CREDIT SUISSE.indd

Komentáře

Transkript

CREDIT SUISSE.indd
Case Study: Credit Suisse Life & Pensions
Implementace Sunsystems 5
ve Společnosti
Credit Suisse Life & Pensions
C
redit Suisse Life & Pensions, divize
společnosti Credit Suisse Financial
Services, je předním evropským
poskytovatelem životního pojištění a
penzijního připojištění. Od roku 1995
působí na českém trhu Credit Suisse
Life & Pensions pojišťovna (původně
pod názvem Winterthur pojišťovna, a.s.),
která se zaměřuje na produkty z oblasti
životního, úrazového a doplňkového
zdravotního pojištění a na penzijní
připojištění. V rámci skupiny působí
na našem trhu také Credit Suisse Life
& Penzijní fond, a.s. a Credit Suisse Life
& Pensions Česká republika, s.r.o.
Snaha dosáhnout lepší koordinace
zpracovávání účetnictví ve všech
třech společnostech vedla Credit
Suisse Life & Pensions k implementaci
integrovaného finančního a logistického
řešení SunSystems 5, jehož dodavatelem
je LLP Praha, součást společnosti LLP
Group. Vedle sjednocení účetních
systémů a souvisejících časových
úspor očekávala Credit Suisse Life &
Pensions od nové verze SunSystem také
podpůrný nástroj pro konsolidovaný
reporting všech společností.
roce 1999 přešla společnost na variantu
4.2.5 na platformě NT s databází Betrieve
a o rok později byl systém převeden na
bázi MS SQL Server 7.0. Logickým krokem
ve vývoji systému proto byl i přechod na
nejnovější verzi – SunSystems 5. Ta nabízí
řadu výhod pro mezinárodní společnosti,
jež potřebují sdílet a zpracovávat finanční
a obchodní informace ze svých kanceláří
umístěných ve více než jedné zemi, což
plně vyhovovalo potřebám Credit Suisse.
„Pro SunSystems 5 jsme se rozhodli
v rámci optimalizace řízení všech tří
společností skupiny Credit Suisse Life &
Pensions v ČR – jejím zavedením jsme
sjednotili všechny naše informační
systémy. SunSystems 5 navíc pomáhá
plnit vzrůstající nároky na vedení
účetnictví, navazující výkaznictví a
reportování, a to jak pro účely lokální, tak
pro účely koncernové,“ říká Jiří Procházka,
finanční ředitel skupiny Credit Suisse
Life & Pensions. „Od nové verze jsme
očekávali kromě uživatelsky přátelštějšího
prostředí a lepších reportovacích
možností také to, že přednastavením
převodových můstků a následným
automatizováním uzávěrkových operací
splníme náročné termíny reportů pro
účely naší mateřské společnosti ve
Švýcarsku,“ doplňuje Procházka.
Nasazení systému
SunSystems 5, stejně jako předchozí
verze, implementovala společnost
LLP Praha. Její roli během
nasazení systému zhodnotil Jiří
Procházka následujícími slovy:
„LLP je spolehlivým partnerem s
dostatečným materiálním zázemím a
týmem odborníků, kteří mají znalosti
a zkušenosti na takové úrovni, že se
na ně lze spolehnout i při budování
dlouhodobější strategie naší firmy,
která patří k předním subjektům
v oblasti penzijního připojištění
a životního pojištění v ČR.“
Samotná implementace proběhla hladce
a bez potíží. „Konsolidace systému ve
všech společnostech byla úspěšná.
Podařilo se zdárně nahradit předchozí
účetní systémy, včetně migrace dat a
účetní si postupně nový SunSystems
zažili,“ říká Jiří Procházka. „Dokonce bych
řekl, že je pozitivní, že určité obchodní
útvary ani změnu nezaregistrovali,
Výchozí situace
Credit Suisse Life & Pensions je
zákazníkem LLP od roku 1996, kdy
implementovala řešení SunSystems ve
verzi 4.1 běžící na platformě Netware. V
LLP Prague s.r.o.
Thámova 289/13
186 00 Praha 8
Tel: 00420 284 001 611
Fax: 00420 284 001 622
[email protected]
BELGRADE
BRATISLAVA
BUCHAREST
BUDAPEST
PRAGUE
SOFIA
www.llpgroup.com
ZAGREB
Credit Suisse Life & Pensions, cont.
SunSystems zajišťuje bezproblémové
a stabilní vedení finančního účetnictví,
slouží i k evidenci došlých faktur,
investičního a drobného majetku a k
provozu bankovního modulu. Systém
