strojové vidění - FCC

Transkript

strojové vidění - FCC
STROJOVÉ VIDĚNÍ
OBSAH
03
PROFIL SPOLEČNOSTI
04
ZÁRUKA ODBORNOSTI A ZKUŠENOSTI
05
DIVIZE STROJOVÉHO VIDĚNÍ NABÍZÍ
06
PROČ S NÁMI
08
SYSTÉMY PRO TOTÁLNÍ KONTROLU KVALITY VÝROBY
09
PŘÍKLADY VYUŽITÍ STROJOVÉHO VIDĚNÍ
11
VÝVOJ A IMPLEMENTACE SPECIALIZOVANÉHO SOFTWARE
12
SLUŽBY KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE
13
VÝVOJ ROBOTICKÝCH APLIKACÍ
14
ROBOTICKÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ KONTROLY KVALITY VÝROBY
15
VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ
16
PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTŮ
17
DIVIZE PRŮMYSLOVÉ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY
18
KONTAKTY
PROFIL SPOLEČNOSTI
FCC PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY s.r.o.
FCC průmyslové systémy je technicko – obchodní společností, zastupující
významné výrobce v oblasti průmyslové automatizace a telekomunikační
techniky. V oblasti průmyslové automatizace zahrnuje naše nabídka
spektrum sahající od senzorových systémů přes průmyslové sběrnice
a průmyslové komunikace po průmyslové výpočetní, řídicí a dispečerské
systémy na bázi specializovaných PC. Naší významnou specializací jsou
systémy pro strojové vidění využívané v oblasti výrobní automatizace
a kontroly kvality.
Spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými dodavateli průmyslové
výpočetní techniky a komunikací z Evropy a Asie a disponujeme i vlastním
vývojovým a konstrukčním zázemím včetně vývoje softwaru.
Našimi zákazníky a obchodními partnery jsou firmy zabývající se výrobou,
systémovou integrací, projektováním a realizací řídicích systémů pro
průmysl a telekomunikace, i samotné průmyslové podniky provádějící
investiční výstavbu, rekonstrukce nebo údržbu ve vlastní režii.
V České republice působíme ve čtyřech kancelářích: v Praze, v Ústí nad
Labem, kde je vybudováno expediční a servisní centrum, dále v Plzni
a Ostravě. Naše dceřiná slovenská firma sídlí v Bratislavě. Od roku 1999
máme zaveden certifikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001:2008.
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
3
ZÁRUKA ODBORNOSTI
A ZKUŠENOSTI
DIVIZE STROJOVÉHO
VIDĚNÍ NABÍZÍ
Naše společnost byla u počátků strojového vidění
v ČR a SR. Od roku 2004 získali naši pracovníci
mnoho neocenitelných zkušeností z aplikací
kamer v průmyslové výrobě a vybudovali technické
zázemí umožňující vývoj nejsložitějších aplikací.
Odborné znalosti našich specialistů neustále
zvyšujeme pravidelným školením u výrobců.
Vlastníme certifikáty významných výrobců
v oblasti strojového vidění a jsme schopni zcela
kompetentně navrhnout nejlepší možné řešení
pro libovolnou aplikaci. Teoretické základy
nejnovějších metod zpracování obrazu a robotiky
naši specialisté získávají ve speciálních kurzech,
které organizujeme ve spolupráci s katedrou
kybernetiky ČVUT Praha.
VÝVOJ A REALIZACI SYSTÉMŮ
PRO TOTÁLNÍ KONTROLU KVALITY
Jednoúčelové měřicí pracoviště osazené
systémem strojového vidění pro kontrolu, měření
či rozpoznávání rozličných parametrů nutných pro
ověření 100% kvality výrobku.
VÝVOJ A IMPLEMENTACI
SPECIALIZOVANÉHO SOFTWARE
Vlastní softwarové oddělení vyvíjí a implementuje
specializovaný software dle konkrétních
požadavků zákazníka, zároveň vyvíjí software pro
systémy strojového vidění.
STROJNÍ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ
Nabízíme služby konstrukční kanceláře:
návrhy strojních a konstrukčních součástí, 3D
modelování, výkresovou dokumentaci, pevnostní
analýzy, atd.
VÝVOJ ROBOTICKÝCH APLIKACÍ
Vyvíjíme a testujeme robotické aplikace zaměřené
na spojení robotiky s počítačovým viděním
a umělou inteligencí.
4
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
PROČ
S NÁMI
Jsme pružná a dynamická firma orientovaná na co
nejlepší služby našim zákazníkům. Již dvacet let
se pohybujeme v prostředí průmyslových podniků,
známe jej a víme, co se v něm musí a co nesmí.
