silikon – akrylátový tmel

Transkript

silikon – akrylátový tmel
SILIKON – AKRYLÁTOVÝ TMEL
_____________________________________________________
_
Charakteristika
MASTERsil® – Silikon-akrylátový tmel je jednosložkový hybridní tmel na bázi
akrylátové disperze se silikonovým polymerem. Tmel obsahuje protiplísňovou
přísadu. V průběhu vytvrzování bez zápachu. Tmel v transparentním provedení má
po vytlačení bílou barvu, postupným vysycháním tmel zprůsvitní. Tmel odolává UV
záření, je přetíratelný (slučitelnost s nátěrem doporučujeme odzkoušet) po 12
hodinách.
Použití
MASTERsil® – Silikon-akrylátový tmel je vhodný pro lepení a těsnění pěnového
polystyrenu, dřevěných lišt a obložení, některých plastových lišt, obkladů, panelů,
umakartu, minerální vlny, koberců apod. Tmel v bílém provedení lze použít pro
spárování a lepení v sanitárním prostředí. Nevhodné pro lepení polypropylenu,
polyetylenu, akrylového skla.
Aplikace
Podkladové plochy musí být suché, odmaštěné a odprášené. Tmel naneste do
požadovaného prostoru, finální úpravu proveďte pomocí stěrky do 20 minut. Při
lepení težších předmětů doporučujeme fixaci lepeného spoje po dobu 12 minut.
Nevytvrzený tmel lze odstranit vodou, vytvrzený mechanicky.
Technické údaje
Systém reakce :
vysychání
Teplota zpracování :
+5°C až + 40°C
Teplotní odolnost :
- 30°C až +100°C
Objemová hmotnost :
1,10 g/ml čirá,
1,28 g/ml bílá
Povrchový škraloup :
20 minut
Rychlost vysychání :
2 mm / 24 hodin
Pevnost v tahu :
0,30 čirá, 0,38 bílá N.mm2
Tažnost :
3.000 čirá, 1.300 bílá %
Tvrdost :
46 ShA
Lineární smrštění :
4%
Modul :
0,25 N.mm2
Barva
čirá,bílá
kartuše 315 ml, v kartonu 25 ks
Balení
Skladování
V originálních obalech při teplotě 0°C až +30°C po dobu 24 měsíců.
Bezpečnostní opatření:
- Skladujte mimo dosah dětí
Donauchem – Urseta s.r.o.
Kamenická 26/599, 170 00 Praha 7
Česká republika / Czech republic
DIČ: CZ43774750
IČO: 43774750
Tel.:
Fax:
GSM:
(+420) 220 199 220
(+420) 220 199 230
(+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660
e-mail: [email protected]
URL:
www.donauchem.cz, www.urseta.cz
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6905
Společnost má uzavřenu "Smlouvu o sdruženém plnění" s EKO-KOM, a.s. a je registrována pod číslem EK-F06020149
Společnost je certifikována podle normy ČSN EN ISO 9001:2001
SILIKON – AKRYLÁTOVÝ TMEL
_____________________________________________________
_
-
Zabraňte styku s pokožkou a očima
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Donauchem – Urseta s.r.o.
Kamenická 26/599, 170 00 Praha 7
Česká republika / Czech republic
DIČ: CZ43774750
IČO: 43774750
Tel.:
Fax:
GSM:
(+420) 220 199 220
(+420) 220 199 230
(+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660
e-mail: [email protected]
URL:
www.donauchem.cz, www.urseta.cz
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6905
Společnost má uzavřenu "Smlouvu o sdruženém plnění" s EKO-KOM, a.s. a je registrována pod číslem EK-F06020149
Společnost je certifikována podle normy ČSN EN ISO 9001:2001

Podobné dokumenty

akrylátový tmel - STAVOCHEMIE sro

akrylátový tmel - STAVOCHEMIE sro Životnost a skladování: Při skladování v originálním neporušeném obalu v teplotním rozmezí 0ºC až + 30ºC má Mastersil – Akrylátový tmel skladovatelnost 24 měsíců. Garantujeme životnost tohoto výro...

Více

prohlášení o bezpečných výrobcích

prohlášení o bezpečných výrobcích Společnost má uzavřenu "Smlouvu o sdruženém plnění" s EKO-KOM, a.s. a je registrována pod číslem EK-F06020149 Společnost je certifikována podle normy ČSN EN ISO 9001:2001

Více