Věstník ČT 9

Transkript

Věstník ČT 9
1
VĚSTNÍK
ČESKÉHO TURFU
vydává: JOCKEY CLUB ČR
Radotínská 69
159 00 Praha 5
(periodicita 24x ročně)
Tel.: 257941177, 257941173, 25794171
Fax: 257310088
Internet: www.dostihyjc.cz, www.dostihy.cz e-mail: [email protected]
Ročník: LXXVI
Ev.č. MK ČR E 14532
OBSAH:
OZNÁMENÍ
 Oznámení pražského pořadatele
 Výsledky antidopingové kontroly
CHOV




Důležité upozornění
Schválená jména hříbat nar. v r. 2016
Registrovaná hříbata nar. v r. 2016
Krátkodobý dovoz klisen ze zahraničí
KONĚ






Úhyn, utracení (hlášeno od 4.5.2016
Importovaní koně
Koně exportovaní (od 4.5.2016)
Kastrace hlášené od 4.5.2016 do 17.5.2016
Změny majitele (hlášené od 4.5.2016 do 17.5.2016)
Trvalé vyřazení z evidence dostihových koní
MAJITELÉ, TRENÉŘI, JEZDCI
 Změny trenéra (od 5.5.2016 do 18.5.2016)
 Seznam stájí registrovaných k 18.5.2016
 Seznam licencí vydaných od 4.5.2016 do 17.5.2016
TERMÍNY DOSTIHŮ, PROPOZICE
 Termíny přihlášek, dodatečných přihlášek a OSK
OPATŘENÍ
 Přehled sankcí vystavených od 3.5.2016 do 18.5.2016
9
PRAHA 18.5.2016
2
OZNÁMENÍ
ÚŘEDNÍ HODINY JOCKEY CLUBU ČR
Pondělí ----------------13,00 – 15,00
Úterý
----------------------------------Středa 8,00 – 12,00
13,00 – 15,00
Čtvrtek ----------------13,00 – 15,00
Pátek
8,00 – 12,00
13,00 – 15,00
Tel: +420 257 941 171, 257 941 177, 257 941 173
Fax: +420 257 310 088
OZNÁMENÍ PRAŽSKÉHO POŘADATELE PRO TRENÉRY A MAJITELE
Na základě oznámení ze dne 16. 5. 2016 zrušil pražský pořadatel, TMM s. r. o., dostih číslo 010709
(Hdcp, II. kategorie, 1400 m, 5. června 2016).
VÝSLEDKY ANTIDOPINGOVÉ KONTROLY:
Antidopingová kontrola provedená dle DŘ u následujících koní byla shledána jako negativní:
místo
Praha
datum
17.04.2016
17.04.2016
17.04.2016
kůň
PARTYDAY(IRE)
SEDMIKRASKA(GB)
TRIP TO SYDNEY(FR)
stáj
PartyDay.CZ
DS Pegas
Dr.Charvát
trenér
Vocásková Helena
Lisek Michal
Tůma Pavel
u
b
b
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že návrhy jmen pro hříbata je nutno podat prostřednictvím formuláře, který chovatel
obdrží automaticky po zaslání připouštěcího lístku! Návrhy jmen podané prostřednictvím ,,vlastních
výtvorů“ nebudou brány v potaz! Pojmenování hříbat se řídí pravidly stanovenými Dostihovým řádem
(§161-164), Řádem plemenné knihy (část III., C – 43) a Mezinárodní dohodou o chovu, dostizích a
sázkách (IABRW), čl. 14.
Dále upozorňujeme, že je nezbytné odeslat do Laboratoře imunogenetiky ČMSCH spolu
s identifikační kartou hříběte po jeho očipování i samolepící štítky s číslem čipu! Podrobný průběh
registrace hříbat je možno sledovat ve výsledcích plemenitby 2016 na www.dostihyjc.cz (záložka
Dokumenty/chov), které jsou průběžně aktualizovány.
CHOV
SCHVÁLENÁ JMÉNA HŘÍBAT NAR. 2016
ABBEY ROAD
DREAM OF LOVE
FEBRIANNE
GILIENNE
HALÍBELA
HELI JAPE
z
z
z
z
z
z
Aromatica
Rabbit Dream(GER)
Fabriana
Golondrina
Heather
Heli Sectori
CHACOSSA
CHLOUBA
ILUSION
KACOSSA
LEGERTON
MARCHAND
