Literatura 2. poloviny 20. století

Komentáře

Transkript

Literatura 2. poloviny 20. století
Protokol – „SADA DUM“
Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13
Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století
Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského
910, 549 31 Hronov
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0596
Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství
Tematická oblast ŠVP: Literární historie – literatura 2.poloviny 20.století
Předmět a ročník : Český jazyk a literatura, 4.ročník
Autor: Mgr.Jana Maslikiewiczová
Použitá literatura: Literatura pro střední školy, Didaktis, 2012 – učebnice, pracovní
sešit, internetové zdroje jsou uvedeny u jednotlivých
digitálních učebních materiálů
Datum vytvoření: 25.3.2013
Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na středních školách.
Stránka 1 z 2
Využití ve výuce
Anotace
Sada prezentací, pracovních listů a námětů
k opakování, písemné ověření získaných
dovedností a vědomostí
Prezentace nového učiva, opakování,
upevňování učiva, práce s textem, práce
s informacemi v tištěné i elektronické
podobě
Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na středních školách.
Stránka 2 z 2
VY_32_INOVACE_SP_13_01
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projeku:CZ.1.07/1.5.00/34.0596
Z.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Česká
literatura
1945-1948
Společensko-historická
situace
 Nadšení
a naděje
 Zachování přídělového systému
 Levicová orientace, socialistické ideje
 1946 vítězství KSČ ve volbách
 Rostoucí vliv SSSR (odstoupení ČSR od
Marshallova plánu)
Literatura
 Relativně
svobodný charakter
 Diskuze o východní a západní kultuře
 Postupně sílila regulace e centralizace
knižního trhu a periodik
 Témata – válka, osvobození, pohraničí,
autobiografie, dokumenty
 Skupina 42 – téma velkoměsta
 Skupina Ra - surrealismus
Ivan Blatný (1919-1990)
 Básník
a překladatel
 Skupina 42
 Emigroval do Velké Británie
 Duševní nemoc, hospitalizace
 „poezie všedního dne“
 Tento večer (1945) – sbírka 14 básní, volný
verš, kontakt s všední realitou
Ludvík Kundera (1920-2010)
 Básník,
dramatik, překladatel, výtvarník
 Skupina Ra
 Ovlivněn meziválečným avantgardním
uměním
 Klínopisný lampář (1948) – surrealistická
metoda porušena promyšlenou kompozicí
a prací s jazykem
Egon Hostovský (1908-1973)
 Dvojí
emigrace, USA
 Psychologická a existencionální próza
 Pocity vykořenění
 Cizinec hledá byt (1947)- mladý emigrant
Václav hledá v New Yorku klidný byt,
neustále se stěhuje
 Obraz osamělého člověka, který hledá
své místo ve společnosti
Egon Hostovský
 Všeobecné
spiknutí (1961)autobiografický román
 Žhář (1935)- Hronovsko
 Dobročinný večírek (1957)
 Nezvěstný (1951) – motiv špionáže
Úkol
 Zjisti
životní osudy E.Hostovského a jeho
vztah k našemu regionu
Jiří Weil (1900-1959)




Člen Devětsilu
Celou válku se skrýval, nenastoupil do
židovského transportu
Život s hvězdou (1949) – židovský úředník
Roubíček je smířen s osudem a čeká povolání
do transportu.
Vzpomíná na svou dávnou lásku Růženku.
Zpráva o její popravě ho vyburcuje k odporu
(nenastoupí do transportu a ukrývá se)
Jan Drda (1915-1970)
 Politicky
činný
 Okupace a Pražské povstání
 Po roce 1948 ideologická schematičnost
 Městečko na dlani (1940)- prokreslené
charaktery postav
 Němá barikáda (1946)- soubor povídek z
okupace
J.Drda-Němá barikáda
 Osudy
obyčejných lidí za okupace a
Pražského povstání
 Vyšší princip – osud tří studentů, kteří byli
popraveni za schvalování atentátu na
Heydricha (udal je spolužák) a jejich
profesora latiny, který má jejich čin
odsoudit, ale přikloní se na jejich stranu
 Pancéřová pěst, Včelař, Hlídač dynamitu
Jan Drda – tvorba pro děti
 Hrátky
s čertem (1956)- alegorie
 Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý
čert (1960)
 České pohádky (1959) – O princezně
Jasněnce a létajícím ševci, Dařbuján a
Pandrhola
Julius Fučík (1903-1943)
 Komunistický
novinář, komunistický odboj
 Jeho osudu využila komunistická
propaganda
 V zemi, kde zítra již znamená včera –
idealizované reportáže ze Sovětského
svazu
Julius Fučík
 Reportáž
psaná na oprátce (1945)- vznikla
během několikaměsíčního věznění na
Pankráci
 Popisuje zatčení, věznici a výslechy
 Vydána cenzurovaná – škrty ÚV KSČ a
Gusta Fučíková
 Plné znění 1995
 Dlouhé diskuze o pravosti rukopisu
Zdroje a prameny
 Literatura
pro 4.ročník středních škol,
Didaktis, 2010
 http://www.czechlit.cz/literatura-po-r1945/
VY_32_INOVACE_SP_13_02
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projeku:CZ.1.07/1.5.00/34.0596
Z.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
SPOLEČENSKÁ SITUACE
Politizace umění
Oficiální lieratura
Neoficiální literatura
samizdat
exil
Polovina 50.let – uvolnění politické situace
Skupina básníků okolo časopisu Květen (M.Florian, M.Holub, K.Šiktanc,…)
„poezie všedního dne“
VLADIMÍR HOLAN (1905-1980)
V 50.letech jeho poezie nepřijatelná – intelektuálně náročná poezie
Sbírka Příběhy – poezie z let 1948-1955
60.-70. léta – meditativní lyrika – neodvratnost smrti
snaha vyrovnat se s ní
Terezka Planetová (1943) – lyrickoepická báseň
Noc s Hamletem (1964) – básnická skladba – rozhovor lyrického subjektu s
Hamletem
Holanovy názory na člověka, svět, dějiny
jediné jistoty –mateřská a milenecká láska, dětství a umění
Asklépiovi kohouta (1970) – drobná reflexivní lyrika – téma smrti
JAN ZAHRADNÍČEK (1905-1960)
Křesťansky orientovaná poezie
Politický vězeň
Pohnuté osobní osudy
Znamení moci (dokončeno 1951, Paříž 1966, Praha 1990)
Vrchol tvorby
Čtenářská náročnost
Jedině víra může člověka vysvobodit ze socialistické společnosti
JIŘÍ KOLÁŘ (1914-2002)
Spisovatel a výtvarník
Spojení literárního a výtvarného umění, koláže
Protest proti nesvobodě, nucená emigrace
Dny v roce (1948) – věcné záznamy každodenních událostí
Prozaizace verše, depoetizace
Prométheova játra (samizdat 1979, Toronto 1985, Praha 1990)
Experimentální sbírka – deníkové záznamy, citace z tisku, verše,…)
Hlavní téma – komunistická diktatura
JIŘÍ ŠOTOLA (1924-1989)
Básník, prozaik, publicista, dramaturg a scénárista
Skupina básníků „poezie všedního dne“
Představitel české historické prózy – Kuře na rožni, Tovaryšstvo Ježíšovo
Svět náš vezdejší (1957) – hlavní téma láska, vztah mezi mužem a ženou
Spojení „poezie všedního dne“ a poetismu
Navázal na V. Nezvala
Podzimníček (1967) – motiv smrti, zmaru a deprese
Vliv reflexivní poezie V.Holana
KAREL ŠIKTANC (1928)
Básník a překladatel
„poezie všedního dne“
Časopis Květen, spolupráce s J.Šotolou
Protikomunistický postoj – zákaz publikace po roce 1968
Český orloj (samizdat 1974, Mnichov 1980, Praha 1990)
Cyklus 12 básní pojmenovaných podle měsíců v roce
Rozhovor otce se synem
Otec předává synovi nejen zkušenosti, ale i paměť národa
Kritika společenského režimu
MIROSLAV HOLUB (1923-1998)
Povoláním lékař (imunolog)
„poezie všedního dne“, časopis Květen
Využíval vědeckou a odbornou terminologii
Denní služba (1958) – obyčejné věci, objevy medicíny, prostředí nemocnice
a laboratoře
Oslava touhy člověka po vědě a poznání
Verš často bez rýmů
Achilles a želva (1960) – hlavními postavami básní jsou významné
historické osobnosti (Alexandr Veliký, Napoleon,…)
Autor je zasazuje do každodenního života
FRANTIŠEK HRUBÍN (1910-1971)
Meziválečná, okupační i poválečná literatura
Kritika komunistického režimu (1956)
V 50.a 60.letech próza, drama a tvorba pro děti
Srpnová neděle (1958) – divadelní hra, mezilidské vztahy, pocit odcizení a
neschopnost komunikace
Hlavní postava Alfréd Morák nese autobiografické rysy Hrubína
Lyrická atmosféra
Hirošima (1948) – lyrickoepická skladba odmítnutá kritikou
Život lidí na pražské periférii a hirošimská tragédie
FRANTIŠEK HRUBÍN
Romance pro křídlovku (1962) – lyrickoepická skladba považovaná za
vrchol Hrubínova díla
Láska studenta Františka a mladičké Teriny
Plánují společný útěk, ale nakonec Terinka odjíždí
František se později dozvídá od svého rivala Viktora o její předčasné smrti
Motiv lásky a smrti
Křídlovka (trubka) hraje na svatbách i pohřbech
Tvorba pro děti
Říkejte si se mnou
Hrajeme si celý den
Špalíček veršů a pohádek
FR.HRUBÍN – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Odkud ten náš holub letí?
Letím z lesa, milé děti,
vrkú, vrkú, vrkú.
Cos tam viděl, holoubku?
Perníkovou chaloupku
u černého smrku.
Viděls také Mařenku?
Jakpak by ne, holenku!
Viděl jsem ji, s Jeníkem,
krmili se perníkem.
A když z okna na zahradu
vystrčila baba bradu,
nebáli se, holoubku?
Kdepak! Zamkli chaloupku
na cukrový klíč a už byli pryč!
FR.HRUBÍN – KUŘÁTKO A OBILÍ
Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo kuřátko
za zahradou, mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.
Ve vysokém obilí
bude večer za chvíli.
Povězte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi?„
Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene.
ÚKOLY K TEXTŮM
1. Urči rým
2. Jakou funkci plní citoslovce
3. Jakou formou je báseň napsaná
4. Najdi znaky poezie pro děti
ZDROJE A PRAMENY
Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, 2010
http://eldar.cz/myf/txt/kuratko_a_obili.html
http://www.nasedetatko.com/index.php?skupina=40&detail=skupina&pisme
no=&id=88
VY_32_INOVACE_SP_13_03
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projeku:CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
2.polovina 20.století
EVROPSKÁ LITERATURA
SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT
Rozdělení světa po roce 1945
 Soupeření dvou velmocí
 Ve východním bloku kultura podrobena
ideologické kontrole
 V západním bloku se stala kultura
spotřebním zbožím

