Radniční listy Olomouc 05/2013

Transkript

Radniční listy Olomouc 05/2013
Radniční
listy
5
/ 2013
Měsíčník občanů
statutárního města
Olomouce
Městské parky
– příběh se
šťastným koncem
Na festivalu vystoupí
str. 14–15
Paco de Lucía
Program Svátků
města Olomouce
str. 25
Titulní foto Robert Mročka
Olomouc je šampionem
str. 5
v třídění odpadu
SERVIS
Vysílání regionálních televizí
POSLEDNÍ
SBĚROVÉ
S O B O T Y
JARO 2013
25. května 2013
Neředín
roh ulic generála Píky
a Politických vězňů
roh ulic Stiborova a U Kovárny
Tabulový vrch
roh ulic Kmochova a Jílová
roh ulic Hněvotínská a Junácká
1. června 2013
Nemilany
Povelská (obchod)
Slavonín
roh ulic Hakenova
a Kyselovská (cihelna)
Zolova (obchod)
Nedvězí
Jilemnického (obchod)
Olomoucká televize ZZIP
Internetové televize
Televizní vysílací bloky ale také jednotlivé
reportáže z Olomouce od televize ZZIP lze
nalézt na internetových televizích na adresách www.zzip.cz, www.olomouckatelevize.cz, www.regionalnitelevize.cz a také
na zpravodajském serveru www.oltv.cz.
R1 Morava
Internetové vysílání
Zpravodajství, jednotlivé reportáže, aktuální
informace a magazíny televize R1 MORAVA můžete zhlédnout kdykoliv na zpravodajském portálu www.minutyregionu.cz,
kompletní programové schéma R1 MORAVA a INFO TVM + další informace naleznete
na našich stránkách www.r1morava.cz.
Statutární město Olomouc vyhlásilo poslední kolo výzev
k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného
plánu rozvoje města Revitalizace a regenerace sídliště:
Výzva č. 17
• na opatření 2.1 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení (zateplení
domů, vybudování sociálního bydlení)
• na opatření 2.3 Modernizace a rekonstrukce technického vybavení domů (výtahová zařízení, rozvody
inženýrských sítí)
Alokace: 24 mil. Kč
Příjem žádostí probíhá od 15. 4. 2013 do 14. 6. 2013
Výzvy jsou určeny pro vlastníky bytových domů v městských
částech Povel, Nové Sady, Nový Svět, Hodolany (ulice
Holická). V případě, že žadatel realizuje aktivity opatření 2.1
a současně aktivity opatření 2.3, podává do každého opatření
samostatnou žádost.
Více informací včetně kontaktní osoby naleznete na:
http://iprm.olomouc.eu
Knihovna nabízí
prostory k pronájmu
Knihovna města Olomouce, příspěvková
organizace, nabízí k pronájmu nebytové
prostory v Olomouci v ulici Brněnská 82,
které byly využívány pro kompletaci počítačů a obslužné činnosti.
Jedná se o tři kanceláře 12 m2, 31 m2,
20 m2 (1300 Kč/m2), dílnu – sklad 58 m2
(500 Kč/m2) a dvůr – parkoviště 50 m2
(400 Kč/m2).
Nájemné 130 900 Kč ročně s inflační doložkou + zálohy na vodu, plyn a elektrickou energii ve společných prostorech
50 000 Kč (roční vyúčtování).
Doba pronájmu na dobu neurčitou.
Prohlídka a informace pan Vítek – vitek@
(red)
kmol.cz nebo 585 545 130.
ZÁBAVNÉ ATRAKCE
PRO DĚTI
centrum
LETNÍ
OLYMPIA HRY
2013 1. 6. –16. 6.
splněný
ch přán
í
INZERCE
Soutěže pro děti na zábavných
nafukovacích atrakcích.
Tři víkendy soutěžních her pro děti:
1. – 2. 6. I 8. – 9. 6. I 15. – 16. 6.
SC 330963/1
Přijďte vyzkoušet různé soutěže nejenom na
zábavných nafukovacích atrakcích a sbírejte
body do hrací karty. Každé dítě obdrží sladkou
odměnu a placku Olympia. Ty nejvytrvalejší děti
získají medaili, pokud se třetí víkend prokáží
vyplněnou hrací kartou ze všech tří víkendů!
2 / RADNIČNÍ LISTY
OBSAH / EDITORIAL
4
16
AKTUALITY
str. 4–9

Město znovu zavede slevu pro dárce krve

Olomoučané třídí odpad nejlépe v republice

Představujeme laureáty Ceny města pro rok 2012

Olomouc láká turisty na baroko i slevy

Město oslaví partnerství s Holanďany

Tvarůžky putují „ovonět“ Prahu
TÉMA MĚSÍCE
str. 10–12

Městské parky – příběh se šťastným koncem
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zájem o biopopelnice neustále roste
str. 13
ROZHOVOR
str. 14–15

Ředitel festivalu Colores Flamencos Viktor Šebesta
17
ROZVOJ MĚSTA
str. 16–17

Rekonstrukce Dolního náměstí je u konce

Nové autobusy – komfort i méně škodlivin
DĚTI A MLÁDEŽ
str. 18

Olomoucké klavíristky oslnily mezinárodní porotu

Výtvarná škola hledá nové talenty
POLICIE A HASIČI
str. 19

Chválkovičtí hasiči oslaví 120 let od svého vzniku

Strážníci pořádají soutěž pro mateřinky
23
27
KULTURA
str. 20–21

Muzeum připomíná Mozartův pobyt v Olomouci

Moravské divadlo končí sezonu
pod širým nebem na hradě

Kulturní kalendář na léto 2013
SPORT
str. 22–23

Olomoucký půlmaraton je naplněn!

Taneční škola M plus sbírá opět medaile

Mladým cyklistům se na začátku sezony daří
VOLNÝ ČAS
str. 24–27

„Mezi námi“ tentokrát nově – s růžemi i gulášem

Dny mužského zdraví na Horním náměstí

Svátky města Olomouce 2013

Svátky písní Olomouc 2013
31
„Po modrém blankytu bělavé páry
hynou,
lehounký větřík
s nimi hraje;
a vysoko – v daleké
kraje,
bílé obláčky dálným
nebem plynou…“
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
str. 28–29

