05._Dukaz aniontu

Transkript

05._Dukaz aniontu
KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANIONTŮ
Cíle a princip:
Prokázat přítomnost aniontů ve vzorku pomocí charakteristických reakcí se
specifickými činidly.
Pomůcky:
Sada 10 zkumavek, stojan na zkumavky, kapátko nebo pipeta
Chemikálie:
Roztoky solí NaCl, KI, Na2SO4, Na2SO3, Na2S,Na2S2O3, Na2CO3, NaNO3,
NaNO2, K2CrO4, AgNO3, PbNO3, BaCl2, CdSO4, CuSO4, FeSO4, KMnO4 o
látkové koncentraci 0,1M, I2, 10% roztoky H2SO4 a HCl, koncentrovaná H2SO4,
25% roztok NH3.
Postup:
1. Sadu zkumavek popište vzorci aniontů (tabulka 1) a nalijte do nich 1 –
2ml roztoků solí.
2. Roztok iontů SO4- a SO3- okyselte 3 kapkami roztoku HCl, roztoky
ostatních iontů 3 kapkami roztoku H2SO4.
3. Pokud vzorek s kyselinou nereaguje, přidejte 2 kapky KMnO4 a sledujte,
zda dojde k odbarvení (dokazuje redukční účinek aniontu), zapište
symbolem R do tabulky.
4. Vzorky, které při okyselení reagovaly (bublinky, sraženina), vyměňte za
čerstvé roztoky a teprve pak okyselte.
5. Zkumavky vylijte, vypláchněte a znovu naplňte roztoky a nechte
zreagovat s několika kapkami AgNO3. (pozor, barví do černa!). Zapište,
zda vzniká sraženina a jakou má barvu.
6. Sraženinu ve zkumavce s Cl- nevylévejte a přidejte NH3, ostatní
zkumavky opět vypláchněte a naplňte čerstvými roztoky. Proveďte reakce
s činidly z tabulky (koncentrovanou H2SO4 k aniontu NO3- přidá
v digestoři vyučující).
7. Pozorované změny uveďte do tabulky.
Tabulka 1:
Úkoly:
1. Doplňte tabulku, uveďte barvy sraženin.
2. Použité sloučeniny pojmenujte.
3. Sestavte a vyčíslete rovnice reakcí aniontů s činidly.
Literatura:
FLEMR, V. Chemie I pro gymnázia (obecná a anorganická). Praha: SPN, 2001. s.
DOLEŽAL, J. Analytická chemie pro pedagogické fakulty. Praha: SPN, 1971. s.

Podobné dokumenty

Redoxní reakce

Redoxní reakce Oxidace – chem.děj, při němž se oxidační číslo zvyšuje – dochází k uvolnění elektronů Redukce – chem.děj, při němž se oxidační číslo snižuje – dochází k příjímání elektronů Oxidační činidlo – látka...

Více

Výpočty - roztoky (A5)

Výpočty - roztoky (A5) třeba doplnit vody. Nakreslete si grafy a dobře si rozmyslete (jako v úkolu 1) co to znamená mít 25% kyselinu, co je celek a co část! 13) V jakých jednotkách se uvádí molární koncentrace? Vypočítej...

Více

Výpočty - procvičování (i řešené příklady)

Výpočty - procvičování (i řešené příklady) 3) Do čtyř litrů vody (ρ=1 g.cm-3) v kbelíku uklízečka nasypala 300 g čisticího prostředku v prášku. Jaký je hmotnostní zlomek čistícího prostředku? Pozor – zamyslete se, co je celek!!! 4) Do 200 m...

Více

Write the following stoichiometric chemical equations in ionic form

Write the following stoichiometric chemical equations in ionic form Write the following stoichiometric chemical equations in ionic form AgNO3(aq) + AgCl(s)

Více

Názvosloví anorganických sloučenin – pracovní list – řešení:

Názvosloví anorganických sloučenin – pracovní list – řešení: Názvosloví anorganických sloučenin – pracovní list – řešení: 1) Vytvořte název solí:

Více

vypocty_chemie_101222 | 262.8 KB

vypocty_chemie_101222 | 262.8 KB Musí souhlasit i součty nábojů na obou stranách rovnice. Příklady k řešení

Více

1.CHEMICKÉ VZORCE Průvodce studiem.

1.CHEMICKÉ VZORCE Průvodce studiem. tvoří danou sloučeninu je roven poměru jejich molárních hmotností. m(A) : m(B) : m(C) = x . M(A) : y . M(B) : z . M(C) Hmotnostní zlomek složky např.B je roven podílu hmotnosti složky B a hmotnosti...

Více

Laboratorní cvičení z chemie

Laboratorní cvičení z chemie vyšší počet –OH skupin (jsou polyhydroxylové sloučeniny). Vyšší počet –OH skupin způsobuje jejich sladkou chuť. Povařením se vylučuje červený Cu2O, což dokazuje přítomnost aldehydické skupiny.

Více