VYHLEDEJTE POJMY
Pop-art
 Happening
 Body-art
 Graffiti
 Postmoderna
 Existencionalismus

ALBERT CAMUS (1913-1960)
Francouzský spisovatel a filozof
 Nositel Nobelovy ceny za literaturu
 Existencionalismus
 Román Cizinec (1942) – postavení „absurdního
člověka v absurdní době“
 Hlavní hrdina Mersault zatčen za zabití Araba –
neřídí se rozumem ani citem
 Odsouzen k trestu smrti, protože nedokáže
projevovat své city

JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980)
Francouzský spisovatel a filozof
 Existencionalismus
 Levicové smýšlení, aktivní společenská
angažovanost
 1964 odmítl převzít Nobelovu cenu (nepíše
proto, aby byl oceněn)
 Zeď (1939), Bytí a nicota (1943)

ALAIN ROBBE-GRILLET (1922-2008)
Francouzský spisovatel
 Zakladatel nového románu (antirománu)
 Realitu popisuje objektivně, bez osobního
zaujetí
 Žárlivost, Gumy

GEORGE ORWELL (1903-1950)
Anglický spisovatel a novinář
 Alegorické antiutopistické romány
 Farma zvířat (1945) – vznik a praktiky
totalitního režimu
 Zvířata vyženou majitele farmy a uvěří
myšlence rovnosti a svobody
 Důvěry zneužijí inteligentní a prospěchářská
prasata
 Mocenský boj, tajná policie, politické procesy
 Jazyk – politické fráze, hesla

GEORGE ORWELL
1984 (1949)- antiutopistický román
 Fiktivní země Oceánie řízena Stranou a
Velkým bratrem
 Hlavní postava Winston Smith nenajde
odvahu samostatně myslet a jednat
 Principy totalitní vlády
 Newspeak – fiktivní jazyk sloužící ke kontrole
myšlení lidí

PATRIK RYAN (1916-1989)
Anglický prozaik a novinář
 Humoristické a satirické prózy
 Jak jsem vyhrál válku (1963) – hlavní
hrdina poručík Ernest Goodbody je typickým
antihrdinou – nevědomost, falešné
sebevědomí, hloupost – zesměšnění války a
armády

ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI
Volné seskupení generačně spřízněných
autorů v anglické literatuře
 Kritika konzumního života anglické
společnosti
 John Osborne
 Kingsley Amis
 John Wain
 John Brain

GRAHAM GREEN (1904-1991)
Anglický spisovatel a kritik
 Kombinace literárních žánrů
 Jeho hrdinové jsou neúspěšní, zklamaní a
často selhávají (vliv osobního života)
 Jádro věci (1948) – téma milostného vztahu
v rozporu s křesťanskou morálkou
(mimomanželský vztah)
 Tichý Američan (1955) – politický román

ALBERTO MORAVIA (1907-1990)
Italský spisovatel
 Neorealismus
 Obraz italské společnosti za 2.světové války
 Římanka (1947) – krásná dívka Adriana se
po zklamání v lásce stává prostitutkou
 Horalka (1957) – Cesira se svou dcerou
Rosettou utíkají před válkou do hor
 Obyčejný člověk není nikde a nikdy v
bezpečí

UMBERTO ECO (1932)
Italský spisovatel a filozof
 Postmoderní román
 Koncepce tzv.otevřeného díla – čtenář má
velkou svobodu v interpretaci díla, velká
čtenářská náročnost
 Jméno růže (1980) – vzpomínky mnicha
Adsona z Melku na vyšetřování vražd v klášteře
 Kombinace literárních žánrů a vypravěčských
postupů

GÜNTER GRASS (1927)
Německý spisovatel
 Téma 2.světové války
 Člen tankové divize Waffen-SS
 1999 Nobelova cena za literaturu
 Plechový bubínek (1959) – situace v
Německu ve 20.letech z pohledu Oskara,
chovance blázince, který historickým
událostem nepřikládá žádný význam

ALEXANDR SOLŽENICYN (1918-2008)
Ruský spisovatel, vězeň v sovětských
táborech nucených prací
 1970 Nobelova cena, kterou nesměl převzít
 Žil v západním Německu, Švýcarsku a USA
 Jeden den Ivana Děnisoviče (1962) –
běžný den v táboře nucených prací
 Neosobní styl vyprávění bez citově
zabarvených a politických komentářů

ALEXANDR SOLŽENICYN
Souostroví Gulag (1973-1975)
 Trilogie stojí na pomezí románu a literatury
faktu (výpověď 220 vězňů, dobové
dokumenty)
 Situace v sovětských táborech nucených
prací v letech 1918-1956 (osobní zkušenost)
 Příběh vězně začíná zatčením a končí
vyhnanstvím

VLADIMIR NABOKOV (1899-1977)
Ruský spisovatel, 1919 rodina emigrovala
 1940 odchod do USA (ruská i americká
národní literatura)
 Lolita (1955) – psychologický román
 Sexuální vztah dospělého muže s nezletilou
dívkou
 Deníkový záznam a fiktivní rozhovor

JURIJ BONDAREV (1924)
Ruský spisovatel
 Obraz 2.světové války
 Hořící sníh (1970) – jedna z bitev při
obléhání Stalingradu