z
z
z
z
z
z
*Chaitanya(POL)
Chicadee(FR)
Ilya(GER)
*Kanishka(POL)
Lorellai
Rabbit Montjeu(IRE)
3
MIKE OF JAPE
MIREČEK
MIZERA
MORNING SNOWFLAKE
NOUVELLE LUNE
z Mainly Monroe(IRE)
z Mambo Lady(FR)
z Merema Pond
z Mikeryna(POL)
z Novellette(GER)
ORLEANO
POLLY STORM
PRINCE ROCKY
ROYAL RIVER
VIOLETT
z
z
z
z
z
Olmaia(GER)
Polly for Life
Princess of Gracie(USA)
Royal Flower(GB)
Vignola
REGISTROVANÁ HŘÍBATA NAR.2016
(2.část)
jméno
Anjellico
Dream of Love
Febrianne
Gilienne
Christiano
Lovely Dream
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Orleano
Phaenomena
Swan Princess
Well Absolut
nar.
Hd, 26.1.
Hda, 22.3.
Hda, 4.2.
Hda, 13.2.
R, 11.3.
Hda, 22.3.
Hda, 27.1.
Hd, 7.2.
Hd, 28.1.
Hda, 29.1.
Hd, 3.3.
Hd, 30.1.
Hd, 23.3.
Ra, 17.2.
Hda, 2.3.
Hd, 13.2.
Hd, 29.1.
Hda, 30.1.
Hd, 4.3.
čHda, 6.1.
Hda, 19.3.
Hd, 31.1.
otec
matka
Egerton(GER)
Anjou(GER)
Egerton(GER)
Rabbit Dream(GER)
Blue Coral(IRE)
Fabriana
Stormy Jail(IRE)
Golondrina
Egerton(GER)
Charmaine
Pouvoir Absolu(GB) Lailah
Egerton(GER)
Widama
Egerton(GER)
Vltava
Egerton(GER)
Rabbit Montjeu(IRE)
Mikhail Glinka(IRE)
Lenka Top(GER)
Bully Pulpit(USA)
Leo Gali(IRE)
Mikhail Glinka(IRE)
Brittany(ITY)
Mikhail Glinka(IRE)
*Bathory(IRE)
Calming Influence(IRE) *Angelfire(IRE)
Calming Influence(IRE) *Nayfashion(GB)
Egerton(GER)
Goldmarie(GER)
Bully Pulpit(USA)
Freya
Soldier Hollow(GB)
Josselin(FR)
Egerton(GER)
Olmaia(GER)
Stormy Jail(IRE)
Pelagie For Life
Stormy Jail(IRE)
Sweet Answer(GB)
Pouvoir Absolu(GB) Well Knit(GB)
chov.
Hřebčín Napajedla
Hřebčín Napajedla
Hřebčín Napajedla
Hřebčín Napajedla
Hřebčín Napajedla
Hřebčín Napajedla
MUDr Václav Bruna
MUDr Václav Bruna
Hřebčín Napajedla
Acton s.r.o.
Acton s.r.o.
Acton s.r.o.
Ing.Karol Szabo
Žrebčín Kobylany
Žrebčín Kobylany
Gertrude Meinhart
Marie Pešlová
Charvát Group s.r.o.
Hřebčín Napajedla
Hřebčín Napajedla
Hřebčín Napajedla
Hřebčín Napajedla
KRÁTKODOBÝ DOVOZ KLISEN ZE ZAHRANIČÍ
Klisna
země
datum
JAM-BELLA(POL)
MY BEAUTY(GER)
SATANA(GER)
Polsko
Slovensko
Slovensko
19.4.2016
6.4.2016
25.4.2016
pozn.
jalová
s hříbětem po Calming Influence(IRE)
s hříbětem po Age of Jape(POL)
KONĚ
ÚHYN – UTRACENÍ
(hlášeno od 4.5.2016)
CO CHCEŠ, tmhda, 1996, po Talkmaster(IRE) z Cassandra
SAN LORENZO, hdv, 2007, po Laroche(GER) z Savannah
CLASSIC ANDREA(GER), hda, 2006, po Dream Well(FR) z Classic Life(IRE)
4
MAMBO NUMBER ONE(GB), hd, 2011, po Galileo(IRE) z Mambo Light(USA)
REGE DANCER, hdv, 2009, po Jazz Dancer(GER) z Receptura
ROYAL FLOWER(GB), ra, 1998, po Pursuit of Love(GB) z Royal Future(IRE)
BARAKIN, rv, 2010, po In Camera(IRE) z Baraka
HELLFIRE, hdv, 2006, po Ponsardin(GB) z Hexana
INFLAGRANTI, hdv, 1999, po Donegal(IRE) z Isabell(GDR)
BARBRA, tmhda, 1994, po Ludovico(GER) z Bonilla
TROOKER, hdv, 1987, po Rookery Hill(GB) z Trachea
QUESTER, hdv, 1997, po Latén z Quadra
NORMEN(GER), hd, 2003, po Lord of Men(GB) z Natascha(GER)
