tercie_zemepis_turecko_DUM (PDF, 0 bytes)

Transkript

tercie_zemepis_turecko_DUM (PDF, 0 bytes)
Autor: Jana Kakaščíková
Datum: říjen 2013
Ročník: tercie
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis
Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa
TÉMA: Turecko
Klíčová slova: Ankara, Istanbul, Izmir, Kurdové, Ararat, islám
Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o Turecku, motivuje k
samostatné práci s mapami v atlase.
Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.
OBECNÉ INFORMACE
Hlavní město: Ankara
Rozloha: 780 580 km2
Počet obyvatel: 74 724 269
Náboženství: Islám
Parlamentní republika
Vznik: 29.10 1923 – Osmanská říše
Měna: Turecká lira
Sousední státy: Bulharko, Řecko, Gruzie,
Arménie, Ázerbájdžán, Íránem, Irákem, Sýrií.
Moře: Egejské, Středozemní, Černé
TURECKO
POVRCH
Je to převážně hornatá země a úzké pruhy nížin se nacházejí jen při pobřežích.
Asi čtvrtina rozlohy je ve výškách nad 1200 m n. m. a méně než 40 % leží níže
než 460 m n. m. Nejvyšší hory se nacházejí na východě, kde leží i nejvyšší
hora Turecka Ararat s nadmořskou výškou 5165 metrů. Na severu
leží Pontské hory,
hory na jihu a jihovýchodě pak pohoří Taurus.
Taurus Ve středozápadní
části země se nachází rozsáhlá náhorní plošina. Složitá geologická struktura
Turecka je příčinou občasného vulkanismu a relativně častých zemětřesení.
zemětřesení
Na východě země pramení velké řeky Eufrat, Tigris a Araks. Hranici mezi
Řeckem a Tureckem tvoří řeka Marica.
Marica Největší z více než 250 jezer jsou
Vanské jezero o rozloze 3714 km² a Tuz o rozloze zhruba 1550 km². Obě dvě
tato jezera jsou slaná.
FAUNAFAUNA-FLORA
Nejčastější v Turecku jsou travnaté stepi,
stepi které se nachází hlavně ve střední a
jihovýchodní Anatolii, a lesy,
lesy které leží na pobřeží Černého moře.
Nejčastějšími stromy jsou habr,
habr, kaštanovník setý, smrk
východní,
východní, olše, buk, dub a jedle.
Mezi další běžně se vyskytující rostliny patří
pěnišník,
pěnišník, vavřín, cesmína, myrta a tis.
tis.
Ve výškách na 1000 m n. m. začínají převažovat jehličnany a ve výškách nad
2000 m n. m. se vyskytují alpinské louky.
louky
Turecko je bohaté na divoké živočichy a lovné druhy ptáků. V místech s malou
lidskou aktivitou se vyskytují živočichové
jako vlk, liška, prase,kočka,
prase,kočka, bobr, kuna, šakal, hyena,medvěd,
hyena,medvěd, jelen, gazela a
kamzík.
kamzík
Mezi běžná domestikovaná zvířata
patří buvol, koza, velbloud, kůň, osel, ovce a tur domácí.
domácí Z ptáků jsou
nejrozšířenější koroptve, husy, křepelky.
křepelky.
VSTUP DO EU
1948 patří Turecko k zakládajícím členským zemím OECD
1952 přistupuje Turecko k NATO
1959 podává žádost o členství v EHS
1964 vstupuje v platnost asociační smlouva s EHS, kde se hovoří o možnosti
pozdějšího vstupu Turecka do EHS
1987 podává Turecko žádost o plné členství v ES
1989 je tato žádost odmítnuta (nestabilní politické a hospodářské poměry)
1996 celní unie s EU vstupuje v platnost
1997 se na summitu v Lucembursku EU vyslovuje pro možné členství Turecka v EU,
ale odmítá udělit status kandidátské země
1999 na summitu v Helsinkách dostává Turecko status kandidáta na přístup
2002 poslední část velké ústavní reformy, požadované EU, vstupuje v platnost
(zrušení trestu smrti atd.)
2004 nové trestní právo vstupuje v platnost; v říjnu doporučuje Evropská komise
jednání o vstupu, v prosinci je oznámen termín jednání (listopad 2005) s možným
vstupem Turecka do EU nejdříve roku 2014
PRŮMYSL
Nejvýznamnějším odvětvím průmyslu je automobilový průmysl.
průmysl
Největším výrobcem osobních automobilů na tureckém trhu je OyakRenault s podílem 52 %.
Kromě automobilů je pro turecký průmysl důležitá výroba oděvů a
textilní výrobky, výroba příslušenství, strojů a zařízení, těžba
železa a výroba oceli, elektrické stroje, bílá technika,
spotřební elektronika, plasty, minerální paliva a oleje.
oleje.
Turecko má jedny z největších zásob řady surovin, např.