Věříme v budoucnost počítačů, robotiky a dalších
moderních technologií a tímto směrem naši firmu
dál rozvíjíme. Máme přátelské a vysoce kvalifikované
zaměstnance, se kterými se budete rádi znovu
setkávat.
Nejdůležitější krédo: Věříme, že otevřenost
a poctivost jsou základem každého dobrého
vztahu, obchodního i osobního.
SYSTÉMY PRO
TOTÁLNÍ KONTROLU
KVALITY VÝROBY
Vyvíjíme a realizujeme systémy pro
totální kontrolu kvality výroby založené
na systémech strojového vidění.
Systémy strojového vidění dokáží
na stojících či na pohybujících se výrobcích
provádět bezdotykové, rychlé, přesné,
objektivní, víceparametrické měření.
Na základě zjištěných parametrů stroj
rozpozná neshodu v kvalitě výrobku
a upozorní obsluhu, nebo vadný výrobek
vyřadí z výrobní linky.
ŠPIČKOVÁ
TECHNICKÁ
PODPORA
BEZPLATNÉ
ZÁPŮJČKY
PRODUKTŮ
VÝVOJ
SPECIALIZOVANÉHO
SOFTWARU
VLASTNÍ SKLAD
A SERVISNÍ
CENTRUM
PROVĚŘENÍ
DODAVATELÉ
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
5
PŘÍKLADY VYUŽITÍ
STROJOVÉHO VIDĚNÍ
Počítání, kontrola úplnosti
a zabalení
Kontrola sestavení
a montáže
počítání lahví v přepravce či
kontrola tablet v blistru, kontrola správnosti nasazení zátky,
kontrola úplnosti a správnosti
obsahu před uzavřením
kontrola zalisování vodiče,
kontrola správného sestavení
kompletu, kontrola orientace
nápisu
Měření, kontrola tolerancí
Identifikace barev
určení správné aplikace barvy
či nátěru na výrobku, třídění
typů dílů dle barvy, ověření
správného materiálu výrobku
Čtení a verifikace kódu,
čtení textů
identifikace a verifikace čárového nebo datamatrixového
kódu, identifikace dílů dle
nápisu, zajištění nezaměnitelnosti obalu k obsahu
přesná měření, kontrola tolerancí – velikosti dílů, průměry
otvorů, rozteče děr, vzdálenosti hran, úkosy kuželů, závity
a další
Kontrola povrchů a potisků
poškození hran, vrypy, poškrábání nátěrů a jiné povrchové vady, nedokonalý potisk,
poškozené nálepky i texty,
bublinky ve skle a plastech,
kontrola nanesení lepidla či
tmelu
Rozpoznání a polohování
rozpoznání správného dílu pomocí nápisu, kódu či charakteristického znaku, kontrola
správné polohy či natočení dílu
6
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
Nalezení vad opracování
otřepy po stříhání či lisování,
zbylé špony po opracování dílu,
nedolitá či přelitá místa vstřikovaných dílů
Zařízení na kontrolu montážních otvorů
Zařízení je určeno pro měření vzájemných vzdáleností montážních otvorů v rámu automobilové
sedačky. Pět otvorů ve spodní části sedačky je snímáno pevně nastavenými kamerami a z pozice děr
v sejmutých obrazech je vypočítána jejich vzájemná
vzdálenost. Z polohy prostřední díry je učeno, zda se
jedná o sedačku pro levostranné nebo pravostranné
řízení. Další 2 otvory, které slouží pro upevnění prvků bezpečnostních pásů, jsou kontrolovány stejným
způsobem bočními kamerami. Všechny zjištěné
rozměry a typ sedačky jsou uloženy do databáze.
Pokud jsou všechny rozměry v toleranci, je vytisknut štítek s čárovým kódem, který obsluha nalepí
na bok sedačky. Ten je automaticky přečten čtečkou
a sedačka je uvolněna k expedici.
Náhledy obrazovky kontrolní stanice:
Výsledky měření
Definice parametrů sedačky
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
7
Stroj na kontrolu závitu kulového čepu
Srdcem stroje je otočný karusel se 4 pozicemi. Do první pozice se skluzem dostává čep,
který je otočením karuselu přesunut do kontrolní pozice. Zde je pomocí mechanismu
s axiálním ložiskem zvednutý tak, že se jeho
kulová část opře o rotující hlavici. Při otáčení čepem kamera pořídí 24 snímků na jednu
otáčku a kontroluje čistotu závitu. Pokud je
vše v pořádku, je na 3. pozici karuselu čep
přesunut do OK skluzu, který ústí k montážní lince. Je-li nalezena vada, čep je shozen
ve 4. pozici do zmetků.
Zařízení pro kontrolu vaty
ve výfukovém tlumiči
Zařízení kontroluje správný typ vaty a její
umístění v odpovídající komoře výfukového
tlumiče. Po vložení spodní části tlumiče je
