noty_30

Komentáře

Transkript

noty_30
35
29
Zacneme-Ii tónovou radu tónem g, musíme místo t použít tónu tis, abychom dostali správnou melodii .durové stupnice. Nová tónina
se podle základního tónu 9 jmenuje G dur a jeden krížek pro tis za klícem bude jejím oznacením. Stupnici G dur se naucíme zpameti.
Wenn wir die Tonreihe mit dem Ton 9 anlangt, mussen wir anstatt I lis benutzen, um die richtige Melodie der Dur-Tonleiter zu bekommen. Diese Tonart
heiBt nach dem Anlangston G-dur und wird durch ein Kreuz aul der IOnften Linie bezeichnet. Auch diese Tonleiter lernen wir auswendig.
~
2
~
~~w=
:'.::=::;-----~
V••• l.~ - L""H,
Te - ce
'~=====r====:l~
vo
-
da
--
z ja -
vo -
ša - fá -
ra
t1~====::_9r~_~
Ša
vtom
.II
oU
Na ho-rách,
-
rá rka
••••••••
na
na do - lách,
ju
vy - lí
-
ro
'~:::::::=_~
vá,
chla-pec
-
sa
vi
dvo
do
na
~u
dí
-
ra.
-
vá.
-
3
--
- --
ku.
I - se
šo
haj
ko
- mém
ne
kU,
Izám
I ma
v sa
-pa
- ry-ján
JJ.
-
-
.
-
- -.~--
-
. I Mo
-- po-to
ceze-ka
-la,
ta.-movi-Kloce,
-- pse
br-ce-la,
zhrá
faj
kaka
IIlanácká
-tr
Langsam
Ne-št:"l-stný
Pomalu
1\.11
.
Hychleji
-------
4
-~,-
-ckodva-co-tka~ zla••
sozaty,
ni-kdy
paty.
••vi - ce,
Ihotambi ••-de-Ivcá
J1
~hco' I
-.
•
P 2445
--
- Massig schnell
~c••••
t~

Podobné dokumenty