VAKCINY PRP KRALIKY_A3_02.indd

Transkript

VAKCINY PRP KRALIKY_A3_02.indd
Pasterelóza – komplex infekční rýmy
králíků
Jedná se o vážné onemocnění dýchacího aparátu králíků, způsobené především bakterií Pasteurella multocida.
Rozšiřuje se kontaktem, kapénkovou infekcí nebo vzájemným poraněním.
Nejčastějším příznakem jsou respiratorní potíže, obvykle
manifestované výtokem z nosu, frkáním a zánětem oční
spojivky (obr. 1, 2 a 3). Bakterie rovněž napadají vnitřní
orgány, především plíce (obr. 4, 5 a 6), dělohu (obr. 7),
střední ucho (obr. 9). V některých případech se vyskytnou abscesy pod kůží (obr. 8), které mohou být chronické a vyžadují další ošetření. Dále může docházet
k postižení CNS (nystagmus, torticollis) (obr. 9).
Prevence
Většina králíků je vystavena infekci v raném věku. U některých sice nedojde k rozvinutí klinických příznaků, ale ty se
mohou rozvinout později vlivem stresu, změny diety apod.
Nejúčinnější prevencí je očkování vakcínou, která obsahuje složky komplexního antigenu Pasteurella multocida
(obr. 10) a případně dalších antigenů izolovaných z daného chovu.
Poradenský a konzultační servis
Společnost DYNTEC zabezpečí komplexní poradenský
a konzultační servis v chovech:
izolaci a identifikaci původce
stanovení citlivosti na antibiotika
stanovení úrovně protilátek proti moru a myxomatóze
vypracování a vyhodnocení vakcinačních a medikačních programů při tlumení nákaz
Obr.1
Obr.2
Obr.3
Obr.4
Obr.5
Obr.6
Obr.7
Obr.8
Obr.9
Obr. 10
VAKCÍNY
PRO KRÁLÍKY
Složky komplexního antigenu P. multocida
a) kapsulární antigen (hydratované polysacharidy)
b) O-antigen (lipopolysacharidy vnější membrány)
c) fimbrinový antigen
d) vnější membránové proteiny (Omp-H a Omp-A)
e) exotoxiny (PMT a neuraminidázy)
f) transferiny Fe (proteiny uplatňující se při přenosu iontů železa)
DYNTEC spol. s r. o.
Pražská 328, 411 55 Terezín
tel.: 416 782 251, 606 782 251
e-mail: [email protected], www.dyntec.cz
VAKCINY PRP KRALIKY_A3_02.indd 2-3
KOMPLEXNÍ VAKCINAČNÍ PROGRAM
23.3.2005, 13:38:48
MM-Vac
AUTOGENNÍ VAKCÍNY
Bivalentní vakcína proti moru a myxomatóze králíků pro intradermální
aplikaci bezjehelným automatem. Obsahuje lyofilizát s živým avirulentním
kmenem myxomatózy a tekutou složku s inaktivovaným virem moru králíků.
Obě složky se před aplikací smísí. V jednom balení je 6 x 40 dávek.
1 ml obsahuje: Poxvirus myxomatosae min. 104,6 TCID50, Calcivirus
saepticaemiae haemorrhagicae cuniculi min. 256 HA.
Vakcinační dávka je 0,1 ml, vakcína se aplikuje na bázi ušního boltce
co nejblíže k hlavě. Vakcinují se králíci od stáří 10 týdnů. Při nepříznivé
nákazové situaci je možno vakcinovat již od stáří 6 týdnů s následnou
revakcinací za 4 týdny. Chovné kusy je vhodné vakcinovat dvakrát ročně.
AUTODYN
AUTODYN-ID
Autogenní inaktivované purifikované vakcíny s olejovým adjuvans proti bakteriálním
infekcím králíků, především proti pasterelóze králíků. Autodyn je určen pro subkutánní
aplikaci. Autodyn-ID se aplikuje intradermálně bezjehelným aplikátorem.
Složení: antigen připravený z bakteriálních původců onemocnění králíků zachycených
v daném chovu.
Vakcíny Autodyn chrání všechny kategorie chovných i výkrmových králíků proti původcům
komplexu infekční rýmy králíků, případně proti původcům dalších onemocnění. Při vývoji
a výrobě vakcíny bylo použito nejnovějších vědeckých poznatků a moderní výrobní
technologie. Ve vakcinační dávce jsou obsaženy všechny složky komplexního antigenu
kapsulární antigen, O-antigen, vnější membránové proteiny H a A, fimbrinový antigen,
transferiny Fe, exotoxiny, případně dalších antigenů izolovaných z chovu.
Nejčastější izoláty zjištěné v chovech králíků: Pasteurella multocida
Bordetella bronchiseptica
Staphylococcus aureus
Streptococcus sp. aj.
MORIN
Inaktivovaná vakcína proti moru králíků pro subkutánní aplikaci.
Vakcinační dávka je 0,5 ml a obsahuje virus saepticaemiae haemorrhagicae
cuniculi inactivatum min. 64 HAU.
Aplikuje se subkutánně, nejlépe v krajině za lopatkou. Vakcinují se králíci od
stáří 10 týdnů. Při nepříznivé nákazové situaci je možno vakcinovat již od
stáří 6 týdnů s následnou revakcinací za 4 týdny. Chovné kusy je vhodné
vakcinovat dvakrát ročně.
Doporučené vakcinační schéma Autodyn-ID a Autodyn
Samičky
Samci
Výkrmoví králíci
v průběhu prvních 2/3 březos- ve stáří 4 - 6 týdnů, revakciti, nejlépe v polovině
nace za 3 týdny
ve stáří 4 - 6 týdnů
revakcinace za 3 týdny
revakcinace každých 3 - 6
měsíců
revakcinace za 3 týdny dle
nákazové situace
revakcinace každých 3 - 6
měsíců
Vakcína se při intradermálním podání aplikuje do báze ušního boltce. Při subkutánním podání se aplikuje v oblasti
mezi lopatkami.
Dávkování: 0,1 ml i.d. u Autodynu-ID
0,5 ml s. c. u Autodynu
MXT
Vakcína proti myxomatóze králíků. Jedno balení 6 x 50 dávek obsahuje 6 x
lyofilizát s obsahem Poxvirus myxomatosae min. 104 TCID50 a 6 x zřeďovač
o obsahu 0,5 ml.
Aplikuje se průpichem ušního boltce v jeho horní polovině speciální
přiloženou dvojjehlou tak, aby nebyly narušeny velké ušní cévy. Po
odpovídajícím naředění je možno aplikovat i subkutánně nebo bezjehelným
automatem. Vakcinují se králíci od 10 týdnů stáří, v případě nepříznivé
nákazové situace je možné vakcinovat králíky od 4 týdnů stáří s následnou
revakcinací za 6 týdnů a další případnou revakcinací za 4 měsíce.
Princip a výhody intradermální aplikace
Intradermální způsob aplikace zabezpečuje solidní imunitní odezvu na podaný antigen. Antigen je zpracován
specifickými buňkami v kůži, tzv. „antigen-presenting
cells“ (APCs). Tyto buňky jsou významnou součástí
imunitního systému odpovědného za vznik specifické
a nespecifické slizniční imunity. Posílením nespecifické
slizniční imunity se zvyšuje obranyschopnost proti eventuálnímu průniku dalších patogenů do organizmu.
Intradermální aplikace je mžiková, povrchová a tudíž pro
zvíře méně bolestivá a stresující.
V porovnání s klasickou injekční aplikací se snižuje možnost rozšíření infekce při aplikaci. Při intradermální aplikaci nedochází k poškození svaloviny podkoží (obr.7).
Nedochází ani k výskytu granulomů a abscesů (obr.8) a
ke ztrátám při jatečném zhodnocení zvířat.
Ilustrační obrázky způsobu aplikace
i.d. aplikace
VAKCINY PRP KRALIKY_A3_02.indd 4-5
Samice
ve stáří 4 - 6 týdnů
s. c. aplikace
aplikace průpichem ušního boltce
Obr. 7: Při bezjehelné aplikaci dochází
k penetraci do kůže tryskou pod
tlakem a k rovnoměrnému rozdělení
malého objemu koncentrované účinné
látky. Proud tekutiny se rozdělí podle
menšího odporu tkáně a tím snižuje
narušení mezibuněčných prostor.
Obr.8: Při podání jehlou se ve
tkáni vytvoří dutina obsahující
deponovaný
roztok.
Okolo
vznikne zánětlivý proces, který
umožňuje vstřebání látky. Dojde-li
k poruše při vstřebávání, nebo
ke kontaminaci během aplikace,
vznikne granulom nebo absces.
23.3.2005, 13:39:04

