Opensat X9000HDCI - TELE

Transkript

Opensat X9000HDCI - TELE
TEST REPORT
DVB-S/S2 MPEG2/4 HD Receiver
Opensat X9000HDCI
Sen televizních surfařů
Černá skříňka s velmi decentní vodorovnou červenou linkou
uprostřed čelního panelu vypadá poněkud podivně na první pohled.
Nicméně když jí postavíte mezi vaše ostatní multimediální komponenty, musíte uznat, že celý tento set rázem ožije. Šest plochých
červených tlačítek krásně splývá s designem přístroje. Tato vám
umožní více, než jen změnu kanálu a nastavení hlasitosti, ale i
četná nastavení v menu (pokud nepotřebují numerický vstup).
Horní část čelního panelu je
vyrobena z kouřového plexi,
za kterým se nachází alfanumerický vakuový fluorescenční
displej. Ukazuje číslo předvolby
a její název, nebo datum a čas
pokud je přístroj v pohotovostním režimu. Je dobře čitelný i z
větší vzdálenosti. Celá spodní
část je v podstatě krytka, pod
kterou se nachází dvojitý CI
konektor a slot čtečky karet (viz
níže).
Zadní panel nabízí vše, co
by jednotunerový HD přijímač měl mít. Nechybí všechny
digitální a analogové video a
audio výstupy. Možná kromě
S-Video, ten je však dostupný
skrze SCART. Najdeme zde,
mimo jiné, konektor DB-9 pro
sériovou linku. Nenajdeme zde
výstup UHF modulátoru, ale
kdo jej v dnešní době skutečně
potřebuje, že? Dobrou volbou
výrobce bylo umístění vypínače
síťového napětí, jelikož napájecí
šňůru nelze samostatně odpojit.
Dálkové ovládání perleťové
barvy sice na první pohled
nevypadá příliš ergonomicky,
ale vzhledem ke kvalitnímu
povrchu tlačítek, který je příjemný na dotek, se vám jeho
používání začne brzy zamlouvat. Toto je první a opravdu
podstatný prvek pro skutečné
televizní surfaře.
Společně s recieverem a dálkovým ovladačem je součástí
balení sada kabelů (HDMI,
YPbPr a A/V) a návod k použití.
K dispozici byla anglická verze,
která nebyla zbytečně dlouhá,
ani příliš krátká. Zkrátka tak
akorát. Je plný různých obrázků
a nákresů. Nicméně pokud
máte alespoň fundamentální
zkušenosti se satelitní technikou, pravděpodobně jej vůbec
nebudete potřebovat – OSD je
nesmírně jednoduché a logicky
uspořádané.
Instalace
Po zapnutí se objeví Průvodce první instalací. Je to v
podstatě zjednodušená verze
instalace a měla by fungovat
ve většině případů. Vždy se v
ní můžete vrátit stiskem červeného tlačítka o krok zpět,
takže v případě příliš rychlého
stisku tlačítka OK je vždy cesta
zpátky. Jako obvykle, je i zde
prvním krokem výběr jazykové
mutace. Nabídka je opravdu
ohromující: Angličtina, Němčina, Francouzština, Ruština,
Španělština, Italština, Arab-
ština, Norština, Švédština, Finština, Holandština, Dánština,
Čeština, Slovenština, Řečtina,
Turečtina, Maďarština a Polština. Pokud se domníváte, že
dalším krokem bude výběr satelitu, na který máte v úmylsu se
dívat, máte naprostou pravdu.
Jste připraveni? K dispozici je
159 satelitů z celého světa.
X9000HDCI je vskutku globálním produktem!
38 TELE-satellite & Broadband — 04-05/2008 — www.TELE-satellite.com
Pokud jste se již vybrali váš
Hotbird, Astru, nebo cokoli
jiného, zobrazí se na obrazovce
okno s dalším krokem v instalaci. Tentokrát je to nastavení
oscilačních kmitočtů LNB konvertoru na vaší parabole. Vybrat
si můžete z 5150, 9750/10600,
10000,
9750,
9750/10750,
10750, 11300, 11475 Mhz,
nebo zvolit možnost uživatelské
volby pro jeden nebo dva konvertory. To v případě zadávání
nestandartních hodnot LOF.
X9000HDCI je plnně kompatibilní s pásmy Ku/C, připraven
je však i na mnohem exotičtější normy. Pokud máte LNB
připojené z vaší paraboly nikoli
napřímo, avšak skrze DiSEqC
1.0 přepínač, máte možnost
toto nastavit v X9000HDCI v
další části instalačního procesu.
V tuto chvíli instalační asistent
nepátrá po motoru. Uživatelé s
motorizovanými parabolami by
měli raději opustit asistovaný
proces a nastavit motor pomcí
OSD. Podporovány jsou obě
normy - DiSEqC a USALS.
V tuto chvíli se dostáváme
k poslednímu kroku instalace
– vlastní ladění kanalů. Po jeho
spuštění přijímač provede scan
všech kanálů na vámi vybraném
satelitu (TV+Rádio, FTA+mix).
Pokud ale nejste úplný začátečník, doporučejeme opustit tento
krok stiskem tlačítka EXIT. V
