Manuál odborných praxí

Komentáře

Transkript

Manuál odborných praxí
ORGANIZACE ODBORNÝCH PRAXÍ PRO STUDENTY PEF MENDELU V BRNĚ
Cílem této klíčové aktivity je poskytnout studentům oboru Cestovní ruch možnost získat praktické zkušenosti v
průběhu studia zajištěním a organizací odborných praxí v různých oblastech cestovního ruchu. V současné době
si studenti povinnou praxi zajišťují sami a setkávají se s problémy najít podnik, který by jim umožnil kvalitní praxi
odpovídající jejich studijnímu zaměření. Studenti absolvují 4 týdny povinné praxe ve vybraných podnicích (hotely,
cestovní kanceláře a agentury, organizace cestovního ruchu, turistická informační centra, odbory cestovního ruchu
na krajských a městských úřadech atd.), kde jim bude zajištěn přístup k činnostem odpovídajícím úrovni jejich
budoucího vzdělání. Cílem je umožnit studentům jednak poznat běžný provoz těchto firem, organizací a zařízení
a dále jim zprostředkovat možnost sledovat činnost manažerů a pracovníků ve vedoucích pozicích. Pro studenty
znamená zprostředkování této odborné praxe navázání spolupráce s podnikem případně možnost pracovního
uplatnění po absolvování studia. Propojování akademického prostředí s prostředím firemním je oboustranně
výhodnou spoluprácí, která řeší problém nedostatku vhodných zaměstnanců, kterému čelí řada firem, a zároveň
obtíže studentů při hledání praxí a budoucího povolání.
Praxe může probíhat 4 týdny mimo výukovou část roku nebo 20 pracovních dnů během výukové části semestru.
Minimálně 1 týden během praxe požadujeme aktivní přístup pověřené osoby z vrcholového management tzv.
tutora, který studenta systematicky seznámí s provozem a vedením podniku (stínování manažerů). Uzavření
smlouvy mezi MENDELU v Brně, která zastupuje studenta, a podnikem poskytujícím praxi, bude zajišťovat
příslušný pracovník na děkanátě PEF MENDELU v Brně, který bude zároveň komunikovat s partnery a spravovat
databázi spolupracujících firem (kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pakosta, telefon: +420 545 132 702,
[email protected]).
PŘI PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI VÁM NABÍZÍME MOŽNOST:
1 . zadávat problematiku k řešení studentům v rámci jejich závěrečných prací,
2. přímého kontaktu s aktivními a nadanými studenty, které můžete zapojit do svých projektů a případně
si z nich vychovat své budoucí zaměstnance,
3 . zapojit se přímo do výuky, předávat zkušenosti studentům, seznámit je s vaší firmou a její
činností v návaznosti na probíranou problematiku,
4. využívat moderně vybavené prostory fakulty pro pořádání firemních akcí.
NAOPAK POŽADUJEME
1. odpovědný a systematický přístup konkrétní osoby (osob), která se bude studentovi věnovat,
2. mzdu (odměnu) pro studenta dle možností firmy,
3. vyplnění a) registračního formuláře na www.pefka.mendelu.cz/crpraxe
b) dotazníku o přístupu studenta a průběhu praxe (dodáme po absolvování
praxe).

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Natural Language Processing and Text Mining Group František Dařena [email protected]

Více

Druhy počítačů, kde všude je používáme

Druhy počítačů, kde všude je používáme Druhy počítačů, kde všude je používáme Osobní počítače Osobní počítače (Personal Computer) se používají zejména v domácnostech a na pracovištích v administrativě. Slouží jako základní vybavení pro ...

Více

Úvod do eLearningu pro studující (eGON)

Úvod do eLearningu pro studující (eGON) Nyní můžeme přistoupit k dalšímu modulu, který se budě věnovat LMS ELEV, který budeme často při studiu eGovernmentových dovedností používat.

Více

Studium anglictiny s DynEd

Studium anglictiny s DynEd V ideálním případě by se program měl používat denně v sezeních od 25 do 45 minut (celkem 45 až 90 minut denně) a kombinovat s pravidelnými schůzkami s učitelem. Jde o obdobný model, jako když se uč...

Více

STRUČNÝ POPIS E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ vhodně využít motivačních prvků typických pro e-learning, správně formulovat cíle, úvodní slovo pro studenty i stylizovat text studijních článků. Získají také dovednost využít funkčně různých multi...

Více

Vyhláška - jadernaci.eu

Vyhláška - jadernaci.eu dvou předmětů, jednoho povinného (Lineární algebra) a jednoho volitelného dle výběru studenta. Student má před obhajobou 45 minut na přípravu, v této době dostane od zkoušejících otázky z příslušný...

Více