MORGANETTA, hda, 2002, po Security Risk(USA) z Moonbride(GB)
IMPORTOVANÍ KONĚ
DESMINA(UKR), Hda, 2014 po Giant’s Seaway z Daniela, Lajner; imp. UKR, maj. A. Fedorov
LEHAIM(FR), Hd, 2012 po Siyouni z El Cuerpo E L’alma, Harlan’s Holiday; imp. FR,
maj. GM Electronic
LOZANNA(UKR), Ra, 2013 po Rigodon z Lengli, Lajner; imp. UKR, maj. A. Fedorov
EXPORTOVANÍ KONĚ
od 4.5.2016
Dánsko:
TURLOCK, R, 2012 po Scater z Tourelle
Německo:
MONDEGO BAY, Hd, val., 2012 po Egerton z Rabbit Montjeu
OZON(GER), tHd, val., 2002 po Waky Nao z Old Queen
PŘEHLED KASTRACÍ hlášených v období od 4.5.2016 do 17.5.2016
BRIGHT MOON, 2, hd
KARTÁGO, 7, hd
LORPEN, 4, thd
SOPHRONIUS(IRE), 4, thd
Po TULLAMORE(USA) z BRIGHT CRYSTAL(FR)
Po LAROCHE(GER) z KOSTARIKA
Po ORPEN(USA) z LODGIA(IRE)
Po JEREMY(USA) z NIGHT RHAPSODY(IRE)
22.4.2016
10.5.2016
3.5.2016
3.5.2016
ZMĚNY MAJITELE hlášené v období od 4.5.2016 do 17.5.2016
Kůň
Původní a nový majitel
ADMIRAL RA(RUS), 16, hd
ALFA WOLF(IRE), 5, hdv
AMANDA MOON, 1, hda
ATESTACE, 7, hda
BETTYSUTEKI, 2, hd
BETTYSUTEKI, 2, hd
DANCING THEATRE(IRE), 15, ba
DAY LIGHT, 8, thda
DOSUTTEKI, 3, hd
DWICKLA, 6, hda
EOWYN, 3, hda
EQUESTR(FR), 6, hdv
FANTAZIA MIA(FR), 7, ra
FIRST DOMINION, 14, thdv
FREEHOR, 11, hdv
HAPPY FLY, 25, hdv
CHAGALL, 5, hdv
z Rešetar Ladislav, Aš na Poláčková Johana, Kralupy nad Vltavou
z MAENTIVA Freight, s.r.o., Písek na Luka Václav, Ing., jun., Čížová
z Dendiš Aleš, Smiřice na Šipková Jana, Bouzov
z Hulínský Václav, MUDr., Lysá nad Labem na Drin Rudolf, Vysoký Újezd
z Agrolipt s.r.o., Dubová na Dostihové centrum, a.s., Světlá Hora
z Dostihové centrum, a.s., Světlá Hora na Wrbna Racing a.s., Mníšek pod Brdy
z Vanda Vítězslav, Horní Lhota na Tůma Roman, Mikulůvka
z Boušková Michaela, Plzeň na Pihávková Barbora, Březnice
z Agrolipt s.r.o., Dubová na Laiková Monika, Olbramovice
z Žlábková Olga, Planá nad Lužnicí na Fabík Petr, Třebíč
z Menclová Aneta, Brandýs nad Labem na Novák Petr, Čechtice
z Englic Zbyněk, Poděbrady na Maryška Radek, Deštná
z I.K.Art, s.r.o, Brno na Uhlířová Irena, Mgr., Buchlovice
z Polášková Jana, Petřvald na Mochovčiaková Ivana, Bohumín
z Fialová Eva, Letařovice na Jansová Simona, Litvínov
z Hájková Pavla+Jónová Helena, Praha na Crkoň Filip, Podmoky
z Škrášková Alena, Jalubí na Stall Amor, Britensee, Rakousko
Datum změny
3.4.2016
25.4.2016
9.5.2016
5.5.2016
14.4.2016
1.5.2016
25.2.2016
12.5.2016
6.5.2016
27.4.2016
1.5.2016
27.4.2016
18.4.2016
6.5.2016
30.4.2016
12.4.2016
8.5.2016
P
N
P
P
P
N
P
P
P
P
N
P
VN
P
P
P
VN
5
CHAGALL, 5, hdv
CHILLI, 20, hda
JONATHAN(IRE), 4, hdv
KALANISIA(IRE), 4, hda
KALANISIA(IRE), 4, hda
KARTÁGO, 7, hdv
KIRA KIRALINA(GER), 11, ra
LAPELETTE RULES, 16, ba
LIBAC, 11, bv
LOTTO, 4, rv
LUCANO(SWI), 7, rv
LUCIAN(GER*), 3, hdv
MURTEN(IRE), 7, hdv
NIEŚMIALY(POL), 11, rv
PASO DOBLE, 5, hda
PATRIK HERO, 8, hdv
PERITO STIXEN, 9, hdv
POLIDAR, 3, hdv
POLIDAR, 3, hdv
POLLY FOR LIFE, 15, thda
RANDY, 3, thdv