opačném případě totiž budete
po ukončení instalace zavaleni
spoustou nepotřebných, pomíchaných a kódovaných kanálů,
na které se stejně nebudete
moci dívat a po čase je smažete.
Pokud však máte k parabole připojený motor, opustili jste asistenci o jeden krok dříve. Co s
tím? Veškerá nastavení lze provádět pomocí menu. Zároveň
04 -0 5/ 20 08
OPENSAT X9
000HDCI
Fasten yo
channel zapp ur seatbelt: super fast
ing
audio and vid combined with superb
eo quality in
SD and HD
tak získáváte větší flexibilitu a
možností na výběr.
Po stisku tlačítka MENU se
objeví první „submenu“ - Insatalace. Stiskem pravé (resp.
levé) šipky se můžete přepínat
mazi dalšími položkami menu
systému: Možnosti, Kanály,
Rozšířené a Status. Nicméně
naše instalace ještě není dokončena, takže zůstaneme v části
Instalace. Zde je první položkou
Parabola, kde máte možnost
si nastavit váš systém. V tuto
chvíli je také možné nastavení
motoru. Další zajímavou vlastností X9000HDCI je možnost
napájení LNB vyšším napětím.
Namísto 13/18V můžete zvolit
14/19V. To se obzvláště hodí
pokud chcete napájet LNB
připojené na dlouhém koaxiálním kabelu.
Z této obrazovky můžete
provést Automatické ladění.
Máte zde také více možností,
než ve zjednodušeném průvodci (viz výše). Z lazených
kanálů si můžete vybrat:
TV+Rádio, pouze TV, pouze
rádio,
Volné+CAS,
pouze
volné, nebo pouze CAS.
Pokud jste uživatelem některého z PayTV systémů a víte,
který přístupový systém váš
poskytovatel používá, doporučujeme vybrat Volné+CAS
a stiskem červeného tlačítka
zahájit samotný scan. Bude
vám nabídnuta možnost označení CAS, které vás zajímají.
Takže například pokud jste
uživatelem systému Viaccess,
neoznačíte žádný jiný CA
systém (Mediaguard, Irdeto
atd.) ale pouze ten váš. V tom
případě X9000HDCI bude
ignorovat všechno kromě FTA
a kanálů Viaccess.
Rychlost ladění příjímače je
poměrně přijatelná. Potřeboval 7 minut pro scan družice
Hotbird (v módu FTA+CAS) a
12 minut pro naladění Hotbird
a Astra dohromady (pouze
FTA kanály). Všechny DVB-S
a DVB-S2 transpondéry byly
nalezeny a zpracovány. Nezáleželo na QPSK nebo 8PSK.
Přijímač samozřejmě podporuje oba typy datových toků
MPEG-2 a MPEG-4 (H.264/
AVC). Kanály SCPC od 1 Ms/
sec nejsou problém. Úspěšně
jsme přijímač testovali se signálem 1.110 Ms/sec. Samozřejmě jsme prováděli i testy
na zpracování vyloženě slabých a těžko přijímatelných
kanál (s naší testovací parabolou 85cm). Nicméně přesnost a kompletnost informací
o traspondérech na některých
družicích je jednou z mála
věcí, které bychom upřímě
doporučovali aktualizovat (viz
níže).
V režimu automatického
ladění není možnost nasta-
vení síťového scanu. Můžete ji
však aktivovat v režimu ručního ladění. Takže pokud víte,
že na daném transpondéru
byla do NIT tabulky přesunuta
zcela aktuální data, budete ji
chtít naladit. To může znamenat přidání nových transpondérů do paměti přijímače. Tato
není příliš velká: 4000 kanálů
a 500 transpondérů. Budete-li používat motorizovanou
parabolu, budete také nejspíš
hledat pouze FTA kanály a ty,
které jste schopni dešifrovat.
Manuální scan transpondéru
také umožňuje ručně vkládat
PID (ve formě desítkového
i hexadecimálního zápisu),
specifikovat tak video, audio
a PCR PID. To je přesně to, co
lovci kanálů milují.
Poslední položkou menu
Instalace je možnost editace
transpondéru. Tudíž pokud
se cokoli v budoucnu změní,
vždy budeme schopni udržet
přijímač
aktualizovaný.
K
tématu aktualizací – můžete
zde separátně aktualizovat
firmware a seznam kanálů. K
tomu budete potřebovat program, který je k dispozici na
stránkách výrobce (http://
www.opensat.info/). Použitím
„Updater and Channel Editor“
můžete nejek vhodně upravit
seznam kanálů, ale také si
stáhnou seznam kanálů SatcoDX ve formátu sdx pro váš
přijímač (viz www.satcodx.
com). V tomto případě můžete
udržovat přijímač vždy aktualizovaný.
Každodenní
použití
Samozřejmě
ihned
po
kompletní instalaci si chcete
vyzkoušet, jak rychlý je přijímač při změně kanálu. Držte
si klobouky – X9000HDCI je
skutečný šampion. Potřebuje
méně než 1 sekundu na FTA a
lehce přes 1 vteřinu na kódované stanice. A to myslíme
