k video záznamu. Menu kamery disponuje hlavním
ikonovým menu (6 ikon) do kterého se dostanete pomocí tlačítka „Režim“ a ve kterém
listujete
jete pomocí tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“, potvrdíte tlačítkem „OK“.. Následně můžete
mů
přepínat režim (video/foto) pomocí tlačítka „Režim“
„
nebo nastavovat pomocí tlačítka „Menu“
(stejné tlačítko), potvrzujete pomocí „OK“. V menu nastavení kamery (Setup) doporučujeme
ponechat na předvolené automatice. Experimentování s nastavením u nezkušených
uživatelů může vést ke zhoršení kvality záznamu. Kamera má přednastaveno zobrazení data
a času v záznamu, které lze vypnout v nabídce ikona „Setup>Date
Date Stamping“ dát do „Off“.
Hlavní menu
Video/photo – režim pro natáčení nebo focení (přepínáte pomocí tl. „Režim“)
TV out – režim zapnutí / vypnutí pro přehrávání na televizoru pomocí HDMI
Video lapse – režim pro vytvoření videa z pořizování foto snímků v časovém sledu
Foto lapse - automatické (nekonečné) focení v nastaveném časovém intervalu
Playback – režim pro přehrávání videí a fotek
Setup – režim pro nastavení kamery
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
7
Setup menu
Resolution – nastavení
astavení rozlišení a formátu videa
TV out – zapnutí / vypnutí HDMI výstupu pro televizi
OSD mode – nastavení zobrazování údajů na displeji kamery
Cyclic Record – nepřetržité nahrávání videa do nastavených délek, které se po zaplnění
paměťové karty přepisují. (Vhodné pro bezpečnostní záznam)
HDR – pro potlačení protisvětla, likviduje světelné rozdíly, snižuje
snižuje kontrast záznamu
Motion Detection – automatické nahrávání pouze při detekci pohybu (Vhodné pro
bezpečnostní záznam v místnostech)
Audio – zapnutí (on) nebo vypnutí (off) záznamu zvuku
Date Stamping – vypnutí (off) nebo zapnutí (on) zobrazení data a času do obrazu nahrávky,
defaultně je zapnuto (Vhodné pro bezpečnostní záznam)
Image Size - nastavení rozlišení a formátu fotografií
Quality – nastavení kvality záznamu videa defaultně nastaveno na „Normál“ (standard),
můžete přepnout do „Fine“ (vysoká) nebo
nebo „Economy“ (ekonomická pro velikost záznamu a
vybíjení baterie)
Sharpness – nastavení ostrosti obrazu defaultně nastaveno na „Normál“ (standard), můžete
přepnout do „Strong“ (ostrý)
strý) nebo „Soft“ (jemný)
White Balance – nastavení vyvážení bíle je jedna z nejdůležitějších
ejdůležitějších nastavení ovlivňující
světelnost a barevnost obrazu. Defaultně nastaveno na „Auto“ (doporučeno). Pokud je obraz
tmavý nebo přebarvený můžete přepnout na režim „Daylight“ (denní
(denní světlo), „Cloudy“
(zamračeno), „Tungsten“ (wolframová žárovka) nebo „Fluorescent“ (fluorescentní žárovka)
Color – barevný efekt pro fotografie „Color“ (barevné), „B&W“ (černobílé), „Sepia“ (sépie)
ISO – citlivost na světlo doporučujeme ponechat na „Auto“,
„Auto“, citlivost má vliv na rozmazaný
obraz a šum v obraze v závislosti na světelných podmínkách
Exposure – expozice je doba osvitu obrazového čipu v závislosti na světelných podmínkách
a dalších nastaveních, doporučujeme ponechat na „+0.0“ nebo pokud je obraz tmavý (sníh)
můžete obraz zesvětlit nastavením do plusových
plusov
hodnot (+) nebo při přesvětleném obrazu
ztmavit nastavením do minusových (-)
( hodnot.
Anti-Shaking – stabilizace obrazu proti prudkým pohybům a otřesům, doporučujeme
zapnout (On) při natáčení bez stativu nebo stabilizátoru
Language – jazykové nastavení menu kamery
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
8
Date / Time – nastavení data a času včetně formátu zobrazení
Auto Powe Off – nastavení automatického vypnutí kamery při nepoužívání
Beep Sound – vypnutí
nutí (Off) nebo zapnutí (On)
(O zvukové odezvy kamery
TV Mode – nastavení televizní normy obrazu pro
pro televizní HDMI výstup (PAL nebo NTSC)
Screensavers – časové nastavení vypnutí displeje na kameře
Frequency – frekvence videa (50Hz nebo 60Hz)
Rotate – otočení snímaného obrazu o 180° (převracení), Off – vypnuto, On - převráceno
Car Mode – automatický režim
žim záznamu kamery pro použití v autě, kdy po připojení nabíjení
(nastartování) se automatický zapne a spustí záznam, při odpojení se zastaví a vypne.
License Noset – volitelné doplnění označení 8-mi
8
znaky (jména/místa/loga/kamery) do
„Date stamping" zobrazení v obrazu záznamu pro snadnou identifikaci záznamu
Delete – mazání záznamů z Micro SD karty – „Delete Current?“ – smaže poslední, „Delete
All“ – smaže všechny. Pozor! Mazání je nevratné, před mazáním soubory uložte např. do PC
Format – formátuje Micro
icro SD kartu (Smaže všechny data na kartě!) Před prvním použitím
Micro SD karty doporučujeme kartu formátovat
Default Setting – vrátí kameru do základního nastavení
Version – informace o modelu a verzi
Specifikace kamery
Image
Sensor
Lens
LCD Display
Type
1/2.33” CMOS 14 MP (Panasonic MN34110PA)
Effective Pixels
Approx. 14Mega Pixels (4320 * 3240)
Output Pixels
Approx. 14Mega Pixels (4320* 3240)
Focal Length
Lens f= 2.99mm
F No.
F= 2.8
F.O.V(D)
170°
2.0 ” 960*240 dots matrix TFT LCD
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
9
Viewfinder
Focusing
Exposure
LED
Optical
Viewfinder
No
Type
Fixed
Control
Programmed AE
Compensation
±2EV (0.33 EV steps)
ISO Equivalent
Auto, 100, 200, 400, 800, 1400
Modes
No
White Balance
Still Image
Shooting
Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Modes: Single Image up to 14M
Full HD: 1920*1080P 30 fps
FHD 1080P
720P: 1280*720P 60/30 fps(double frame, not true 60fps)
480P: 640*480P 60/fps
Audio
Mic and Speaker (Mono) Equipped
Media
Internal memory: no internal memory
External memory: supporting SDHC Card up to 32GB
Photo : JPEG
File Format
Audio : PCM 48KHZ 16bit
Video : H.264 High Profile Level 4.2 MOV
Storage
14M
14M(4254x3264)
12M
12M(4000x3000)
Image Size 5Mp
8M
8M(3264x2448)
5M
5M(2560x1920)
3M
3M(2048x1536)
2M Wide(1920x1080)
Wide
Self Timer :OFF
OFF / 3 Seconds / 5 Seconds / 10 Seconds / 30 Seconds / 60
Photo Functions
Seconds
Continuous Shooting(Burst Rate) :OFF
OFF / 3 P/s / 5 P/s / 10 P/s / 10P/2s
Language
English / Francais / Deutsch / Espania / Italiano
Ita
Interface
USB 2.0 : Recharging/File Transfer
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
10
Power Source
Li
Li-ion
rechargeable Battery 900mAH
Accessories
Car power adaptor, Mount, USB Cable, HDMI Cable, AV Cable
Dimensions (W*H*D)
L: 60mm, W: 41mm, H:24.7mm(with lens part will be 30mm)
Weight
74g
Mass Storage Driver
Support
Windows XP(Service pack 2) or later
Mac OS X 10.4.11 or later
Doporučené příslušenství
-
Náhradní baterie + externí USB nabíječka
Sada do auta obsahuje přísavný držák kamery a nabíjecí zdroj do auto zásuvky
Pouzdro na kameru a příslušenství ochrání kameru a tím prodlouží její životnost
Držáky kamery z nabídky na www.sjcam.cz
Přejeme hodně fascinujících záběrů@
Sportovní kamery SJCAM™ a příslušenství | www.sjcam.cz | [email protected]
11