CHARAKTERIZUJ ROMÁNY A KE KAŽDÉMU UVEĎ
PŘÍKLAD





Filozofický
Satirický
Realistický
Experimentální
Univerzitní





Pikareskní
Detektivní
Antiutopie
Postmoderní
Nový román
ZDROJE A PRAMENY

Literatura pro 4.ročník středních škol,
Didaktis, 2010
VY_32_INOVACE_SP_13_04
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projeku:CZ.1.07/1.5.00/34.0596
Z.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Americká literatura
2.polovina 20.století
Společensko-historická situace
• USA po roce 1945 nejsilnější ekonomické
postavení
• Politika zadržování komunismu
• Sociální problémy, rasová segregace
• Vliv 2.svět.války – různé typy válečných románů
• Rozvoj pokleslé literatury
• Spotřební kultura
Norman Mailer (1923-2007)
• „nový žurnalismus“ – spojení realistického
popisu, autobiografických prvků a svérázného
humoru
• Nazí a mrtví (1948) – válečný román
• Válka v Tichomoří
• Kolektivní hrdina
• Život jedince je plně podřízen vojenským
zájmům
Kurt Vonnegut (1922-2007)
• Postmoderna
• Protiválečné postoje a kritika amerického
nacionalismu
• Díla nemají jednotný děj, propojení reality s fikcí
• Jatka č.5 (1969) – hlavní hrdina dostává v
důsledku traumatu z bombardování Drážďan
(osobní zkušenost autora) schopnost cestovat
časem
• Únik do světa fantazie je jediná možnost, jak se
nezbláznit
Joseph Heller (1923-1999)
• Satirické sociálně kritické romány
• Groteskní nadsázka
• Hlava XXII (1961) – satirický protiválečný
román, válka potlačuje lidskou individualitu
• John Yossarian má splněný počet misí, ale
nadřízený ho odmítá propustit z armády
• Údajná Hlava XXII vojenského řádu – voják
může být propuštěn z armády pokud je blázen a
sám o propuštění požádá
• Blázen si však svůj stav neuvědomuje
William Styron (1925-2006)
• Psychologické romány - otázka svědomí a viny
• Sophiina volba (1979) – Polka Sophie vypráví
novináři Stingovi svůj životní příběh
• Falešný pocit, že se jich nacismus netýká
Jerome David Salinger (1919-2010)
• Kultovní četba mladé generace v 50.letech
• Zen-buddhismus
• Kdo chytá v žitě (1951) – pikareskní román s
autobiografickými prvky
• Jedno z nejcenzurovanějších děl
• Na amerických školách byl román dlouho
zakázán
Gabriel García Márquez (1928)
• Kolumbijský spisovatel
• Magický realismus
• Sto roků samoty (1967) – na několika
generacích jedné rodiny vylíčil vývoj v Latinské
Americe
• Láska za časů cholery (1985) – milostná
literatura
Film
• Vyhledej, která díla byla zfilmována
• Které další filmy vypovídají o životě americké
společnosti v tomto období
(pracuj s učebnicí a internetem)
Zdroje a prameny
• Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis,
2010
VY_32_INOVACE_SP_13_05
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projeku:CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Americká literatura 2.pol.20.stol.
• Literární skupina, která se začala formovat počátkem
50.let v USA
• Radikální odmítnutí hodnotového žebříčku konzumní
společnosti
• Maximální otevřenost
• Zpracování tabuizovaných témat (alkohol, drogy,
homosexualita,…)
• Odlišná forma – automatické psaní, vulgarismy
• Veřejná čtení
• 60.léta – odpor proti válce ve Vietnamu (1955-1975)
• Hnutí hippies (květinové děti)
•
•
•
•
Levicový intelektuál a politický aktivista
Mluvčí americké alternativní kultury
Básně v próze
Osobní lyrické básně – vyrovnání se s rodinnou historií a
svou homosexualitou
• Politická lyrika – kritika americké společnosti a
pokrytectví
• Kvílení (1956) – báseň v próze
• Manifest beatnické generace
• Zfetovaná a prostituující se mládež, psychiatrické
léčebny a vězení pro nepřizpůsobivé, homosexualita,
praktiky policie
• Kadiš a jiné básně (1961) – rozsáhlá báseň, volný verš
• Autor se vyrovnává se smrtí své matky a popisuje její
duševní chorobu
(Kadiš – židovský žalozpěv za mrtvé)
• Spontánní psaní bez vědomé kontroly a oprav
• Praktikování zen-buddhismu
• Na cestě (1957) - autobiografická próza, nespisovný
jazyk, vulgarismy, argot
• Putování dvou mužů rozdílné povahy napříč USA
• Technika „proudu vědomí“ – původně jeden odstavec s
hustým řádkováním, psáno s jen namátkovou interpunkcí
na roli papíru
•
•
•
•
Zakladatel beat generation a kyberpunku
Literární experimentátor
Silně drogově závislý, několikrát zatčen
Feťák (1953) – autobiografický román, vztah autora k
drogám, závislost, honba za „dávkou“
•
•
•
•
•
•
Jeho dílo spojováno s beatníky
Pokusy s halucinogenními látkami (LSD)
Lunapark v hlavě (1958) – nejúspěšnější, volný verš
Startuji ze San Francisca (1961)
Hovorový jazyk
Politická angažovanost
•
•
•
•
•
•
Vliv beatníků
Silně autobiografické postavy
Stírání rozdílů mezi skutečností a smyšlenkou
Otázka židovství v USA
Vazby na východní Evropu
Pražské orgie (1981)
•
•
•
•
•
Osobně se bránil spojování s beat generation
Nekonvenční autobiografické prózy
Vulgární vyjadřování
Všechny řitě světa i ta má (1973) – povídkový soubor
Hollywood (1989) – autobiografický román, hlavní
postava Henry Chinaski je autorovo alter ego
• Okolnosti vzniku románu
• Skutečné postavy showbyznysu
•
•
•
•
•
Rockový muzikál
Text Gerome Ragni a James Rado
Hudba Galt MacDermot
Odpor hippies k válce ve Vietnamu, sexuální revoluce
Vulgární jazyk, zobrazení užívání nelegálních drog,
nerespektování americké vlajky
• Miloš Forman – film Vlasy (1979)
• Vyhledejte další literární a filmová díla, která se týkají
války ve Vietnamu
• Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, 2010
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Bukowski
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Philip_Roth
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
VY_32_INOVACE_SP_13_06
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
CZ.1.07/1.5.00/34.0596
Světová literatura 2.poloviny 20.století
1. V čem se shodovala a v čem se odlišovala témata a literární postupy evropské a
americké literatury
2. Vysvětli pojmy: beatnická generace, nový román, neorealismus
3. Charakterizuj alespoň dvě postavy z Farmy zvířat
4. Proč patřila díla A.Solženicyna k zakázaným
5. Jmenuj dvě díla, která se týkají 2.světové války
6. Jmenuj dvě díla, která vyjadřují postoje Američanů k válce ve Vietnamu
7. Rozhodni ANO/NE
a) George Orwell byl americký spisovatel
b) Román 1984 je románem historickým
c) Albert Camus je autorem románu Cizinec
d) Literatura všech evropských zemí se rozvíjela svobodně
e) Vladimir Nabokov psal svá díla výhradně rusky
8. K autorům přiřaď díla:
V. Nabokov
Farma zvířat
W.Styron
Jak jsem vyhrál válku
P.Ryan
Lolita
Ch.Bukowski
Sophiina volba
G.Orwell
Hollywood
9. Doplň text
Alexandr Solženicyn byl ………………. spisovatel. Náměty pro svá díla čerpal z
……………………….v sovětských ……………………….
Albert Camus byl …………………………spisovatel. Děj románu Cizinec se odehrává
……………………….
Beatnická generace ztvárnila ve svých dílech ………………………………… a vyjadřovala negativní
postoj ………………………………………………….
Sophie musí volit mezi ………………………….., které ………………………………. Její životní příběh končí
………………………………..
10. Které dílo tě nejvíce zaujalo a proč.
VY_32_INOVACE_SP_13_07
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projeku:CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Česká poezie 60.let
Nová básnická generace
Proudy v poezii
O Existencionalismus
O „Poezie všedního dne“
O Vliv hudby –jazz, blues
O Experimentální poezie
O Písničkáři
Jan Skácel (1922-1989)
O Básník (meditativní lyrika), novinář,
O
O
O
O
O
prozaik
Moravský venkov, Brno
Tvorba pro děti
V době normalizace zákaz publikování
Brněnský rozhlas, šéfredaktor časopisu
Host do domu
Zemřel těsně před Sametovou revolucí
(7.11.1989)
Jan Skácel
O Kolik příležitostí má růže (1957)
O Meditativní a přírodní lyrika
O Vzpomínky na rodiče a dětství
O Motiv domova, vesnice, stromů, vody a
deště
O Metafory, volný verš
Jan Skácel
O Hodina mezi psem a vlkem (1962)
O Meditativní lyrika
O Hlavním tématem je lidský život –
dramatický a tragický
O Člověku chybí pokora a úcta
O Baladičnost, volný verš
Jan Skácel
O Jedenáctý bílý kůň (1964)
O Soubor fejetonů – spolupráce s rozhlasem
a novinami
O Vztah k domovu, dětství, cestování,
každodenní maličkosti
O Humor a sebeironie
O Básnické prostředky, nespisovné výrazy
Jan Skácel
O Tvorba pro děti
O Uspávanky (1983)
O Kam odešly laně (1985) – kresby J.Čapka
(děti)
O Proč ten ptáček z větve nespadne (1988)
kresby J.Čapka (zvířátka)
Josef Kainar (1917-1971)
O Skupina 42
O Společensky angažovaná poezie
O Jazz, blues
O Spisovatel, hudebník, kreslíř, fotograf
O Inspirace městským prostředím
O Volný verš
O Hovorová čeština
Josef Kainar
O Nové mýty (1946) – příběhy obyčejných
lidí
O Zážitky z války
O Pesimismus, bezmoc
O Báseň Stříhali dohola malého chlapečka
zhudebnil Vladimír Mišík
Josef Kainar
O Moje blues (1966) – propojení poezie s
hudbou
O Melancholická nálada
O Hovorová čeština, opakování slov
O Ironie, černý humor
Oldřich Mikulášek (1910-1985)
O Meditativní a milostná lyrika
O Brno, jižní Morava
O V 70.letech zákaz publikovat
O Protiklad života a smrti, lásky a netečnosti
O Kontrast hovorových a básnických
prostředků
Oldřich Mikulášek
O Ortely milosti (1958) – lyrická sbírka
O Úzkost, smrt, prázdnota
O Šokovaná růže (1969) – meditativní lyrika
O Reakce na srpen 1968
O Neologismy, knižní výrazy, hovorová slova
O Agogh (Mnichov 1980, v Čechách 1989)
O Doba normalizace, prázdnota, deziluze
Ivan Wernisch (1942)
O V 70.letech zakázaný autor
O Texty zhudebnil Milan Hlavsa, People of
the Universe
O Fantazie, skutečnost splývá s iluzí
O Kam letí nebe (1961)
O Zimohrádek (1965)
Václav Hrabě (1940-1965)
O Jazz, blues
O „Mácha v texaskách“
O Společenská a milostná lyrika
O Sonety
O Zhudebnění veršů Vl.Mišík
Václav Hrabě
O Stop-time (1969) – subjektivní prožitky
O Touha po svobodě, kritika života střední
generace
O Blues v modré a bílé (1977) – Variace na
renesanční téma
O Blues pro bláznivou holku (1990)
Josef Hiršal (1920-2003)
O Experimentální poezie
O Skupina Ohnice
O Spolupráce s Bohumilou Grögerovou
O JOB-BOJ (1968)
O Grafické a významové možnosti jazyka
Zdroje a prameny
O Literatura pro 4.ročník středních škol,
Didaktis, 2010
VY_32_INOVACE_SP_13_08
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CCZ.1.07/1.5.00/34.0596
Z.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY








50.léta
Budovatelské nadšení
Budování pohraničí
Politické procesy
Perzekuce politických odpůrců
Cenzura
Likvidace soukromého sektoru
Kolektivizace zemědělství





Oficiální literatura – M.Majerová, V.Řezáč,
M.Pujmanová,
Neoficiální literatura – B.Hrabal, E.Bondy
Exil – P.Tigrid, E.Hostovský
Druhá vlna válečné prózy
Historické romány








Psychologická próza
Černé světlo
Svědek
Budovatelský román
Jednoduchý jazyk, lineární děj, ideologický
schematismus
Nástup
Bitva
Osídlování pohraničí (Češi x Němci)







Prostředí železnice a divadla
Vzpomínkové prózy
Stříbrná paruka – kronika herecké rodiny
Severní nádraží – okupace
Lazaretní vlak
Vizita – filmové zpracování
Dědeček automobil – pro mládež








Historická próza
Filmové scénáře
Srpnovští páni (1953)
Feudální společnost 13.-14.století
Dlouhá souvětí, vsuvky, archaismy
Trilogie Královny nemají nohy, Prsten Borgiů,
Krásná čarodějka
Parodie na historické romány
Hrdina „bez bázně a hany“





Pentalogie Sňatky z rozumu (1957)
Historie rodů Nedobylů a Bornů od poloviny
19.století do roku 1945
Dělnická rodina Pecoldů
Počátky českého podnikání, vlastenectví
Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev,
Veselá vdova, Královský vozataj






Subjektivní přístup k tématům
Občan Brych – otázka emigrace a volby
Romeo, Julie a tma (1958) – láska Pavla a
židovské díky Ester v době heydrichiády
Motiv bezmoci, otázka dospívání a
odpovědnosti
Kulhavý Orfeus – totální nasazení,
autobiografické rysy
Lásky mezi kapkami deště – Žižkov ve
30.letech






Židovský původ, koncentrační tábor
Krabice živých (1956) – život ve fiktivním
koncentračním táboře ke konci války
Nejistota a očekávání
Vnitřní odboj
Zdeněk Roubíček – pomocný písař v táboře
Krabice = kartotéka



Jaká témata se objevují v próze v 50.letech
Vysvětlete proč
Jaké možnosti skýtá historická próza – uveď
příklady děl

Literatura pro 4.ročník středních škol,
Didaktis, 2010
VY_32_INOVACE_SP_13_09
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
 Ekonomické
reformy
 Demokratizace režimu
 „Socialismus s lidskou tváří“
 Uvolnění politické situace
 21.8.1968
V
60.letech rozšíření publikačních možností –
V.Holan, J.Zahradníček
 Vliv západní kultury – zlatá léta populární
hudby (divadlo Semafor a Rokoko)
 IV.sjezd Svazu československých spisovatelů
 2000 slov (Ludvík Vaculík) – otevřená kritika
režimu
 Psychologické
prózy s válečnou a židovskou
tematikou
 V 60.letech oficiální proud
 Většina děl má autobiografické rysy
 Hlavním tématem je konflikt člověka se zlem
 Temná a tajemná atmosféra
 Opakování motivů
 Děj
románu se odehrává za okupace
 Žid Mundstock čeká na transport do
koncentračního tábora
 Na pobyt v lágru se připravuje
 Před odjezdem ho porazí německé nákladní
auto
 Mon – Mundstockovo druhé já
 Dlouhé monology
 Chlapec Šimon
 Hlavní
hrdina zaměstnanec krematoria Karel
Kopfrkingl
 Fascinace světem mrtvých
 Nacistická ideologie devastuje lidskou
povahu
 Kopfrkingl zabije svou ženu a syna – židovský
původ
 Proč
je zabil?
 Okupační
a židovská témata
 Druhá vlna válečné prózy
 Po roce 1968 odchod z Československa
 Po roce 1989 působil na Karlově univerzitě
 Tvorba s výraznými autobiografickými prvky
 Přežil Osvětim a Buchenwald
 V dubnu 1945 uprchl z transportu smrti
 1964
 Podle
skutečné události
 Židovka Kateřina se jako jediná vzmůže na
odpor
 Kontrast mezi vnímáním Židů (nevěří a
nechtějí věřit svému osudu) a vnímáním
čtenáře
 Dita
Saxová (1962) – neschopnost včlenit se
do poválečného života, sebevražda
 Hořká vůně mandlí (1968) – soubor 4 povídek
 Noc a naděje (1957) – povídky z terezínského
ghetta
 Literatura
faktu
 Nevyřešené historické a literární záhady
 Detektivka, reportáž, cestopis, výklad
 Nejen černé uniformy – atentát na Heydricha
 Historie skoro detektivní – nejasnosti v
osudech významných spisovatelů
 Tajemství RKZ
 Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové
 Kdy umírá vojevůdce – Jan Žižka z Trocnova
 Slovenský
prozaik
 Politicky zaměřené prózy
 Smrt si říká Engelchen (1959) –
autobiografický román – partyzánský odboj za
2.svět.války
 Jak chutná moc (1968) – vliv totalitního
systému na osobnost
 Moc, strach, bezmoc
 Proč
se znovu objevuje téma války
 Co mají společného hlavní postavy uvedených
děl
 Vysvětli pojem politicky zaměřená próza
 Proč se politická témata začala objevovat v
literatuře
 Literatura
pro 4.ročník středních škol,
Didaktis, 2010
VY_32_INOVACE_SP_13_10
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Česká
literatura
Po roce 1968
Společenská situace
 Konsolidace
 Normalizace
V
čele KSČ Gustáv Husák
 Politické čistky
 Personální změny ve školství, vědě, kultuře
a armádě
Charta 77
 Vyjádření
odporu k normalizaci
 1.1.1977
 Poukazovala
na porušování lidských práv
a svobod v Československu
 Podepsaly ji významné osobnosti
 Václav
 Ludvík
Havel
Vaculík
Jan Patočka
Anticharta
 Podpisová
kampaň odsuzující Chartu 77
 Umělci donuceni k podpisu
80.léta
 Slábnutí
vlivu východního bloku
 Posílení opozičního hnutí
 Manifest Několik vět
 17.11.1989 sametová revoluce
Situace v literatuře
 Cenzura
– B.Hrabal, J. Seifert
 Ustanoven nový Svaz československých
spisovatelů
 Zákaz vydávání všech literárních časopisů
 Literární měsíčník – jediný oficiální literární
časopis
Dělení literatury
 Oficiální
– Karel Sýs, Josef Peterka
 Po úpravách a cenzuře - V.Páral, B.Hrabal
 Samizdatová - L.Vaculík, V.Havel
 Exilová – J.Škvorecký, A.Lustig, M.Kundera,
P.Kohout, J.Hutka
Nová generace
 Jiří
Žáček
 Karel Kryl
 Ivan Martin Jirous
 Ota Pavel
 Jiří Gruša
 Eva Kantůrková
 Egon Bondy
 Rozděl
spisovatele podle postoje k režimu
Odpověz ANO/NE
 Normalizace
českou literární scénu
nezasáhla
 Ludvík Vaculík je signatářem Charty 77
 K autorům oficiální literatury patřil Václav
Havel
 Samizdat se v českém prostředí nerozvíjel
 Zlom přišel v roce 1978
Správné odpovědi
 Ne
 Ano
 Ne
 Ne
 Ne
Úkol
 Zapiš
si, které filmy vypovídají o situaci v
Československu po roce 1968
 Rozděl je podle zobrazení dané situace
Zdroje a prameny
 Literatura
pro 4.ročník středních škol,
Didaktis, 2010
 www.lidovky.cz
 http://www.ustrcr.cz/cs/anticharta
 http://nezapomente.cz/view/prohlaseni_
charta77
 cz.altermedia.info
VY_32_INOVACE_SP_13_11
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY




Snaha vydávat alespoň malé množství
výtisků zakázané literatury
Průklepový papír, cyklostyl
Čtenáři nabádáni k šíření tisků
Magnetofonové pásky, kazety








Petlice – Ludvík Vaculík
410 svazků ve 12 nebo 24 opisech
Kvart – Jan Vladislav
Poezie, próza, filozofické a politologické
články (I.Blatný, J.Kolář)
Expedice – Václav Havel, Jan Lopatka
Nezávislá literatura (E.Bondy, R.Palouš)
Popelnice – Jiří Gruntorád
124 titulů, 12-15 opisů (V.Třešňák, B.Hrabal)




Host – Brno, 80.léta
Revolver Revue – 1985, V.Havel, A.Vondra
Kritický sborník
Vokno




Podzemí
Kultura, která se vymyká zvyklostem
většinové společnosti
Západní Evropa, USA – hippies
Východní Evropa - odpor proti
komunistickému režimu




50. léta – literatura – E.Bondy, B.Hrabal
60. léta – výtvarníci, hudebníci
70. léta – policejní pronásledování
undergroundu, perzekuce
Plastic People of the Universe – rocková
skupina (Hlavsa, Janíček, Kabeš, Martin
Jirous)
http://www.youtube.com/watch?v=eJcutsSM
4Yc






Zpráva o třetím českém hudebním obrození
1975 – programové prohlášení
Radikální odmítání jakéhokoliv nátlaku
Zřeknutí se závazného uměleckého programu
Zdůrazňování autentičnosti v životě a v
umělecké tvorbě
Vymezení vůči totalitním strukturám






Vlastním jménem Zbyněk Fišer
Básník, prozaik, dramatik, filozof
Pocity člověka, který vědomě žije na okraji
společnosti
Surrealismus
Totální realismus – prostý záznam
skutečnosti
Trapná poezie – humor, vliv dadaismu




Šaman (samizdat 1976, Praha 1990) – děj se
odehrává v pozdním paleolitu
Alegorie na totalitní režimy
Invalidní sourozenci – (Toronto 1981, Praha
1991) – antiutopický román
Děj se odehrává v roce 2600, alegorie na
konzumní způsob života normalizované
společnosti
Organizátor českého undergroundu
 Přezdívka Magor
 Magorovy labutí písně – zážitky z vězení,
křesťanské motivy, ironie a sebeironie
 Mogorovi ptáci
 Pravdivý příběh Plastic People – vzpomínkový
text



Václav Havel
Milan Uhde




Inscenace divadelních her v bytech disidentů
Vlasta Chramostová – Divadlo na
Vinohradech
Po podpisu Charty 77 zákaz činnosti
Pavel Landovský – Činoherní klub, po podpisu
Charty donucen k emigraci (Rakousko)



Vysvětli pojmy: samizdat, underground
Jaké vyjadřovaly postoje
Jmenuj 3 významné představitele




Literatura pro 4.ročník středních škol,
Didaktis, 2010
http://www.vons.cz/vokno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Havel
http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/milanuhde.html
VY_32_INOVACE_SP_13_12
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
EXILOVÁ LITERATURA
EXILOVÁ NAKLADATELSTVÍ
Sixty-Eight Publishers – Toronto –
J.Škvorecký, Z.Salivarová
 CCC Books – Mnichov – exilová edice
 Rozmluvy - Londýn
 Poezie mimo domov – Mnichov
 Konfrontace – Curych
 Index – Kolín nad Rýnem

MILAN KUNDERA
Věnuje se otázkám lidské existence (smrt,
láska, osamění,…)
 Francouzsky píšící autor
 Aktivní postoj v pražském jaru
 Směšné lásky
 Nesnesitelná lehkost bytí – osudy dvou
mileneckých dvojic (Tomáš-Tereza, Sabina –
Franz)

MILAN KUNDERA - ŽERT
Charakterizuj hlavní postavy
 V jakém období se děj odehrává
 Co je oním žertem
 Kdo byl Trockij
 Co je ich-forma

LUDVÍK VACULÍK
Autor manifestu Dva tisíce slov
 Jedna z nejpronásledovanějších osobností
české literatury po roce 1968
 Jeho díla vycházela v samizdatu a exilu
(Toronto)
 Morčata
 Český snář

PAVEL KOHOUT
Aktivní účastník pražského jara
 V roce 1979 mu bylo zabráněno v návratu z
Rakouska a byl se svou manželkou Jelenou
Mašínovou zbaven českého občanství
 Katyně – zvůle moci, odborné učiliště pro
katy
 Kde je zakopán pes - autobiografický román

PAVEL KOHOUT
August, August, august – divadelní hra,
cirkusové prostředí, nevypočitatelnost režimu
 Klaun August plní podmínky ředitele,
nakonec zrada a vítězství zvůle a moci
 Taková je láska – rozhlasová hra, otázka
mimomanželského vztahu
 Konec velkých prázdnin- osudy českých
emigrantů v Rakousku

JOSEF ŠKVORECKÝ
Autor našeho kraje - zjisti jeho životní osudy
 Autobiografická próza – alter ego Danny
Smiřický
 Detektivní próza – poručík Borůvka
 Historická próza – Nevěsta z Texasu
 Filmové scénáře – Farářův konec

J.ŠKVORECKÝ - ZBABĚLCI
Vznikl v 2.pol.40. let, ale mohl vyjít až 1958
 Ostrá reakce moci, stažen z prodeje
 Poslední týden války
 Danny Smiřický, Kostelec
 Ironický pohled na hrdinství
 Ich-forma
 Obecná čeština, slang

J.ŠKVORECKÝ – TANKOVÝ PRAPOR
Kdy se odehrává děj příběhu
 Kdo je hlavní postavou a vypravěčem děje
 Další postavy, které v díle vystupují
 Vyber dvě a charakterizuj je
 Která další literární nebo filmová díla
zpracovávají stejnou nebo podobnou
tematiku

DALŠÍ AUTOŘI
Jiří Gruša
 Karel Pecka
 Ivan Klíma
 Eva Kantůrková – Přítelkyně z domu smutku
 Lenka Procházková – Oční kapky

ZDROJE A PRAMENY
Literatura pro 4.ročník středních škol,
Didaktis, 2010
 http://www.slovnikceskeliteratury.cz
 http://art.ihned.cz/film-a-televize