oba formáty SD i HD! Zobrazení probíhá bez jediné vady:
40 TELE-satellite & Broadband — 04-05/2008 — www.TELE-satellite.com
ani na obraze, ani na zvuku.
Toto je reciever pro všechny
závislé na přepínání!
Jako obvykle, ihned po přepnutí se zobrazí iformační
proužek. Vzhledem ke své
relativně velké velikosti osahuje poměrně dost informací:
informace o kanálu a programu, transpondéru, datu a
čase, úrovni signálu a spoustu
ikon popisujících vlastnosti
kanálu/programu. Je dobře
čitelný i z větší vzdálenosti
a to díky čistému designu a
vhodně zvoleným barvám.
Druhý stisk tlačítka INFO zobrazí rozšířené informace o
programu, zobrazit si můžete
také informace o programu
následujícím.
Pro zobrazení více informací o programech se používá tlačítko EPG. Elektronický
programový průvodce (z anglického Electronic Program
Guide) je zobrazován ve formě
grafu. Na ose X je časová osa
a sloupeček na levé straně
obsahuje
názvy
kanálů.
Uvnitř grafu jsou zobrazeny
proužky s názvem právě vysílaného programu. Navigace je
řešena všesměrově pomocí
kurzorových šipek. Vše je
logicky uspořádané a velmi
snadno čitelné. Diakritika se
zobrazuje korektně, nebylo
však možné testovat všechny
jazykové mutace na všech
kanálech. Informace se zobrazují velmi rychle – během
jedné až dvou vteřin. Dle očekávání je také možné označit
si zajímavý program.
Další důležitou fukncí každého recieveru je možnost
organizace kanálů. Po stisku
tlačítka OK se objeví jejich
seznam. Kromě řazení po družicích a názvu, si můžete také
reorganizovat kanály přímo
z tohoto okna. Je zajímavé,
že vybrané kanály si můžete
zařadit do seznamu oblíbených. Ne však jen do jednoho,
jak tomu běžně. X9000HDCI
disponuje až osmi seznamy
(Oblíbené1 až Oblíbené8). Vše
Nastavení paraboly
Seznam stanic
Nastavení obrazu
EPG
Rozšířená progrmová nabídka
Informační proužek
TELE-satellite World
www.TELE-satellite.com/...
Download this report in other languages from the Internet:
co musíte udělat je vložit označený kanál do vámi vybraného
seznamu oblíbených, který v
nabídce hned vedle. Organizace
kanálů většinou zabírá spoustu
času a někdy může vést k mírnému pomatení mysli uživatelů,
ale když porovnáme jiné přijímače musíme konstatovat, že
takovýto úklid je s X9000HDCI
daleko větší zábava. To není jen
díky dobře navrženému uži-
15, 18 let. Za zmínku stojí, že
tato funkce je v provozu, pouze
označí-li
poskytovatel
svůj
program správnou hodnotou.
Je-li tomu tak, pak program
označený jako 15+ a zámek je
nastavený na 7 (což může být
věk nejmladšího člena domácnosti), sledování přeruší, dokud
není vložen správný PIN kód.
Nicméně jste-li na pochybách,
zda poskytovatelé tuto službu
vatelskému rozhraní. Důležitá
jsou také na dotek příjemná tlačítka DO, což potvrdilo více uživatelů. A při organizaci stanic
se jich namačkáte dost.
poskytují správně, je možné
zablokovat dané kanály ručně.
Rádi bychom také zmínil další
malou vlastnost – spořič obrazovky. Nastavit jej můžete v
rozmezí 5 až 120 minut. Pokud
po této době nanastane žádná
aktivita ze strany uživatele,
například při poslechu internetového rádia, spořič se aktivuje.
Když je vše okolo kanálů „uklizeno“, nastává vhodná chvíle pro
kontolu kvality zvuku a obrazu.
Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že je vše perfektní. HD
video je výstup v digitální formě
skrze rozhraní HDMI (rozlišení:
576P, 720p nebo 1080i) a v analogové formě skrze YPbPr RCA
výstupy. Můžete mít SD obraz
na běžném SCART výstupu
(CVBS, RGB nebo S-Video) a
RCA socketu (CVBS). Zároveň
můžete souběžně sledovat HD
digitální a SD analogový signál.
Jeho kvalita vás nenechá na
pochybách. I když budete sledovat klasický SD převedený
na 1080i po HDMI na LCD nebo
plasmovém televizoru, kvalita
je výjimečně dobrá. Nezaznameli jsme žádné obrazové nedostatky při přepínání stanic.
Zvuk je zde dostupný v běžné
stereo formátu (pomocí RCA)
stejně tak, jako digitální optické
rozhraní S/PDIF. Máte-li tedy
systém domácího kina a váš
oblíbený kanál vysílá zvuk ve
formátu AC3 (Dolby Digital),
můžete si s X9000HDCI užít tyto
zvukové efekty beze zbytku.
Podporován je také digitální
zvukový formát PCM.
Mezi