ROSEMARIN, 18, hdv
ROYAL MARTINA, 6, hda
SHERRILL, 6, hda
SCHAMOOL(GER), 8, bv
SCHAMOOL(GER), 8, bv
SUN SET(POL), 15, čhdv
SUN SET(POL), 15, čhdv
TÍO SERGEANT, 7, hdv
TÍO SERGEANT, 7, hdv
TUDELLO(POL), 5, hdv
YORK MASTER, 14, rv
z Stall Amor, Britensee, Rakousko na Škrášková Alena, Jalubí
z Ševčík Miroslav, Ing., Vlachovice na Míča Pavel, Vlachovice
z Trávníček Jiří,Ing., Kravsko na Karlík Petr, DiS., Tlumačov
z Vocásek František, Pardubice na Vinklárek Vladimír, Slavonice
z Vinklárek Vladimír, Slavonice na Švecová Vendula, Zahrádky
z Fatková Magdaléna, Svojetín na Juklová Michaela, Praha 10
z Dendiš Aleš, Smiřice na Brožová Ivana, Městečko Trnávka
z Frantová Šárka, Javorník na Minaříková Martina, Blatnička
z Zahrádka Josef, Trusnov na Černá Borka, Horní Bržkovice
z Zeman Karel, Loštice na Odložil Pavel, Palonín
z Pospíšil Jaroslav, Ronov nad Doubravou na Nešpor Filip, Trstěnice u Litomyšle
z Trávníček Jiří,Ing., Kravsko na SŠ dostih. sportu a jezdectví, Praha 5-Velká Chuchle
z Hejtmánková Aneta, Plotiště na Šturmová Adéla, Dvůr Králové nad Labem
z Betinská Aneta, Třešť na Pospíšilová Klára, Nemojany
z Černá Iveta, Černilov na Kučerová Andrea, Poděbrady
z Mühlbergerová Jaroslava, Cheb na Hříbalová Lenka, Krásná u Aše
z Novák Petr, Čechtice na Menclová Aneta, Brandýs nad Labem
z Stašková Eva, Ing., Škvorec na Zalabák Jan, Zeleneč
z Zalabák Jan, Zeleneč na Vašina Josef, Škvorec
z Ambruschitz Alexandra, Uh. Hradiště na Mazačová Mušin Lucie, Uh. Hradiště
z Nejezchleba Zdeněk na Odložil Pavel, Palonín
z Člověk,kůň a příroda, o.s., Praha 10 na Vohradníková Eva, Sezimovo Ústí
z Hofrichtrová Milena, Drahkov na Rýdlová Žaneta, Blatnice
z Kovaříková Trpišovská Tereza, Brantice na Nováčková Sandra, Karlovice
z Pospíšil Tomáš, MUDr., Karlovy Vary na Kralertová Michaela, Jindřichův Hradec
z Kralertová Michaela, Jindřichův Hradec na Ježková Kateřina, Jindřichův Hradec
z Uhlířová Jana, Kuřim na Vaňková Jana, Brno
z Vaňková Jana, Brno na Navrátilová Petra, Pardubice
z Derych Vladimír, Štěpánov na Přehnil Vladimír, Náklo
z Přehnil Vladimír, Náklo na Škanderová Denisa, Albrechtice
z Traka Joanna, Olszanka, Polsko na Wrbna Racing a.s., Mníšek pod Brdy
z Mašková Markéta, Osek na Klemová Gabriela, Orlová
8.5.2016
25.4.2016
30.3.2016
12.5.2016
14.5.2016
10.5.2016
9.5.2016
4.4.2016
17.4.2016
4.5.2016
1.5.2016
8.5.2016
18.9.2015
1.5.2016
1.5.2016
20.4.2016
1.5.2016
15.5.2016
15.5.2016
18.3.2015
4.5.2016
1.5.2016
16.5.2016
7.4.2016
17.8.2015
3.5.2016
10.2.2016
12.5.2016
8.5.2016
8.5.2016
1.5.2016
2.5.2016
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
VN
N
P
N
P
P
P
P
P
P
P
VN
P
N
P
TRVALÉ VYŘAZENÍ Z EVIDENCE DOSTIHOVÝCH KONÍ
EQUESTR(FR), hdv, 2010
po Sinndar(IRE) z Equestria(USA)
27.4.2016
MAJITELÉ, TRENÉŘI, JEZDCI
ZMĚNY TRENÉRA registrované v období od 5.5.2016 do 18.5.2016
Kůň
Původní trenér
Nový trenér
BARIKA, 5, hda
Hanousek Ladislav
Olehla Čestmír, MVDr.