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
VY_32_INOVACE_SP_13_13
Česká literatura 50. a 60.let
1. Jaká témata se v literatuře objevovala nejčastěji
2. Jak byla česká literatura vnímána režimem a jak čtenáři
3. Vysvětli pojmy: exilová literatura, neoficiální literatura, oficiální literatura
4. Rozhodni ANO/NE
a) K částečnému uvolnění poměrů došlo v polovině 50.let
b) Ideologické odpůrce postihoval režim zákazem činnosti
c) Českou literaturu nezasáhla vlna budovatelského románu
d) Literární tvorbu 60.let ovlivnila i západní kultura
e) Po roce 1968 byl zákaz vydávání literárních časopisů
5. Kdo patřil mezi novou básnickou generaci 60.let
6. Vysvětli pojem literatura faktu
7. K autorům přiřaď díla
8.
a)
b)
c)
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Vladimír Neff
Sňatky z rozumu
Václav Řezáč
Maminka
Adolf Branald
Romeo, Julie a tma
Arnošt Lustig
Vizita
Jaroslav Seifert
Nástup
Jan Otčenášek
Spalovač mrtvol
Ladislav Fuks
Který pojem do řady nepatří a proč.
Josef Škvorecký, Milan Kundera, Ladislav Fuks
Josef Kainar, Jan Skácel, Jiří Suchý
Vladimír Neff, Jaroslav Seifert, Vladimír Holan
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
VY_32_INOVACE_SP_13_14
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
Ota Pavel – Smrt krásných srnců
Holan seděl, jenom mrkal očima a prohlížel si dál mého tátu. Bylo jasný, že s ním nepůjde, nešel nikdy s
nikým. Můj tatínek ho znovu prosil, jako neprosil nikdy nikoho, ale marně. Říkal mu Holane, Holanečku,
ale bylo to zbytečný. Pak už začínal být zoufalý a byl na pokraji toho stavu, kterému se říká šílenství.
Vyndal z kapsy tu malou plátěnou hvězdu Jude a ukazoval ji Holanovi a křičel:
"Já jsem teďka žid a žádný buřty nemám. Sám bych nějaký potřeboval. Jsem žid a potřebuju pro mý
báječný kluky maso a ty mi ho musíš opatřit!"
...Oči psa a člověka se střetly. Dívaly se na sebe dlouho, snad celý věk, světla v nich zhasla a
rozsvěcovala se, a co si říkaly, to se nikdo nedoví, protože oba jsou mrtvi a kdyby byli živi, nikdo by to
nevěděl, protože oni sami to nevěděli. Snad nadávali na psí život, snad na židovský, ale to je všechno
snad. Holan vstal, protáhl se a šel líně jako převoznický pes za mým tatínkem, jako by mu odjakživa
patřil.
(http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zasaď ukázku do kontextu díla
Označ dramatickou pasáž
Jak se projevuje gradace děje - vysvětli
Charakterizuj slovní zásobu
Vypiš slova citově zabarvená
Najdi souvislost mezi legendou, tajenkou a Otou Pavlem
Vylušti křížovku podle legendy:
1. vlastní životopis
2. jméno tatínka O.Pavla
3. původní příjmení rodiny Pavlových
4. kratší literární útvar
5. komika jinak
6. co bylo pro O.Pavla důležité
7. povolání O.Pavla
8. jedna z oslavovaných věcí v díle O.Pavla
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
VY_32_INOVACE_SP_13_15
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
Teorie literatury – pracovní list
1. Vyjmenuj literární druhy a charakterizuj je
2. Urči literární druh a žánr
K.J.Erben – Kytice
B.Němcová – Babička
G.Orwell- Farma zvířat
D.Brown – Šifra mistra Leonarda
3. Urči rým a napiš jeho schéma
Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.
(Karel Jaromír Erben: Kytice)
Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.
(Karel Jaromír Erben: Kytice)
K.H.Mácha – Máj
J.K.Tyl – Strakonický dudák
W.Shakespeare – Romeo a Julie
Homér – Odysseia
Král Karel s Buškem z Vilhartic
teď zasedli si k dubovému stolu ti dva už pili mnohou číši spolu
a zapěli si z plných plic.
(Jan Neruda: Balady a romance)
Beruško,
půjč mi jednu tečku!
Třeba tu,
co máš na zadečku.
(Jiří Žáček: Říkanka pro berušku)
4. Doplň tabulku
DRAMA
POEZIE
PRÓZA
Monolog, verš, rytmus, děj, odstavec, replika, sloka, jamb, věta, román, epos, epika, hlavní
postava, lyrický subjekt, scénické poznámky, bajka, balada, romance, pověst
Legenda
1. Literární druh
2. Verše
3. Divadelní hra
4. Druh básně (Shakespeare)
5. Opakování slova na konci verše
6. Opakování slova na začátku verše
7. Básnický přívlastek
8. Sloka
9. Literární druh vyjadřující děj, příběh
10. Literární druh vyjadřující city a nálady
11. Rozmluva
12. Záměrné opakování stejné hlásky na začátku dvou po sobě následujících slov
13. Umělecká próza
5. Vysvětli pojem v tajence a uveď příklad
VY_32_INOVACE_SP_13_16
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
SVĚTOVÉ DRAMA
2.polovina
20.století
OPAKOVÁNÍ





Zopakuj si pojmy
Drama
Komedie
Tragédie
Činohra
 Doplň si pojmy
 Absurdní drama
 Komedie hrozby
ABSURDNÍ DRAMA






Počátek v polovině 50.let ve Francii
Souvislost s existencionalismem
Vyjádření pocitu úzkosti
Nemá děj ani zápletku
Postavy nejsou plně charakterizovány
Mezi replikami není žádná souvislost – ztráta schopnosti
vzájemné komunikace
EUGÉNE IONESCO (1909-1994)
 Francouzský dramatik rumunského původu
 Východisko tvorby – svět je plný utrpení, člověk nemá kam
uniknout
 Jediné východisko je humor
 Plešatá zpěvačka (1948) –společná večeře dvou manželských
párů
 Nesmyslné monology, vzájemně se neposlouchají
SAMUEL BECKET (1906-1989)
 Irský dramatik, zakladatel absurdního dramatu
 Čekání na Godota (1952) – tuláci Estragon a Vladimír se
náhodně setkají a dva dny vedou nesmyslný dialog
 Společně čekají na Godota (blíže neurčená osoba), který má
dát smysl jejich životu
 Tuláci představují lidi neschopné činu
 Pan Pozzo a jeho otrok Lucky představují lidi, kteří naplní
život nesmyslnou činností
 Bezvýchodnost a nesmyslnost situace – opakování replik,
druhé jednání téměř shodné s prvním
HAROLD PINTER (1930-2008)





Anglický dramatik, absurdní drama
Komedie hrozby – černý humor, strach, vina
2005 Nobelova cena za literaturu
Narozeniny (1957)
Mechanický číšník (1959)
FRIEDRICH DÜRRENMATT (1921-1990)
Švýcarský dramatik
Společenskokritické divadlo
Ovlivněn absurdním dramatem
Návštěva staré dámy (1956) – komedie, hrdinové se mají
rozhodnout mezi morálkou a penězi
 Fyzikové (1961) – komedie s detektivní zápletkou




TENNESSEE WILLIAMS (1911-1983)
 Americký dramatik
 Psychologické drama
 Tramvaj do stanice Touha (1947) – řeší komplikované vztahy
mezi muži a ženami
 Kočka na rozpálené plechové střeše (1955) – pokrytecké
vztahy v rodině, boj o dědictví, alkoholismus
 „Co je vítězstvím pro kočku na rozpálené plechové střeše? -To
kdybych věděla... Asi aby tam vydržela co nejdýl..."
EDWARD ALBEE (1928)
Americký dramatik
Komplikované mezilidské vztahy, vzájemné nepochopení
Stalo se v ZOO (1958) – zoufalství osamělého člověka
Přirovnání člověka ve společnosti ke zvířeti v ZOO
Kdo se bojí Virginie Woolfové? (1962) – dlouholetý vztah mezi
bezdětnými manželi
 Negativní emoce, skandalizující ztvárnění
 Hra o manželství – řeší komplikovaný vztah manželské dvojice
v dlouhodobém svazku





ARTHUR MILLER (1915-2005)







Americký dramatik
Manžel Marylin Monroe
Psychologické společenskokritické hry
Motiv morální zodpovědnosti, motiv viny a trestu
Smr t obchodního cestujícího (1949) – psychologické drama
Kritika hodnot americké společnosti („americký sen“)
Zestárlý obchodní cestující Willy Loman neunese neúspěch a
propuštění z práce a úmyslně způsobí autonehodu, pře které
zemře. Vyplacená životní pojistka má pomoci synům uspět ve
společnosti.
ZDROJE A PRAMENY
 Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, 2011
VY_32_INOVACE_SP_13_17
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
České drama
PO ROCE 1945
Společenská situace
 Po roce 1945 zanikly německé divadelní scény
 Zestátnění a ideologizace divadel
 Divadelní zákon – kontrola
 Oblastní a krajská divadla
Společenská situace
 Polovina 50.let uvolňování cenzury
 Hry zahraničních autorů – J.P.Sartre, S.Backett, E.Jonesco
 Česká klasika – J.K.Tyl, K.Čapek (vlastenectví)
 Normalizace – personální čistky
 Emigrace – A.Radok
 Neoficiální scéna – V.Chramostová
Osudy hereckých osobností
 Lída Baarová – vztah s říšským ministrem
propagandy J. Goebbelsem, vazba, emigrace
 Adina Mandlová – dva roky vězení
 Vlasta Burian – obviněn z kolaborace, zbaven
majetku, vyšetřovací vazba, od poloviny 50. let se
prosadil ve filmu
 Jiřina Štěpničková – odsouzena za pokus o ilegální
překročení hranice (vězněna téměř 10 let)
Národní divadlo
 Národní klasika
 Hry sovětských autorů
 Režiséři: Jindřich Honzl, Alfréd Radok, Otomar
Krejčí
 Hry: Nezval, Hrubín, Čechov
 Herci: Václav Vydra, Karel Höger
Realistické divadlo
 Dnešní Švandovo
 Kabaretní revue
 Angažovanost, lidovost, klasika
 Hry: Moliére, Stehlík, Steinbeck
 Herci: Ivanka Devátá, Eva Klepáčová
Divadlo D46
 Emil František Burian
 1951 přejmenováno na Armádní umělecké divadlo
 Repertoár na politickou objednávku
 V 50.letech uvolnění
 Režiséři: Miloš Forman, Josef Topol
 Herci: Vladimír Menšík, Petr Haničinec
Městská divadla pražská
 Vinohradské divadlo, Komorní divadlo, Divadlo