dalšími
vlastnosti,
oplývá X9000HDCI rodičovským zámkem, umožňujícím
blokování stanic, které nejsou
vhodné pro mladé publikum.
Dostupná nastavení jsou: 7, 12,
Zpravidla nejdeme příliš do
detailů v oblasti funkčnosti CA,
jelikož se liší CAS od CAS a od
poskytovatle k poskytovateli.
Nicméně tentokrát bychom rádi
vyzdvihli jednu velmi příjemnou
vlastnost X9000HDCI. Kromě 2
CI slotů které umí pracovat v
podstatě s jakoukoli CAM, je zde
ještě univerzální čtečka karet.
Slovo „univerzální“ znamená,
že umí pracovat s Mediaguard
(Seca), Conax, Cryptoworks,
Viaccess nebo Irdeto. Vyzkoušeli jsme, že karta Mediaguard
pracuje stejně dobře vložená v
CAM v CI slotu, jako napřímo
v četčce karet. Tato fuknce se
nám zalíbíla vzhledem k faktu,
že většina čteček pracuje pouze
s jedním CA systémem.
Sofistikovanější
fandové
satelitního příjmu by měli být
informováni o snadné dostupnosti alternativního software k
X9000HDCI na internetu, což
zvyšuje možnosti příjmu jinak
nedostupných stanic.
Na závěr zmínka o modelu
s PVR: v blízké budoucnosti
Opensat
představí
model
X9500HDTV, který v sobě integruje PVR a USB.
42 TELE-satellite & Broadband — 04-05/2008 — www.TELE-satellite.com
Arabic
Indonesian
Bulgarian
Czech
German
English
Spanish
Farsi
French
Greek
Croatian
Italian
Hungarian
Mandarin
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Swedish
Turkish
‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
Indonesia
Български
Česky
Deutsch
English
Español
‫ﻓﺎﺭﺳﻲ‬
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Italiano
Magyar
中文
Nederlands
Polski
Português
Românesc
Русский
Svenska
Türkçe
+
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/ara/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/bid/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/bul/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/ces/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/deu/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/eng/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/esp/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/far/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/fra/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/hel/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/hrv/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/ita/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/mag/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/man/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/ned/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/pol/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/por/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/rom/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/rus/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/sve/opensat.pdf
www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-0805/tur/opensat.pdf
Názor experta
Velmi rychlý reciever, který přijde vhod nejen
běžným divákům, ale také závislým TV surfařům. Produkt zajímavý pro ty, kteří si rádi hrají
s alternativním firmware, seznamy stanic a dalšími vlastnostmi. Velmi dobrý tuner a video a
audio v dobré kvalitě. Velmi unikátní vlastnost:
univerzální multi-CA čtečka a 2 CAM sloty, které
uživateli umožní použití až 3 PayTV na jednom
přijímači.
Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland
-
Chybí DiSEqC 1.1. Malá pamět na předvolby. Počítačově méně
znalí by mohli mít problém vzhledem k informacím o transpondérech, která jsou zastaralá.
TECHNIC
DATA
Manufacturer
ABC BIZNIS, Krušovská 4646, 955 01 Topoľčany, Slovakia
Distributor
RESYS, S.G. Recica 1219, 912 20 Tetovo, Macedonia
Email
[email protected], [email protected]
Model
X9000HDCI
Function
Digital DVB-S/S2 MPEG2/4 HD Receiver with single tuner
Channel memory
4000
SCPC compatible
Yes (from 1Ms/sec)
DiSEqC
1.0, 1.2 and USALS
Audio/Video Output
3xRCA + 3xRCA YPbPr
UHF Modulator
no
S-Video
no (only via SCART)
Component output
yes
HDMI output
yes
Programmable 0/12V
no
Digital Audio Output
yes (optical)
LAN
no
USB
no
EPG
yes
C/Ku Band compatible
yes
PAL/NTSC
yes (automatically)
Power Supply
90~260 VAC, 27W max.

