Zájezd do USA 1999

Komentáře

Transkript

Zájezd do USA 1999
Program - JAVORNICEK v USA
29.09. streda
.{
30.09. ctvrtek
- prilet na letisteNewark v New Jerseyv 3pm [5.oo hod]
- odjezdautobusemdo BohemianFlall ve ctvÍtiAstoria
- ubytovatse
- 6 pm vychazka k rece East River - pohled na lvlanhattan
pookolidolOpm
- budicekv 8.15am
- odchod v 9 am,odjezdmeEemN[zluta linka] smeremdowntown[dolu],prestup
6'zastavkuna lrxincton Ave' na mďm c.4 [zelenalinka],smerem
downtowU5,zastavkuvystoupimena Wall Street
- l0' 15 am navstevaNewyorske burz.vna wall steď[NYsE]
projit wďl ste,et na opacnoustranu-loh Nassau Street-&dedlldlNatbg!
Merrorial [puvodne2.NY radnice]
- roh wall Streetand William Stre* -Ba!k-o$J.! lnejstarsi'zal.Í.
1784]
-
-
1.10.
patek
.
-
-
Trees I Ctyri stromy]a sala expozice soch
koupime pohledy
projit dolu do Bďtery Park'okolo 2 pm odsud odjezdlodi na Sochu Svobody
[Statueofliberty] -medena a ocelova schavazici 225 tu]'postaveíav
Parizi,rozebrana"prevezena
lodi do N.Y.a r.1886opet sestavena.Stojizde s
pochodni v prave ruce a knihou zakonu v ruce leve a diva se na pristavjako
symbol svobodypro nove pristehovalce.[opravena
r.1986]
4.30 pm rnetremc.l [cervenalinka] smeremuptown [nahoru]
pojedemedo Bronxr na 22S.street-Marble Hill,
5.58 pmÍnebo6.4l pttt]odttldvlakem [tludson Line] na barbecrrek Zorce do
C{otonon Hudson [severnenadN.Y.city]
vstavanido l0am
vlakem v I 1.29am odjezdzp* na N,larbleHill,odsud metremc.l
na 59.sbeet{olumbus Circle
[cervena]downtoum
okolo l pm
zacnemeu p9!!rr!ikeš@o&šo.!u&ba se zemekouli v rukou
z:ipanÍIiaca,ek CentralParku - 9rand Army Plaza[Plaza Hotel]
spoustaobchodubutiku - Tiffany's [sperky,stribno,sklo]
Trurp Tower -skleneny mrakodrap'[68'pďer'v interieruoranmvy mrarnor]
Coca-Cola Building
PresbyterianChurch [interietz jasarcveho dreva a kamene,
krutrorrcusporadanijako v divadle
St.TomasChurch- kostelna 53.Streeta S.Ave.[mezinabz.postavamiypravo
mbraz-enGeorg Washington_3.odspodu]
- Olygtpic Tower -nenjnovejsisklenenymrakodrap
okolo 3 pm
IGÍedpla Sv.Patrika.nejkrasnejsinewyorsky kosel byl
posaven r. I 879 [nnarnrovy skvost];
- prirno na druhesEane . Rockefeller Crnter,nazyvanémest€m ve mest€ lkomplex
od 48.St. po52.St a od 5.Ave po 7.Avel, blavni budova BQABgiEin& rn 70
poschodi' v rnci osvďlena' promenaduzdobi zabradnifontanys blavami
morsky-ch zivocichu;
prorrcnadakonci snizenymnamestimRokefe o Plaza"
obklopenymvlajkami cizich narodquprosEedpozlacenasocbaPrometheamýickeho zakladatelecivilizace ;
- na nadvori konpleru IntemationalBuildings meá 50 a 5 t.Sfu.,stojisocha
Atlase,kterydrzi zemekouli se symboly zvetokruhg
- 47.Str.je zrama jako Diamond Row -klenotnictvi jedno vedle
drubebo,obchodovani
s diamanty......
- meň 40.a 42.Sn.jednaz peti rejvďsich knihoven na svete- cmful Research
Library,postavenar. I 9 I I,uvnitrje hala z krasnehobileho mrarnorupojnrenovana