komedie
Problémy současného člověka
Režiséři: Jiří Frejka, Ota Ornest
Hry: Shakespeare, Moliére
Herci: Dana Medřická, Jaroslava Adamová
Situace po roce 1968
 Bojkot her sovětských autorů
 Národní klasika = vlastenectví
 V 70.letech normalizace – cenzura, omezení
 Významné osobnosti
Ivan Vyskočil (1929)
 Černý humor
 Slovní hříčky
 Divadlo Na zábradlí
 Haprdáns neboli HAmlet PRinc DÁNSký ve zkratce
(1980) – groteskní nadsázka
 Nekončí tragicky, ale smířením Hamleta s Claudiem
 Kritika kompromisních řešení
 Hovorová čeština
Milan Uhde (1936)
 Aktualizace tradičních témat
 Král-Vávra (1964)- politická satira, absurdní drama
 Balada pro banditu (1975) – muzikál, adaptace
románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník
 V době zákazu publikování vydával pod jmény svých
kamarádů
Václav Havel (1936-2011)
 Absurdní drama
 Otázky lidské identity a zachování mravní síly
 Zahradní slavnost (1963)
 Audience (1975) – autobiografické rysy
 Práce v trutnovském pivovaře
 Dialog sládka a disidentského spisovatele
 Odcházení - odchod politika z funkce
V.Havel: Audience
VANĚK: Já jsem vám opravdu velice vděčen za vše, co jste
pro mne udělal, vážím si toho, protože sám vím nejlíp, jak je
takový postoj dnes vzácný - vytrhl jste mi takříkajíc trn z paty,
protože já vážně nevím, co bych si bez vaší pomoci počal to místo ve skladu by pro mne znamenalo větší úlevu, než si
možná myslíte - jenomže já - nezlobte se - já
přece nemůžu donášet sám na sebe SLÁDEK: Jaký donášení? Kdo tady mluví o donášení?
VANĚK: Nejde o mne - mně to uškodit nemůže - ale jde
přece o princip! Já se přece z principu nemůžu podílet na SLÁDEK: Na čem? No jen to řekni! Na čem se nemůžeš
podílet?
VANĚK: Na praxi, s kterou nesouhlasím (Krátká, napjatá pauza)
Úkol
 O jaké donášení se jedná
 Proč Vaněk odmítne
 Charakterizuj postavu Vaňka a sládka
Divadlo po roce 1989
 Komercionalizace kultury
 Muzikály
 Bídníci, Jesus Christ Superstar
 Drákula, Monte Christo, Hamlet
 Režisérské osobnosti
 Miroslav Krobot, Vladimír Morávek, Jan Antonín
Pitínský, David Drábek
Divadelní scény
 Divadlo Na zábradlí
 Petr Lébl, Juraj Nvota, Jiří Ornest, Pavel Liška
 Divadlo v Dlouhé
 Různé žánrové typy
 Hana Burešová, Vlastimil Zavřel, Miroslav Táborský
 Městské divadlo Brno (dříve Divadlo bratří Mrštíků)
 Alena Antalová, Erik Pardus
Zdroje a prameny
 Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis,
2010
 http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/vaclavhavel/audience.html
VY_32_INOVACE_SP_13_18
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
SOUČASNÁ SVĚTOVÁ PRÓZA
SPOLEČENSKÁ SITUACE
Ukončení studené války
 Globalizace
 Stírání rozdílů mezi národními literaturami
 Směšování literárních žánrů
 Moderní technologie
 Knihy v elektronické podobě

DAN BROWN
Americký spisovatel
 Tenká hranice mezi fikcí a skutečností
 Využití historických reálií
 Přesný popis míst
 Digitální pevnost
 Pavučina lží (Anatomie lži)
 Andělé a démoni
 Šifra mistra Leonarda (Da Vinciho kód)
 Ztracený symbol

ŠIFRA MISTRA LEONARDA
Najdi znaky různých literárních žánrů
 Charakterizuj hlavní postavy
 Vypiš historické události a postavy a porovnej je se
skutečností
 Které události jsou fikcí

UMBERTO ECO
Představitel italské postmoderní literatury
 Popularizace vědy
 Jméno růže – vyprávění mnicha Adsa z Melku,
vyšetřování záhadných vražd mnichů
 Kombinace detektivky, historického a náboženskofilozofického románu

JOANNE ROWLINGOVÁ
Britská spisovatelka
 Čarodějnický učeň Harry Potter
 Harry Potter a kámen mudrců
 Harry Potter a tajemná komnata
 Harry Potter a vězeň z Azkabanu
 Harry Potter a ohnivý pohár
 Harry Potter a Fénixův řád
 Harry Potter a princ dvojí krve
 Harry Potter a relikvie smrti

ÚKOL
Charakterizuj fantasy jako literární žánr
 Najdi prvky fantasy v díle J.Rowlingové
 Charakterizuj postavu Harryho Pottera
 Vyber si další postavu a charakterizuj ji
 Jaký využívá Rowlingová jazyk a proč

JOHN IRVING
Americký spisovatel
 Svět podle Garpa – autobiografické prvky
(zápasník, spisovatel)
 Kombinace žánrů
 Pravidla moštárny – úspěšná kniha a ještě
úspěšnější film (Oskar)
 Ve filmu ponechána jen hlavní dějová linie

ARTHUR HAILEY
Britsko-kanadsko-americko-bahamský spisovatel
 Profesní román
 Dokonalá znalost prostředí, podrobné studiu tématu
 Kola – automobilový průmysl
 Penězoměnci – bankovnictví
 Hotel
 Večerní zprávy – televizní zpravodajství,
terorismus, vydírání
 Letiště – letecká doprava, terorismus

ROBERT FULGHUM
Americký spisovatel
 Drobné úvahy a zamyšlení
 Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil
v mateřské školce – prvotina, 1988
 Už hořela, když jsem si do ní lehal
 Možná, možná ne
 Drž mě pevně, miluj mě zlehka

O
všechno se rozděl
 Hraj fér
 Nikoho nebij
 Vracej věci tam, kde jsi
je našel
 Uklízej po sobě
 Neber si nic, co ti
nepatří
 Když někomu ublížíš,
řekni promiň
 Před jídlem si umyj
ruce
 Splachuj
 Teplé
koláčky a studené
mléko ti udělají dobře
 Žij vyrovnaně – trochu
se uč a trochu přemýšlej
a každý den trochu
maluj a kresli a zpívej a
tancuj a hraj si a pracuj
 Každý den odpoledne si
zdřímni
 Když vyrazíš do světa,
dávej pozor na auta,
chytni se někoho za
ruku a drž se s
ostatními pohromadě
ÚKOL
Vyber si dvě zásady – vysvětli je a napiš, čím tě
zaujaly
 Která zásada tě neoslovila a proč
 Napiš tři věci, které jsou pro tebe v životě důležité a
pokus se je prezentovat

STEPHEN KING
Americký spisovatel hororů
 Jeden z čtenářsky nejúspěšnějších autorů
 Řada děl zfilmovaná
 Carrie
 Série Temná věž
 Zelená míle
 Vykoupení z věznice Shawshank

STEVE BERRY
Americký spisovatel
 Historické romány
 Detektivní zápletka, dobrodružná literatura
 Jantarová komnata
 Rasputinovo proroctví
 Templářské dědictví

ZDROJE A PRAMENY
Literatura pro 4. ročník středních škol, Didaktis,
2010
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Dan_Brown
 http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Irving
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Arthur_Hailey
 http://www.fulghum.cz/
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Stephen_King
 http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/steveberry.html