Datum ohlášení/platnosti změny
BORDERLAND(IRE), 10, hdv
Popelka Stanislav
neuvedeno
GLOVER, 9, čhdv
Zobal František
Novák Antonín
HAWA BALI(IRE), 9, hdv
Popelka Stanislav
neuvedeno
16.5.2016
LEHAIM(FR), 4, hd
neuvedeno
Luka Václav, Ing.
30.3.2016
LUCIAN(GER*), 3, hdv
Lisek Michal
Mourek František
9.5.2016
MEDIC, 3, hdv
Horáková Lenka
Junková Jana
4.5.2016
NEW FINCH, 3, hdv
Horáková Lenka
Junková Jana
4.5.2016
PORTENGO(GB), 8, hdv
Novák Antonín
Zobal František
TESSA, 5, hda
Holčák Radek
neuvedeno
5.5.2016
16.5.2016
4.5.2016
4.5.2016
10.5.2016
6
SEZNAM MAJITELŮ, DOSTIHOVÝCH STÁJÍ A BAREV
8.část
k 18.05.2016
Majitel/Stáj
blůza
čapky
Berthier Charly
Blue Star
modrý,bílá hvězda a hvězdy na r.
modrá, modrobílá
Čechová Jarmila
AG
modrý,zelený kl. půl. zelenomodré r.
modrá, zelená, bílá
Denom Plus s.r.o.
Denom plus
šedý, modré ruk.
bílá, červená, modrá
Greensoft s.r.o.
Viktor Komárek
zelený,modré šle
modrá, zelená
Hájek Ivan
Hájek Zlín
mordooranžové káro, modré ruk.
modrá
Köhler Ivo
Köi Dent
vínovobílé káro,bílé r.
bílá, vínová
Matysík Jaroslav
Stáj Kanton Matysík
4erný, bílý kruh, epol. kruhy na ruk.
bílá, černá
Nisa-Union s.r.o.
Nisa-Union
žlutý,fialové šer.kříž
žlutá
Novák Petr
DS Jeníkov
zelený, zelenobíle př.pr.ruk.
zelená, bílá
Odložil Pavel
Stáj Dopa-Odložil
žlutý,zelený př.pr. modré r.
žlutá, zelená, modrá
Porkátová Ivana
4 Equine
šedý, zelený trojúhelník
zelená, šedá
Řezáčová Jana
Hudec-Řezáčová
Lajner - Řezáčová
Sportchov-Řezáčová
černý, modrý př.pr.bílé r.
černý, bílý př.pr., ruk.
černý,červený př.pr.bílé ruk.
černá, modročerná
černobílá, černá
černá, červená, černobílá
Šatra Tomáš
Arte-Šatra
modrý,bílé hv.modré ruk.
bílá
Štěpán Jaromír
Agro Liblice
modrý,modrožlutý př.pr. žluté r.
žlutá, modrá
Váňa Jaroslav, Ing.
JarDa-Váňa
zelený,červené šer.kříž. zelené r.
červená
PŘEHLED VYDANÝCH LICENCÍ od 4.5.2016 do 17.5.2016
JEZDCI
Jezdci z povolání
Havlíček Daniel
Mobil
775529040
min.
57
úleva R úleva P
2,5
2,5
Vít. R
1
Vít. P
2
Žáci
Mobil
728540106
722361104
730642800
min.
50
53
53
úleva R úleva P
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Vít. R
0
0
0
Vít. P
0
0
0
Fialová Lucie
Svobodová Nikola
Syrová Marie
7
TRENÉŘI
Profesionálové
Menclová Aneta
Mottl Ivan
Petrlíková Ivona
Váňa Jaroslav
Mobil
725328543
603830756
604337811
777071466
Trenéři-majitelé
Odložil Pavel
Mobil
606122131
TERMÍNY DOSTIHŮ, PROPOZICE
TERMÍNY PŘIHLÁŠEK NA DOSTIHOVÉ DNY
Datum
Závodiště
Datum konání
Dostih
26.5.2016
26.5.2016
2.6.2016
2.6.2016
9.6.2016
9.6.2016
13.6.2016
16.6.2016
Pardubice
Praha
Pardubice
Praha
Slušovice
Karlovy Vary
Praha
Pardubice
4.6.2016
5.6.2016
11.6.2016
12.6.2016
18.6.2016
19.6.2016
23.6.2016
25.6.2016
STCHCC (II.kat)
Velká červnová cena (I.kat)
Zlatý pohár (NL)
Červnový pohár (II.kat)
Cena…(III.kat)
Karlovarská dvojnásobná míle (II.kat)
České derby (Gd-3)
II.kvalifikace na VP (NL)
TERMÍNY PŘIHLÁŠEK + DODATEČNÝCH PŘIHLÁŠEK