Sociální firma Ergones nabízí
keramiku i dárkové předměty

Divadlem za hranice možností

Dětstké centrum Topolany zve na návštěvu
ZÁBAVA, LISTÁRNA

Křížovka
str. 30
FOTOREPORTÁŽ

Májová Olomouc přilákala tisíce lidí
str. 31
Manažeři inzerce: Jana Juráková, tel.: 773 617 353, e-mail: [email protected]; Jindřich Marek, tel.: 608 769 595,
e-mail: [email protected]. Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám nedošly do schránky, uplatněte reklamaci u svého poštovního doručovatele. Nebo volejte na telefon 773 617 353 (paní Juráková). Reklamace a stížnosti na
distribuci uplatňujte nejpozději do 27. 5. 2013.
Radniční listy, měsíčník občanů statutárního města Olomouc • 15. ročník • Vydává statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s.r.o., držitelem certifikátu ISO 9001 • Redakční rada: předseda – Martin Novotný, členové – Mgr. Eva
Machová, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., Pavel Vysloužil, odpovědný redaktor, editor – Martin Hála, šéfredaktorka – Lenka Jedličková, telefon: 725 728 897, e-mail: [email protected] • Inzertní manažer a distribuce: Jana Juráková, telefon: 773 617 353, e-mail: [email protected], inzertní manažer: Jindřich Marek, telefon: 608 769 595, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce,
Horní náměstí, 779 11 • Do všech domácností v Olomouci zdarma • Uzávěrka příštího čísla 5. 6. 2013 • Počet výtisků: 55.000 kusů. Náklad ověřen ABC • Rozšiřuje
Česká pošta, s. p. Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit na tel. čísle 773 617 353, nebo na e-mail: [email protected] • Výtisky jsou k dispozici i v Informačním centru radnice • Tiskne: Europrint • DTP: Tomáš Coufal • Registrační číslo: MK ČR E 11006 • Radniční listy najdete také na www.olomouc.eu • Vyšlo 20. 5. 2013.
Vážení a milí čtenáři, jak již aktuálně
zvolený poetický úvod nenápadně naznačuje, květen vrcholí! A pokud distribuce Radničních listů probíhá podle
předpokladů, mělo by se toto číslo objevit ve Vašich schránkách v poslední
dekádě května, tedy někdy kolem dvacátého… Od začátku léta nás tak dělí už
jen zhruba měsíc.
Přesto se do té doby odehraje ještě veliká spousta věcí: zahájíme turistickou
sezonu, pokácíme májku, zakončíme
Dvořákovu Olomouc a Divadelní Floru, se svatou Pavlínou oslavíme Svátky
města. Centrem se rozezní Svátky písní, dopravu zacpou půlmaratónští běžci, šest osobností a autoři dvou počinů
získají Cenu města… Jaro je v Olomouci tradičně na události bohaté.
Ale ani potom, kdy tohle číslo odkvete
a nahradí ho červnové vydání, z kolejí
odjedou studenti, městská hromadná
doprava najede na letní režim a konečně začnou prázdniny, by u nás neměla
být nuda.
Zcela nové Olomoucké kulturní prázdniny, Olomoucké divadelní prázdniny,
večery s barokní operou na Konviktu,
Beerfest, obnovené promítání v letním kině nebo třeba Colores flamencos
a Paco de Lucía představují víc než
atraktivní nabídku pro všechny, kteří
se chtějí přes léto bavit.
Máme se určitě na co těšit, vlastně bude
problém to všechno stihnout, tak si to
hezky užijte!
PS: ještě mě napadá, ve vší té honbě
za kulturou nezapomeňte na mnohem
přízemnější věci, jako třebas zaplatit
za popelnice. Ne že já sám bych to nechával vysloveně na poslední chvíli, ale
ještě bych to měl stihnout… 
Jan Holpuch
náměstek primátora
Bližší informace k inzerci naleznete na stránkách: www.ceskydomov.cz – zde jsou k dispozici ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání.
RADNIČNÍ LISTY / 3
AKTUALITY
Město znovu zavede slevu pro dárce krve
Po dlouhém a neúspěšném jednání s Olomouckým krajem se vedení města
rozhodlo, že znovu obnoví slevu na jízdném pro držitele Zlaté Janského plakety s trvalým bydlištěm v Olomouci. Město ji bude hradit pouze ze svého
rozpočtu, protože se s Olomouckým krajem nepodařilo vyjednat spoluúčast
na slevě pro dárce z celého kraje.
hoval statutárnímu městu Olomouc kompenzaci 50 procent této slevy. Zbývajících
50 procent mělo hradit statutární město
Olomouc ze svého rozpočtu,“ vysvětlil náměstek primátora Ivo Vlach.
Foto Blanka Martinovská
„V únoru jsme informovali občany, že
chceme znovu zavést zvýhodněné jízdné
pro dobrovolné dárce krve, držitele Zlaté Janského plakety. Chtěli jsme využít
nabídky Olomouckého kraje, který navr-
VYJÁDŘENÍ NÁMĚSTKA PRIMÁTORA IVO VLACHA
CO NA TO OPOZICE?
Tři otázky pro Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje
a městského zastupitele
Rozhodli jsme se dodržet slovo, které jsme dárcům krve dali, a to i přesto, že Olomoucký kraj se nechce k poskytnutí příspěvku připojit. Celou
dobu jsme konali v souladu s jejich doporučeními, nyní se na ně již spoléhat nelze, a proto jsme rozhodli o podpoře pro držitele Zlaté Janského
plakety, avšak jen pro ty, kteří jsou občany Olomouce. Občany jiných
obcí bych rád odkázal na příslušné zástupce Olomouckého kraje. Stále
mě překvapuje přístup některých představitelů Olomouckého kraje,
kteří říkají, že podpora dobrovolných bezplatných dárců krve je jejich
prioritou, ale nejlepší je, když to zaplatí město Olomouc ze svého a po
kraji nebude nic chtít.
SC 330515/3
INZERCE
4 / RADNIČNÍ LISTY
Na dubnovém jednání však Rada Olomouckého kraje tuto kompenzaci neschválila a vyzvala město k řešení této
problematiky z vlastních prostředků.
„Tato změna postoje Olomouckého kraje je pro nás nepochopitelná, připadá mi
jako výsměch. Několik měsíců hledáme
cestu, jak nabídnout slevu v rámci celého Olomouckého kraje, pak ustoupíme
a souhlasíme s požadavkem kraje poskytovat slevu pouze v Olomouci. Nyní,
když všichni očekáváme, že věc bude
schválena, kraj otočí o 180 stupňů. Připadám si jako v Kocourkově,“ říká náměstek
primátora Ivo Vlach.
Aby statutární město Olomouc dodrželo
svůj slib daný dárcům krve, rozhodli se
radní i bez přispění Olomouckého kraje kompenzovat jízdné s tím, že dárce
uhradí za jízdné 300 Kč/rok, tedy 75 Kč
za čtvrtletí. Tato výhoda by měla být poskytována pouze držitelům Zlaté Janského plakety, kteří jsou občany Olomouce,
tedy mají trvalé bydliště na území města.
Ostatní se budou muset obrátit na své
radnice a na Olomoucký kraj. Sleva by
měla začít platit od 1. července letošního roku. Bližší informace získají zájemci
v Dopravním podniku města Olomouce
(red)
nebo na www.dpmo.cz.
Můžete vysvětlit, proč Olomoucký kraj odmítá na tyto slevy
přispět (případně co stojí za změnou postoje OK k poskytování
těchto slev)?
Rada města Olomouce poněkud překvapivě zrušila Jízdní pasy bez
jakékoliv kompenzace k 1. 7. 2012, ačkoliv Koordinátor IDSOK ve svém vyjádření doporučoval městu Olomouc v případě zrušení Jízdních pasů právě zavedení nějaké kompenzace.
Teprve následně s odstupem několika měsíců začalo město Olomouc iniciovat jednání
o tom, jakou formou by mohla být sleva pro držitele Zlatého Janského plakety v olomoucké MHD nahrazena. Pokud by město zvolilo opačný postup, pak bychom ještě před zrušením Jízdních pasů dospěli k dnešnímu závěru, že nejlepším řešením je ponechat slevu pro
výše uvedené dárce v původní výši a rozsahu. Přispívat pouze statutárnímu městu Olomouc na určitou slevu v MHD by se pochopitelně nemuselo líbit ostatním městům a obcím v kraji. Mimochodem, město Olomouc bez vyčkání na oficiální stanovisko kraje letos
v únoru poskytlo médiím vyjádření, že slevy pro držitele Janského plakety znovu obnoví.
Proč krajský úřad nepodporuje tuto slevu plošně po celém území Olomouckého kraje?
Odpověď je jednoduchá – i s ohledem na mimořádný význam dárcovství krve by to bylo
příliš drahé. Podle předběžných propočtů by dopravci mohli požadovat po Olomouckém
kraji náhradu finančních ztrát až ve výši okolo 10 milionů korun. Chceme udržet ekonomickou stabilitu dopravního systému a zároveň preferovat hledisko, aby veřejná doprava
byla přístupná všem občanům Olomouckého kraje.
Jsou slevy pro držitele Zlaté Janského plakety opravdu prioritou ČSSD?
Vaši otázku vnímám jako navozování nedůstojné atmosféry laciného politikaření. Nicméně chci zdůraznit, že dobrovolných dárců krve si osobně, stejně jako většina lidí v této zemi,
nesmírně vážím. A pokud jde konkrétně o Olomoucký kraj, ten každoročně poskytuje příspěvek na předávání nejvyššího ocenění – tedy Zlatých křížů, a prostřednictvím oblastního spolku Českého červeného kříže finančně podporuje dobrovolné dárcovství krve. (jed)
ZDRAVOTNICKÉ
POTŐEBY
AKTUALITY
Olomoučané třídí odpad
nejlépe v republice
ORTIKA CZ s. r. o.
Pekařská 14 (u Koruny)
Olomouc
tel.: 585 242 405
www.ortika.cz
Ze všech krajských i okresních měst v republice nejlépe nakládají s komunálními odpady Olomoučané. Vyplývá to z průzkumu Hnutí Duha, podle kterého obyvatelé hanácké metropole poslali v letech 2010 až 2012 polovinu svého
odpadu k recyklaci. „Jde o příkladný způsob spolupráce města, technických
služeb a ekologických organizací,“ řekl k ocenění Jan Piňos z Hnutí Duha.
Ekologická výchova a motivace
K důležitým podmínkám, jak dobře třídit
a recyklovat, patří podle ekologa správné nastavení systému třídění bioodpadu,
který tvoří až 40 procent hmotnosti popelnic, zajištění maximálního odbytu vytříděným surovinám a v neposlední řadě
také kvalitní ekologická výchova a motivace lidí ke třídění. „V komplexním
nastavení systému, jak využít bioodpad,
y elektrické inv. skútry
y pomůcky pro inkontinenci
y ortopedické pomůcky
y kompresivní punčochy a
návleky
y pomůcky pro diabetiky
y berle, hole, chodítka
y mechanické vozíky, polohovací
postele
y rehabilitační pomůcky
y autolékárničky a lékárny na
pracoviště, alkoholtestery
y tonometry, inhalátory,
teploměry
jsme byli první na Moravě. Na občana
v Olomouci ho připadá přibližně 50 kilogramů, což je v evropském srovnání
velmi dobré číslo,“ popisuje ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav
Petřík (více o bioodpadu na str. 13).
INZERCE
Foto Jan Andreáš
Barevné tašky budou už na podzim
Podpora třídění odpadů je z ekologického i ekonomického hlediska prioritou systému odpadového hospodářství
města Olomouce i do budoucna. Mimo
jiné teď město hledá další vhodné lokality na umístění podzemních kontejnerů
a připravuje pilotní projekt třídění papíru
a plastů do menších nádob umístěných
přímo v rodinných domech. Další novinka v této oblasti proto na Olomoučany
čeká ještě letos. Separovaný odpad budou
mít možnost nově ukládat doma do speciálních tašek. Zelené, modré a žluté tašky budou distribuovány do domácností
(red)
nejpozději na podzim.
SC 330267/3
„Ukazuje se, že s více než 50 procenty vytříděného odpadu jsme v rámci České republiky skutečně na špici a jakýmsi unikátem.
Není to však cena samotná, která nás těší,
jde o skutečnost, že našim občanům není
životní prostředí lhostejné a přistupují
k němu velmi zodpovědně. Proto ocenění
patří hlavě jim,“ řekl s potěšením náměstek primátora Jan Holpuch, který má oblast
životního prostředí ve městě na starosti.
K tomu, aby mohli lidé zodpovědně nakládat s komunálním odpadem, se město
snaží vytvářet podmínky dlouhodobě. „Už
v roce 1996 jsme si jako prioritu vzali problematiku třídění komunálního odpadu.
Inspiraci jsme hledali například i ve švýcarském Luzernu, partnerském městě, kde
mají s tříděním a likvidací bohaté a velmi
pozitivní zkušenosti,“ popsala úsilí města
vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová.
Klíčem k vysoké míře materiálového využití odpadů je podle Hnutí Duha především správný tah na branku – společná
vůle městských politiků, úředníků a technických služeb za přispění ekologických
organizací. Právě taková motivace a příkladná spolupráce vedly podle zástupců
hnutí k úspěchu i v Olomouci. „I přes
slabou podporu recyklace ze strany státu
dokázala města Olomouc, Pardubice, Semily a Svitavy v posledních třech letech
vytřídit a recyklovat skoro dvojnásobek
národního průměru. Tato města dokazují, že lze dlouhodobě třídit a recyklovat
i více než polovinu komunálních odpadů,“ vyzdvihl expert odpadového hospodářství Hnutí Duha Ivo Kropáček.
Nabízíme
TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADŮ
V současné době je na území města rozmístěno 3434 ks
nádob na tříděný odpad, které jsou umístěny na 772 stanovištích. Občané mohou třídit do samostatných nádob
papír, plasty, bílé a barevné sklo a nápojové kartony (ve
sběru této komodity bylo město průkopníkem v ČR). Od
června 2012 mohou třídit i do podzemních kontejnerů
umístěných na třech stanovištích v městské památkové
rezervaci. Relativně novou tříděnou komoditou je použitý textil. Od roku 2012 je na území města rozmístěno 50
samostatných kontejnerů, dále byla tato služba rozšířena i na sběrové dvory a mobilní svozy (sběrové soboty).
RADNIČNÍ LISTY / 5
Dětská
zdravotní obuv
ta nejlepší pro Vaše děti...
Provozní doba:
Po–Pá 7.30–17.30
So 8.00–12.00
AKTUALITY
Představujeme laureáty Ceny města za rok 2012
Olomoučané letos opět navrhovali významné osobnosti spojené s naším městem, které by podle nich měly být oceněny za celoživotní práci a úspěch
v nejrůznějších oblastech nebo za konkrétní čin uplynulého roku. Slavnostní večer, na kterém členové vedení města předají celkem šest Cen města a dvě
Ceny za počin roku, se uskuteční v Moravském divadle Olomouc ve čtvrtek 13. června. Ocenění v jednotlivých kategoriích za rok 2012 získávají:
doc. RNDr. Lumír Ondřej
Hanuš, DrSc.
přírodní vědy
Narodil se 20. 11. 1947 v Olomouci.
Vystudoval analytickou chemii na PřF
UP, později pak chemii na brněnské
univerzitě. V 70. letech působil ve Výzkumném ústavu farmaceutickém na Mississippské univerzitě.
Od roku 1990 působí v Izraeli na Ústavu přírodních látek Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kde učinil významné objevy v oblasti
mozku a jeho chemických látek a napsal o tom významnou publikaci. Získal řadu uznání na našich i zahraničních univerzitách a je
držitelem několika ocenění. Díky jeho objevům se konopí ukázalo
jako léčebná alternativa s minimem nežádoucích účinků. Od
r. 2005 začal v České republice aktivně prosazovat léčbu konopím.
V Jeruzalémě pokračuje na výzkumu látek izolovaných z mozku.
Mgr. Rostislav Valušek
sport – dobrovolná tělovýchova
literární činnost
Narodil se 18. 2. 1937 v Olomouci. Po dokončení studií v Praze se
vrátil do Olomouce, kde v r. 1962
zahájil svou dlouholetou práci
v dobrovolné tělovýchově, v Tělovýchovné jednotě Slavoj Olomouc-Bělidla. Po obnovení
Sokola v roce 1990 se angažoval při renovaci této tradiční tělovýchovné a společenské organizace. Účastnil se
pravidelně Celostátních spartakiád, Všesokolských sletů
i Světových gymnaestrád. Organizoval 13 ročníků akce Běh
Terryho Foxe.
Jeho činnost v Sokole byla oceněna jednak hejtmanem Olomouckého kraje, jednak sokolským ústředím – je držitelem
Stříbrné medaile České obce sokolské.
PhDr. Reginald Kefer
prof. PhDr. JUDr. Leopold
Pospíšil, Ph.D. DSc.
hudba
Narodil se 27. 7. 1936 v Praze. V Praze
vystudoval hru na varhany a dirigování, později studoval v Brně. Působil jako sbormistr opery v Ústí nad
Labem, později jako dirigent v Brně
v Janáčkově opeře, učil i na JAMU. V r. 1977 se stal šéfem opery
olomouckého Divadla Oldřicha Stibora. Obdržel třikrát cenu Litfondu (předchůdce dnešní Thálie). Učil v ZUŠ Žerotín, koncertoval na varhany v olomouckých chrámech.
V současné době připravuje pro Moravské divadlo Olomouc
erudované průvodní texty k inscenovaným představením, učí
na ZUŠ v Litovli a také působí jako varhaník v kostele České církve husitské v Hodolanech, kde inicioval opravu tamních varhan
a dohlížel na ni. Dále překládá opery pro titulkovací zařízení.
Ing. Luboš Toušek
společenské vědy
Narodil se 26. 4. 1923 v Olomouci. Vystudoval práva na Karlově univerzitě
v Praze. Patřil k studentským vůdcům,
kteří organizovali po únorovém komunistickém puči 1948 pochod vysokoškoláků proti přijetí diktátu KSČ.
Poté emigroval do USA, byl třikrát odsouzen v nepřítomnosti. V USA
studoval sociologii, filozofii a antropologii. V letech 1956–1993 byl
profesorem na Yale University v New Havenu. Byl prvním Čechem,
který se dostal ke kmeni Kapauků na Nové Guinei, zabýval se také
kulturami Eskymáků či Indiánů. Člen amerických vědeckých společností, byl také poradcem amerických prezidentů pro otázky lidských
práv. Přednáší na našich i světových univerzitách. Je autorem desítek
vědeckých prací a knih, laureátem 31 čestných vědeckých hodností.
Cena města Olomouce za Počin roku 2012
prof. PhDr. Pavel Zatloukal
Michael Tarant
kultura – jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění
Olomouc 1951–2011
kultura – režijní realizace open air
představení Moravského divadla
Olomouc Carmen
Od 25. 10. 2012 do 31. 3. 2013 se
v olomouckém Muzeu umění konala
jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola, která rekapitulovala pětisetletou historii sběratelství na
Olomoucku a šedesát let činnosti muzea. Výstava byla rozčleněna do 5 kapitol, k vidění bylo bezmála 600 exponátů.
Součástí projektu byly také desítky doprovodných akcí, přednášky, komentované prohlídky a koncerty či speciální programy pro
žáky a studenty. K výstavě vyšly tři publikace, jež vedle toho, že
sloužily jako katalog vystavených děl, shrnuly historii sběratelství
a mecenátu výtvarného umění na Olomoucku a Kroměřížsku.
Výstavu navštívilo rekordních více než 37 tisíc lidí.
6 / RADNIČNÍ LISTY
V rámci Dnů evropského dědictví se
v pátek 7. září 2012 uskutečnilo na
Horním náměstí v Olomouci open-air představení Carmen – slavné dílo George Bizeta.
Olomouckou inscenaci nastudoval šéf činohry Moravského
divadla Olomouc Michael Tarant, orchestr řídil dirigent Petr
Šumník. V titulní roli Carmen se představila mezzosopranistka Barbora Polášková. Celek tvořili jak členové opery, tak
i činohry a baletního souboru. Na toto představení se přišlo
podívat několik tisíc lidí, kteří umělce odměnili potlesky po
jednotlivých výstupech a nakonec závěrečnými bouřlivými
ovacemi.
Narodil se 18. 6. 1946 v Olomouci. Vystudoval Husovu bohosloveckou fakultu v Praze, nedostal však souhlas k výkonu kněžského povolání. Od roku 1973
působil v olomoucké samizdatové edici
Texty přátel, později vydával vlastní samizdatovou sborníkovou edici
Enato. Důležitá je též Valuškova účast na projektech Šlépěj v okně
bytového divadla v Brně v letech 1973–1974. V r. 1977 byl označen
za třídního nepřítele a následně perzekvován Státní bezpečností.
Patřil k významným členům olomouckého uměleckého sdružení
Ars-klub. Je autorem grafické úpravy a ilustrací knih nakladatelství