VY_32_INOVACE_SP_13_19
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
SOUČASNÁ ČESKÁ
LITERATURA
Po roce 1989
SPOLEČENSKÁ SITUACE
 1989 pád komunistického režimu
 Uvolnění situace
 Nová nakladatelství – Petrov, Triáda,..
 Snížení nákladů vydávaných knih
 Texty dosud zakázaných autorů
 Decentralizace kulturního dění – oficiálně vycházejí dříve
zakázané časopisy – Revolver Revue, Tvar,…
 Pokles zájmu o literaturu – konkurence film, video, internet
 Komerční literatura
TENDENCE V LITERATUŘE
 Autenticitní literatura – nejvěrněji zachytit prožívanou realitu –
deníky, paměti – J.Kolář, L.Vaculík, E. Kantůrková
 Imaginativní próza – důraz na představivost a příběh – Jáchym
Topol
 Experimentální próza – magický realismus, postmoderní román –
Jiří Kratochvil
 Narativní próza – próza s příběhem – Michal Viewegh
MICHAL VIEWEGH
 Původním povoláním učitel
 Mimořádná oblíbenost u čtenářů
 Jeho kritikové mu vyčítají podbízivost a komerčnost
 Kombinace tradičního příběhu a experimentu
 2009 – na Blogu probíhalo společné psaní románu se čtenáři
MICHAL VIEWEGH
 Názory na vraždu – prvotina
 Báječná léta pod psa – autobiografické prvky
 Výchova dívek v Čechách – tragická love story
 Účastníci zájezdu – obrázek české společnosti
 Román pro ženy
 Román pro muže
 Vybíjená – téma stárnutí a krize středního věku
ÚKOL
 Zjisti, které české filmy byly natočeny podle předlohy nebo
scénáře M.Viewegha
BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
A takhle to vždycky bylo,” vyprávěl Kvido.
”Otcova nechuť ke konfliktům, jeho fyzická
neschopnost je snášet většinou zvítězily.
Představa, že by měl čtyřicet hodin týdně trávit
v jedné místnosti s někým, s kým se hádá,
byla pro otce natolik nesnesitelná, že se se
Zvárou nepohádal snad nikdy. Jakmile zjistil,
že jejich názorová rozepře začíná směřovat k
opravdové hádce, ustoupil. Málokterá pravda
mu stála za to, aby si kvůli ní ničil nervy.”
BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
 Charakterizuj postoje otce a vysvětli jeho jednání
 O jaké době román pojednává
 Jakého literárního postupu Viewegh používá
 Vyhledej autobiografické prvky
 Charakterizuj jazykové prostředky
JIŘÍ KRATOCHVIL
 Bývalý disident
 Magický realismus, postmoderna
 Brno
 Urmedvěd – román, různé vypravěčské techniky
 Uprostřed nocí zpěv – hledání identity v totalitní společnosti
 Má lásko, Postmoderno – soubor povídek
 Siamský příběh – román, setkání s nebývalou krásou a láskou
MICHAL AJVAZ
 Postmoderní filozofie
 Praha
 Vkládání jednoho příběhu do druhého
 Realita se prolíná v fantazií
 Druhé město – román o hledání jiného světa
 Magický realismus, dobrodružná próza
DANIELA HODROVÁ
 Literární teoretička a spisovatelka
 Tajemná Praha
 Trýznivé město
 Perunův den
 Město vidím…
JÁCHYM TOPOL
 Třetí vlna českého undergroundu
 Syn Josefa Topola (dramatik a disident)
 Bratr Filip je frontman skupiny Psí vojáci
 Miluji tě k zbláznění – underground, básnická sbírka
 Anděl – novela, lidé na okraji společnosti
 Prostředí velkoměsta
 Lidé na okraji společnosti (narkomani)
 Obecná čeština
TEREZA BOUČKOVÁ
 Dcera Pavla Kohouta
 Indiánský běh
 Scénář k filmům Smradi, Zemský ráj to na pohled
 Povídky s autobiografickými prvky
PETR ŠABACH
 Vyhraněný styl
 Obliba u mladé generace
 Šakalí léta
 Hovno hoří (Pelíšky)
 Babičky
 Opilé banány (Pupendo)
 Občanský průkaz
JAN BALABÁN
 Prozaik a překladatel
 Časopis Respekt
 Ostrava
 Existencionální povídka
 Boží lano
 Možná že odcházíme
 Zeptej se táty
ZDROJE A PRAMENY
 Literatura pro 4.ročník středních škol, Didaktis, 2010
 http://www.czechlit.cz/studie/nova-ceska-proza/
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Tereza_Bou%C4%8Dkov%C3%A
 http://www.spisovatele.cz/petr-sabach
 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1242
VY_32_INOVACE_SP_13_20
Vytvořila: Mgr. Jana Maslikiewiczová
V rámci školního projektu:
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.5.00/34.0596
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
DIVADLA MALÝCH FOREM
České drama 1958-1989
DIVADELNÍ SCÉNY
Laterna magika – kombinace tradičního
divadla s filmovou projekcí
 Divadla malých forem
 Divadlo Rokoko
 Divadlo Járy Cimrmana – politická satira
 Semafor
 Divadlo na provázku
 Činoherní studio
 Hanácké divadlo

ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ
Jaké výhody mají divadla malých forem
 Proč začala vznikat právě v 60.letech
 Která divadelní dvojice je spjata s Divadlem Járy
Cimrmana

SEMAFOR
1959
 Jiří Suchý a Jiří Šlitr
 Jitka Molavcová
 Autorské hry, kabaret
 Miroslav Horníček, Miloš Kopecký
 Miloslav Šimek, Jiří Grossmann
 Zpěváci – K.Gott, E.Pilarová, H.Hegerová,
W.Matuška

SEMAFOR
Člověk z půdy – první hra, premiéra v říjnu 1959
 Zuzana je sama doma
 Hudba Jiří Šlitr, texty Jiří Suchý
 1962 odchod většiny souboru, začal vystupovat i
Šlitr
 Jonáš a tingl-tangl - kabaret, nejúspěšnější hra
Semaforu

SEMAFOR
Filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů – 1964,
Roháč, Svitáček
 Film Zločin v šantánu, Jonáš a Melicharová
 Vyhledej některé hity Semaforu
 1969 umírá J. Šlitr, Suchý spolupracuje s
F.Havlíkem
 1972 Kytice – nejhranější hra Semaforu
 1974 spolupráce s Jitkou Molavcovou
 Jonáš , dejme tomu v úterý

SEMAFOR – DALŠÍ TVŮRČÍ SKUPINY
Miloslav Šimek – Jiří Grossmann
 1971 M. Šimek – L. Sobota
 1974 skupina Josefa Dvořáka
 1990 rozchod Suchého se Šimkem i Dvořákem

ČINOHERNÍ KLUB
1965
 Ladislav Smoček, Jaroslav Vostrý
 Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
 Hry světových autorů
 P.Landovský, L.Šafránková, J.Abrhám, J.Kačer
 P. Skoumal. J. Vodňanský – pořad S úsměvem
idiota

ČINOHERNÍ KLUB
Populární herci, protagonisté filmů nové vlny v
60.letech
 Režisér Jiří Menzel
 V období normalizace krize – řada vůdčích
osobností nucena odejít
 Ondřej Sokol – herec, překladatel, režisér –vůdčí
osobnost divadla

HUSA NA PROVÁZKU
Na konci 60.let
 1969-1989 jako Divadlo na provázku
 Koncepce otevřeného divadla
 Snaha oslovit mladé diváky
 Iva Bittová, M.Donutil, J.Pecha, B.Polívka
 Muzikál Balada pro banditu (M.Uhde)

HUSA NA PROVÁZKU
Umělecký šéf Vladimír Morávek
 Experiment s divadelními tvary
 Smím prosit, Lady? MacBeth.
 Velice Modrý pták
 Kníže Myškin je Idiot

ROKOKO
V roce 1915 Kabaret Rokoko
 60.léta Darek Vostřel, Jiří Šašek
 Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Václav
Neckář, Hana Hegerová, Olympic
 70.léta – normalizace- recitály zpěváků a skupin

ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA
1967
 Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák
 V divadle hrají pouze muži
 Český génius Jára Cimrman
 Vyšetřování ztráty třídní knihy
 Hospoda Na mýtince
 Dobytí severního pólu
 České nebe

FILMY - JÁRA CIMRMAN
Posel z Liptákova – filmový záznam divadelního
představení
 Jára Cimrman ležící, spící – 1983

Úkol
 Charakterizuj humor Divadla Járy Cimrmana

ČINOHERNÍ STUDIO
Ústí nad Labem
 Jedno z nejvýznamnějších oblastních divadel
 1972 na základech zrušeného Kladivadla
 Jan Grosman, Evald Schorm – významní režiséři
potlačovaní režimem
 Karel Heřmánek, Jiří Bartoška, Pavel Zedníček

LATERNA MAGIKA
1958 Expo v Bruselu
 Multimediální divadlo
 Alfréd Radok
 Filmový obraz se vstupy herce nebo tanečníka
 Režiséři Ján Kadár, Elmar Klos, Juraj Jakubisko
 Světový úspěch

ZDROJE A PRAMENY
Literatura pro 4. ročník středních škol, Didaktis,
2010
 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cinohern%C3%
AD_klub
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Laterna_magika


Podobné dokumenty