Podobné dokumenty

Všeobecné základy ZCR

Všeobecné základy ZCR Služby – nevýrobní činnosti, při nichž jedna skupina lidí poskytuje „služby“ jiné skupině. S – se poskytují prostřednictvím různých obslužných zařízení ☺Popřemýšlej co jsou obslužná zařízení a zkus...

Více

MINISTRANTSKÝ ŘÁD

MINISTRANTSKÝ ŘÁD Ministrant mající službu přijde nejpozději 10 minut před začátkem obřadu, ostatní 5 minut. Pokud někdo přijde později, než 5 minut před začátkem liturgie, již se neobléká. Každý je povinnen si zaji...

Více

barvy podzimu

barvy podzimu (listů) v co největší koncentraci (potřebujete silnou sytou barvu, co nejméně vody nebo jiného rozpouštědla a co nejvíc drti z listí). Proto se doporučuje listí kopřiv, které je hodně tmavé, nebo j...

Více

Drazí čtenáři - TELE-audiovision Magazine

Drazí čtenáři - TELE-audiovision Magazine a pokud zostřeným okem sledujete své výdaje, budete spíše sedět doma a užívat si vaše oblíbené satelitní TV programy. Je ale i druhá strana této mince. Jsou tedy citovány stejné důvody, ale se zcel...

Více

Opensat 9900 HDPVR - TELE

Opensat 9900 HDPVR - TELE výstupy, které se od přijímače s vysokým rozlišením očekávají. HDMI a komponentní video jsou doplněny dvěma Scarty a k dispozici je i starý dobrý kompozitní video výstup. Zvuk je zastoupen S/PDIF v...

Více

Nabídka ZnTv 2014 (4)

Nabídka ZnTv 2014 (4) ZN příl. Japonský dřevořez ZN příl. Indická malba na skle ZN příl. Prevence onkolog. onemocnění ZN příl. Had‐soutěž MI ZN příl. PRAGA 2008‐Malá Strana ZN příl. Palác Stoclet  v Bruselu‐hala ZN příl...

Více

Velká kniha o Metaltecu

Velká kniha o Metaltecu bariéru, která účinně brání vzniku koroze, usazenin a zplodin při napalování karbonů. Většinou můžeme vidět, že Metal Conditioner proniká přímo do povrchu mikrokovu, kde se přímo spojuje a s nim vy...

Více

Miroslav Hruška, 3. místo, 1. kategorie

Miroslav Hruška, 3. místo, 1. kategorie jeho motorce. Josefův nákladní vůz značky Praga stál před jejich domem.Vždy ráno okolo páté vyjížděl do práce. Dnes ovšem ráno nevyjel. S jeho zaměstnavatelem měl smluvené, že na noc pojede do Prah...

Více