Astor řIall
okolo 4 prn
na 42.SE najdemeGrand Cental Terminal[konecnavlaku],
fasadutvori 3 sochy -Mercury'Hercules'Min€rva a pod nimi jsou umisteny4 m
vysoke bodiny;
stropje ozdobensymboly zverokrutru
- dalepo 42. Str.vidimeChrvsler Building se sikmou veziokna pripominnji svym
tval€ diamant'lenrovanagřladami neonovychsvetel;bl.ha|aslouzivalajako
autosalon
- pokacujeme po 5.Ave azna 33.St. -E!0p!g9$g!9Bui!dingjedna z nejslavnejsichbudov na svete,postavena
r.1931 ,vysoka350m,v 86.patre
je zasklenenavyhlidka i vnejsi prornenadaa ve 103.patre= 38lm nad rnovni
ulice je dalsi vyhlidka
okolo Spm
. na 34.Str. vezmemegl€to B.DJ [oranzovalinka]'pojedemdor,vntownna West
4.Str. -Wasbington Souare'presoupimena Almodra] a 4 zastavlšyÍa High
Sneet -Brooklyn Btidge;
vydame se pesky pres Brooklyn mosl ktery byl l.most.cm pÍlesEast River a
spojujeBrooklJm a Manbafian;
dojdemeke tretiNY radnici- City llall
okolo 7 -B pm.
- pojedemedornr retrem c.6 [zclem ] upown na Lexington Ave.kde prrestoupime
na }Llzluta] uptownI zastatka ASTORIA Blvd. * Hoyt Ave je
NASE!l![prcdposbdni]
2,10.
sobota
-
budicek v 8 am- laoje a nashojea letacky s sebouil!!
okolo 9 am odjezd autobusemdo Cemal ParkU kde bude
pruvo{brani a lakani divaku na odpoledni vystoupenia
slavqrozdavani l*acku! !!
- obed???[asiv ccskym cBntruna 83'rdsteď]
- v l pm zacina Fairy SÍeet slavnostna 83.rd Steet. vystoupeni a
/
'
zabavapotrvado 7 pm
zalcp,lenisi veci a hurana nopni projizdku po Ny se Zorkou
autem,detaily upresnimetady;
- spanek
3.10.
nedele
-
4.t0.
pondeli
-
budicekv 8am
okolo [o am odjezdautobusemdo philadelphie
[asi 3 hodiny
cesty
!!!!!l
- cely den tarrr,hranina namestido ktobouku??!!
- vecerprijezd zatmy
vylet mqqg.rn [zluta]downtownna consy Jsland
-stilweu\ AYe.'prochazkapo plazi, kytaru [konecna]
s 'ěbou??,
mic s sebou??
- lVést8 Str.navstevaNew York Aqqaria?
nebo
>J- WatprTeŤj??pristaviste33, West 43.RD Street ar , t2Ave,
v pripadedeste_asi 10dol.]
[kolem}vÍantr,attanu
. Sony TheatrE???ManhaÍtanna platne???
[asi l0 doU
5.10. utery
-
6.10.
streda
vystoupeniv dopol.hodinachpro novinarena wall stleet
couranise mestenldojdemek World Trade Cpqtei - j" komplexem6 budov,
nejslavnejsijsou dva mrakodrapys rurzvemTwins
[jvpjcata]
ryiedem vytahemdo l aT,patranazasklenoo
na strechu
ffi.patra
jiz dojdeme;
zbyde-licas achut,projdeme
Chinatown ci utratimeposlednipenizena Canal
$tre-et[metremc.6];
okolo 6 pm se pujdemedomuprevleci do kroju a peskydojdemedo cs.restaurace
Zlata Prďra u'$uqhanku,kde
rrrrrzikazahtaje,t'"tti',,,b*á:i a 2-fua{y
predvedounejakytanecek;za odmenudostanemev.ceii a 6udeme Uu'rrit
ti
u
loucit az do noci;
pesky domu a spat????
- vyspime se dlouho,sbatimevsechnyveci; posledni
pohledna
Manhattanod rekyjako Lden;
- okolo,2.prnpdjqzdrp letiste
A JE KONEC

Podobné dokumenty