Aktivity našeho Domova - září 2013

Transkript

Aktivity našeho Domova - září 2013
Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho
Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v
doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a
instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní
představení "O ČERVENÉ KARKULCE", které
předvedli v jídelně. Poté zahráli na kytaru a
harmoniku a společně si všichni zazpívali. Po
dobrém obědě se seznámili s prostorami našeho
zařízení. Někteří z nich využili možnost navštívit
odpolední mši v kapli Domova. Jiní zvolili
procházku v lese. Věříme, že to nebyla jejich
poslední návštěva, a že byla navázána
oboustranně prospěšná spolupráce.
Již potřetí, a v tomto roce naposledy, naši klienti
vyráběli z keramické hlíny. Sešli se v pátek 30.
srpna 2013 v jídelně Domova. Tentokrát si
vyzkoušeli výrobu vánočních zvonečků. Za pomoci
dobrovolníků nanášeli hlínu na polystyrenové
zvonečky. Poté zdobili vykrajovátky. Po zavadnutí
se polystyrén odstraní a na výrobky čeká glazura a
keramická pec. Pak už můžou přijít Vánoce. Klienti
si nejen procvičili jemnou motoriku rukou, ale také
strávili příjemné chvíle ve společnosti
dobrovolníků. Do dalších dnů je provází radost z
vykonané práce. Děkujeme aktivizátorce, sociální
pracovnici a všem dobrovolníkům.
V neděli 8. září 2013 sestry sv. Františka
pořádaly za pomoci dobrovolníků, aktivizátorky
a sociální pracovnice Dětský den. V 15:00
hodin se sešlo v areálu zahrady 31 natěšených
dětí. Byly to děti našich zaměstnanců,
vnoučata našich klientů a také děti z farnosti
Deblín. Úvodní slovo zaznělo z úst P. Petra
Papouška. Poté byli soutěžící rozděleni do
osmi skupin, které se utkaly v osmi
disciplínách : střelba z luku, kuželky,
šlapošlapy, módní přehlídka ... Díky nečekané
sponzorské nabídce měly děti možnost si
prohlédnout vnitřek vrtulníku. Protože se
všichni snažili, tak také všichni zvítězili.
Následovalo malé občerstvení a každý dostal
knížku a sladkou odměnu. Celá akce probíhala
za příjemného slunečného počasí, které si
společně s dětmi užívali i naši klienti.
Děkujeme organizátorům a sponzorům.
Petr Steffan ( 1976) se,
V neděli 15. září 2013 se v našem Domově
uskutečnila již tradiční Pouť k Panně Marii
Bolestné a Den otevřených dveří. V pátek a v
sobotu se začali sjíždět první dobrovolníci, na které
čekala spousta práce. Během soboty dokončovali
výzdobu vnitřních i venkovních prostor, nástěnky,
uklízeli zahradu a prováděli další práce. Nedělní
ráno začalo pouťovými koláčky a cukrovím, které
bylo třeba připravit na tácky, přípravou infostánků,
stánků s občerstvením a s výrobky našich klientů.
Panovala dobrá nálada a počasí nám zatím také
přálo. Po 13-té hodině se začali sjíždět první
poutníci. Od 14.00 hodin byla v kapli modlitba
svatého růžence. Ve 14.30 hodin celebroval P.
Ervín Jansa slavnou poutní mši svatou.
Bohoslužbu doprovodil pěvecký sbor studentů z
Brna WATOTO WATOTO. Účast veřejnosti byla
veliká, jako každým rokem, naše kaple nestačila
pojmout všechny poutníky. Bohužel v okamžiku,
kdy se návštěvníci začali přesouvat na zahradní
slavnost, začalo pršet. Prezentace ručních výrobků
a občerstvení byla přesunuta do jídelny a prvního
poschodí. Velká část poutníků, i přes počáteční
zmatek, využila nabídku prohlídky Domova,
seznámila se s výrobky našich klientů a zhlédla
výstavu Milivoje Husáka. K večeru se počasí
umoudřilo, vysvitlo sluníčko, takže došlo i na
kapelu Slunovrat, která potěšila přítomné svým
repertoárem, který je na velmi vysoké umělecké
úrovni. Děkujeme všem zaměstnancům,
dobrovolníkům, řádovým sestrám za přípravu
tohoto slavnostního dne a také všem poutníkům,
kteří nás i naše klienty přišli podpořit.