13.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
Praha
K.Vary
Praha
23.6.2016
24.7.2016
28.8.2016
dodatečné přihlášky + škrtání
dodatečné přihlášky + škrtání
dodatečné přihlášky + škrtání
Derby (Gd-3)
Oaks (L)
St.Leger (L)
TERMÍNY OSK
Datum
Závodiště
Datum konání
Dostih
24.5.2016
24.5.2016
31.5.2016
31.5.2016
7.6.2016
7.6.2016
14.6.2016
14.6.2016
17.6.2016
21.6.2016
Most
Praha
Pardubice
Praha
Pardubice
Praha
Slušovice
Karlovy Vary
Praha
Pardubice
28.5.2016
29.5.2016
4.6.2016
5.6.2016
11.6.2016
12.6.2016
18.6.2016
19.6.2016
23.6.2016
25.6.2016
Cena jezdectví (I.kat)
Cena Nory Jeane (II.kat)
STCHCC (II.kat)
Velká červnová cena (I.kat)
Zlatý pohár (NL)
Červnový pohár (II.kat)
Cena…(III.kat)
Karlovarská dvojnásobná míle (II.kat)
České derby (Gd-3)
II.kvalifikace na VP (NL)
8
OPATŘENÍ
PŘEHLED SANKCÍ vystavených od 3.5.2016 do 18.5.2016
jezdec
Benš Rostislav
7.5.2016
za vyšší zjištěnou hmotnost po dostihu o +1 kg (DŘ § 383d).
2 000 Kč Pce
Derych Jan
7.5.2016
za včasné nezadržení vyčerpaného koně č. 1 SHERSON v dostihu (DŘ §364f)
500 Kč Pce
Hlubučková Kateřina
15.5.2016
za nerovnou jízdu po startu (DŘ § 364 b).
500 Kč Praha
15.5.2016
za tísnění koně č.6 REMINO v cíl.rovině, které nemělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364c) 1 000 Kč Praha
Hrouda Michal
8.5.2016
za najetí do koně č. 14 FIA GO v průběhu dostihu (DŘ §364).
500 Kč Praha
Murzabayev Bauyrzhan
15.5.2016
za nerovnou jízdu po startu (DŘ § 364 b)
200 Kč Praha
Spáčil Jakub
7.5.2016
za vyšší zjištěnou hmotnost po dostihu o +1 kg (DŘ § 383d).
2 000 Kč Pce
Šafář Jaromír
15.5.2016
za nadměrné použití bičíku (DŘ § 316)
500 Kč Praha
8.5.2016
za nerovnou jízdu koně č. 8 v cíl.rovině, které nemělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364 c)
500 Kč Praha
Váňa ml. Josef
7.5.2016
za křižování koně č.9 koněm č.3 v cíl.rovině, které nemělo vliv na výsl.dostihu (DŘ § 364 c)
500 Kč Pce
Verner Jan
8.5.2016
za nerovnou jízdu koně č. 6 v cíl.rovině, které nemělo vliv na výsledek dostihu (DŘ § 364 c) 500 Kč Praha
trenér
Kantek Petr
8.5.2016
za pozdní příchod koně 8 FIOMI do paddocku (DŘ § 332).
8.5.2016
za pozdní příchod koně č. 7 YONAS ART do paddocku (DŘ § 332).
Lehocký Jozef
7.5.2016
za nesprávnou výstroj koně č. 5 LENZ do dostihu (DŘ §411d).
Neuberg Filip
8.5.2016
za pozdní příchod koně č. 10 PHILLIPINA do paddocku (DŘ § 332).
Okleštěk Miloslav
15.5.2016
výstraha za nepřipravenost koně č.8 MAXDOR do dostihu (DŘ § 411 f)
Tůma Pavel
7.5.2016
výstraha za nepřipravenost koně č. 7 CHERWICK do dostihu (DŘ §411f)
Urbánek Luboš
14.5.2016
výstraha za nepřipravenost koně č. 2 NAUTIK do dostihu (DŘ §411f).
Váňová Hana
15.5.2016
za pozdní příchod koně č.12 SANTINO do paddocku (DŘ § 332),
Votava Jaroslav
7.5.2016
výstraha za nepřipravenost koně č. 9 LA BRUSCO do dostihu (DŘ §411f).
200 Kč Praha
200 Kč Praha
1 000 Kč
Pce
200 Kč Praha
0 Kč Praha
0 Kč
Pce
0 Kč
Most
200 Kč Praha
0 Kč
Pce