Podobné dokumenty

Otimix - Bioveta, a.s.

Otimix - Bioveta, a.s.  Před použi m přípravek řádně protřepat  Před aplikací je vhodné jemně vytáhnout boltec a aplikovat opatrně do ús zvukovodu a promnout bázi boltce  Do zevního zvukovodu pos ženého ucha nakapat 5...

Více

CANGLOB® CANVAC®

CANGLOB® CANVAC® Inaktivovaný virus parvovirózy v nízké pasáži vázaný na adjuvantní složku je postupně uvolňován do organismu, stimuluje imunitní systém a vyvolá odpovídající aktivní imunitu. Unikátní technologie u...

Více

Důvěra v přípravky Biovety stoupá

Důvěra v přípravky Biovety stoupá Vši: Haematopinus suis Svrab: Sarcoptes scabiei var. suis Dávkování, aplikace: Dávka přípravku BIOMEC 10 mg/ml injekční roztok je pro skot a ovce je 0,2 mg/kg ž. hm., pro prasata 0,3 mg/kg ž. hm. A...

Více

MBR

MBR Role PSV není však jasná – nejsou důkazy, že tonoplast praská a hydrolázy se dostanou k obsahu buňky. Nedochází ani k apoptické degradaci DNA na 180 bp úseky. Při PCD aleuronových buněk dochází ke ...

Více

Klostridiové infekce skotu

Klostridiové infekce skotu protilátky z krve, přes neporušenou stěnu střeva, do jeho lumina nepronikají. Mohou pouze zmírnit již probíhající zánět.

Více

Ceník je ke stáhnutí zde - Veterinární ordinace Na Slovanech

Ceník je ke stáhnutí zde - Veterinární ordinace Na Slovanech Biocan DHPPIL (vakcinace proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze a leptospiróze) + Nobivac Rabies (vakcína proti vzteklině na 3 roky)

Více

Sborník přednášek ODBORNÝCH pro veterinární

Sborník přednášek ODBORNÝCH pro veterinární personálu následně roznáší patogeny na další, často i na ambulantní, pacienty. Nejčastěji kultivovaným patogenem jsou zástupci rodu Enterococcus, Staphylococcus, Enterobacter, Klebsiella, Acinetoba...

Více

Borrelym 3 inj. Borrelym 3 inj.

Borrelym 3 inj. Borrelym 3 inj. nemusí být virus v období několika dní po infekci v hepatocytech potvrzen. Citlivou metodou používanou pro průkaz viru ve vzorku tkáně je metoda PCR. Štěňata by měla být vakcinována při poklesu tit...

Více