Votobia. Bohatá je i jeho tvorba básnická. Spolupracuje s Českým
rozhlasem Olomouc, od r. 1990 mohl začít působit jako kněz husitské církve a své povolání vykonává dodnes.
Vladimír Gračka
jiné
Narodil se 17. 12. 1943 v Olomouci.
V 70. letech působil v Památkovém úřadu, později v Krajském
vlastivědném muzeu. V r. 1997, po
rekonstrukci Přemyslovského paláce, byl jmenován jeho kustodem. Na začátku 90. let objevil
poklad arcibiskupa Prečana, prozkoumal též Michalské návrší, dómský vršek, univerzitu nad hradbami a olomouckou
Korunní pevnůstku, kde objevil nespočet pokladů.
Je autorem několika knih a odborných statí: Domovní znamení, ochranné plastiky a obrazy v Olomouci, Olomoucké
panoptikum, Objevovaná Olomouc či Domovní znamení
v Olomouci. Věnuje se také průvodcovské činnosti a sběratelství.
AKTUALITY
Olomouc láká turisty na baroko i slevy
Barokní slavnosti, otevřené kostely, plavby na raftech historickým
jádrem města či slevové balíčky. To
jsou hlavní atrakce, na které chce
letos v létě přilákat radnice návštěvníky z tuzemska i zahraničí.
provázený celou řadou dalších doplňkových akcí, jako je ochutnávka barokního
menu nebo noční prohlídka Sarkanderovy kaple a výstup na věž kostela sv. Michala s průvodcem,“ prozradil náměstek
primátora Jan Holpuch.
Vstupné bude 100 korun a součástí vstupenky budou slevové kupony s platností
do konce července na konzumaci v některé z olomouckých restaurací, Vinném
šenku či sleva na vstup do Arcibiskupského paláce. Vstupenky na představení
bude možné zakoupit v Informačním
centru Olomouc v podloubí radnice či
u dalších prodejců. Více informací na:
www.olomouc.eu/baroknislavnosti.
Stejně jako loni před Vánocemi, rozjela
radnice i letos na jaře kampaň s heslem
„Zůstaňte přes noc!“ (Stay overnight!).
Ve speciální nabídce s názvem Májová
Olomouc, která platí až do konce května, jsou pro turisty připraveny zvýhodněné květnové pobyty v pěti vybraných
olomouckých hotelech. Součástí balíčků pro dvě osoby na tři dny za ceny
již od 2800 Kč je mimo jiné i zapůjčení
audioprůvodce v informačním centru
zdarma či využití slevové turistické
karty Olomouc region Card. Rezervace
pobytů a více informací naleznete na:
www.stayovernight.eu/maj.
Foto Jan Andreáš
Další zajímavostí, připravovanou na zahájení sezony, je spuštění webové stránky se „Speciálními nabídkami“ na turistických webových stránkách tourism.
olomouc.eu a na městském webu www.
olomouc.eu. „Město Olomouc tak umožní olomouckým subjektům z oblasti cestovního ruchu (restaurace, hotely, kulturní a sportovní instituce, zoo apod.)
prezentovat jejich akční nabídky jak
návštěvníkům města, tak i místním. Tuto
službu nabízí město zdarma,“ vysvětlila
vedoucí oddělení cestovního ruchu Karin Vykydalová. Zájemci o zveřejnění
nabídky naleznou potřebné informace
na http://tourism.olomouc.eu/slevy.
Olomoucké barokní slavnosti
Další z novinek na podporu vyšší návštěvnosti města, a to v době letních
prázdnin, je první ročník divadelně-operních představení nazvaných Olomoucké
barokní slavnosti. Akce bude probíhat ve
večerních hodinách v Uměleckém centru UP (atrium Jezuitského konviktu) od
8. do 19. července vždy od 19.30. Objekt
je klimatizovaný a zastřešený, což je ideální v případě horka či nepříznivého počasí. „Myslím, že právě motiv baroka, jehož jádrem mají být večerní představení
barokních oper v podání olomouckého
souboru Ensemble Damian, bude nejzajímavějším prvkem letošní turistické
sezony. Zcela unikátní zážitek v podobě
hudebních představení bude navíc do-
Olomoucí na kole, raftech i vláčkem
Návštěvníci hanácké metropole se mohou i letos těšit na plavby historickou
Olomoucí na raftech či komentované
projížďky na kole s průvodcem po centru
města. Kolo si bude možné zapůjčit i samostatně. Rafty, čtyřkola, kola či projížďky na kole organizuje již několik sezon
cestovní kancelář Peřejtours ve spolupráci s městem Olomouc. Více informací, ceny a rezervace na: www.perej.cz;
www.olomoucbiketour.cz.
Navíc bude po dobu letní turistické sezony olomoucké ulice opět brázdit turistický vláček. Jezdit bude ve všední
dny od pondělí do pátku. Cena bude
50 korun, děti do 3 let zdarma, připraveny jsou slevy pro skupiny či rodiny s dětmi. Stanoviště vláčku bude od
května do září na Horním náměstí a na
Václavském náměstí. Vláček bude jezdit
každou hodinu dle vyvěšeného jízdního
řádu na zastávce.
Foto Jan Andreáš
Město zavede slevový portál
Do kostelů s průvodcem
Od června do září 2013 budou zpřístupněny zdarma již třetí sezonu významné
olomoucké kostely, nově také bazilika
Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku. Od úterý do soboty v letní sezoně
bude v kostelech zajištěna průvodcovská služba, a to od 9 do 17 hodin.
Také informační centrum se připravuje
na nadcházející sezonu. „Centrum bude
pořádat opět noční prohlídky radnice,
první z nich proběhne u příležitosti akce
Noc kostelů 24. května, další pak při významných kulturních a společenských
akcích od 15. června do 15. září 2013.
Prohlídky budou na objednávku. Další
prohlídky města, například pro školy,
školky či rodiny s dětmi „s kočičkou
Olou“, pro dospělé zájemce „Olomouc
v kostce“, budou v tomto roce taktéž aktuální,“ doplnila Karin Vykydalová.
Díky podpoře z grantů cestovního ruchu
vyjde už brzy publikace o židovských
památkách v Olomouci a na návštěvníky Arcibiskupského paláce čekají průvodci v dobových kostýmech, kteří by
měli zatraktivnit prohlídky.
Veškeré kulturní dění od května do září
v Olomouci shrnují Turistické noviny
jaro/léto 2013, které jsou zdarma k dispozici v české, německé a anglické mutaci
v olomouckých hotelech, v Informačním
centru Olomouc, v lázních Slatinice, Je(red)
seník či Teplice nad Bečvou.
RADNIČNÍ LISTY / 7
AKTUALITY
Statutární město Olomouc se snaží preventivně zabránit krizovým situacím,
které by mohly nastat v souvislosti s extrémními srážkovými událostmi ve městě.
Obracíme se proto touto cestou na obyvatele Olomouce s výzvou, aby v případě,
že se v jejich okolí nacházejí dlouhodobě
problémová místa, kde jsou při přívalových deštích zaplavovány pozemky, sklepy či jiný majetek, poskytli tyto informace
na adrese [email protected], popř. doručili písemně na MMOL, odbor koncepce
a rozvoje, odd. technické infrastruktury
(kontaktní osoba Petra Schinnecková,
tel.: 588 488 365). Vaše připomínky zasílejte nejpozději do 31. srpna 2013.
Ve vaší zprávě, prosím, stručně popište hlášený problém, uveďte místo a popř. čas jeho
výskytu a připojte své kontaktní údaje. Vaše
informace pomohou ke zlepšení ochrany
majetku obyvatel města před neblahými
účinky dešťových vod. Poskytnuté informace budou použity jako podklad pro potřeby
studie odtokových poměrů a pro plánování
rekonstrukcí kanalizací a úpravě vodotečí
(red)
na území města Olomouce.
Olomouc oslaví partnerství s Holanďany
Letos na podzim tomu bude 20 let, co
město Olomouc navázalo kontakty s nizozemským Veenendaalem. Toto kulaté
výročí si do Olomouce přijedou o víkendu od 7. do 9. června připomenout radní,
členové platformy a Veenendaalci, kteří
se v uplynulých letech ve spolupráci angažovali nejaktivněji. Hosté například
navštíví katedru nederlandistiky a setkají
se s olomouckým primátorem a radními. „V sobotu 8. června na Lovecké chatě
v Horce od 16 hodin pořádáme zábavné
odpoledne s občerstvením, hudbou a grilováním, na které olomoucké partnery
srdečně zveme. Dále je možnost se s hosty setkat i v neděli 9. června v 15 hodin
při sázení veenendaalské zeleně na kon-
Foto archiv
Zapojte se do prevence
proti povodním
ci hlavní aleje ve Smetanových sadech
(u Wolkerovy ulice). Zajištěno bude pracovní nářadí i hudební program,“ uvedla
Soňa Horká ze zahraničního oddělení magistrátu. Všichni jsou srdečně zváni. Bližší
informace na telefonu: 585 513 253. (red)
VEENENDAAL POMOHL MĚSTU BĚHEM POVODNÍ
V rámci dlouholeté spolupráce město Veenendaal nešetřilo sponzorskými dary ani poradenskými službami pro celou řadu
olomouckých sociálních organizací, v době povodní v roce 1997 pak radnice i obyvatelé města poskytli velkorysou finanční pomoc na konto zaplavené Olomouce. Cestu si k sobě našli zástupci několika církví či sportovních klubů a až do dnešní
doby probíhají každoroční výměny se studenty Slovanského gymnázia nebo mezi hasičskými sbory. Olomoučtí úředníci se
ve Veenendaalu inspirovali v otázkách ekologie, životního prostředí, třídění odpadu a péče o staré a handicapované lidi.
Veenendaalce v Olomouci zase okouzluje historie města, tradice a památky. Možná právě proto budou letos na Svátcích
města doprovázet olomoucké radní v historickém průvodu městem.
INZERCE
Za pět let své existence už Czech
POINT vystavily 8,5 milionu výpisů. Potvrdily, že umí redukovat byrokracii ve vztahu občan – veřejná
správa na minimum. Teď se jejich
síť rozšiřuje – pro výpis z rejstříku
trestů nebo katastru nemovitostí lze
zajít už i do banky.
„Při své práci realitního makléře potřebuji
pro své klienty každou chvilku řešit výpisy z katastru nemovitostí nebo notářská
ověření. Czech POINT moji práci výrazně
zjednodušily a urychlily. Nemusíme obrážet několik úřadů a vystát na každém
z nich frontu. Vše je na jednom místě a většinou bez čekání,“ pochvaluje si Vladimír
Pleskáček z Rakovníka. Popisuje důvody,
kvůli kterým v roce 2008 Czech POINT
(neboli České Podací Ověřovací Informační
Národní Terminály) vznikly. Lidé díky nim
získají na jednom místě co nejvíce potvrzení z veřejných i neveřejných informačních
systémů. Obíhají tak data, nikoli občan.
O tom, že veřejnost vzala Czech POINT
za své, svědčí vysoké číslo vydaných vý-
8 / RADNIČNÍ LISTY
pisů. Za jediný den jich Czech POINT
vydají více než 4,5 tisíce. Mezi nejčastější
dokumenty, pro které Češi chodí, patří výpis z katastru nemovitostí, z obchodního
rejstříku, živnostenského rejstříku a z rejstříku trestů. Oblíbené je i zřízení datové
schránky.
V současné době je po celé republice
k dispozici více než 2 tisíce kontaktních
míst Czech POINT a přibývají další. Tuto
službu začala nabízet
na trhu i vůbec první finanční instituce
ČSOB prostřednictvím
své značky Era. „Spustili jsme zkušební
provoz ve čtrnácti Era finančních centrech,
to znamená po jednom v každém kraji.
Plánujeme, že služby Czech POINT posléze rozšíříme i na další centra. Chceme
všem klientům i neklientům usnadnit život a ušetřit jim čas,“ říká Jana Urbánková,
odpovědná ředitelka za distribuční síť Era
finančních center. Znamená to, že si klienti
Ery už nebudou muset chodit zvlášť pro
výpisy na Czech POINT a zvlášť do banky, ale vyřídí vše na jednom místě.
ROZHOVOR
„Šetříme našim klientům čas,“
říká Jana Urbánková
Na zkušenosti s fungováním
Czech POINT v Era finančních
centrech jsme se ptali Jany
Urbánkové, odpovědné ředitelky
za distribuční síť Era finančních
center.
QEra je první komerční značka, která autorizaci služby Czech POINT získala. Proč jste
o ni žádali?
Protože se snažíme našim klientům co nejvíce
zjednodušit život. Era před pár lety jako první nastoupila cestu zjednodušování produktů a zvyšování
komplexnosti služeb. Proto v našich finančních
centrech nabízíme veřejnosti servis, který se sice
možná na první pohled netýká financí, ale přesto
s nimi úzce souvisí.
QCzech POINT jsou zatím jen ve čtrnácti Era
finančních centrech. Plánujete jejich rozšíření?
Ano. V tuto chvíli probíhá testovací provoz. Postupně
budeme Czech POINT zavádět i v ostatních pobočkách. Ale už nyní na základě prvních zkušeností z našich poboček mohu potvrdit, že zájem je skutečně
veliký nejen ze strany klientů, ale i široké veřejnosti.
SC 330814/1
Czech POINT nyní i v bance
AKTUALITY
Rodinné domy
Olomouc
Nadace Bezpečná Olomouc ocení hrdinské činy
Ocenit kvalitní výkon policistů a strážníků olomouckého regionu a odměnit mimořádné činy civilních osob, které svou
pomocí či hrdinským činem přispěly k záchraně života, zabránění škody na majetku nebo byly jinak nápomocny k odhalení
trestného činu, si klade už po osmé za cíl
Cena Nadace Bezpečná Olomouc.
V prvních dvou kategoriích podávají návrhy jednotliví vedoucí bezpečnostních složek, o nominovaných „civilních hrdinech“
mají i letos možnost lidé hlasovat na strán-
Stavba
roku
kách www.nbo.cz, a to až
do 25. května. K výsledku
hlasování bude přihlížet
porota složená ze zástupců médií, která rozhodne,
kdo bude za svůj hrdinský čin oceněn.
Slavnostní předání pamětních mramorových cen včetně finančního ohodnocení
10 tisíc korun proběhne na Klášterním
Hradisku ve čtvrtek 30. května od 18 hodin. V rámci doprovodného programu vystoupí také zpěvák Daniel Mrózek. (jed)
o
Olomouckéh
kraje
2012
Tvarůžky putují „ovonět“ Prahu
INZERCE
náměstek primátora města Olomouce Jan
Holpuch.
V pátek 24. 5. na stánku Olomoucký poklad ochutnáte syrečky v jejich zcela neobyčejném pojetí – jako slané moučníky
z Tvarůžkové cukrárny. V nabídce bude
například tvarůžková roláda, štrúdl, dortík či vdolek. V sobotu 25. 5. pak bude
na stánku představena tradiční podoba
tvarůžků v sedmi různých příchutích,
například tvarůžky s červenou paprikou, s restovanou cibulkou, se zeleným
pepřem, s kmínem...Výrobce pravých
tvarůžků A.W. Loštice získal v roce 2010
Chráněné zeměpisné označení Evropské
unie. „Poprvé jsme se rozhodli představit
na Prague Food Festivalu vybraný region a tradiční specialitu. Jelikož pocházím z Olomouckého kraje, tak jsem rád,
že město přistoupilo na tento náš nápad
a souhlasili s účastí. Rádi bychom v příštích letech v tomto trendu pokračovali
a oslovili další kraje,“ vysvětluje zakladatel festivalu Pavel Maurer.
Předprodej vstupenek na www.prague(red)
foodfestival.cz.
DEN
V
OTE ŘENÝCH
DVEŘÍ
13
15. června 20
15
(sobota) 9-15
A exclusive
h
■ moderní dřevostavba
■ energetická třída A
■ tepelné čerpadlo a solární
panely
■ rekuperace
■ dvojgaráž
■ pozemek 580 m2
www.arbesova.cz
725 350 350
Jsme na
Facebooku
SC 322192/5
Foto archiv
Skvělé pokrmy, nejlepší šéfkuchaře, špičkové podniky, producenty nápojů a delikates
a mnoho dalšího nabídne prestižní Prague
Food Festival 2013. Gastronomická událost
roku proběhne 24. až 26. května 2013 v Královské zahradě Pražského hradu.
Letos se poprvé účastní Prague Food Festivalu město Olomouc, samozřejmě se
svými tvarůžkami. „Olomouc jako srdce
Hané, která je synonymem úrody, dobrého jídla a pití, má samozřejmě ambici
tyto své přednosti prezentovat a využít.
Je proto logické, že si nenecháme ujít příležitost představit lokální gastronomii
také při příležitosti velkého kulinářského
svátku, jakým je Prague Food Festival.
Lidé si spojují navštívená místa s různými gastronomickými specialitami, a právě na tento potenciál dlouhodobě sázíme
i v oblasti cestovního ruchu. Chceme, aby
si návštěvníci našeho krásného města odnesli nejen pocit příjemně prožitého času
v historické Olomouci, ale aby v nich
zůstala také vzpomínka na zážitkovou
turistiku, jakou tradiční sýr v oblasti lokální gastronomie bezpochyby je,“ řekl
RADNIČNÍ LISTY / 9
www.eurogema.cz
TÉMA MĚSÍCE
Městské parky – příběh se šťastným koncem
Foto Robert Mročka
Bylo to nejspíš zděšení, v lepším
případě rozpaky, co Olomoučané pocítili ve chvíli, kdy se poprvé dozvěděli, že historická alej ve
Smetanových sadech se bude kácet.
Negativní emoce v každém případě
převládaly, obavy z toho, jak bude
chlouba parků bez vzrostlých stromů vypadat, byly větší než strach,
že se stromy mohou brzy stát hrozbou pro kolemjdoucí. Po dokončení
celé akce včetně oprav cest, laviček
i osvětlení, začaly převládat emoce
pozitivní. Olomoučané si „omlazené“ parky vesměs pochvalují. Tento
příběh tedy má šťastný konec. A co
víc – celý projekt zaujal i porotu
prestižní Soutěže o stavbu s ekologickým přínosem.
Investice města Olomouce s názvem Obnova zeleně, mobiliáře a cestní sítě v olomouckých sadech se stala šampionem
11. ročníku této soutěže, kterou vyhlašuje
sdružení Stavíme ekologicky, Ministerstvo životního prostředí ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Oceněná stavba
zahrnuje obnovu lokalit v Čechových,
Smetanových a Bezručových sadech. Proměna spočívala zejména v rekonstrukci
cestní sítě v parcích, která byla v kritickém stavu. Nové povrchy a cyklostezky
v sadech tak mohou nyní bezpečně využívat nejen pěší, ale také cyklisté a in-line
bruslaři. Olomoučanům zde slouží i nový
mobiliář, obnovy se dočkalo i veřejné
osvětlení.
Nejtěžší rozhodnutí: Vykácet alej!
Nejtěžším a v té době velmi odvážným
rozhodnutím ze strany vedení města
bylo vykácení stromů v nejvýznamnější části olomouckých parků – Rudolfově aleji. Tato 710 metrů dlouhá alej lip
a jírovců vznikla ve 20. letech 19. století, v roce 1866 byla znovu vysazena po
10 / RADNIČNÍ LISTY
primátor města Martin Novotný. Proč
se k tomuto kroku neodhodlalo žádné
z předchozích vedení města, je nasnadě
– bylo to rozhodnutí krajně nepopulární
a emoce kolem kácení byly velmi vyhrocené. Poté, co se sekyry zaťaly do prvních stromů, obrátily se názory lidí o 180
stupňů. „Olomoučané kácení sledovali.
Když bylo zřejmé, že některé části stromů se při kácení doslova rozpadají pod
rukama, musel jsem několikrát reagovat
na otázku, proč alej raději nevykácíme
a neobnovíme celou najednou,“ podotkl
vedoucí odboru životního prostředí Petr
Loyka.
prusko-rakouské válce a svou finální
podobu získala v roce 1919, kdy se stromy začaly tvarovat do vysokých rovných
stěn. Už v 70. letech minulého století se
ale začalo mluvit o nutnosti její obnovy.
V roce 2000 už z původních 214 stromů
chyběla téměř polovina, ty zbylé byly ve
velmi špatném stavu, především kvůli jejich nevyváženosti, protože koruny
se desítky let stříhaly jen z jedné strany
a jejich údržba byla velmi drahá. Varianta postupného kácení a dosazování mladých stromků také nevyšla, protože nové
stromky se většinou neujaly. Představa
parku bez aleje vzrostlých stromů ale
vyvolávala u veřejnosti značně negativní
reakce. „Ani já jsem si neuměl představit
Smetanovy sady bez jejich dominanty.
Bylo jasné, že by se na desítky let zcela
změnil ráz tohoto místa. Bylo to těžké
Životní prostředí prioritou
Foto Robert Mročka
Foto Robert Mročka
Zásadní rekonstrukcí prošel i litinový hudební altán z roku 1895.
Čechovy sady byly založeny ve 30. letech 19. století.
rozhodování, nechtěli jsme se ukvapit,
a proto jsme si před konečným rozhodnutím vyžádali stanoviska nejlepších
odborníků, abychom se mohli rozhodovat opravdu kvalifikovaně,“ zdůraznil
Stavební práce v přírodním areálu musely zohlednit především jejich dopady na
životní prostředí. „Bez pečlivého zvážení