přečteno označení vyražené do dna a podle
typu je navolen příslušný program. Zkontroluje se typ a umístění vaty a výsledky jsou
zaznamenané do databáze. Pokud je vše
v pořádku, díl je uvolněn a obsluha jej může
přesunout do lisu. Stroj je univerzální pro
více typů tlumičů s automatickým přestavením dle typu tlumiče.
8
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
Zařízení na verifikaci 2D kódu
Zařízení slouží ke kontrole kvality datamatrixového
kódu. Ten je vypalován laserem na přední čelo
plastových krytů malých elektronických jednotek
různého typu. Kvalita kódu je přímo závislá
na seřízení laserové vypalovací jednotky, a proto je
třeba první vyrobený kus zkontrolovat. Obsluha načte
typ kontrolovaného zařízení pomocí čárového kódu
ze zakázkového listu a na obrazovce se objeví
kombinace přípravků, které je třeba vložit
do kontrolní kabiny. Poté se umístí kontrolovaná
jednotka do přípravku a je zasunuta pod verifikační
kameru. Speciální dómový osvětlovač nasvítí kód,
kamera pořídí snímek a vyhodnotí kvalitu dle
požadované normy. Výsledky jsou zaznamenávány
do databáze a pokud je vše v pořádku, lze uvolnit
výrobu. Pokud ne, je třeba upravit seřízení laserové
vypalovací jednotky.
Náhled obrazovky kontrolní stanice se
zobrazeným nasnímaným kódem
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
9
VÝVOJ A IMPLEMENTACE
SPECIALIZOVANÉHO SOFTWARE
Softwarové oddělení zajišťuje programování a vývoj softwaru
na zakázku podle přání zákazníka. Jedná se nejen o software pro
klasické desktopové počítače s operačními systémy Windows nebo
Linux, ale i o programování různých I/O modulů a mikroprocesorů.
Obecně jsou aplikace programovány v jazycích C, C++, C#, webové aplikace v ASP.NET nebo PHP, nízkoúrovňové programy pak
v jazyce C/C++ nebo v assembleru. K vývoji využíváme moderních
vývojových prostředí, jako jsou například Microsoft Visual Studio
nebo QT Creator.
I když je každý zakázkový software svým způsobem
unikátní, lze zaměření softwarového oddělení rozdělit
do těchto základních kategorií:
• Výroba a vývoj software pro strojové vidění, kde softwarové
oddělení zajišťuje vyhodnocení kamerového systému, jeho případné promítnutí do dalších hardwarových částí systému a zároveň
vedení různých statistik. K informacím o celém systému a shromažďovaných datech lze dále dle přání zákazníka přistupovat buď
přes další aplikace nebo webové rozhraní.
• Výroba software pro vizualizaci a sběr výrobních dat, kde vyvíjíme software společně se zákazníkem a jeho potřebami. Od zobrazování dat na velkoplošných obrazovkách u výrobních linek pro
informovanost obsluhy až po vytváření reportů výroby pro vedoucí
pracovníky s přístupem odkudkoli přes webové rozhraní.
• Výroba software pro komunikaci mezi jednotlivými složkami
výrobních procesů, jako jsou například závozy/odvozy materiálu,
sklad/výrobní linky.
• Programování manipulačních robotů (zejména zn. Mitsubishi).
• Programování mikroprocesorů.
• Výroba zakázkového softwaru.
10
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
SLUŽBY KONSTRUKČNÍ
KANCELÁŘE
Naše konstrukční kancelář má zkušenosti ze
stavby jednoúčelových testovacích strojů. Její
služby nabízíme i vám.
Navrhneme pro vás strojní a konstrukční díly
dle zadaných kritérií. Konstrukci optimalizujeme
podle předpokládaného způsobu a objemu
výroby i životnosti a spolehlivosti výrobku.
Provádíme pevnostní, statické i dynamické
analýzy navrhovaných konstrukcí. Jsme schopni
modelovat teplotní namáhání a namáhání
vibracemi. Dodáme kompletní výkresovou
dokumentaci, výrobní výkresy, případně vzorek
z 3D tiskárny. Pro propagaci a vizualizaci
konstruovaných dílů dodáme realistické obrázky
a pohybové animace.
Jako doplňkovou službu překlopíme vaše stávající
2D výkresy do 3D modelu. Jsme rovněž schopni
naskenovat dodaný objekt a generovat jeho 3D
model.
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
11
VÝVOJ ROBOTICKÝCH
APLIKACÍ