Podobné dokumenty

věstník čt 17 - 2016

věstník čt 17 - 2016 VĚSTNÍK ČESKÉHO TURFU vydává: JOCKEY CLUB ČR Radotínská 69 159 00 Praha 5 (periodicita 24x ročně) Tel.: 257941177, 257941173, 25794171 Fax: 257310088 Internet: www.dostihyjc.cz, www.dostihy.cz e-ma...

Více

věstník čt 14 - 2016

věstník čt 14 - 2016  Důležité upozornění

Více

Výsledky 2. 5. 2010 Brno

Výsledky 2. 5. 2010 Brno ž. Marek Stromský 7 ALJAŠKA 7ba Glenstal(USA)-Argentina (Mill Pond(FR)) DS Malá Morávka (Novák Antonín) Libor Sedlář 1 BONSTAR 7hdv Glenstal(USA)-Bonellia (Lincoln) Stáj Vymazal (Novák Antonín) ž. ...

Více

věstník čt 13 - 2016

věstník čt 13 - 2016 VĚSTNÍK ČESKÉHO TURFU vydává: JOCKEY CLUB ČR Radotínská 69 159 00 Praha 5 (periodicita 24x ročně) Tel.: 257941177, 257941173, 25794171 Fax: 257310088 Internet: www.dostihyjc.cz, www.dostihy.cz e-ma...

Více

Věstník ČT 16 - 2016

Věstník ČT 16 - 2016 VĚSTNÍK ČESKÉHO TURFU vydává: JOCKEY CLUB ČR Radotínská 69 159 00 Praha 5 (periodicita 24x ročně) Tel.: 257941177, 257941173, 25794171 Fax: 257310088 Internet: www.dostihyjc.cz, www.dostihy.cz e-ma...

Více