boru,
boru, zlata, uranu, bentonitu, mramoru, živců, hořčíku,
hořčíku,
sádrovce,
sádrovce, perlitu, stroncia a vápníku.
vápníku
Dohromady je v zemi zhruba 3500 nalezišť kovových rud a zhruba
2000 nalezišť průmyslových materiálů.
EKONOMIKA
Od svého založení v roce 1923 země fungovala na principu smíšené
ekonomiky. Hlavním sektorem bylo původně zemědělství, ale postupně se
začaly více prosazovat služby a průmysl.
Je zakládajícím členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj(OECD) a G20 a v roce 2011 bylo z hlediska objemu hrubého
domácího produktu (HDP), který v paritě kupní síly činil
1,053 bilionů dolarů, 16. největší ekonomikou světa.
světa.
Země nejvíce zboží vyváží do Německa (10,1 % k roku 2010), Spojeného
království (6,4 %), Itálie (5,7 %), Francie(5,3 %), Iráku (5,3 %)
a Ruska (4,1 %).
Nejčastějšími vývozními artikly jsou oděvy, potraviny, textilie, kovové výrobky
a strojní technika.
Naopak v importu převažuje Rusko (11,6 %), Německo (9,5 %), Čínská
lidová republika(9,3 %), Spojené státy americké (6,6 %), Itálie (5,5 %),
Francie (4,4 %) a Írán (4,1 %). Mezi nejčastěji dovážené zboží patří strojní
technika, chemikálie a pohonné látky.
Cestovní ruch
Turecko, vyhledávaná destinace Středomoří, se těší stále větší
oblibě.
Vedle bohaté historie a umění klasické antiky zaujme nedotčenou
přírodou, rozmanitou krajinou s ovocnými plantážemi i piniovými
lesy s pohořím Taurus v pozadí a přátelskou pohostinností
místních obyvatel.
MARMARSKÉ MOŘE
Zvláštní pozornost si zaslouží samotná
metropole Turecka Istanbul,
Istanbul
jediné město na světě rozkládající se na
dvou kontinentech.
Zde se nachází většina význačných
památek a také historické centrum
města, původem ještě z dob Římské
říše.
Téměř 3000 let staré město
připomíná stále orientální pohádku.
Každá epocha zanechala ve městě
nesmazatelné památky:
Konstantinův sloup, palác Topkapi,
Sulejmanova mešita, Modrá mešita,
Tulipánová mešita, Velký bazar…
Bodrum
Na poloostrově ležící Bodrum, původním názvem Halikarnassos, je považováno za
jedno z nejkrásnějších a nejživějších míst Egejského moře a označováno jako St.
Tropez Turecka. Mnohé zátoky vybízejí k potápění, šnorchlování či windsurfingu.
Ve městě Bodrum se nachází křižácký hrad St.Peter, amfiteátr i moderní jachtařský
přístav. Malebné uličky historického jádra zvou k procházkám a návštěvě restaurací,
barů, obchůdků a diskoték. Atmosféra je jedinečná, potkávají se zde místní, umělci i
turisté z celého světa.
K návštěvě rovněž lákají historické památky v městech Side,
Side, Perge,
Perge, Aspendos,
Aspendos, Phaselis.
Phaselis.
Mezi vyhledávaná místa patří Antalya,
Antalya, Belek,
Belek, Side,
Side, Alanya,
Alanya, Kemer,
Kemer, Kundu.
Kundu. Oblast
Egejského moře, v níž se setkávaly vlivy řecké, římské, křesťanské i osmanské doby,
doby,
představují města Bodrum,
Bodrum, Kusadasi nebo Izmir
Turisty oblíbená Turecká riviéra je oblast
ležící mezi městy Kas a Antalya. Pobřeží
nabízí křišťálově průzračnou vodu,
malebné zátoky a rozlehlé pláže.
http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/turecko-256.jpg
ZDROJE
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Turkey_topo.jpg/800pxTurkey_topo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Bosphorus_Bridge-1.jpg/220pxBosphorus_Bridge-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/NEO_ararat_big.jpg/220pxNEO_ararat_big.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Istanbul_panorama_and_skyline.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Cour_mosquee_Suleymaniye_Ista
nbul.jpg/697px-Cour_mosquee_Suleymaniye_Istanbul.jpg
http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/turecko-256.jpg
http://im.novinky.cz/900/229000-original1-umlyn.jpg
http://im.novinky.cz/833/268331-original1-elabn.jpg
http://im.novinky.cz/832/268326-top_foto1-0j3da.jpg
http://im.novinky.cz/832/268328-original1-xwgc3.jpg