V našem vývojovém robotickém pracovišti v Ústí
nad Labem vyvíjíme a testujeme robotické aplikace
zaměřené na spojení robotiky s počítačovým viděním
a umělou inteligencí. Zaměřujeme se na 3D simulace, 3D skenování, rozpoznání objektů a autonomní
činnost robota řízenou počítačovým viděním. Aplikujeme operační systém ROS (Robotic Operating
System) vyvinutý ve Stanford Artificial Intelligence
Laboratory a spolupracujeme s Centrem strojového
vnímání při ČVUT v Praze.
Vyvíjíme aplikace pro:
• robotickou manipulaci s volně položenými objekty
(BIN PICKING)
• práci robota v proměnlivém prostředí
(ROBOT MOTION IN CHANGING ENVIRONMENT)
• interaktivní činnost robota v reálném čase
(REAL-TIME ROBOT CONTROL)
12
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
ROBOTICKÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY
PRO ŘÍZENÍ KONTROLY KVALITY VÝROBY
Nová aktivita, kterou společnost FCC průmyslové
systémy rozvíjí, souvisí s řízením kvality
v průmyslové výrobě. Stabilizace způsobilosti
výrobního procesu vyžaduje průběžné sledování
a vyhodnocování mnoha znaků kvality, kterými
jsou většinou statistické výsledky kontrolních
měření. Ruční pořizování těchto měření v provozní
metrologické laboratoři je časově i finančně
nákladné. Robotický měřicí systém, který je určen
ke statistickým kontrolním měřením, nevyžaduje
kvalifikovanou obsluhu. Operátor pouze upne
výrobek do měřicího rámu a založí jej do stroje.
Stroj sám identifikuje, zda je skutečně správně
vložen správný díl a provede předepsaná měření.
Výsledky uloží do databáze, která poskytuje
podklady pro výpočet parametrů způsobilosti
výrobního procesu, regulačních diagramů a dalších
nástrojů pro statistické řízení výrobního procesu.
Společnost FCC průmyslové systémy s. r. o.
společně s Centrem strojového vnímání při
Elektrotechnické fakultě ČVUT řeší tento projekt č.
TA03010398 s finanční podporou TA ČR pod názvem
Robotický měřicí systém pro sledování způsobilosti
výrobního procesu.
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
13
VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ
Advanced Plastics s. r. o.
Constellium Extrusions Děčín s. r. o.
Kontrola nedolití plastového výlisku
Průběžná kontrola průměru a ovality tažených tyčí
Kontrola povrchových vad na ploše
Amphenol Tuchel Electronics
Stanice pro kontrolu sestavy konektoru
ANBREMETALL a. s.
Navádění robota na pozice při paletizaci dílů
Automotive Lighting s. r. o
Automatická kontrola elektrických funkcí
xenonových i halogenových automobilových
světlometů – VW Touran
Nasvěcování xenonových i halogenových
automobilových světlometů – VW Touran
Automatická kontrola elektrických funkcí
xenonových i halogenových automobilových
světlometů – Opel Zafira
Nasvěcování xenonových i halogenových
automobilových světlometů – Opel Zafira
Nasvěcování halogenových automobilových
světlometů – Renault Clio
Automatická kontrola elektrických funkcí
automobilových světlometů – Peugeot T9
Nasvěcování automobilových světlometů
– Peugeot T9
Automatická kontrola elektrických funkcí
plně LED diodových automobilových
světlometů – Peugeot T9
Nasvěcování plně LED diodových
automobilových světlometů – Peugeot T9
Faurecia Exhaust Systems s.r.o.
Kontrola kompletnosti tlumiče výfuku
Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.
Kontrola palubní desky
FRANKLIN ELECTRIC, spol. s r. o.
Kontrola správné montáže konektoru
Chabařovické strojírny, a. s. (MAGNA)
Jednoúčelový stroj pro kontrolu a měření otvorů
autosedačky
ITW PRONOVIA, s. r. o.
Kontrola povrchových vad na válcovém díle
Keihin Thermal Technology Czech, s. r. o.
Kontrola správného postupu ruční montáže chladiče
klimatizační jednotky
KOITO CZECH s. r. o.
Identifikace a kontrola přítomnosti krytu
automobilového reflektoru ve stříkací lince
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.
Kontrola povrchových vad na potisku pístu
METAL TRADE COMAX, a. s.
Kontinuální hlídání kvality lakovaného plechu
