objednávka semen kaktusů - dodací list - Cactus

Transkript

objednávka semen kaktusů - dodací list - Cactus
OBJEDNÁVKA ROSTLIN KAKTUSŮ - DODACÍ LIST
CACTI PLANT ORDER / BESTELLUNG VON KAKTEEN PFLANZEN
Druhy uvádějte čitelně pod číselným označením v katalogovém pořadí, kolonku Kč nevyplňujte. Při větší objednávce doplňte přílohou. Nezapomeňte čitelně
vyplnit přesnou adresu vč. podpisu, u dětí podpis rodičů! Upozorňuji na právní závaznost objednávky!
Give the arts under their numbers in the catalogue sequence, do not fill in the CZK column. Don´t forget to indicate your acc urate address.
Die Arten sind lesbar unter der Nummernbezeichnung in der Katalogreihenfolge anzuführen, die Spalte CZK ist nicht auszufüllen. Vergessen Sie nicht, Ihre
genauae Addresse lesbar anzugeben.
Katalogové císlo
Catalogue No.
Katalog-Nr.
Objed. ks
Ordered pcs
Bestell. Stück
Kc celkem
CZK total
CZK insgesamt
Katalogové císlo
Catalogue No.
Katalog-Nr.
Objed. ks
Ordered pcs
Bestell. Stück
Kc celkem
CZK total
CZK insgesamt
Katalogové císlo
Catalogue No.
Katalog-Nr.
Objed. ks
Ordered pcs
Bestell. Stück
CELKOVÉ VYÚCTOVÁNÍ / TOTAL INVOICE / GESAMTABRECHNUNG
Kc celkem
CZK total
CZK insgesamt
CELKEM Kc
TOTAL CZK
INSGESAMT CZK
Cena rostlin / Plant price / Pflanzenpreis
Odborná prírucka "Zacínající kaktusár"
Katalog rostlin - jen noví zájemci / Plant catalogue - only new applicant / Pflanzenkatalog - nur neue Interessenten ANO / YES / JA ........... ks
Poštovné za zásilku ................. Kc + pošt. na príští katalog ................ Kc + balné ................ Kc / Overhead cost / Nebenkosten
ÚHRNEM Kc / TOTAL CZK / INSGESAMT CZK
OBJEDNAVATEL / BUYER / BESTELLER
Príjmení, jméno, titul / Surname, first name, Title / Vorname, Familienname, Titel: ...................................................................................
Ulice a císlo / Street and No. / Strasse und Nummer: ...............................................................................................................................
Dodací pošta a PSC / Supply post office and postcode / Post und PLZ: .................................................................................................
Príští katalog poslat na e-mail / I wish the next seed catalogue on my e-mail address /
Ich wünsche den nächsten Katalog an meine Mail-Adresse: .....................................................................................................................
Podpis: ..........................................................................................