Podobné dokumenty

Návod k obsluze

Návod k obsluze 4. Prosím používejte kvalitní značkové paměťové Micro SD karty. Neznačkové karty nebo karty s nižší class třídou nemusí fungovat správně. 5. Nevystavujte paměťovou kartu silnému magnetickému poli, ...

Více

Stáhnout - Vychovakobcanstvi.eu

Stáhnout - Vychovakobcanstvi.eu příběh se odehrává v okolí hradu Bezdězu a jezera, které nese Máchovo jméno.

Více

Návod k obsluze SJ CAM 4000 WiFi Varování Předmluva Vlastnosti

Návod k obsluze SJ CAM 4000 WiFi Varování Předmluva Vlastnosti muže kameru nebo Micro SD kartu poškodit. 3. Nikdy nevystavujte kameru vysokým teplotám a přímému slunečnímu svitu. 4. Prosím používejte kvalitní značkové paměťové Micro SD karty. Neznačkové karty ...

Více

SJCAM SJ5000 WiFi

SJCAM SJ5000 WiFi V módu rozcestníku se pohybujete pomocí tlačítek z boku kamery a potvrzujete tlačítkem OK (na horní straně kamery). Volíte z následujících možností: Video/photo – vrátí vás do 1. módu kamery, do na...

Více

SJCAM™ SJ4000 - návod

SJCAM™ SJ4000 - návod funknce fungovala, musí být zapnutá funknce Date stamping (viz bod č.10). Mezi jednotlivými políčky v nastevní této funkce přepínáte pomocí tlačítka na přední straně kamery a znaky vybíráte pomocí ...

Více

Návod pro Huawei Ascend Y330

Návod pro Huawei Ascend Y330 2. SIM kartu umístíte na vyznačené místo na obrázku.

Více

SJCAM™ SJ5000 - návod

SJCAM™ SJ5000 - návod Zkušenější uživatelé, ačkoliv pro běžné užívání používají PAL, tak pro zpomalené záběry používají formát NTSC z důvodu vyšší snímkové frekvence, což je teoreticky možné, ale v případě umělého elekt...

Více