účinků stavby na přírodu mohly mít za
následek nevratné škody. Městské sady
jsou totiž nejen ojedinělým prstencem
zeleně lemujícím historické centrum,
ale také unikátním ekosystémem,“ řekl
k ocenění v soutěži náměstek primátora
Jan Holpuch.
Už při přípravě dokumentace proto
projektant pečlivě řešil dopady stavby
na zeleň a živočichy v parku. Posudek,
který analyzoval veškeré aspekty, jako
jsou hluk, vibrace, narušení kořenových
systémů či vliv navrženého kácení na flóru a faunu parků, vypracovala Katedra
ekologie a životního prostředí UP Olomouc. Zvláštní péči projektant věnoval
i dendrologii, a to jak ve vztahu ke kácení
TÉMA MĚSÍCE
vzrostlé zeleně, tak ve vztahu k možnému narušení kořenových systémů vzrostlých stromů.
Generálním projektantem stavby byla
firma IDOP Olomouc, a.s., která zajišťovala projekty cestních sítí a mobiliáře.
„Největším problémem bylo sladit požadavky architektonické, dendrologické, požadavky veřejnosti (pěších i mobilních uživatelů parků), požadavky
památkářů na maximální použití tradičních materiálů a biologů na zachování
flory a fauny,“ shrnul projekt předseda
představenstva firmy IDOP Ladislav Janeček. Porotu soutěže podle něj nejvíc
zaujala provázanost a estetičnost celého
díla a myšlenka investora o komplexní
řešení všech tří částí městských parků
jako celku. Na samotné stavbě nových
cest, cyklostezek a instalaci mobiliáře
pracovalo postupně několik stavebních
firem od března roku 2010 až do května 2012 v celkových nákladech přes 125
milionů korun. Více než 56 milionů však
na obnovu parků přispěla dotace z Regionálního operačního programu Střední
Morava.
Reality pro vás
Holandská čtvrť (Neředín/Řepčín)
NOVÉ BYTY
NA PRODEJ
Foto Jan Andreáš
OLOMOUC
Foto Robert Mročka
V roce 1879 byl uprostřed dnešních Smetanových sadů vybudován novorenesanční objekt s velkou fontánou s vodotryskem.
Mimořádná spolupráce s ekology
Smyslem soutěže o stavbu s ekologickým přínosem, v níž město Olomouc
uspělo, je především ukázat, že investiční a stavební činnosti mohou být ohleduplné, šetrné a přitom moderní a úsporné.
INZERCE
Odborná porota posuzovala kvalitu investičního záměru, ekonomické a technické parametry investice. Že jsou pro
Olomoučany jejich parky mimořádně
důležité, se ukázalo i v nebývale vstřícné
spolupráci města a ekologických aktivistů. „Nejen Rudolfova alej byla na konci
své existence, ale bylo nutné provést
i další obnovu zeleně a ošetření dřevin
v parcích. Jsem rád, že politici měli odvahu do toho s námi jít a že biologové,
úředníci a pracovníci Flóry dokázali najít
společný postup. Bez vyřešení ochranářské části ve spolupráci s Hnutím Duha
by nebylo možné práce zahájit. Více než
získaného ocenění si vážím zájmu a podpory občanů našeho města a také toho,
že se vše podařilo udělat v souladu se
zájmy ochrany přírody, protože podobné
akce často skončí sporem mezi investorem, občany a ochránci přírody,“ zhodnotil projekt Petr Loyka.
Kolaudace zaří, říjen 2013
Rezervujte nyní, zaplaťte
až po kolaudaci nebo
po prodeji Vaší stávající
nemovitosti.
Pro více informací o projektu
Holandská čtvrť volejte
774 322 407
[email protected]
www.holandska-ctvrt.cz
Foto Robert Mročka
RD Olomouc - Sv. Kopeček - Radíkov
Vyberte si svůj nový dům
tě.
a využijte prohlídky na mís
723,
154
Tel.: 777 224 746, 800
hi.cz
dac
va@
udo
nek
e-mail: lucie.
RADNIČNÍ LISTY / 11
DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc
tel.: 800 154 723, 585 224 559
[email protected] | www.dachi.cz
SC 322195/5
Nové povrchy cestních sítí jsou ideální i pro in-line bruslaře.
TÉMA MĚSÍCE
kdy a jak se rozhodne,“ řekl náměstek
primátora Ladislav Šnevajs. Pokud se
městu podaří objekt získat do svého
vlastnictví, chce zažádat o dotaci na jeho
opravu.
Foto Robert Mročka
Happy end?
Vyjádření ekologů se s jeho slovy až překvapivě shoduje: „Obnova olomouckých
parků byla dobrým příkladem spolupráce mezi městem, občanskými iniciativami
a odborníky, takže ve výsledku byl brán
ohled i na vzácné druhy zvířat, které se
v parcích vyskytují – netopýři, ptáci nebo
ohrožení brouci. Všechny tyto druhy využívají dutiny ve stromech nebo odumřelé dřevo, proto byly stromy ponechány
a instalovány speciální netopýří budky.
Škoda, že se město neinspirovalo a ve
spolupráci s občanskými sdruženími neřešilo například posouzení optimálního
vedení nové tramvajové trati,“ řekl Miroslav Kutal z olomoucké pobočky Hnutí
Duha.
Poslední vady na kráse
V historických parcích je ještě několik
míst, která nepatří právě mezi chlouby
města. „Jedním z nich byl donedávna
hlavní pavilon Výstaviště Flora ve Smetanových sadech. Jsem velmi rád, že se
už konečně podařilo rozjet jeho přestav-
bu. Zároveň také řešíme demolici nevzhledného pavilonu D v Bezručových
sadech či smutnou situaci kolem Jihoslovanského mauzolea. Toto jsou asi nejpalčivější rezervy, které v obnově parků
ještě máme, ale i tak si myslím, že se za
posledních pár let podařilo udělat v tomto směru obrovský kus práce,“ podotkl
primátor.
Rekonstrukce pavilonu A za více než
200 milionů korun začala letos v lednu
a skončit by měla v dubnu příštího roku,
zchátralý pavilon D by měl zmizet během letních prázdnin. Nejsložitější bude
situace kolem Jihoslovanského mauzolea
v Bezručových sadech. Památkově chráněný objekt, kde jsou uloženy ostatky
jugoslávských vojáků, je už dlouhá léta
v havarijním stavu. A je to opět stávající vedení města, které spustilo dlouhou
anabázi jednání s vlastníky, právníky
a soudy. „Je totiž třeba napřed dořešit
vlastnické vztahy, protože město nemůže investovat do majetku, který není
v jeho vlastnictví. V tuto chvíli je věc
u soudu a nikdo nedokáže odhadnout,
Lenka Jedličková
Foto Robert Mročka
Z pavilonu A zůstala jen konstrukce. Stavební firma ho nejen zrekonstruuje, ale také dostaví, a to včetně úplně nové administrativní
budovy. Přibude i nová příjezdová cesta s velkým parkovištěm.
Příběh olomouckých parků má svůj happy end. Není jím ani tak zmíněné ocenění, ale především to, že Olomoučané
nakonec projekt obnovy přijali za svůj
a do značné míry se na něm i podíleli.
Nadšení vyvolala hlavně akce „zasaď si
svůj strom“, kdy zájem o vysazení „svého“ stromku v Rudolfově aleji několikanásobně převyšoval její kapacitu. A co je
hlavní – lidé se do parku rádi vracejí.
„Během několika posledních let se nám
podařilo dát Smetanovým, Bezručovým
i Čechovým sadům novou podobu. Myslím, že díky lepším podmínkám tady teď
Olomoučané tráví mnohem více volného
času, a to mě velmi těší. Když jsme v roce
2009 začali kácet první část Rudolfovy
aleje, samozřejmě se to neobešlo bez emocí. Dnes však Olomoučané přiznávají, že
nejen díky omlazené aleji, ale i lepším
cestám a novým lavičkám parky pěkně
prokoukly,“ uzavírá primátor Martin Novotný s tím, že zvelebování historických
sadů však tímto nekončí.
Co by se podle vás mělo v parcích ještě
zlepšit? Co byste si přáli, aby se opravilo,
udělalo, postavilo? A jak se vám „omlazené parky“ líbí?
Součástí obnovy parků byly i nové lavičky, koše a osvětlení.
DALŠÍ ZELEŇ PRO MĚSTO – K PRSTENCI PARKŮ PŘIBUDE I LES
Další zelená plocha, která bude sloužit k rekreaci i sportu,
začala před několika dny vznikat v městské části Holice.
Sdružení firem Holický les, které bude zhotovitelem stejnojmenného projektu, začalo s pracemi na založení travního
porostu. V následujících měsících pak bude následovat vysazování dřevin a keřů, které by mělo být hotové do 30. listopadu tohoto roku.
„Krajinný prvek Holický les posílí ekologicko – krajinářské
funkce tohoto území. Je to projekt zaměřený na tvorbu
a ochranu životního prostředí v podmínkách města, který
vznikl v úzké spolupráci s jeho občany,“ vysvětluje podstatu
12 / RADNIČNÍ LISTY
projektu vedoucí odboru životního prostředí olomouckého
magistrátu Petr Loyka.
Přírodní areál má sloužit zejména jako klidová rekreační zóna k pěším procházkám a pobytu v přírodě. V nově
vzniklém lese tak budou moci Olomoučané využívat rozsáhlé rekreační louky, které budou střídat kompaktní porosty dřevin doplněné liniovou výsadbou alejí. Ty povedou
podél potenciálních budoucích cest. Stín na loukách pak
mohou poskytnout soliterní stromy a součástí lesa budou samozřejmě i keře, převážně rodu Salix. „Jsem rád, že
i obyvatelé jižní části města, především Holice, budou mít
v docházkové vzdálenosti kus zeleně pro sport a rekreaci.
Za nevelké finanční prostředky zůstane zároveň zachována také protipovodňová funkce území. Nejvíce mě ale těší
ta dlouhodobost projektu. Na rozdíl od mnoha jiných akcí
totiž opravdový přínos lesa ocení až naše děti a vnoučata.
Moc jim to přeji,“ říká náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Ačkoli se předpokládané náklady pohybovaly kolem 4,8 milionu korun bez DPH, podařilo se tuto zakázku vysoutěžit za
2,9 milionu korun. Až 90 procent nákladů na výsadbu Holického lesa přitom pokryje dotaze z Operačního programu
Životní prostředí.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Foto archiv
Pouhých pět let stačilo Olomoučanům na to, aby několikanásobně navýšili objem separovaného bioodpadu. A zájem o popelnice na jeho
třídění neustále roste. Obyvatelé
města na sebe mohou být právem
pyšní – v třídění odpadu patří k nejlepším v republice.
Oddělený sběr bioodpadu do speciálních biopopelnic byl v Olomouci zahájen
formou pilotních projektů ve vybraných
městských částech již v roce 2008 a následně byl postupně rozšiřován. „K největšímu nárůstu došlo v roce 2011, kdy
se díky dotaci z Operačního programu
Životní prostředí podařilo svoz bioodpadu rozšířit po celém území města,
přičemž zájem občanů o tuto službu je
trvalý a neustále se do projektu hlásí
noví zájemci,“ uvedla vedoucí oddělení
odpadového hospodářství Jana Matze-
nauerová. Z počátečního stavu zhruba
čtyř set kusů biopopelnic v roce 2008 narostl celkový počet nádob na současných
téměř šest tisíc, což představuje více než
70 procent zapojených domácností bydlících v zástavbě rodinných nebo menších
bytových domů.
S nárůstem počtu nádob logicky souvisí
i prudký nárůst množství vytříděného
bioodpadu, kdy z původních asi 200 tun
v roce 2008 vzrostlo množství bioodpadu
na přibližně tři tisíce tun v loňském roce.
V jedné biopopelnici tak průměrně skončí půl tuny bioodpadu ročně, ve skutečnosti se však množství výrazně liší podle
lokalit a je závislé především na velikosti
pozemků. „Největší množství bioodpadu tak pochází především z okrajových
lokalit města s převládající rodinnou zástavbou a velkými plochami zahrad, jako
jsou Nemilany, Slavonín, Sv. Kopeček
apod. Veškerý vytříděný bioodpad je pak
následně zpracováván na kompostárně
v Křelově a v podobě vzniklého kompostu vracen zpět do přírodního oběhu,“
doplnila Matzenauerová.
Třídění bioodpadu tak společně s dalšími tříděnými odpady výrazně přispívá
ke snižování množství směsného komunálního odpadu, který nemá další využití a končí na skládkách nebo je v lepším případě, jako je tomu i u odpadu
z našeho města, energeticky využíván
ve spalovně.
INFO:
Podrobnosti, jak si zažádat o biopopelnici a zapojit se do
sběru bioodpadu, najdou zájemci na stránkách města:
www.olomouc.eu/bio, nebo mohou kontaktovat Oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí odboru
životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, tel.: 588 488 335.
Užijte si Víkend
otevřených zahrad
Foto archiv
Zájem o biopopelnice neustále roste
Víkend otevřených zahrad je událostí, kdy
se zájemcům naskýtá příležitost nahlédnout
do běžně nepřístupných zahrad či poznat
své oblíbené parky novým způsobem.
V rámci již IV. ročníku, který připravilo občanské sdružení Průvodce parkem
ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, bude letos v Olomouci
zpřístupněna soukromá zahrada administrativní budovy GEMO Olomouc na Lazcích, Dlouhá ulice č. 22.
Objekt bude pro veřejnost otevřen v sobotu 8. června od 14 do 20 hodin. Po celou
dobu budou v zahradě probíhat komentované prohlídky, při kterých se tvůrci
zahrady pokusí představit proces vzniku
a vývoje zahradního díla. Doprovodný
program bude tematicky spjat se zahradní
a krajinářskou architekturou.
Tato událost, která vznikla ve Velké Británii
(Open Garden &Squares Weekend), probíhá
vždy během druhého červnového víkendu,
otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm
ostatním dává novou dimenzi poznání a návštěvnosti. V České republice se do Víkendu
otevřených zahrad zapojují jak běžně nepřístupné zahrady, tak i parky a veřejná prostranství, která se pořadatelé snaží přiblížit
veřejnosti jiným zajímavým způsobem.
Všechny zájemce o zahradní umění srdečně zvou pořadatelé, Zahrada Olo(red)
mouc, s.r.o.
INZERCE
VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD,
ODVODŇOVACÍ TECHNIKU
(1(100
000 m za mo
m ststem
em Rud
udná
ná – Frýd
rýýdecká
ckká směr
směrěr Vrarati
sm
attiimov)
mov))
mo
Tel
Te
el.:
l.l.: 596 237
37 489
89-9
-99 đ faxx : 59966 23388 97 đ www
w.p
.pccvvallfa
fa.c.ccz đ e-m
maiil:l: pcv
cval
alfa
fa@p
fa@
@pccvval
alfa
fa.c.c.cz
cz
Venkovní kanalizace
Domovní odpady
Ostatní
¯PVC
PVC
PV
VC rour
ouryy a tv
tvaro
varo
ovky hl
h ad
adk
dké pro vn
dk
vněější
jšíí ka
kan
nal
alliza
izac
iz
ace
ce
¯Č
Čis
issttíc
ící kkana
íc
an
anali
ana
n liz
lili aačn
aččn
ční
ní ššach
ach
achty
hty a v
a vvpus
p těě
pu
¯Bet
Beeton
etono
no
nové
ovéé vý
výr
ý obk
ob
o
bky pro
r ven
veenkkov
venko
o
ovvníí ka
kan
aan
nalliizac
zac
za
ace
¯H
HTT potrub
ru
ubí a tv
tvaaro
ovky
vky hl
hladk
a é pro
o
vnittřn
vn
ní odpa
ní
dpady s o
dp
od
dol
do
ol
olnos
no
ostí
os
tí d
do
o 100
00 °C
C
¯NG p
po
o
ottrub
rub
bí a tv
tvaro
arrov
rro
ovvky
kyy tř
třív
třívr
ívr
vrsstv
sttvé
(ná
(n
náhr
áhraad
da od
da
odp
dp
padn
adn
ad
dní liiti
ttiiny)
iny
nyy))
ny)
¯Vpu
Vpu
V
Vp
p
pu
ust
sttěě, sififo
ffo
ony,
nyyy,, o
n
od
dp
paad
pad
ady
¯Dre
Drenáž
Drenáž
nážní
ná
níí rou
n
ro
oury,
o
ryy, ch
chrán
ráničk
á ičk
iččky
p ve
pr
pro
eden
de í kabe
abellů
ů
¯Odv
Odv
d odň
odňo
ova
vvaací žžlá
láb
bky
ky
ky
¯Vn
Vn
nittř
třn
řřn
ní ro
ozzvvod
ozv
ody p
ody
piitné
né
é vo
vody
dy,
dy,
y, tto
op
pen
en
e
ní,, m
mirrelo
lon
¯Os
Ost
Ost
stat
aatn
tní sta
tn
tavve
tav
eb
ebn
b
bn
bní
ní dop
op
opl
pllňky
ňkkyy z p
ňk
pllaastů
tů
tů
(vvvo
((vo
od
do
dom
om
om
měrn
ěrrn
ěrn
ě
rné
né šaach
ch
hty,
tyy,, vvp
ty
pust
ust
us
stě
ě,, m
mří
řříže,
že
e
gaj
g
ajgr
aj
jg
gry
ry
ry, žump
umpy
mp
m
pyy,, aj
ajj..
aj.
¯Bet
Bet
Be
eto
ono
on
no
n
ové
vé vý
výýrrobk
výr
obk
obk
ob
bky pro
o ter
te
eré
er
énn
nn
nní úp
pra
pr
ra
ravy
vy,
y
y,
dlažby
dlažby
dla
žb
žb
byy, obrub
bru
bru
ubníky
bnííky
bní
bn
ky
Vodovody
¯Tl
Tlakkov
Tla
Tlak
ko
ové tro
ov
ouby
ou
by z t
zz ttvár
váárné
né lit
liittin
in
iny
nyy, tva
vaarrovk
ovvky
o
vky z ššeeedé
vk
dé
dé
a t
aa tvvááárrné
né lit
liitin
liti
iiny
nyy,
n
y, liti
tiin
no
nov
ovvé p
o
pokl
okklo
o
okl
opy
pyy, podz
py,
odzem
od
em
mn
ní
aa n
a na
nad
dzzzeeem
emn
mn
m
ní hyd
ydr
drrant
d
aan
nt
nty,
nty,
y, mř
mřřííže
mří
že a v
a vvp
pus
usstě
tě
¯HD
HD – P
PEE trrub
ru
ubkyy aa t
ub
ttvar
vaaro
ovk
ov
vvkkkyy prro
od
do
dom
o
om
mov
ovn
o
vní p
přříp
řípo
ojjjkky
ojk
kyy,,
vod
vvo
od
o
d
domě
om
omě
o
mě
měryy a p
a p
přís
řříísslušens
lu
luš
uššen
ens
nství
tvíí
tv
Plynovody
¯II – P
PEE ro
roury
uryy,
ur
y, arrma
rm
m
matur
maatur
tu
urryy,, cchr
u
ch
hrráni
áni
áán
n ččk
čky
ky, HU
ky
UP
P
slev
upu a
k
á
n
t
ele
os
M ož n l o o d b ě ra t 0
a
6.0
i pro ma Po-Pá: 6.30 – 1 .00 (květen – říjen)
1
b
1
o
–
d
.
0
Prod
j: 7.0
me
í prode
oskytuje
p
Sobotn
m
lů
e
b ě ra t
Velkood ní slev y !
ev
m n ož s t
RADNIČNÍ LISTY / 13
SC 330623/3
VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
Frýdecká 332, Ostrava-Kunčice s materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí
OSOBNOST
Z Olomouce bude Paco de
říká ředitel festivalu Colores Flamencos Viktor Šebesta
A Olomouc bude zcela jistě nadšená z Paca de Lucíi, dodává jedním dechem.
Už nemusí odpovídat na otázky, co má společného Olomouc a flamenco. Festival Colores flamencos si získal svoje publikum a prestiž a jeho ředitel Viktor
Šebesta doufá, že po letošním ročníku se bude o akci mluvit daleko za hranicemi regionu i republiky. Podařilo se mu totiž získat největší světovou hvězdu flamenca a nejen flamenca – kytaristu a skladatele Paca de Lucíu. „Všechny
mimořádné události se nemusejí odehrávat jenom v Praze. Jsem rád, že koncerty světových hvězd jsme schopni uspořádat i u nás v Olomouci,“ říká.
Nezlobte se, ale tu otázku si nemohu odpustit. Co má společného Olomouc a flamenco?
To nic, tuto otázku jsem slýchal pravidelně
řadu let, jsem na ni zvyklý. Ona je ta otázka samozřejmě namístě, na druhé straně se
stejně můžeme zeptat „proč Olomouc a pivní festival“ nebo „proč Berlín a karneval“
a podobně. Zkrátka chci, aby lidé dostali
takový zážitek, který běžně nemohou dostat, pokud by nejeli tisíce kilometrů daleko.
A my jim ten zážitek přivezeme sem.
Popravdě, dodnes nevím, čím jsem lidi kolem sebe přesvědčil, že tato akce má pro
Olomouc smysl, ale jsem rád, že už se tyto
otázky neobjevují, že si na festival město
zvyklo a dokonce jej zařadilo mezi významné a prestižní kulturní akce. Je to něco, co
povyšuje Olomouc na multikulturní město
evropského formátu. Festival si svoje publikum našel, galavečery jsou vyprodané během dvou týdnů a i na další akce lidé chodí,
takže prostředky, které město a kraj vynakládají, mají smysl. Olomouc a celý kraj je
prezentován daleko za hranicemi regionu
a díky partnerství s mezinárodními organizacemi také v zahraničí. Podpora cestovního ruchu nespočívá pouze v tištění letáků
v mnoha jazykových mutacích. Lidé, když
sem přijedou, chtějí něco dělat. Olomouc
má na to, aby se i tady odehrávaly velké
a dobré akce, nemusí se to všechno dít jen
v Praze. Potenciál město má, umělci, kteří
sem přijedou ze zahraničí, jsou Olomoucí
přímo nadšení.
Dobře, tak kde se tedy vzala prvotní myšlenka, která stála u zrodu festivalu?
Moje agentura se pořádáním kulturních
a společenských akcí zabývá již třináct let.
Deset let jsem na zámku ve Velkých Losinách pořádal festival Losinské kulturní léto.
Ten byl zaměřen hlavně na divadlo, ale byly
tam i hudební programy a jednoho dne mi
známý nabídl, že může pozvat kamaráda,
14 / RADNIČNÍ LISTY
flamencového kytaristu Petra Víta. Je to sice
Čech, ale dlouhodobě žil v Granadě. Vystudoval klasickou kytaru tady i ve Vídni, ale
usídlil se v Granadě a začal tam na univerzitě učit hru na kytaru. Nakonec ho úplně