Dne 18. září 2013 se v 10:00 hodin konalo
rozloučení při mši svaté s našim klientem
Mons. Josefem Šindarem, který zemřel v úterý
17. září 2013. Rozloučit se přišli nejen naši klienti,
zaměstnanci, ale také kněží a veřejnost z okolí.
Mons. Josef Šindar se narodil v roce 1933 v
Lužicích u Hodonína. Studoval na Biskupském
gymnáziu v Brně, poté vstoupil do Kněžského
semináře v Litoměřicích. V roce 1960 byl vysvěcen
na kněze. Působil v několika farnostech, namátkou
uveďme Znojmo, Třebíč.... Do Tišnova přišel v
březnu 1979 a již za čtyři měsíce byl jmenován
děkanem. Za léta působení v tomto regionu se stal
významnou osobností nejen duchovního, ale také
kulturního života. Nepřehlédnutelná je jeho činnost
literární a překladatelská, publikoval v našem i
zahraničním tisku. Od mládí se zajímal o historii a
jazyk Lužických Srbů. Za svoji celoživotní činnost
obdržel 4. května 2000 od papeže Jana Pavla II.
čestný titul Monsignore. V roce 2007 mu brněnský
biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou
službu medaili sv. Petra a Pavla a v roce 2013 u
příležitosti 80. narozenin medaili sv. Cyrila a
Metoděje. Od srpna 2010 se stal klientem Domova
sv. Alžběty. I přes mnohé zdravotní potíže
vykonával v našem Domově duchovní a kněžskou
službu, publikoval, pořádal besedy pro klienty. Po
celou dobu pobytu na Žernůvce neztrácel zájem o
své bývalé farníky a jejich rodiny. Ti jej také v
hojném počtu navštěvovali. Také pro naše klienty,
zaměstnance i ostatní návštěvníky měl vždy
přátelské pozdravení a úsměv. Na vnímavého
jedince zapůsobil nejen svou vírou, humorem, ale i
hloubkou a šíří svého vzdělání a citem pro krásu a
poezii. Velmi pěkný byl jeho vztah k dětem.
Tišnovští farníci a nejen oni se se svým bývalým
děkanem přišli naposledy rozloučit v pátek 20. září
2013 v 15:30 hodin v kostele sv. Václava při mši
svaté za přítomnosti brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrle a 30 kněží. Po církevních obřadech v sobotu
21. září 2013 v 10:00 hodin v kostele sv. Cyrila a
Metoděje v jeho rodných Lužicích byl uložen do
rodinného hrobu na místním hřbitově. Requiescant
in pace!
V sobotu 21. září 2013 ve 14:00 hodin se naši
obyvatelé, i někteří rodinní příslušníci, kteří byli
právě na návštěvě, sešli v jídelně Domova při
vystoupení amatérského akordeonového
souboru AKSON z Nedvědice. Šest členů
souboru zahrálo na akordeony známé, především
lidové písně. I když pršelo, tak tito amatérští umělci
dokázali vykouzlit našim obyvatelům úsměv na
tváři a jejich hudba se rozléhala celým domem.
Všichni si s chutí společně zazpívali. Naše sociální
pracovnice hudebníky také seznámila s interiérem
Domova. Byli velmi nadšeni atmosférou a
příjemným prostředím. Děkujeme jim a těšíme se
na další setkání.
Výstava s názvem „Práce pro knihu“ vzešla z
autorovy spolupráce s nakladatelstvím Cesta Brno.
Milivoj Husák (*1950)
malíř, výtvarník a
scénograf, žije a pracuje v
Lelekovicích. Po ukončení
SUPŠ v Brně, studoval na
AVU v Praze (1970 – 1972).
Poté byl zaměstnán jako designer nábytku a
spolupracoval s památkovou péčí. Do roku 1985
působil v dělnických profesích.
Zabývá se kresbou, malbou,
tvorbou sakrálních interiérů a
pracemi v exteriéru, nejčastěji z
kamene. Namátkou zmiňme
interiér kaple Ducha svatého na
Brněnském biskupství, nástěnné
malby v kapli Masarykova
onkologického ústavu v Brně a
ve věži divadla Husa na provázku….. V roce 2012
dokončil výtvarné řešení kamenného vstupu do
Kostnice sv. Jakuba v Brně.Jako scénograf
spolupracoval s brněnskými divadly Husa na
provázku a s Divadlem U stolu. Na svém kontě má
celou řadu samostatných i skupinových výstav.
Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách u nás i v
zahraničí např. Muzeum města Brna, Podhorácké
muzeum v Předklášteří, Muzeum holocaustu
Osvětim, dále v Holandsku, Makedonii a v
soukromých sbírkách ČR, Německu a USA. Za svá
díla získal celou řadu významných ocenění. Jedno
z posledních obdržel v roce 2012 na Velehradě za
přínos v tvůrčí oblasti - Řád sv. Cyrila a Metoděje.
Málokdo však ví, že je také autorem mnoha návrhů
knižních obálek, ilustrací a grafik. A právě tuto
oblast jeho tvorby můžete zhlédnout na Žernůvce
denně od 4. září do 31. října 2013. Srdečně Vás
zveme.
Datum: 5.9. 2013
Místo: Společenská místnost ve II. patře Domova
Přítomni za klienty: p. Malásek, pí. Tichá,
pí.Calabová, pí. Trachtulcová, pí. Theinerová,
pí.Bočková, pí. Borková, pí. Koucká,
pí.Balabánová, pí. Kopecká, p. Papoušek, pí. Filipi,
pí. Malášková, pí. Ficová, p. Jurák
Za Domov: PhDr. Jana Hutařová – ředitelka, Jitka
Pařízková – provozní referentka, Marie Horká –
sociální pracovnice
Témata jednání:
1. Pouť - v neděli 15. září srdečně zveme
všechny obyvatele, zaměstnance a příznivce
Domova na pouť k Panně Marii Bolestné a
Den otevřených dveří. Slavnostní mši sv. ve
14:30 hodin bude celebrovat P. Ervín Jansa a
svým zpěvem ji doprovodí pěvecký sbor
studentů z Brna Watoto-watoto. Poté jste
všichni srdečně zváni do areálu zahrady, kde
budou
prezentovány
drobné
výrobky
z Výtvarných dnů a bude se podávat malé
občerstvení. Atmosféru zpříjemní hudební
skupina Slunovrat. Bude také posílena
odpolední služba tak, abyste mohli zůstat dle
svého přání v zahradě déle. Je také možné
večeři odebrat později.
2. Výkopové práce – měly by být ukončeny
v pátek 6.9.
3. Aktivity
- od 4. září můžete v 1. patře shlédnout výstavu
grafik, knižních obálek a ilustrací Milivoje
Husáka s názvem Práce pro knihu
- V neděli 8. září proběhne na zahradě Domova
Dětský den. Všichni jste srdečně zváni.
- 12. září nebude vizita
- V pátek 13. září přijde kadeřnice
- V pondělí 16. září se v kanceláři sociální
pracovnice vyplácí důchody.
- 16. - 20. září dovolená S.M. Benicie
- V sobotu 21. září nám odpolední chvíle
zpříjemní osmičlenný amatérský akordeonový
soubor z Nedvědice - AKSON Nedvědice. V
repertoáru mají především české lidové písně
proložené muzikálovými melodiemi nebo
světovými populárními písněmi. Můžeme se
těšit na pohodové odpoledne s písničkou na
rtech.
- Grilování – záleží na počasí. Pokud bude
hezky (nebude pršet a nebudou vedra nebo
zima), grilování proběhne.
4. Strava – diskuse
- Ledová káva se již na přání klientů nebude
podávat
- 1x požadavek salátu z čínského zelí, 1x
stížnost na školní salát a na malé množství
ovoce a zeleniny ve skladbě jídelníčku, 1x
stížnost na tvrdou tlačenku
5. Odvoz vozíků z jídelny – z provozních
důvodů se sl. Theinerová naobědvá jako první
a začne svážet ohřívací vozíky z pater. Teprve
až jsou vozíky svezeny do suterénu, odjíždí
klienti z jídelny na pokoje.
Další schůze obyvatel se bude konat ve středu
9. října 2013 v 10:30 hodin.
Anna Borková
2. září 79 let
Věra Spáčilová
19. září 89 let
Ludmila Malášková
24. září 89 let
Anna Paulíková
24. září 87 let
Emílie Řiháčková
25. září 91 let
paní Libuši Černou, která k nám na Žernůvku
přišla z tišnovského penzionu a paní Marii
Novotnou, která přišla z Veverské Bítýšky.
S oběma se můžeme setkat ve 4. patře, kde
společně s paní Maláškovou sdílí třílůžkový pokoj.
Přejeme jim aby se jim u nás líbilo a aby zde našly
skutečný domov.
„… v každém člověku je slunce,
jenom je nechat plát…“
Sokrates

Podobné dokumenty