Protokol o provedení dobrovolné dražby

Transkript

Protokol o provedení dobrovolné dražby
Protokol o provedení dobrovolné dražby
01/Do/MEXX/2009
podle § 27 zákona č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I.
Místo a termín konání dražby:
 Skladové prostory ve 3.patře budovy na adrese Mezi vodami 1560/33, Praha
12, PSČ 143 00, areál pronajímatele NEAL s.r.o., hned vedle sídla
společnosti Nestlé Česko s.r.o..
 30. listopadu 2009, zahájení v 16.00 hod.
II.
Dražebník:
MART - servis s.r.o.
IČ 26159678
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddíle C., vložka 75585,
III.
Navrhovatel dražby:Mgr. Michal Doležal
Insolvenční správce úpadce
MEXX stav czech s.r.o.
se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00
IČ: 27650693
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddíle C, vložka 121605,
který je zároveň (bývalým) vlastníkem jednotlivých předmětů nebo souborů dražby.
IV.
Úkony při dražbě jménem a na účet dražebníka prováděl
Licitátor:
Martin Čermák
r.č. 620219/1567
bytem: Měchenická 2554/4, Praha 4, PSČ 141 00
V.
Forma provedení dražby:
Dražba byla provedena formou společné dražby jednotlivých předmětů dražby nebo
jejich souborů, jak jsou uvedeny níže.
1
VI.
Pořadové
číslo
1
Předmět dražby, jeho popis, odhadní cena, nejnižší podání, cena dosažená
vydražením, vydražitel:
název
Nejnižší Cena
příslušenství
podání obvyklá
v místě
a čase
Soubor
a) 200A RST
1ks 10.000,- 14.000,- Součástí souboru
elektrických b) 80A RST
1ks
jsou i kabely
stavebních c) 80A měření
2ks
s koncovkami o
rozvaděčů d) 80A zásuvkový 3ks
různých délkách
veškeré rozvaděče jsou
a průřezech
použité,
neověřená
funkčnost
Předmět dražby byl vydražen:
Popis, typ, stav,
ANO /
NE (nebylo učiněno ani nejnižší podání)
Cena dosažená vydražením:
=16.000,-
Kč
Šestnáct tisíc korun českých
slovy
Předmět dražby, jeho popis, odhadní cena, nejnižší podání, cena dosažená vydražením,
vydražitel:
Pořadové
číslo
název
Popis, typ, stav,
2
Nejnižší
podání
Cena
obvyklá
v místě a
čase
příslušenství
2
Soubor
a) PC ACER Aspire
elektrnických T180 + monitor ACER
a PC zařízení AL 1717S
2ks
b) NTB Acer
TravelMate2433WLMi,
15,4“
2ks
c) CCS Monitoron-line
1ks
d) Modem HUAWEI
EC 500
6ks
e) USB modem AXESS,
MV110H
1ks
f) ANY DATA ADVBAT-100
1ks
Jedná se o použité zboží
s neověřenou funkčností
a stavem baterií
Předmět dražby byl vydražen:
ANO /
5.000,-
7.000,-
Kabeláž –
nekompletní,
klávesnice,
myš
NE (nebylo učiněno ani nejnižší podání)
Cena dosažená vydražením:
=11.000,- Kč
Jedenáct tisíc korun českých
slovy
Předmět dražby, jeho popis, odhadní cena, nejnižší podání, cena dosažená vydražením,
vydražitel:
Pořadové
číslo
název
3
Trezor
Popis, typ, stav,
trezor elektronický
použitý, neověřená
funkčnost
Předmět dražby byl vydražen:
ANO /
Nejnižší Cena
podání obvyklá
v místě
a čase
1.000,- 2.000,-
příslušenství
NE (nebylo učiněno ani nejnižší podání)
Cena dosažená vydražením:
= Kč
= korun českých
slovy
3
Předmět dražby, jeho popis, odhadní cena, nejnižší podání, cena dosažená vydražením,
vydražitel:
Pořadové
číslo
název
4
Chladnička
Popis, typ, stav,
Fagor 3FC 671 NFX
Použitá, neověřená
funkčnost
Předmět dražby byl vydražen:
ANO /
Nejnižší Cena
podání obvyklá
v místě
a čase
500,1.000,-
příslušenství
NE (nebylo učiněno ani nejnižší podání)
Cena dosažená vydražením:
=1.100,- Kč
Jeden tisíc sto korun českých
slovy
Předmět dražby, jeho popis, odhadní cena, nejnižší podání, cena dosažená vydražením,
vydražitel:
Pořadové
číslo
název
5
Soubor
nábytku do
kanceláře
Popis, typ, stav,
Nejnižší Cena
příslušenství
podání obvyklá
v místě
a čase
a) židle kancelářská2.000,- 3.000,- Soubor
modré čalounění 24ks
dřevěných
b) židle kancelářská –
přířezů a
tmavé čalounění
2ks
samostatných
c) stěna délka 4m (10
prvků
skříněk)
1ks
d)kancelářský stůl –
šíře 80cm
2ks
e) stůl pod PC
6ks
f) skříňka s dvířky-šíře
80cm
2ks
g) kontejner ke stolu
dřevěný
11ks
h) kontejner – plechový
1ks
i) kancelářský stůl- 21ks
4
j) skříň policová-výška
180cm
12ks
k) skříň policová-výška
2m
2ks
Jedná se o použité zboží
s možnými nefunkčními
prvky
Předmět dražby byl vydražen:
ANO /
NE (nebylo učiněno ani nejnižší podání)
Cena dosažená vydražením:
Deset tisíc devět set korun českých
slovy
VII. Poznámka:
=10.900,- Kč
Součástí tohoto protokolu jako jeho příloha je stejnopis dražební
vyhlášky podepsaný navrhovatelem.
V Praze dne 30. listopadu 2009
…………………………….
……………………….……………
MART-servis s.r.o.
dražebník
Martin Čermák
licitátor
5

Podobné dokumenty

Věda pro společnost

Věda pro společnost – odlišení muže a ženy z hlediska jejich sociální role v dané historické době, kultuře a zeměpisném místě => PROMĚNLIVÉ - a to značně, v poslední době zejména ve vyspělých státech (USA, Kanada, Evr...

Více

Výběrové řízení

Výběrové řízení Podmínka účasti ve výběrovém řízení 1. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení peněžní kauce – jistiny ve výši předem stanovené vyhlašovatelem, dle bodu III.4. těchto Podmínek, jakožto záru...

Více

Pr vodce - Podnikání ve fitness

Pr vodce - Podnikání ve fitness &'%4,);%+*/"#%1#150)%9'$<2#&!%'%$*=&*345%.:;=54!>%?@%.:A!,B4#% /*/'.'4#"#%85%$*=&*345%+,*%.:A'.#&!%3B";%&'%37;+5&*.6%"#70#C%&#A*% 0)0#4#%7*;+54%&*.6%85&7:%85%.:;=!4%3";=#A%.:A'.#&!%D.(#%.%1#/&*$EC%...

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č a) Dražba se bude konat dne 16. 3. 2012 v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové ve studiu v 2.patře (www.aldis.cz) b) Dražba bude zahájena v 13:00 hod. c) Zápis účas...

Více

Dražební vyhláška - Domů

Dražební vyhláška - Domů Prodej bytové jednotky 2+1 v obci Plzeň č. j: 564/2015-A Bod 1. Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby dle ustanovení § 1771 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dražba není prov...

Více