pohltilo flamenco. Přivezl si i svoje tanečnice a toto představení, stejně jako ty v dalších
letech, mělo obrovský úspěch. Nakonec
jsem si řekl, že by si flamenco zasloužilo
posunout do většího města a nejblíž byla
mochodem, z Petra Víta
Olomouc. Mimochodem,
je už pět let programový ředitel
es flamencos.
festivalu Colores
ního, v pořadí už
Hvězdou letošního,
u, bude kytarista
pátého ročníku,
a. Bylo těžké ho
Paco de Lucía.
skat?
pro festival získat?
být primátora, ani
Popravdě, nebýt
o nejspíš nepokusibychom se o to
otný sice registroval
li. Martin Novotný
festival už od prvních ročníků, ale
ty přišel po galavečeru
před dvěma lety
šlenkou, „co kdybychom
flamenca s myšlenkou,
udělali v rámci festivalu koncert
“. Na to jsem
Paca de Lucíi?“.
řekl, že je to pro nás
v této fázi nereálné,
načních
zejména z finačních
důvodů.
enca se
V žánru flamenca
nevyznám, jee Paco
vdu tade Lucía opravdu
ková hvězda?
Neexistuje nicc víc.
větě.
Na celém světě.
Nehraje jen flaemenco, jeho přeu
sahy do jazzu
a dalších žánrů jsou tak
obrovské,
že když si
jeho jméno
zadáte do
Wikipedie, zjistíte, že je to jeden z největších žijících hudebníků vůbec. Má v sobě
něco úžasného, co ho povyšuje nad ostatní
umělce v daném žánru. Když to na diváky
vybalí, tak oni zůstanou přikovaní k židličkám a tu hodinu a půl jenom koukají,
a nebo nadšeně aplaudují. Byl to on, který
se výraznou měrou zasloužil o popularizaci
flamenca. Do té doby bylo flamenco kulturou spíše nižších vrstev obyvatelstva, často
na okraji společnosti.
On se zasloužil o to, aby se flamenco stalo
součástí kulturního dědictví UNESCO?
Ano, společně s Carlosem Saurou, významným světovým režisérem. Paco dělal muziku k jeho filmům a i díky tomu se flamenco
dostalo na takovou úroveň. A najednou ho
lidi objevili a doslova se do něj zbláznili po
celém světě.
Takže je opravdu na špičce. Jak
finančně náročné je takovou hvězdu získat?
Špičkoví umělci vydělávají opravdu velké peníze,
tomu by až člověk nevěřil. Ale ta nejužší špička,
tam už jsou honoráře na
úrovni světových popových zpěváků. Za títmo
úspěchem jsou opravdu
léta tvrdé dřiny.
OSOBNOST
Lucía nadšený,
dívat na místa, kde ještě nebyl, nebo která
ho zajímají. A myslím si, že i to byl jeden
z důvodů, proč si vybral Olomouc – že ho
prostě zaujala a že se sem chce podívat. Myslím, že bude z Olomouce nadšený.
Pro letošek jste získali největší hvězdu, ale
co dál?
Ano, festival jsme posouvali stále k vyšším
úrovním a najednou stojíme před otázkou,
zda se ještě máme kam posunout. Samozřejmě, tohle už se jakoby překonat nedá, na
druhé straně je spousta umělců, kteří mají
punc hvězd v kategorii čistě flamencových.
Paco de Lucía je jiný v tom, že na něj mohou
jít lidi, kteří milují jazz, kytaru jako takovou,
flamenco, takže ten záběr je mnohem širší.
Navíc cílem a podtitulem tohoto festivalu,
který se snažíme naplňovat, je, aby Olomouc
na ty čtyři dny byla zahalena do španělských
rytmů, chutí, barev a vůní. Proto jsou jeho
součástí filmy, gastronomie, fiesta, koncerty, party a podobně, zkrátka tak, aby si tam
každý našel to svoje. Hlavní myšlenkou je
sice flamenco, ale my chceme představovat
španělskou kulturu v celé její šíři a Španělsko
jako takové. To je to, co náš festival odlišuje od ostatních a co by ho mělo dál držet při
životě. Chceme prostě hledat další způsoby,
jak ho rozvíjet dramaturgicky a žánrově.
Navíc se zdá, že jste nasadili opravdu lidové ceny...
To je pravda. Řada akcí je zdarma, na galavečery v Moravském divadle stály v minulých ročnících nejdražší vstupenky 350
korun. A koncert Paca de Lucíi bereme jako
takový narozeninový dárek. Chceme, aby
se na něj dostali ti, kteří ho mají rádi, a nejen
ti, kteří na to mají peníze. Je to sice za cenu
většího úsilí při získávání peněz od partnerů, ale podařilo se nám dosáhnout toho, že
nejdražší vstupenky u nás stojí tolik, co běžně ty nejlevnější. Ceny jsou od 600 do 1800
korun. Jen pro srovnání, na jeho koncertech
v Praze a Bratislavě stály vstupenky až 3700
korun. Naše vstupné opravdu není za koncert v neopakovatelné atmosféře Horního
náměstí mnoho.
Jaký bude další program?
Ani letos nebude chybět oblíbená flamencová fiesta na náměstí, koncerty v klubech
i na dalších místech, ale také třeba přehlídka španělských filmů v kině Metropol. Ta je
velmi oblíbená, a to nejen proto, že je zadarmo. Filmy získáváme ze španělské ambasá-
PACO DE LUCÍA
Vlastním jménem Francisco Sánchez Goméz se narodil 21.
prosince 1947 v přímořském městě Algeciras. Původem
ze skromných poměrů, ale vybaven obrovským talentem
a nesmírnou houževnatostí již ve třinácti letech dostal
první profesionální angažmá jako kytarista v tanečním
flamencovém ansámblu Josého Greca a vyráží s ním na
turné po světových pódiích. Zcela zásadní bylo jeho setkání s géniem flamencového zpěvu, Camarónem de la Isla.
Paco de Lucía byl vždy velkým inovátorem a dokázal se
ve své hudbě inspirovat i jinými žánry, nikdy však na úkor
samotné esence flamenca. Vydal více než 30 alb, jeho virtuózní kytara zní také v mnoha filmech Carlose Saury a ve
filmu Woodyho Allena Vicki Cristina Barcelona.
Paco de Lucía vystoupí 26. července v Olomouci s výjimečnou sedmičlennou doprovodnou skupinou, v níž vyniká
především strhující a virtuózní tanečník Farruco.
FESTIVAL COLORES FLAMENCOS
Pátý ročník mezinárodního festivalu flamenca a španělské kultury Colores flamencos se uskuteční v termínu
25.–28. července 2013. Akci poskytuje záštitu španělská
ambasáda, podporuje ji také město Olomouc, Olomoucký
kraj a ministerstvo kultury.
Festival Colores flamencos pořádá agentura Friendly
& Loyal. Galakoncert Paca de Lucíi je pořádán ve spolupráci se statutárním městem Olomouc a agenturou TK Plus.
Vstupenky na tento koncert bude možné zakoupit v síti
Ticketportal, vstupenky na ostatní festivalový program
jsou k dispozici v Informačním centru Olomouc.
Více informací na www.floyal.cz, www.flamencool.cz.
dy, přímo od pana kulturního rady, který je
velkým filmovým fanouškem. V NH Hotelu bude ochutnávka španělské gastronomie,
která si získala velkou oblibu. Jednotlivá
menu jsou složená ze španělských surovin
a receptů, takže jídla chutnají opravdu jako
ve Španělsku, k nim jsou doporučována vynikající španělská vína. Jenom je potřeba si
včas v hotelu rezervovat místa, protože zájem je opravdu veliký.
Lenka Jedličková, foto archiv
SC-81362/3
Přesto jste nakonec zkusil primátorův nápad uskutečnit?
Ano, protože on sám je velký fanda do hudby a především kytary, takže ho od mládí
obdivoval. Naznačil, že by si tím splnil jeden ze svých snů, kdyby v Olomouci Paco
de Lucía vystoupil. Původně jsem si říkal,
že je to nereálné, ale skutečnost, že on sám
i město tuto věc podporuje, je velmi pozitivně vnímána. A pro mě je to také satisfakce,
protože mám už léta potřebu dokazovat, že
i v Olomouci se dá dělat kultura na světové
úrovni. Že nemusí být všechno v O2 aréně
nebo na Strahově, že i v krajském městě
můžeme uskutečnit a zvládnout po všech
stránkách (organizační, technické i finanční) koncert hvězdy první kategorie. Olomouc si takovéto akce zaslouží.
Jak se takováto hvězda získává?
Předtím jsem si myslel, že ho musíte zabooko třeba dva tři roky předem. Ale on už je
kovat
na tom tak, i díky tomu, že už mu je letos 66
let že nepotřebuje za každou cenu koncertolet,
va a pečlivě si vybírá, kam pojede. Jezdí na
vat,
mí
místa,
která ho zajímají, která chce poznat,
pr jsem velmi rád, že si vybral právě Oloproto
mo Bookovat jej můžete začít nejdříve rok
mouc.
před plánovaným termínem koncertu.
př
Na
Narazili jste na nějaké překážky, nebo
rov
rovnou řekli „samozřejmě“ a už jste hleda
dali termín?
On si samozřejmě vybírá. Takže jsme jim
mu
museli poslat informace o místě, kde se
bu
bude koncert konat a v rámci jaké příležitos
tosti. Je to takový balíček, který obsahuje
inf
informace o tom, jaká je Olomouc, ale třeba
tak
také, že ubytování a další zázemí je tady na
do
dostatečné úrovni. V tomto případě opět
př
přesvědčil o svých kvalitách hotel NH Olomo
mouc congress, kde bude Paco de Lucía se
sv
svojí doprovodnou skupinou ubytován.
M
Měl nějaké mimořádné požadavky v souvis
vislosti s koncertem?
To ani ne. Jediná zajímavost je, že chce
mí
mít na pódiu šest vzrostlých palem, aby
vy
vyzněla scéna. Co se týká např. dopravy
a cateringu, tak má požadavky adekvátní
ostatním umělcům jeho formátu. Určitě
bychom chtěli, aby mohl ochutnat něco
místního, ale on sám požadavky na
konkrétní jídla nemá. S kapelou tady
stráví několik dní, takže budou mít
možnost se projít po Olomouci. Paco
už koncerty pojímá takto – chce se po-
RADNIČNÍ LISTY / 15
ROZVOJ MĚSTA
Rekonstrukce Dolního náměstí je u konce
„Jsme si vědomi toho, že rekonstrukce
Dolního náměstí trvala poměrně dlouho
a znatelně ovlivnila život v centru města.
Nicméně věřím, že nová tvář opraveného
náměstí bude Olomoučanům odpovídající odměnou za trpělivost, kterou měli
jak se stavbou samotnou, tak s detailním archeologickým průzkumem, který
jí předcházel,“ řekl primátor Olomouce
Martin Novotný. „Tak velkou rekonstrukci jsme mohli provést hlavně díky
dotaci z Evropské unie, která pokryla 85
procent způsobilých výdajů, což v rozpočtu téměř 130 milionů korun rozhodně
není zanedbatelná částka,“ dodal náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Dělníci momentálně dokončují předláždění chodníků v poslední části náměstí
a brzy začnou opravy v Panské a Lafayettově ulici, které by měly skončit v polovině července. Kolaudace náměstí je
plánována na 15. června.
Foto Blanka Martinovská
Už v polovině června se na Dolní
náměstí vrátí běžný život. Stavební
stroje se přesunou do okolních ulic,
aby dokončily půldruhého roku trvající rekonstrukci v hodnotě bezmála 130 milionů korun. Během
prázdnin pak náměstí čekají poslední „kosmetické“ úpravy.
Rekonstrukce Dolního náměstí, která
začala v únoru minulého roku, zahrnuje
obnovu povrchů, tedy všech vozovek,
zpevněných ploch, parkovacích stání
a chodníků i rekonstrukci nebo opravu
inženýrských sítí včetně přípojek k nemovitostem. Pod povrchem náměstí tak
nyní leží tisíce metrů nových rozvodů
(jed)
a kabelů.
PROKOUKNOU KAŠNY I SLOUP
Předtím, než začnou tryskat vodu, projdou obě kašny na
Dolním náměstí hloubkovým čištěním. Společně s kašnami
svůj vzhled omladí také Mariánský sloup, na kterém restaurátoři pracovali naposledy před dvaceti lety. Nyní čeká tuto
národní kulturní památku čištění povrchu kamene, koncervace kamene organokřemičitými prostředky, revize starších
vysprávek a ošetření poškození kamene.
NOVÁ SVĚTLA BUDOU I NA HORNÍM NÁMĚSTÍ
Ještě před samotnou rekonstrukcí probíhal na Dolním náměstí velký archeologický průzkum. Archeologové zde objevili spoustu významných nálezů, z nichž
ty nejdůležitější teď bude připomínat bronzová pamětní deska zasazená
v dlažbě náměstí u Neptunovy kašny.
V druhé polovině příštího roku by měli mít památkáři také zpracovány všechny nálezy, z nichž některé budou mít možnost zájemci vidět v některém z olomouckých
muzeí. „Je mezi nimi řada unikátů, například poutní odznaky z druhé poloviny 13.
století. Jedná se o jakési středověké suvenýry, kterých je v celé republice jen 14
kusů, přičemž šest z nich bylo nalezeno právě na Dolním náměstí v Olomouci,“ řekl
archeolog Národního památkového ústavu Richard Zatloukal.
K rekonstrukci náměstí patří také osázení zelení a nový mobiliář. Stromy se budou sázet po stranách náměstí mezi ulicemi Panská – Kapucínská a Kapucínská – Kateřinská. „Půjde o 19 akátů,
které zdobily Dolní náměstí už v 19. století. V konečném vzrůstu budou dosahovat výšky čtyř až
pěti metrů,“ přiblížil architekt Pavel Pospíšil.
Zhruba do dvou až tří měsíců po kolaudaci již bude mít Dolní náměstí také nový mobiliář a osvětlení. Olomoučané tak budou moci využít celkem 30 laviček z kovových profilů a akátového dřeva, 6
kovových stojanů na kola ve tvaru spirály a také 17 nových odpadkových košů. Vedení města již také
vybralo dva typy veřejného osvětlení, které nově ozáří zrekonstruované náměstí. Do tzv. krčku, tedy
spojnice Horního a Dolního náměstí, budou osazeny lampy Philips Urbanstar, které by se poté podle
vedení města mohly objevit i na Horním náměstí. Do zbývajícího prostoru Dolního náměstí se pak
osadí kombinace svítidel typu Philips Urbanscene a Decoflood, která osvětlí jak centrální prostor
náměstí s chodníky a vozovými koridory, tak i Mariánský sloup. Ostatní památky budou nasvíceny
zemními svítidly. Stožáry a svítidla budou v šedé barvě, aby ladily s dlažbou náměstí.
„Stejné lampy, jaké budou
v úzkém krčku spojujícím
obě náměstí, bychom
rádi osadili také na Horní
náměstí. Sjednotí se tak
centrum města a nový
typ osvětlení by také
měl vyřešit velmi diskutovanou nedostatečnou
intenzitu stávajících lamp
na Horním náměstí. Rád
bych, aby se vše stihlo nejpozději v průběhu příštího
roku,“ plánuje primátor.
Foto archiv
NÁMĚSTÍ VYDALO ŘADU ARCHEOLOGICKÝCH UNIKÁTŮ
Poutní odznaky z 2. poloviny 13. století nalezené při archeologickém výzkumu Dolního náměstí v Olomouci (tři celé kusy a dva fragmenty).
16 / RADNIČNÍ LISTY
ROZVOJ MĚSTA
Nové autobusy – komfort i méně škodlivin
Foto archiv DPMO, a.s.
z Regionálního operačního programu pro
Střední Moravu dotací ve výši 40 procent
(jed)
a statutárním městem Olomouc.
NOVÉ TRAMVAJE UŽ JEZDÍ PO MĚSTĚ
Dne 24. dubna město slavnostně představilo tramvajovou soupravu dvou vozidel typu VarioLFplus/o. „Nákup tramvají
byl díky 75procentní dotaci velmi výhodný, a proto jsme se rozhodli touto cestou výrazně omladit vozový park dopravního podniku. Podíl moderních tramvají tak bude v Olomouci jeden z nejvyšších v České republice a doufám, že i cestující
komfort naší MHD ocení,“ řekl první náměstek olomouckého primátora Ivo Vlach. Nyní má DPMO ve svém vozovém parku
šedesát tramvají, z toho 23 nízkopodlažních. Dle harmonogramu projektu bude do konce roku 2013 dodáno celkem 14
vozidel typu VarioLF plus/o (oboustranné jednočlánkové tramvaje).
INZERCE
SC 330904/3
Za čtyři nové autobusy SOLARIS Urbino
12 zaplatil DPMO bezmála 80 milionů korun (bez DPH). „Přínosem nových vozidel,
nahrazujících vozy s ukončenou životností, je zvýšení komfortu přepravy pro cestující, především ty se zdravotním postižením, nižší provozní náklady a náklady na
údržbu a také snižování emisí škodlivin do
ovzduší,“ řekla mluvčí dopravního podniku Magdaléna Kopřivová.
Nyní má dopravní podnik ve svém vozovém parku 80 autobusů určených pro
pravidelný provoz MHD. Z uvedeného
počtu je 55 nízkopodlažních. Dodavatelem
vozidel je společnost Solaris Bus & Coach
S.A. Do konce letošního roku bude vozový park doplněn o další kloubový autobus
SOLARIS Urbino 18, poslední z uvedeného
projektu. „Cílem dopravního podniku je
rozšíření nízkopodlažních vozidel na všech
autobusových linkách do konce roku 2013
v souladu s dopravní politikou statutárního
města Olomouce a projektem Bezbariérová
Olomouc,“ uvedl předseda představenstva
dopravního podniku Karel Šimša.
Podnik autobusy pořídil v rámci projektu Obnova vozového parku autobusů
městské hromadné dopravy v Olomouci,
který je spolufinancován Evropskou unií
SC-81362/3
Koncem dubna slavnostně představil
Dopravní podnik města Olomouce
(DPMO) dvě nové tramvajové soupravy, které budou obsluhovat budovanou trať na Nové sady. Vzápětí
doplnily vozový park čtyři nové nízkopodlažní autobusy. Do konce roku
přibudou ještě další bezbariérové
vozy. Olomouc tak patří mezi města
s nejmodernějším vozovým parkem.
RADNIČNÍ LISTY / 17
DĚTI A MLÁDEŽ
Mimořádný úspěch zaznamenaly na mezinárodní klavírní soutěži Broumovská klávesa čtyři mladé klavíristky ze ZUŠ Žerotín
Olomouc. Přehlídky, která se letos konala
už potřetí, se zúčastnily děti do 14 let z devíti zemí světa.
Jejich výkony hodnotila nejen odborná porota složená z řad našich i zahraničních významných klavírních interpretů a pedagogů,
ale také porota studentská, která se skládá
Foto Vladimír Janek
Olomoucké klavíristky oslnily mezinárodní porotu
Učitelka Jana Šumníková se svými žákyněmi. Zleva Josefína Janková, Marie Šumníková, Eliška Mikešová a Eliška Tkadlčíková.
ze studentů vysokých hudebních škol. Olomoucké žákyně dosáhly skvělých výsledků:
Eliška Mikešová získala třetí cenu, Josefína
Janková a Eliška Tkadlčíková získaly dvě
ceny a Marie Šumníková první cenu a stala
se absolutní vítězkou soutěže. O jejím mimořádném talentu svědčí i to, že vystoupila
jako sólistka s Moravskou filharmonií v rámci slavnostního koncertu konaného u příležitosti 125. výročí založení ZUŠ Žerotín. (red)
Výtvarná škola hledá nové talenty
Základní umělecká škola Miloslava Stibora hledá pro výtvarný
obor nové talenty. Seznámit se
s prostředím a fungováním olomoucké pobočky v Pionýrské
ulici 4 mohou všichni zájemci ve Dnech
otevřených dveří, které se konají od 3. do
6. června. Ateliéry budou otevřeny denně
od 14 do 19 hodin.
Talentové zkoušky pro děti od 5 let se konají v pátek 7. června ve 14 a v 16 hodin.
Žáci a studenti nad 13 let zkoušky neabsolvují, je však zapotřebí odevzdat přihlášku pro školní rok 2013/2014!
Na pobočkách v Náměšti na Hané a Velké Bystřici se zkoušky konají ve středu
5. 6., v Dolanech v úterý 4. 6., vždy ve
14 hodin.
Náhradní termín je 19. 6. ve 14 hodin. Více
informací o škole, která pořádá i kurzy malby pro pracující, získáte na www.zusmsol.cz
(red)
nebo na telefonu 585 425 101.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA CAMPANELLA
PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY DO HUDEBNÍCH OBORŮ:
 přípravná hudební výchova  individuální hlasová
příprava  sólový zpěv  sborový zpěv
(BROUČCI předškoláci, BERUNKY, ZELENÁ a Mladší
ČERVENÁ CAMPANELLA – druháci, třeťáci a hlavní sbor
ČERVENÁ CAMPANELLA – žáci od čtvrtých tříd).
Od 20. 5. do 26. 6. 2013 každé pondělí, úterý a středu
od 15 do 16 hodin. ZUŠ Campanella Olomouc, Slovenská 5, vchod č. I. Zájemci si připraví jednu lidovou píseň.
ZUŠ Campanella Olomouc, tel.: 777 432 135,
campanella @atlas.cz, www.campanella.cz
INZERCE
SOUTĚŽ
Moje
PERPETUUM
MOBILE
Staň se vynálezcem!
SC 330266/3
Vymysli sám nebo s kamarády
exponát do nového
vychytaného muzea plného
zábavy a překvapení.
My jej vyrobíme a vystavíme
s tvým podpisem!
18 / RADNIČNÍ LISTY
Bližší informace a pravidla:
www.pevnostpoznani.cz
Uzávěrka přihlášek
31. srpna 2013
POLICIE A HASIČI
Chválkovičtí hasiči
oslaví 120 let od
svého vzniku
Strážníci pořádají soutěž pro mateřinky
se dopravní problematiky mohly zapojit