Podobné dokumenty

Program zájezdu Antalya-Pamukkale s výstavou Expo

Program zájezdu Antalya-Pamukkale s výstavou Expo schůzka, kde se dozvíte podrobnosti o programu zájezdu, lokalitě a místních zvyklostech. Od průvodkyň dostanete tipy na to, jak si pobyt co nejvíce užít. Přenocování v hotelu kategorie min. 4* v ob...

Více

bilsing automation

bilsing automation Již více než 30 let se zaměřujeme na vývoj, výrobu, prodej a montáž manipulačních ramen a podavačů z modulárního stavebnicového systému, tzv. flexibilní tooling. Úspěšný rozvoj společnosti, 15 pobo...

Více

potenciál využívání veřejných dat o hospodaření obcí v rámci

potenciál využívání veřejných dat o hospodaření obcí v rámci hospodaření jednotlivých městských částí, což lze chápat jako slabinu). MONITOR umožňuje zobrazit informace o příjmech a výdajích (také pomocí funkce „rozklikávací rozpočet“), dluhové služby, majet...

Více

Knihovna Únětice

Knihovna Únětice Deník jedné mrchy

Více

prima_zemepis_australie_DUM (PDF, 0 bytes)

prima_zemepis_australie_DUM (PDF, 0 bytes) Autor: Jana Kakaščíková Datum:leden 2013 Ročník: prima Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Více

sekunda_zemepis_mexiko_DUM (PDF, 0 bytes)

sekunda_zemepis_mexiko_DUM (PDF, 0 bytes) Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a přírodapříroda- zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Více

Obsah - Leges

Obsah - Leges Obsah Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Více

Satelitní snímek kanady - Gymnázium Týn nad Vltavou

Satelitní snímek kanady - Gymnázium Týn nad Vltavou GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2012 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: : Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Více

tercie_zemepis_nemecko_DUM (PDF, 0 bytes)

tercie_zemepis_nemecko_DUM (PDF, 0 bytes) Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2012 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa

Více

LAST MINUTE „LETECKY“ Napište nám, zavolejte nám, navštivte nás!

LAST MINUTE „LETECKY“ Napište nám, zavolejte nám, navštivte nás! – All incl. = all inclusive, HB = polopenze, SN = snídaně, BS = bez stravy – SSH – Sharm El Sheikh – SAE – Spojené arabské emiráty – + poznávací zájezdy nebo eurovíkend – * akce pro SENIORY 55+ – c...

Více