Mubea, spol. s r. o.
Kontrolní zařízení pro kovové třmeny
Stroj pro měření rozměrů spon
14
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
R A C , s.r.o.
Kontrola ovality tyčí
ŠKODA AUTO a. s.
Kontrola reálných a potenciálních prasklin
plechu při tváření lisováním
TI Automotive AC s. r. o.
Přesné měření tvářených konců trubek
TRW – DAS a. s.
Stroj pro kontrolu kvality závitu kulových čepů
Měření různých kulových čepů na lineární lince
Kontrola a měření rozměrů na kulovém čepu
– Dallas I
Kontrola a měření rozměrů na kulovém čepu
– Dallas II
Kontrola a měření rozměrů na kulovém čepu
– FIAT 199
Tyco Electronics Czech s. r. o.
Kontrola správného barevného značení
a nedolití/přelití značení
VALEO AUTOKLIMATIZACE k. s.
Robotické měřicí pracoviště s kamerovým
systémem na kontrolu plastových výlisků
(tvarově i materiálově odlišných)
WOCO STV s. r. o.
Kontrola sestavy čerpadla pro automobilový
motor
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
15
PRŮBĚH
REALIZACE PROJEKTŮ
Naše společnost dodává unikátní zařízení, které bývá
kombinací strojírenské sestavy, elektrické instalace,
výpočetní a automatizační techniky a softwaru.
Pro rychlé a úspěšné vyřešení vašich požadavků
se snažíme o maximální spolupráci. Typický projekt
pak mívá následující fáze:
Studie proveditelnosti a předběžná kalkulace
• naši technici zhodnotí zda a s jakými omezeními
je možné splnit vaše požadavky
• obchodník předloží rámcovou nabídku k vašemu
rozhodnutí o ekonomické rentabilitě projektu
Vývoj funkčního vzorku
• vývojové pracoviště zhotoví vzorek klíčové části
stroje pro test dosažitelných parametrů zařízení
• nad funkčním vzorkem s vámi konzultujeme
skutečné provedení stroje
• spolu s vámi analyzujeme možná rizika zvoleného
řešení
• společně vypracujeme první verzi zadávací
dokumentace
16
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
Návrh finálního řešení a kompletní nabídka
• provedeme základní technický návrh finálního
zařízení
• obchodník předloží kompletní nabídku na realizaci
projektu
• při akceptaci nabídky doplníme a vzájemně
schválíme finální zadávací dokumentaci
Stavba a dodávka
• zařízení postavíme za sjednaných podmínek vašeho
dohledu
• dodáme, instalujeme a oživíme jej na místě provozu
• předáme uživatelskou dokumentaci a zaškolíme
obsluhu
• zahájíme zkušební provoz
Předání do provozu
• po úspěšném zakončení zkušebního provozu
předáme zařízení do provozu
• v případě zájmu dohodneme pravidelný servis
DIVIZE PRŮMYSLOVÉ
A ŘÍDICÍ SYSTÉMY
Společnost FCC průmyslové systémy s. r. o. je
též dodavatelem průmyslové výpočetní techniky
zastupující významné výrobce v oblasti průmyslové
automatizace a telekomunikační techniky.
Panelové počítače
Vestavné počítače
Průmyslové počítače
Počítače do vozidel
Průmyslové tablety a PDA
Průmyslový Ethernet
Průmyslové komunikace
Průmyslové sběrnice
Průmyslové klávesnice
Průmyslové SSD
Servery reálného času
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
17
KONTAKTY ČR
Sídlo společnosti
(fakturační adresa):
Distribuční a servisní centrum
v Ústí nad Labem:
FCC průmyslové systémy s. r. o.
FCC průmyslové systémy s. r. o.
U Slovanky 1388/5
182 00 Praha 8
SNP 2443/8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: +420 266 052 098
fax: +420 266 052 104
e-mail: [email protected]
tel.: +420 472 774 173
fax: +420 472 772 115
e-mail: [email protected]
Kancelář v Plzni:
Kancelář v Ostravě:
FCC průmyslové systémy s. r. o.
FCC průmyslové systémy s. r. o.
Rychtaříkova 2173/1
326 00 Plzeň
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
tel.: +420 603 247 675
e-mail: [email protected]
tel.: +420 737 973 299
e-mail: [email protected]
KONTAKTY SR
Ústí nad Labem
Slovenská republika:
FCC priemyselné systémy, s. r. o.
Praha
Ostrava
Plzeň
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
tel.: +421 911 950 449
e-mail: [email protected]
Bratislava
18
FCC průmyslové systémy s.r.o. | Strojové vidění
POZNÁMKY
www.fccps.cz