všechny děti,“ popsala mluvčí olomouckých strážníků Magda Václavíková.
Po absolvování soutěže každá mateřská škola obdrží upomínkové předměty
věnované MP Olomouc a krajským koordinátorem BESIPU Miroslavem Cha(red)
rouzem.
Foto archiv
Už po osmé pořádají letos strážníci Preventivně informační skupiny Městské
policie Olomouc dopravní soutěž pro
mateřské školy. Letošní ročník se uskuteční 30. května v olomoucké botanické
zahradě.
O tom, že soutěž získává na stále větší popularitě, svědčí počet přihlášených mateřských škol z Olomouce a blízkého
okolí. Do Bezručových sadů se letos
chystá 25 školek,
tedy téměř 500 dětí
s pedagogickým
doprovodem.
„Letošní
ročník
bude probíhat ve
stejném
duchu
jako v předchozích dvou letech.
Soutěžní disciplíny jsou koncipované tak, aby se
do jednotlivých
aktivit týkajících
Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Chválkovice zve širokou veřejnost na
oslavu 120. výročí svého založení, která
se koná 25. května. Akci odstartuje slavnostní průvod, který vyrazí ve 13 hodin
od místní sokolovny přes Selské náměstí k hasičskému areálu ve Chválkovicích
(u fotbalového hřiště).
Tady bude od 14 hodin připraven bohatý
doprovodný program, například ukázky
hasičské techniky HZS a hasičské techniky JSDH města Olomouc, ukázka vyproštění a první pomoci, ukázka historické
hasičské techniky, zábavné hry pro děti,
skákací hrad a další.
Po celou dobu odpoledního programu
bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba Dolanka, zajištěno je i bohaté občerstvení (makrely, kabanos, točené pivo, točená
kofola atd.). Přijďte s hasiči z Chválkovic
oslavit toto významné výročí, všichni jsou
(red)
srdečně zváni!
INZERCE
Za nehody mohou řidiči i chodci
SC 330313/2
Nehody, zranění a škody na majetku v dopravě jsou často způsobeny neohleduplností a neukázněností. To se ale týká nejen řidičů, ale také chodců. I ti musejí dodržovat základní pravidla, která
znovu připomínají strážníci olomoucké městské policie:
Pravidla pro chodce:
Je-li blíže než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod
pro chodce, místo pro předcházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou, musí chodec přecházet jen
na těchto místech. Důležitou zákonnou povinností, kterou chodci
přecházející vozovku ignorují, že na přechodu pro chodce se chodí vpravo!
Při přecházení vozovky v místech, kde není přechod, se musí chodec před vstupem na vozovku přesvědčit, zdali může vozovku
přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost
a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé
změně směru nebo rychlosti jízdy.
Na přechod pro chodce nebo na vozovku nesmí chodec vstupovat
bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Pravidla pro řidiče (i cyklisty):
Řidič je povinen snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před
přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.
Nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází nebo hodlá
přecházet silnici po přechodu pro chodce nebo, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce;
tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.
Nesmí ohrozit chodce přecházejícího silnici, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící
(red)
mimo silnic, při vjíždění na ni a při otáčení nebo couvání.
RADNIČNÍ LISTY / 19
KULTURA
Muzeum připomíná Mozartův pobyt v Olomouci
Foto archiv
Pobyt světoznámého skladatele Wolfganga Amadea Mozarta v Olomouci
připomíná nová instalace v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Právě tady v roce
1767 jedenáctiletý Mozart nejen pobýval
a komponoval, ale také se tu vyléčil ze
smrtelné choroby.
Tyto události připomíná ve stálé expozici vitrína s faksimilemi vzácných
mozartovských dokumentů z arcibiskupských sbírek a podrobným popisem skladatelova olomouckého pobytu.
Cílem komorní expozice, která vznikla
z iniciativy olomouckého magistrátu, je
intenzivnější zapojení města do projektu Mozart Ways, který turisty z celého
světa provází městy a místy, s nimiž se
protnuly životní osudy skladatele a jeho
(jed)
rodiny.
MOZART UNIKL V OLOMOUCI SMRTI
Na konci října roku 1767 k branám pevnostního města
Olomouce dorazil cestovní kočár se čtyřmi lidmi: Leopoldem Mozartem, jeho manželkou Marií Annou a jejich
dětmi, šestnáctiletou Nannerl a jedenáctiletým Wolfgangem. Rodina ujížděla z Vídně před zhoubnými černými
neštovicemi. „V Olomouci se ubytovali v hostinci U Černého orla na Dolním náměstí, známém pod názvem Hauenschildův palác, ale poté, co se příznaky pravých neštovic
začaly projevovat u malého Wolfganga, využil Leopold své
známosti s kapitulním děkanem Leopoldem Podstatským
z Prusinovic. Ten pak celou rodinu Mozartových ubytoval
ve svém sídle - na kapitulním děkanství, které je dnes sídlem Arcidiecézního muzea,“ shrnula příběh olomouckého
pobytu skladatele kurátorka Jitka Kocůrková.
Pobyt hudebního genia si nyní mohou návštěvníci města
připomenout právě v místech, kde se Mozart nejen vyléčil
ze smrtelné choroby, ale také složil 6. symfonii F dur.
Moravské divadlo končí sezonu pod širým nebem na hradě
Moravské divadlo Olomouc se poslední
dva roky loučí s divadelní sezonou skutečně stylově – uvedením atraktivního
titulu v areálu Státního hradu Šternberk.
Letošní rozlučka však bude opravdu velkolepá. Divadlo totiž uvede pod širým
nebem hned dvě představení. Ve čtvrtek
20. června zazní na hradě Smetanova opera Prodaná nevěsta, ve čtvrtek 11. července se pak příznivci tanečního umění mohou těšit na slavný balet Labutí jezero.
Inscenace opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta už má svou open-air premiéru
za sebou. Na představení na olomouckém
1. (so)
2. (ne)
3. (po)
5. (st)
7. (pá)
8. (so)
9. (ne)
11. (út)
12. (st)
14. (pá)
15. (so)
16. (ne)
17. (po
18. (út)
20. (čt)
21. (pá)
23. (ne)
24. (po)
25. (út)
26. (st)
27. (čt)
28. (pá)
29. (so)
14:00
18:00
sk. RPP 10:00
sk. OPP 14:00
sk. A 19:00
sk. C 19:00
sk. P 19:00
sk. X 19:00
14:00
18:00
sk. B 19:00
19:00
sk. V 19:00
sk. ZO 16:00
sk. NO 14:30
sk. A 19:00
sk. ST/L 19:00
19:00
sk. P 19:00
sk. YO 16:00
sk. K 19:00
sk. L 19:00
sk. D 19:00
sk. U 19:00
sk. P 19:00
sk. X 19:00
Horním náměstí, které se v roce 2011 uskutečnilo v rámci programu Dnů evropského
dědictví, zavítalo několik tisíc diváků.
Pro režiséra Michaela Taranta půjde o třetí výpravu na šternberský hrad. Po úspěšném uvedení jeho inscenací Carmen
VSTUPENKY
Vstupenky na představení Prodaná nevěsta budou v cenovém rozmezí od 190 do 390 korun. Pořadatelé navíc nabízejí VIP
GOLD vstupenky za 790 korun, v ceně je zahrnuta rezervace místa ve VIP sektoru, občerstvení a prohlídka hradu. Na představení Labutí jezero je cenové rozmezí vstupenek od 190 do 590 korun, VIP GOLD vstupenka stojí 990 korun. Lístky lze
zakoupit už nyní v pokladně Moravského divadla Olomouc a v informačním centru v podloubí olomoucké radnice. K dostání
jsou rovněž v městských informačních centrech ve Šternberku a Uničově a v místě konání na šternberském hradě.
Od skotačení k baletu hosté – ZUŠ Žerotín
Od skotačení k baletu hosté – ZUŠ Žerotín
Tučňáci na arše pohádka – Divadlo Loutek Ostrava
Tučňáci na arše pohádka – Divadlo Loutek Ostrava
Višňový sad činohra
Višňový sad činohra
Wagner gala koncert PREMIÉRA
Wagner gala koncert II. PREMIÉRA
Broučci balet – o. s. Baletní studio při MDO PREMIÉRA
Broučci balet – o. s. Baletní studio při MDO II. PREMIÉRA
Višňový sad činohra
RODINNÉ DIVADLO
Tělo hosté – Intimní divadlo Bláhové Dáši
Netopýr opereta
Sugar muzikál NÁŠ TIP
Periferie činohra SENIOŘI –30%
Netopýr opereta
The Beatles & Queen balet
Game Over hosté – Divadlo Do Houslí
Dvě aktovky činohra PREMIÉRA
Polská krev opereta
Dvě aktovky činohra
Dvě aktovky činohra
Dvě aktovky činohra
Periferie činohra
Noc plná světla opera PREMIÉRA
Dvě aktovky činohra
20 / RADNIČNÍ LISTY
a Nabucco tentokrát představí tamnímu
publiku jednu z nejslavnějších českých
oper. Inscenace klasického baletu Petra
Iljiče Čajkovského Labutí jezero se v červenci dočká svého vůbec prvního uvede(red)
ní pod širým nebem.
6/13
Rezervace na čísle 585 223 565
nebo na [email protected].
8. 6. (so) 19:00
NA SPRÁVNÉ ADRESE
Za dveřmi, Náměšť na Hané
(divadlo)
3
červen 201
9. 6. (ne) 16:00
O SMOLÍČKOVI
Divadlo na cestě, Liberec
(divadlo dětem)
12. 6. (st) 19:30
DH V DH: TALKSHOW DAVIDA HRBKA S KARLEM
BRÜCKNEREM
(talkshow)
17. 6. (po) 19:30
JOSEF PEŠÁK: KOKTÁNÍ JAKO KULTURNÍ FENOMÉN ANEB
BALBUTIES, PŘÍČINY A LÉČENÍ
(ilustrovaná přednáška)
www.moravskedivadlo.cz
tel. 585 500 500
18. 6. (út) 19:30
CATHY DAVEY: THE BARE BONES
(koncert irského tria)
KULTURA
KULTURNÍ KALENDÁŘ NA LÉTO 2013
KVĚTEN
25. 5. | DEN DĚTÍ
Korunní pevnůstka
• v příjemném prostředí historického areálu se mohou příchozí těšit na celodenní program, který nebude nudit děti
ani jejich rodiče
www.pevnostolomouc.cz
26. 5. | MÁJOVÁ OLOMOUC – kácení májky
Horní náměstí
• vystoupení folklorních souborů
• prezentace sborů dobrovolných hasičů
ČERVEN
2. 6. –8. 9. | PROMENÁDNÍ KONCERTY
• cyklus promenádních koncertů ve Smetanových sadech
www.olomouc.eu/promenada
5.–9. 6. | SVÁTKY PÍSNÍ
• 41. ročník mezinárodního festivalu pěveckých sborů
www.festamusicale.com
6.–8. 6. | MEZI NÁMI
• akce pro všechny – zdravý životní styl, sport, pohyb, relax, handicapiáda, aktivní senioři
www.flora-ol.cz/view.php?cisloclanku=2012050003
6.–8. 6. | VYZNÁNÍ RŮŽÍM 2013
• výstava růží, prodej výrobků, poradny
www.flora-ol.cz/view.php?cisloclanku=2013030008
7.–8. 6. | SVÁTKY MĚSTA
• historické oslavy města
www.olomouc.eu/svatky-mesta
8. 6. | DIVOKEJ BILL
Korunní pevnůstka
• koncert české hudební skupiny, hrající tzv. keltský rock
z Úval u Prahy.
13. 6. | CENA MĚSTA
• slavnostní předávání cen města
www.cenamesta.cz
14.–15. 6. | BOUNTY ROCK CAFE OPEN AIR
• 3. ročník festivalu blues a rockové hudby
www.brcopenair.cz
19.–23. 6 | LETNÍ LETNÁ NA CESTÁCH
• 3. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla v Olomouci
www.letniletna.cz
22. 6. | OLOMOUCKÝ 1/2MARATON
• Olomoucký běžecký festival
www.olomouc.eu | www.olomouckypulmaraton.cz
26.–29. 6. | BEERFEST OLOMOUC
• 13. ročník Českého pivního festivalu
www.pivnifestival.cz
ČERVENEC
11. –14. 7. | CZECH CYCLING TOUR
• 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu
www.czechcyclingtour.cz
15. 7.–11. 8. | OLOMOUCKÉ BAROKNÍ SLAVNOSTI
• nový letní festival barokní opery a dalších doprovodných
akcí, formou palácových slavností
www.ensembledamian.com
17. 7. | BOHEMIA JAZZ FESTIVAL
• letní jazzový hudební festival
www.bohemiajazzfestival.cz
20.–21. 7. | MISTROVSTVÍ EVROPY v silniční cyklistice U23
• mezinárodní cyklistický závod juniorů a juniorek
www.ceskysvazcyklistiky.cz
25.–28.7. | COLORES FLAMENCOS OLOMOUC
• 5. ročník mezinárodní festival flamenca a španělské kultury
www.flamencool.cz
26. 7. | KONCERT PACO DE LUCIA
• koncert španělského hudebního skladatele a kytaristy
v rámci festivalu flamenca
www.flamencool.cz
OLOMOUCKÉ KULTURNÍ LÉTO
• multižánrové přehlídky hudby, divadla a výstav
www.olomouc.eu
PROMENÁDNÍ KONCERTY
• cyklus promenádních koncertů v olomouckých parcích
www.olomouc.eu/promenada
SRPEN
15. 7.–11. 8. | OLOMOUCKÉ BAROKNÍ SLAVNOSTI
• nový letní festival barokní opery a dalších doprovodných
akcí, formou palácových slavností
www.ensembledamian.com
15.–18. 8. | FLORA OLOMOUC
• letní etapa mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu
www.flora-ol.cz
30.–31. 8. | OSLAVA MARŠÁLA RADECKÉHO
• oslavy spojené s přehlídkou dechových vojenských hudeb
www.radecky.eu
31. 8. | LETECKÝ DEN
• letecká show na neředínském letišti
www.olomouc.eu
PROMENÁDNÍ KONCERTY
• cyklus promenádních koncertů v olomouckých parcích
www.olomouc.eu/promenada
OLOMOUCKÉ KULTURNÍ LÉTO
• multižánrové přehlídky hudby, divadla a výstav
www.olomouc.eu
DIVADELNÍ PRÁZDNINY
• 4. ročník letního divadelního festivalu
www.olomouc.eu/divadelni-prazdniny
ZÁŘÍ
5.–19. 9. | MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL
• 45. ročník přehlídky varhanní hudby
www.mfo.cz
6.–8. 9. | DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
• národní zahájení DED, Den otevřených památek, výstavy, kulturní program
www.olomouc.eu/ded
10. 9. | HANÁCKÁ LAŤKA
• 8. ročník exhibice ve skoku vysokém na Horním náměstí
www.atletikaolomouc.cz
BACK TO SCHOOL
• festival k zahájení nového akademického roku
www.t-music.cz
PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
• 20. ročník duchovní hudby v olomouckých kostelech
www.podzimni-festival.cz
25.–29. 9. | VZÁŘÍ – FESTIVAL SVĚTLA
A VIDEOMAPPINGU
• 3. ročník mezinárodního soutěžního festivalu videomappingu a přehlídka světelného designu
www.vzari.cz
ŘÍJEN
7. 10. | PEVNŮSTKAFEST 2013
• festival amatérských rockových kapel
www.pevnostolomouc.cz
27.–29 10. | OLMÜTZ 1813
• připomenutí roku 1813, spojeným s obdobím napoleonských válek, kdy Olomoucká pevnost plnila funkci
významného opěrného bodu rakouské armády
www.pevnostolomouc.cz
Divadlo hudby
prodloužilo výstavu
předválečné módy
Až do 24. června prodloužilo pro velký zájem
Divadlo hudby výstavu Marie Zolotarevová-Koukalová a její módní salon v Olomouci,
kterou připravilo ve spolupráci s pražským
Uměleckoprůmyslovým museem.
Můžete se na ní setkat nejen se dvěma
krásnými modely šatů, ale i s unikátními
rodinnými památkami ze života a tvorby
Marie Zolotarevové, jejíž podnik byl před
válkou vyhlášený nejen v Olomouci. K výstavě vyšla i kniha, podle které má málokteré město v Čechách tak dobře zdokumentovanou módu, která se v místě nosila,
jako Olomouc.
„Také bychom chtěli poprosit paní, které
se v módním salonu Marie Zolotarevové
vyučily, aby se v divadle znovu zastavily. Chceme s nimi jejich vzpomínky na tu
dobu nějak elektronicky zaznamenat a nemáme na ně kontakt,“ vyzvala ředitelka
(jed)
Divadla hudby Libuše Šlezarová.
Ve sv. Michalovi zazní
korunovační mše
Smíšený pěvecký sbor Collegium Vocale
Olomouc pořádá v české premiéře koncert
Luigi Cherubini KRÖNUNGSMESSE IN G,
korunovační mše pro smíšený sbor, orchestr
a varhany. Dále bude na programu: G. P. da
Palestrina – Panis angelicus, J. Gallus – Tempore felici, F. Bianciardi – Dum medium silentium, A. Scarlatti – Exultate Deo.
Spoluúčinkují členové orchestrů MF a MD
varhany Reginald Kefer, dirigentka Růžena Saligerová. Koncert se koná v chrámu
sv. Michala 1. června v 19 hodin.
Vstupné je 100 korun, studenti a důchodci
60 korun. Zahájení prodeje vstupenek hodinu před koncertem. Bližší informace na
(red)
www.collegiumvocale.cz.
Výtěžek koncertu půjde
na opravu varhan
Římskokatolická farnost v Olomouci-Hodolanech pořádá VII. Benefiční koncert
duchovní hudby Svatomichalské gregoriánské scholy (Brno). Koncert s názvem
Aby varhany zněly se koná v neděli
26. května v 17 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Jiráskově ulici
v Olomouci-Hodolanech. Na rekonstrukci zdejších varhan bude použit výtěžek
(red)
z dobrovolného vstupného.
RADNIČNÍ LISTY / 21
SPORT
Mattoni 1/2Maraton Olomouc uzavřel na konci dubna
registraci do závodu, který se koná 22. června. Je však
stále ještě možnost přihlásit se prostřednictvím charitativních organizací nebo do České dráhy Rodinného
běhu.
Jarní sezonu RunCzech běžecké ligy uzavírá opět
Mattoni 1/2Maraton Olomouc. „Kapacita 3500 startovních čísel je již naplněna. Poslední volná čísla do
závodu nabízí charitativní organizace, se kterými
spolupracujeme, a to P-Centrum, Raná péče, Armáda
spásy, Trend vozíčkářů, Výbor dobré vůle a RC Heřmánek,“ říká Zoran Bartek z organizačního týmu.
Další možností, jak si užít atmosféru mezinárodních
závodů, je přihlásit se do České dráhy Rodinného
běhu, nesoutěžního závodu pro celou rodinu s nenáročnou tratí o délce tři kilometry. V tomto závodě není
cílem vyhrát, ale zúčastnit se, přesto na každého čeká
v cíli medaile. Tento závod je vhodný pro děti a jejich
rodiče i prarodiče.
Čtvrtý ročník Mattoni 1/2Maratonu Olomouc startuje
v sobotu 22. června v 19 hodin z Horního náměstí,
České dráhy Rodinný běh o dvě hodiny dříve. Nenechte si ujít největší závod na Moravě oceněný stříbrnou
známkou kvality od Mezinárodní asociace atletických
federací IAAF a přihlaste se do rodinného běhu na
www.runczech.com či do hlavního závodu prostřednictvím uvedených nadací.
(red)
Foto archiv
Taneční škola M plus sbírá opět medaile
OLOMOUCKÝ PŮLMARATON
JE NAPLNĚN!
Mezi úspěšné taneční školy v České republice patří tradičně olomoucká M plus. V letošní
sezoně dosáhla prozatím těchto vynikajících úspěchů: hiphop formace juniorů Hipec blue –
region 1. místo, Mistrovství Moravy 1. místo school produkce – Mistrovství Moravy 3. místo a MČR TSR 2013 2. místo mini kategorie – 2. místo na Mistrovství Moravy a 4. místo na
MČR TSR 2013 s formací Včelí show. M plus otevírá nové kurzy nejen pro mini a děti, ale
po dlouhé době i pro starší tanečníky v seniorské kategorii od 25 let. Nábor proběhne v sále
(red)
gymnázia Hejčín 23. května od 16.30 hodin. Další informace na www.m-plus.cz.
INZERCE
akce platí do 10. 6. 2013
Po
P
ovlečení
v ečení SA
vl
SATÉN
ATÉN
É
lu
uxxussní bavlněnýý satén, s kvalitním baare
revn
vným
vn
ým
m
po
ottiskkem, polštář 70x90 cm a přikrrýv
ývkka
14
40
0x200
0
0 cm, zipovýý uzávěr, různé
é vzo
zorry
ä,52.É1$%Ì'.$
839
83
39,--
649,-
25,*,1É/1Ì&+
,./$6,&.ë&+=É&/21
'(.25$ÿ1Ì&+
$327$+29ë&+/É7(.
Polš
Po
lšštá
ář KO
OMF
MFOR
OR
RT
náp
ná
ápllň
ň du
d té
t vláákn
no ve for
ormě
mě
ě
kuličče
ek,
k, na zip
p - mo
možžnos
ostt
kdykkol
oliv
iv upr
p av
avit mno
n žs
žsttví
nápllně, 70
70xx9
x90 cm, náápl
plň
ň 95
950 g
61
615,
615
15,5-
499,-
Ub
Ubru
brus
ru
us
s vod
dood
dood
do
dpu
pudi
divou
a ne
n šp
pin
nivvou úpr
prav
avou
ou
u,
120xx14
140
0 cm
119,-
ČESKÝ
VÝROBEK
95°
VYVÁŘ
VYVÁ
ÁŘŘECÍ
EC
699,-
ná ň du
náplň
duté nes
eslé
léh
lé
havé
ha
poly
po
p
lyes
ly
este
es
tero
te
ro
ové
vé vláákn
kno,
o
135x2
200 cm, náápl
20
plň 13
1300
0g
PRO
PR
RODLO
RO
D UŽ
DLO
U NÁ PŘI
UŽE
PŘIKRÝ
KRÝVKA
VKA
A
135x2
135
35 220 cm za 799,
9 - Kč
VESNA, Olomouc, OC Haná, Kafkova 465/39, tel.: 585 754
4 338, otevře
otevřeno Po - Ne 9 - 19 hod.
22 / RADNIČNÍ LISTY
SC 331068/1
v nab
a ídce
e také
x35
5 cm
cm,, 90
90xx120
2 cm,
17
79,-- 355x3
120x
12
0x16
0x
60 cm
c , 140x
0x18
0x
80 cm
a da
d lš
lšíc
ích
íc
h rozměryy a baarv
r y
vka
vk
a KO
KOM
MFOR
MF
O T
879
79,7
9,- Přikrývk
SPORT
První závodní měsíc mají za sebou členové olomouckého týmu Mapei Cyklo
Kaňkovský. Tým v letošním roce hodně
omladil, zatímco vavříny vloni sbírali
zkušení junioři, letos se daří nastupující