v současné době ve společnostech
využívá útvar financí k vedení účetnictví,
plánování, controlingu a evidenci
majetku. Systém používají pracovníci
na referentských pozicích – účetní,
vedoucí financí a účetnictví, stejně tak
vedoucí plánování a controlingu.
Management společnosti a finanční
ředitel se SunSystems přímo nepracují,
ale mají možnost vyžádat si potřebné
údaje a různé typy reportů, stanovují
termíny pro uzávěrky, a to v souladu s
koncepcí celosvětového koncernu.
neboť se nám podařilo velmi dobře
zajistit etapu implementace, přechodu
a migrace tak, že nebyl narušen chod
společnosti,“ říká Jiří Procházka.
Řešení a přínosy
Nejnovější verze informačního
systému SunSystems 5 představuje
integrované finanční a obchodní řešení
s vysokou flexibilitou, reportováním
založeným na internetu a snadným
propojením s aplikacemi třetích
stran pomocí integračního nástroje
SunSystems Connect. SunSystems je
autonomní, běží na svém vlastním
serveru a není tedy propojen s
provozním systémem pojišťovny
(propojen je na systém elektronického
oběhu schvalování faktur).
LLP Prague s.r.o.
Thámova 289/13
186 00 Praha 8
Tel: 00420 284 001 611
Fax: 00420 284 001 622
[email protected]
Nasazení nové verze SunSystems 5
umožnilo Credit Suisse zavedení tzv.
country modelu, tedy jednotného
systému do všech tří společností skupiny
Credit Suisse v České republice. Credit
Suisse získala dokonalejší reportovací
nástroje a nový systém zajistil
společnosti rozsáhlou a dostatečně
detailní parametrizaci účetních zápisů,
a tím i zpracovávání údajů v rychlých
uzávěrkách. Oceněna byla i návaznost
na reportovací prostředí Vision.
„Pokud bych si mohl dovolit určité
nadnesené přirovnání, tak bych situaci
popsal takto: My nepořizujeme nový,
moderní a výkonný vůz tak, že potom
zjišťujeme, po jak strmých a náročných
cestách je schopen nás vézt. My
pořizujeme nový moderní výkonný
vůz proto, že vidíme tuto náročnou
cestu již před sebou, a právě tento
vůz je schopen nás po této cestě
bezpečně vézt,“ uzavírá Procházka.
O SunSystems
SunSystems je komplexní finanční
informační systém určený pro středně
velké společnosti, za jehož vznikem
stojí britská společnost Systems
Union. Výhradním distributorem pro
Českou a Slovenskou republiku je
společnost LLP. Systém nabízí vysokou
flexibilitu, rozsáhlé vícedimenzionální
reportovací možnosti, podporuje
různé měny a jazyky a je snadno
propojitelný s aplikacemi třetích stran.
SunSystems používá více než 18 000
zákazníků ve 187 zemích. LLP Group
byla nedávno oceněna jako jeden ze
tří nejlepších distributorů systému
SunSystems v oblasti střední a východní
O společnosti LLP Prague
LLP Group poskytuje konzultační a softwarové služby
středně velkým i globálním společnostem v regionu
střední a východní Evropy i mimo něj. Přístup společnosti
LLP spojuje konzultační schopnosti a znalosti v oblasti
projektového managementu se světovými softwarovými
produkty i vlastním vývojem softwaru s cílem poskytovat
klientům cenově dostupná a realistická řešení.
LLP Group se zaměřuje na provozní, finanční a analytické
potřeby lokálních i mezinárodních organizací, stejně jako
na potřeby v oblasti reportingu a vztahů se zákazníky.
LLP je resellerem řešení SunSystems, MBS-Navision,
MBS-Axapta, Pivotal, eXpense a [email protected] Konzultační
a technické týmy LLP jsou umístěny v Praze, Bratislavě,
Budapešti, Bukurešti, Sofii, Bělehradu a Záhřebu.
Více informací naleznete na www.llpgroup.com.
BELGRADE
BRATISLAVA
BUCHAREST
BUDAPEST
PRAGUE
SOFIA
www.llpgroup.com
ZAGREB

Podobné dokumenty

HOLIDAY INN.indd

HOLIDAY INN.indd doporučili ostatním,“ uzavírá ing. Zdeněk Novák. O společnosti LLP Prague LLP Group poskytuje konzultační a softwarové služby středně velkým i globálním společnostem v regionu střední a východní Ev...

Více