Podobné dokumenty

Odborná zpráva 2015

Odborná zpráva 2015 otáček, je však složitá úloha a je použitelná pouze ve specifických podmínkách, které bohužel u řízení elektrických kol a skútrů splněny nejsou. Problematická je úloha odhadu polohy natočení rotoru...

Více

Adaptec ASR2120S - FCC

Adaptec ASR2120S - FCC Pokud se práv snažíte obnovit redundanci degradovaného pole a vym nili jste havarovaný disk, jedná se pravd podobn v tuto chvíli o jediný disk, který v t chto seznamech dohromady figuruje. Pokud js...

Více

HCGP 2011_flair_pravidla

HCGP 2011_flair_pravidla k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce poruš...

Více

Obecně o RAIDu - FCC PS technická podpora / support website

Obecně o RAIDu - FCC PS technická podpora / support website přinejmenším 14 disků. Na druhou stranu je třeba podotknout, že čtyři dnešní SCSI disky snadno vyčerpají kapacitu sběrnice U320, takže omezujícím faktorem počtu zařízení na jednu sběrnici bude typi...

Více

Geometrie disků v BIOSu, DOSu a Linuxu - FCC

Geometrie disků v BIOSu, DOSu a Linuxu - FCC linux nep idrží dosavadní platné geometrie, ale vycucá si z prstu n jakou jinou. Nov jší BIOSy vlastn také umí v omezené mí e používat heuristiky na zp sob Linuxu. Pokud v BIOSu nastavíme u typu tr...

Více

Článek Systém výběru mýtného v centrální oblasti Londýna

Článek Systém výběru mýtného v centrální oblasti Londýna Electronic Security Systems. Kamery dodala společnost Bosch Security System, donedávna dceřiná společnost firmy Phillips. Software, který zpracovává signál z kamer a posílá jej kabely z optických v...

Více

HAVANA CLUB GRAND PRIX 2013

HAVANA CLUB GRAND PRIX 2013 Během   4   minut   soutěžního   vystoupení   musí   soutěžící   připravit   2   porce   drinku   Cuba   Libre   exhibition/extreme  flairem  a  1  porci  drinku...

Více

RAID pod Linuxem - FCC

RAID pod Linuxem - FCC adi . Podmínkou použití hardwarového PCI RAID adaptéru je tedy p edevším dostupnost ovlada e pro Linux. Ovlada v opera ním systému za izuje v zásad pouze prostý blokový p ístup k emulovaným diskový...

Více