generaci v kategoriích žáků a kadetů.
V úvodních šesti podnicích silniční sezony, kde mladé cyklisty hostila Plzeň,
Brno, Zbraslav a Kyjov, se dařilo mladšímu žáku Pavlu Bittnerovi, který se dostal
čtyřikrát na stupně vítězů, v první desítce
dojížděl i zatím nejmladší aktivní cyklista
rodiny Kaňovských, mladší žák Adam.
Premiéru v nejmladším silničním pelotonu si odbyli i jejich kolegové Matěj Grygar a Štěpán Nešpor.
„V kategorii starších žáků Jirka Servus
dojíždí pravidelně v první patnáctce
startovního pole. Dvojčata Ema a Sára
Kaňkovské postoupily do věkově starší
kategorie a i zde jezdí na čele. Ema dojela stříbrná v Soběslavi, sedmá v Kyjově,
Sára dospurtovala na čtvrtém a šestém
místě v Kyjově a pátá byla ve Zbraslavi,“
uvedl manažer stáje Roman Brandýs.
Nejpočetnější zastoupení mají Olomoučtí
v kadetech. K pětici ostřílených kadetů
přibylo trio nováčků, kteří si ovšem nevedou vůbec špatně, a tak lídr kadetů
Michal Brázda za pomoci kolegů dokázal
zvítězit na kopcovitém okruhu u Zbraslavi, vybojoval vítězství v kriteriu v Kyjově a dojel čtvrtý v Soběslavi. V pelotonu s ním spolupracují Jakub Kleveta,
který se již pravidelně umísťuje do dvacátého místa stejně jako Jan Kaňkovský
i Roman Benc.
V juniorech se letos prosadil ostřílený
Luděk Lichnovský, kterému dosavadní
výsledky vynesly možnost startoval v reprezentačním dresu výběru ČR při květnovém Závodu juniorů, závodu I. kategorie UCI. Dá se ovšem očekávat, že se
prosadí Jiří Petruš i Rostislav Brokeš, kteří přestoupili do Olomouce z Vrbna pod
Pradědem, a loňský kadet Vojtěch Toman. Premiérové starty si odbyli i Adam
Loveček, Jan Muž a Tomáš Pudl.
Mimo sester Kaňkovských má olomoucký cykloteam ve svých řadách i další dív-
Foto archiv
Mladým cyklistům se na začátku sezony daří
ky, juniorka Tereza Pruknerová si připsala body do Českého poháru za 10. místo
v Kyjově a jedenáctá byla v Soběslavi.
Ještě lépe se zatím daří ženě Veronice
Bláhové, dvě druhá místa z Plzně, třetí ze
Soběslavi a čtvrté a osmé z Kyjova ji katapultovaly na průběžnou druhou pozici
elitních žen.
Kvalifikovala se rovněž do prestižního
mezinárodního etapového závodu žen
II. kategorie UCI Gracia v Orlové a ve
velmi nabité konkurenci 149 závodnic
z 26 týmů dojela po pěti etapách a 414 km
(deš)
na pěkném celkovém 53. místě.
INZERCE
NOVÉ ŽELEZÁŘSTVÍ
V OLOMOUCI
ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ:
SPOJOVACÍ MATERIÁLY, RUČNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ, DÍLENSKÉ VYBAVENÍ, KOTEVNÍ TECHNIKA, SVAŘOVACÍ MATERIÁL
DÁLE POSKYTUJEME:
HUTNÍ MATERIÁLY, DĚLENÍ MATERIÁLU, PÁLENÍ PLECHŮ, TRYSKÁNÍ
SC 330365/5
KUPÓN
100 KČ
S tímto
kupónem
SLEVA
při nákupu
nad 500 Kč
Platnost do 7. 6. 2013
KONTAKTY:
Wittgensteinova 10
Olomouc 772 00
tel.: 585 750 786
mobil: 777 861 224
e-mail: [email protected]
www.feprodukt.cz
Otevírací doba:
Po-Pá: 7.00 – 15.30 hod.
ání
• snadné parkov
ra
nt
ce
ko
• blíz
RADNIČNÍ LISTY / 23
SC 330975/1
52'(-,
96783(1.<-,â93
VOLNÝ ČAS
Dny mužského zdraví
na Horním náměstí
Ve stanu přímo na hlavním olomouckém náměstí otevřou urologové z Fakultní nemocnice Olomouc na začátku
června poradnu pro muže. Ve dnech
5. a 6. června 2013 proběhne na Horním náměstí první ročník akce Dny
mužského zdraví. „Urologické potíže
jsou pro řadu mužů choulostivou záležitostí. Touto akcí chceme dát impuls
a příležitost i těm, kteří třeba už delší
dobu váhají navštívit lékaře,“ vysvětlil
přednosta Urologické kliniky Fakultní
nemocnice Olomouc Vladimír Študent.
Oba dny bude stan otevřený pro veřejnost od 16 do 19 hodin, odborníci v něm
mužům poradí s jakýmikoliv urologickými problémy.
Olomouckému kraji patří podle odborníků nelichotivé první místo v počtu
případů onemocnění rakovinou prostaty. „Za posledních dvacet let vzrostl
výskyt tohoto zhoubného nádoru v kraji
na trojnásobek. Řadu let se právě v našem regionu intenzivně věnujeme osvětě, takže se nám daří v mnoha případech diagnostikovat onemocnění včas
a úspěšně je i léčit. Fakultní nemocnice
Olomouc patří mezi špičková pracoviště
v ČR, používáme nejmodernější metody
včetně robotických operací,“ doplnil do(red)
cent Študent.
PRO MĚSÍC ČERVEN JE STANOVEN ČASOVÝ
ROZVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ HŘIŠŤ VEŘEJNOSTI:
SC 310977/1
Škola
pracovní dny soboty, neděle a svátky
ZŠ Demlova
15.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Helsinská
15.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Heyrovského 15.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Holečkova
16.15–20.00
9.00–20.00
ZŠ Holice
15.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Mozartova
16.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Rooseveltova 15.00–19.00 9.00–19.00 / zahrada
ZŠ Rožňavská
zavřeno
areál v rekonstrukci
ZŠ Tererovo nám. 15.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Zeyerova
15.00–20.00
9.00–20.00
Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné
u správce zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou míče na
basketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky na
stolní tenis či volejbalové sítě.
Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem rodičů,
a to při mateřské škole v ulici Ignáta Herrmanna na Lazcích.
MŠ Herrmannova 15.00–19.00 10.00–19.00
„Mezi námi“ tentokrát nově –
s růžemi i gulášem
Od 6. do 8. června bude olomoucké
Výstaviště Flora patřit hned dvěma
akcím. Tradiční červnovou výstavu Mezi námi, už druhým rokem
s rozšířeným zaměřením na zdravý
životní styl, sport, pohyb i relax pro
všechny – zdravé, handicapované,
mládež i aktivní seniory, doplní novinka – Vyznání růžím, přehlídka
růží a všeho, co s růžemi souvisí.
Výstava Mezi námi, letos spojená s veletrhem poskytovatelů sociálních služeb
a dalšími aktivitami, na nichž výstaviště
spolupracuje s městem Olomoucí a Olomouckým krajem, se bude konat v pavilonech G, H a na volných plochách
Smetanových sadů. Účast přislíbily humanitární a neziskové organizace, občanská sdružení, chráněné dílny, ústavy
sociální péče. „Na výstavišti se představí
projekt Euroklíč, odstartuje Albert Triatlon Tour, závod pro děti z dětských domovů a také 2. ročník akce Senioři bez
hranic. Nejmladší návštěvníci se mohou
těšit na Den dětí na kolečkových bruslích
či na turnaj v Discgolfu. Do programu se
prolnou i akce spojené s letošními Svátky
města Olomouce – loutková a divadelní představení, žonglérská a šermířská
vystoupení s hrami a soutěžemi pro děti
nebo vojenské ležení s výstavou historických zbraní,“ vyjmenovala mluvčí Výstaviště Flora Zuzana Studená.
V rámci doprovodného programového projektu Handicapiáda dostanou na
výstavišti prostor nejrůznější aktivity
zdravotně postižených. „Program nabídne výstavu výtvarných prací handicapovaných, ukázky pohybových aktivit,
workshopy zaměřené na muzikoterapii,
tvůrčí dílny, ukázky čínské kaligrafie,
hudební, taneční a divadelní představení,“ doplnila mluvčí. Chybět nebudou
24 / RADNIČNÍ LISTY
ani zdravotní poradny, sportování, pohyb, nordic walking, relaxace, alternativní medicína a zábavné doplňkové aktivity pro děti, jízdy na koních, skákací hrad
a další atrakce. Mnoho užitečného bude
k vidění i zakoupení na stáncích prodejců zdravé výživy, bylin a čajů, doplňků
stravy apod. Z programu se můžeme
těšit na hudební vystoupení pěveckého
sboru seniorů Zpěvanky nebo seniorek
Holky z Chválkovic, Kyklopácké muzicírování klientů o.s. Kyklop, představení
hudebního kroužku JITRO, taneční vystoupení dětí (např. maďarský čardáš),
ukázky z programů pro nejmenší Sdružení D apod. Budou pozváni zajímaví
hosté, např. nevidomý muzikant Mário
Bihári aj.
Letošní program nabídne zábavnou –
a hlavně chutnou „open air“ novinku:
guláš fest, tedy soutěž ve vaření kotlíkového guláše pod širým nebem. Soutěž,
která je otevřená pro všechny gulášové
mistry, amatéry i profesionály, je kvalifikací na IX. ročník Mistrovství ČR ve vaření kotlíkového guláše.
Vstup na obě výstavy je ZDARMA, brány
výstaviště budou otevřeny denně od 10
do 18 hodin, poslední den do 17 hodin.
Podrobnější program je k dispozici napří(red)
klad na www.olomouc.eu.
VYZNÁNÍ RŮŽÍM
Současně probíhající akci Vyznání růžím, přehlídce
více než tisíce různých druhů a odrůd růží domácích,
polských, slovenských a nizozemských pěstitelů, bude
patřit pavilon E a přilehlé volné plochy s nabídkou
zahradnických trhů. Paletu květinové nabídky doplní
kvetoucí trvalky, skalničky, pouštní růže, bylinky, vázy,
květinové nádoby. Nebude chybět poradna pro pěstování růží a hned v první den výstavy se návštěvníkům
přímo „v akci“ předvede juniorský Mistr florista ČR 2012
Ondřej Čermák. Návštěvníci se mohou těšit na Růžovou
čajovnu, vinotéku s degustací vín Rosé, bulharskou „růžovou“ kosmetiku, růžové oleje, parfémy atd.
VOLNÝ ČAS
SVÁTKY MĚSTA OLOMOUCE 2013
PÁTEK 7. ČERVNA – SOBOTA 8. ČERVNA 2013
HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC | SMETANOVY SADY
Program pátek:
po celý den Gastro.ol
13.00
kreslení na chodník
15.00–15.30 vyhlášení výsledků prvního soutěžního dne
festivalu Svátky písní 2013
15.30–15.45 vystoupení pěveckého sboru (účastníci festivalu Svátky písní 2013)
15.45–16.00 vyhlášení soutěže v kreslení na chodník
16.00–16.45 vystoupení pěveckého sboru (účastníci festivalu Svátky písní 2013)
16.45–17.00 zahájení řazení průvodu
16.50–17.00 rozhovor moderátora s primátorem města
a arcibiskupem
17.00
historický průvod ke cti svaté Pavlíny, patronky města
Účast Divadla Kvelb v průvodu. „Tříkolka
s komedianty“ v úpravě nového cirkusu +
středověká muzika „Saltarello“ (reprodukovaná – aparatura na tříkolce). Účast šermířské skupiny Adorea v průvodu + bubeníci.
18.00
uložení ostatků svaté Pavlíny v chrámu
sv. Mořice
19.00
koncert J. A. R.
(zvuková zkouška 17.30–19.00)
Smetanovy Sady | sobota:
Klidová zóna pro rodiny s dětmi | loutková, divadelní a šermířská představení s hrami a soutěžemi pro děti, workshopy, nový cirkus, výtvarné dílny, vojenské ležení s výstavou
historických zbraní, doplněno o prodejní stánky s dílničkami, cukrovou vatou, nápoji, skákací hrad a další atrakce.
10.00
zahájení Divadlo bez kliky – pohádkové
vstupy Akčňák nebo Horor?
11.00
šermířská skupina Adorea – představení
„Hrdinové“ (40 minut)
12.00
Cirkus LeVitare
13.00
Divadlo Kvelb – představení „Nautrilus
ZŮM“ jednotlivé zastávky – různé scény
(50–60 minut)
14.00
šermířská skupina Adorea – pásmo netradičních soubojů (30 minut)
15.00
Divadlo bez kliky
16.00
Divadlo Kvelb – představení „Kára Komediantů“ – vstupy v délce 20 minut
17.00
Cirkus LeVitare
18.00
Exulis – představení„Comedia de capa y espada“ (komedie kordu a pláště) – 35 minut
Horní náměstí | sobota:
– jarmark, stánkový prodej
– olomoucké kapely napříč žánry
9.00
Bujabéza (folk)
10.00
Marshall Malinovsky (klasik rock)
11.00
Fly Tomorrow (blues rock)
12.00
Blues Power
13.00
Mixed Emottion (rock‘n‘roll)
14.00
The Again (moravian southern rock)
15.00–15.30 vyhlášení výsledků druhého soutěžního
dne festivalu Svátky písní 2013
15.30–16.00 vystoupení pěveckého sboru (účastníci festivalu Svátky písní 2013)
16.00
Hope Astronaut (acoustic soul)
17.00
Flash The Readies (alternative)
18.00
Bunny club (pop-electronica)
19.00
ZUŠ Žerotín (nový projekt olomouckého Big
bandu ZUŠ Žerotín)
20.00
Homebwoyrasta (reggae-rock)
Doprovodný program:
Koncept letošních SVM by měl být v duchu hesla „Olomoučané sobě“. Nosnou myšlenkou je zapojit do Svátků města
Olomouce co nejvíce kulturních organizací, spolků a sdružení, které by již týden před vyvrcholením akce pořádaly
koncerty, výstavy, divadelní představení či další akce pro
občany města (zdarma).
Partneři
Olomoucké kluby (Jazz Tibet Club, S cube, Bounty Rock Cafe,
Cafe bar MeziSvěty)
Olomoucká divadla (Moravské divadlo Olomouc, Tramtarie, Divadlo Konvikt, Divadlo Hudby)
Olomoucké galerie (Caesar, Galerie G, Mona Lisa ...)
GRAND PRIX SEMAFOR
a KOSTKA KOLOBKA Cup
Grand Prix Semafor a Kostka Kolobka
Cup jsou dvě nové soutěže dvoučlenných rodinných týmů, které se letos konají v olomouckém Centru Semafor. Tým
tvoří dospělý, starší 18 let, a dítě 7–15
let. Cílem soutěží je podpořit dopravní
výchovu dětí a mládeže v souladu s heslem „nejlepším instruktorem dopravní
výchovy je rodič“. Obě soutěže probíhají
současně v Centru Semafor ve stanovený
den v době od 15 do 18 hodin, a to vždy
v pátek – 31. 5., 19. 7., 30. 8. a 27. 9. Zájemci se mohou zúčastnit obou soutěží
nebo jenom jedné z nich.
GRAND PRIX SEMAFOR
Tým absolvuje společně celkem 4 disciplíny:
1. minitest řešení dopravních situací
2. jízdu na kole podle předpisů po dopravním hřišti
3. jízdu zručnosti na kole
4. praktický minitest z poskytování první pomoci
Výsledky rodinného týmu budou ve
všech čtyřech disciplínách hodnoceny
bodově.
KOSTKA KOLOBKA Cup
Tým absolvuje na koloběžkách z inventáře Centra Semafor (zapůjčení zdarma)
společnou jízdu na čas na okruhu v areálu centra.
V obou soutěžích bude vyhlášen nejlepší tým dne a na závěr soutěže (27. 9.)
i nejlepší tým celého roku. Soutěže se lze
účastnit opakovaně (až 5x) a výsledky si
tak zlepšovat.
Více informací na www.olomouc.eu/
semafor nebo koordinátor Jan Řihošek
(red)
731 122 280.
INZERCE
Nové rodinné domy 5+kk s garáží v Olomouci za cenu bytu?
Klidná lokalita, MHD 100m od domu,
nízké energetické náklady.
www.domkynovysvet.cz
RADNIČNÍ LISTY / 25
Příjemné bydlení...
SC 321375/10
Pro více informací nebo sjednání prohlídky
volejte na 605 200 882.
VOLNÝ ČAS
Taneční rytmy v Hlubočkách
Noc kostelů otevře i nepřístupné krypty
Milovníci sportovního tance si přijdou na
své v sobotu 15. června, kdy se koná v kulturním domě Na Letním v Mariánském
Údolí taneční klání O pohár starosty obce
Hlubočky. Soutěžit se začne už ráno, a to jak
ve standardních tak v latinskoamerických
tancích. Prostor ukázat své taneční umění
dostanou nejen dospělí, ale k vidění budou
i juniorské a dětské kategorie. Soutěž pořádá
Klub sportovního tance QUICK Olomouc ve
spolupráci s Taneční školou Coufalovi. Více
(red)
informací na www.kstquick.cz.
Již počtvrté se v noci otvírají kostely, aby
nabídly návštěvníkům vstupy do běžně nepřístupných prostor, do krypt a sakristií, na
věže a ke zvonům, a také komentované prohlídky, koncerty, divadla, výstavy, hry pro
děti a také pohled do života jednotlivých
církví. Letos máte možnost v pátek 24. května od 18 do 24 hodin navštívit v Olomouci
20 kostelů, kaplí a modliteben. Letošní Noc
kostelů kromě jiného nabídne seznámení
Přijďte na jezdecké závody
Příznivci koní a jezdeckého sportu jsou
srdečně zváni do nového areálu na Lazcích, kde proběhnou v termínech 25.–26. 5.
a 13.–16. 6. dvoje skokové závody. Na květnových závodech bude areál slavnostně
otevřen a koně zde budou skákat na středně
těžké úrovni. Červnové závody budou již
na nejtěžší úrovni, která se v naší republice
jezdí (150 cm). Kromě napínavé podívané se
můžete těšit také na atrakce pro děti, bohaté
občerstvení i doprovodný program. (red)
s osobnostmi sv. Cyrila a Metoděje a s jejich
významem pro náš národ a naši kulturu.
Noc kostelů slavnostně zahájí v 18 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně
biskup Josef Hrdlička.
Již od 16 hodin začne u katedrály sv. Václava program pro děti. Celý večer a část noci
pak budou probíhat desítky nejrůznějších
programů pro malé i velké. Podrobné in(red)
formace na www.nockostelu.cz.
ZAPOJENÉ KOSTELY
Kostel sv. Kateřiny, Kateřinská ulice
Modlitebna Bratrské jednoty baptistů, Blažejské nám. 9
Kostel sv. Michala, Žerotínovo náměstí
Kaple sv. Jana Sarkandra, ulice Na Hradě
Kaple Nejsvětější Trojice, ve sloupu Nejsvětější Trojice
na Horním náměstí
Kostel sv. Mořice, ulice 8. května
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie –
dominikánský, Slovenská ulice
Husův sbor, Ulice U Husova sboru
Kostel P. Marie Sněžné, Denisova ul.
Modlitebna Církve bratrské, Mariánská ulice
Kaple Božího milosrdenství, Arcidiecézní charita
Křížkovského ul.
Katedrála sv. Václava, Dómské náměstí
Kaple sv. Anny, Dómské náměstí
Kostel Českobratrské církve evangelické,
Husova/Blahoslavova ulice
Pravoslavný chrám Sv. Gorazda, Gorazdovo náměstí
Kostel P. Marie Pomocné – Nová Ulice, ulice I. P. Pavlova
Kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc – Hejčín,
Cyrilometodějské náměstí. 18:00 – slavnostní zahájení
Noci kostelů 2013 v Olomouci
Bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku,
Sadové náměstí
Biskupská kaple P. Marie v arcibiskupském paláci,
Biskupské náměstí
Modlitebna Apoštolské církve, U Podjezdu 50/12
INZERCE
1. 6. - 2. 6.
1. ročn
Pëi pëíležitosti
otevëení letního areálu
aquaparku jsme pro Vás
pëipravili zábavný víkend
veŸdnech 1. 6. – 2. 6.
SC 311619/24
hanáck ík
mistrového
ství
NaŸco se
mìžete
téšit:
EXPOZICE ČASU
Šternberk
Neděle 2. 6.:
Sobota 1.
1 6.:
Hurá,
á, hu
hurá, den dětí volá!
Přijďte si s námi užít tento krásný den,
plný zábavy ve vodě i na suchu.
otevřeno: út–ne 10.00–17.00 | kontakt: ČSA 19, tel.: 587 571 278, www.expozicecasu.cz
26 / RADNIČNÍ LISTY
SC 330436/20
Co uvidíte: rozsáhlou sbírku vzácných hodin, 3D model sluneční soustavy, teorie největších myslitelů
Co uslyšíte: hlasy 288 zvonů, záznam zvonkohry z Lorety, umrlcův zvon
Co si vyzkoušíte: cestu vesmírem, focení Hubbleovým teleskopem, animační programy, workshopy
Pro malé i velké návštěvníky je
připraveno po celý den:
• Malování na obličej
• Aquazorbing
• Tetování na tělo Airbrush
• Skákací skluzavka do vody
• A mnoho soutěží ve vodě i na suchu
Každé dítě do 15 let navíc obdrží
kopeček zmrzliny zdarma.
1. Ročník hanáckého mistrovství
v jízdě na Tobogánu
Chtěli byste zažít něco nového, jste soutěživí,
milujete tobogány a k tomu se rádi bavíte
u vody?
Tak neváhejte a přihlaste se na mistrovství
Hané v jízdě na otevřeném tobogánu o délce
115 metrů!
Do celodenního programu je zařazen také
aquazorbing, facepainting nebo airbrush
tetování a mnoho dalšího.
Přijděte si k nám užít svůj den!
Více na www.aqua-olomouc.cz
www.aqua-olomouc.cz
VOLNÝ ČAS
Svátky písní Olomouc 2013
Už po jednačtyřicáté se do Olomouce
sjedou tisíce zahraničních hostů z celého
světa, aby předvedli své pěvecké umění
na festivalu Svátky písní. Nenechte si ujít
jedinečný zážitek a přijďte si poslechout
nejlepší světové sbory. Program festivalu
najdete níže, bližší informace jsou k dispozici na www.festamusicale.com.
Pátek 7. 6. 2013
9.30–14.30 Reduta – Mezinárodní soutěž dětských sborů
V rámci 3. týdne čtení dětem, který probíhá první červnový
týden po celé republice, připravilo oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky výstavku citátů a zajímavých
myšlenek známých osobností vědy, kultury a společenského
života. Oddělení dále zve své dětské čtenáře, aby se od 3. do
8. června 2013 od 12 do 18 hodin zastavili v knihovně a připsali své tři věty do společného příběhu o knihovně. Bude se
jednat o text dobrodružný, a pokud se dílo podaří, budou si
jej moci všichni přečíst na webu a Facebooku knihovny.
Sobota 8. 6. 2013
10.00–15.00 Reduta – Mezinárodní soutěž mládežnických a dospělých sborů v kategoriích
Mundi Cantant a Mundi
Cantant Superior
10.00–12.30 Palác Bohemia – Mezinárodní soutěž mládežnických
a dospělých sborů v kategoriích Mundi Cantant a Mundi Cantant Superior
13.00–15.00 Chrám sv. Mořice – Mezinárodní soutěž mládežnických a dospělých sborů
v kategorii církevní a duchovní hudby
15.00–16.00 Horní náměstí – Koncert
sborů
18.00
Reduta – Soutěž o absolutního vítěze festivalu
OSLAVA LETNÍHO SLUNOVRATU
Pobočka Jungmannova ve spolupráci s Regionální unií seniorů Olomouc láká zájemce 6. června v 17 hodin na besedu
s názvem Magie letního slunovratu, tajuplná svatojánská
noc a léčivé byliny sv. Jana, kterou připravil Ing. Jiří Trefný.
Besedu uvede a do programu bude zasahovat populární
Jiřinka Stoklasová, externí redaktorka Českého rozhlasu Olomouc. Po besedě tak budou posluchači teoreticky připraveni
na slavení těchto přírodních událostí v roce 2013.
SETKÁNÍ S PSYCHOTERAPEUTKOU
6. června v 17 hodin v ústřední budově na náměstí Republiky přivítáme ženu, která má za sebou pohádkový vztah
s krásným muslimem nepohádkově zakončený bojem
o děti, které si manžel nechal v Íránu. Aisha Chakoshpour,
která bude vyprávět o tom, jak se jí podařilo dostat děti
zpátky do Čech a jaké cesty ji vedly k současnému povolání,
pohladí svým slovem a bude inspirovat všechny, kteří jsou
bezradní v této nelehké době.
BESEDA S OTAKAREM VYSTRČILEM
Neděle 9. 6. 2013
Dvorní vystavovatel Knihovny města Olomouce malíř Otakar Vystrčil pokračuje na pobočce knihovny v Jungmannově
ulici ve čtvrtek 20. června 2013 v 15 hodin v sérii povídání
o lidech a místech, které ovlivnily jeho tvorbu.
Účinkování sborů na bohoslužbách
JAZZOVÁ POEZIE
Foto archiv
11.00–13.00 Reduta – Soutěž českých dětských a mládežnických sborů
14.00
Horní náměstí – Slavnostní
zahájení festivalu
14.30–16.00 Horní náměstí – Koncertní
maraton
19.00
Reduta – Festivalový koncert
zahraničních sborů
PŘIDEJ SE – DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH
O KNIHOVNĚ
15.00–16.00 Horní náměstí – Koncert
sborů
16.00–17.00 Reduta – workshop
19.00
Reduta – Festivalový koncert
zahraničních sborů
Foto archiv
Čtvrtek 6. 6. 2013
NOVINKY Z KNIHOVNY
MĚSTA OLOMOUCE
Jako happeningovou derniéru výstavy Ondřeje Strnadela –
Sklo – lze pojmout setkání jazzu a poezie Jazzová poezie,
které proběhne ve čtvrtek 20. června 2013 od 17 hodin na
terase kubistické vily na Brněnské ulici. Poezii, která má
výraznou vazbu na hudbu (Josef Kainar, Václav Hrabě, Karel
Plíhal, pro děti Skoumal a Vodňanský), mohou číst i samotní
návštěvníci. O hudební doprovod se postará JAZZBERG s Jindřichem Andršem a Kryštofem Tomečkem, poetické slovo
přidá Štěpánka Prucková.
INZERCE
Nový byt bez hypotéky v Olomouci? Ano, jde to!
Vůbec poprvé mohou Olomoučtí pořídit nový byt bez hypotečního závazku, prokazování příjmů a v každém věku. S řešením,
které zažívá doslova boom i v jiných částech republiky, přišlo
výstavbové družstvo Coop Development a společnost VCES
Property Development. Bytový dům Pražská Brána na severním okraji Olomouce nabízí řešení lidem, kteří nedosáhnou
na hypotéku. „Družstevní výstavba není zapomenutý pojem,
ale je to řešení pro ty, kteří se hypotékou nemohou nebo
nechtějí zavazovat. Družstevník skládá členský vklad ve výši
30 % a zbytek pak splácí formou splátek v nájemném,“ říká
Anna Ježková, předsedkyně družstva Coop Development. Nový
dům bude dobře dopravně dostupný a chybět nebude ani občanská vybavenost v okolí. Byty dokončí družstvo na jaře roku 2015. Více informací o projektu najdete
na www.prazskaolomouc.cz nebo využijte zelené linky 800 999 500.
(PR)
RADNIČNÍ LISTY / 27
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Divadlem za hranice možností
Dětem s poruchami
chování pomáhá Rodinné
centrum U Mloka
Odborné poradenství pro rodiče, individuální konzultace a rodičovské skupiny. Tyto
a další služby poskytuje zdarma Rodinné
centrum U Mloka, které se zaměřuje na
pomoc rodičům, kteří řeší problémy s poruchami chování svých dětí.
Dětem nabízí také konzultace, pravidelné
skupinové aktivity (tzv. klub) nebo účast
na víkendových akcích s jinými dětmi
a také dobrovolnický program Pět P, díky
kterému mohou získat nového kamaráda
– studenta vysoké školy, který s ním bude
smysluplně trávit volný čas. V případě
potřeby Rodinné centrum U Mloka pomáhá rodinám jednat s dalšími institucemi,
nebo jim alespoň pomůže zorientovat se
také v tom, jaké kroky podniknout a které
instituce (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, středisko sociální prevence, speciální pedagog,
dětský psycholog či psychiatr a podobně) s dítětem navštívit. „Pokud je rodina
ochotná na zlepšení situace pracovat, s pomocí odborníků lze postupně rozklíčovat
i zpočátku velmi složitý případ,“ říká sociální pracovník centra Jiří Klimeš.
Více informací o službách Rodinného centra
U Mloka lze nalézt na webových stránkách
www.p-centrum.cz. Pracovníky je možné
kontaktovat na čísle 585 221 983, emailem
na adrese rcum[email protected] nebo
osobně v Lafayettově 9. Rodinné centrum
U Mloka podporují: statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, MPSV ČR a projekt
(jed)
NROS – Pomozte dětem.
28 / RADNIČNÍ LISTY
Foto archiv SPOLU Olomouc
Představení pro veřejnost bude vyvrcholením týdenních workshopů, které občanské
sdružení SPOLU Olomouc pořádá v rámci
projektu Divadlem za hranice možností.
Vystoupí účastníci kurzu Divadlem SPOLUpracujeme a skupina herců s mentálním postižením divadla 3f studio Angela
Sey z německého Würzburgu. „Cílem
projektu je dát lidem s mentálním postižením možnost aktivně a smysluplně při-
stupovat k životu, pracovat na svém individuálním rozvoji prostřednictvím umění
a kreativní činnosti a tím minimalizovat
důsledky vyplývající z trvalého zdravotního postižení,“ uvedla ředitelka SPOLU
Olomouc Zdeňka Pospíšilová. Autoři projektu, který finančně podpořil Olomoucký
kraj a město Olomouc, zároveň očekávají,
že veřejnou prezentací dovedností lidí
s mentálním postižením přispějí k posílení
vzájemného respektování odlišností mezi
lidmi s postižením a bez.
Veřejné vystoupení doplní hra Wo(men)‘s
world aneb Mají se rádi? v podání herců
z Divadla MY z olomouckého Klíče a loutkové představení Prodaná nevěsta v režii
ZŠ sv. Voršily. Jako host se představí ka-
Divadelní FLORA 2012 – vystoupení účastníků kurzu Dramaťák
SPOLU Olomouc.
pela Indeed voices z Gymnázia Šternberk.
Tentokrát v roli moderátora bude diváky
večerem provázet herec Moravského diva(red)
dla v Olomouci Petr Kubes.
Sociální firma Ergones nabízí
keramiku a dárkové předměty
Foto Robert Mročka
Společné divadelní představení
českých a německých herců s mentálním postižením se uskuteční
30. května v 17 hodin v koncertním
sále ZUŠ Žerotín v Olomouci.
Sociální firma Ergones, která je doplňkovou činností TyfloCentra Olomouc, zřídila
na začátku roku keramickou a tiskařskou
dílnu. Nákup zařízení finančně podpořily
Nadace Dalkia a Úřad práce v Olomouci.
„V keramické dílně šlo konkrétně o velkou
vypalovací pec, keramický lis a potřebný
materiál. O ostatní vybavení se postaral pan
Miloslav Fiala spolu s Oblastní pobočkou
SONS – věnovali nám hrnčířský kruh, keramickou hlínu, glazury, veškeré pracovní
pomůcky a také pracovní stoly a police. Do
tiskařské dílny byla zakoupena speciální
tiskárna, sublimační lisy na potisk hrnků,
triček a dalších materiálů,“ popsal Jan Příborský, vedoucí firmy, která zaměstnává
zdravotně postižené.
Od ledna tohoto roku tak firma nabízí výrobu keramických a propagačních předmětů
– figurek, hrníčků, váz, misek, aromalamp,
ale také dekorativních knoflíků i náušnic.
Fotopotisk, který zašle zákazník, aplikují na hrníčky, trička, tašky a také ručníky
nebo podložky na myš či na polštáře a další
předměty. Ukázky produktů si můžete prohlédnout na pracovišti firmy v Heyrovského ulici 35 v Olomouci. „Naši pracovníci
už uspokojili celou řadu individuálních
i firemních zakázek. Věřím, že i noví zákazníci ocení snahu pracovníků se zdravotním
handicapem a třeba si i koupí něco hezkého
pro své potěšení nebo udělají radost někomu blízkému,“ dodal Příborský.
Ukázky výrobků si můžete prohlédnout
rovněž na regionálních pracovištích v Šumperku, Prostějově a v Přerově, v klubovně TyfloCentra Olomouc a na stránkách
(red)
www.ergones.cz.
VZPOMÍNKY NESTÁRNOU,
NAHRÁVKY ANO!
Vzpomínky nezestárnou, vaše audio, video nahrávky na
VHS, gramodeskách či audiokazetách ano! Sociální firma
Ergones přichází s nabídkou dalšího nového produktu – digitalizací médií. K tomuto účelu zřídila detašované pracoviště v Prostějově a přijala tři nové pracovníky se zrakovým
postižením. Všichni tři jsou klienty projektu financovaného
Evropským sociálním fondem s názvem Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na
trhu práce v Olomouckém kraji. Pracoviště je připraveno
poskytnout digitalizační služby široké veřejnosti i různým
organizacím a firmám. „Zabýváme se převodem nahrávek
z VHS a MC kazet, taktéž gramodesek na nová modernější
a kvalitnější média – CD, DVD, flash disky a podobně,“ řekl
jeden z pracovníků střediska Radek Halák.
V případě zájmu kontaktujte: SF Ergones, Kostelecká 17
(kancelář č. 105), 79601 Prostějov, tel: 583 034 508, e-mail:
[email protected]. Podrobnosti na www.ergones.cz.
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Dětské centrum Topolany zve na návštěvu
Pro rodiče postižených dětí jsou služby
Dětského centra Topolany skutečně k nezaplacení. „Nemusejí volit mezi ústavním pobytem a výhradně domácí péčí. Zajišťujeme
denní odbornou péči o klienty od půl osmé
do půl čtvrté, takže rodiče mohou chodit
do zaměstnání a přitom s klienty i trávit čas
v domácím prostředí,“ popsal fungování
centra jeho ředitel Jaroslav Martínek.
DC 90 o. s. Topolany je nestátní nezisková
organizace zajišťující komplex vzdělávacích, zdravotních a sociálních služeb. Vedle
denního stacionáře se v areálu nachází také
základní a střední škola a chráněné dílny.
„Jsme schopni se postarat o klienty od sedmi let prakticky až po odchod do starobní-
Foto archiv
Neocenitelnou pomoc rodičům postižených dětí poskytuje už třiadvacet
let DC 90 o. s. Příští rok si navíc připomene dvacet let od stěhování do
areálu bývalého statku v Topolanech.
Přijďte se i vy podívat, jak nejstarší
nestátní zařízení pro mentálně i fyzicky postižené v kraji funguje a podpořte jeho činnost například koupí
výrobků z chráněných dílen.
ho důchodu. Naučí se tady do značné míry
fungovat samostatně a plnit běžné denní
záležitosti, od oblékání až po vaření. Žáci
se také mohou vyučit zahradnickému řemeslu,“ dodal ředitel. Ročně služby centra
využije kolem 120 osob s handicapem.
Nepostradatelnou součástí služeb je poskytování klasické rehabilitace. „Tu zde
provádějí zkušené fyzioterapeutky dle
indikací vedoucího rehabilitačního lékaře, zpravidla jedenkrát denně formou individuálního nebo skupinového cvičení.
Cvičení je zaměřeno především na odstraňování vadných pohybových stereotypů,
poruch svalového napětí, na vytváření
správných pohybových vzorců. Novin-
Heřmánek provede ženy
od kočárku k podnikání
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Neformální setkání sponzorů, přátel a veřejnosti se koná
ve čtvrtek 20. června od 10 hodin v areálu Dětského
centra 1990, Nedbalova 36/27, Olomouc-Topolany. Autobusem se sem dostanete linkou číslo 26.
Na návštěvníky čekají prohlídky areálu, prodej výrobků,
vystoupení, soutěže, zábava, tvorba keramiky a další.
Občerstvení je zajištěno. Více informací na www.dc90.cz.
Náruč dobré vůle, o. s. vás zve na setkání
MIMINKO PATŘÍ DO RODINY
aneb RODINA V POHYBU
Setkání na téma rané pěstounská péče povedou pěstouni na přechodnou dobu
manželé Hláskovi z Prahy.
úterý 4. 6. 2013 v 17 hod. ve Studiu Čtyřlístek
(U Kovárny 2, 779 00 Olomouc- Neředín)
Foto archiv
Rodinné centrum Heřmánek provozované občanským sdružením Heřmánci se stalo partnerem
projektu zaměřeného na
podporu zahájení a rozvoje podnikání.
Jeho hlavním cílem je
umožnit ženám v Olomouckém kraji založit si
vlastní podnikání, které
bude udržitelné a v souladu s jejich osobním zaměřením a životními rolemi. „Projekt je určen ženám vracejícím se po rodičovské dovolené na trh práce nebo
pečujícím o děti do 15 let a ženám v předdůchodovém věku. Svým
zapojením získají všechny účastnice projektu možnost inspirovat
se a sdílet své nápady s ostatními podnikatelkami z Olomouckého
kraje, pracovat na svém osobnostním rozvoji pod vedením kouče,
odborně se připravit v prezenčních a e-learningových kurzech, konzultovat svůj vlastní podnikatelský záměr se specialistkou na podporu podnikání a v neposlední řadě se dozví, jak své podnikatelské
aktivity sladit s chodem domácnosti,“ popsala za Rodinné centrum
Heřmánek Petra Tenglerová. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat pracovnice centra prostřednictvím emailu rc-hermanek@
(red)
seznam.cz nebo na telefonním čísle 604 339 220.
kou našeho zdravotnického zařízení je
rehabilitace metodou Bobath koncept,“
vyjmenoval Martínek.
Provoz centra vznikal od roku 1992 postupnými úpravami původního statku
do dnešní podoby. Je tak značně omezován danou dispozicí i tenkrát dostupnými materiály a technologiemi. „Proto
je nutné tyto prostory opravit do odpovídajících parametrů technických, hygienických, provozních i ekonomických.
Špatné jsou i tepelně technické parametry
objektu, které přinášejí ekonomické ztráty. Už se nám podařilo zrekonstruovat
topný systém v celém areálu a zateplit
část objektu za finanční pomoci MPSV,
Olomouckého kraje a města Olomouce,“
shrnul ředitel centra.
Co je to raná pěstounská péče? Jak se liší pěstounská péče na přechodnou dobu od
pěstounské péče? Jaké základní předpoklady by měl mít pěstoun na přechodnou dobu?
vstup zdarma | www.narucdobrevule.cz | www.rpp.cz
RADNIČNÍ LISTY / 29
ZÁBAVA / LISTÁRNA
PŘI TAŽENÍ DO POLSKA SE ZASTAAUTOR:
VIL NA NÁVŠTĚVĚ V OLOMOUCI
-KAWIVÁCLAV III., POSLEDNÍ ČESKÝ
KRÁL Z RODU PŘEMYSLOVCŮ. PO
JEHO ZAVRAŽDĚNÍ NASTOUPILI
DRUH PILY
… (1. TAJENKA) A S NIMI PŘIŠEL
DALŠÍ VÝZNAMNÝ … (2. TAJENKA).
1. ČÁST
OLOMOUC, JAKO KŘIŽOVATKA
2. TAJENKY
CEST, SE STALA NEJVĚTŠÍM
STARÉ
CENTREM OBCHODU NA MORAVĚ.
ORÁNÍ
ŘEKA
V PORTUGALSKU
ZNAČKA
AMPÉRZÁVITU
SEZVAT
VOLÁNÍM
CITOSLOVVŘENÍ
CE POVZDE(BÁSNICKY)
CHU
JMÉNO
NOR. KRÁLŮ
KURDĚJE
STARŠÍ
JEDNOTKA
AKTIVITY
NÁZEV
PLANETKY
PRŮŠVIHY
KARETNÍ
HRA
KIPLINGŮV
VLK
PODPIS
ANONYMA
ZN. VOLTAMPÉRA
TOMÍK
ČELIST LYŽ.
VÁZÁNÍ
SÍDLO
V INDII
SLOVENSKY
„OCEL“
SÁDLO
BOLAVÝ
STAV
THAJSKÉ
SÍDLO
OZDOBNÝ
AMER. KEŘ
BOJOVÝ
POKŘIK
MUŽSKÉ
JMÉNO
PŘEDLOŽKA
SLONÍ ZUBY
KULOVITÁ
BAKTERIE
ZNAČKA
ASTATU
1. TAJENKA
ZÁPADOSAMOJSKÉ
PLATIDLO
ESPERANT. EVROPSKÝ
„HROZINKA“
STÁT
2. ČÁST
2. TAJENKY
OBÍHAT
DOKOLA
MALÁ SLUJ
(ŘÍDCE)
BRIDŽOVÁ
HLÁŠKA
JMÉNO
ZÁTOPKOVÉ
MODLA
ŠAT
OPAK
SMUTKU
PATŘÍCÍ
VÍTOVI
ZÁJEMNO
OTÍK
NA TOM
MÍSTĚ
ANGLICKY
„VOJENSKÉ
ZÁSOBY“
BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ
DÁT
DOVOLENÍ
BALETNÍ
POSTOJ
ŘÍMSKÁ 6
ZNAČKA
STRONCIA
CHEMICKÝ
PRVEK
ZNAČKA
POH. HMOT
OTEC
CITOSLOVCE HROZBY
LISTÁRNA
Tajenku křížovky zasílejte do 5. 6. 2013 na adresu: Magistrát města
Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14,
nebo na e-mailovou adresu: [email protected].
Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poštou na novou korespondenční adresu: RADNIČNÍ LISTY, PRASKOVA 3,
772 00 Olomouc, nebo na e-mail: [email protected]. Vaše
připomínky a náměty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předáme příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše
ohlasy děkujeme.
Vaše redakce
Správná tajenka z minulého čísla: Jupiterova kašna. Vylosovaným výhercem je Vojtěch a Věra Zahradovi z Olomouce.
SC 330137/4
INZERCE
30 / RADNIČNÍ LISTY
POMŮCKY:
ALOT, STORES,
TALA, TRAT, VIOT
FOTOREPORTÁŽ
Májová Olomouc přilákala tisíce lidí
Magická Filipojakubská noc s pálením čarodějnic a bohatým programem pro malé i velké přilákala na Korunní pevnůstku, kde se letos konala poprvé, tisíce Olomoučanů. Ti si nenechali ujít
vzplanutí velké vatry, kterou zapálil primátor města Martin Novotný, ale ani řadu vystoupení
hudebních kapel či mnoho dětských atrakcí.
O den později se zaplnilo pro změnu Horní náměstí, kde se konal tradiční Ekojarmark. Největším letošním lákadlem bylo vztyčování přes patnáct metrů vysoké májky. Tohoto nelehkého úkolu se zhostili dobrovolní hasiči a pomohli i někteří přihlížející. Nyní je třeba májku uhájit až do
26. května, kdy je naplánováno její slavnostní pokácení. Další novinkou byla letos také „líbací“
lavička pod rozkvetlou třešní, kterou mohli zamilovaní využít přímo u budovy radnice.
V mnohem větší míře než v předchozích letech se široká veřejnost zapojila do studentského majálesu a velký zájem vyvolal u Olomoučanů také Den Evropy, který se v centru města konal 9. května.
(jed), foto: Foto Jan Andreáš a Blanka Martinovská
RADNIČNÍ LISTY / 31
SC 330963/1

Podobné dokumenty

6 / 2013 - Naše Ostrava

6 / 2013 - Naše Ostrava Každý případ je jiný a řešitelný v rámci zákona, pokud má klient jakýkoliv příjem - ať už důchod, rentu, mateřský příspěvek, rodičovský příspěvek nebo mzdu ze zaměstnání. (otázky zodpověděla specia...

Více

Radniční listy Olomouc 06/2013

Radniční listy Olomouc 06/2013 e-mail: [email protected]; Ondřej Pouč, tel.: 734 580 062, e-mail: [email protected]. Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám nedošly do schránky, uplatněte r...

Více

Radniční listy Olomouc 07/2014

Radniční listy Olomouc 07/2014 Jana Juráková, telefon: 773 617 353, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 • Do všech domácností v Olomouci zdarma • U...

Více

Radniční listy 5/2015

Radniční listy 5/2015 e-mail: [email protected] • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní nám...

Více

Katalog

Katalog konstrukcí. Přední fotoaparát 8 Mpix pro kvalitnější selfie lze ovládat gesty (není nutné hledat spoušť).

Více